[gnome-no] Testing av nynorsk GNOME 2.5Dagen, den store, nærmar seg. Om nokon kunne tenkja seg å testa
nynorskomsetjinga litt og sjå etter feil (språklege, tekniske, anna
fjas) hadde det vore hyggjeleg. I så fall lyt de vel køyra seinaste
GARNOME eller CVS-variant eller noko slikt.

-- 
Åsmund Skjæveland <aasmunds@fys.uio.no>
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]