Re: [gnome-nl] vertaling call for volunteers guadecOn 18-01-10 15:34, Reinout van Schouwen wrote:
> Als je 'm hier kunt posten dan kunnen we er met elkaar even naar kijken.

Misschien een idee om hem in een EtherPad[1] te gooien, bijvoorbeeld
http://etherpad.com/1I4gc9uG23 ? Omdat dat een real-time collaborative
editor is kunnen mensen er echt samen aan werken.

References:

  [1] Voor de mensen die het niet weten, EtherPad is vrije software:
http://code.google.com/p/etherpad/,
http://etherpad.com/ep/blog/posts/etherpad-open-source-release

Groetjes,

Bruce

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]