[gnome-nl] Klikken/selecteren/kiezen (was: Checkbox)Hannie schreef op za 02-04-2011 om 10:20 [+0200]:
> In het programma 'Checkbox' (Systeem testen) komt veelvuldig de tekst 
> 'select Test' voor. Dit zou ik liever als volgt vertalen: Klik op de 
> knop Testen (of Klik op Testen) omdat je namelijk niet moet selecteren, 
> maar klikken.

Hoi Hannie (en anderen),
[cc: Gnome-NL]

Dit is iets wat vaker voorkomt en eigenlijk niet eens heel veel met
vertalen te maken heeft. Het is in het algemeen beter om niet het _hoe_,
maar het _wat_ te beschrijven. Dit is een terugkomend principe in UI
design.

In de originele Engelse variant schrijft ‘select’ niet voor _hoe_ iets
moet gebeuren, maar _wat_ er moet gebeuren. De vertaling ‘klikken’ [1]
kan daarom beter vermeden worden, aangezien dat specifiek het _hoe_ voor
een muis beschrijft, terwijl een knop ook zonder muis geactiveerd kan
worden, zoals bijvoorbeeld:

   * op twee verschillende manieren met het toetsenbord:
       1. tab-tab-tab-enter
       2. met een sneltoets
   * met ‘tapping’ op een touchpad (laptop)
   * door aanraking op het scherm (touch screen)
   * met andere gebaren (denk aan toegankelijkheid/a11y)

Op zich ben ik het met je eens dat ‘selecteren’ hier niet de juiste
vertaling is. Ik vind zelf ‘kiezen’ beter in dit geval.

  — Wouter

[1] Het is bovendien niet netjes:
  klikspaan, boterspaan… mag niet door mijn straatje gaan :)

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]