[gnome-nl] Vertaalstatus: we staan op 88% voor Gnome 3!Mensen,

De vele bijgewerkte vertalingen van de laatste tijd door (voornamelijk)
Hannie en ondergetekende blijven ook in de statistieken niet
onopgemerkt:

  http://l10n.gnome.org/languages/nl/gnome-3-0/ui/

We staan nu op 88%, wat een prima percentage is. Dit was enkele weken
geleden nog ergens onder in de 80. Op naar 90%! :)

(100% halen is nooit het doel geweest in verband met enkele modules
zoals Anjuta, Glade en GTK+-properties: stuk voor stuk grote modules die
waarschijnlijk zelden tot nooit in de Nederlandse vertaling gebruikt
worden.)

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]