Re: [gnome-nl] vertaling call for volunteers guadecOp maandag 18-01-2010 om 16:39 uur [tijdzone +0100], schreef Koen
Martens:
> Hoi,
> 
> On Mon, Jan 18, 2010 at 04:13:40PM +0100, Bruce van der Kooij wrote:
> > On 18-01-10 15:34, Reinout van Schouwen wrote:
> > > Als je 'm hier kunt posten dan kunnen we er met elkaar even naar kijken.
> > 
> > Misschien een idee om hem in een EtherPad[1] te gooien, bijvoorbeeld
> > http://etherpad.com/1I4gc9uG23 ? Omdat dat een real-time collaborative
> > editor is kunnen mensen er echt samen aan werken.
> 
> Heb hem op een etherpad gegooid:
> 
> http://ietherpad.com/GKPLPyrPu0
> 
> Wou hem eigenlijk nog even niet publiek maken, maar goed, dit werkt wel
> wat handiger natuurlijk.

Ik heb een aanzienlijk deel van het bericht vertaald danwel verbeterd.

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]