sabayon - masterAhoj.

Nový stav modulu sabayon - master - po (slovenský) je teraz 'Na kontrolu'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/sabayon/master/po/sk

41. Možno by zvýšilo na prehľadnosti, keby sa názvy tlačidiel a pod. dávali do
úvodzoviek (napr. bod 40). Ale to by asi chcelo zmeniť aj originál.

42. Myslím, že "bar" prekladáme ako "lišta".

msgid "Menu Bar"
msgstr "Panel s ponukou"

43. "Čítanie súboru X zlyhalo" mi znie viac slovensky. Nechám na zváženie.

msgid "Failed to read file '%s': %s"
msgstr "Zlyhalo čítanie súboru '%s': %s"

44. Podobne ako 43, tu by sa mi viac zdalo "Čítanie metadát z X zlyhalo".

msgid "Failed to read metadata from '%s': %s"
msgstr "Zlyhalo čítanie metadát z '%s': %s"

45. Myslím, že "určený" sa môže vynechať.

msgid "Profile is read-only %s"
msgstr "Profil je určený iba na čítanie %s"

46. Čo je to UserDatabase? Bude tomu používateľ rozumieť?

msgid "Failed to save UserDatabase to %s"
msgstr "Nepodarilo sa uložiť UserDatabase do %s"

47. Presnejšie sa mi zdá niečo ako "súbor X nie je konfiguráciou profilu". Ale
neznie to veľmi zrozumiteľne :-(. Možno by stálo za to navrhnúť zmenu
originálu. Niečo ako "file X does not contain profile conf.".

msgid "File %s is not a profile configuration"
msgstr "Súbor %s neobsahuje konfiguráciu profilu"

48. Prečo "add" -> "priradiť" a nie "pridať"? 

msgid "Failed to add user %s to profile configuration"
msgstr "Nepodarilo sa priradiť používateľa %s ku konfigurácii profilu"

49. Čo môže byť namiesto %s? Nemá to byť preložené ako "testy %s"?

msgid "Running %s tests"
msgstr "Vykonávajú sa %s testy"

msgid "Running %s tests (%s)"
msgstr "Vykonávajú sa %s testy (%s)"

50. "Cannot" je skôr niečo ako "nemôžem" alebo "nepodarilo sa". Možno by sa
zišlo uviesť niečo ako "HOME/USER neobsahuje žiadnu hodnotu". Ale neviem, či to
bude zrozumiteľné.

msgid ""
"Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME in "
"environment"
msgstr ""
"Nebol nájdený domovský priečinok: nie je nastavený v /etc/passwd ani v "
"premennej prostredia $HOME"

msgid ""
"Cannot find username: not set in /etc/passwd and no value for $USER in "
"environment"
msgstr ""
"Nebolo nájdené používateľské meno: nie je nastavené v /etc/passwd ani v "
"premennej prostredia $USER"

Marcel Telka
--
Toto je automatická správa odoslaná z l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]