Re: [gnome-nl] Language-Team in .po-bestanden2006-12-01 klockan 12:33 skrev Reinout van Schouwen:
> Op 01-12-06 heeft Wouter Bolsterlee<uws+gnome xs4all nl> het volgende
> geschreven:
> > Freedesktop-modules staan niet in Gnome CVS en vallen niet onder Gnome-NL.
> > Mijn opmerking gaat over Gnome-modules.

> Toch loop je het risico dat mensen belangrijke informatie mislopen.
> Een mooi voorbeeld is slab: daar had jij de vertaling van gemaakt,
> maar Rinse wist dat niet en wilde hem opnieuw gaan maken voor SUSE.

Allemaal leuk, maar de "upstream" van slab is in Gnome CVS en daar bevond
mijn vertaling zich ook. Ik vertaalde dus gewoon upstream.

> Daar komt nog bij dat de gnome-nl-list geen vertalersspecifieke lijst
> is, maar een algemene mailinglist voor de Nederlandstalige
> GNOME-gemeenschap. (Qua traffic kunnen we het wel hebben, maargoed...)

Alsof er ooit mail komt over vertalingen...

 mvrgr, Wouter

-- 
:wq                            mail uws xs4all nl
                           web http://uwstopia.nl

if it gets you down :: well just don't blame me  -- queens of the stone age

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]