Re: [gnome-nl] XDG User DirsMario Blättermann schreef op zo 24-04-2011 om 10:08 [+0200]:
> http://translationproject.org/domain/xdg-user-dirs.html
> Op dit moment staat Tino Meinen voor dit modul ingeschreven.

Tino is al een tijdje niet meer actief, dus dat lijkt me niet handig.
Misschien dat we via iemand anders van het TP een nieuwe versie kunnen
committen.

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]