Re: FelrapporterOn 1/1/09, Daniel Nylander <po danielnylander se> wrote:
>  Är det någon av dessa felrapporter som fortfarande är aktuella?
>  Vad jag kan se är de flesta flera år gamla och inaktuella i nuläget

De flesta är inaktuella. Här är en mindre lista med de som är
markerade som olösta i någon form:
http://bugzilla.gnome.org/buglist.cgi?query_format=advanced&product=l10n&component=Swedish+[sv]&bug_status=UNCONFIRMED&bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug_status=REOPENED&bug_status=NEEDINFO

Jag har nu förhoppningsvis rensat upp och korrekt markerat de som
redan var lösta. Dessutom har du fått tilldelad de andra; du har nog
bättre insyn i vad som eventuellt behöver åtgärdas.


Mdbh
Christian


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]