[gnome-nl] Vertaling gnome-utils-2.0@Gnome-nl vertaalteam:
Als vertaler voor Ubuntu-nl heb ik voor de eerste keer een upstream-vertaling gemaakt en wel:
gnome-utils-2.0. Ik heb het bestand gnome-utils.master.nl.po van de Gnome-site gehaald en het bestand vertaald.
Ik stuur het als bijlage mee met het verzoek of iemand van Gnome ervoor kan zorgen dat het op de juiste plek terecht komt.
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groeten,
Hannie Lafeber-Dumoleyn

# translation of gnome-utils.master.nl.po to
# Dutch translation for gnome-utils
#
# This file is distributed under the same license as the gnome-utils package.
#
# Jan-Willem Harmanny <jwharmanny hotmail com>, 2003.
# Tino Meinen <a t meinen chello nl>, 2004â??2008.
# Vincent van Adrighem <adrighem gnome org>, 2006.
# Wouter Bolsterlee <wbolster gnome org>, 2006â??2009
# Hannie Dumoleyn <lafeber-dumoleyn2 zonnet nl>, 2010
#
# side bar = side pane = zijpaneel
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils.master.nl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-utils&component=general\n";
"POT-Creation-Date: 2009-12-14 21:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-06 13:01+0100\n"
"Last-Translator: Hannie Dumoleyn\n"
"Language-Team: <en li org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#: ../baobab/data/baobab.desktop.in.in.h:1
msgid "Check folder sizes and available disk space"
msgstr "Mapgroottes en beschikbare schijfruimte bekijken"

#: ../baobab/data/baobab.desktop.in.in.h:2
#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:2
msgid "Disk Usage Analyzer"
msgstr "Schijfgebruik"

#: ../baobab/data/baobab-dialog-scan-props.ui.h:1
msgid "Disk Usage Analyzer Preferences"
msgstr "Voorkeuren schijfgebruik"

#: ../baobab/data/baobab-dialog-scan-props.ui.h:2
msgid "Select _devices to include in filesystem scan:"
msgstr "Kies de te doorzoeken _apparaten bij een systeemscan:"

#: ../baobab/data/baobab-dialog-scan-props.ui.h:3
msgid "_Monitor changes to your home folder"
msgstr "_Wijzigingen aan uw persoonlijke map detecteren"

# ../lisp/workspace.jl
#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:1
msgid "All_ocated Space"
msgstr "_Toegewezen ruimte"

# vernieuwen/verversen
#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:3
msgid "Refresh"
msgstr "Verversen"

#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:4
msgid "S_can Remote Folder..."
msgstr "E_xterne map scannenâ?¦"

#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:5
msgid "Scan F_older..."
msgstr "_Map scannenâ?¦"

#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:6
msgid "Scan Filesystem"
msgstr "Bestandssysteem scannen"

#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:7
msgid "Scan Folder"
msgstr "Map scannen"

#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:8
msgid "Scan Home"
msgstr "Persoonlijke map scannen"

#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:9
msgid "Scan Remote Folder"
msgstr "Externe map scannen"

#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:10
msgid "Scan _Filesystem"
msgstr "Bestands_systeem scannen"

#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:11
msgid "Scan _Home Folder"
msgstr "_Persoonlijke map scannen"

#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:12
msgid "Scan a folder"
msgstr "Een map scannen"

#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:13
msgid "Scan a remote folder"
msgstr "Een externe map scannen"

#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:14
msgid "Scan filesystem"
msgstr "Bestandssysteem scannen"

#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:15
msgid "Scan home folder"
msgstr "Persoonlijke map scannen"

#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:16
msgid "St_atusbar"
msgstr "_Statusbalk"

#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:17
msgid "Stop scanning"
msgstr "Scannen stoppen"

#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:18
msgid "_Analyzer"
msgstr "_Analyseren"

# opvouwen/invouwen (vergelijk uitvouwen)
#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:19
msgid "_Collapse All"
msgstr "Alles op_vouwen"

#. Help menu
#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:20
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1234 ../logview/logview-window.c:866
msgid "_Contents"
msgstr "In_houd"

#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:21
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1181 ../logview/logview-window.c:837
msgid "_Edit"
msgstr "Be_werken"

#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:22
msgid "_Expand All"
msgstr "_Alles uitvouwen"

#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:23
#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:3
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1184 ../logview/logview-window.c:840
msgid "_Help"
msgstr "_Hulp"

#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:24
msgid "_Toolbar"
msgstr "_Werkbalk"

#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:25
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1182 ../logview/logview-window.c:838
msgid "_View"
msgstr "Beel_d"

#: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:1
#| msgid "A list of uri for partitions to be excluded from scanning."
msgid "A list of URIs for partitions to be excluded from scanning."
msgstr "Een lijst met uri's voor partities die niet doorzocht moeten worden."

#: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:2
msgid "Enable monitoring of home directory"
msgstr "Wijzigingen in persoonlijke map detecteren"

#: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:3
#| msgid "Exluded partitions uris"
msgid "Excluded partitions URIs"
msgstr "Uri's van uitgesloten partities"

#: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:4
msgid "Status Bar is Visible"
msgstr "Statusbalk zichtbaar"

#: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:5
msgid "Subfolders tooltips visible"
msgstr "Zwevende tips voor submappen zichtbaar"

#: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:6
msgid "Toolbar is Visible"
msgstr "Werkbalk zichtbaar"

#: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:7
msgid "Whether any change to the home directory should be monitored."
msgstr "Of wijzigingen in de persoonlijke map gedetecteerd dienen te worden."

#: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:8
msgid "Whether the status bar at the bottom of main window should be visible."
msgstr "Of de statusbalk zichtbaar dient te zijn."

#: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:9
#| msgid "Whether the subfolders tooltips of the selected folder are drawn."
msgid "Whether the subfolder tooltips of the selected folder are drawn."
msgstr "Of de zwevende tips voor submappen van de geselecteerde map getoond worden."

#: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:10
msgid "Whether the toolbar should be visible in main window."
msgstr "Of de werkbalk zichtbaar dient te zijn."

#: ../baobab/src/baobab.c:139 ../baobab/src/baobab.c:320
msgid "Scanning..."
msgstr "Scannenâ?¦"

#. set statusbar, percentage and allocated/normal size
#: ../baobab/src/baobab.c:204 ../baobab/src/baobab.c:262
#: ../baobab/src/callbacks.c:264
msgid "Calculating percentage bars..."
msgstr "Berekenen van percentagesâ?¦"

# klaar
#: ../baobab/src/baobab.c:214 ../baobab/src/baobab.c:1163
#: ../baobab/src/callbacks.c:268
msgid "Ready"
msgstr "Voltooid"

#: ../baobab/src/baobab.c:356
#| msgid "Total filesystem capacity:"
msgid "Total filesystem capacity"
msgstr "Totale capaciteit van bestandssysteem"

#: ../baobab/src/baobab.c:378
#| msgid "Total filesystem usage:"
msgid "Total filesystem usage"
msgstr "Totaal gebruik van bestandssysteem"

#: ../baobab/src/baobab.c:419
msgid "contains hardlinks for:"
msgstr "bevat koppelingen voor:"

#: ../baobab/src/baobab.c:428
#, c-format
#| msgid "% 5d item"
#| msgid_plural "% 5d items"
msgid "%5d item"
msgid_plural "%5d items"
msgstr[0] "%5d item"
msgstr[1] "%5d items"

#: ../baobab/src/baobab.c:779
msgid "Could not initialize monitoring"
msgstr "Kon detectiemonitor niet initialiseren"

#: ../baobab/src/baobab.c:780
msgid "Changes to your home folder will not be monitored."
msgstr "Wijzigingen in de persoonlijke worden niet continue gevolgd."

#: ../baobab/src/baobab.c:887
msgid "Move to parent folder"
msgstr "Naar oudermap verplaatsen"

#: ../baobab/src/baobab.c:891
msgid "Zoom in"
msgstr "Inzoomen"

#: ../baobab/src/baobab.c:895
msgid "Zoom out"
msgstr "Uitzoomen"

#: ../baobab/src/baobab.c:899
#| msgid "Save Screenshot"
msgid "Save screenshot"
msgstr "Schermafdruk opslaan"

#: ../baobab/src/baobab.c:985
msgid "View as Rings Chart"
msgstr "Als ringdiagram tonen"

# Tip van Tino en Vincent (Wouter Bolsterlee)
#: ../baobab/src/baobab.c:987
msgid "View as Treemap Chart"
msgstr "Als hiërarchisch blokdiagram tonen"

#: ../baobab/src/baobab.c:1086
msgid "Show version"
msgstr "Toon versie"

#: ../baobab/src/baobab.c:1087
msgid "[DIRECTORY]"
msgstr "[MAP]"

#: ../baobab/src/baobab.c:1117
msgid "Too many arguments. Only one directory can be specified."
msgstr "Te veel argumenten. Er kan slechts één map worden opgegeven."

#: ../baobab/src/baobab.c:1135
msgid "Could not detect any mount point."
msgstr "Kon geen koppelpunten vinden."

#: ../baobab/src/baobab.c:1138
msgid "Without mount points disk usage cannot be analyzed."
msgstr "Zonder koppelpunten kan het schijfgebruik niet worden bekeken."

#: ../baobab/src/baobab-chart.c:206
msgid "Maximum depth"
msgstr "Maximumdiepte"

#: ../baobab/src/baobab-chart.c:207
msgid "The maximum depth drawn in the chart from the root"
msgstr "De maximumdiepte in het ringdiagram vanaf de root"

# Vrij vertaald (Wouter Bolsterlee)
#: ../baobab/src/baobab-chart.c:216
msgid "Chart model"
msgstr "Diagrammodel"

#: ../baobab/src/baobab-chart.c:217
msgid "Set the model of the chart"
msgstr "Model van het ringdiagram instellen"

#: ../baobab/src/baobab-chart.c:224
msgid "Chart root node"
msgstr "Root-node van ringdiagram"

#: ../baobab/src/baobab-chart.c:225
msgid "Set the root node from the model"
msgstr "Stel de root-map in van het model"

#: ../baobab/src/baobab-chart.c:1695
msgid "Cannot create pixbuf image!"
msgstr "Kan geen pixbuf-afbeelding aanmaken!"

#. Popup the File chooser dialog
#: ../baobab/src/baobab-chart.c:1705
msgid "Save Snapshot"
msgstr "Schermafdruk opslaan"

#: ../baobab/src/baobab-chart.c:1734
msgid "_Image type:"
msgstr "_Type afbeelding:"

#: ../baobab/src/baobab-prefs.c:181
msgid "Scan"
msgstr "Scannen"

#: ../baobab/src/baobab-prefs.c:188
msgid "Device"
msgstr "Apparaat"

#: ../baobab/src/baobab-prefs.c:196
msgid "Mount Point"
msgstr "Koppelpunt"

#: ../baobab/src/baobab-prefs.c:204
msgid "Filesystem Type"
msgstr "Type bestandssysteem"

#: ../baobab/src/baobab-prefs.c:212
msgid "Total Size"
msgstr "Totale grootte"

#: ../baobab/src/baobab-prefs.c:221
msgid "Available"
msgstr "Beschikbaar"

#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:77
#, c-format
msgid "Cannot scan location \"%s\""
msgstr "Kan locatie â??%sâ?? niet openen"

#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:175
msgid "Custom Location"
msgstr "Aangepaste locatie"

#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:177
msgid "SSH"
msgstr "SSH"

#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:180
msgid "Public FTP"
msgstr "Publieke FTP"

#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:182
msgid "FTP (with login)"
msgstr "FTP (met aanmelden)"

#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:185
msgid "Windows share"
msgstr "Windows gedeelde map"

#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:187
msgid "WebDAV (HTTP)"
msgstr "WebDAV (HTTP)"

#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:189
msgid "Secure WebDAV (HTTPS)"
msgstr "Beveiligde WebDAV (HTTPS)"

#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:249
msgid "Cannot Connect to Server. You must enter a name for the server."
msgstr ""
"Kan niet met de server verbinden. U dient een naam in voor de server in te "
"voeren."

#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:252
msgid "Please enter a name and try again."
msgstr "Vul een naam in en probeer het opnieuw."

#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:443
msgid "_Location (URI):"
msgstr "_Locatie (URI):"

#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:465
msgid "_Server:"
msgstr "_Server:"

#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:484
msgid "Optional information:"
msgstr "Optionele informatie:"

#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:496
msgid "_Share:"
msgstr "_Gedeelde map:"

#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:517
#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-source.ui.h:7
msgid "_Port:"
msgstr "_Poort:"

#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:537
msgid "_Folder:"
msgstr "_Map:"

#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:557
msgid "_User Name:"
msgstr "_Gebruikersnaam:"

#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:578
msgid "_Domain Name:"
msgstr "_Domeinnaam:"

#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:645
msgid "Connect to Server"
msgstr "Met server verbinden"

#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:662
msgid "Service _type:"
msgstr "Server-_type:"

#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:781
msgid "_Scan"
msgstr "_Scannen"

#: ../baobab/src/baobab-treeview.c:86
msgid "Rescan your home folder?"
msgstr "Uw persoonlijke map opnieuw scannen?"

# druk op/selecteer/kies
#: ../baobab/src/baobab-treeview.c:87
msgid ""
"The content of your home folder has changed. Select rescan to update the "
"disk usage details."
msgstr ""
"De inhoud van uw persoonlijke map is gewijzigd. Selecteer â??Opnieuw scannenâ?? "
"om de details van het schijfgebruik bij te werken."

#: ../baobab/src/baobab-treeview.c:88
msgid "_Rescan"
msgstr "O_pnieuw scannen"

#: ../baobab/src/baobab-treeview.c:222 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2406
msgid "Folder"
msgstr "Map"

#: ../baobab/src/baobab-treeview.c:244
msgid "Usage"
msgstr "Gebruik"

#: ../baobab/src/baobab-treeview.c:258 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2419
msgid "Size"
msgstr "Grootte"

#: ../baobab/src/baobab-treeview.c:274
msgid "Contents"
msgstr "Inhoud"

#: ../baobab/src/baobab-utils.c:110
msgid "Select Folder"
msgstr "Selecteer een map"

# tonen/weergeven
#. add extra widget
#: ../baobab/src/baobab-utils.c:122
msgid "_Show hidden folders"
msgstr "_Verborgen mappen tonen"

#: ../baobab/src/baobab-utils.c:301
msgid "Cannot check an excluded folder!"
msgstr "Kan een uitgesloten map niet controleren!"

#: ../baobab/src/baobab-utils.c:325
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid folder"
msgstr "â??%sâ?? is geen geldige map"

#: ../baobab/src/baobab-utils.c:328
msgid "Could not analyze disk usage."
msgstr "Kon schijfgebruik niet analyseren."

#: ../baobab/src/baobab-utils.c:369
msgid "_Open Folder"
msgstr "Map _openen"

#: ../baobab/src/baobab-utils.c:375
#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1203
msgid "Mo_ve to Trash"
msgstr "_Naar prullenbak verplaatsen"

#: ../baobab/src/baobab-utils.c:401
msgid "Total filesystem capacity:"
msgstr "Totale capaciteit:"

#: ../baobab/src/baobab-utils.c:402
msgid "used:"
msgstr "gebruikt:"

#: ../baobab/src/baobab-utils.c:403
msgid "available:"
msgstr "beschikbaar:"

#: ../baobab/src/baobab-utils.c:447
#, c-format
msgid "Could not open folder \"%s\""
msgstr "Kon map â??%sâ?? niet openen"

#: ../baobab/src/baobab-utils.c:450
msgid "There is no installed viewer capable of displaying the folder."
msgstr "Er is geen viewer geïnstalleerd die het document kan weergeven."

#: ../baobab/src/baobab-utils.c:519
#, c-format
msgid "Could not move \"%s\" to the Trash"
msgstr "Kon â??%sâ?? niet naar de prullenbak verplaatsen"

#: ../baobab/src/baobab-utils.c:527
msgid "Could not move file to the Trash"
msgstr "Kon bestand niet naar de prullenbak verplaatsen"

#: ../baobab/src/baobab-utils.c:529
#, c-format
msgid "Details: %s"
msgstr "Details: %s"

#: ../baobab/src/baobab-utils.c:576
msgid "There was an error displaying help."
msgstr "Er is een fout opgetreden bij het weergeven van de hulp."

#: ../baobab/src/callbacks.c:78 ../logview/logview-about.h:49
#| msgid ""
#| "Log Viewer is free software; you can redistribute it and/or modify it "
#| "under the terms of the GNU General Public License as published by the "
#| "Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your "
#| "option) any later version."
msgid ""
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
"any later version."
msgstr "Dit programma is vrije software; u kunt het opnieuw distribueren en/of wijzigen onder de voorwaarden van de GNU General Public License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation; ofwel versie 2 van deze licentie, of (naar wens) een latere versie."

#: ../baobab/src/callbacks.c:83 ../logview/logview-about.h:53
#| msgid ""
#| "Log Viewer is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
#| "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
#| "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
#| "more details."
msgid ""
"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
"more details."
msgstr "Dit programma wordt verspreid in de hoop dat het bruikbaar zal zijn, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garantie voor VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. Zie de GNU General Public License voor meer details."

#: ../baobab/src/callbacks.c:88 ../logview/logview-about.h:57
#| msgid ""
#| "You should have received a copy of the GNU General Public License along "
#| "with the Log Viewer; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., "
#| "51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
msgstr "Samen met dit programma moet u een kopie van de GNU General Public License hebben ontvangen; indien dit niet het geval is, schrijf naar Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"

#: ../baobab/src/callbacks.c:101
msgid "Baobab"
msgstr "Baobab"

# schijfgebruik/hardeschijfgebruik
#: ../baobab/src/callbacks.c:102
msgid "A graphical tool to analyze disk usage."
msgstr "Een grafisch hulpmiddel om hardeschijfgebruik te analyseren."

#. translator credits
#: ../baobab/src/callbacks.c:110 ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:55
#: ../logview/logview-about.h:63
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Tino Meinen\n"
"Vincent van Adrighem\n"
"Wouter Bolsterlee\n"
"Jan-Willem Harmanny\n"
"\n"
"Kijk voor meer informatie op http://nl.gnome.org/";

#: ../baobab/src/callbacks.c:207 ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:504
#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:843
msgid "The document does not exist."
msgstr "Het document bestaat niet."

#: ../baobab/src/callbacks.c:318
msgid "The folder does not exist."
msgstr "De map bestaat niet."

#: ../gnome-dictionary/data/default.desktop.in.h:1
msgid "Default Dictionary Server"
msgstr "Standaard woordenboekserver"

#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.server.in.in.h:1
msgid "Dictionary Look up"
msgstr "Zoekopdracht woordenboek"

#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.server.in.in.h:2
msgid "Look up words in a dictionary"
msgstr "Woord opzoeken in een woordenboek"

#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:1
msgid "Cl_ear"
msgstr "_Wissen"

#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:2
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1236 ../logview/logview-window.c:868
msgid "_About"
msgstr "I_nfo"

#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:4
msgid "_Look Up Selected Text"
msgstr "Geselecteerde tekst op_zoeken"

#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:5
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1210
msgid "_Preferences"
msgstr "_Voorkeuren"

#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:6
msgid "_Print"
msgstr "_Afdrukken"

#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:7
msgid "_Save"
msgstr "Op_slaan:"

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.desktop.in.in.h:1
msgid "Check word definitions and spellings in an online dictionary"
msgstr "Definities en spelling van woorden opzoeken in een on-line woordenboek"

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.desktop.in.in.h:2
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:78
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:385
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:608
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1953
msgid "Dictionary"
msgstr "Woordenboek"

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:1
msgid "Dictionary server (Deprecated)"
msgstr "Woordenboekserver (afgeraden)"

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:2
msgid "Port used to connect to server (Deprecated)"
msgstr "Poort voor het verbinden met woordenboekserver (afgeraden)"

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:3
msgid ""
"Specify whether to use smart lookup. This key is dependant on whether the "
"dictionary server supports this option. The default is TRUE. This key is "
"deprecated and no longer in use."
msgstr ""
"Geef aan of 'slim zoeken' moet worden gebruikt. Deze sleutelwaarde is "
"afhankelijk van de woordenboekserver die deze mogelijkheid wel of niet kan "
"ondersteunen. De standaardinstelling is WAAR. Deze sleutel wordt afgeraden "
"en is niet langer in gebruik."

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:4
msgid "The default database to use"
msgstr "De standaard database die gebruikt wordt"

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:5
msgid "The default height of the application window"
msgstr "De standaardhoogte van het toepassingsvenster"

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:6
msgid "The default search strategy to use"
msgstr "De standaard zoekstrategie die gevolgd wordt"

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:7
msgid "The default width of the application window"
msgstr "De standaardbreedte van het toepassingsvenster"

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:8
msgid ""
"The dictionary server to connect to. The default server is dict.org. See "
"http://www.dict.org for details on other servers. This key is deprecated and "
"no longer in use."
msgstr ""
"De woordenboekserver waarmee moet worden verbonden. De standaardserver is "
"dict.org. Zie http://www.dict.org voor informatie over andere servers. Deze "
"sleutel wordt afgeraden en is niet langer in gebruik."

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:9
msgid "The font to be used when printing"
msgstr "Het lettertype dat bij het afdrukken gebruikt wordt"

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:10
msgid "The font to be used when printing a definition."
msgstr "Het lettertype dat gebruikt wordt bij het afdrukken van een definitie."

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:11
msgid ""
"The name of the default individual database or meta-database to use on a "
"dictionary source. An exclamation mark (\"!\") means that all the databases "
"present in a dictionary source should be searched"
msgstr ""
"De naam van de database of meta-database die standaard moet worden gebruikt "
"bij een woordenboekbron. Een uitroepteken â??!â?? betekent dat alle beschikbare "
"woordenboeken op de woordenboekbron moeten worden doorzocht"

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:12
msgid ""
"The name of the default search strategy to use on a dictionary source, if "
"available. The default strategy is 'exact', that is match exact words."
msgstr ""
"De naam van de standaard zoekstrategie die gebruikt wordt op een "
"woordenboekbron, indien beschikbaar. De standaardstrategie is 'exact', dat "
"wil zeggen: de woorden moeten exact overeenkomen."

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:13
msgid "The name of the dictionary source used"
msgstr "De naam van de gebruikte woordenboekbron"

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:14
msgid "The name of the dictionary source used to retrieve the definitions of words."
msgstr ""
"de naam van de woordenboekbron die gebruikt wordt voor het ophalen van de "
"definitie van woorden."

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:15
msgid "The page of the sidebar to show"
msgstr "Weer te geven pagina van het zijpaneel"

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:16
msgid ""
"The port number to connect to. The default port is 2628. This key is "
"deprecated and no longer in use."
msgstr ""
"Het poortnummer waarmee moet worden verbonden. De standaardpoort is 2628. "
"Deze sleutel wordt afgeraden en is niet langer in gebruik."

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:17
msgid "The width of the sidebar"
msgstr "Breedte van het zijpaneel"

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:18
msgid ""
"This key defines the width of the sidebar and it's used to remember the "
"setting across sessions."
msgstr "De breedte van het zijpaneel (wordt onthouden tussen sessies)."

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:19
msgid ""
"This key defines the window height and it's used to remember the size of the "
"dictionary window across sessions. Setting it to -1 will make the dictionary "
"window use a height based on the font size."
msgstr ""
"Deze sleutel stelt de hoogte in van het venster. Het wordt gebruikt om de "
"afmeting van het woordenboekvenster te onthouden. Met de waarde -1 zal het "
"woordenboekvenster de standaardhoogte krijgen, gebaseerd op de grootte van "
"het lettertype."

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:20
msgid ""
"This key defines the window width and it's used to remember the size of the "
"dictionary window across sessions. Setting it to -1 will make the dictionary "
"window use a width based on the font size."
msgstr ""
"Deze sleutel stelt de breedte in van het venster. Het wordt gebruikt om de "
"afmeting van het woordenboekvenster te onthouden. Met de waarde -1 zal het "
"woordenboekvenster de standaardbreedte krijgen, gebaseerd op de grootte van "
"het lettertype."

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:21
msgid ""
"This key defines whether the sidebar should be visible and it's used to "
"remember the state of the sidebar across sessions. Setting it to TRUE will "
"make the sidebar always be displayed."
msgstr ""
"Deze sleutel bepaalt of het zijpaneel zichtbaar dient te zijn. Het wordt "
"onthouden tussen sessies."

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:22
msgid ""
"This key defines whether the statusbar should be visible and it's used to "
"remember the state of the statusbar across sessions. Setting it to TRUE will "
"make the statusbar always be displayed."
msgstr ""
"Deze sleutel bepaalt of de statusbalk zichtbaar dient te zijn. Het wordt "
"onthouden tussen sessies."

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:23
msgid ""
"This key defines whether the window should be maximized and it's used to "
"remember the state of the dictionary window across sessions. Setting it to "
"TRUE will make the window always appear as maximized."
msgstr ""
"Deze sleutel stelt in of het venster gemaximaliseerd wordt. Het wordt "
"gebruikt om deze instelling van het woordenboekvenster te onthouden."

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:24
msgid ""
"This key defines which page of the sidebar should be displayed and it's used "
"to remember the setting across sessions.. It can be \"speller\" or "
"\"databases\"."
msgstr ""
"Deze sleutel bepaalt welke pagina weergegeven dient te worden in het "
"zijpaneel. Het wordt onthouden tussen sessies en kan â??spellerâ?? of "
"â??databasesâ?? zijn."

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:25
msgid "Use smart lookup (Deprecated)"
msgstr "Slim zoeken gebruiken (afgeraden)"

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:26
msgid "Whether the application window should be maximized"
msgstr "Of het toepassingsvenster gemaximaliseerd moet worden"

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:27
msgid "Whether the sidebar should be visible"
msgstr "Of het zijpaneel zichtbaar dient te zijn"

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:28
msgid "Whether the statusbar should be visible"
msgstr "Of de statusbalk zichtbaar dient te zijn"

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.ui.h:1
msgid "Print"
msgstr "_Afdrukken"

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.ui.h:2
#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-source.ui.h:3
msgid "Source"
msgstr "Bron"

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.ui.h:3
msgid "_Print font:"
msgstr "_Afdruklettertype:"

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.ui.h:4
msgid "_Select a dictionary source for looking up words:"
msgstr "_Selecteer een woordenboekbron voor het opzoeken van woorden:"

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-source.ui.h:1
msgid "Dictionaries"
msgstr "Woordenboeken"

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-source.ui.h:2
msgid "H_ostname:"
msgstr "_Hostnaam:"

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-source.ui.h:4
msgid "Source Name"
msgstr "Naam van bron"

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-source.ui.h:5
msgid "Strategies"
msgstr "Strategieën"

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-source.ui.h:6
msgid "_Description:"
msgstr "_Omschrijving"

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-source.ui.h:8
msgid "_Transport:"
msgstr "_Transport:"

#: ../gnome-dictionary/data/spanish.desktop.in.h:1
msgid "Spanish Dictionaries"
msgstr "Spaanse woordenboeken"

#: ../gnome-dictionary/data/thai.desktop.in.h:1
msgid "Longdo Thai-English Dictionaries"
msgstr "Longdo Thais-Engels woordenboeken"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:283
msgid "Client Name"
msgstr "Clientnaam"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:284
msgid "The name of the client of the context object"
msgstr "De naam van de client van het contextobject"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:297
msgid "Hostname"
msgstr "Hostnaam"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:298
msgid "The hostname of the dictionary server to connect to"
msgstr "De hostnaam van de woordenboekserver waarmee wordt verbonden"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:311
msgid "Port"
msgstr "Poort"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:312
msgid "The port of the dictionary server to connect to"
msgstr "De poort van de woordenboekserver waarmee wordt verbonden"

# toestand
#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:327
msgid "Status"
msgstr "Status"

# terggegeven/doorgegeven
#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:328
msgid "The status code as returned by the dictionary server"
msgstr "De statuscode die door de woordenboekserver wordt doorgegeven"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:777
#, c-format
msgid "No connection to the dictionary server at '%s:%d'"
msgstr "Geen verbinding met de woordenboekserver op '%s:%d'"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1060
#, c-format
msgid "Lookup failed for hostname '%s': no suitable resources found"
msgstr "Zoekopdracht mislukt voor hostnaam '%s': geen geschikte bronnen gevonden"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1091
#, c-format
msgid "Lookup failed for host '%s': %s"
msgstr "Zoekopdracht mislukt voor host '%s': %s"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1125
#, c-format
msgid "Lookup failed for host '%s': host not found"
msgstr "Zoekopdracht mislukt voor host '%s': host niet gevonden"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1177
#, c-format
msgid ""
"Unable to connect to the dictionary server at '%s:%d'. The server replied "
"with code %d (server down)"
msgstr ""
"Kon niet verbinden met de woordenboekserver op '%s:%d'. De server antwoordde "
"met code %d (server down)"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1196
#, c-format
msgid ""
"Unable to parse the dictionary server reply\n"
": '%s'"
msgstr ""
"Kon het antwoord van de woordenboekserver niet verwerken\n"
": '%s'"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1225
#, c-format
msgid "No definitions found for '%s'"
msgstr "Geen definities gevonden voor '%s'"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1240
#, c-format
msgid "Invalid database '%s'"
msgstr "Ongeldige database '%s'"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1255
#, c-format
msgid "Invalid strategy '%s'"
msgstr "Ongeldige strategie '%s'"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1270
#, c-format
msgid "Bad command '%s'"
msgstr "Foutieve opdracht '%s'"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1285
#, c-format
msgid "Bad parameters for command '%s'"
msgstr "Foutieve parameters voor opdracht '%s'"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1300
#, c-format
msgid "No databases found on dictionary server at '%s'"
msgstr "Geen database gevonden op woordenboekserver op '%s'"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1315
#, c-format
msgid "No strategies found on dictionary server at '%s'"
msgstr "Geen strategieën gevonden op woordenboekserver '%s'"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1748
#, c-format
msgid "Connection failed to the dictionary server at %s:%d"
msgstr "Verbinding mislukt voor de woordenboekserver op %s:%d"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1787
#, c-format
msgid ""
"Error while reading reply from server:\n"
"%s"
msgstr ""
"Fout bij het lezen van het antwoord van server:\n"
"%s"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1860
#, c-format
msgid "Connection timeout for the dictionary server at '%s:%d'"
msgstr ""
"Verbinding mislukt (tijdslimiet overschreden) voor de woordenboekserver op â??%"
"s:%dâ??"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1894
#, c-format
msgid "No hostname defined for the dictionary server"
msgstr "Geen hostnaam opgegeven voor de woordenboekserver"

# ontvanger?/socket/contactdoos
#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1930
#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1945
#, c-format
msgid "Unable to create socket"
msgstr "Kon geen 'socket' aanmaken"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1971
#, c-format
msgid "Unable to set the channel as non-blocking: %s"
msgstr "Kon het kanaal niet instellen als non-blocking: %s"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1986
#, c-format
msgid "Unable to connect to the dictionary server at '%s:%d'"
msgstr "Kon geen verbinding maken met de woordenboekserver op '%s:%d'"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-context.c:218
msgid "Local Only"
msgstr "Alleen lokaal"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-context.c:219
msgid "Whether the context uses only local dictionaries or not"
msgstr "Of de context alleen lokale woordenboeken gebruikt"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-database-chooser.c:382
msgid "Reload the list of available databases"
msgstr "Lijst van beschikbare databases herladen"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-database-chooser.c:394
msgid "Clear the list of available databases"
msgstr "Lijst van beschikbare databases wissen"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-database-chooser.c:841
#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:779
#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-strategy-chooser.c:789
msgid "Error while matching"
msgstr "Fout tijdens zoeken"

# Geen overeenkomsten gevonden/niet gevonden
#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1134
#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1228
#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1262
#: ../logview/logview-window.c:513
msgid "Not found"
msgstr "Niet gevonden"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1323
msgid "F_ind:"
msgstr "_Zoeken:"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1336
msgid "_Previous"
msgstr "Vo_rige"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1344
msgid "_Next"
msgstr "V_olgende"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:2519
msgid "Error while looking up definition"
msgstr "Fout bij het opzoeken van de definitie"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:2561
#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:737
msgid "Another search is in progress"
msgstr "Er is nog een andere zoekopdracht actief"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:2562
#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:738
msgid "Please wait until the current search ends."
msgstr "Wacht tot de huidige zoekopdracht is voltooid."

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:2601
msgid "Error while retrieving the definition"
msgstr "Fout bij het ophalen van de definitie"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:232
msgid "Filename"
msgstr "Bestandsnaam"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:233
msgid "The filename used by this dictionary source"
msgstr "De bestandsnaam die gebruikt wordt voor deze woordenboekbron"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:246
#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2382
msgid "Name"
msgstr "Naam"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:247
msgid "The display name of this dictonary source"
msgstr "De weergegeven naam voor deze woordenboekbron"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:260
msgid "Description"
msgstr "Omschrijving"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:261
msgid "The description of this dictionary source"
msgstr "De omschrijving van deze woordenboekbron"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:274
#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:384
msgid "Database"
msgstr "Database"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:275
msgid "The default database of this dictonary source"
msgstr "De standaarddatabase van deze woordenboekbron"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:288
#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:391
msgid "Strategy"
msgstr "Strategie"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:289
msgid "The default strategy of this dictonary source"
msgstr "De standaardstrategie van deze woordenboekbron"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:302
msgid "Transport"
msgstr "Transport"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:303
msgid "The transport mechanism used by this dictionary source"
msgstr "Het transportmechanisme dat wordt gebruikt door deze woordenboekbron"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:317
#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:377
msgid "Context"
msgstr "Context"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:318
msgid "The GdictContext bound to this source"
msgstr "De GdictContext die aan deze bron is verbonden"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:413
#, c-format
msgid "Invalid transport type '%d'"
msgstr "Ongeldig transporttype '%d'"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:441
#, c-format
msgid "No '%s' group found inside the dictionary source definition"
msgstr "Geen '%s'-groep gevonden binnen de woordenboekbron definitie"

# wat een techno-babble!
#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:457
#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:481
#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:505
#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:530
#, c-format
msgid "Unable to get the '%s' key inside the dictionary source definition: %s"
msgstr "Kon de '%s'-sleutel niet verkrijgen binnen de woordenboekbron definitie: %s"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:555
#, c-format
msgid "Unable to get the '%s' key inside the dictionary source definition file: %s"
msgstr ""
"Kon de '%s'-sleutel niet verkrijgen binnen het woordenboekbron "
"definitiebestand: %s"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:741
#, c-format
msgid "Dictionary source does not have name"
msgstr "Woordenboekbron heeft geen naam"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:750
#, c-format
msgid "Dictionary source '%s' has invalid transport '%s'"
msgstr "Woordenboekbron '%s' heeft een ongeldig transport '%s'"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-chooser.c:299
msgid "Reload the list of available sources"
msgstr "Lijst met beschikbare bronnen herladen"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-loader.c:171
msgid "Paths"
msgstr "Paden"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-loader.c:172
msgid "Search paths used by this object"
msgstr "Zoekpaden die door dit object worden gebruikt"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-loader.c:184
msgid "Sources"
msgstr "Bronnen"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-loader.c:185
msgid "Dictionary sources found"
msgstr "Woordenboekbronnen gevonden"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:354
msgid "Clear the list of similar words"
msgstr "Lijst van vergelijkbare woorden wissen"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:378
msgid "The GdictContext object used to get the word definition"
msgstr ""
"Het GdictContext-object dat gebruikt wordt om de definitie van het woord te "
"krijgen"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:385
msgid "The database used to query the GdictContext"
msgstr "De gebruikte database voor de zoekopdracht op GdictContext"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:392
msgid "The strategy used to query the GdictContext"
msgstr "De te gebruiken strategie voor de zoekopdracht op GdictContext"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-strategy-chooser.c:365
msgid "Reload the list of available strategies"
msgstr "Lijst met beschikbare strategieën herladen"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-strategy-chooser.c:377
msgid "Clear the list of available strategies"
msgstr "Lijst met beschikbare strategieën wissen"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-utils.c:97
msgid "GDict debugging flags to set"
msgstr "In te stellen GDict-debugvlaggen"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-utils.c:97
#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-utils.c:99
msgid "FLAGS"
msgstr "VLAGGEN"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-utils.c:99
msgid "GDict debugging flags to unset"
msgstr "Niet in te testellen GDict-debugvlaggen"

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-utils.c:157
msgid "GDict Options"
msgstr "GDict-opties"

#
#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-utils.c:158
msgid "Show GDict Options"
msgstr "GDict-opties tonen"

# enkelvoud van woordenboek staat beter, meestal doorzoek
# je maar 1 woordenboek tegelijk
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:57
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:591
msgid "Look up words in dictionaries"
msgstr "Woorden opzoeken in een woordenboek"

#. Translators: the first is the word found, the second is the
#. * database name and the last is the definition's text; please
#. * keep the new lines.
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:217
#, c-format
msgid ""
"Definition for '%s'\n"
" From '%s':\n"
"\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Definitie voor '%s'\n"
" Uit '%s':\n"
"\n"
"%s\n"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:231
#, c-format
msgid "Error: %s\n"
msgstr "Fout: %s\n"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:257
#, c-format
msgid "See gnome-dictionary --help for usage\n"
msgstr "Zie gnome-dictionary --help voor gebruik\n"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:270
msgid "Unable to find a suitable dictionary source"
msgstr "Kon geen geschikte woordenboekbron vinden"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:304
#, c-format
msgid ""
"Error while looking up the definition of \"%s\":\n"
"%s"
msgstr ""
"Fout bij het opzoeken van de definitie van â??%sâ??:\n"
"%s"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:337
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:351
msgid "Words to look up"
msgstr "De op te zoeken woorden"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:337
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:339
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:351
msgid "word"
msgstr "woord"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:339
msgid "Words to match"
msgstr "Op te zoeken woorden"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:341
msgid "Dictionary source to use"
msgstr "Te gebruiken woordenboekbron"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:341
msgid "source"
msgstr "bron"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:343
msgid "Show available dictionary sources"
msgstr "Beschikbare woordenboekbronnen tonen"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:345
msgid "Print result to the console"
msgstr "Resultaat tonen in de console"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:347
msgid "Database to use"
msgstr "Te gebruiken database"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:347
msgid "db"
msgstr "db"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:349
msgid "Strategy to use"
msgstr "Te gebruiken strategie"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:349
msgid "strat"
msgstr "strat"

# in woordenboeken/ in een woordenboek
#. create the new option context
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:367
msgid " - Look up words in dictionaries"
msgstr "- woorden opzoeken in een woordenboek"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:205
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:837
msgid "Save a Copy"
msgstr "Een kopie opslaan"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:215
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:847
msgid "Untitled document"
msgstr "Naamloos document"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:236
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:868
#, c-format
msgid "Error while writing to '%s'"
msgstr "Er is een fout opgetreden bij het schrijven naar '%s'"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:361
msgid "Clear the definitions found"
msgstr "De gevonden definities wissen"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:363
msgid "Clear definition"
msgstr "Definitie wissen"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:364
msgid "Clear the text of the definition"
msgstr "De tekst van de definitie wissen"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:371
msgid "Print the definitions found"
msgstr "De gevonden definities afdrukken"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:373
msgid "Print definition"
msgstr "Definitie afdrukken"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:374
msgid "Print the text of the definition"
msgstr "De tekst van de definitie afdrukken"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:381
msgid "Save the definitions found"
msgstr "De gevonden definities opslaan"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:383
msgid "Save definition"
msgstr "Definitie opslaan"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:384
msgid "Save the text of the definition to a file"
msgstr "De tekst van de definitie opslaan in een bestand"

# klikken/klik hier/klik/
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:533
msgid "Click to view the dictionary window"
msgstr "Klik hier om het woordenboekvenster te tonen"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:535
msgid "Toggle dictionary window"
msgstr "Woordenboekvenster aan/uit"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:536
msgid "Show or hide the definition window"
msgstr "Het definitievenster tonen of verbergen"

# dat/wat/welke
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:588
msgid "Type the word you want to look up"
msgstr "Toets het woord in dat u wilt opzoeken"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:590
msgid "Dictionary entry"
msgstr "Woordenboek invoer"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:724
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1001
msgid "Dictionary Preferences"
msgstr "Woordenboek-voorkeuren"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:750
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:504
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:494
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1145
#, c-format
msgid "There was an error while displaying help"
msgstr "Er is een fout opgetreden bij het weergeven van de hulp"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:902
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:517
#, c-format
msgid "No dictionary source available with name '%s'"
msgstr "Geen woordenboekbron beschikbaar met de naam '%s'"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:906
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:521
msgid "Unable to find dictionary source"
msgstr "Kon geen woordenboekbron vinden"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:922
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:537
#, c-format
msgid "No context available for source '%s'"
msgstr "Geen context beschikbaar voor bron â??%sâ??"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:926
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:541
msgid "Unable to create a context"
msgstr "Kon geen context aanmaken"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1191
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:2084
msgid "Unable to connect to GConf"
msgstr "Kon geen verbinding maken met GConf"

# hint/mededelingen/indicatie/
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1204
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:2097
msgid "Unable to get notification for preferences"
msgstr "Kon geen mededelingen verkrijgen voor de voorkeuren"

# hint/mededelingen/indicatie/
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1218
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:2110
msgid "Unable to get notification for the document font"
msgstr "Kon geen mededelingen verkrijgen voor het document-lettertype"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-common.c:79
#, c-format
msgid "Unable to rename file '%s' to '%s': %s"
msgstr "Kan het bestand â??%sâ?? niet hernoemen naar â??%sâ??: %s"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-common.c:103
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-common.c:126
#, c-format
msgid "Unable to create the data directory '%s': %s"
msgstr "Kan de data-map â??%sâ?? niet aanmaken: %s"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:244
msgid "Edit Dictionary Source"
msgstr "Woordenboekbron bewerken"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:308
msgid "Add Dictionary Source"
msgstr "Woordenboekbron toevoegen"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:354
#, c-format
msgid "Remove \"%s\"?"
msgstr "â??%sâ?? verwijderen?"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:356
msgid "This will permanently remove the dictionary source from the list."
msgstr "Dit zal de woordenboekbron definitief verwijderen uit de lijst."

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:386
#, c-format
msgid "Unable to remove source '%s'"
msgstr "Kan bron â??%sâ?? niet verwijderen"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:667
msgid "Add a new dictionary source"
msgstr "Een nieuwe woordenboekbron toevoegen"

# gebiedende wijs
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:673
msgid "Remove the currently selected dictionary source"
msgstr "Verwijder de geselecteerde woordenboekbron"

# stel in/geef
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:686
msgid "Set the font used for printing the definitions"
msgstr "Geef het lettertype voor het afdrukken van de definities"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-print.c:249
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-print.c:313
#, c-format
msgid "Unable to display the preview: %s"
msgstr "Kon voorbeeld niet weergeven: %s"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:356
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:449
msgid "Unable to create a source file"
msgstr "Kon geen bronbestand aanmaken"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:374
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:467
msgid "Unable to save source file"
msgstr "Kon bronbestand niet opslaan"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:316
#, c-format
msgid "Searching for '%s'..."
msgstr "Zoeken naar â??%sâ??â?¦"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:348
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:407
msgid "No definitions found"
msgstr "Geen definities gevonden"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:350
#, c-format
msgid "A definition found"
msgid_plural "%d definitions found"
msgstr[0] "Eén definitie gevonden"
msgstr[1] "%d definities gevonden"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:606
#, c-format
msgid "%s - Dictionary"
msgstr "%s - Woordenboek"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1180 ../logview/logview-window.c:836
msgid "_File"
msgstr "_Bestand"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1183
msgid "_Go"
msgstr "_Ga naar"

#. File menu
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1187
msgid "_New"
msgstr "_Nieuw"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1188
msgid "New look up"
msgstr "Nieuw zoekopdracht"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1189
msgid "_Save a Copy..."
msgstr "Een kopie op_slaanâ?¦"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1191
msgid "P_review..."
msgstr "_Voorbeeldâ?¦"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1192
msgid "Preview this document"
msgstr "Dit document weergeven"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1193
msgid "_Print..."
msgstr "_Afdrukkenâ?¦"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1194
msgid "Print this document"
msgstr "Dit document afdrukken"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1201 ../logview/logview-window.c:851
msgid "Select _All"
msgstr "_Alles selecteren"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1204
msgid "Find a word or phrase in the document"
msgstr "Zoek een woord of frase in het document"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1206
msgid "Find Ne_xt"
msgstr "V_olgende zoeken"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1208
msgid "Find Pre_vious"
msgstr "Vo_rige zoeken"

#. Go menu
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1214
msgid "_Previous Definition"
msgstr "Vo_rige definitie"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1215
msgid "Go to the previous definition"
msgstr "Ga naar de vorige definitie"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1216
msgid "_Next Definition"
msgstr "V_olgende definitie"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1217
msgid "Go to the next definition"
msgstr "Ga naar de volgende definitie"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1218
msgid "_First Definition"
msgstr "_Eerste definitie"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1219
msgid "Go to the first definition"
msgstr "Ga naar de eerse definitie"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1220
msgid "_Last Definition"
msgstr "_Laatste definitie"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1221
msgid "Go to the last definition"
msgstr "Ga naar de laatste definitie"

#. View menu
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1224
msgid "Similar _Words"
msgstr "Vergelijkbare _woorden"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1226
msgid "Dictionary Sources"
msgstr "Woordenboekbronnen"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1228
msgid "Available _Databases"
msgstr "Beschikbare _databases"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1230
msgid "Available St_rategies"
msgstr "Beschikbare _strategieën"

#. View menu
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1247
msgid "_Sidebar"
msgstr "_Zijpaneel"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1249
msgid "S_tatusbar"
msgstr "_Statusbalk"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1370
#, c-format
msgid "Dictionary source `%s' selected"
msgstr "Woordenboekbron â??%sâ?? geselecteerd"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1391
#, c-format
msgid "Strategy `%s' selected"
msgstr "Strategie â??%sâ?? geselecteerd"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1411
#, c-format
msgid "Database `%s' selected"
msgstr "Database â??%sâ?? geselecteerd"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1431
#, c-format
msgid "Word `%s' selected"
msgstr "Woord â??%sâ?? geselecteerd"

# dat/wat/welke
#. speller
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1453
msgid "Double-click on the word to look up"
msgstr "Dubbelklik op het woord dat u wilt opzoeken"

#. strat-chooser
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1459
msgid "Double-click on the matching strategy to use"
msgstr "Dubbelklik op de te gebruiken strategie"

#. source-chooser
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1464
msgid "Double-click on the source to use"
msgstr "Dubbelklik op de te gebruiken bron"

#. db-chooser
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1473
msgid "Double-click on the database to use"
msgstr "Dubbelklik op de te gebruiken database"

# zoekopdracht/opzoeken
#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1761
msgid "Look _up:"
msgstr "_Opzoeken:"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1835
msgid "Similar words"
msgstr "Vergelijkbare woorden"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1848
msgid "Available dictionaries"
msgstr "Beschikbare databases"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1861
msgid "Available strategies"
msgstr "Beschikbare strategieën"

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1872
msgid "Dictionary sources"
msgstr "Woordenboekbronnen"

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:133
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Fout bij laden van hulptekst"

# Apply effect: None
#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:245
msgid "None"
msgstr "Geen effect"

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:246
msgid "Drop shadow"
msgstr "Valschaduw"

# kader/rand/lijn/zwarte rand/zwart kader/
# het is in werkelijkheid een smalle zwarte/grijze rand om het venster heen.
#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:247
msgid "Border"
msgstr "Donkere lijn"

#. * Include pointer *
#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:351
msgid "Include _pointer"
msgstr "_Muisaanwijzer tonen"

# het gaat hier om de vensterdecoratie
#. * Include window border *
#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:360
msgid "Include the window _border"
msgstr "De _vensterrand in de schermafdruk opnemen"

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:375
msgid "Apply _effect:"
msgstr "_Effect toepassen:"

# kopje is: Schermafdruk maken
# [x] gehele bureaublad
# [ ] huidige venster
#
# 'grab' kan veilig weggelaten worden (tino)
#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:437
msgid "Grab the whole _desktop"
msgstr "Gehele _bureaublad"

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:449
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Huidige _venster"

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:461
#| msgid "Select a folder"
msgid "Select _area to grab"
msgstr "Selecteer _gebied"

# 'grab' kan veilig weggelaten worden
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:478
msgid "Grab _after a delay of"
msgstr "Na een wachttijd van"

#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:498
#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1291
msgid "seconds"
msgstr "seconden"

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:514
#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:524
#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.desktop.in.h:2
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Schermafdruk maken"

# Vensterrand-effect?
#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:525
msgid "Effects"
msgstr "Effecten"

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:531
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "_Schermafdruk maken"

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:657
msgid "Error while saving screenshot"
msgstr "Fout bij opslaan van schermafdruk"

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:661
#, c-format
msgid ""
"Impossible to save the screenshot to %s.\n"
" Error was %s.\n"
" Please choose another location and retry."
msgstr ""
"Kon schermafdruk niet opslaan naar â??%sâ??.\n"
"Foutmelding: %s.\n"
"Kies een andere locatie en probeer opnieuw."

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:793
#| msgid "Screenshot delay"
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Schermafdruk gemaakt"

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:847
msgid "Unable to take a screenshot of the current window"
msgstr "Kon geen schermafdruk maken van het huidige venster."

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:897
#, c-format
msgid "Screenshot-%s.png"
msgstr "Schermafdruk-%s.png"

#. translators: this is the name of the file that gets
#. * made up with the screenshot if a specific window is
#. * taken
#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:904
#, c-format
msgid "Screenshot-%s-%d.png"
msgstr "Schermafdruk-%s-%d.png"

#. translators: this is the name of the file that gets made up
#. * with the screenshot if the entire screen is taken
#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:914
#: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:356
#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:196
msgid "Screenshot.png"
msgstr "Schermafdruk.png"

#. translators: this is the name of the file that gets
#. * made up with the screenshot if the entire screen is
#. * taken
#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:921
#, c-format
msgid "Screenshot-%d.png"
msgstr "Schermafdruk-%d.png"

# Vrij vertaald (Wouter Bolsterlee)
#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1287
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Een afdruk maken van een enkel venster"

# Vrij vertaald (Wouter Bolsterlee)
#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1288
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Een afdruk maken van een gedeelte van het scherm"

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1289
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "De vensterrand in de schermafdruk opnemen"

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1290
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "De vensterrand van de schermafdruk verwijderen"

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1291
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Schermafdruk maken na opgegeven vertraging [in seconden]"

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1292
msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
msgstr "Effect voor de vensterrand (schaduw, lijn of geen)"

# Vensterrand-effect?
#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1292
msgid "effect"
msgstr "effect"

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1293
msgid "Interactively set options"
msgstr "Interactief opties instellen"

# "Een plaatje schieten"
#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1304
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Schermafdruk maken"

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1322
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr ""
"Tegenstrijdige opties: â??--windowâ?? en â??--areaâ?? kunnen niet beide opgegeven "
"worden.\n"

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.desktop.in.h:1
msgid "Save images of your desktop or individual windows"
msgstr "Afbeeldingen van uw bureaublad of vensters maken"

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.ui.h:1
msgid "*"
msgstr "*"

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.ui.h:2
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "Naar klembord k_opiëren"

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.ui.h:3
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Schermafdruk opslaan"

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.ui.h:4
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Opslaan in _map:"

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.ui.h:5
#: ../logview/data/logview-filter.ui.h:6
msgid "_Name:"
msgstr "_Naam:"

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:1
msgid "Border Effect"
msgstr "Vensterrand-effect"

# valschaduw, geen en donkere lijn
#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:2
msgid ""
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
"\"none\", and \"border\"."
msgstr ""
"Effect dat aan de buitenkant van een venster wordt toegevoegd. Mogelijke "
"waarden zijn â??shadowâ??, â??noneâ??, en â??borderâ??."

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:3
msgid ""
"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
"been deprecated and it is no longer in use."
msgstr ""
"Alleen het huidige venster opnemen, in plaats van het hele scherm. Deze "
"sleutel is verouderd en wordt niet langer gebruikt."

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:4
msgid "Include Border"
msgstr "Vensterrand opnemen"

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:5
msgid "Include Pointer"
msgstr "Muisaanwijzer opnemen"

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:6
msgid "Include the pointer in the screenshot"
msgstr "De muisaanwezer in de schermafdruk opnemen"

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:7
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
msgstr "De vensterrand van de window manager in de schermafdruk opnemen"

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:8
msgid "Screenshot delay"
msgstr "Vertraging voor schermadruk"

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:9
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Schermafdruk map"

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:10
msgid "The directory the last screenshot was saved in."
msgstr "Map waar het schermafdrukprogramma het laatst in heeft opgeslagen"

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:11
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
msgstr "Het aantal te wachten seconden voordat de schermafdruk genomen wordt."

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:12
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Venster-specifieke schermafdruk (verouderd)"

#: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:239
msgid ""
"UI definition file for the screenshot program is missing.\n"
"Please check your installation of gnome-utils"
msgstr ""
"Het interface-definitiebestand voor het schermafdruk-programma ontbreekt.\n"
"Controleer uw installatie van â??gnome-utilsâ??."

#: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:260
msgid "Select a folder"
msgstr "Kies een map"

#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:57
#, c-format
msgid ""
"Unable to clear the temporary folder:\n"
"%s"
msgstr ""
"Kan tijdelijke map niet leegmaken:\n"
"%s"

#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:95
msgid ""
"The child save process unexpectedly exited. We are unable to write the "
"screenshot to disk."
msgstr ""
"Het dochterproces waarmee het opslaan werd uitgevoerd is onverwacht "
"afgebroken. Het is niet mogelijk om de schermafdruk op de schijf op te "
"slaan."

#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:223
msgid "Unknown error saving screenshot to disk"
msgstr "Onbekende fout opgetreden bij het opslaan van schermafdruk naar schijf"

#. TODO: maybe we should also look at WM_NAME and WM_CLASS?
#: ../gnome-screenshot/screenshot-utils.c:828
msgid "Untitled Window"
msgstr "Naamloos venster"

#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:74
msgid "File already exists"
msgstr "Bestand bestaat al"

#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:77
#, c-format
msgid "The file \"%s\" already exists. Would you like to replace it?"
msgstr "Het bestand â??%sâ?? bestaat reeds. Wilt u het vervangen?"

#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:84
#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1722
msgid "_Replace"
msgstr "_Vervangen"

#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:122
msgid "Saving file..."
msgstr "Bestand opslaanâ?¦"

#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:294
msgid "Can't access source file"
msgstr "Kan bronbestand niet openen"

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.desktop.in.h:1
msgid "Locate documents and folders on this computer by name or content"
msgstr "Documenten en mappen vinden op naam of inhoud"

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.desktop.in.h:2
msgid "Search for Files..."
msgstr "Bestanden zoekenâ?¦"

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:1
msgid "Default Window Height"
msgstr "Standaard vensterhoogte"

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:2
msgid "Default Window Maximized"
msgstr "Standaard gemaximaliseerd venster"

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:3
msgid "Default Window Width"
msgstr "Standaard vensterbreedte"

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:4
msgid "Disable Quick Search"
msgstr "Snelzoeken uitschakelen"

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:5
msgid "Disable Quick Search Second Scan"
msgstr "Tweede scan bij snelzoeken uitschakelen"

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:6
#| msgid "Look in folder"
msgid "Look in Folder"
msgstr "Zoeken in map"

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:7
msgid "Quick Search Excluded Paths"
msgstr "Uitgesloten paden bij snelzoeken"

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:8
msgid "Quick Search Second Scan Excluded Paths"
msgstr "Snelzeken tweede scan uitzonderingspaden"

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:9
msgid "Search Result Columns Order"
msgstr "Zoekresultaten kolommen volgorde"

#. Translators: The quoted text is the label of an available
#. search option that is translated elsewhere.
#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:12
msgid "Select the search option \"Contains the text\""
msgstr "Selecteer de zoekoptie â??Bevat de tekstâ??"

# Ietwat cryptische Engelse omschrijving, maar er wordt bijv
# gezocht naar bestanden die minder dan 5 dagen geleden zijn veranderd
#
# Gewijzigd minder dan (dagen) geleden
# In de laatste (dagen) gewijzigd
# Wijzigingsdatum minder dan (dagen) geleden
#. Translators: The quoted text is the label of an available
#. search option that is translated elsewhere.
#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:15
msgid "Select the search option \"Date modified less than\""
msgstr "Selecteer de zoekoptie â??Minder dan (dagen) geleden gewijzigdâ??"

#. Translators: The quoted text is the label of an available
#. search option that is translated elsewhere.
#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:18
msgid "Select the search option \"Date modified more than\""
msgstr "Selecteer de zoekoptie â??Meer dan (dagen) geleden gewijzigdâ??"

#. Translators: The quoted text is the label of an available
#. search option that is translated elsewhere.
#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:21
#| msgid "Select the search option \"Include other filesystems\""
msgid "Select the search option \"Exclude other filesystems\""
msgstr "Selecteer de zoekoptie â??Sluit andere bestandssystemen uitâ??"

#. Translators: The quoted text is the label of an available
#. search option that is translated elsewhere.
#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:24
msgid "Select the search option \"File is empty\""
msgstr "Selecteer de zoekoptie â??Bestand is leegâ??"

#. Translators: The quoted text is the label of an available
#. search option that is translated elsewhere.
#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:27
msgid "Select the search option \"Follow symbolic links\""
msgstr "Selecteer de zoekoptie â??Volg symbolische verwijzingenâ??"

#. Translators: The quoted text is the label of an available
#. search option that is translated elsewhere.
#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:30
msgid "Select the search option \"Name does not contain\""
msgstr "Selecteer de zoekoptie â??Naam bevat nietâ??"

#. Translators: The quoted text is the label of an available
#. search option that is translated elsewhere.
#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:33
msgid "Select the search option \"Name matches regular expression\""
msgstr "Selecteer de zoekoptie â??Naam komt overeen met reguliere expressieâ??"

#. Translators: The quoted text is the label of an available
#. search option that is translated elsewhere.
#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:36
msgid "Select the search option \"Owned by group\""
msgstr "Selecteer de zoekoptie â??Eigendom van groepâ??"

#. Translators: The quoted text is the label of an available
#. search option that is translated elsewhere.
#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:39
msgid "Select the search option \"Owned by user\""
msgstr "Selecteer de zoekoptie â??Eigendom van gebruikerâ??"

# bekend klinkt beter dan herkend, komt op hetzelfde neer?
#. Translators: The quoted text is the label of an available
#. search option that is translated elsewhere.
#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:42
msgid "Select the search option \"Owner is unrecognized\""
msgstr "Selecteer de zoekoptie â??Eigenaar is niet bekendâ??"

#. Translators: The quoted text is the label of an available
#. search option that is translated elsewhere.
#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:45
msgid "Select the search option \"Show hidden files and folders\""
msgstr "Selecteer de zoekoptie â??Verborgen bestanden en mappen tonenâ??"

#. Translators: The quoted text is the label of an available
#. search option that is translated elsewhere.
#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:48
msgid "Select the search option \"Size at least\""
msgstr "Selecteer de zoekoptie â??Grootte minstensâ??"

#. Translators: The quoted text is the label of an available
#. search option that is translated elsewhere.
#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:51
msgid "Select the search option \"Size at most\""
msgstr "Selecteer de zoekoptie â??Grootte ten hoogsteâ??"

#
#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:52
msgid "Show Additional Options"
msgstr "Extra opties tonen"

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:53
msgid "This key defines the default value of the \"Look in Folder\" widget."
msgstr "Deze sleutel definieert de standaardwaarde van de widget 'Kijk in map'."

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:54
msgid ""
"This key defines the order of the columns in the search results. This key "
"should not be modified by the user."
msgstr ""
"Deze sleutel definieert de volgorde van kolommen van de zoekresultaten. Deze "
"sleutel hoort niet aangepast te worden door de gebruiker."

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:55
msgid ""
"This key defines the paths the search tool will exclude from a quick search. "
"The wildcards '*' and '?' are supported. The default values are /mnt/*, /"
"media/*, /dev/*, /tmp/*, /proc/*, and /var/*."
msgstr ""
"Deze sleutel bepaalt de paden die bij snelzoeken worden overgeslagen. De "
"wildcards '*' en '?' mogen gebruikt worden. De standaardwaarden zijn /mnt/"
"*, /media/*, /dev/*, /tmp/*, /proc/* en /var/*."

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:56
msgid ""
"This key defines the paths the search tool will exclude from a second scan "
"when performing a quick search. The second scan uses the find command to "
"search for files. The purpose of the second scan is to find files that have "
"not been indexed. The wildcards '*' and '?' are supported. The default value "
"is /."
msgstr ""
"Deze sleutel bepaalt de paden die bij snelzoeken voor een tweede scan worden "
"overgeslagen. De tweede scan gebruikt de het programma 'find' om bestanden "
"te zoeken. Het doel van de tweede scan is om bestanden te vinden die nog "
"niet zijn geïndexeerd. De wildcards '*' en '?' mogen gebruikt worden. De "
"standaardwaarde is /."

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:57
msgid ""
"This key defines the window height, and it's used to remember the size of "
"the search tool between sessions. Setting it to -1 will make the search tool "
"use the default height."
msgstr ""
"Deze sleutel stelt de hoogte in van het venster. Het wordt gebruikt om de "
"afmeting van het zoekvenster te onthouden. Met de waarde -1 zal het "
"zoekvenster de standaardhoogte krijgen."

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:58
msgid ""
"This key defines the window width, and it's used to remember the size of the "
"search tool between sessions. Setting it to -1 will make the search tool use "
"the default width."
msgstr ""
"Deze sleutel stelt de breedte in van het venster. Het wordt gebruikt om de "
"afmeting van het zoekvenster te onthouden. Met de waarde -1 zal het "
"zoekvenster de standaardbreedte krijgen."

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:59
msgid ""
"This key determines if the \"Contains the text\" search option is selected "
"when the search tool is started."
msgstr ""
"Deze sleutel bepaalt of de zoekoptie â??Bevat de tekstâ?? geselecteerd is bij "
"het opstarten."

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:60
msgid ""
"This key determines if the \"Date modified less than\" search option is "
"selected when the search tool is started."
msgstr ""
"Deze sleutel bepaalt of de zoekoptie â??Minder dan (dagen) geleden gewijzigdâ?? "
"geselecteerd is bij het opstarten."

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:61
msgid ""
"This key determines if the \"Date modified more than\" search option is "
"selected when the search tool is started."
msgstr ""
"Deze sleutel bepaalt of de zoekoptie â??Meer dan (dagen) geleden gewijzigdâ?? "
"geselecteerd is bij het opstarten."

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:62
#| msgid ""
#| "This key determines if the \"Include other filesystems\" search option is "
#| "selected when the search tool is started."
msgid ""
"This key determines if the \"Exclude other filesystems\" search option is "
"selected when the search tool is started."
msgstr ""
"Deze sleutel bepaalt of de zoekoptie â??Andere bestandssystemen uitsluitenâ?? "
"geselecteerd is bij het opstarten."

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:63
msgid ""
"This key determines if the \"File is empty\" search option is selected when "
"the search tool is started."
msgstr ""
"Deze sleutel bepaalt of de zoekoptie â??Bestand is leegâ?? geselecteerd is bij "
"het opstarten."

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:64
msgid ""
"This key determines if the \"Follow symbolic links\" search option is "
"selected when the search tool is started."
msgstr ""
"Deze sleutel bepaalt of de zoekoptie â??Volg symbolische verwijzingenâ?? "
"geselecteerd is bij het opstarten."

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:65
msgid ""
"This key determines if the \"Name does not contain\" search option is "
"selected when the search tool is started."
msgstr ""
"Deze sleutel bepaalt of de zoekoptie â??Naam bevat nietâ?? geselecteerd is bij "
"het opstarten."

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:66
msgid ""
"This key determines if the \"Name matches regular expression\" search option "
"is selected when the search tool is started."
msgstr ""
"Deze sleutel bepaalt of de zoekoptie â??Naam komt overeen met reguliere "
"expressieâ?? geselecteerd is bij het opstarten."

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:67
msgid ""
"This key determines if the \"Owned by group\" search option is selected when "
"the search tool is started."
msgstr ""
"Deze sleutel bepaalt of de zoekoptie â??Eigendom van groepâ?? geselecteerd is "
"bij het opstarten."

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:68
msgid ""
"This key determines if the \"Owned by user\" search option is selected when "
"the search tool is started."
msgstr ""
"Deze sleutel bepaalt of de zoekoptie â??Eigendom van gebruikerâ?? geselecteerd "
"is bij het opstarten."

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:69
msgid ""
"This key determines if the \"Owner is unrecognized\" search option is "
"selected when the search tool is started."
msgstr ""
"Deze sleutel bepaalt of de zoekoptie â??Eigenaar is niet bekendâ?? geselecteerd "
"is bij het opstarten."

#. Translators: The quoted text is the label of the additional
#. options expander that is translated elsewhere.
#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:72
msgid ""
"This key determines if the \"Select more options\" section is expanded when "
"the search tool is started."
msgstr ""
"Deze sleutel bepaalt of het gedeelte â??Meer opties selecterenâ?? uitgeklapt is "
"bij het opstarten van het zoekprogramma."

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:73
msgid ""
"This key determines if the \"Show hidden files and folders\" search option "
"is selected when the search tool is started."
msgstr ""
"Deze sleutel bepaalt of de zoekoptie â??Verborgen bestanden en mappen tonenâ?? "
"geselecteerd is bij het opstarten."

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:74
msgid ""
"This key determines if the \"Size at least\" search option is selected when "
"the search tool is started."
msgstr ""
"Deze sleutel bepaalt of de zoekoptie â??Grootte minstensâ?? geselecteerd is bij "
"het opstarten."

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:75
msgid ""
"This key determines if the \"Size at most\" search option is selected when "
"the search tool is started."
msgstr ""
"Deze sleutel bepaalt of de zoekoptie â??Grootte ten hoogsteâ?? geselecteerd is "
"bij het opstarten."

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:76
msgid ""
"This key determines if the search tool disables the use of the find command "
"after performing a quick search."
msgstr ""
"Deze sleutel bepaalt of het zoekprogramma het gebruik van de opdracht 'find' "
"weigert na het uitvoeren van een snelzoekactie."

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:77
msgid ""
"This key determines if the search tool disables the use of the locate "
"command when performing simple file name searches."
msgstr ""
"Deze sleutel bepaalt of het zoekprogramma het gebruik van de opdracth "
"'locate' weigert na het uitvoeren van eenvoudige bestandsnaam-zoekopdrachten."

#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:78
msgid "This key determines if the search tool window starts in a maximized state."
msgstr ""
"Deze sleutel bepaalt of het venster van zoekprogramma bij het starten "
"gemaximaliseerd is."

#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:194
msgid "Could not open help document."
msgstr "Kon het hulp-document niet openen."

#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:345
#, c-format
msgid "Are you sure you want to open %d document?"
msgid_plural "Are you sure you want to open %d documents?"
msgstr[0] "Weet u zeker dat u %d document wilt openen?"
msgstr[1] "Weet u zeker dat u %d documenten wilt openen?"

#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:350
#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:547
#, c-format
msgid "This will open %d separate window."
msgid_plural "This will open %d separate windows."
msgstr[0] "Dit zal %d afzonderlijk venster openen."
msgstr[1] "Dit zal %d afzonderlijke vensters openen."

#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:390
#, c-format
msgid "Could not open document \"%s\"."
msgstr "Kon document â??%sâ?? niet openen."

#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:419
#, c-format
msgid "Could not open folder \"%s\"."
msgstr "Kon map â??%sâ?? niet openen."

#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:427
msgid "The nautilus file manager is not running."
msgstr "Het nautilus-bestandsbeheer is niet actief."

#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:519
msgid "There is no installed viewer capable of displaying the document."
msgstr "Er is geen viewer geïnstalleerd die in staat is het document weer te geven."

#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:542
#, c-format
msgid "Are you sure you want to open %d folder?"
msgid_plural "Are you sure you want to open %d folders?"
msgstr[0] "Weet u zeker dat u %d map wilt openen?"
msgstr[1] "Weet u zeker dat u %d mappen wilt openen?"

#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:695
#, c-format
msgid "Could not move \"%s\" to trash."
msgstr "Kon â??%sâ?? niet naar de prullenbak verplaatsen."

#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:726
#, c-format
msgid "Do you want to delete \"%s\" permanently?"
msgstr "Wilt u â??%sâ?? permanent verwijderen?"

#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:729
#, c-format
msgid "Trash is unavailable. Could not move \"%s\" to the trash."
msgstr ""
"Prullenbak is niet beschikbaar. Kon â??%sâ?? niet naar de prullenbak "
"verplaatsen."

#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:768
#, c-format
msgid "Could not delete \"%s\"."
msgstr "Kon â??%sâ?? niet verwijderen."

#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:879
#, c-format
msgid "Deleting \"%s\" failed: %s."
msgstr "Verwijderen van â??%sâ?? mislukt: %s."

#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:891
#, c-format
msgid "Moving \"%s\" failed: %s."
msgstr "Verplaatsen van â??%sâ?? mislukt: %s."

#. Popup menu item: Open
#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1019
#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1049
msgid "_Open"
msgstr "_Openen"

#. Popup menu item: Open with (default)
#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1074
#, c-format
msgid "_Open with %s"
msgstr "_Openen met %s"

#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1108
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Openen met %s"

#. Popup menu item: Open With
#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1140
msgid "Open Wit_h"
msgstr "Openen _met"

#. Popup menu item: Open Folder
#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1185
#| msgid "_Open Folder"
msgid "Open _Folder"
msgstr "Map _openen"

#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1225
msgid "_Save Results As..."
msgstr "Resultaten opslaan _alsâ?¦"

#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1607
msgid "Save Search Results As..."
msgstr "Zoekresultaten opslaan alsâ?¦"

#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1638
msgid "Could not save document."
msgstr "Kon document niet opslaan."

#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1639
msgid "You did not select a document name."
msgstr "U heeft geen documentnaam gegeven."

#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1669
#, c-format
msgid "Could not save \"%s\" document to \"%s\"."
msgstr "Kon document â??%sâ?? niet opslaan als â??%sâ??."

#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1703
#, c-format
msgid "The document \"%s\" already exists. Would you like to replace it?"
msgstr "Het document â??%sâ?? bestaat reeds. Wilt u het vervangen?"

#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1707
msgid "If you replace an existing file, its contents will be overwritten."
msgstr "Als u een bestaand bestand vervangt, zal de inhoud overschreven worden."

#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1772
msgid "The document name you selected is a folder."
msgstr "De documentnaam die u gaf is een map."

#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1810
msgid "You may not have write permissions to the document."
msgstr "U heeft mogelijk geen schrijftoegang tot het document."

#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:63
#, c-format
msgid ""
"GConf error:\n"
" %s"
msgstr ""
"GConf fout:\n"
" %s"

#. Translators: Below are the strings displayed in the 'Date Modified'
#. column of the list view. The format of this string can vary depending
#. on age of a file. Please modify the format of the timestamp to match
#. your locale. For example, to display 24 hour time replace the '%-I'
#. with '%-H' and remove the '%p'. (See bugzilla report #120434.)
#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:696
msgid "today at %-I:%M %p"
msgstr "vandaag om %-H:%M"

#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:698
msgid "yesterday at %-I:%M %p"
msgstr "gisteren om %-H:%M"

#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:700
#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:702
msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
msgstr "%m/%-d/%y, %-H:%M"

#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:889
msgid "link (broken)"
msgstr "koppeling (verbroken)"

#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:893
#, c-format
msgid "link to %s"
msgstr "verwijzing naar %s"

#. START OF NAUTILUS/EEL FUNCTIONS: USED FOR HANDLING OF DUPLICATE FILENAMES
#. Localizers:
#. * Feel free to leave out the st, nd, rd and th suffix or
#. * make some or all of them match.
#.
#. localizers: tag used to detect the first copy of a file
#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1490
msgid " (copy)"
msgstr " (kopie)"

#. localizers: tag used to detect the second copy of a file
#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1492
msgid " (another copy)"
msgstr " (tweede kopie)"

#. localizers: tag used to detect the x11th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the x12th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1495
#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1497
#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1499
#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1509
msgid "th copy)"
msgstr "de kopie)"

#. localizers: tag used to detect the x1st copy of a file
#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1502
msgid "st copy)"
msgstr "ste kopie)"

#. localizers: tag used to detect the x2nd copy of a file
#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1504
msgid "nd copy)"
msgstr "de kopie)"

#. localizers: tag used to detect the x3rd copy of a file
#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1506
msgid "rd copy)"
msgstr "de kopie)"

#. localizers: appended to first file copy
#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1523
#, c-format
msgid "%s (copy)%s"
msgstr "%s (kopie)%s"

#. localizers: appended to second file copy
#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1525
#, c-format
msgid "%s (another copy)%s"
msgstr "%s (tweede kopie)%s"

#. localizers: appended to x11th file copy
#. localizers: appended to x12th file copy
#. localizers: appended to x13th file copy
#. localizers: appended to xxth file copy
#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1528
#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1530
#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1532
#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1541
#, c-format
msgid "%s (%dth copy)%s"
msgstr "%s (%dde kopie)%s"

#. localizers: appended to x1st file copy
#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1535
#, c-format
msgid "%s (%dst copy)%s"
msgstr "%s (%dste kopie)%s"

#. localizers: appended to x2nd file copy
#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1537
#, c-format
msgid "%s (%dnd copy)%s"
msgstr "%s (%dde kopie)%s"

#. localizers: appended to x3rd file copy
#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1539
#, c-format
msgid "%s (%drd copy)%s"
msgstr "%s (%dde kopie)%s"

#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1586
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (ongeldige Unicode)"

#. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1675
msgid " ("
msgstr " ("

#. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1683
#, c-format
msgid " (%d"
msgstr " (%d"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:81
msgid "Contains the _text"
msgstr "Bevat de _tekst"

# Ietwat cryptische Engelse omschrijving, maar er wordt bijv
# gezocht naar bestanden die minder dan 5 dagen geleden zijn veranderd
#
# Gewijzigd minder dan (dagen) geleden
# In de laatste (dagen) gewijzigd
# Wijzigingsdatum minder dan (dagen) geleden
#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:83
msgid "_Date modified less than"
msgstr "Mi_nder dan (dagen) geleden gewijzigd"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:83 ../gsearchtool/gsearchtool.c:84
msgid "days"
msgstr "dagen"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:84
msgid "Date modified more than"
msgstr "M_eer dan (dagen) geleden gewijzigd"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:86
msgid "S_ize at least"
msgstr "Grootte _tenminste (kilobyte)"

# enkelvoud gemaakt: (wij zeggen 15 kilobyte)
#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:86 ../gsearchtool/gsearchtool.c:87
msgid "kilobytes"
msgstr "kilobyte"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:87
msgid "Si_ze at most"
msgstr "Grootte _hoogstens (kilobyte)"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:88
msgid "File is empty"
msgstr "Bestand is leeg"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:90
msgid "Owned by _user"
msgstr "Eigendom van gebr_uiker"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:91
msgid "Owned by _group"
msgstr "Eigendom van _groep"

# bekend klinkt beter dan herkend, komt op hetzelfde neer?
#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:92
msgid "Owner is unrecognized"
msgstr "Eigenaar is niet bekend"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:94
msgid "Na_me does not contain"
msgstr "N_aam bevat niet"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:95
msgid "Name matches regular e_xpression"
msgstr "Naam komt overeen met reguliere e_xpressie"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:97
msgid "Show hidden and backup files"
msgstr "Verborgen bestanden en backupbestanden tonen"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:98
msgid "Follow symbolic links"
msgstr "Volg symbolische verwijzingen"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:99
#| msgid "Include other filesystems"
msgid "Exclude other filesystems"
msgstr "Sluit andere bestandssystemen uit"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:157
#| msgid "Configure the application"
msgid "Show version of the application"
msgstr "Toon versie van de toepassing"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:158 ../gsearchtool/gsearchtool.c:163
#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:172
msgid "STRING"
msgstr "TEKENREEKS"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:159
msgid "PATH"
msgstr "PAD"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:160
msgid "VALUE"
msgstr "WAARDE"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:164 ../gsearchtool/gsearchtool.c:165
msgid "DAYS"
msgstr "DAGEN"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:166 ../gsearchtool/gsearchtool.c:167
msgid "KILOBYTES"
msgstr "KILOBYTES"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:169
msgid "USER"
msgstr "GEBRUIKER"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:170
msgid "GROUP"
msgstr "GROEP"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:173
msgid "PATTERN"
msgstr "PATROON"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:384
msgid "A locate database has probably not been created."
msgstr "Er is waarschijnlijk nog geen zoekdatabase aangemaakt."

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:486
#, c-format
msgid "Character set conversion failed for \"%s\""
msgstr "Tekenset-conversie mislukt voor â??%sâ??"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:510
msgid "Searching..."
msgstr "Bezig met zoekenâ?¦"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:510 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1016
#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2988
msgid "Search for Files"
msgstr "Naar bestanden zoeken"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:962 ../gsearchtool/gsearchtool.c:991
msgid "No files found"
msgstr "Geen bestanden gevonden"

# we weten niet wat de reden is (afgebroken, voltooid, fout)
#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:984
msgid "(stopped)"
msgstr "(gestopt)"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:990
msgid "No Files Found"
msgstr "Geen bestanden gevonden"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:995
#, c-format
#| msgid "%d File Found"
#| msgid_plural "%d Files Found"
msgid "%'d File Found"
msgid_plural "%'d Files Found"
msgstr[0] "%'d Bestand gevonden"
msgstr[1] "%'d Bestanden gevonden"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:999 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1037
#, c-format
#| msgid "%d file found"
#| msgid_plural "%d files found"
msgid "%'d file found"
msgid_plural "%'d files found"
msgstr[0] "%'d bestand gevonden"
msgstr[1] "%'d bestanden gevonden"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1128
msgid "Entry changed called for a non entry option!"
msgstr "Veranderde invoer riep een niet-invoeroptie aan!"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1288
msgid "Set the text of \"Name contains\" search option"
msgstr "De tekst voor de zoekoptie â??Naam bevatâ?? invoeren"

# dit zijn de tooltips?
#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1289
msgid "Set the text of \"Look in folder\" search option"
msgstr "De tekst voor de zoekoptie â??Beginnen in mapâ?? invoeren"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1290
msgid "Sort files by one of the following: name, folder, size, type, or date"
msgstr "Bestanden sorteren op één van de volgende: naam, map, grootte, type of datum"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1291
msgid "Set sort order to descending, the default is ascending"
msgstr "Sorteervolgorde instellen op aflopend, oplopend is standaard"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1292
msgid "Automatically start a search"
msgstr "Zoekoperatie automatisch starten"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1298
#, c-format
msgid "Select the \"%s\" search option"
msgstr "De zoekoptie â??%sâ?? selecteren"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1301
#, c-format
msgid "Select and set the \"%s\" search option"
msgstr "De zoekoptie â??%sâ?? selecteren en instellen"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1408
msgid "Invalid option passed to sortby command line argument."
msgstr "Ongeldige optie meegegeven aan 'sortby'-opdrachtregelargument"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1702
msgid ""
"\n"
"... Too many errors to display ..."
msgstr ""
"\n"
"â?¦Teveel fouten om weer te gevenâ?¦"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1716
msgid ""
"The search results may be invalid. There were errors while performing this "
"search."
msgstr ""
"De zoekresultaten zijn mogelijk onjuist. Er waren fouten bij het uitvoeren "
"van de zoekopdracht."

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1728 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1772
msgid "Show more _details"
msgstr "Meer _details tonen"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1758
msgid ""
"The search results may be out of date or invalid. Do you want to disable "
"the quick search feature?"
msgstr ""
"De zoekresultaten zijn mogelijk verouderd of onjuist. Wilt u de "
"snelzoekfunctie uitschakelen?"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1783
msgid "Disable _Quick Search"
msgstr "_Snel zoeken uitschakelen"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1810
#, c-format
msgid "Failed to set process group id of child %d: %s.\n"
msgstr "Instellen van process-group id van dochter %d is mislukt: %s.\n"

# Fout bij verwerken van zoekopdracht
#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1835
msgid "Error parsing the search command."
msgstr "Er is een fout opgetreden bij het verwerken van de zoekopdracht."

# Fout bij uitvoeren van zoekopdracht
#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1868
msgid "Error running the search command."
msgstr "Er is een fout opgetreden bij het uitvoeren van de zoekopdracht."

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1988
#, c-format
msgid "Enter a text value for the \"%s\" search option."
msgstr "Een tekstwaarde invoeren voor de zoekoptie â??%sâ??."

#. Translators: Below is a string displaying the search options name
#. and unit value. For example, "\"Date modified less than\" in days".
#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1993
#, c-format
msgid "\"%s\" in %s"
msgstr "â??%sâ?? in %s"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1995
#, c-format
msgid "Enter a value in %s for the \"%s\" search option."
msgstr "Een waarde invoeren in %s voor de zoekoptie â??%sâ??"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2053
#, c-format
msgid "Remove \"%s\""
msgstr "â??%sâ?? verwijderen"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2054
#, c-format
msgid "Click to remove the \"%s\" search option."
msgstr "Klik op de zoekoptie â??%sâ?? te verwijderen."

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2147
msgid "A_vailable options:"
msgstr "_Beschikbare opties:"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2176
msgid "Available options"
msgstr "Beschikbare opties"

# drop-down vertalen? vallijst/expansielijst?
#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2177
msgid "Select a search option from the drop-down list."
msgstr "Selecteer een zoekoptie uit de lijst."

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2189
msgid "Add search option"
msgstr "Zoekoptie toevoegen"

# beschikbare niet meevertaald
#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2190
msgid "Click to add the selected available search option."
msgstr "Klik om de geselecteerde zoekoptie toe te voegen."

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2279
msgid "S_earch results:"
msgstr "Z_oekresultaten:"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2322
msgid "List View"
msgstr "Lijstweergave"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2431
msgid "Type"
msgstr "Type"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2443
msgid "Date Modified"
msgstr "Wijzigingsdatum"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2759
msgid "_Name contains:"
msgstr "_Naam bevat:"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2773 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2774
msgid "Enter a filename or partial filename with or without wildcards."
msgstr "Voer een (gedeeltelijke) bestandsnaam in, met of zonder jokers."

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2774
msgid "Name contains"
msgstr "Naam bevat"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2780
msgid "_Look in folder:"
msgstr "_Beginnen in map:"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2786
msgid "Browse"
msgstr "Bladeren"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2795
msgid "Look in folder"
msgstr "Zoeken in map"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2795
msgid "Select the folder or device from which you want to begin the search."
msgstr "Selecteer de map of het apparaat vanwaar u wilt beginnen met zoeken."

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2813
msgid "Select more _options"
msgstr "Meer _opties selecteren"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2822
msgid "Select more options"
msgstr "Meer opties selecteren"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2822
msgid "Click to expand or collapse the list of available options."
msgstr "Toont of verbergt een lijst met beschikbare opties."

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2846
msgid "Click to display the help manual."
msgstr "Klik om de handleiding weer te geven."

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2854
msgid "Click to close \"Search for Files\"."
msgstr "Klik om â??Bestanden zoekenâ?? te sluiten."

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2880
msgid "Click to perform a search."
msgstr "Klik om een zoekactie te starten."

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2881
msgid "Click to stop a search."
msgstr "Klik om een zoekactie te stoppen."

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2973
msgid "- the GNOME Search Tool"
msgstr "- het zoekprogramma van Gnome"

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2982
#, c-format
#| msgid "Invalid option passed to sortby command line argument."
msgid "Failed to parse command line arguments: %s\n"
msgstr "Fout bij verwerken van opdrachtregelargumenten: %s\n"

#: ../libeggsmclient/eggdesktopfile.c:165
#, c-format
#| msgid "\"%s\" is not a valid folder"
msgid "File is not a valid .desktop file"
msgstr "Bestand is geen geldig .desktop-bestand"

#: ../libeggsmclient/eggdesktopfile.c:188
#, c-format
msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
msgstr "Versie â??%sâ?? van desktop-bestand niet herkend"

#: ../libeggsmclient/eggdesktopfile.c:958
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "%s starten"

#: ../libeggsmclient/eggdesktopfile.c:1100
#, c-format
msgid "Application does not accept documents on command line"
msgstr "De toepassing accepteert geen documenten op de opdrachtregel"

#: ../libeggsmclient/eggdesktopfile.c:1168
#, c-format
msgid "Unrecognized launch option: %d"
msgstr "Niet-herkende opstartoptie: %d"

#: ../libeggsmclient/eggdesktopfile.c:1373
#, c-format
msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
msgstr "Kan geen document-uri's naar een desktopbestand met â??Type=Linkâ?? sturen"

#: ../libeggsmclient/eggdesktopfile.c:1392
#, c-format
msgid "Not a launchable item"
msgstr "Geen uitvoerbaar item"

#: ../libeggsmclient/eggsmclient.c:225
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Verbinding met sessiebeheer verbreken"

#: ../libeggsmclient/eggsmclient.c:228
msgid "Specify file containing saved configuration"
msgstr "Geef het bestand met de opgeslagen configuratie op"

#: ../libeggsmclient/eggsmclient.c:228
msgid "FILE"
msgstr "BESTAND"

#: ../libeggsmclient/eggsmclient.c:231
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Geef sessiebeheer-ID op"

#: ../libeggsmclient/eggsmclient.c:231
msgid "ID"
msgstr "ID"

#
#: ../libeggsmclient/eggsmclient.c:252
#| msgid "Show Screenshot options"
msgid "Session management options:"
msgstr "Opties voor sessiebeheer:"

#
#: ../libeggsmclient/eggsmclient.c:253
#| msgid "Show Dictionary options"
msgid "Show session management options"
msgstr "Opties voor sessiebeheer tonen"

#: ../logview/data/gnome-system-log.desktop.in.in.h:1
msgid "Log File Viewer"
msgstr "Logbestand-weergave"

#: ../logview/data/gnome-system-log.desktop.in.in.h:2
msgid "View or monitor system log files"
msgstr "Systeemlogboeken bekijken"

#: ../logview/data/gnome-system-log.schemas.in.h:1
msgid "Height of the main window in pixels"
msgstr "Hoogte van het hoofdvenster in pixels"

#: ../logview/data/gnome-system-log.schemas.in.h:2
msgid "Log file to open up on startup"
msgstr "Bij opstarten te openen logbestand "

#: ../logview/data/gnome-system-log.schemas.in.h:3
msgid "Log files to open up on startup"
msgstr "Bij opstarten te openen logbestanden"

#: ../logview/data/gnome-system-log.schemas.in.h:4
msgid "Size of the font used to display the log"
msgstr "Grootte van het lettertype voor logweergave"

#: ../logview/data/gnome-system-log.schemas.in.h:5
msgid ""
"Specifies a list of log files to open up at startup. A default list is "
"created by reading /etc/syslog.conf."
msgstr ""
"Geeft een lijst met logbestanden die bij het opstarten worden geopend. Er "
"wordt een standaardlijst aangemaakt met de gegevens in /etc/syslog.conf."

#: ../logview/data/gnome-system-log.schemas.in.h:6
msgid "Specifies the height of the log viewer main window in pixels."
msgstr "Specificeert de hoogte van het logvenster in pixels."

#: ../logview/data/gnome-system-log.schemas.in.h:7
msgid ""
"Specifies the log file displayed at startup. The default is either /var/adm/"
"messages or /var/log/messages, depending on your operating system."
msgstr ""
"Geeft aan welk logbestand bij het opstarten geopend moet worden. Standaard "
"is dit /var/adm/messages of /var/log/messages, afhankelijk van uw "
"besturingssysteem."

#: ../logview/data/gnome-system-log.schemas.in.h:8
msgid ""
"Specifies the size of the fixed-width font used to display the log in the "
"main tree view. The default is taken from the default terminal font size."
msgstr ""
"Geeft de grootte van het vaste-breedte lettertype voor de tekst van het "
"logboek in het hoofdvenster. De standaard is gelijk aan het standaard "
"lettertype van een terminalvenster."

# beeldpunten/pixels
#: ../logview/data/gnome-system-log.schemas.in.h:9
msgid "Specifies the width of the log viewer main window in pixels."
msgstr "Geeft de breedte van het logboek-venster in pixels."

#: ../logview/data/gnome-system-log.schemas.in.h:10
msgid "Width of the main window in pixels"
msgstr "Breedte van het hooft venster in pixels"

#: ../logview/data/logview-filter.ui.h:1
msgid "Background:"
msgstr "Achtergrond:"

# Vensterrand-effect?
#: ../logview/data/logview-filter.ui.h:2
#| msgid "Effects"
msgid "Effect:"
msgstr "Effect:"

#: ../logview/data/logview-filter.ui.h:3
#| msgid "Found:"
msgid "Foreground:"
msgstr "Tekstkleur:"

#: ../logview/data/logview-filter.ui.h:4
msgid "Hide"
msgstr "Verbergen"

#: ../logview/data/logview-filter.ui.h:5
msgid "Highlight"
msgstr "Accentueren"

#: ../logview/data/logview-filter.ui.h:7
#| msgid "Name matches regular e_xpression"
msgid "_Regular Expression:"
msgstr "_Reguliere expressie:"

#: ../logview/logview-app.c:375
#, c-format
msgid "Impossible to open the file %s"
msgstr "Open van bestand â??%sâ?? mislukt"

#: ../logview/logview-filter-manager.c:90
#| msgid "File is empty"
msgid "Filter name is empty!"
msgstr "Filternaam is leeg!"

#: ../logview/logview-filter-manager.c:103
msgid "Filter name may not contain the ':' character"
msgstr "Het teken ':' mag niet in de filternaam voorkomen"

#: ../logview/logview-filter-manager.c:126
msgid "Regular expression is empty!"
msgstr "Reguliere expressie is leeg!"

#: ../logview/logview-filter-manager.c:142
#, c-format
msgid "Regular expression is invalid: %s"
msgstr "Reguliere expressie is ongeldig: %s"

#: ../logview/logview-filter-manager.c:238
msgid "Please specify either foreground or background color!"
msgstr "Geef een voorgrond- of achtergrondkleur op!"

#: ../logview/logview-filter-manager.c:293
msgid "Edit filter"
msgstr "Filter bewerken"

#: ../logview/logview-filter-manager.c:293
msgid "Add new filter"
msgstr "Nieuw filter toevoegen"

#: ../logview/logview-filter-manager.c:503
#| msgid "_Filter:"
msgid "Filters"
msgstr "Filters"

#: ../logview/logview-findbar.c:169
msgid "_Find:"
msgstr "_Zoeken:"

#: ../logview/logview-findbar.c:184
msgid "Find Previous"
msgstr "Vorige zoeken"

#: ../logview/logview-findbar.c:187
msgid "Find previous occurrence of the search string"
msgstr "Vorige plek waar het zoekwoord voorkomt zoeken"

#: ../logview/logview-findbar.c:192
msgid "Find Next"
msgstr "Volgende zoeken"

#: ../logview/logview-findbar.c:195
msgid "Find next occurrence of the search string"
msgstr "Volgende plek waar het zoekwoord voorkomt zoeken"

#: ../logview/logview-findbar.c:202
msgid "Clear the search string"
msgstr "Zoektermen wissen"

#: ../logview/logview-log.c:595
msgid "Error while uncompressing the GZipped log. The file might be corrupt."
msgstr ""
"Fout bij het uitpakken van een met GZip ingepakt logbestand. Het bestand is "
"mogelijk beschadigd."

#: ../logview/logview-log.c:642
msgid "You don't have enough permissions to read the file."
msgstr "U heeft niet genoeg toegangsrechten om dit bestand te lezen."

#: ../logview/logview-log.c:657
msgid "The file is not a regular file or is not a text file."
msgstr "Dit bestand is geen normaal bestand of geen tekstbesdant."

#: ../logview/logview-log.c:739
msgid "This version of System Log does not support GZipped logs."
msgstr ""
"Deze versie van het systeemlogboek ondersteunt geen met GZip ingepakte "
"logbestanden."

#: ../logview/logview-loglist.c:311
msgid "Loading..."
msgstr "Ladenâ?¦"

#: ../logview/logview-main.c:62
msgid "Show the application's version"
msgstr "De versie van de toepassing tonen"

#: ../logview/logview-main.c:64
msgid "[LOGFILE...]"
msgstr "[LOGBESTANDâ?¦]"

# doorbladeren is hier wel heel toepasselijk
#: ../logview/logview-main.c:68
msgid " - Browse and monitor logs"
msgstr " â?? logboeken doorbladeren en monitoren"

#: ../logview/logview-main.c:103
msgid "Log Viewer"
msgstr "Logboek-weergave"

#: ../logview/logview-window.c:38 ../logview/logview-window.c:788
msgid "System Log Viewer"
msgstr "Systeemlogboeken"

# vernieuwing/update/verversing
#: ../logview/logview-window.c:210
#, c-format
msgid "last update: %s"
msgstr "laatste update: %s"

#: ../logview/logview-window.c:213
#, c-format
msgid "%d lines (%s) - %s"
msgstr "%d regels (%s) - %s"

#: ../logview/logview-window.c:343
msgid "Open Log"
msgstr "_Openen log"

#: ../logview/logview-window.c:382
#, c-format
msgid "There was an error displaying help: %s"
msgstr "Er is een fout opgetreden bij het weergeven van de hulp: %s"

#: ../logview/logview-window.c:498
msgid "Wrapped"
msgstr "Ingepakt"

#: ../logview/logview-window.c:793
msgid "A system log viewer for GNOME."
msgstr "Een Gnome-viewer voor systeemlogboeken"

#: ../logview/logview-window.c:839
#| msgid "_Filter:"
msgid "_Filters"
msgstr "_Filters"

#: ../logview/logview-window.c:842
msgid "_Open..."
msgstr "_Openenâ?¦"

#: ../logview/logview-window.c:842
msgid "Open a log from file"
msgstr "Een logboek openen uit een bestand"

#: ../logview/logview-window.c:844
msgid "_Close"
msgstr "Sl_uiten"

#: ../logview/logview-window.c:844
msgid "Close this log"
msgstr "Dit logboek sluiten"

#: ../logview/logview-window.c:846
msgid "_Quit"
msgstr "A_fsluiten"

#: ../logview/logview-window.c:846
msgid "Quit the log viewer"
msgstr "Logboekviewer afsluiten"

#: ../logview/logview-window.c:849
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopiëren"

#: ../logview/logview-window.c:849
msgid "Copy the selection"
msgstr "Selectie kopiëren"

#: ../logview/logview-window.c:851
msgid "Select the entire log"
msgstr "De gehele logtekst selecteren"

#: ../logview/logview-window.c:853
msgid "_Find..."
msgstr "_Zoeken..."

#: ../logview/logview-window.c:853
msgid "Find a word or phrase in the log"
msgstr "Zoek een woord of zin in het logbestand"

#: ../logview/logview-window.c:856
msgid "Bigger text size"
msgstr "Grotere tekst"

#: ../logview/logview-window.c:858
msgid "Smaller text size"
msgstr "Kleinere tekst"

#: ../logview/logview-window.c:860
msgid "Normal text size"
msgstr "Normale tekstgrootte"

#: ../logview/logview-window.c:863
msgid "Manage Filters"
msgstr "Filters beheren"

#: ../logview/logview-window.c:863
msgid "Manage filters"
msgstr "Filters beheren"

#: ../logview/logview-window.c:866
msgid "Open the help contents for the log viewer"
msgstr "Open de hulp voor de logboekviewer"

#: ../logview/logview-window.c:868
msgid "Show the about dialog for the log viewer"
msgstr "Toon het info-dialoog voor de logboekvieuwer"

#: ../logview/logview-window.c:873
msgid "_Statusbar"
msgstr "_Statusbalk"

#: ../logview/logview-window.c:873
msgid "Show Status Bar"
msgstr "Statusbalk weergeven"

#: ../logview/logview-window.c:875
msgid "Side _Pane"
msgstr "_Zijpaneel"

#: ../logview/logview-window.c:875
msgid "Show Side Pane"
msgstr "Zijpaneel tonen"

#: ../logview/logview-window.c:877
msgid "Show matches only"
msgstr "Toon alleen resultaten"

#: ../logview/logview-window.c:877
msgid "Only show lines that match one of the given filters"
msgstr "Toon alleen regels die voldoen aan één van de opgegeven filters"

#: ../logview/logview-window.c:1014
#, c-format
msgid "Can't read from \"%s\""
msgstr "Kan niet lezen van '%s'"

#: ../logview/logview-window.c:1436
msgid "Version: "
msgstr "Versie: "

#: ../logview/logview-window.c:1543
msgid "Could not open the following files:"
msgstr "Kon de volgende bestanden niet openen:"
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]