[gnome-nl] HerstelCorrectie. Ik schreef:

"Vanmorgen zag ik op https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/blob/master/NEWS dat er een nieuwe nl-versie voor Gimp 2.10.2 verschenen is. Deze zie ik echter niet terug op https://l10n.gnome.org/vertimus/gimp/master/po/nl."

Moet zijn: dat is wel degelijk de nieuwe po, maar zonder aanduiding dat het een nieuw bestand betreft...


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]