Re: [gnome-nl] SLED: nieuwe starter of nieuw startprogramma?2009-03-27 klockan 08:39 skrev Jeroen van der Vegt:
> Wel leuk om te zien dat Novell externe 'deskundigen' naar de
> vertalingen laat kijken, dat kan de kwaliteit in principe alleen maar
> ten goede komen.

Ik heb daar eerlijk gezegd toch mijn twijfels over. Deze "externe
deskundigen" hebben nog nooit contact gehad met bij. Gnome-NL. Aangezien de
kwaliteit van de vertalingen bovenal afhankelijk is van goed overleg en door
vertalers gebruikte conventies, vrees ik het ergste. En eigenlijk vind ik
het ook niet netjes om zonder samenwerking met upstream aan vertalingen te
komen. In het geval van Ubuntu heeft dit in het verleden tot dramatisch
kwaliteitsverval geleid.

Mocht Novell contact willen opnemen... ze mogen mij mailen.

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]