Re: [gnome-ir] How To Creat PO file?من به پارسیکس کاری ندارم. نظرم را گفتم. خود دانید.

On 07/20/2009 02:38 PM, Afshin Falatooni wrote:
واقعاً قدیمی است؟ اما همین Balsa برنامه پیش‌فرض در توزیع پارسیکس
گنو/لینوکس است!

  ----- Original Message -----
  *From:* Behdad Esfahbod <mailto:behdad behdad org>
  *To:* Afshin Falatooni <mailto:Falatooni Gmail com>
  *Cc:* GNOME Persianization <mailto:gnome-ir-list gnome org>
  *Sent:* دوشنبه, 29 تير, 1388 9:02 PM
  *Subject:* Re: [gnome-ir] How To Creat PO file?

  بالسا خیلی قدیمیه و کسی استفاده نمی‌کنه.

  بهداد

  On 07/20/2009 02:31 PM, Afshin Falatooni wrote:
   > سلام.
   > من قصد دارم برنامه مدیریت ایمیل Balsa را به فارسی ترجمه کنم. اما
  تاکنون
   > برای این برنامه فایل po ساخته نشده است.
   > ممکن است راهنمایی‌ام کنید که چگونه می‌توانم برای آن، فایل po بسازم؟
   > متشکرم.
   > --
   > Afshin Falatooni
   > http://falatooni.blogspot.com
   >
   >
   >
  ------------------------------------------------------------------------
   >
   > _______________________________________________
   > gnome-ir-list mailing list
   > gnome-ir-list gnome org <mailto:gnome-ir-list gnome org>
   > http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-ir-list


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]