[gnome-nl] programma SchijvenHet programma "Disks" (zie https://live.gnome.org/Design/Apps/Disks) heet bij ons gewoon "Schijven". Ik vind dat tamelijk nietszeggend. Beter zou mijns inziens zijn "Schijfgereedschap".
Wat vinden jullie?
Hannie


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]