Re: [gnome-nl] Extract page?2010-05-17 klockan 22:30 skrev Wouter Bolsterlee:
> Het gaat er hierbij om dat een pagina uit een document gehaald wordt om
> vervolgens los op te slaan. Ik heb er vooralsnog "loshalen" van gemaakt,
> maar betere suggesties zijn welkom.

‘Pagina's uithalen’ misschien?

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]