Re: [gnome-nl] Overzicht HannieHannie schreef op za 26-03-2011 om 10:58 [+0100]:
> Hierbij een overzichtje van onlangs voltooide en gecommitte
> vertalingen (groen = voltooid)

Beste Hannie,

Dank voor het staatje, maar ik snap het niet helemaal. Kun je aangeven
of je actie van mij verwacht en zo ja, wat precies?

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]