Re: [gnome-no] Gnome nynorskOn Wed, 14 Nov 2001 18:41:40 +0100
Roy-Magne Mo <rmo@sunnmore.net> wrote:

> 
> gimp

Her har jeg og Vidar (GIMPist, mannen bak gimpressionist) gjort en del
jobb på nynorskutgaven. 

> Er det noken som er med på å få orden på resten? 

Du kan hvertfall få det arbeidet vi har gjort til nå, så skal jeg se om
jeg ikke kan rote frem noe tid til å hjelpe til med resten her.

> Og er det noken andre her som brukar Gnome på nynorsk? 

Nei, men jeg hjelper gjerne til.

(Jeg vedlikeholder også bokmålsutgaven av abiword).

Karl T
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]