Re: [gnome-nl] Vertaling van tsclient in het Nederlands> Dat waren mijn opmerkingen.
> Groet
> Tino
Bedankt voor je punten. Ik heb ze allemaal  verbeterd, de meeste waren
stomme typo's. De laatste versie heb ik bijgevoegd. Tenzij iemand er nog
kritiek op heeft zal ik hem sturen naar de beheerder van het programma
om te zorgen dat deze vertaling nog in de versie 0.150 komt.

[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]