Re: [gnome-nl] Documentatie vertalenHannie schreef op zo 17-04-2011 om 09:18 [+0200]:
> Toevallig kwam ik een vertaling tegen van het hulpdocument over
> "Tekens en symbolen".
> Zie: Handleiding voor Palet met tekens en symbolen

Ik ben wel benieuwd waar dit vandaan komt, aangezien deze pagina meldt
dat er helemaal geen vertaling voor is (bij Gnome):
http://l10n.gnome.org/vertimus/gucharmap/master/help/nl

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]