Re: Ethernet InterfaceOn Sun, Feb 28, 2010 at 02:55:40PM +0100, helix84 wrote:
> 2010/2/28 Tomáš Virgl <tomas virgl net>:
> > Ethernet Interface
> > som preložil ako Rozhranie Ethernet, no dostal som komentár že to môže
> > byť preložené namiesto Ethernet - Drôtová sieť
> 
> Rozhranie je sieťové karta, elektronické zariadenie, ktoré máš v
> počítači. Leží na okraji siete.
> Sieť je infraštruktúra - káble, optické vlákna, vzduch, prepínače a smerovače.
> 
> Rozhranie je teda správny preklad. Tiež by mohlo byť ethernetové
> rozhranie - nemusí to byť vlastné podstatné meno.

Neviem, či je šťastné to slovo ohýbať. Ja by som sa skôr priklonil k
"Rozhranie typu ethernet/Ethernet". (asi s malým e)

-- 
+-------------------------------------------+
| Marcel Telka  e-mail:  marcel telka sk |
|        homepage: http://telka.sk/ |
|        jabber:  marcel jabber sk |
+-------------------------------------------+


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]