Re: [gnome-nl] programma SchijvenHannie Dumoleyn schreef op 2013-04-08 09:46:
Het programma "Disks" (zie https://live.gnome.org/Design/Apps/Disks)
heet bij ons gewoon "Schijven". Ik vind dat tamelijk nietszeggend.
Beter zou mijns inziens zijn "Schijfgereedschap".
Wat vinden jullie?

Mja, dat zou wel een stijlbreuk zijn met andere Gnome3-apps zoals 'Web', 'Documenten', enz.
Persoonlijk vind ik het niet storend genoeg om te veranderen.

groeten,

--
Reinout van Schouwen


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]