Re: [gnome-nl] F-Spot NL vertaling2008-03-10 klockan 15:47 skrev Pascal de Bruijn:
> Ik heb deze middag een poging gedaan om de 70% vertaling van F-Spot voor
> een groot deel verder af te maken. 

Heel goed!

> Echter heb ik weinig ervaring met vertalen, dus lijkt het mij verstandig
> als iemand mijn vertaling zou nakijken.

Okee. Hieronder wat losse opmerkingen alvorens ik de strings review:

 * Geen Autorisaties etc gebruiken; dat is geen Nederlands
 * Spatiegebruik checken: http://www.spatiegebruik.nl/


Goed, nu de strings:

> msgid "The uninstallation has been successfully completed."
> msgstr "De deinstallatie is succesvol voltooid."

deïnstallatie (met ï)

> #: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/Mono.Addins.Gui/AddinInstallDialog.cs:447
> msgid "The uninstallation failed!"
> msgstr "Deinstallatie is mislukt"

Deïnstallatie (met ï)

> #: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/Mono.Addins.Gui/AddinInstallDialog.cs:448
> msgid "The uninstallation has completed with warnings."
> msgstr "De deinstallatie is voltooid met enkele waarschuwingen."

deïnstallatie (met ï)

> #: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/gtk-gui/Mono.Addins.Gui.AddinInstallDialog.cs:346
> msgid "Overall Progress:"
> msgstr "Algemene voortgang:"

Totale voortgang?

> #: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/gtk-gui/Mono.Addins.Gui.AddinInstallDialog.cs:374
> msgid "Downloading extensions..."
> msgstr "Uitbreidingen worden opgehaald"

Er mist een ellipsis: …

> #: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/gtk-gui/Mono.Addins.Gui.AddinInstallerDialog.cs:64
> msgid "The following extensions will be installed:"
> msgstr "De volgende uitbreidingen worden geinstalleerd:"

geïnstalleerd (met ï)

> #: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/gtk-gui/Mono.Addins.Gui.AddinManagerDialog.cs:90
> msgid "<big><b>Extension Manager</b></big>"
> msgstr ""
> 
> #: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/gtk-gui/Mono.Addins.Gui.AddinManagerDialog.cs:110
> msgid "The following extensions are currently installed:"
> msgstr "De volgende uitbreidingen zijn huidig geinstalleerd:"

momenteel ipv huidig
geïnstalleerd (met ï)

> #: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/gtk-gui/Mono.Addins.Gui.AddinManagerDialog.cs:165
> msgid "_Install Extensions..."
> msgstr "_Installeer uitbreidingen..."

Uitbreidingen in_stalleren… (geen gebiedende wijs gebruiken!)

> #: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/gtk-gui/Mono.Addins.Gui.AddinManagerDialog.cs:210
> msgid "_Uninstall..."
> msgstr "_Deinstalleren..."

Deïnstalleren (met ï)

> #: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/gtk-gui/Mono.Addins.Gui.ErrorDialog.cs:40
> #: ../extensions/FlickrExport/FlickrExport.cs:343
> #: ../extensions/SmugMugExport/SmugMugExport.cs:616
> msgid "Error"
> msgstr "Probleem"

Fout ipv. Probleem

> #. Container child vbox89.Gtk.Box+BoxChild
> #: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/gtk-gui/Mono.Addins.Gui.NewSiteDialog.cs:77
> msgid "Register an on-line repository"
> msgstr "Registreer een online uitbreidingenbron"

Een online uitbreidingenbron registreren

> #. Container child vbox89.Gtk.Box+BoxChild
> #: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/gtk-gui/Mono.Addins.Gui.NewSiteDialog.cs:127
> msgid "Register a local repository"
> msgstr "Registreer een lokale uitbreidingenbron"

Een lokale uitbreidingenbron registreren

> #: ../mono-addins/Mono.Addins/Mono.Addins.Description/AssemblyDependency.cs:79
> #, csharp-format
> msgid "(provided by {0})"
> msgstr "(voorzien door {0})"

Geleverd bij? Geleverd door? Ik weet niet wat deze string precies betekent.

> #: ../mono-addins/Mono.Addins/Mono.Addins/AddinSessionService.cs:179
> #, csharp-format
> msgid "Loading {0} extension"
> msgstr "Bezig met laden van uitgebreiding {0}"

uitbreiding ipv uitgebreiding

> #: ../extensions/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:5
> msgid "Authorize"
> msgstr "Autoriseren"

Aanmelden wellicht? Of is dat niet wat bedoeld wordt?

> #: ../extensions/FlickrExport/FlickrExport.cs:97
> #, csharp-format
> msgid ""
> "Return to this window after you have finished the authorization process on "
> "{0} and click the \"Complete Authorization\" button below"
> msgstr ""
> "Keer terug naar dit venster nadat u bent geautoriseerd bij {0} en klik op de "
> "\"Autorisatie voltooid\" knop hieronder"

Hier ook geen autorisatie gebruiken

> #: ../extensions/FlickrExport/FlickrExport.cs:98
> msgid "Complete Authorization"
> msgstr "Autorisatie voltooid"

Geen Autorisatie

> #: ../extensions/FlickrExport/FlickrExport.cs:103
> msgid "Checking credentials..."
> msgstr "Vertrouwensgegevens controleren..."

Aanmeldgegevens ipv Vertrouwensgegevens

> #: ../extensions/FlickrExport/FlickrExport.cs:266
> msgid "Unable to log on"
> msgstr "Het aanmelden is mislukt"

Aanmelden is mislukt.

> #: ../extensions/FlickrExport/FlickrExport.cs:286
> #, csharp-format
> msgid "Waiting for response {0} of {1}"
> msgstr "Wacht voor respons {0} van {1}"

Wachten op antwoord {0} van {1}

> #: ../extensions/FlickrExport/FlickrExport.cs:335
> #: ../extensions/SmugMugExport/SmugMugExport.cs:624
> msgid "Done Sending Photos"
> msgstr "Het verzenden van de foto's is gereed"

voltooid ipv gereed

> #: ../extensions/FlickrExport/FlickrExport.cs:409
> #, csharp-format
> msgid ""
> "F-Spot was unable to log on to {0}. Make sure you have given the "
> "authentication using {0} web browser interface."
> msgstr ""
> "F-Spot kon niet inloggen op {0}. Zorg ervoor dat u de authenticatie heeft "
> "opgegeven door middel van de {0} web interface."

aanmeldgegevens ipv authenticatie
web-interface ipv "web interface". Zie http://www.spatiegebruik.nl/ aub.

> #: ../extensions/FlickrExport/FlickrExport.cs:427
> #: ../extensions/SmugMugExport/SmugMugExport.cs:542
> msgid "Uploading Pictures"
> msgstr "De afbeeldingen worden vestuurd"

verstuurd

> #: ../extensions/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:7
> msgid ""
> "F-Spot needs your authorization in order to upload photos to your {0} "
> "account. Press the \"Authorize\" button to open a web browser and give F-"
> "Spot the authorization. "
> msgstr ""
> "F-Spot heeft uw autorisatie gegevens nodig om de foto's te versturen naar uw "
> "{0} account. Klik op de \"Autoriseer\" knop om een web browser te openen en "
> "F-Spot te autoriseren."

Ai, "autorisatie gegevens" => aanmeldgegevens

> #: ../extensions/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:10
> msgid "Strip _metadata"
> msgstr "_Metadata strippen"

verwijderen ipv strippen

> #: ../extensions/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:14
> #: ../extensions/SmugMugExport/SmugMugExport.glade.h:14
> #: ../src/f-spot.glade.h:249
> msgid "_Resize to: "
> msgstr "_Grootte veranderen naar: "

_Herschalen naar: 

> #: ../extensions/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:16
> #: ../extensions/SmugMugExport/SmugMugExport.glade.h:16
> #: ../src/f-spot.glade.h:280
> msgid "pixels"
> msgstr "beeldpunten"

Ik vind pixels duidelijker; het is ook Nederlands:
http://woordenlijst.org/zoek/?q=pixel

> #: ../extensions/MetaPixel/MetaPixel.cs:45
> #: ../extensions/PictureTile/PictureTile.cs:51
> msgid ""
> "This tool requires an active selection. Please select one or more pictures "
> "and try again"
> msgstr ""
> "Dit gereedschap heeft een actieve selectie nodig. Selecteert u a.u.b. een "
> "of meer foto's en probeer het opnieuw"

Selecteer ipv Selecteert (nu niet in overeenstemming met 'probeer')

> #: ../extensions/MetaPixel/MetaPixel.cs:64
> msgid "Metapixel not available"
> msgstr "Metapixel software niet beschikbaar"

Metapixel-software (spatiegebruik)

> #: ../extensions/MetaPixel/MetaPixel.cs:65
> msgid ""
> "The metapixel executable was not found in path. Please check that you have "
> "it installed and that you have permissions to execute it"
> msgstr "Het metapixel bestand werd niet gevonden. Controleer of u het bestand geïnstalleerd heeft and of u voldoende rechten heeft om het bestand op te starten."

Metapixel-programma, niet bestand. Uitvoeren ipv. opstarten.

> #: ../extensions/MetaPixel/MetaPixel.cs:121
> #, fuzzy
> msgid "The tags selected provided no pictures. Please select different tags"
> msgstr ""
> "De map die u heeft geselecteerd \"{0}\" bestaat niet. Kies alstublieft een "
> "andere map"

Zonder alstublieft

> #: ../extensions/MetaPixel/MetaPixel.cs:128
> msgid "Creating miniatures"
> msgstr "Bezig met het maken van miniaturen van de afbeeldingen"

"Maken van miniatuurafbeeldingen" wellicht?

> #: ../extensions/MetaPixel/MetaPixel.cs:229
> msgid "PhotoMosaics generated!"
> msgstr "Klaar met genereren van de foto mozaïeken!"

Fotomozaïeken

> #: ../extensions/MetaPixel/MetaPixel.cs:247
> #, csharp-format
> msgid "PhotoMosaic"
> msgid_plural "PhotoMosaic ({0})"
> msgstr[0] "Fotomozaïek"
> msgstr[1] "Foto's"

msgstr[1] moet zijn : Fotomozaïeken ({0})

> #: ../extensions/MetaPixel/MetaPixel.glade.h:3
> msgid "MetaPixel photomosaics"
> msgstr "MetaPixel fotomozaïeken"

MetaPixel-fotomozaïeken

> #: ../extensions/MetaPixel/MetaPixel.glade.h:4
> msgid "Miniatures _size"
> msgstr "Miniatuur formaat"

Miniatuurformaat (spatiegebruik)

> #: ../extensions/MetaPixel/MetaPixel.glade.h:10
> #: ../extensions/PictureTile/PictureTile.glade.h:23
> msgid "gtk-cancel"
> msgstr "Annuleren"

Niet vertalen. Dit is een bug in F-Spot; melden aub... ;-)


... tot zover. De rest van de strings heb ik niet bekeken.

 mvrgr, Wouter

-- 
:wq                            mail uws xs4all nl
                           web http://uwstopia.nl

and it's you i see :: but you don't see me            -- coldplay

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]