Re: [gnome-nl] banshee etcWouter Bolsterlee schreef op di 05-04-2011 om 00:21 [+0200]:
> Wouter Bolsterlee schreef op ma 04-04-2011 om 22:54 [+0200]:
> > In vergelijking met een paar uur geleden ben ik enorm opgeschoten. Het
> > was namelijk 75% (1154/219/152) volgens
> > http://l10n.gnome.org/vertimus/banshee/master/po/nl
> 
> Hoi Redmar (of Hannie),
> 
> Banshee is 100% vertaald. Zorg jij ervoor dat dit in Ubuntu Natty komt?
> 
>     — Wouter
Geweldig, dat heb je snel gedaan!
Ik heb banshee nu geïmporteerd in Launchpad, dus de vertaalde versie van
banshee gaat nog met Natty mee.

Bedankt!

Redmar

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]