Re: [gnome-no] Oversette "web" til vev eller nett?On lør, 2004-03-13 at 18:12, Ted Sola wrote:
> Skolelinux oversetter "web" til "vev" som standard. Det har vært uttrykt
> litt protest mot å bruke dette ordet i sammenheng med å oversette gnome,
> av forskjellige grunner. 
> 
> Jeg skulle ønske at vi kunne kommet frem til en standard å bruke til
> gnome, hvis ikke kan vi oppleve at brukervennligheten synker litt. 
> 
> Personlig er jeg for å oversette til "nett", men i et eksempel jeg
> akkurat kom nå (oversetter gnome-sharing) så må jeg oversette "Can't
> detect any web server." Dette blir vel kanskje ikke spesifikk nok
> uttrykt hvis jeg bruker "Oppdager ingen nettserver." ?

Hva med: "Kunne ikke finne noen nettjener"? Vev er kanskje ment til
nynorsk, men jeg mener at bokmål ikke _bør_ bruke det ordet, da vi har
ordet nett. Jeg er enig med deg i at nettjener er lite spesefikt, men å
si "http nettjener" blir kanskje litt for teknisk igjen? Ordet webserver
er jo også ganske generelt, selv om det vel er bred enighet om at det
betyr http?

My 2 cents.
-- 
Øyvind Hvamstad <oyvind@hvamstad.net>
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]