[gnome-nl] Status GCalctool in Gnome/Ubuntu (was: statuspagina)Hannie schreef op di 05-04-2011 om 16:38 [+0200]:
> gcalctool Gnome 3.0 is volledig vertaald bij Gnome.

Dat is helaas niet waar. Gcalctool is sinds Gnome 2.24 (laaaaaang
geleden) al niet meer 100% vertaald, zoals deze historische gegevens
laten zien:

- 100%: http://l10n.gnome.org/vertimus/gcalctool/gnome-2-24/po/nl
-  98%: http://l10n.gnome.org/vertimus/gcalctool/gnome-2-26/po/nl
-  81%: http://l10n.gnome.org/vertimus/gcalctool/gnome-2-28/po/nl
-  32%: http://l10n.gnome.org/vertimus/gcalctool/gnome-2-30/po/nl
-  24%: http://l10n.gnome.org/vertimus/gcalctool/gnome-2-32/po/nl

De situatie is momenteel gelukkig iets beter:

-  61%: http://l10n.gnome.org/vertimus/gcalctool/gnome-3-0/po/nl
-  61%: http://l10n.gnome.org/vertimus/gcalctool/master/po/nl

> De oudere versie, ik meen 2.32, wordt nog in Lucid gebruikt en moet
> dus nog voltooid worden. Er zit een behoorlijk groot verschil tussen
> deze twee versies, dus is het niet zomaar een kwestie van
> kopiëren/plakken. Ik stel voor dat we 2.32 dan ook op LP voltooien.

Ik zie deze vertaling ook graag bij Gnome verschijnen. Het is niet
ondenkbaar dat in de toekomst nog 2.32-versies in distributies zullen
verschijnen, aangezien de stap naar Gnome 3.0 niet meteen door iedereen
genomen zal gaan worden.

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]