commit: r3736 - /gnome/releases/gimp-2-8/gimp-plug-ins.poAuthor: mattias
Date: Tue Mar 17 13:40:54 2015
New Revision: 3736

Log:
Uuendus

Modified:
  gnome/releases/gimp-2-8/gimp-plug-ins.po

Modified: gnome/releases/gimp-2-8/gimp-plug-ins.po
==============================================================================
--- gnome/releases/gimp-2-8/gimp-plug-ins.po [utf-8] (original)
+++ gnome/releases/gimp-2-8/gimp-plug-ins.po [utf-8] Tue Mar 17 13:40:54 2015
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2015-03-15 06:11+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-03-15 12:23+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-17 04:06+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -190,9 +190,8 @@
 msgid "Alter colors in various psychedelic ways"
 msgstr ""
 
-#, fuzzy
 msgid "_Alien Map..."
-msgstr "_Hüperpilt..."
+msgstr ""
 
 msgid "Alien Map: Transforming"
 msgstr ""
@@ -208,7 +207,7 @@
 
 #. Propagate Mode
 msgid "Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Režiim"
 
 msgid "_RGB color model"
 msgstr "_RGB värvimudel"
@@ -323,7 +322,7 @@
 msgstr "Animatsiooni optimeerimine"
 
 msgid "Preview a GIMP layer-based animation"
-msgstr ""
+msgstr "GIMPi kihtidel baseeruv animatsioon"
 
 msgid "_Playback..."
 msgstr "_Mahamängimine..."
@@ -389,7 +388,7 @@
 msgstr "Lõpeta mahamängimine"
 
 msgid "Antialias using the Scale3X edge-extrapolation algorithm"
-msgstr ""
+msgstr "Servasilumine Scale3X serva ekstrapoleerimise algoritmiga"
 
 msgid "_Antialias"
 msgstr "_Silumine"
@@ -398,49 +397,49 @@
 msgstr "Sakisilumine..."
 
 msgid "Add a canvas texture to the image"
-msgstr ""
+msgstr "Lõuendi tekstuuri lisamine pildile"
 
 msgid "_Apply Canvas..."
-msgstr ""
+msgstr "_Lõuendi tekstuur..."
 
 msgid "Applying canvas"
-msgstr ""
+msgstr "Lõuendi tekstuur"
 
 msgid "Apply Canvas"
-msgstr ""
+msgstr "Lõuendi tekstuur"
 
 #. *****************************************************
 #. radio buttons for choosing LEFT or RIGHT
 #. *************************************************
 msgid "Direction"
-msgstr "Suund"
+msgstr "Valguse suund"
 
 msgid "_Top-right"
-msgstr ""
+msgstr "Ülevalt _paremalt"
 
 msgid "Top-_left"
-msgstr ""
+msgstr "Ülevalt _vasakult"
 
 msgid "_Bottom-left"
-msgstr ""
+msgstr "_Alt vasakult"
 
 msgid "Bottom-_right"
-msgstr ""
+msgstr "A_lt paremalt"
 
 msgid "_Depth:"
 msgstr "_Sügavus:"
 
 msgid "Simulate an image painted on window blinds"
-msgstr ""
+msgstr "Ribikardinate peale joonistatud pildi imitatsioon"
 
 msgid "_Blinds..."
-msgstr "_Ruloo..."
+msgstr "_Ribikardinad..."
 
 msgid "Adding blinds"
-msgstr "Liistudeks tegemine"
+msgstr "Ribide lisamine"
 
 msgid "Blinds"
-msgstr "Ruloo"
+msgstr "Ribikardinad"
 
 #. Orientation toggle box
 msgid "Orientation"
@@ -456,50 +455,50 @@
 #. * Create the "background" layer to hold the image...
 #.
 msgid "Background"
-msgstr "Tagapõhi"
+msgstr "Taust"
 
 msgid "_Transparent"
 msgstr "_Läbipaistev"
 
 msgid "_Displacement:"
-msgstr "Ä_ravisatav osa:"
+msgstr "_Pöördenurk:"
 
 msgid "_Number of segments:"
-msgstr "Liistude _arv:"
+msgstr "Ribide _arv:"
 
 msgid "Blur neighboring pixels, but only in low-contrast areas"
-msgstr ""
+msgstr "Naaberpikslite hägustamine ainult väikese kontrastsusega aladel"
 
 msgid "_Selective Gaussian Blur..."
-msgstr ""
+msgstr "_Valikuline Gaussi hägu..."
 
 msgid "Selective Gaussian Blur"
-msgstr ""
+msgstr "Valikuline Gaussi hägu"
 
 msgid "Cannot operate on indexed color images."
 msgstr "Pole võimalik töötada pildiga, millel on indekseeritud värvid."
 
 msgid "_Blur radius:"
-msgstr "Udu _raadius:"
+msgstr "Hägu _raadius:"
 
 msgid "_Max. delta:"
-msgstr ""
+msgstr "_Maks. delta:"
 
 msgid "Simplest, most commonly used way of blurring"
-msgstr "Lihtsaim, kõige tihedamalt kasutatav uduseks tegemise meetod"
+msgstr "Lihtsaim, tihtikasutatav uduseks tegemise meetod"
 
 msgid "_Gaussian Blur..."
-msgstr "_Gaussi udu..."
+msgstr "_Gaussi hägu..."
 
 msgid "Apply a gaussian blur"
-msgstr "Rakenda gaussi udu"
+msgstr "Rakenda Gaussi hägu"
 
 msgid "Gaussian Blur"
-msgstr "Gaussi udu"
+msgstr "Gaussi hägu"
 
 #. parameter settings
 msgid "Blur Radius"
-msgstr "Udu raadius"
+msgstr "Hägu raadius"
 
 msgid "_Horizontal:"
 msgstr "_Horisontaalne:"
@@ -508,7 +507,7 @@
 msgstr "_Vertikaalne:"
 
 msgid "Blur Method"
-msgstr "Udu meetod"
+msgstr "Hägustamise meetod"
 
 msgid "_IIR"
 msgstr "_IIR"
@@ -517,19 +516,19 @@
 msgstr "_RLE"
 
 msgid "Simulate movement using directional blur"
-msgstr ""
+msgstr "Liikumise imiteerimine suunatud hägustamisega"
 
 msgid "_Motion Blur..."
-msgstr "_Liikumisudu..."
+msgstr "_Liikumishägu..."
 
 msgid "Motion blurring"
-msgstr "Liikumisudu"
+msgstr "Liikumishägu"
 
 msgid "Motion Blur"
-msgstr ""
+msgstr "Liikumishägu"
 
 msgid "Blur Type"
-msgstr "Udu tüüp"
+msgstr "Hägu tüüp"
 
 msgctxt "blur-type"
 msgid "_Linear"
@@ -553,25 +552,25 @@
 msgstr "_Y:"
 
 msgid "Blur _outward"
-msgstr ""
+msgstr "Hägustus _väljasuunas"
 
 msgid "Blur Parameters"
 msgstr "Hägu parameetrid"
 
 msgid "L_ength:"
-msgstr ""
+msgstr "_Pikkus:"
 
 msgid "_Angle:"
 msgstr "_Nurk:"
 
 msgid "Simple blur, fast but not very strong"
-msgstr ""
+msgstr "Lihtne kiire hägu, kuid mitte väga tugev"
 
 msgid "_Blur"
-msgstr "_Udu"
+msgstr "_Hägu"
 
 msgid "Blurring"
-msgstr "Udustamine"
+msgstr "Hägustamine"
 
 msgid "Set foreground to the average color of the image border"
 msgstr ""
@@ -662,7 +661,7 @@
 msgstr ""
 
 msgid "Simulate a cartoon by enhancing edges"
-msgstr ""
+msgstr "Karikatuuri imiteerimine servade rõhutamisega"
 
 msgid "Ca_rtoon..."
 msgstr "Ka_rikatuur..."
@@ -674,19 +673,19 @@
 msgstr "_Maski raadius:"
 
 msgid "_Percent black:"
-msgstr ""
+msgstr "Musta _protsent:"
 
 msgid "Alter colors by mixing RGB Channels"
-msgstr ""
+msgstr "Värvide muutmine RGB kanalite segamisega"
 
 msgid "Channel Mi_xer..."
-msgstr ""
+msgstr "Kanali_mikser..."
 
 #. printf("Channel Mixer:: Mode:%d r %f g %f b %f\n ",
 #. param[3].data.d_int32, mix.black.red_gain,
 #. mix.black.green_gain, mix.black.blue_gain);
 msgid "Channel Mixer"
-msgstr "Kanali mikser"
+msgstr "Kanalimikser"
 
 msgid "O_utput channel:"
 msgstr "_Väljundkanal:"
@@ -1273,37 +1272,37 @@
 msgstr "_Luma y470:"
 
 msgid "_Blueness cb470:"
-msgstr ""
+msgstr "_Sinine cb470:"
 
 msgid "_Redness cr470:"
-msgstr ""
+msgstr "_Punane cr470:"
 
 msgid "_Luma y709:"
-msgstr ""
+msgstr "_Luma y709:"
 
 msgid "_Blueness cb709:"
-msgstr ""
+msgstr "_Sinine cb709:"
 
 msgid "_Redness cr709:"
-msgstr ""
+msgstr "_Punane cr709:"
 
 msgid "_Luma y470f:"
 msgstr "_Luma y470f:"
 
 msgid "_Blueness cb470f:"
-msgstr ""
+msgstr "_Sinine cb470f:"
 
 msgid "_Redness cr470f:"
-msgstr ""
+msgstr "_Punane cr470f:"
 
 msgid "_Luma y709f:"
 msgstr "_Luma y709f:"
 
 msgid "_Blueness cb709f:"
-msgstr ""
+msgstr "_Sinine cb709f:"
 
 msgid "_Redness cr709f:"
-msgstr ""
+msgstr "_Punane cr709f:"
 
 msgid "Create an image using multiple gray images as color channels"
 msgstr "Loo pilt kasutades mitut halli pilti värvikanalitena"
@@ -1376,10 +1375,10 @@
 msgstr ""
 
 msgid "_Normalize"
-msgstr ""
+msgstr "_Normaliseerimine"
 
 msgid "Normalizing"
-msgstr "Normaalseks tegemine"
+msgstr "Normaaliseerimine"
 
 msgid "Enhance contrast using the Retinex method"
 msgstr ""
@@ -1439,7 +1438,7 @@
 msgstr "Kontrasti automaatne suurendamine"
 
 msgid "c_astretch: cmap was NULL! Quitting...\n"
-msgstr ""
+msgstr "c_astretch: cmap oli NULL! Lõpetamine...\n"
 
 msgid "Gr_ey"
 msgstr "_Hall"
@@ -1460,40 +1459,42 @@
 msgstr "_Laiendatud"
 
 msgid "_Wrap"
-msgstr "_Murra"
+msgstr "_Murdmine"
 
 msgid "Cro_p"
-msgstr "_Kärbi"
+msgstr "_Kärpimine"
 
 msgid "Apply a generic 5x5 convolution matrix"
-msgstr ""
+msgstr "Üldise 5x5 konvolutsioonmaatriksi rakendamine"
 
 msgid "_Convolution Matrix..."
-msgstr ""
+msgstr "_Konvolutsioonmaatriks..."
 
 msgid "Convolution does not work on layers smaller than 3x3 pixels."
 msgstr ""
+"Konvolutsiooni kerneli rakendamiseks peab kiht olema vähemalt 3x3 pikslit "
+"suur."
 
 msgid "Applying convolution"
-msgstr ""
+msgstr "Konvolutsiooni kerneli rakendamine"
 
 msgid "Convolution Matrix"
-msgstr ""
+msgstr "Konvolutsiooni kernel"
 
 msgid "Matrix"
 msgstr "Maatriks"
 
 msgid "D_ivisor:"
-msgstr ""
+msgstr "_Jagaja:"
 
 msgid "O_ffset:"
 msgstr "_Nihe:"
 
 msgid "N_ormalise"
-msgstr "Tee n_ormaalseks"
+msgstr "_Normaliseerimine"
 
 msgid "A_lpha-weighting"
-msgstr ""
+msgstr "_Alfa-kaalumine"
 
 msgid "Border"
 msgstr "Ääris"
@@ -1517,7 +1518,7 @@
 msgstr "Kärpimine"
 
 msgid "Autocrop unused space from edges and middle"
-msgstr ""
+msgstr "Automaatne kasutamata ruumi kärpimine servadest ja keskelt"
 
 msgid "_Zealous Crop"
 msgstr "_Kaval kärpimine"
@@ -1529,13 +1530,13 @@
 msgstr "Pole midagi kärpida."
 
 msgid "Convert the image into randomly rotated square blobs"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi teisendamine juhuslikult pööratud ruudukesteks"
 
 msgid "_Cubism..."
-msgstr ""
+msgstr "_Kubism..."
 
 msgid "Cubism"
-msgstr ""
+msgstr "Kubism"
 
 msgid "_Tile size:"
 msgstr "Klotsi _suurus:"
@@ -1547,22 +1548,22 @@
 msgstr "Kasuta _tagapõhja värv"
 
 msgid "Cubistic transformation"
-msgstr ""
+msgstr "Kubistlik teisendus"
 
 msgid "Bend the image using two control curves"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi kõverdamine kahe juhtkõvera järgi"
 
 msgid "_Curve Bend..."
-msgstr ""
+msgstr "_Juhtkõvera moonutus..."
 
 msgid "Can operate on layers only (but was called on channel or mask)."
-msgstr ""
+msgstr "Töötab ainult kihtidel (kuid käivitati kanalil või maskil)."
 
 msgid "Cannot operate on layers with masks."
-msgstr ""
+msgstr "Ei toimi maskiga kihtidel."
 
 msgid "Cannot operate on empty selections."
-msgstr ""
+msgstr "Ei toimi tühja valikuga."
 
 #, c-format
 msgid "Error while reading '%s': %s"
@@ -1571,7 +1572,7 @@
 #. Possibly retrieve data from a previous run
 #. The shell and main vbox
 msgid "Curve Bend"
-msgstr ""
+msgstr "Juhtkõvera moonutus"
 
 #. Preview area, top of column
 #. preview
@@ -1601,18 +1602,18 @@
 
 #. The antialiasing toggle
 msgid "_Antialiasing"
-msgstr ""
+msgstr "_Servade silumine"
 
 #. The work_on_copy toggle
 msgid "Work on cop_y"
-msgstr "Tööta _koopiaga"
+msgstr "_Koopia loomine"
 
 #. The curves graph
 msgid "Modify Curves"
-msgstr ""
+msgstr "Kõvera muutmine"
 
 msgid "Curve for Border"
-msgstr ""
+msgstr "Milline serv"
 
 msgid "_Upper"
 msgstr "Ü_lemine"
@@ -1634,36 +1635,36 @@
 msgstr "_Koopia"
 
 msgid "Copy the active curve to the other border"
-msgstr ""
+msgstr "Aktiivse kõvera kopeerimine teisele servale"
 
 #. The CopyInv button
 msgid "_Mirror"
 msgstr "_Peegelda"
 
 msgid "Mirror the active curve to the other border"
-msgstr ""
+msgstr "Aktiivse kõvera peegeldamine teisele servale"
 
 #. The Swap button
 msgid "S_wap"
 msgstr "_Vaheta"
 
 msgid "Swap the two curves"
-msgstr ""
+msgstr "Kahe kõvera omavahel vahetamine"
 
 msgid "Reset the active curve"
-msgstr ""
+msgstr "Aktiivse kõvera lähtestamine"
 
 msgid "Load the curves from a file"
-msgstr ""
+msgstr "Kõverate laadimine failist"
 
 msgid "Save the curves to a file"
-msgstr ""
+msgstr "Kõverate salvestamine faili"
 
 msgid "Load Curve Points from File"
-msgstr ""
+msgstr "Kõverapunktide laadimine failist"
 
 msgid "Save Curve Points to File"
-msgstr ""
+msgstr "Kõverapunktide salvestamine faili"
 
 msgid "red"
 msgstr "punane"
@@ -1809,43 +1810,43 @@
 msgstr ""
 
 msgid "Fix images where every other row is missing"
-msgstr ""
+msgstr "Piltide parandamine, kus iga teine rida on puudu"
 
 msgid "_Deinterlace..."
-msgstr ""
+msgstr "Ü_lerealaotuse eemaldamine..."
 
 msgid "Deinterlace"
-msgstr ""
+msgstr "Ülerealaotuse eemaldamine"
 
 msgid "Keep o_dd fields"
-msgstr ""
+msgstr "Säilitatakse _paaritud read"
 
 msgid "Keep _even fields"
-msgstr ""
+msgstr "Säilitatakse _paarisread"
 
 msgid "Combine two images using depth maps (z-buffers)"
-msgstr ""
+msgstr "Kahe pildi kombineerimine kõrguskaardi abil (z-puhvrid)"
 
 msgid "_Depth Merge..."
-msgstr ""
+msgstr "_Kõrguskaardiga liitmine..."
 
 msgid "Depth-merging"
-msgstr ""
+msgstr "Kõrguskaardiga liitmine"
 
 msgid "Depth Merge"
-msgstr ""
+msgstr "Kõrguskaardiga liitmine"
 
 msgid "Source 1:"
 msgstr "Allikas 1:"
 
 msgid "Depth map:"
-msgstr "Sügavuskaart:"
+msgstr "Kõrguskaart:"
 
 msgid "Source 2:"
 msgstr "Allikas 2:"
 
 msgid "O_verlap:"
-msgstr ""
+msgstr "Ü_lekate:"
 
 msgid "Sc_ale 1:"
 msgstr "S_kaala 1:"
@@ -1854,22 +1855,22 @@
 msgstr "Sk_aala 2:"
 
 msgid "Remove speckle noise from the image"
-msgstr ""
+msgstr "Pildilt täppide eemaldamine"
 
 msgid "Des_peckle..."
-msgstr ""
+msgstr "_Täpieemaldus..."
 
 msgid "Despeckle"
-msgstr ""
+msgstr "Täpieemaldus"
 
 msgid "Median"
-msgstr ""
+msgstr "Mediaan"
 
 msgid "_Adaptive"
-msgstr ""
+msgstr "_Adaptiivne"
 
 msgid "R_ecursive"
-msgstr ""
+msgstr "_Rekursiivne"
 
 msgid "_Radius:"
 msgstr "_Raadius:"
@@ -1881,16 +1882,16 @@
 msgstr "_Valge tase:"
 
 msgid "Remove vertical stripe artifacts from the image"
-msgstr ""
+msgstr "Vertikaalsete triipude eemaldamine pildilt"
 
 msgid "Des_tripe..."
-msgstr ""
+msgstr "_Triibueemaldus..."
 
 msgid "Destriping"
-msgstr ""
+msgstr "Triipude eemaldamine"
 
 msgid "Destripe"
-msgstr ""
+msgstr "Triibueemaldus"
 
 msgid "_Width:"
 msgstr "_Laius:"
@@ -1899,22 +1900,22 @@
 msgstr "Loo _histogramm"
 
 msgid "Generate diffraction patterns"
-msgstr ""
+msgstr "Difraktsioonimustrite genereerimine"
 
 msgid "_Diffraction Patterns..."
-msgstr ""
+msgstr "_Difraktsioonimustrid..."
 
 msgid "Creating diffraction pattern"
-msgstr ""
+msgstr "Difraktsioonimustrite loomine"
 
 msgid "Diffraction Patterns"
-msgstr ""
+msgstr "Difraktsioonimustrid"
 
 msgid "_Preview!"
 msgstr "_Eelvaade!"
 
 msgid "Frequencies"
-msgstr ""
+msgstr "Sagedused"
 
 msgid "Contours"
 msgstr "Kontuurid"
@@ -1929,19 +1930,19 @@
 msgstr ""
 
 msgid "Po_larization:"
-msgstr ""
+msgstr "_Polariseerimine:"
 
 msgid "Other Options"
 msgstr "Muud võimalused"
 
 msgid "_X displacement"
-msgstr ""
+msgstr "_X-paigutus"
 
 msgid "_Pinch"
 msgstr ""
 
 msgid "_Y displacement"
-msgstr ""
+msgstr "_Y-paigutus"
 
 msgid "_Whirl"
 msgstr ""
@@ -1970,28 +1971,28 @@
 msgstr ""
 
 msgid "_Cartesian"
-msgstr ""
+msgstr "_Ristkoordinaadistik"
 
 msgid "_Polar"
-msgstr ""
+msgstr "_Polaarkoordinaadistik"
 
 msgid "Edge Behavior"
-msgstr ""
+msgstr "Servade käitumine"
 
 msgid "_Smear"
-msgstr "_Määri"
+msgstr "_Määrimine"
 
 msgid "_Black"
 msgstr "_Must"
 
 msgid "Edge detection with control of edge thickness"
-msgstr ""
+msgstr "Servade tuvastamine serva paksuse juhtimisega"
 
 msgid "_Difference of Gaussians..."
-msgstr ""
+msgstr "_Gaussi erinevus..."
 
 msgid "DoG Edge Detect"
-msgstr ""
+msgstr "Gaussi servatuvastus"
 
 msgid "Smoothing Parameters"
 msgstr "Mahenduse parameetrid"
@@ -2003,22 +2004,22 @@
 msgstr "R_aadius 2:"
 
 msgid "_Invert"
-msgstr ""
+msgstr "_Inverteeritud"
 
 msgid "High-resolution edge detection"
-msgstr ""
+msgstr "Suure eraldusvõimega servatuvastus"
 
 msgid "_Laplace"
-msgstr ""
+msgstr "_Laplace'i"
 
 msgid "Laplace"
-msgstr ""
+msgstr "Laplace'i"
 
 msgid "Cleanup"
 msgstr "Nullimine"
 
 msgid "Simulate the glowing boundary of a neon light"
-msgstr ""
+msgstr "Neoontulede helendava piirjoone imitatsioon"
 
 msgid "_Neon..."
 msgstr "_Neoon..."
@@ -2027,88 +2028,88 @@
 msgstr "Neoon"
 
 msgid "Neon Detection"
-msgstr ""
+msgstr "Neoontuvastus"
 
 msgid "_Amount:"
 msgstr "_Tõhusus:"
 
 msgid "Specialized direction-dependent edge detection"
-msgstr ""
+msgstr "Spetsiaalne suunast sõltuv servatuvastus"
 
 msgid "_Sobel..."
-msgstr ""
+msgstr "_Sobeli tuvastus..."
 
 msgid "Sobel Edge Detection"
-msgstr ""
+msgstr "Sobeli servatuvastus"
 
 msgid "Sobel _horizontally"
-msgstr ""
+msgstr "_Horisontaalsuunas"
 
 msgid "Sobel _vertically"
-msgstr ""
+msgstr "_Vertikaalsuunas"
 
 msgid "_Keep sign of result (one direction only)"
-msgstr ""
+msgstr "_Märgi säilitamine (ainult ühe suuna korral)"
 
 msgid "Sobel edge detecting"
-msgstr ""
+msgstr "Sobeli servatuvastus"
 
 msgid "Several simple methods for detecting edges"
-msgstr ""
+msgstr "Erinevate lihtsate meetoditega servade tuvastamine"
 
 msgid "_Edge..."
-msgstr ""
+msgstr "_Serv..."
 
 msgid "Edge detection"
-msgstr "Serva äratundmine"
+msgstr "Serva tuvastamine"
 
 msgid "Edge Detection"
-msgstr ""
+msgstr "Serva tuvastamine"
 
 msgid "Sobel"
-msgstr ""
+msgstr "Sobel"
 
 msgid "Prewitt compass"
-msgstr ""
+msgstr "Prewitti kompass"
 
 msgid "Gradient"
-msgstr "Spektrikomplekt"
+msgstr "Gradient"
 
 msgid "Roberts"
-msgstr ""
+msgstr "Roberts"
 
 msgid "Differential"
-msgstr ""
+msgstr "Diferentsiaal"
 
 msgid "_Algorithm:"
-msgstr ""
+msgstr "_Algoritm:"
 
 msgid "A_mount:"
-msgstr "_Kogus:"
+msgstr "_Tõhusus:"
 
 msgid "Simulate an image created by embossing"
-msgstr ""
+msgstr "Reljeefse pildi simuleerimine"
 
 msgid "_Emboss..."
-msgstr ""
+msgstr "_Reljeef..."
 
 msgid "Emboss"
-msgstr ""
+msgstr "Reljeef"
 
 msgid "Function"
 msgstr "Funktsioon"
 
 msgid "_Bumpmap"
-msgstr ""
+msgstr "_Kõrguskaart"
 
 msgid "_Emboss"
-msgstr ""
+msgstr "_Reljeef"
 
 msgid "E_levation:"
-msgstr ""
+msgstr "_Kõrgus:"
 
 msgid "Simulate an antique engraving"
-msgstr "Jäljenda vanaaegset graveeringut"
+msgstr "Vanaaegse graveeringu imiteerimine"
 
 msgid "En_grave..."
 msgstr "_Graveeri..."
@@ -2123,7 +2124,7 @@
 msgstr "_Kõrgus:"
 
 msgid "_Limit line width"
-msgstr "Piira joone _laiust"
+msgstr "Joone _laiuse piirang"
 
 msgid "ASCII art"
 msgstr ""
@@ -2942,19 +2943,19 @@
 
 #. file save type
 msgid "Data formatting"
-msgstr ""
+msgstr "Andmete vorming"
 
 msgid "Raw"
-msgstr "Raw"
+msgstr "Toores"
 
 msgid "ASCII"
-msgstr ""
+msgstr "ASCII"
 
 msgid "PostScript document"
 msgstr "PostScript dokument"
 
 msgid "Encapsulated PostScript image"
-msgstr ""
+msgstr "EPS pilt"
 
 msgid "PDF document"
 msgstr "PDF dokument"
@@ -2979,7 +2980,7 @@
 
 #. Rendering
 msgid "Rendering"
-msgstr ""
+msgstr "Renderdamine"
 
 #. Resolution
 msgid "Resolution:"
@@ -2989,7 +2990,7 @@
 msgstr "Lehti:"
 
 msgid "Pages to load (e.g.: 1-4 or 1,3,5-7)"
-msgstr ""
+msgstr "Laaditavad lehed (nt 1-4 või 1,3,5-7)"
 
 msgid "Layers"
 msgstr "Kihid"
@@ -3004,20 +3005,21 @@
 msgstr ""
 
 #. Colouring
+#, fuzzy
 msgid "Coloring"
-msgstr ""
+msgstr "Värviline"
 
 msgid "B/W"
-msgstr ""
+msgstr "Mustvalge"
 
 msgid "Color"
-msgstr ""
+msgstr "Värviline"
 
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automaatne"
 
 msgid "Text antialiasing"
-msgstr ""
+msgstr "Teksti servasilumine"
 
 msgctxt "antialiasing"
 msgid "None"
@@ -3030,7 +3032,7 @@
 msgstr "Tugev"
 
 msgid "Graphic antialiasing"
-msgstr ""
+msgstr "Graafika servasilumine"
 
 msgid "PostScript"
 msgstr "PostScript"
@@ -3059,7 +3061,7 @@
 
 #. Rotation
 msgid "Rotation"
-msgstr ""
+msgstr "Pööramine"
 
 #. Format
 msgid "Output"
@@ -3081,7 +3083,7 @@
 msgstr "Paint Shop Pro pilt"
 
 msgid "PSP"
-msgstr ""
+msgstr "PSP"
 
 #. file save type
 msgid "Data Compression"
@@ -3110,7 +3112,7 @@
 msgstr "RGB alfa"
 
 msgid "RGB565"
-msgstr ""
+msgstr "RGB565"
 
 msgid "Planar RGB"
 msgstr ""
@@ -3125,16 +3127,16 @@
 msgstr "Pildi _tüüp:"
 
 msgid "Palette"
-msgstr ""
+msgstr "Palett"
 
 msgid "R, G, B (normal)"
-msgstr ""
+msgstr "R, G, B (tavaline)"
 
 msgid "B, G, R, X (BMP style)"
-msgstr ""
+msgstr "B, G, R, X (BMP laad)"
 
 msgid "_Palette Type:"
-msgstr ""
+msgstr "_Paleti tüüp:"
 
 msgid "Off_set:"
 msgstr "_Nihe:"
@@ -3143,16 +3145,16 @@
 msgstr "Paletifaili valimine"
 
 msgid "Pal_ette File:"
-msgstr ""
+msgstr "Pal_etifail:"
 
 msgid "Raw Image"
 msgstr "Toorpilt (RAW)"
 
 msgid "RGB Save Type"
-msgstr ""
+msgstr "RGB salvestamise viis"
 
 msgid "Standard (R,G,B)"
-msgstr ""
+msgstr "Standardne (R,G,B)"
 
 msgid "Planar (RRR,GGG,BBB)"
 msgstr ""
@@ -3231,19 +3233,19 @@
 msgstr "Teadmata põhjusel"
 
 msgid "Rendering SVG"
-msgstr ""
+msgstr "SVG renderdamine"
 
 msgid "Rendered SVG"
-msgstr ""
+msgstr "Renderdatud SVG"
 
 #, c-format
 msgid "%d × %d"
-msgstr ""
+msgstr "%d × %d"
 
 msgid ""
 "SVG file does not\n"
 "specify a size!"
-msgstr ""
+msgstr "SVG fail ei määra suurust!"
 
 #. Scalable Vector Graphics is SVG, should perhaps not be translated
 msgid "Render Scalable Vector Graphics"
@@ -3254,7 +3256,7 @@
 msgstr "Laius:"
 
 msgid "Height:"
-msgstr ""
+msgstr "Kõrgus:"
 
 msgid "_X ratio:"
 msgstr ""
@@ -3696,19 +3698,19 @@
 msgstr "Viga RGB pildi kirjutamisel"
 
 msgid "Combine several images on a film strip"
-msgstr ""
+msgstr "Mitme pildi kombineerimine filmilindiks"
 
 msgid "_Filmstrip..."
 msgstr "_Filmilint..."
 
 msgid "Composing images"
-msgstr ""
+msgstr "Piltide kombineerimine"
 
 msgid "Untitled"
-msgstr "Pealkirjatu"
+msgstr "Nimetu"
 
 msgid "Available images:"
-msgstr "Kättesaadavad pildid:"
+msgstr "Pildid saadaval:"
 
 msgid "On film:"
 msgstr "Filmil:"
@@ -3719,65 +3721,65 @@
 
 #. Keep maximum image height
 msgid "_Fit height to images"
-msgstr ""
+msgstr "_Pildi kõrguste sobitamine"
 
 #. Film color
 msgid "Select Film Color"
-msgstr "Vali filmi värv"
+msgstr "Filmi värvi valimine"
 
 msgid "Co_lor:"
 msgstr "_Värv:"
 
 #. Film numbering: Startindex/Font/colour
 msgid "Numbering"
-msgstr ""
+msgstr "Nummerdus"
 
 msgid "Start _index:"
-msgstr ""
+msgstr "Algus_indeks:"
 
 msgid "_Font:"
 msgstr "_Font:"
 
 #. Numbering color
 msgid "Select Number Color"
-msgstr ""
+msgstr "Numbri värvi valimine"
 
 msgid "At _bottom"
-msgstr ""
+msgstr "_All"
 
 msgid "At _top"
-msgstr ""
+msgstr "Ü_leval"
 
 #. ** The right frame keeps the image selection **
 msgid "Image Selection"
-msgstr ""
+msgstr "Piltide valimine"
 
 msgid "All Values are Fractions of the Strip Height"
-msgstr ""
+msgstr "Kõik väärtused on riba kõrguse suhtes"
 
 msgid "Ad_vanced"
-msgstr ""
+msgstr "_Täpsem"
 
 msgid "Image _height:"
 msgstr "Pildi _kõrgus:"
 
 msgid "Image spac_ing:"
-msgstr "Pildi _vahekaugus:"
+msgstr "Piltide _vahe:"
 
 msgid "_Hole offset:"
-msgstr ""
+msgstr "Aukude _samm:"
 
 msgid "Ho_le width:"
-msgstr ""
+msgstr "Augu _laius:"
 
 msgid "Hol_e height:"
-msgstr ""
+msgstr "Augu kõ_rgus:"
 
 msgid "Hole sp_acing:"
-msgstr ""
+msgstr "Augu _vahe:"
 
 msgid "_Number height:"
-msgstr ""
+msgstr "_Numbri kõrgus:"
 
 #. These values are translated for the GUI but also used internally
 #. to figure out which button the user pushed, etc.
@@ -4033,7 +4035,7 @@
 msgstr ""
 
 msgid "_Blacken"
-msgstr ""
+msgstr "_Tumendamine"
 
 msgid "Superimpose many altered copies of the image"
 msgstr ""
@@ -4054,23 +4056,23 @@
 msgstr "Režiim _2"
 
 msgid "Use mouse control to warp image areas"
-msgstr ""
+msgstr "Hiirega määramine, milliseid pildi alasid kõverdada"
 
 msgid "_IWarp..."
-msgstr ""
+msgstr "_IWarp..."
 
 msgid "Warping"
 msgstr "Koolutamine"
 
 #, c-format
 msgid "Warping Frame %d"
-msgstr ""
+msgstr "%d kaadri kõverdamine"
 
 msgid "Ping pong"
-msgstr ""
+msgstr "Edasi-tagasi"
 
 msgid "Region affected by plug-in is empty"
-msgstr ""
+msgstr "Plugina tööpiirkond on tühi"
 
 msgid "A_nimate"
 msgstr "A_nimeeri"
@@ -4079,49 +4081,49 @@
 msgstr "_Kaadrite arv:"
 
 msgid "R_everse"
-msgstr ""
+msgstr "_Tagurpidi"
 
 msgid "_Ping pong"
-msgstr ""
+msgstr "_Edasi-tagasi"
 
 msgid "_Animate"
 msgstr "_Animeeri"
 
 msgid "Deform Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Deformatsioon"
 
 msgid "_Move"
 msgstr "_Liiguta"
 
 msgid "_Grow"
-msgstr ""
+msgstr "_Suurendamine"
 
 msgid "S_wirl CCW"
-msgstr ""
+msgstr "_Pööre vastupäeva"
 
 msgid "Remo_ve"
 msgstr "_Eemalda"
 
 msgid "S_hrink"
-msgstr ""
+msgstr "_Vähendamine"
 
 msgid "Sw_irl CW"
-msgstr ""
+msgstr "_Pööre päripäeva"
 
 msgid "_Deform radius:"
-msgstr ""
+msgstr "_Deformatsiooni raadius:"
 
 msgid "D_eform amount:"
-msgstr ""
+msgstr "Deformatsiooni _tugevus:"
 
 msgid "_Bilinear"
 msgstr "_Bilineaarne"
 
 msgid "Adaptive s_upersample"
-msgstr ""
+msgstr "Adaptiivne _ülesämpeldus"
 
 msgid "Ma_x depth:"
-msgstr ""
+msgstr "_Maks. sügavus:"
 
 msgid "Thresho_ld:"
 msgstr "_Lävi:"
@@ -4130,12 +4132,13 @@
 msgstr "_Seaded"
 
 msgid "IWarp"
-msgstr ""
+msgstr "IWarp"
 
 msgid ""
 "Click and drag in the preview to define the distortions to apply to the "
 "image."
 msgstr ""
+"Klõpsa ja lohista eelvaatel, et määrata moonutused, mis rakendada pildile."
 
 msgid "Add a jigsaw-puzzle pattern to the image"
 msgstr ""
@@ -4246,10 +4249,10 @@
 msgstr ""
 
 msgid "Convert to RGB working space?"
-msgstr "Teisendan RGB tööruumi?"
+msgstr "Kas teisendada RGB tööruumi?"
 
 msgid "_Keep"
-msgstr ""
+msgstr "_Jäta"
 
 msgid "_Convert"
 msgstr "_Teisenda"
@@ -4261,10 +4264,10 @@
 msgstr "Vali sihtprofiil"
 
 msgid "All files (*.*)"
-msgstr ""
+msgstr "Kõik failid (*.*)"
 
 msgid "ICC color profile (*.icc, *.icm)"
-msgstr ""
+msgstr "ICC värviprofiil (*.icc, *.icm)"
 
 #, c-format
 msgid "RGB workspace (%s)"
@@ -4277,7 +4280,7 @@
 msgstr "ICC värviprofiili määramine"
 
 msgid "_Assign"
-msgstr ""
+msgstr "_Määra"
 
 msgid "Current Color Profile"
 msgstr "Praegune värviprofiil"
@@ -4298,61 +4301,61 @@
 msgstr "Sihtvärviprofiil pole RGB värviruumis."
 
 msgid "Simulate an elliptical lens over the image"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi ees asuva elliptilise läätse simuleerimine"
 
 msgid "Apply _Lens..."
-msgstr ""
+msgstr "_Luubi efekt..."
 
 msgid "Applying lens"
-msgstr ""
+msgstr "Luubi efekt"
 
 msgid "Lens Effect"
-msgstr ""
+msgstr "Luubi efekt"
 
 msgid "_Keep original surroundings"
-msgstr ""
+msgstr "_Säilitatakse esialgne taust"
 
 msgid "_Set surroundings to index 0"
-msgstr ""
+msgstr "_Tausta indeks on 0"
 
 msgid "_Set surroundings to background color"
-msgstr ""
+msgstr "_Taust kaetakse taustavärviga"
 
 msgid "_Make surroundings transparent"
-msgstr ""
+msgstr "_Taust jäetakse läbipaistvaks"
 
 msgid "_Lens refraction index:"
-msgstr ""
+msgstr "_Läätse refraktsiooniindeks:"
 
 msgid "Corrects lens distortion"
-msgstr ""
+msgstr "Läätse moonutuse parandamine"
 
 msgid "Lens Distortion..."
-msgstr ""
+msgstr "Läätse moonutus..."
 
 msgid "Lens distortion"
-msgstr ""
+msgstr "Läätse moonutus"
 
 msgid "Lens Distortion"
-msgstr ""
+msgstr "Läätse moonutus"
 
 msgid "_Main:"
 msgstr "Pea_mine:"
 
 msgid "_Edge:"
-msgstr "_Serv:"
+msgstr "_Servad:"
 
 msgid "_Zoom:"
 msgstr "_Suurendus:"
 
 msgid "_Brighten:"
-msgstr "_Heledamaks:"
+msgstr "_Helendus:"
 
 msgid "_X shift:"
-msgstr "_X nihe:"
+msgstr "_X-nihe:"
 
 msgid "_Y shift:"
-msgstr "_Y nihe:"
+msgstr "_Y-nihe:"
 
 msgid "Add a lens flare effect"
 msgstr ""
@@ -4421,24 +4424,24 @@
 msgstr "Maksimaalne RGB väärtus"
 
 msgid "_Hold the maximal channels"
-msgstr ""
+msgstr "_"
 
 msgid "Ho_ld the minimal channels"
 msgstr ""
 
 msgid "Convert the image into irregular tiles"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi teisendamine ebakorrapärasteks kildudeks"
 
 msgid "_Mosaic..."
-msgstr ""
+msgstr "_Mosaiik..."
 
 #. progress bar for gradient finding
 msgid "Finding edges"
-msgstr ""
+msgstr "Servade leidmine"
 
 #. Progress bar for rendering tiles
 msgid "Rendering tiles"
-msgstr ""
+msgstr "Kildude renderdamine"
 
 msgid "Mosaic"
 msgstr "Mosaiik"
@@ -4456,52 +4459,52 @@
 msgstr "Kolmnurgad"
 
 msgid "_Tiling primitives:"
-msgstr ""
+msgstr "_Võrgu alus:"
 
 msgid "Tile _size:"
-msgstr "Klotsi _suurus:"
+msgstr "Killu _suurus:"
 
 msgid "Tile _height:"
-msgstr ""
+msgstr "Killu _kõrgus:"
 
 msgid "Til_e spacing:"
-msgstr "Klotsi vah_emaa:"
+msgstr "Klotside k_augus:"
 
 msgid "Tile _neatness:"
-msgstr "Klotsi _puhtus:"
+msgstr "Klotsi _korrapära:"
 
 msgid "Light _direction:"
 msgstr "_Valguse suund:"
 
 msgid "Color _variation:"
-msgstr ""
+msgstr "_Värvivariatsioon:"
 
 msgid "Co_lor averaging"
-msgstr ""
+msgstr "Värvi _ühtlustamine"
 
 msgid "Allo_w tile splitting"
-msgstr ""
+msgstr "Klotsi võib _poolitada"
 
 msgid "_Pitted surfaces"
-msgstr ""
+msgstr "_Auklik pind"
 
 msgid "_FG/BG lighting"
-msgstr ""
+msgstr "_EP/TP valgus"
 
 msgid "Round"
-msgstr ""
+msgstr "Ümar"
 
 msgid "Line"
 msgstr "Joon"
 
 msgid "Diamond"
-msgstr "Teemant"
+msgstr "Romb"
 
 msgid "PS Square (Euclidean Dot)"
-msgstr ""
+msgstr "PS ruut (eukleidiline punkt)"
 
 msgid "PS Diamond"
-msgstr ""
+msgstr "PS romb"
 
 msgid "_Grey"
 msgstr "_Hall"
@@ -4522,39 +4525,39 @@
 msgstr "Heledus"
 
 msgid "Halftone the image to give newspaper-like effect"
-msgstr ""
+msgstr "Ajalehetrüki laadse efekti andmine trükirastri imitatsiooniga"
 
 msgid "Newsprin_t..."
-msgstr ""
+msgstr "_Ajalehetrükk..."
 
 msgid "Newsprint"
-msgstr ""
+msgstr "Ajalehetrükk"
 
 msgid "_Spot function:"
-msgstr ""
+msgstr "_Punkti kuju:"
 
 #. resolution settings
 msgid "Resolution"
 msgstr "Eraldusvõime"
 
 msgid "_Input SPI:"
-msgstr ""
+msgstr "_Sisendi SPI:"
 
 msgid "O_utput LPI:"
-msgstr ""
+msgstr "_Väljundi LPI:"
 
 msgid "C_ell size:"
-msgstr ""
+msgstr "_Punkti suurus:"
 
 #. screen settings
 msgid "Screen"
 msgstr "Ekraan"
 
 msgid "B_lack pullout (%):"
-msgstr ""
+msgstr "_Musta eemaldamine (%):"
 
 msgid "Separate to:"
-msgstr ""
+msgstr "Lahutus:"
 
 msgid "_RGB"
 msgstr "_RGB"
@@ -4563,7 +4566,7 @@
 msgstr "C_MYK"
 
 msgid "I_ntensity"
-msgstr ""
+msgstr "_Intensiivsus"
 
 msgid "_Lock channels"
 msgstr "_Lukusta kanalid"
@@ -4573,97 +4576,94 @@
 
 #. anti-alias control
 msgid "Antialiasing"
-msgstr ""
+msgstr "Servade silumine"
 
 msgid "O_versample:"
-msgstr ""
+msgstr "Ü_lesämpeldamine:"
 
 msgid "Nonlinear swiss army knife filter"
-msgstr ""
+msgstr "Mittelineaarne kasulik filter"
 
 msgid "_NL Filter..."
-msgstr ""
+msgstr "_Mittelineaarne filter..."
 
 msgid "NL Filter"
-msgstr ""
+msgstr "Mittelineaarne filter"
 
 msgid "Filter"
-msgstr ""
+msgstr "Filter"
 
 msgid "_Alpha trimmed mean"
-msgstr ""
+msgstr "_Alfa piiratud keskmine"
 
 msgid "Op_timal estimation"
-msgstr ""
+msgstr "Op_timaalne hinnang"
 
 msgid "_Edge enhancement"
-msgstr ""
+msgstr "_Servade rõhutamine"
 
 msgid "A_lpha:"
 msgstr "_Alfa:"
 
 msgid "Randomize hue/saturation/value independently"
-msgstr ""
+msgstr "Värvitooni, küllastuse ja heleduse juhuslik ja sõltumatu muutmine"
 
 msgid "HSV Noise..."
-msgstr ""
+msgstr "HSV müra..."
 
 msgid "HSV Noise"
 msgstr "HSV müra"
 
 msgid "_Holdness:"
-msgstr ""
+msgstr "_Säilitamine:"
 
 msgid "H_ue:"
 msgstr "_Värvitoon:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Random Hurl"
-msgstr "Juhuslik pildumine"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Juhuslik pillutamine"
+
 msgid "Random Pick"
-msgstr "Juhuslik valik"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Juhuslik vahetus"
+
 msgid "Random Slur"
-msgstr "Juhuslikult"
+msgstr "Juhuslik sulamine"
 
 msgid "Completely randomize a fraction of pixels"
-msgstr ""
+msgstr "Mõnede pikslite tõstmine täiesti juhuslikku asukohta"
 
 msgid "Randomly interchange some pixels with neighbors"
-msgstr ""
+msgstr "Mõnede pikslite vahetamine naaberpikslitega"
 
 msgid "Randomly slide some pixels downward (similar to melting)"
-msgstr ""
+msgstr "Mõnede pikslite juhuslik lohistamine allapoole (sarnaneb sulamisega)"
 
 msgid "_Hurl..."
-msgstr ""
+msgstr "_Pillutamine..."
 
 msgid "_Pick..."
-msgstr ""
+msgstr "_Vahetus..."
 
 msgid "_Slur..."
-msgstr ""
+msgstr "_Sulamine..."
 
 msgid "_Random seed:"
-msgstr ""
+msgstr "_Juhuslikkuse külv:"
 
 msgid "R_andomization (%):"
-msgstr ""
+msgstr "_Tugevus (%):"
 
 msgid "Percentage of pixels to be filtered"
-msgstr ""
+msgstr "Mitu protsenti pikslitest muudetakse"
 
 msgid "R_epeat:"
-msgstr ""
+msgstr "_Kordamine:"
 
 msgid "Number of times to apply filter"
 msgstr "Mitu korda filtrit rakendada"
 
 msgid "Distort colors by random amounts"
-msgstr "Moonuta värve juhuslikus ulatuses"
+msgstr "Värvide moonutamine juhuslikus ulatuses"
 
 msgid "_RGB Noise..."
 msgstr "_RGB müra..."
@@ -4675,20 +4675,20 @@
 msgstr "RGB müra"
 
 msgid "Co_rrelated noise"
-msgstr ""
+msgstr "_Müra korrelatsioon"
 
 msgid "_Independent RGB"
-msgstr ""
+msgstr "_Sõltumatu RGB väärtustest"
 
 msgid "_Gray:"
-msgstr ""
+msgstr "_Hall:"
 
 #, c-format
 msgid "Channel #%d:"
-msgstr "Kanal #%d:"
+msgstr "Kanal %d:"
 
 msgid "Create a random cloud-like texture"
-msgstr ""
+msgstr "Juhusliku pilvelaadse tekstuuri loomine"
 
 msgid "_Solid Noise..."
 msgstr ""
@@ -4715,100 +4715,100 @@
 msgstr "_Y suurus:"
 
 msgid "Move pixels around randomly"
-msgstr ""
+msgstr "Pikslite juhuslik ringiliigutamine"
 
 msgid "Sp_read..."
-msgstr ""
+msgstr "_Määrimine..."
 
 msgid "Spreading"
-msgstr ""
+msgstr "Määrimine"
 
 msgid "Spread"
-msgstr ""
+msgstr "Määrimine"
 
 msgid "Spread Amount"
-msgstr ""
+msgstr "Määrimise kaugus"
 
 msgid "Add a starburst to the image"
-msgstr ""
+msgstr "Tähe surma lisamine pildile"
 
 msgid "Super_nova..."
-msgstr ""
+msgstr "Super_noova..."
 
 msgid "Rendering supernova"
-msgstr ""
+msgstr "Supernoova renderdamine"
 
 msgid "Supernova"
-msgstr ""
+msgstr "Supernoova"
 
 msgid "Supernova Color Picker"
-msgstr ""
+msgstr "Supernoova värvi valimine"
 
 msgid "_Spokes:"
-msgstr ""
+msgstr "_Kiired:"
 
 msgid "R_andom hue:"
-msgstr ""
+msgstr "Värvitooni _juhuslikkus:"
 
 msgid "Center of Nova"
-msgstr ""
+msgstr "Supernoova keskpunkt"
 
 msgid "Smear colors to simulate an oil painting"
-msgstr ""
+msgstr "Värvide laiali määrimine õlimaali imiteerimiseks"
 
 msgid "Oili_fy..."
-msgstr ""
+msgstr "Õli_maal..."
 
 msgid "Oil painting"
-msgstr ""
+msgstr "Õlimaal"
 
 msgid "Oilify"
-msgstr ""
+msgstr "Õlimaal"
 
 msgid "_Mask size:"
-msgstr "_Maksi suurus:"
+msgstr "_Maski suurus:"
 
 #.
 #. * Mask-size map check button
 #.
 msgid "Use m_ask-size map:"
-msgstr ""
+msgstr "Maskisuurune _kaart:"
 
 msgid "_Exponent:"
-msgstr ""
+msgstr "_Eksponent:"
 
 #.
 #. * Exponent map check button
 #.
 msgid "Use e_xponent map:"
-msgstr ""
+msgstr "Ek_sponentkaart:"
 
 #.
 #. * Intensity algorithm check button
 #.
 msgid "_Use intensity algorithm"
-msgstr "Kas_uta intensiivsuse algoritmi:"
+msgstr "Intensiivsuse _algoritmi kasutamine"
 
 msgid "Simulate color distortion produced by a copy machine"
-msgstr ""
+msgstr "Paljundusmasina moonutuste imiteerimine"
 
 msgid "_Photocopy..."
-msgstr "_Fotokoopia..."
+msgstr "_Paljundusmasin..."
 
 msgid "Photocopy"
-msgstr "Fotokoopia"
+msgstr "Paljundusmasin"
 
 msgid "_Sharpness:"
 msgstr "_Teravus:"
 
 msgid "Percent _black:"
-msgstr ""
+msgstr "_Musta protsent:"
 
 msgid "Percent _white:"
-msgstr ""
+msgstr "_Valge protsent:"
 
 msgid "Simplify image into an array of solid-colored squares"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi lihtsustamine samavärvilisteks ruudukesteks"
 
 msgid "_Pixelize..."
 msgstr "_Pikseldamine..."
@@ -4817,10 +4817,10 @@
 msgstr "Pikseldamine"
 
 msgid "Pixelize"
-msgstr "Tee piksliliseks"
+msgstr "Piksliliseks tegemine"
 
 msgid "Pixel _width:"
-msgstr "Piksli laius:"
+msgstr "Piksli _laius:"
 
 msgid "Pixel _height:"
 msgstr "Piksli _kõrgus:"
@@ -4841,10 +4841,10 @@
 msgstr ""
 
 msgid "Display information about plug-ins"
-msgstr "Näita teavet pistikute kohta"
+msgstr "Pluginate kohta teabe näitamine"
 
 msgid "_Plug-In Browser"
-msgstr "_Pistikute sirvija"
+msgstr "_Pluginate sirvija"
 
 msgid "Searching by name"
 msgstr "Nime järgi otsimine"
@@ -4852,8 +4852,8 @@
 #, c-format
 msgid "%d plug-in"
 msgid_plural "%d plug-ins"
-msgstr[0] "%d pistik"
-msgstr[1] "%d pistikut"
+msgstr[0] "%d plugin"
+msgstr[1] "%d pluginat"
 
 msgid "No matches for your query"
 msgstr "Päringule pole ühtki vastavust"
@@ -4861,14 +4861,14 @@
 #, c-format
 msgid "%d plug-in matches your query"
 msgid_plural "%d plug-ins match your query"
-msgstr[0] "%d pistik sobib sinu päringuga"
-msgstr[1] "%d pistikut sobib sinu päringuga"
+msgstr[0] "%d plugin sobib sinu päringuga"
+msgstr[1] "%d pluginat sobivad sinu päringuga"
 
 msgid "No matches"
 msgstr "Sobivaid pole"
 
 msgid "Plug-In Browser"
-msgstr "Pistikute sirvija"
+msgstr "Pluginate sirvija"
 
 msgid "Name"
 msgstr "Nimi"
@@ -4889,38 +4889,40 @@
 msgstr "Puuvaade"
 
 msgid "Convert image to or from polar coordinates"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi teisendamine polaarkoordinaatidesse või tagasi"
 
 msgid "P_olar Coordinates..."
 msgstr "_Polaarkoordinaadid..."
 
 msgid "Polar coordinates"
-msgstr ""
+msgstr "Polaarkoordinaadid"
 
 msgid "Polar Coordinates"
-msgstr ""
+msgstr "Polaarkoordinaadid"
 
 msgid "Circle _depth in percent:"
-msgstr ""
+msgstr "Ringi _sügavus protsentides:"
 
 msgid "Offset _angle:"
 msgstr "Nihke _nurk:"
 
 msgid "_Map backwards"
-msgstr ""
+msgstr "_Tagurpidi"
 
 msgid ""
 "If checked the mapping will begin at the right side, as opposed to beginning "
 "at the left."
-msgstr ""
+msgstr "Kui märgitud, alustatakse pildi paremalt, mitte vasakult servalt."
 
 msgid "Map from _top"
-msgstr "Paigutus ü_levalt"
+msgstr "Ü_levalt"
 
 msgid ""
 "If unchecked the mapping will put the bottom row in the middle and the top "
 "row on the outside. If checked it will be the opposite."
 msgstr ""
+"Kui märkimata, läheb alumine rida keskele ja ülemine välja. Kui märgitud, "
+"tehakse vastupidi."
 
 msgid "To _polar"
 msgstr "_Polaarkoordinaatidesse"
@@ -4929,6 +4931,8 @@
 "If unchecked the image will be circularly mapped onto a rectangle. If "
 "checked the image will be mapped onto a circle."
 msgstr ""
+"Kui märkimata, teisendatakse pilt polaarkoordinaatidest ristkülikule. Kui "
+"märgitud, siis ristkoordinaatidest polaarkoordinaatidele."
 
 msgid "List available procedures in the PDB"
 msgstr "Kättesaadavate protseduuride nimekiri PDB-s"
@@ -4940,13 +4944,13 @@
 msgstr "Protseduuride sirvija"
 
 msgid "Generate a huge variety of abstract patterns"
-msgstr ""
+msgstr "Suure hulga abstraktsete mustrite genereerimine"
 
 msgid "_Qbist..."
-msgstr ""
+msgstr "_Qbist..."
 
 msgid "Qbist"
-msgstr ""
+msgstr "Qbist"
 
 msgid "Load QBE File"
 msgstr "Laadi QBE fail"
@@ -4955,10 +4959,10 @@
 msgstr "Salvesta QBE failina"
 
 msgid "G-Qbist"
-msgstr ""
+msgstr "G-Qbist"
 
 msgid "Remove the red eye effect caused by camera flashes"
-msgstr ""
+msgstr "Kaamera välgust põhjustatud punasilmsuse eemaldamine"
 
 msgid "_Red Eye Removal..."
 msgstr "_Punasilmsuse eemaldamine..."
@@ -4970,7 +4974,7 @@
 msgstr "_Lävi:"
 
 msgid "Threshold for the red eye color to remove."
-msgstr ""
+msgstr "Eemaldatava punasilmsuse värvilävi."
 
 msgid "Manually selecting the eyes may improve the results."
 msgstr "Silmade käsitsi valimine võib parandada tulemusi."
@@ -4979,51 +4983,51 @@
 msgstr "Punasilmsuse eemaldamine"
 
 msgid "Displace pixels in a ripple pattern"
-msgstr ""
+msgstr "Pikslite nihutamine lainetuse järgi"
 
 msgid "_Ripple..."
-msgstr ""
+msgstr "_Säbarlainetus"
 
 msgid "Rippling"
-msgstr ""
+msgstr "Säbarlainetus"
 
 msgid "Ripple"
-msgstr ""
+msgstr "Säbarlainetus"
 
 msgid "_Retain tilability"
-msgstr ""
+msgstr "_Korduvuse säilitamine"
 
 #. Edges toggle box
 msgid "Edges"
-msgstr ""
+msgstr "Servad"
 
 msgid "_Blank"
 msgstr "_Tühi"
 
 #. Wave toggle box
 msgid "Wave Type"
-msgstr ""
+msgstr "Laine tüüp"
 
 msgid "Saw_tooth"
-msgstr ""
+msgstr "Sae_hammas"
 
 msgid "S_ine"
-msgstr ""
+msgstr "_Siinus"
 
 msgid "_Period:"
-msgstr ""
+msgstr "_Periood:"
 
 msgid "A_mplitude:"
-msgstr ""
+msgstr "_Amplituud:"
 
 msgid "Phase _shift:"
 msgstr "Faasi_nihe:"
 
 msgid "You can not rotate the whole image if there's a selection."
-msgstr ""
+msgstr "Kui on ujuv-valik, pole võimalik tervet pilti pöörata."
 
 msgid "You can not rotate the whole image if there's a floating selection."
-msgstr ""
+msgstr "Ujuv-valiku korral pole võimalik tervet pilti pöörata."
 
 msgid "Sorry, channels and masks can not be rotated."
 msgstr "Vabandust, kanaleid ja maske ei saa pöörata."
@@ -5066,22 +5070,22 @@
 msgstr "Näita värvi"
 
 msgid "Input levels:"
-msgstr ""
+msgstr "Sisendtasemed:"
 
 msgid "Output levels:"
 msgstr "Väljundtasemed:"
 
 #. check button
 msgid "Hold intensity"
-msgstr ""
+msgstr "Intensiivsuse hoidmine"
 
 #. check button
 msgid "Original intensity"
-msgstr ""
+msgstr "Esialgne intensiivsus"
 
 #. check button
 msgid "Use subcolors"
-msgstr ""
+msgstr "Alamvärvide kasutamine"
 
 #. check button
 msgid "Smooth samples"
@@ -5109,7 +5113,7 @@
 msgstr "Ekraanipilt"
 
 msgid "Mouse Pointer"
-msgstr ""
+msgstr "Hiirekursor"
 
 msgid "Specified window not found"
 msgstr "Ei leidnud akent, mida pildistada"
@@ -5142,7 +5146,7 @@
 msgstr "Tee ekraanipilt tervest ekraani_st"
 
 msgid "Include _mouse pointer"
-msgstr ""
+msgstr "Kaasatakse _hiirekursor"
 
 msgid "Select a _region to grab"
 msgstr "Vali _regioon mida pildistada"
@@ -5165,10 +5169,10 @@
 msgstr ""
 
 msgid "Make image sharper (less powerful than Unsharp Mask)"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi tegemine teravamaks (vähem võimekas kui ebaterav mask)"
 
 msgid "_Sharpen..."
-msgstr ""
+msgstr "_Teravustamine..."
 
 #.
 #. * Let the user know what we're doing...
@@ -5177,7 +5181,7 @@
 msgstr "Teravustamine"
 
 msgid "Sharpen"
-msgstr "Teravusta"
+msgstr "Teravustamine"
 
 msgid "Shift each row of pixels by a random amount"
 msgstr "Kõigi piksliridade nihutamine juhusliku suuruse võrra"
@@ -5198,7 +5202,7 @@
 msgstr "_Vertikaalne nihe"
 
 msgid "Shift _amount:"
-msgstr "Hihke _suurus:"
+msgstr "Nihke _suurus:"
 
 msgid "Generate complex sinusoidal textures"
 msgstr ""
@@ -5246,7 +5250,7 @@
 
 #. if in grey scale, the colors are necessarily black and white
 msgid "The colors are white and black."
-msgstr ""
+msgstr "Värvid on mustvalged."
 
 msgid "Bl_ack & white"
 msgstr "Must ja v_alge"
@@ -5255,7 +5259,7 @@
 msgstr "_Esiplaan ja tagapõhi"
 
 msgid "C_hoose here:"
-msgstr ""
+msgstr "_Vali siin:"
 
 msgid "First color"
 msgstr "Esimene värv"
@@ -5279,13 +5283,13 @@
 msgstr "Kokkusegamise seaded"
 
 msgid "L_inear"
-msgstr ""
+msgstr "_Lineaarne"
 
 msgid "Bili_near"
-msgstr ""
+msgstr "_Bilineaarne"
 
 msgid "Sin_usoidal"
-msgstr ""
+msgstr "_Sinusoidne"
 
 msgid "_Blend"
 msgstr "_Sega"
@@ -5309,106 +5313,107 @@
 msgstr ""
 
 msgid "Simulate glow by making highlights intense and fuzzy"
-msgstr ""
+msgstr "Helendamise imiteerimine tehes heledad kohad tugevamaks ja uduseks"
 
 msgid "_Softglow..."
-msgstr ""
+msgstr "_Pehme helendus"
 
 msgid "Softglow"
-msgstr ""
+msgstr "Pehme helendus"
 
 msgid "_Glow radius:"
-msgstr ""
+msgstr "_Helenduse raadius:"
 
 msgid "Turn bright spots into starry sparkles"
-msgstr ""
+msgstr "Heledate punktide kohale lisatakse sädelust"
 
 msgid "_Sparkle..."
-msgstr ""
+msgstr "_Sädelus..."
 
 msgid "Region selected for filter is empty"
 msgstr "Filtri jaoks valitud regioon on tühi"
 
 msgid "Sparkling"
-msgstr ""
+msgstr "Sädelus"
 
 msgid "Sparkle"
-msgstr ""
+msgstr "Sädelus"
 
 msgid "Luminosity _threshold:"
-msgstr ""
+msgstr "Heleduse _lävi:"
 
 msgid "Adjust the luminosity threshold"
-msgstr ""
+msgstr "Heleduse läve muutmine"
 
 msgid "F_lare intensity:"
-msgstr ""
+msgstr "Sädeluse _intensiivsus:"
 
 msgid "Adjust the flare intensity"
-msgstr ""
+msgstr "Sädeluse intensiivsuse muutmine"
 
 msgid "_Spike length:"
-msgstr ""
+msgstr "Tähekese _pikkus:"
 
 msgid "Adjust the spike length"
-msgstr ""
+msgstr "Tähekese pikkuse muutmine"
 
 msgid "Sp_ike points:"
-msgstr ""
+msgstr "Tähekeste _arv:"
 
 msgid "Adjust the number of spikes"
-msgstr ""
+msgstr "Tähekeste arvu muutmine"
 
 msgid "Spi_ke angle (-1: random):"
-msgstr ""
+msgstr "Tähekeste _nurk (-1=juhuslik):"
 
 msgid "Adjust the spike angle (-1 causes a random angle to be chosen)"
 msgstr ""
+"Tähekeste pöördenurga muutmine (-1 tähendab, et nurk valitakse juhuslikult)"
 
 msgid "Spik_e density:"
-msgstr ""
+msgstr "Tähekeste _tihedus:"
 
 msgid "Adjust the spike density"
-msgstr ""
+msgstr "Tähekeste tiheduse muutmine"
 
 msgid "Tr_ansparency:"
 msgstr "Läbip_aistvus:"
 
 msgid "Adjust the opacity of the spikes"
-msgstr ""
+msgstr "Tähekeste läbipaistvuse muutmine"
 
 msgid "_Random hue:"
-msgstr ""
+msgstr "_Juhuslik värvitoon:"
 
 msgid "Adjust how much the hue should be changed randomly"
-msgstr ""
+msgstr "Mil määral peaks tähekese värvitooni muutmine olema juhuslik"
 
 msgid "Rando_m saturation:"
-msgstr ""
+msgstr "Juhulik _küllastus:"
 
 msgid "Adjust how much the saturation should be changed randomly"
-msgstr ""
+msgstr "Mil määral peaks tähekeste värvuse intensiivsus muutuma juhuslikult"
 
 msgid "_Preserve luminosity"
-msgstr ""
+msgstr "_Heledus säilitatakse"
 
 msgid "Should the luminosity be preserved?"
-msgstr ""
+msgstr "Kas heleduse väärtus tuleks säilitada?"
 
 msgid "In_verse"
-msgstr ""
+msgstr "_Pööratud"
 
 msgid "Should the effect be inversed?"
-msgstr ""
+msgstr "Kas efekt peaks olema vastupidine?"
 
 msgid "A_dd border"
-msgstr "_Lisa ääris"
+msgstr "Ää_rise lisamine"
 
 msgid "Draw a border of spikes around the image"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi ümber tähekestest äärise joonistamine"
 
 msgid "_Natural color"
-msgstr ""
+msgstr "_Loomulik värv"
 
 msgid "_Foreground color"
 msgstr "_Esiplaani värv"
@@ -5417,25 +5422,25 @@
 msgstr "_Tagapõhja värv"
 
 msgid "Use the color of the image"
-msgstr "Kasuta pildi värvi"
+msgstr "Pildi värvi kasutamine"
 
 msgid "Use the foreground color"
-msgstr "Kasuta esiplaani värvi"
+msgstr "Esiplaani värvi kasutamine"
 
 msgid "Use the background color"
-msgstr "Kasuta tagapõhja värvi"
+msgstr "Tagapõhja värvi kasutamine"
 
 msgid "Solid"
-msgstr ""
+msgstr "Ühtlane"
 
 msgid "Checker"
-msgstr ""
+msgstr "Ruudustik"
 
 msgid "Marble"
-msgstr ""
+msgstr "Marmor"
 
 msgid "Lizard"
-msgstr ""
+msgstr "Sisalik"
 
 msgid "Phong"
 msgstr ""
@@ -5485,7 +5490,7 @@
 msgstr "Tüüp:"
 
 msgid "Texture:"
-msgstr ""
+msgstr "Tekstuur:"
 
 msgid "Colors:"
 msgstr "Värvid:"
@@ -5495,28 +5500,28 @@
 
 #. Scale
 msgid "Scale:"
-msgstr ""
+msgstr "Skaala:"
 
 msgid "Turbulence:"
-msgstr ""
+msgstr "Turbulents:"
 
 msgid "Amount:"
-msgstr ""
+msgstr "Hulk:"
 
 msgid "Exp.:"
 msgstr ""
 
 msgid "Transformations"
-msgstr ""
+msgstr "Teisendused"
 
 msgid "Scale X:"
-msgstr ""
+msgstr "X-skaala:"
 
 msgid "Scale Y:"
-msgstr ""
+msgstr "Y-skaala:"
 
 msgid "Scale Z:"
-msgstr ""
+msgstr "Z-skaala:"
 
 msgid "Rotate X:"
 msgstr "Pööra X:"
@@ -5570,16 +5575,16 @@
 msgstr "Lävi:"
 
 msgid "Simulate distortion caused by square glass tiles"
-msgstr ""
+msgstr "Klaasruutude moonutuse simulatsioon"
 
 msgid "_Glass Tile..."
-msgstr ""
+msgstr "_Klaasruudud..."
 
 msgid "Glass Tile"
-msgstr ""
+msgstr "Klaasruudud"
 
 msgid "Tile _width:"
-msgstr ""
+msgstr "Klotsi _laius:"
 
 msgid "Paper Tile"
 msgstr ""
@@ -5591,22 +5596,22 @@
 msgstr ""
 
 msgid "_Background"
-msgstr "_Tagapõhi"
+msgstr "_Taust"
 
 msgid "_Ignore"
-msgstr "_Ignoreeri"
+msgstr "_Ignoreerimine"
 
 msgid "_Force"
-msgstr ""
+msgstr "_Jõud"
 
 msgid "C_entering"
-msgstr ""
+msgstr "_Keskele"
 
 msgid "Movement"
-msgstr ""
+msgstr "Liikumine"
 
 msgid "_Max (%):"
-msgstr ""
+msgstr "_Maks. (%):"
 
 msgid "_Wrap around"
 msgstr ""
@@ -5615,7 +5620,7 @@
 msgstr "Tagapõhja tüüp"
 
 msgid "I_nverted image"
-msgstr ""
+msgstr "_Inverteeritud pilt"
 
 msgid "Im_age"
 msgstr "_Pilt"
@@ -5624,13 +5629,13 @@
 msgstr "_Esiplaani värv"
 
 msgid "Bac_kground color"
-msgstr "_Tagapõhja värv"
+msgstr "_Taustavärv"
 
 msgid "S_elect here:"
 msgstr ""
 
 msgid "Background Color"
-msgstr "Tagapõhja värv"
+msgstr "Taustavärv"
 
 msgid "Cut image into paper tiles, and slide them"
 msgstr ""
@@ -5642,10 +5647,10 @@
 msgstr ""
 
 msgid "Alters edges to make the image seamlessly tileable"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi servade muutmine, et see oleks veatult korduv"
 
 msgid "_Make Seamless"
-msgstr ""
+msgstr "_Tee korduvaks"
 
 msgid "Tiler"
 msgstr "Klotside kordaja"
@@ -5841,62 +5846,62 @@
 msgstr "Väärtuse pööramine"
 
 msgid "More _white (larger value)"
-msgstr ""
+msgstr "Rohkem _valget (suurem väärtus)"
 
 msgid "More blac_k (smaller value)"
-msgstr ""
+msgstr "Rohkem _musta (väiksem väärtus)"
 
 msgid "_Middle value to peaks"
-msgstr ""
+msgstr "_Keskmiste väärtuste tipud"
 
 msgid "_Foreground to peaks"
-msgstr ""
+msgstr "_Esiplaanivärvi tipud"
 
 msgid "O_nly foreground"
-msgstr ""
+msgstr "Ai_nult esiplaan"
 
 msgid "Only b_ackground"
-msgstr ""
+msgstr "Ainult tau_st"
 
 msgid "Mor_e opaque"
-msgstr ""
+msgstr "_Rohkem kattev"
 
 msgid "More t_ransparent"
-msgstr ""
+msgstr "Läbip_aistvam"
 
 msgid "Propagate certain colors to neighboring pixels"
-msgstr ""
+msgstr "Teatud värvide levitamine naaberpikslitele"
 
 msgid "_Value Propagate..."
-msgstr ""
+msgstr "_Väärtuse levik..."
 
 msgid "Shrink lighter areas of the image"
-msgstr "Vähenda pildi heledamaid alasid"
+msgstr "Pildi heledamate alade vähendamine"
 
 msgid "E_rode"
-msgstr ""
+msgstr "_Vähendamine"
 
 msgid "Grow lighter areas of the image"
-msgstr "Kasvata pildi heledamaid alasid"
+msgstr "Pildi heledamate alade kasvatamine"
 
 msgid "_Dilate"
-msgstr ""
+msgstr "_Laiendamine"
 
 msgid "Value Propagate"
-msgstr ""
+msgstr "Väärtuse levik"
 
 #. Parameter settings
 msgid "Propagate"
-msgstr ""
+msgstr "Levimine"
 
 msgid "Lower t_hreshold:"
-msgstr ""
+msgstr "_Alumine lävi:"
 
 msgid "_Upper threshold:"
-msgstr ""
+msgstr "Ül_emine lävi:"
 
 msgid "_Propagating rate:"
-msgstr ""
+msgstr "_Leviku kiirus:"
 
 msgid "To l_eft"
 msgstr "_Vasakule"
@@ -5911,13 +5916,13 @@
 msgstr "_Alla"
 
 msgid "Propagating _alpha channel"
-msgstr ""
+msgstr "Levib _alfakanal"
 
 msgid "Propagating value channel"
-msgstr ""
+msgstr "Levib _väärtuse kanal"
 
 msgid "Van Gogh (LIC)"
-msgstr ""
+msgstr "Van Gogh (LIC)"
 
 msgid "Effect Channel"
 msgstr "Efektikanal"
@@ -5926,37 +5931,37 @@
 msgstr "_Heledus"
 
 msgid "Effect Operator"
-msgstr ""
+msgstr "Efekti operaator"
 
 msgid "_Derivative"
-msgstr ""
+msgstr "_Tuletis"
 
 msgid "_Gradient"
-msgstr "_Spektrikomplekt"
+msgstr "_Gradient"
 
 msgid "Convolve"
-msgstr ""
+msgstr "Konvolutsioon"
 
 msgid "_With white noise"
-msgstr "_Valge müraga"
+msgstr "_Valgemüra järgi"
 
 msgid "W_ith source image"
-msgstr ""
+msgstr "_Lähtepildi järgi"
 
 msgid "_Effect image:"
-msgstr ""
+msgstr "_Efekti pilt:"
 
 msgid "_Filter length:"
 msgstr "_Filtri pikkus:"
 
 msgid "_Noise magnitude:"
-msgstr ""
+msgstr "_Müra hulk:"
 
 msgid "In_tegration steps:"
-msgstr ""
+msgstr "_Lõimesammud:"
 
 msgid "_Minimum value:"
-msgstr "_Väikseim väärtus:"
+msgstr "_Vähim väärtus:"
 
 msgid "M_aximum value:"
 msgstr "_Suurim väärtus:"
@@ -5968,34 +5973,34 @@
 msgstr "_Van Gogh (LIC)..."
 
 msgid "_Staggered"
-msgstr ""
+msgstr "_Vahelduv"
 
 msgid "_Large staggered"
-msgstr ""
+msgstr "_Suur vahelduv"
 
 msgid "S_triped"
-msgstr ""
+msgstr "_Triibuline"
 
 msgid "_Wide-striped"
-msgstr ""
+msgstr "_Laiatriibuline"
 
 msgid "Lo_ng-staggered"
-msgstr ""
+msgstr "_Pika vaheldusega"
 
 msgid "_3x3"
 msgstr "_3x3"
 
 msgid "Larg_e 3x3"
-msgstr ""
+msgstr "S_uur 3x3"
 
 msgid "_Hex"
-msgstr ""
+msgstr "_Kuusnurk"
 
 msgid "_Dots"
-msgstr ""
+msgstr "_Punktid"
 
 msgid "Simulate distortion produced by a fuzzy or low-res monitor"
-msgstr ""
+msgstr "Häguse madala lahutusega monitori põhjustatud moonutuse imitatsioon"
 
 msgid "Vi_deo..."
 msgstr "Vi_deo..."
@@ -6005,10 +6010,10 @@
 
 #. frame for the radio buttons
 msgid "Video Pattern"
-msgstr ""
+msgstr "Videomuster"
 
 msgid "_Additive"
-msgstr ""
+msgstr "_Liitmõju"
 
 msgid "_Rotated"
 msgstr "_Pööratud"
@@ -6026,10 +6031,10 @@
 msgstr "Lihtvõimalused"
 
 msgid "Step size:"
-msgstr ""
+msgstr "Sammu suurus:"
 
 msgid "Iterations:"
-msgstr ""
+msgstr "Iteratsioone:"
 
 #. Displacement map menu
 msgid "Displacement map:"
@@ -6038,13 +6043,13 @@
 #. =======================================================================
 #. Displacement Type
 msgid "On edges:"
-msgstr ""
+msgstr "Servades:"
 
 msgid "Wrap"
-msgstr "Murra"
+msgstr "Murdmine"
 
 msgid "Smear"
-msgstr "Määri"
+msgstr "Määrimine"
 
 msgid "Black"
 msgstr "Must"
@@ -6064,7 +6069,7 @@
 msgstr "Pöördenurk:"
 
 msgid "Substeps:"
-msgstr ""
+msgstr "Alamsammud:"
 
 #. Magnitude map menu
 msgid "Magnitude map:"
@@ -6110,19 +6115,19 @@
 msgstr ""
 
 msgid "Distort the image with waves"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi moonutamine lainetega"
 
 msgid "_Waves..."
 msgstr "_Lained..."
 
 msgid "Waves"
-msgstr ""
+msgstr "Lained"
 
 msgid "_Reflective"
 msgstr "_Peegeldus"
 
 msgid "_Amplitude:"
-msgstr ""
+msgstr "_Amplituud:"
 
 msgid "_Phase:"
 msgstr "_Faas:"
@@ -6134,7 +6139,7 @@
 msgstr "Lainetamine"
 
 msgid "The operating system is out of memory or resources."
-msgstr ""
+msgstr "Operatsioonisüsteemil sai mälu otsa."
 
 msgid "The specified file was not found."
 msgstr "Määratud faili ei leitud."
@@ -6145,33 +6150,35 @@
 msgid ""
 "The .exe file is invalid (non-Microsoft Win32 .exe or error in .exe image)."
 msgstr ""
+"See .exe fail on vigane (pole Microsofti Win32 .exe fail või on viga .exe "
+"tõmmises)."
 
 msgid "The operating system denied access to the specified file."
-msgstr ""
+msgstr "Operatsioonisüsteem keelas ligipääsu määratud failile."
 
 msgid "The file name association is incomplete or invalid."
-msgstr ""
+msgstr "Failinime seos on poolik või vigane."
 
 msgid "DDE transaction busy"
-msgstr ""
+msgstr "DDE toiming on pooleli"
 
 msgid "The DDE transaction failed."
-msgstr ""
+msgstr "DDE toiming nurjus."
 
 msgid "The DDE transaction timed out."
-msgstr ""
+msgstr "DDE toiming aegus."
 
 msgid "The specified DLL was not found."
 msgstr "Määratud DDL faili ei leitud."
 
 msgid "There is no application associated with the given file name extension."
-msgstr ""
+msgstr "Antud faililaiendiga pole seotud ühtegi rakendust."
 
 msgid "There was not enough memory to complete the operation."
 msgstr "Operatsiooni sooritamiseks polnud piisavalt vaba mälu."
 
 msgid "A sharing violation occurred."
-msgstr ""
+msgstr "Esines ressursside jagamise viga."
 
 msgid "Unknown Microsoft Windows error."
 msgstr "Tundmatu Microsoft Windowsi viga."
@@ -6184,7 +6191,7 @@
 msgstr "Pildi loomine veebilehest"
 
 msgid "From _Webpage..."
-msgstr ""
+msgstr "_Veebilehest..."
 
 msgid "Create from webpage"
 msgstr "Loo veebilehest"
@@ -6193,7 +6200,7 @@
 msgstr "_Loo"
 
 msgid "Enter location (URI):"
-msgstr ""
+msgstr "Sisesta asukoht (URI):"
 
 #. entscale == Entry and Scale pair function found in pixelize.c
 msgid "Width (pixels):"
@@ -6203,10 +6210,10 @@
 msgstr "Fondi suurus:"
 
 msgid "Huge"
-msgstr ""
+msgstr "Tohutu"
 
 msgid "Large"
-msgstr ""
+msgstr "Suur"
 
 msgctxt "web-page"
 msgid "Default"
@@ -6216,68 +6223,67 @@
 msgstr "Väike"
 
 msgid "Tiny"
-msgstr ""
+msgstr "Tilluke"
 
 #, c-format
 msgid "No URL was specified"
-msgstr ""
+msgstr "URLi ei määratud"
 
 #, c-format
 msgid "Downloading webpage '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Veebilehe '%s' allalaadimine"
 
 #, c-format
 msgid "Transferring webpage image for '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Veebilehe '%s' pildi teisaldamine"
 
 msgid "Webpage"
-msgstr ""
+msgstr "Veebileht"
 
 msgid "Distort an image by whirling and pinching"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi moonutamine pöörise ja pigistamisega"
 
 msgid "W_hirl and Pinch..."
-msgstr ""
+msgstr "_Pööris ja pigistamine..."
 
 msgid "Whirling and pinching"
-msgstr ""
+msgstr "Pööris ja pigistamine"
 
 msgid "Whirl and Pinch"
-msgstr ""
+msgstr "Pööris ja pigistamine"
 
 msgid "_Whirl angle:"
 msgstr "_Pöörise nurk:"
 
-#, fuzzy
 msgid "_Pinch amount:"
-msgstr "Hihke _suurus:"
+msgstr "P_igistamine:"
 
 msgid "Smear image to give windblown effect"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi määrimine, et tekitada tuule puhumise efekt"
 
 msgid "Wi_nd..."
-msgstr ""
+msgstr "_Tuul..."
 
 msgid "Rendering blast"
-msgstr ""
+msgstr "Puhangu renderdamine"
 
 msgid "Rendering wind"
-msgstr ""
+msgstr "Tuule renderdamine"
 
 msgid "Wind"
-msgstr ""
+msgstr "Tuul"
 
 #. ********************************************************
 #. radio buttons for choosing wind rendering algorithm
 #. *****************************************************
 msgid "Style"
-msgstr ""
+msgstr "Laad"
 
 msgid "_Wind"
-msgstr ""
+msgstr "_Tuul"
 
 msgid "_Blast"
-msgstr ""
+msgstr "_Puhang"
 
 msgid "_Left"
 msgstr "_Vasak"
@@ -6289,25 +6295,25 @@
 #. radio buttons for choosing BOTH, LEADING, TRAILING
 #. **************************************************
 msgid "Edge Affected"
-msgstr ""
+msgstr "Serva mõjutamine"
 
 msgid "L_eading"
-msgstr ""
+msgstr "_Eelnev"
 
 msgid "Tr_ailing"
-msgstr ""
+msgstr "_Järgnev"
 
 msgid "Bot_h"
 msgstr "_Mõlemad"
 
 msgid "Higher values restrict the effect to fewer areas of the image"
-msgstr ""
+msgstr "Suuremad väärtused piiravad efekti väiksemale alale pildil"
 
 msgid "_Strength:"
-msgstr ""
+msgstr "_Tugevus:"
 
 msgid "Higher values increase the magnitude of the effect"
-msgstr ""
+msgstr "Suuremad väärtused suurendavad efekti võimsust"
 
 msgid "Bad colormap"
 msgstr ""
@@ -6965,10 +6971,10 @@
 msgstr ""
 
 msgid "Blur"
-msgstr "Udu"
+msgstr "Hägu"
 
 msgid "Gaussian"
-msgstr "Gaussi udu"
+msgstr "Gaussi hägu"
 
 msgid "_Variation:"
 msgstr ""
@@ -7541,16 +7547,16 @@
 msgstr "Vali:"
 
 msgid "Aspect ratio:"
-msgstr ""
+msgstr "Külgede suhe:"
 
 msgid "Specifies the aspect ratio of the brush"
-msgstr ""
+msgstr "Pintsli külgede suhte määramine"
 
 msgid "Relief:"
-msgstr ""
+msgstr "Reljeef:"
 
 msgid "Specifies the amount of embossing to apply to the image (in percent)"
-msgstr ""
+msgstr "Kui palju reljeefsust pildile rakendada (protsentides)"
 
 msgid "Co_lor"
 msgstr "_Värv"
@@ -7602,10 +7608,10 @@
 
 #. Tileable checkbox
 msgid "Tileable"
-msgstr ""
+msgstr "Korduv"
 
 msgid "Selects if the resulting image should be seamlessly tileable"
-msgstr ""
+msgstr "Määrab, kas pilt peaks lõpuks olema veatult korduv"
 
 msgid "Drop shadow"
 msgstr ""
@@ -7645,45 +7651,45 @@
 msgstr ""
 
 msgid "Performs various artistic operations"
-msgstr ""
+msgstr "Erinevad kunstipärased efektid"
 
 msgid "_GIMPressionist..."
-msgstr ""
+msgstr "_GIMPressionist..."
 
 msgid "The selection does not intersect the active layer or mask."
-msgstr ""
+msgstr "Valik ei kattu aktiivse kihi või maskiga."
 
 msgid "Painting"
 msgstr "Värvimine"
 
 msgid "GIMPressionist"
-msgstr ""
+msgstr "GIMPressionist"
 
 msgid "Or_ientation"
-msgstr ""
+msgstr "_Suund"
 
 msgid "Directions:"
-msgstr ""
+msgstr "Suunad:"
 
 msgid "The number of directions (i.e. brushes) to use"
-msgstr ""
+msgstr "Suundade arv (pintslitõmbed)"
 
 msgid "Start angle:"
-msgstr ""
+msgstr "Algussuund:"
 
 msgid "The starting angle of the first brush to create"
-msgstr ""
+msgstr "Esimese pintslitõmbe suund"
 
 msgid "Angle span:"
-msgstr ""
+msgstr "Nurga vahemik:"
 
 msgid "The angle span of the first brush to create"
-msgstr ""
+msgstr "Esimese pintslitõmbe nurga ulatus"
 
 msgid ""
 "Let the value (brightness) of the region determine the direction of the "
 "stroke"
-msgstr ""
+msgstr "Piirkonna väärtus (heledus) määrab pintslitõmbe suuna"
 
 msgid "Radius"
 msgstr "Raadius"
@@ -7691,43 +7697,44 @@
 msgid ""
 "The distance from the center of the image determines the direction of the "
 "stroke"
-msgstr ""
+msgstr "Kaugus pildi keskkohast määrab pintslitõmbe suuna"
 
 msgid "Selects a random direction of each stroke"
-msgstr ""
+msgstr "Juhusliku pintslitõmbe valimine iga pintslitõmbe jaoks"
 
 msgid "Radial"
-msgstr ""
+msgstr "Radiaalne"
 
 msgid "Let the direction from the center determine the direction of the stroke"
-msgstr ""
+msgstr "Pintslitõmbe suund määratakse keskkohta läbiva joonega"
 
 msgid "Flowing"
-msgstr ""
+msgstr "Voolav"
 
 msgid "The strokes follow a \"flowing\" pattern"
-msgstr ""
+msgstr "Pintslitõmbed järgivad \"voolavat\" mustrit"
 
 msgid "The hue of the region determines the direction of the stroke"
-msgstr ""
+msgstr "Regiooni värvitoon määrab pintslitõmbe suuna"
 
 msgid "Adaptive"
-msgstr ""
+msgstr "Kohanev"
 
 msgid "The direction that matches the original image the closest is selected"
 msgstr ""
+"Valitakse pintslitõmbe suund, mis sobib kõige paremini esialgse pildiga"
 
 msgid "Manual"
 msgstr "Käsitsi"
 
 msgid "Manually specify the stroke orientation"
-msgstr ""
+msgstr "Pintslitõmmete suuna käsitsi määramine"
 
 msgid "Opens up the Orientation Map Editor"
-msgstr ""
+msgstr "Suunakaardi redaktori avamine"
 
 msgid "Orientation Map Editor"
-msgstr ""
+msgstr "Suunakaardi redaktor"
 
 msgid "Vectors"
 msgstr "Vektorid"
@@ -7736,27 +7743,29 @@
 "The vector-field. Left-click to move selected vector, Right-click to point "
 "it towards mouse, Middle-click to add a new vector."
 msgstr ""
+"Vektorväli. Klõpsa valitud vektori nihutamiseks. Paremklõps suunab selle "
+"hiire suunas. Keskmise klahvi klõps lisab uue vektori."
 
 msgid "Adjust the preview's brightness"
-msgstr ""
+msgstr "Eelvaate heleduse muutmine"
 
 msgid "Select previous vector"
-msgstr "Vali eelmine vektor"
+msgstr "Eelmise vektori valimine"
 
 msgid "Select next vector"
-msgstr "Vali järgmine vektor"
+msgstr "Järgmise vektori valimine"
 
 msgid "A_dd"
 msgstr "_Lisa"
 
 msgid "Add new vector"
-msgstr "Lisa uus vektor"
+msgstr "Uue vektori lisamine"
 
 msgid "_Kill"
-msgstr "_Tapa"
+msgstr "_Kustuta"
 
 msgid "Delete selected vector"
-msgstr "Kustuta valitud vektor"
+msgstr "Valitud vektori kustutamine"
 
 msgid "Type"
 msgstr "Tüüp"
@@ -7765,87 +7774,88 @@
 msgstr "_Normaalne"
 
 msgid "Vorte_x"
-msgstr ""
+msgstr "Vorte_ks"
 
 msgid "Vortex_2"
-msgstr ""
+msgstr "Vorteks_2"
 
 msgid "Vortex_3"
-msgstr ""
+msgstr "Vorteks_3"
 
 msgid "_Voronoi"
-msgstr ""
+msgstr "_Voronoi"
 
 msgid ""
 "Voronoi-mode makes only the vector closest to the given point have any "
 "influence"
 msgstr ""
+"Voronoi režiim määrab, et ainult kõige lähemal asuv vektor avaldab mõju"
 
 msgid "A_ngle:"
 msgstr "_Nurk:"
 
 msgid "Change the angle of the selected vector"
-msgstr "Muuda valitud vektori nurka"
+msgstr "Valitud vektori nurga muutmine"
 
 msgid "Ang_le offset:"
 msgstr "Nurga _nihe:"
 
 msgid "Offset all vectors with a given angle"
-msgstr "Nihuta kõiki vektoreid antud uue nurgaga"
+msgstr "Kõigi vektorite pööramine antud nurga võrra"
 
 msgid "Change the strength of the selected vector"
-msgstr ""
+msgstr "Valitud vektori tugevuse muutmine"
 
 msgid "S_trength exp.:"
-msgstr ""
+msgstr "_Eksponent:"
 
 msgid "Change the exponent of the strength"
-msgstr ""
+msgstr "Tugevuse eksponendi muutmine"
 
 msgid "P_aper"
 msgstr "P_aber"
 
 msgid "Inverts the Papers texture"
-msgstr ""
+msgstr "Paberi tekstuuri inverteerimine"
 
 msgid "O_verlay"
-msgstr ""
+msgstr "Ü_lekate"
 
 msgid "Applies the paper as it is (without embossing it)"
-msgstr ""
+msgstr "Paberiga katmine, nagu on (ilma reljeefsuseta)"
 
 msgid "Specifies the scale of the texture (in percent of original file)"
-msgstr ""
+msgstr "Tekstuuri skaala muutmine (protsendid esialgsest failist)"
 
 msgid "Pl_acement"
-msgstr ""
+msgstr "_Paigutus"
 
 msgid "Placement"
-msgstr ""
+msgstr "Paigutus"
 
 msgid "Randomly"
 msgstr "Juhuslikult"
 
 msgid "Evenly distributed"
-msgstr ""
+msgstr "Võrdselt jaotatud"
 
 msgid "Place strokes randomly around the image"
-msgstr ""
+msgstr "Pintslitõmmete juhuslik paigutamine üle pildi"
 
 msgid "The strokes are evenly distributed across the image"
-msgstr ""
+msgstr "Pintslitõmmete võrdne jaotamine üle pildi"
 
 msgid "Centered"
 msgstr "Keskele"
 
 msgid "Focus the brush strokes around the center of the image"
-msgstr ""
+msgstr "Pintslitõmmete koondamine keskpunkti ümber"
 
 msgid "Stroke _density:"
-msgstr ""
+msgstr "Pintslitõmmete _tihedus:"
 
 msgid "The relative density of the brush strokes"
-msgstr ""
+msgstr "Pintslitõmmete suhteline tihedus"
 
 #.
 #. * gimp_filename_to_utf8 () and g_strerror () return temporary strings
@@ -7853,13 +7863,13 @@
 #. *
 #, c-format
 msgid "Failed to save PPM file '%s': %s"
-msgstr ""
+msgstr "PPM faili '%s' salvestamine nurjus: %s"
 
 msgid "Save Current"
 msgstr "Salvesta aktiivne"
 
 msgid "Gimpressionist Defaults"
-msgstr ""
+msgstr "Gimpressionisti vaikimisi"
 
 msgid "_Presets"
 msgstr ""
@@ -8036,22 +8046,22 @@
 msgstr "_Salvesta vaikeseaded"
 
 msgid "Addition"
-msgstr ""
+msgstr "Liitmine"
 
 msgid "Overlay"
-msgstr ""
+msgstr "Ülekate"
 
 msgid "Produce a lense flare effect using gradients"
-msgstr ""
+msgstr "Objektiivi säramise imiteerimine värviüleminekutega"
 
 msgid "_Gradient Flare..."
-msgstr ""
+msgstr "_Objektiivi sätendamine..."
 
 #.
 #. *  Dialog Shell
 #.
 msgid "Gradient Flare"
-msgstr ""
+msgstr "Objektiivi sätendamine"
 
 #, c-format
 msgid "Failed to open GFlare file '%s': %s"
@@ -8063,7 +8073,7 @@
 
 #, c-format
 msgid "invalid formatted GFlare file: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "vigase vorminguga GFlare fail: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -8071,19 +8081,22 @@
 "(gflare-path \"%s\")\n"
 "and make a folder '%s', then you can save your own GFlares into that folder."
 msgstr ""
+"GFlare '%s' pole salvestatud. Kui sa lisad uue kirje kohta '%s', näiteks:\n"
+"(gflare-path \"%s\")\n"
+"ja tekitad kausta '%s', siis saad salvestada oma GFlared sinna kausta."
 
 #, c-format
 msgid "Failed to write GFlare file '%s': %s"
 msgstr "GFlare faili '%s' kirjutamine nurjus: %s"
 
 msgid "A_uto update preview"
-msgstr "_Uuenda eelvaadet automaatselt"
+msgstr "_Eelvaade uueneb ise"
 
 msgid "`Default' is created."
-msgstr ""
+msgstr "'Vaikimisi' loodi."
 
 msgid "Default"
-msgstr ""
+msgstr "Vaikimisi"
 
 #.
 #. * Scales
@@ -8095,97 +8108,97 @@
 msgstr "Parameetrid"
 
 msgid "Ro_tation:"
-msgstr ""
+msgstr "_Pööre:"
 
 msgid "_Hue rotation:"
-msgstr ""
+msgstr "_Värvitooni nihe:"
 
 msgid "Vector _angle:"
-msgstr ""
+msgstr "Vektori _nurk:"
 
 msgid "Vector _length:"
-msgstr ""
+msgstr "Vektori _pikkus:"
 
 msgid "A_daptive supersampling"
-msgstr ""
+msgstr "A_daptiivne ülesämpeldus"
 
 msgid "_Max depth:"
 msgstr "Maks. sügavus:"
 
 msgid "_Threshold"
-msgstr ""
+msgstr "_Lävi"
 
 msgid "S_elector"
-msgstr ""
+msgstr "_Valimine"
 
 msgid "New Gradient Flare"
-msgstr ""
+msgstr "Uus objektiivi sätendus"
 
 msgid "Enter a name for the new GFlare"
-msgstr ""
+msgstr "Sisesta uue GFlare nimi"
 
 #, c-format
 msgid "The name '%s' is used already!"
-msgstr ""
+msgstr "Nimi '%s' on juba kasutusel!"
 
 msgid "Copy Gradient Flare"
-msgstr ""
+msgstr "Objektiivi sätenduse kopeerimine"
 
 msgid "Enter a name for the copied GFlare"
-msgstr ""
+msgstr "Sisesta nimi kopeeritud GFlare jaoks"
 
 #, c-format
 msgid "The name `%s' is used already!"
-msgstr ""
+msgstr "Nimi '%s' on juba kasutusel!"
 
 msgid "Cannot delete!! There must be at least one GFlare."
 msgstr "Ei saa kustutada!! PEab olema vähemalt üks GFlare."
 
 msgid "Delete Gradient Flare"
-msgstr ""
+msgstr "Objektiivi sätenduse kustutamine"
 
 #, c-format
 msgid "not found %s in gflares_list"
-msgstr ""
+msgstr "%s ei leitud gflares_list-ist"
 
 msgid "Gradient Flare Editor"
-msgstr ""
+msgstr "Objektiivi sätenduse muutmine"
 
 msgid "Rescan Gradients"
-msgstr ""
+msgstr "Värviüleminekute uuesti skaneerimine"
 
 #. Glow
 msgid "Glow Paint Options"
-msgstr ""
+msgstr "Helenduse valikud"
 
 msgid "Opacity:"
-msgstr "Läbipaistmatus:"
+msgstr "Katvus:"
 
 msgid "Paint mode:"
-msgstr "Värvimise režiim:"
+msgstr "Katvuse režiim:"
 
 #. Rays
 msgid "Rays Paint Options"
-msgstr ""
+msgstr "Valguskiirte valikud"
 
 #. Rays
 msgid "Second Flares Paint Options"
-msgstr ""
+msgstr "Teisejärgulise sätenduse valikud"
 
 #.
 #. * Gradient Menus
 #.
 msgid "Gradients"
-msgstr "Spektrikomplektid"
+msgstr "Värviüleminekud"
 
 msgid "Radial gradient:"
-msgstr ""
+msgstr "Radiaalgradient:"
 
 msgid "Angular gradient:"
-msgstr ""
+msgstr "Nurga gradient:"
 
 msgid "Angular size gradient:"
-msgstr ""
+msgstr "Raadiuse gradient:"
 
 msgid "Size (%):"
 msgstr "Suurus (%):"
@@ -8197,40 +8210,40 @@
 msgstr "Värvitooni pööramine:"
 
 msgid "G_low"
-msgstr ""
+msgstr "_Helendus"
 
 msgid "# of Spikes:"
-msgstr ""
+msgstr "Piikide arv:"
 
 msgid "Spike thickness:"
-msgstr ""
+msgstr "Piikide jämedus:"
 
 msgid "_Rays"
-msgstr ""
+msgstr "_Kiired"
 
 msgid "Size factor gradient:"
-msgstr ""
+msgstr "Suuruse teguri gradient:"
 
 msgid "Probability gradient:"
-msgstr ""
+msgstr "Tõenäosuse gradient:"
 
 #.
 #. *  Shape Radio Button Frame
 #.
 msgid "Shape of Second Flares"
-msgstr ""
+msgstr "Teisejärguliste sätenduste kuju"
 
 msgid "Circle"
 msgstr "Ring"
 
 msgid "Polygon"
-msgstr ""
+msgstr "Hulknurk"
 
 msgid "Random seed:"
 msgstr "Juhuslikkuse seeme:"
 
 msgid "_Second Flares"
-msgstr ""
+msgstr "_Teisesed sätendused"
 
 msgid "GIMP Help Browser"
 msgstr "GIMPi abiinfo sirvija"
@@ -8985,7 +8998,7 @@
 msgstr "Valgusefektid"
 
 msgid "Apply various lighting effects to an image"
-msgstr "Rakenda pildile erinevaid valgusefekte"
+msgstr "Pildile erinevate valgusefektide lisamine"
 
 msgid "_Lighting Effects..."
 msgstr "Va_lgusefektid..."
@@ -8995,46 +9008,46 @@
 msgstr "Üldised võimalused"
 
 msgid "T_ransparent background"
-msgstr "_Läbipaistev tagapõhi"
+msgstr "_Läbipaistev taust"
 
 msgid "Make destination image transparent where bump height is zero"
-msgstr ""
+msgstr "Sihtpilt on läbipaistev kohtades, kus kõrguskaardil on null"
 
 msgid "Cre_ate new image"
-msgstr "_Loo uus pilt"
+msgstr "_Luuakse uus pilt"
 
 msgid "Create a new image when applying filter"
-msgstr "Loo uus pilt filtri rakendamisel"
+msgstr "Filtri rakendamisel luuakse uus pilt"
 
 msgid "High _quality preview"
-msgstr "_Kõrgekvaliteediline eelvaade"
+msgstr "_Kõrgkvaliteetne eelvaade"
 
 msgid "Enable/disable high quality preview"
-msgstr "Luba/Keela kõrgekvaliteediline eelvaade"
+msgstr "Kõrgkvaliteetse eelvaate lubamine või keelamine"
 
 msgid "Distance:"
-msgstr "Vahekaugus:"
+msgstr "Kaugus:"
 
 msgid "Light Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Valguse sätted"
 
 msgid "Light 1"
-msgstr ""
+msgstr "Valgus 1"
 
 msgid "Light 2"
-msgstr ""
+msgstr "Valgus 2"
 
 msgid "Light 3"
-msgstr ""
+msgstr "Valgus 3"
 
 msgid "Light 4"
-msgstr ""
+msgstr "Valgus 4"
 
 msgid "Light 5"
-msgstr ""
+msgstr "Valgus 5"
 
 msgid "Light 6"
-msgstr ""
+msgstr "Valgus 6"
 
 msgid "Color:"
 msgstr "Värv:"
@@ -9050,146 +9063,147 @@
 msgstr "Punkt"
 
 msgid "Type of light source to apply"
-msgstr ""
+msgstr "Lisatava valgusallika liik"
 
 msgid "Select lightsource color"
-msgstr ""
+msgstr "Valgusallika värvi valimine"
 
 msgid "Set light source color"
-msgstr ""
+msgstr "Valgusallika värv"
 
 msgid "_Intensity:"
 msgstr "_Intensiivsus:"
 
 msgid "Light intensity"
-msgstr ""
+msgstr "Valguse intensiivsus"
 
 msgid "Position"
 msgstr "Asukoht"
 
 msgid "Light source X position in XYZ space"
-msgstr ""
+msgstr "Valgusallika asukoht X-teljel XYZ ruumis"
 
 msgid "Light source Y position in XYZ space"
-msgstr ""
+msgstr "Valgusallika asukoht Y-teljel XYZ ruumis"
 
 msgid "_Z:"
 msgstr "_Z:"
 
 msgid "Light source Z position in XYZ space"
-msgstr ""
+msgstr "Valgusallika asukoht Z-teljel XYZ ruumis"
 
 msgid "Light source X direction in XYZ space"
-msgstr "Valgusallika X suund XYZ ruumis"
+msgstr "Valgusallika suund X-telje suhtes XYZ ruumis"
 
 msgid "Light source Y direction in XYZ space"
-msgstr "Valgusallika Y suund XYZ ruumis"
+msgstr "Valgusallika suund Y-telje suhtes XYZ ruumis"
 
 msgid "Z:"
 msgstr "Z:"
 
 msgid "Light source Z direction in XYZ space"
-msgstr "Valgusallika Z suund XYZ ruumis"
+msgstr "Valgusallika suund Z-telje suhtes XYZ ruumis"
 
 msgid "I_solate"
-msgstr ""
+msgstr "_Isoleeritud"
 
 msgid "Lighting preset:"
-msgstr ""
+msgstr "Valgusallika mall:"
 
 msgid "Material Properties"
-msgstr "Materjalid omadused"
+msgstr "Materjali omadused"
 
 msgid "_Glowing:"
-msgstr ""
+msgstr "_Helendus:"
 
 msgid "Amount of original color to show where no direct light falls"
 msgstr ""
+"Kui palju objekti värvust näidatakse kohas, kuhu ei lange otsest valgust"
 
 msgid "_Bright:"
-msgstr ""
+msgstr "_Heledus:"
 
 msgid "Intensity of original color when lit by a light source"
-msgstr ""
+msgstr "Esialgse värvi intensiivsus, kui sinna langeb valgus"
 
 msgid "_Shiny:"
-msgstr ""
+msgstr "_Säravus:"
 
 msgid "Controls how intense the highlights will be"
-msgstr ""
+msgstr "Peegelduste intensiivsus"
 
 msgid "_Polished:"
-msgstr ""
+msgstr "_Poleeritud:"
 
 msgid "Higher values makes the highlights more focused"
-msgstr ""
+msgstr "Suuremate väärtuste korral on valguse peegeldused selgemad"
 
 #. Metallic
 msgid "_Metallic"
-msgstr ""
+msgstr "_Metalne"
 
 msgid "E_nable bump mapping"
-msgstr ""
+msgstr "_Kõrguskaardi lubamine"
 
 msgid "Enable/disable bump-mapping (image depth)"
-msgstr ""
+msgstr "Kõrguskaardi (pildi sügavuse) lubamine"
 
 msgid "Bumpm_ap image:"
-msgstr ""
+msgstr "Kõrguskaardi _pilt:"
 
 msgid "Logarithmic"
 msgstr "Logaritmiline"
 
 msgid "Cu_rve:"
-msgstr ""
+msgstr "K_urv:"
 
 msgid "Ma_ximum height:"
 msgstr "_Maksimaalne kõrgus:"
 
 msgid "Maximum height for bumps"
-msgstr ""
+msgstr "Mägede maksimaalne kõrgus"
 
 msgid "E_nable environment mapping"
-msgstr ""
+msgstr "_Ümbruse kajastamine"
 
 msgid "Enable/disable environment-mapping (reflection)"
-msgstr ""
+msgstr "Ümbruse kajastamise lubamine või keelamine (peegeldused)"
 
 msgid "En_vironment image:"
-msgstr "_Töökeskkonna pilt:"
+msgstr "Üm_bruse pilt:"
 
 msgid "Environment image to use"
-msgstr ""
+msgstr "Kasutatav ümbruse pilt"
 
 msgid "Op_tions"
 msgstr "_Võimalused"
 
 msgid "_Light"
-msgstr ""
+msgstr "_Valgus"
 
 msgid "_Material"
 msgstr "_Materjal"
 
 msgid "_Bump Map"
-msgstr ""
+msgstr "_Kõrguskaart"
 
 msgid "_Environment Map"
-msgstr "_Töökeskkonna kaart"
+msgstr "_Ümbruse pilt"
 
 msgid "Recompute preview image"
-msgstr ""
+msgstr "Eelvaatepildi uuesti koostamine"
 
 msgid "I_nteractive"
-msgstr ""
+msgstr "_Interaktiivne"
 
 msgid "Enable/disable real time preview of changes"
-msgstr ""
+msgstr "Muudatuste eelvaate automaatse uuendamise lubamine või keelamine"
 
 msgid "Save Lighting Preset"
-msgstr ""
+msgstr "Valgusmalli salvestamine"
 
 msgid "Load Lighting Preset"
-msgstr ""
+msgstr "Valgusmalli laadimine"
 
 msgid "Map to plane"
 msgstr ""
@@ -9538,16 +9552,16 @@
 msgstr ""
 
 msgid "Curl up one of the image corners"
-msgstr ""
+msgstr "Ühe pildi nurga üles keeramine"
 
 msgid "_Pagecurl..."
-msgstr ""
+msgstr "_Lehe nurk..."
 
 msgid "Pagecurl Effect"
-msgstr ""
+msgstr "Lehe nurga efekt"
 
 msgid "Curl Location"
-msgstr ""
+msgstr "Pööramise asukoht"
 
 msgid "Lower right"
 msgstr "Alumine parem"
@@ -9562,35 +9576,35 @@
 msgstr "Ülemine parem"
 
 msgid "Curl Orientation"
-msgstr ""
+msgstr "Pööramise suund"
 
 msgid "_Shade under curl"
-msgstr ""
+msgstr "_Nurga all on vari"
 
 msgid "Current gradient (reversed)"
-msgstr ""
+msgstr "Aktiivne värviüleminek (pööratult)"
 
 msgid "Current gradient"
-msgstr "Aktiivne spektrikomplekt"
+msgstr "Aktiivne värviüleminek"
 
 msgid "Foreground / background colors"
 msgstr "Esiplaani / tagapõhja värvid"
 
 msgid "_Opacity:"
-msgstr "_Läbipaistmatus:"
+msgstr "_Katvus:"
 
 msgid "Curl Layer"
-msgstr ""
+msgstr "Lehe nurga kiht"
 
 msgid "Page Curl"
-msgstr ""
+msgstr "Lehe nurk"
 
 msgid "Ignore Page _Margins"
 msgstr "Ignoreeri lehe _veeriseid"
 
 #. crop marks toggle
 msgid "_Draw Crop Marks"
-msgstr ""
+msgstr "_Lõikemärkide joonistamine"
 
 msgid "_X resolution:"
 msgstr "_X eraldusvõime:"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]