Re: [gnome-nl] "Bijeenkomst"Op Tue, 14 Feb 2006 00:18:58 +0100
schreef Vincent van Adrighem <adrighem gnome org>:
> 
> Count me in.
> 
> Gr,
> Vincent
> 
Daar heb ik toch zo'n hekel aan he? Afspraken moeten afzeggen. Helaas
is het nu wel noodzakelijk. Ik kan vanwege studieverplichtingen niet
aanwezig zijn vanavond.

Groetjes,
Vincent

Attachment: pgpfxz8L9cTGn.pgp
Description: PGP signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]