Re: bondedNemám vložiť preklad ani za výraz? Korektor to žiada. Čo s tým?

takto: \"originál\" (preklad)

2010/2/8 roman matyus <romanmatyus gmail com>:
> Bolo mi divné prečo v preložených reťazcoch boli nepreložené časti..
> Ďakujem
>
> Dňa 8. februára 2010 14:46, Marcel Telka <marcel telka sk> napísal/a:
>> On Mon, Feb 08, 2010 at 02:22:07PM +0100, Peter Mraz wrote:
>>> Dňa 8. februára 2010 14:19, Marcel Telka <marcel telka sk> napísal(-a):
>>>
>>> > On Mon, Feb 08, 2010 at 02:16:19PM +0100, roman matyus wrote:
>>> > > Possible values are \"always\", "
>>> > > "\"bonded\" and \"ask\"."
>>> > >
>>> > > ako mám preložiť "bonded"?
>>> > > balík gnome-user-share
>>> >
>>> > Tieto veci v úvodzovkách sa neprekladajú.
>>> >
>>>
>>> nevidím dôvod prečo by sa nemali prekladať ak ide napríklad o položky
>>> výberového/rozbalovacieho zoznamu ktoré sú v tom zozname preložené.
>>
>> http://live.gnome.org/TranslationProject/LocalisationGuide
>>
>> You will often come across descriptions for GConf keys. Usually, each
>> key has ........
>>
>> --
>> +-------------------------------------------+
>> | Marcel Telka   e-mail:   marcel telka sk  |
>> |                homepage: http://telka.sk/ |
>> |                jabber:   marcel jabber sk |
>> +-------------------------------------------+
>> _______________________________________________
>> gnome-sk-list mailing list
>> gnome-sk-list gnome org
>> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-sk-list
>>
>
>
>
> --
> S pozdravom Roman Mátyus
>-- 
S pozdravom Roman Mátyus


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]