Re: [gnome-nl] Vertaalspurt Ubuntu-vertalersOp donderdag 16-09-2010 om 19:59 uur [tijdzone +0200], schreef Mario
Blättermann:
> Dat raad ik ook aan. Maar het importeren in Launchpad zal normaal niet
> nodig zijn. Zoals ik al schreef, geeft Ubuntu inmiddels (wat GNOME
> betreft) de voorkeur aan upstream vertalingen. Dus niks aan de hand,
> gewoon in GNOME Git committen, en klaar.

Het mailtje van Hannie eerder vandaag suggereert dat dat niet altijd
verloopt zoals gehoopt...

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]