[gnome-nl] Artwork, briefpapier, ppt/ooo templatesHa iedereen,

Zou er animo zijn om net als de bussinesskaartjes alle GNOME-NL
folders/boekjes, CDs, presentaties, brieven e.d. volgens een strakke,
mooie, simpele GNOME-NL lay-out te ontwerpen? (denk bijvoorbeeld aan die
standaard Sun en Novell OOo templates)

Ik wil hier best aan beginnen, zijn er mensen die mee willen helpen? 

Groetjes,
Michiel

Attachment: signature.asc
Description: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]