Re: [gnome-nl] GNOME-nl borrel 21 septemberOn Sun, 18 Sep 2005 16:44:25 +0200
Fabrice Mous <fabrice kde nl> wrote:
> 
> Waar wordt die borrel gehouden? 
> 
(Utrecht)
De stairway to heaven is eenvoudig te bereiken. Je loopt richting hoog catharijne/bussen/"de lage perronnummers". Je gaat (nog steeds in de overdekte hal natuurlijk) rechtsaf richting de streekbussen. Trap af....loop over het "busplein" en ga de eerste grote weg linksaf in (bijna aan het eind van het plein). Je loopt nu alsmaar rechtdoor totdat je niet meer verder kan (je steekt onderweg nog even een grote weg met stoplichten over). Op dat moment ben je 10 meter terug de Stairway voorbij gelopen. Totaal zo'n 10 minuutjes lopen.

Betekent dat dat je ook komt?

Groetjes,
Vincent

Attachment: pgpFPtitC25t0.pgp
Description: PGP signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]