=?iso-8859-1?Q?P=E1r_r=E1d?= ...Ahoj,

tu je pár rád, ktoré by mohli pomôcť urýchliť prekladateľský proces.
Predpokladám, že väčšina z týchto vecí je viac-menej známa a/alebo
zjavná. Ale možno nezaškodí si to zopakovať :-).

Proces prekladu, kontroly a začleňovania pozostáva z niekoľkých fáz:
1. Preklad
2. Kontrola
3. Začleňovanie

Tieto fázy som si takto definoval (zatiaľ) len pre účely tohoto mailu.

1. fáza "preklad"

Fáza začína vtedy, keď sa Prekladateľ rozhodne, že preloží, alebo
zaktualizuje jemu pridelený modul. Začiatok tejto fázy spozná
prekladateľ tak, že príslušný modul je v stave "Neaktívne".

Prekladateľ na ziačiatku tejto fázy môže, ale nemusí rezervovať príslušný
modul na preklad (akcia "Rezervovať na preklad"). Táto akcia nie je
nutná preto, lebo každý prekladaný modul má svojho prideleného
prekladateľa, takže nikto iný mu nemôže prekladať jeho modul.

Počas tejto fázy je dobré, aby Prekladateľ preložil čo možno najviac
reťazcov (ideálne 100 %). Samozrejme, ak sú v PO súbore nejaké náročné,
alebo nepochopiteľné reťazce, môže ich Prekladateľ vynechať.

Na konci tejto fázy Prekladateľ odošle preklad pomocou akcie "Odoslať
nový preklad".

Pokiaľ je preklad v stave "Preložené", môže nastať druhá fáza.

Pokiaľ nenastane 2. fáza, môže Prekladateľ kedykoľvek pomocou akcie
"Rezervovať na preklad" zablokovať spustenie 2. fázy a upraviť preklad
podľa potreby (napr. pridať preklad nových reťazcov, opraviť chyby a
pod.). 

2. fáza "kontrola"

Začiatok tejto fázy spozná Prekladateľ tak, že Kontrolór zmení stav
prekladu pomocou akcie "Rezervovať na korektúru" na "Prebieha
korektúra".

V tejto fáze prebieha ping-pong medzi Kontrolórom a Prekladateľom. Počas
tejto fázy je vhodné, aby Prekladateľ neprekladal žiadne nové reťazce,
ktoré nemal preložené pri ukončení 1. fázy. Keďže fáza "kontrola" môže
trvať relatívne dlho, pridávanie nových prekladov môže ľahko spôsobiť,
že sa fáza "kontrola" neúmerne predĺži. Príklad:

Kontrolór nájde chybu v jednom preloženom reťazci. Prekladateľ ju
opraví, ale pridá ešte jeden preklad, ktorý predtým preložený nebol.
Kontrolór nájde chybu v tomto novom preklade, vráti preklad
Prekladateľovi. Keďže medzičasom vývojári pár reťazcov zmenili,
Prekladateľ opraví chybu, ktorú našiel Kontrolór a znova pridá ďalšie
upravené preklady. Kontrolór nájde chybu v týchto nových prekladoch a
vráti to Prekladateľovi. Takto to môže cyklovať donekonečna.

Ak teda počas fázy "kontrola" pribudnú nové reťazce na preklad, je
lepšie ich neprekladať hneď, ale počkať až na novú fázu "preklad", ktorá
nastane až po dokončení fázy "začleňovanie".

Počas fázy "kontrola" môžu svoje komentáre k prekladu odosielať aj iní
Prekladatelia (alebo vlastne úplne ktokoľvek). Týmto môže ktokoľvek
Kontrolórovi pomocť s kontrolovaním. Tým sa môže fáza "kontrola" výrazne
skrátiť. Takíto kontrolóri na voľnej nohe sú zvlášť vítaní vtedy, ak
všetci ostatní Kontrolóri sú zaneprázdnení.

Je dobré si uvedomiť, že je povinnosťou Prekladateľa dostať preklad do
takého stavu, aby s ním bol Kontrolór spokojný. Keďže všetci sme omylní,
môže sa stať, že nedôjde k zhode medzi Prekladateľom a Kontrolórom. V
takomto prípade sa problém môže riešiť na širšom fóre (ideálne v mailing
list gnome-sk-list). Predpokladám, že podobná situácia môže nastávať
najmä vtedy, keď sa objaví nejaká nová terminológia v GNOME.

Fáza "kontrola" skončí vtedy, keď Kontrolór označí preklad "Na
začlenenie".

3. fáza "začleňovanie"

V tejto fáze Začleňovateľ skontroluje preklad a pokiaľ je všetko v
poriadku, preklad začlení do git. Pokiaľ Začleňovateľ nájde nejaké
problémy v preklade, môže nastať podobný ping-pong ako vo fáze 2.
"kontrola".

Pri ping-pongu vo fáze "začleňovanie" platí podobná rada ako pri
"kontrole": Radšej neprekladať žiadne nové reťazce. Dokonca, v tejto
fáze je to ešte dôležitejšie, pretože pridaním nových preložených
reťazcov sa vlastne fáza "začleňovanie" degraduje na fázu "kontrola".

Po ukončení fázy "začleňovanie" bude stav prekladu znova "Neaktívne" a
môže začať 1. fáza "preklad".


Poznámka k prekladu vetiev:

Ak má niekto záujem prekladať vetvu, t.j. nie master, najjednoduchšie a
najrýchlejšie je začať tak, že dostaneme master do preloženého stavu
(t.j. 100 % alebo tesne pod). Potom Prekladateľ zoberie preklad z master
a odošle ho ako preklad (1. fáza) do vetvy. Bez zmeny. Pokiaľ to urobí,
je jasné, že preklad už bol predtým skontrolovaný a fázy "kontrola" a
"začleňovanie" by mali byť veľmi rýchle.

Takýmto postupom sa však často stane, že preklad vetvy nebude 100 %.
Nevadí, vyrieši sa to v novej fáze "preklad".


Ďakujem.

-- 
+-------------------------------------------+
| Marcel Telka  e-mail:  marcel telka sk |
|        homepage: http://telka.sk/ |
|        jabber:  marcel jabber sk |
+-------------------------------------------+


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]