Re: [gnome-nl] u/uw/je/jij/jouw (was: Status system-config-printer in Natty)Hallo Wouter,

op beide punten ben ik het eens. Ik ga aan de slag met de vertaling, die zeker verbeterd is, maar naar mijn mening nog niet genoeg. Ik heb gezien dat Ubuntu een versie van system-config-printer bevat die niet in Fedora's vertaalsysteem zit, ik kan het .po-bestand daar dus niet halen. Ik zal de vertaling dus specifiek voor Ubuntu doen via Launchpad.


Sander

Op 14 april 2011 19:19 schreef Wouter Bolsterlee <wbolster gnome org> het volgende:
Redmar schreef op do 14-04-2011 om 07:59 [+0200]:
> Ik heb de vertalingen ook naar upstream gestuurd (fedora) maar daar
> gebruiken ze liever je dan u, en meer van dat soort dingen. Misschien
> moeten we eens kijken of we in kunnen stellen dat we voor
> system-config-printer geen upstream vertalingen meer hoeven.

Dat lijkt me een slechte zaak. Het Nederlandse taalgebied en ook de
Nederlandse vertaal-community is al zo klein; op zulke versnippering
zitten we volgens mij niet te wachten. Volgens mij is het in dit geval
veel zinniger de upstream-vertaling te verbeteren.

Overigens probeer ik woorden als "u" en "je" als het even kan te
vermijden in vertalingen door een andere zinsconstructie te gebruiken.
Daarmee omzeil je het probleem. Een verzonnen voorbeeld ter illustratie:

 Origineel:       You have to configure a printer first.
 Mogelijkheid 1:  Configureer eerst een printer.
 Mogelijkheid 2:  Er dient eerst een printer geconfigureerd te worden.
 ...en dus niet:  Je/U moet eerst een printer configureren.

   — Wouter

_______________________________________________
gnome-nl-list discussielijst
gnome-nl-list gnome org
http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-nl-list
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]