Re: [gnome-nl] Gnome-nl LiveCDP�ue, Aug 16, 2005 at 01:12:24PM +0200, Reinout van Schouwen skrev:
> On Mon, 15 Aug 2005, Erik Snoeijs wrote:
> >sorry van de spelling maar heb NL_nl nog niet geinstalleerd :)

> Ik vind woorden als 'realisties' eigenlijk wel leuk. Lekker terug naar 
> de jaren '70, met kommunistiese hippies enzo. ;)

Een nieuw subproject nl_FO met geheel fooneetiese spelling wellicht? En als
we dan toch aan de slag gaan: nl_HA vo�een Haagse spelling!

 mvrgr, Wouter

-- 
:wq                            mail uws xs4all nl
                           web http://uwstopia.nl

i know :: the past will catch you up as you run faster      -- placebo

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]