[gnome-nl] u/uw/je/jij/jouw (was: Status system-config-printer in Natty)Redmar schreef op do 14-04-2011 om 07:59 [+0200]:
> Ik heb de vertalingen ook naar upstream gestuurd (fedora) maar daar
> gebruiken ze liever je dan u, en meer van dat soort dingen. Misschien
> moeten we eens kijken of we in kunnen stellen dat we voor
> system-config-printer geen upstream vertalingen meer hoeven.

Dat lijkt me een slechte zaak. Het Nederlandse taalgebied en ook de
Nederlandse vertaal-community is al zo klein; op zulke versnippering
zitten we volgens mij niet te wachten. Volgens mij is het in dit geval
veel zinniger de upstream-vertaling te verbeteren.

Overigens probeer ik woorden als "u" en "je" als het even kan te
vermijden in vertalingen door een andere zinsconstructie te gebruiken.
Daarmee omzeil je het probleem. Een verzonnen voorbeeld ter illustratie:

 Origineel:    You have to configure a printer first.
 Mogelijkheid 1: Configureer eerst een printer.
 Mogelijkheid 2: Er dient eerst een printer geconfigureerd te worden.
 ...en dus niet: Je/U moet eerst een printer configureren.

  — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]