Re: licencia GNU GPL

Dňa 8. februára 2010 10:21, Marcel Telka <marcel telka sk> napísal(-a):
On Mon, Feb 08, 2010 at 10:16:12AM +0100, Peter Mraz wrote:
> bežne sa odvolávame na licenciu GNU GPL
> Na stránke sa uvádza že aby používatelia lepšie pochopili čo sa v tej
> licencii píše môže sa uviesť aj neoficiálny preklad
>
> Otázka do pléna - Nemali by sme k odkazu na anglický originál pridať aj

Kde presne je použitý odkaz (URL) na anglický originál? Nepamätám sa, že
by som niekedy niečo také videl.

A copy of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> is included as an appendix to the <citetitle>GNOME Users Guide</citetitle>. You may also obtain a copy of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> from the Free Software Foundation by visiting <ulink type=\"http\" url="" href="http://www.fsf.org">http://www.fsf.org\">their Web site</ulink> or by writing to <address> Free Software Foundation, Inc. <street>59 Temple Place</street> - Suite 330 <city>Boston</city>, <state>MA</state><postcode>02111-1307</postcode><country>USA</country></address>

tu je odkaz na http://www.fsf.org kde sa vraj nachádza znenie licencie - je to string v gnome-games ale už som ho videl aj pred tým v inom module ale už si nepamätám v ktorom.
 

> odkaz na neoficiálny slovenský preklad http://www.gpl.sk/ - ktorý je uvedený
> aj na stránke s originálom (http://www.gnu.org/licenses/translations.html)?

--
+-------------------------------------------+
| Marcel Telka   e-mail:   marcel telka sk  |
|                homepage: http://telka.sk/ |
|                jabber:   marcel jabber sk |
+-------------------------------------------+
_______________________________________________
gnome-sk-list mailing list
gnome-sk-list gnome org
http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-sk-list[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]