[gnome-nl] [Bug 696734] Authenticatie fouthttps://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=696734
 l10n | Dutch [nl] | unspecified

Reinout van Schouwen <reinouts> changed:

      What  |Removed           |Added
----------------------------------------------------------------------------
       Status|UNCONFIRMED         |RESOLVED
     Resolution|              |NOTGNOME

--- Comment #3 from Reinout van Schouwen <reinouts gnome org> 2013-04-03 09:21:34 UTC ---
(In reply to comment #2)
Binair bestand /usr/share/locale-langpack/nl/LC_MESSAGES/Linux-PAM.mo bevat de
gezochte tekst.
Ik weet niet of dit helpt, maar dit vond ik in Ubuntu Quantal.

Bedankt. Het blijkt dat de vertaling van Linux-PAM wordt bijgehouden in Fedora
Transifex: https://fedora.transifex.com/projects/p/fedora/language/nl/

Ik heb zojuist een bijgewerkte vertaling ge-upload waarin deze en een aantal
andere spatiefouten zijn opgelost.

-- 
Configure bugmail: https://bugzilla.gnome.org/userprefs.cgi?tab=email
------- You are receiving this mail because: -------
You are watching the QA contact of the bug.
You are watching the assignee of the bug.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]