commit: r3737 - /gnome/releases/gimp-2-8/gimp-plug-ins.poAuthor: mattias
Date: Mon Mar 30 17:53:04 2015
New Revision: 3737

Log:
Uuendus

Modified:
  gnome/releases/gimp-2-8/gimp-plug-ins.po

Modified: gnome/releases/gimp-2-8/gimp-plug-ins.po
==============================================================================
--- gnome/releases/gimp-2-8/gimp-plug-ins.po [utf-8] (original)
+++ gnome/releases/gimp-2-8/gimp-plug-ins.po [utf-8] Mon Mar 30 17:53:04 2015
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2015-03-15 06:11+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-03-17 04:06+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-30 17:50+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -30,13 +30,13 @@
 msgstr "Pööratud"
 
 msgid "Continuous update"
-msgstr "Jätkuv uuendamine"
+msgstr "Pidev uuendamine"
 
 msgid "Area:"
 msgstr "Ala:"
 
 msgid "Entire Layer"
-msgstr "Täielik kiht"
+msgstr "Kogu kiht"
 
 #. Create selection
 msgid "Selection"
@@ -80,10 +80,10 @@
 
 #. Gray: Operation-Mode: two radio buttons
 msgid "Treat as this"
-msgstr ""
+msgstr "Käsitletakse sellisena"
 
 msgid "Change to this"
-msgstr ""
+msgstr "Muudetakse selliseks"
 
 #. * Gray: What is gray? *
 msgid "Gray Threshold"
@@ -125,7 +125,7 @@
 msgstr "Vali kõik"
 
 msgid "Replace a range of colors with another"
-msgstr ""
+msgstr "Värvide vahemiku vahetamine teise vahemikuga"
 
 msgid "_Rotate Colors..."
 msgstr "Pöö_ra värve..."
@@ -134,76 +134,76 @@
 msgstr "Värvide pööramine"
 
 msgid "_Modify red channel"
-msgstr "Muuda _punast kanalit"
+msgstr "_Punase kanali muutmine"
 
 msgid "_Modify hue channel"
-msgstr "Muuda _värvitooni kanalit"
+msgstr "Värvi_tooni kanali muutmine"
 
 msgid "Mo_dify green channel"
-msgstr "Muuda _rohelist kanalit"
+msgstr "_Rohelise kanali muutmine"
 
 msgid "Mo_dify saturation channel"
-msgstr "Muuda _küllastuse kanalit"
+msgstr "_Küllastuse kanali muutmine"
 
 msgid "Mod_ify blue channel"
-msgstr "Muuda _sinist kanalit"
+msgstr "S_inise kanali muutmine"
 
 msgid "Mod_ify luminosity channel"
-msgstr ""
+msgstr "_Heleduse kanali muutmine"
 
 msgid "Red _frequency:"
-msgstr ""
+msgstr "Punase _sagedus:"
 
 msgid "Hue _frequency:"
-msgstr ""
+msgstr "Värvitooni _sagedus:"
 
 msgid "Green fr_equency:"
-msgstr ""
+msgstr "Rohelise _sagedus:"
 
 msgid "Saturation fr_equency:"
-msgstr "Küllastuse sa_gedus:"
+msgstr "Küllastuse _sagedus:"
 
 msgid "Blue freq_uency:"
-msgstr ""
+msgstr "Sinise _sagedus:"
 
 msgid "Luminosity freq_uency:"
-msgstr ""
+msgstr "Heleduse _sagedus:"
 
 msgid "Red _phaseshift:"
-msgstr "P_unane faasinihe:"
+msgstr "Punase _faasinihe:"
 
 msgid "Hue _phaseshift:"
-msgstr "Värv_itooni faasinihe:"
+msgstr "Värvitooni _faasinihe:"
 
 msgid "Green ph_aseshift:"
-msgstr "R_oheline faasinihe:"
+msgstr "Rohelise _faasinihe:"
 
 msgid "Saturation ph_aseshift:"
-msgstr "Küll_astuse faasinihe:"
+msgstr "Küllastuse _faasinihe:"
 
 msgid "Blue pha_seshift:"
-msgstr "S_inine faasinihe:"
+msgstr "Sinise _faasinihe:"
 
 msgid "Luminosity pha_seshift:"
-msgstr ""
+msgstr "Heleduse _faasinihe:"
 
 msgid "Alter colors in various psychedelic ways"
-msgstr ""
+msgstr "Värvide psühhedeeline muutmine"
 
 msgid "_Alien Map..."
-msgstr ""
+msgstr "_Tulnukkaart..."
 
 msgid "Alien Map: Transforming"
-msgstr ""
+msgstr "Tulnukkaart: teisendamine"
 
 msgid "Alien Map"
-msgstr "Tulnukate kaart"
+msgstr "Tulnukkaart"
 
 msgid "Number of cycles covering full value range"
-msgstr ""
+msgstr "Tsüklite arv, mis katab kogu ulatuse"
 
 msgid "Phase angle, range 0-360"
-msgstr ""
+msgstr "Faasinurk, 0-360"
 
 #. Propagate Mode
 msgid "Mode"
@@ -222,29 +222,29 @@
 msgstr "_Joonda nähtavad kihid..."
 
 msgid "There are not enough layers to align."
-msgstr "Pole piisavalt kihte et neid joondada saaks."
+msgstr "Pole piisavalt kihte, et neid joondada saaks."
 
 msgid "Align Visible Layers"
-msgstr "Joonda nähtavad kihid"
+msgstr "Nähtavate kihtide joondamine"
 
 msgctxt "align-style"
 msgid "None"
 msgstr "Puudub"
 
 msgid "Collect"
-msgstr ""
+msgstr "Kogumine"
 
 msgid "Fill (left to right)"
-msgstr "Täida (vasakult paremale)"
+msgstr "Täitmine (vasakult paremale)"
 
 msgid "Fill (right to left)"
-msgstr "Täida (paremalt vasakule)"
+msgstr "Täitmine (paremalt vasakule)"
 
 msgid "Snap to grid"
-msgstr "Napsa ruudustikule"
+msgstr "Haakumine võrgule"
 
 msgid "_Horizontal style:"
-msgstr "_Horisontaalne stiil:"
+msgstr "_Rõhtstiil:"
 
 msgid "Left edge"
 msgstr "Vasak serv"
@@ -256,16 +256,16 @@
 msgstr "Parem serv"
 
 msgid "Ho_rizontal base:"
-msgstr "H_orisontaalne baas:"
+msgstr "_Rõhtbaas:"
 
 msgid "Fill (top to bottom)"
-msgstr "Täida (ülevalt alla)"
+msgstr "Täitmine (ülalt alla)"
 
 msgid "Fill (bottom to top)"
-msgstr "Täida (alt üles)"
+msgstr "Täitmine (alt üles)"
 
 msgid "_Vertical style:"
-msgstr "_Vertikaalne stiil:"
+msgstr "_Püststiil:"
 
 msgid "Top edge"
 msgstr "Ülemine serv"
@@ -274,40 +274,40 @@
 msgstr "Alumine serv"
 
 msgid "Ver_tical base:"
-msgstr "V_ertikaalne baas:"
+msgstr "_Püstbaas:"
 
 msgid "_Grid size:"
-msgstr "_Ruudustiku suurus:"
+msgstr "_Võrgu suurus:"
 
 msgid "_Ignore the bottom layer even if visible"
-msgstr ""
+msgstr "_Alumist kihti eiratakse ka siis, kui nähtaval"
 
 msgid "_Use the (invisible) bottom layer as the base"
-msgstr ""
+msgstr "(_Nähtamatu) alumise kihi kasutamine baasina"
 
 msgid "Modify image to reduce size when saved as GIF animation"
-msgstr "Muuda pilti suuruse vähendamiseks kui salvestad GIF animatsioonina"
+msgstr "Pildi muutmine suuruse vähendamiseks GIF animatsioonina salvestatult"
 
 msgid "Optimize (for _GIF)"
-msgstr "Optimeeri (_GIF jaoks)"
+msgstr "Optimeeri (_GIFi jaoks)"
 
 msgid "Reduce file size where combining layers is possible"
-msgstr ""
+msgstr "Võimalusel kihtide kombineerimine failisuuruse vähendamiseks"
 
 msgid "_Optimize (Difference)"
 msgstr "_Optimeeri (erinevus)"
 
 msgid "Remove optimization to make editing easier"
-msgstr "Eemalda optimeerimine et muuta redigeerimine lihtsamaks"
+msgstr "Eemalda optimeerimine, et muuta redigeerimine lihtsamaks"
 
 msgid "_Unoptimize"
 msgstr "_Eemalda optimeerimine"
 
 msgid "_Remove Backdrop"
-msgstr ""
+msgstr "_Fooni eemaldamine"
 
 msgid "_Find Backdrop"
-msgstr ""
+msgstr "Fooni _otsimine"
 
 msgid "Unoptimizing animation"
 msgstr "Animatsioonilt optimeerimise eemaldamine"
@@ -573,44 +573,44 @@
 msgstr "Hägustamine"
 
 msgid "Set foreground to the average color of the image border"
-msgstr ""
+msgstr "Esiplaanivärviks pildi keskmise servavärvi määramine"
 
 msgid "_Border Average..."
-msgstr ""
+msgstr "_Keskmine äärise värvus..."
 
 msgid "Border Average"
-msgstr ""
+msgstr "Keskmine äärise värvus"
 
 msgid "Borderaverage"
-msgstr ""
+msgstr "Keskmine äärise värvus"
 
 msgid "Border Size"
 msgstr "Äärise suurus"
 
 msgid "_Thickness:"
-msgstr ""
+msgstr "_Paksus:"
 
 #. Number of Colors frame
 msgid "Number of Colors"
 msgstr "Värvide arv"
 
 msgid "_Bucket size:"
-msgstr ""
+msgstr "_Valiku suurus:"
 
 msgid "Create an embossing effect using a bump map"
-msgstr ""
+msgstr "Reljeefi tekitamine kõrguskaardi järgi"
 
 msgid "_Bump Map..."
-msgstr ""
+msgstr "_Kõrguskaart..."
 
 msgid "Bump-mapping"
-msgstr ""
+msgstr "Kõrguskaardi rakendamine"
 
 msgid "Bump Map"
-msgstr ""
+msgstr "Kõrguskaart"
 
 msgid "_Bump map:"
-msgstr ""
+msgstr "_Kõrguskaart"
 
 #. Map type menu
 msgid "Linear"
@@ -623,19 +623,19 @@
 msgstr "Sinusoidne"
 
 msgid "_Map type:"
-msgstr ""
+msgstr "Kaardi _liik:"
 
 #. Compensate darkening
 msgid "Co_mpensate for darkening"
-msgstr ""
+msgstr "_Tumendamise kompenseerimine"
 
 #. Invert bumpmap
 msgid "I_nvert bumpmap"
-msgstr ""
+msgstr "_Pööratud kõrguskaart"
 
 #. Tile bumpmap
 msgid "_Tile bumpmap"
-msgstr ""
+msgstr "K_orduv kõrguskaart"
 
 msgid "_Azimuth:"
 msgstr "_Asimuut:"
@@ -649,16 +649,16 @@
 msgid ""
 "The offset can be adjusted by dragging the preview using the middle mouse "
 "button."
-msgstr ""
+msgstr "Nihet saab muuta, lohistades keskmise hiirenupuga eelvaate aknas."
 
 msgid "_Y offset:"
 msgstr "_Y nihe:"
 
 msgid "_Waterlevel:"
-msgstr ""
+msgstr "_Veetase:"
 
 msgid "A_mbient:"
-msgstr ""
+msgstr "_Hajus valgus:"
 
 msgid "Simulate a cartoon by enhancing edges"
 msgstr "Karikatuuri imiteerimine servade rõhutamisega"
@@ -715,7 +715,7 @@
 msgstr "_Mustvalge"
 
 msgid "Preserve _luminosity"
-msgstr ""
+msgstr "_Heleduse säilitamine"
 
 msgid "Load Channel Mixer Settings"
 msgstr "Lae kanalimikseri seaded"
@@ -737,137 +737,137 @@
 msgstr "Parameetrid on '%s'-i salvestatud"
 
 msgid "Create a checkerboard pattern"
-msgstr ""
+msgstr "Malelaua koostamine"
 
 msgid "_Checkerboard..."
-msgstr ""
+msgstr "_Malelaud..."
 
 msgid "Adding checkerboard"
-msgstr ""
+msgstr "Malelaua lisamine"
 
 msgid "Checkerboard"
-msgstr ""
+msgstr "Malelaud"
 
 msgid "_Size:"
 msgstr "_Suurus:"
 
 msgid "_Psychobilly"
-msgstr ""
+msgstr "_Psühhedeeline"
 
 msgid "Keep image's values"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi väärtuste säilitamine"
 
 msgid "Keep the first value"
-msgstr ""
+msgstr "Esimese väärtuse säilitamine"
 
 msgid "Fill with parameter k"
-msgstr ""
+msgstr "Parameetriga k täitmine"
 
 msgid "k{x(1-x)}^p"
-msgstr ""
+msgstr "k{x(1-x)}^p"
 
 msgid "k{x(1-x)}^p stepped"
-msgstr ""
+msgstr "k{x(1-x)}^p sammuga"
 
 msgid "kx^p"
-msgstr ""
+msgstr "kx^p"
 
 msgid "kx^p stepped"
-msgstr ""
+msgstr "kx^p sammuga"
 
 msgid "k(1-x^p)"
-msgstr ""
+msgstr "k(1-x^p)"
 
 msgid "k(1-x^p) stepped"
-msgstr ""
+msgstr "k(1-x^p) sammuga"
 
 msgid "Delta function"
-msgstr ""
+msgstr "Deltafunktsioon"
 
 msgid "Delta function stepped"
-msgstr ""
+msgstr "Deltafunktsioon sammuga"
 
 msgid "sin^p-based function"
-msgstr ""
+msgstr "sin^p-baasil funktsioon"
 
 msgid "sin^p, stepped"
-msgstr ""
+msgstr "sin^p, sammuga"
 
 msgctxt "cml-composition"
 msgid "None"
 msgstr "Puudub"
 
 msgid "Max (x, -)"
-msgstr ""
+msgstr "Maks. (x, -)"
 
 msgid "Max (x+d, -)"
-msgstr ""
+msgstr "Maks. (x+d, -)"
 
 msgid "Max (x-d, -)"
-msgstr ""
+msgstr "Maks. (x-d, -)"
 
 msgid "Min (x, -)"
-msgstr ""
+msgstr "Min. (x, -)"
 
 msgid "Min (x+d, -)"
-msgstr ""
+msgstr "Min. (x+d, -)"
 
 msgid "Min (x-d, -)"
-msgstr ""
+msgstr "Min. (x-d, -)"
 
 msgid "Max (x+d, -), (x < 0.5)"
-msgstr ""
+msgstr "Maks. (x+d, -), (x < 0.5)"
 
 msgid "Max (x+d, -), (0.5 < x)"
-msgstr ""
+msgstr "Maks. (x+d, -), (0.5 < x)"
 
 msgid "Max (x-d, -), (x < 0.5)"
-msgstr ""
+msgstr "Maks. (x-d, -), (x < 0.5)"
 
 msgid "Max (x-d, -), (0.5 < x)"
-msgstr ""
+msgstr "Maks. (x-d, -), (0.5 < x)"
 
 msgid "Min (x+d, -), (x < 0.5)"
-msgstr ""
+msgstr "Min. (x+d, -), (x < 0.5)"
 
 msgid "Min (x+d, -), (0.5 < x)"
-msgstr ""
+msgstr "Min. (x+d, -), (0.5 < x)"
 
 msgid "Min (x-d, -), (x < 0.5)"
-msgstr ""
+msgstr "Min. (x-d, -), (x < 0.5)"
 
 msgid "Min (x-d, -), (0.5 < x)"
-msgstr ""
+msgstr "Min. (x-d, -), (0.5 < x)"
 
 msgid "Standard"
-msgstr ""
+msgstr "Standardne"
 
 msgid "Use average value"
-msgstr ""
+msgstr "Keskmise väärtuse kasutamine"
 
 msgid "Use reverse value"
-msgstr ""
+msgstr "Pöördväärtuse kasutamine"
 
 msgid "With random power (0,10)"
-msgstr ""
+msgstr "Juhusliku astmega (0,10)"
 
 msgid "With random power (0,1)"
-msgstr ""
+msgstr "Juhusliku astmega (0,1)"
 
 msgid "With gradient power (0,1)"
-msgstr ""
+msgstr "Gradiendi astmega (0,1)"
 
 msgid "Multiply rand. value (0,1)"
-msgstr ""
+msgstr "Korrutamine juhuarvuga (0,1)"
 
 msgid "Multiply rand. value (0,2)"
-msgstr ""
+msgstr "Korrutamine juhuaarvuga (0,2)"
 
 msgid "Multiply gradient (0,1)"
-msgstr ""
+msgstr "Korrutamine gradiendiga (0,1)"
 
 msgid "With p and random (0,1)"
-msgstr ""
+msgstr "p ja juhuarvuga (0,1)"
 
 msgid "All black"
 msgstr "Kõik must"
@@ -879,25 +879,25 @@
 msgstr "Kõik valge"
 
 msgid "The first row of the image"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi esimene rida"
 
 msgid "Continuous gradient"
-msgstr ""
+msgstr "Pidev gradient"
 
 msgid "Continuous grad. w/o gap"
-msgstr ""
+msgstr "Pidev gradient ilma vahedeta"
 
 msgid "Random, ch. independent"
-msgstr ""
+msgstr "Juhuslik, kanalist sõltumatu"
 
 msgid "Random shared"
-msgstr ""
+msgstr "Juhuslik jagatud"
 
 msgid "Randoms from seed"
-msgstr ""
+msgstr "Juhuslikkus külvist"
 
 msgid "Randoms from seed (shared)"
-msgstr ""
+msgstr "Juhuslikkus külvist (jagatud)"
 
 msgid "Hue"
 msgstr "Toon"
@@ -913,15 +913,16 @@
 
 msgid "Create abstract Coupled-Map Lattice patterns"
 msgstr ""
+"Abstraktsete kaaskaardiga võredest (Coupled-Map Lattice) mustrite loomine"
 
 msgid "CML _Explorer..."
-msgstr ""
+msgstr "CML _sirvija..."
 
 msgid "CML Explorer: evoluting"
-msgstr ""
+msgstr "CML sirvija: arendamine"
 
 msgid "Coupled-Map-Lattice Explorer"
-msgstr ""
+msgstr "CML sirvija"
 
 msgid "New Seed"
 msgstr "Uus seeme"
@@ -930,7 +931,7 @@
 msgstr "Seemne fikseerimine"
 
 msgid "Random Seed"
-msgstr "Juhuslikkuse seeme"
+msgstr "Juhuseeme"
 
 msgid "_Hue"
 msgstr "_Värvitoon"
@@ -942,28 +943,28 @@
 msgstr "_Väärtus"
 
 msgid "_Advanced"
-msgstr ""
+msgstr "_Täpsem"
 
 msgid "Channel Independent Parameters"
-msgstr ""
+msgstr "Kanalist sõltumatud parameetrid"
 
 msgid "Initial value:"
 msgstr "Algväärtus:"
 
 msgid "Zoom scale:"
-msgstr ""
+msgstr "Suurendus:"
 
 msgid "Start offset:"
-msgstr ""
+msgstr "Alguse nihe:"
 
 msgid "Seed of Random (only for \"From Seed\" Modes)"
-msgstr ""
+msgstr "Juhukülv (ainult \"seemnest\" väärtustele)"
 
 msgid "Seed:"
 msgstr "Seeme:"
 
 msgid "Switch to \"From seed\" With the Last Seed"
-msgstr ""
+msgstr "Viimase seemne fiks. \"külvist\" väärtusele"
 
 msgid ""
 "\"Fix seed\" button is an alias of me.\n"
@@ -971,6 +972,10 @@
 "(this is the reason why image on drawable is different from preview), and "
 "(2) all mutation rates equal to zero."
 msgstr ""
+"\"Seemne fikseerimine\" on sama nupp.\n"
+"Sama seeme tekitab sama pildi, kui 1) pildi laiused on samad (sel põhjusel "
+"on eelvaate pilt tegelikust erinev) ning 2) kõik mutatsioonide mõjud on "
+"nullid."
 
 msgid "O_thers"
 msgstr "_Muud"
@@ -985,16 +990,17 @@
 msgstr "Sihtkanal:"
 
 msgid "Copy Parameters"
-msgstr "Kopeerimise parameetrid"
+msgstr "Kopeeri parameetrid"
 
 msgid "Selective Load Settings"
-msgstr ""
-
+msgstr "Selektiivne laadimine"
+
+# AFAIK on "in file" kasutu lisand.
 msgid "Source channel in file:"
-msgstr ""
+msgstr "Lähtekanal:"
 
 msgid "_Misc Ops."
-msgstr ""
+msgstr "_Veel"
 
 msgid "Function type:"
 msgstr "Funktsiooni tüüp:"
@@ -1003,58 +1009,58 @@
 msgstr "Paigutus:"
 
 msgid "Misc arrange:"
-msgstr ""
+msgstr "Muu paigutus:"
 
 msgid "Use cyclic range"
-msgstr ""
+msgstr "Korduva piirkonna kasutamine"
 
 msgid "Mod. rate:"
-msgstr ""
+msgstr "Mod. kiirus:"
 
 msgid "Env. sensitivity:"
-msgstr ""
+msgstr "Keskk. tundlikkus:"
 
 msgid "Diffusion dist.:"
-msgstr ""
+msgstr "Difusiooni jaotus:"
 
 msgid "# of subranges:"
-msgstr ""
+msgstr "Alampiirkondi:"
 
 msgid "P(ower factor):"
-msgstr ""
+msgstr "Astendaja P:"
 
 msgid "Parameter k:"
-msgstr ""
+msgstr "Parameeter k:"
 
 msgid "Range low:"
-msgstr ""
+msgstr "Piirkond madal:"
 
 msgid "Range high:"
-msgstr ""
+msgstr "Piirkond kõrge:"
 
 msgid "Plot a Graph of the Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Koosta graafik nende sätetega"
 
 msgid "Ch. sensitivity:"
-msgstr ""
+msgstr "Kanalitundlikkus:"
 
 msgid "Mutation rate:"
-msgstr ""
+msgstr "Muutuse kiirus:"
 
 msgid "Mutation dist.:"
-msgstr ""
+msgstr "Muutuse jaotus:"
 
 msgid "Graph of the Current Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Praeguste sätete graafik"
 
 msgid "Warning: the source and the destination are the same channel."
-msgstr ""
+msgstr "Hoiatus: lähe ja siht on samal kanalil."
 
 msgid "Save CML Explorer Parameters"
-msgstr "Salvesta CML Exploreri parameetrid"
+msgstr "CML Exploreri parameetrite salvestamine"
 
 msgid "Load CML Explorer Parameters"
-msgstr "Lae CML Exploreri parameetrid"
+msgstr "CML Exploreri parameetrite laadimine"
 
 msgid "Error: it's not CML parameter file."
 msgstr "Viga: see ei ole CML parameetrifail."
@@ -1074,10 +1080,10 @@
 msgstr "Analüüsi pildil olevaid värve"
 
 msgid "Colorcube A_nalysis..."
-msgstr ""
+msgstr "Värvikuubi _analüüs..."
 
 msgid "Colorcube Analysis"
-msgstr ""
+msgstr "Värvikuubi analüüs"
 
 #. output results
 #, c-format
@@ -1095,7 +1101,7 @@
 msgstr "Unikaalsete värvide arv: %d"
 
 msgid "Stretch color saturation to cover maximum possible range"
-msgstr ""
+msgstr "Värviküllastuse venitamine, et katta kogu võimalik ulatus"
 
 msgid "_Color Enhance"
 msgstr "Värvide _küllastamine"
@@ -1113,7 +1119,7 @@
 msgstr "Värvi vahetamine"
 
 msgid "Middle-Click Inside Preview to Pick \"From Color\""
-msgstr ""
+msgstr "Keskmise hiireklahvi klõps eelvaates valib \"Värvist\" väärtuse"
 
 msgid "To Color"
 msgstr "Värviks"
@@ -1128,16 +1134,16 @@
 msgstr "Värvi vahetamine: värvist"
 
 msgid "R_ed threshold:"
-msgstr ""
+msgstr "_Punase lävi:"
 
 msgid "G_reen threshold:"
-msgstr ""
+msgstr "_Rohelise lävi:"
 
 msgid "B_lue threshold:"
-msgstr ""
+msgstr "_Sinise lävi:"
 
 msgid "Lock _thresholds"
-msgstr ""
+msgstr "_Lävelukk"
 
 msgid "Convert a specified color to transparency"
 msgstr "Muuda määratud värv läbipaistvaks"
@@ -1162,7 +1168,7 @@
 msgstr "alfakanaliks"
 
 msgid "Replace all colors with shades of a specified color"
-msgstr ""
+msgstr "Kõigi värvide asendamine määratud värvide varjunditega"
 
 msgid "Colorif_y..."
 msgstr "_Täida värviga..."
@@ -1180,22 +1186,22 @@
 msgstr "Täida omatehtud värviga"
 
 msgid "Rearrange the colormap"
-msgstr ""
+msgstr "Värvikaardi ümberpaigutamine"
 
 msgid "R_earrange Colormap..."
-msgstr ""
+msgstr "_Värvikaardi ümberpaigutus..."
 
 msgid "Swap two colors in the colormap"
-msgstr ""
+msgstr "Värvikaardi värvide vahetamine"
 
 msgid "_Swap Colors"
 msgstr "_Vaheta värvid"
 
 msgid "Invalid remap array was passed to remap function"
-msgstr ""
+msgstr "Remap funktsioonile edastati sobimatu ümberpaigutuse massiiv"
 
 msgid "Rearranging the colormap"
-msgstr ""
+msgstr "Värvikaardi ümberpaigutamine"
 
 msgid "Sort on Hue"
 msgstr "Sorteeri värvitooni järgi"
@@ -1213,12 +1219,14 @@
 msgstr "Tühista järjestamine"
 
 msgid "Rearrange Colormap"
-msgstr ""
+msgstr "Värvikaardi ümberpaigutamine"
 
 msgid ""
 "Drag and drop colors to rearrange the colormap. The numbers shown are the "
 "original indices. Right-click for a menu with sort options."
 msgstr ""
+"Värvikaardi ümberpaigutamiseks lohista värve. Näidatavad numbrid on "
+"esialgsed indeksid. Paremklõpsu menüüs on sortimise valikud."
 
 msgid "RGB"
 msgstr "RGB"
@@ -1308,71 +1316,73 @@
 msgstr "Loo pilt kasutades mitut halli pilti värvikanalitena"
 
 msgid "C_ompose..."
-msgstr ""
+msgstr "_Liitmine..."
 
 msgid "Recompose an image that was previously decomposed"
-msgstr ""
+msgstr "Varem tehtud värvilahutusega pildi liitmine kokku üheks pildiks"
 
 msgid "R_ecompose"
-msgstr ""
+msgstr "_Uuesti liitmine..."
 
 msgid ""
 "You can only run 'Recompose' if the active image was originally produced by "
 "'Decompose'."
 msgstr ""
+"\"Uuesti liitmine\" töötab ainult siis, kui praegune pilt tehti \"Lahutamise"
+"\" abil."
 
 msgid "Error scanning 'decompose-data' parasite: too few layers found"
-msgstr ""
+msgstr "Viga 'decompose-data' skaneerimisel: leiti liiga vähe kihte"
 
 #, c-format
 msgid "Could not get layers for image %d"
-msgstr "Ei leidnud kihte pildile %d"
+msgstr "Ei saadud pildi %d kihte"
 
 msgid "Composing"
-msgstr ""
+msgstr "Liitmine"
 
 msgid "At least one image is needed to compose"
-msgstr ""
+msgstr "Liitmiseks on vaja vähemalt ühte pilti"
 
 #, c-format
 msgid "Specified layer %d not found"
 msgstr "Ei leidnud kirjeldatud kihti %d "
 
 msgid "Drawables have different size"
-msgstr ""
+msgstr "Joonistuspinnad on erineva suurusega"
 
 msgid "Images have different size"
-msgstr "Pildid on erinevate suurustega"
+msgstr "Pildid on erineva suurusega"
 
 msgid "Error in getting layer IDs"
-msgstr ""
+msgstr "Viga kihi ID-de hankimisel"
 
 #, c-format
 msgid "Image is not a gray image (bpp=%d)"
 msgstr "Pilt ei ole halltoonides (bpp=%d)"
 
 msgid "Unable to recompose, source layer not found"
-msgstr ""
+msgstr "Pole võimalik uuesti liita, lähtekihti ei leitud"
 
 msgid "Compose"
-msgstr ""
+msgstr "Liitmine"
 
 #. Compose type combo
 msgid "Compose Channels"
-msgstr ""
+msgstr "Kanalite liitmine"
 
 msgid "Color _model:"
-msgstr "Värvi_mudel:"
+msgstr "_Värvimudel:"
 
 #. Channel representation table
 msgid "Channel Representations"
-msgstr ""
+msgstr "Kanalite esindamine"
 
 msgid "Mask value"
 msgstr "Maski väärtus"
 
 msgid "Stretch brightness values to cover the full range"
-msgstr ""
+msgstr "Heleduse väärtuse venitamine, et katta kogu ulatus"
 
 msgid "_Normalize"
 msgstr "_Normaliseerimine"
@@ -1381,19 +1391,19 @@
 msgstr "Normaaliseerimine"
 
 msgid "Enhance contrast using the Retinex method"
-msgstr ""
+msgstr "Kontrastsuse suurendamine Retinexi meetodiga"
 
 msgid "Retine_x..."
-msgstr ""
+msgstr "Retine_x..."
 
 msgid "Retinex"
-msgstr ""
+msgstr "Retinex"
 
 msgid "Retinex Image Enhancement"
-msgstr ""
+msgstr "Retinex pildi parendamine"
 
 msgid "Uniform"
-msgstr ""
+msgstr "Ühtlane"
 
 msgid "Low"
 msgstr "Madal"
@@ -1405,31 +1415,31 @@
 msgstr "_Tase:"
 
 msgid "_Scale:"
-msgstr ""
+msgstr "_Skaala:"
 
 msgid "Scale _division:"
-msgstr "Skaala _jaotus:"
+msgstr "Skaala _jaotisi:"
 
 msgid "Dy_namic:"
-msgstr ""
+msgstr "Dü_naamiline"
 
 msgid "Retinex: filtering"
-msgstr ""
+msgstr "Retinex: filtreerimine"
 
 msgid "Stretch image contrast to cover the maximum possible range"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi kontrastuse venitamine, nii et see täidab kogu võimaliku ulatuse"
 
 msgid "Stretch _HSV"
-msgstr ""
+msgstr "_HSV venitamine"
 
 msgid "Auto-Stretching HSV"
-msgstr ""
+msgstr "HSV automaatne venitamine"
 
 msgid "autostretch_hsv: cmap was NULL! Quitting...\n"
-msgstr ""
+msgstr "autostretch_hsv: cmap oli NULL! Lõpetamine...\n"
 
 msgid "Stretch contrast to cover the maximum possible range"
-msgstr ""
+msgstr "Konstrastsuse venitamine, et see täidaks kogu võimaliku ulatuse"
 
 msgid "_Stretch Contrast"
 msgstr "_Kontrasti suurendamine"
@@ -1590,7 +1600,7 @@
 #. Options area, bottom of column
 #. Options section
 msgid "Options"
-msgstr "Võimalused"
+msgstr "Valikud"
 
 #. Rotate spinbutton
 msgid "Rotat_e:"
@@ -1784,22 +1794,22 @@
 msgstr "redness-cr709f"
 
 msgid "Decompose an image into separate colorspace components"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi lahutamine värviruumi komponentideks (värvilahutus)"
 
 msgid "_Decompose..."
-msgstr ""
+msgstr "_Lahutus..."
 
 msgid "Decomposing"
-msgstr ""
+msgstr "Lahutamine"
 
 msgid "Decompose"
-msgstr ""
+msgstr "Värvilahutus"
 
 msgid "Extract Channels"
-msgstr ""
+msgstr "Kanalite eraldamine"
 
 msgid "_Decompose to layers"
-msgstr ""
+msgstr "_Eraldamine kihtideks"
 
 msgid "_Foreground as registration color"
 msgstr "_Esiplaani värv registreerimisvärviks"
@@ -1808,6 +1818,8 @@
 "Pixels in the foreground color will appear black in all output images. This "
 "can be used for things like crop marks that have to show up on all channels."
 msgstr ""
+"Esiplaani värviga pikslid paistavad mustana kõigil piltidel. Seda saab "
+"kasutada lõikemärkide jaoks, mis peavad olema kõigil kanalitel."
 
 msgid "Fix images where every other row is missing"
 msgstr "Piltide parandamine, kus iga teine rida on puudu"
@@ -1927,7 +1939,7 @@
 msgstr "_Heledus:"
 
 msgid "Sc_attering:"
-msgstr ""
+msgstr "_Pillutus:"
 
 msgid "Po_larization:"
 msgstr "_Polariseerimine:"
@@ -1939,36 +1951,36 @@
 msgstr "_X-paigutus"
 
 msgid "_Pinch"
-msgstr ""
+msgstr "_Radiaalne"
 
 msgid "_Y displacement"
 msgstr "_Y-paigutus"
 
 msgid "_Whirl"
-msgstr ""
+msgstr "_Tangentsiaalne"
 
 msgid "Displace pixels as indicated by displacement maps"
-msgstr ""
+msgstr "Pikslite ümberpaigutamine nihkekaartide järgi"
 
 msgid "_Displace..."
-msgstr ""
+msgstr "_Nihe..."
 
 msgid "Displacing"
-msgstr ""
+msgstr "Nihutamine"
 
 msgid "Displace"
-msgstr ""
+msgstr "Nihutamine"
 
 #. X options
 msgid "_X displacement:"
-msgstr ""
+msgstr "_X-nihe:"
 
 #. Y Options
 msgid "_Y displacement:"
-msgstr ""
+msgstr "_Y-nihe:"
 
 msgid "Displacement Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Ümberpaigutuse režiim"
 
 msgid "_Cartesian"
 msgstr "_Ristkoordinaadistik"
@@ -1977,7 +1989,7 @@
 msgstr "_Polaarkoordinaadistik"
 
 msgid "Edge Behavior"
-msgstr "Servade käitumine"
+msgstr "Käitumine servas"
 
 msgid "_Smear"
 msgstr "_Määrimine"
@@ -2127,7 +2139,7 @@
 msgstr "Joone _laiuse piirang"
 
 msgid "ASCII art"
-msgstr ""
+msgstr "ASCII kunst"
 
 #. Create the actual window.
 msgid "Text"
@@ -2137,10 +2149,10 @@
 msgstr "_Formaat:"
 
 msgid "KISS CEL"
-msgstr ""
+msgstr "KISS CEL"
 
 msgid "Load KISS Palette"
-msgstr ""
+msgstr "KISS paleti laadimine"
 
 #, c-format
 msgid "EOF or error while reading image header"
@@ -2160,17 +2172,19 @@
 
 #, c-format
 msgid "illegal bpp value in image: %hhu"
-msgstr ""
+msgstr "vigane bpp väärtus pildis: %hhu"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "illegal image dimensions: width: %d, horizontal offset: %d, height: %d, "
 "vertical offset: %d"
 msgstr ""
+"vigased pildi mõõtmed: laius: %d, horisontaalnihe: %d, kõrgus: %d, "
+"vertikaalnihe: %d"
 
 #, c-format
 msgid "Can't create a new image"
-msgstr ""
+msgstr "Uut pilti pole võimalik luua"
 
 #, c-format
 msgid "EOF or error while reading image data"
@@ -2178,11 +2192,11 @@
 
 #, c-format
 msgid "Unsupported bit depth (%d)!"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi sügavus pole toetatud (%d)!"
 
 #, c-format
 msgid "'%s': EOF or error while reading palette header"
-msgstr ""
+msgstr "'%s': EOF või viga paleti päise lugemisel"
 
 #, c-format
 msgid "'%s': is not a KCF palette file"
@@ -2190,7 +2204,7 @@
 
 #, c-format
 msgid "'%s': illegal bpp value in palette: %hhu"
-msgstr ""
+msgstr "'%s': vigased bpp väärtused paletis: %hhu"
 
 #, c-format
 msgid "'%s': illegal number of colors: %u"
@@ -2198,7 +2212,7 @@
 
 #, c-format
 msgid "'%s': EOF or error while reading palette data"
-msgstr ""
+msgstr "'%s': EOF või viga paleti andmete lugemisel"
 
 #. init the progress meter
 #. And let's begin the progress
@@ -2226,27 +2240,27 @@
 #. GLib types
 #.
 msgid "_Use GLib types (guint8*)"
-msgstr ""
+msgstr "_GLib tüübi kasutamine (guint8*)"
 
 msgid "Us_e macros instead of struct"
-msgstr ""
+msgstr "_Makrode kasutamine struct-i asemel"
 
 msgid "Use _1 byte Run-Length-Encoding"
-msgstr ""
+msgstr "_1-baidise RLE kodeeringu kasutamine"
 
 msgid "Sa_ve alpha channel (RGBA/RGB)"
-msgstr ""
+msgstr "_Alfakanali salvestamine (RGBA/RGB)"
 
 #. RGB-565
 #.
 msgid "Save as _RGB565 (16-bit)"
-msgstr ""
+msgstr "Salvestamine kui _RGB565 (16-bitti)"
 
 msgid "Op_acity:"
 msgstr "_Läbipaistmatus:"
 
 msgid "Desktop Link"
-msgstr ""
+msgstr "Töölauaviide"
 
 #, c-format
 msgid "Error loading desktop file '%s': %s"
@@ -2273,7 +2287,7 @@
 
 #, c-format
 msgid "Invalid header data in '%s': width=%lu, height=%lu, bytes=%lu"
-msgstr ""
+msgstr "Vigased päiseandmed failis '%s': width=%lu, height=%lu, bytes=%lu"
 
 msgid "Unsupported brush format"
 msgstr "Sellist pintsli vormingut ei toetata"
@@ -2297,7 +2311,7 @@
 
 #. attach labels
 msgid "Spacing:"
-msgstr "Vahemaa:"
+msgstr "Vahe:"
 
 msgid "Description:"
 msgstr "Kirjeldus:"
@@ -2309,7 +2323,7 @@
 msgstr "See ei ole GIF fail"
 
 msgid "Non-square pixels. Image might look squashed."
-msgstr ""
+msgstr "Pikslid pole ruudukujulised. Pilt võib paista välja venitatud."
 
 #, c-format
 msgid "Background (%d%s)"
@@ -2332,9 +2346,12 @@
 "GIF: Undocumented GIF composite type %d is not handled. Animation might not "
 "play or re-save perfectly."
 msgstr ""
+"GIF: dokumenteerimata GIF-i komposiitimise liiki %d ei ole võimalik "
+"kasutada. Animatsioon ei pruugi mängida või salvestuda õigesti."
 
 msgid "Couldn't simply reduce colors further. Saving as opaque."
 msgstr ""
+"Värvide arvu pole võimalik rohkem vähendada. Salvestatakse läbipaistmatuna."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -2364,14 +2381,17 @@
 "The image you are trying to save as a GIF contains layers which extend "
 "beyond the actual borders of the image."
 msgstr ""
+"Pilt, mida püüad salvestada GIFina, sisaldab kihte, mis ületavad pildi "
+"servasid."
 
 msgid ""
 "The GIF file format does not allow this. You may choose whether to crop all "
 "of the layers to the image borders, or cancel this save."
 msgstr ""
+"GIF failivorming ei toeta seda. Pead kärpima kõik kihid pildi suuruseks."
 
 msgid "GIF"
-msgstr ""
+msgstr "GIF"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -2385,15 +2405,17 @@
 msgstr "Mul ükskõik"
 
 msgid "Cumulative layers (combine)"
-msgstr ""
+msgstr "Liitkihid (kombineeritud)"
 
 msgid "One frame per layer (replace)"
-msgstr ""
+msgstr "Üks kaader kihile (asendav)"
 
 msgid ""
 "You can only export as animation when the image has more than one layer. The "
 "image you are trying to export only has one layer."
 msgstr ""
+"Animatsioonina on võimalik eksportida ainult siis, kui pildil on rohkem kui "
+"üks kiht. Sellel pildil, mida püüad eksportida, on ainult üks kiht."
 
 msgid "Error writing output file."
 msgstr "Viga väljundfaili kirjutamisel."
@@ -2401,27 +2423,25 @@
 #. translators: the %d is *always* 240 here
 #, c-format
 msgid "The default comment is limited to %d characters."
-msgstr ""
+msgstr "Vaikimisi kommentaari piirang on %d märki."
 
 msgid "GIMP brush (animated)"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "GIMPi pintsel (animeeritud)"
+
 msgid "Error in GIMP brush pipe file."
-msgstr "Viga GIMPi pintslifailis '%s'"
+msgstr "Viga GIMPi pintsli toru failis."
 
 msgid "GIMP brush file appears to be corrupted."
-msgstr ""
+msgstr "GIMPi pintslifail näib olevat rikutud."
 
 msgid "Couldn't load one brush in the pipe, giving up."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Ühte torus olevat pintslit pole võimalik laadida, annan alla."
+
 msgid "Brush Pipe"
-msgstr "_Pintsel"
+msgstr "Pintsli toru"
 
 msgid "Spacing (percent):"
-msgstr "Vahemaa (protsenti):"
+msgstr "Vahe (protsenti):"
 
 msgid "Pixels"
 msgstr "Pikslit"
@@ -2433,16 +2453,16 @@
 msgstr "Lahtrite arv:"
 
 msgid " Rows of "
-msgstr ""
+msgstr "Read"
 
 msgid " Columns on each layer"
-msgstr ""
+msgstr "Tulpade arv kõigil kihtidel"
 
 msgid " (Width Mismatch!) "
-msgstr ""
+msgstr " (laius ei klapi!)"
 
 msgid " (Height Mismatch!) "
-msgstr ""
+msgstr " (kõrgus ei klapi!)"
 
 msgid "Display as:"
 msgstr "Näita kui:"
@@ -2451,7 +2471,7 @@
 msgstr "Mõõtmed:"
 
 msgid "Ranks:"
-msgstr ""
+msgstr "Järjestus:"
 
 msgid "C source code header"
 msgstr "C lähtekoodi päis"
@@ -2476,48 +2496,54 @@
 msgstr "HTML lehe võimalused"
 
 msgid "_Generate full HTML document"
-msgstr ""
+msgstr "_Terve HTML dokumendi genereerimine"
 
 msgid ""
 "If checked GTM will output a full HTML document with <HTML>, <BODY>, etc. "
 "tags instead of just the table html."
 msgstr ""
+"Kui märgitud, väljastab GTM terve HTML dokumendi koos <html>, <body> jt "
+"siltidega, selle asemel, et väljastada ainult tabeli kood."
 
 #. HTML Table Creation Options
 msgid "Table Creation Options"
 msgstr "Tabeli loomise võimalused"
 
 msgid "_Use cellspan"
-msgstr ""
+msgstr "Üleulatuvad _lahtrid"
 
 msgid ""
 "If checked GTM will replace any rectangular sections of identically colored "
 "blocks with one large cell with ROWSPAN and COLSPAN values."
 msgstr ""
+"Kui märgitud, asendab GTM kõik ristkülikulised samavärvilised alad suure "
+"lahtriga, kasutades ROWSPAN ja COLSPAN väärtuseid."
 
 msgid "Co_mpress TD tags"
-msgstr ""
+msgstr "TD siltide _tihendamine"
 
 msgid ""
 "Checking this tag will cause GTM to leave no whitespace between the TD tags "
 "and the cellcontent. This is only necessary for pixel level positioning "
 "control."
 msgstr ""
+"Selle märkimisel ei jäta GTM tühikuid TD siltide ja lahtri sisu vahele. See "
+"on vajalik ainult pikslitäpsusega paigutuse jaoks."
 
 msgid "C_aption"
-msgstr ""
+msgstr "_Allkiri"
 
 msgid "Check if you would like to have the table captioned."
-msgstr ""
+msgstr "Märgi, et tabelil oleks allkiri"
 
 msgid "The text for the table caption."
-msgstr ""
+msgstr "Tabeli allkirja tekst."
 
 msgid "C_ell content:"
-msgstr ""
+msgstr "_Lahtri sisu:"
 
 msgid "The text to go into each cell."
-msgstr ""
+msgstr "Tekst igas lahtris."
 
 #. HTML Table Options
 msgid "Table Options"
@@ -2527,25 +2553,25 @@
 msgstr "Ääri_s:"
 
 msgid "The number of pixels in the table border."
-msgstr ""
+msgstr "Tabeli äärise laius pikslites."
 
 msgid "The width for each table cell. Can be a number or a percent."
-msgstr ""
+msgstr "Iga tabeli lahtri laius. Võib olla arv pikslites või protsent."
 
 msgid "The height for each table cell. Can be a number or a percent."
-msgstr ""
+msgstr "Iga tabeli lahtri kõrgus. Võib olla arv pikslites või protsent."
 
 msgid "Cell-_padding:"
-msgstr ""
+msgstr "Lahtri sisemine ääris:"
 
 msgid "The amount of cell padding."
-msgstr ""
+msgstr "Lahtri polsterduse väärtus (padding)."
 
 msgid "Cell-_spacing:"
-msgstr ""
+msgstr "Lahtrite vahe:"
 
 msgid "The amount of cell spacing."
-msgstr ""
+msgstr "Lahtrite vahe väärtus."
 
 msgid "JPEG 2000 image"
 msgstr "JPEG 2000 pilt"
@@ -2556,29 +2582,35 @@
 
 #, c-format
 msgid "The image '%s' is in grayscale but does not contain any gray component."
-msgstr ""
+msgstr "Pilt '%s' on hallskaalas, kuid ei sisalda ühtegi halli pikslit."
 
 #, c-format
 msgid "The image '%s' is in RGB, but is missing some of the components."
-msgstr ""
+msgstr "Pilt '%s' on RGB värviruumis, kuid sellel puuduvad mõned komponendid."
 
 #, c-format
 msgid ""
 "The image '%s' is in the CIEXYZ color space, but there is no code in place "
 "to convert it to RGB."
 msgstr ""
+"Pilt '%s' asub CIEXYZ värviruumis, kuid selle teisendamiseks RGB värviruumi "
+"pole koodi kirjutatud."
 
 #, c-format
 msgid ""
 "The image '%s' is in the CIELAB color space, but there is no code in place "
 "to convert it to RGB."
 msgstr ""
+"Pilt '%s' asub CIELAB värviruumis, kuid selle teisendamiseks RGB värviruumi "
+"pole koodi kirjutatud."
 
 #, c-format
 msgid ""
 "The image '%s' is in the YCbCr color space, but there is no code in place to "
 "convert it to RGB."
 msgstr ""
+"Pilt '%s' asub YCbCr värviruumis, kuid selle teisendamiseks RGB värviruumi "
+"pole koodi kirjutatud."
 
 #, c-format
 msgid "The image '%s' is in an unknown color space."
@@ -2589,20 +2621,23 @@
 "Image component %d of image '%s' does not have the same size as the image. "
 "This is currently not supported."
 msgstr ""
+"Pildi komponendil %d pole pildiga '%s' sama suurus. See pole praegu toetatud."
 
 #, c-format
 msgid "Image component %d of image '%s' does not have both a hstep and vstep."
-msgstr ""
+msgstr "Pildi komponendil %d pildil '%s' pole määratud nii hstep kui vstep."
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Image component %d of image '%s' is signed. This is currently not supported."
-msgstr ""
+msgstr "Pildi komponent %d pildil '%s' on märgiga. See pole praegu toetatud."
 
 #. Inform the user that we couldn't losslessly save the
 #. * transparency & just use the full palette
 msgid "Couldn't losslessly save transparency, saving opacity instead."
 msgstr ""
+"Ilma täpsust kaotamata pole võimalik läbipaistvust salvestada, selle asemel "
+"salvestatakse katvus."
 
 msgid "MNG"
 msgstr "MNG"
@@ -2645,16 +2680,16 @@
 msgstr "Kõik JNG"
 
 msgid "Default chunks type:"
-msgstr ""
+msgstr "Vaikimisi tükkide liik:"
 
 msgid "Combine"
-msgstr ""
+msgstr "Kombineeri"
 
 msgid "Replace"
 msgstr "Asenda"
 
 msgid "Default frame disposal:"
-msgstr ""
+msgstr "Vaikimisi kaadrite ärajätmine:"
 
 msgid "PNG compression level:"
 msgstr "PNG tihenduse tase:"
@@ -2672,10 +2707,10 @@
 msgstr "Animeeritud MNG võimalused"
 
 msgid "Loop"
-msgstr ""
+msgstr "Kordamine"
 
 msgid "Default frame delay:"
-msgstr ""
+msgstr "Vaikimisi kaadri viivitus:"
 
 msgid "milliseconds"
 msgstr "millisekundit"
@@ -2684,26 +2719,28 @@
 "These options are only available when the exported image has more than one "
 "layer. The image you are exporting only has one layer."
 msgstr ""
+"Need valikud on saadaval vaid siis, kui eksporditaval pildil on rohkem kui "
+"üks kiht. Sinu pildil on ainult üks kiht."
 
 msgid "MNG animation"
 msgstr "MNG animatsioon"
 
 msgid "GIMP pattern"
-msgstr ""
+msgstr "GIMPi muster"
 
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 string in pattern file '%s'."
-msgstr ""
+msgstr "Vigane UTF-8 sõne mustrifailis '%s'."
 
 msgid "Pattern"
 msgstr "Muster"
 
 msgid "ZSoft PCX image"
-msgstr ""
+msgstr "ZSoft PCX pilt"
 
 #, c-format
 msgid "Could not read header from '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Faili '%s' päist polnud võimalik lugeda"
 
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a PCX file"
@@ -2711,21 +2748,21 @@
 
 #, c-format
 msgid "Unsupported or invalid image width: %d"
-msgstr ""
+msgstr "Toetamata või vigane pildi laius: %d"
 
 #, c-format
 msgid "Unsupported or invalid image height: %d"
-msgstr ""
+msgstr "Toetamata või vigane pildi kõrgus: %d"
 
 msgid "Invalid number of bytes per line in PCX header"
-msgstr ""
+msgstr "Vigane baitide arv real PCX päises"
 
 #, c-format
 msgid "Image dimensions too large: width %d x height %d"
 msgstr "Pildi mõõtmed on liiga suured: laius %d x kõrgus %d"
 
 msgid "Unusual PCX flavour, giving up"
-msgstr ""
+msgstr "Ebaharilik PCXi liik, annan alla"
 
 #, c-format
 msgid "Invalid X offset: %d"
@@ -2737,18 +2774,18 @@
 
 #, c-format
 msgid "Right border out of bounds (must be < %d): %d"
-msgstr ""
+msgstr "Parem ääris piiridest väljas (peab olema < %d): %d"
 
 #, c-format
 msgid "Bottom border out of bounds (must be < %d): %d"
-msgstr ""
+msgstr "Alumine ääris piiridest väljas (peab olema < %d): %d"
 
 #, c-format
 msgid "Writing to file '%s' failed: %s"
 msgstr "Faili '%s' kirjutamine nurjus: %s"
 
 msgid "Portable Document Format"
-msgstr ""
+msgstr "Portable Document Format"
 
 #, c-format
 msgid "Could not load '%s': %s"
@@ -2760,7 +2797,7 @@
 
 #, c-format
 msgid "%s-pages"
-msgstr ""
+msgstr "%s lehte"
 
 msgid "Import from PDF"
 msgstr "Impordi PDF failist"
@@ -2769,7 +2806,7 @@
 msgstr "_Impordi"
 
 msgid "Error getting number of pages from the given PDF file."
-msgstr ""
+msgstr "Viga antud PDF failist lehekülgede arvu hankimisel."
 
 msgid "_Width (pixels):"
 msgstr "_Laius (pikslites):"
@@ -2782,17 +2819,17 @@
 
 #. Antialiasing
 msgid "Use _Anti-aliasing"
-msgstr ""
+msgstr "_Sakisilumise kasutamine"
 
 #, c-format
 msgid "pixels/%a"
-msgstr ""
+msgstr "pikslit/%a"
 
 msgid "_Create multipage PDF..."
 msgstr "_Loo mitmeleheline PDF..."
 
 msgid "You must select a file to save!"
-msgstr ""
+msgstr "Pead valima faili, kuhu salvestada!"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -2801,18 +2838,21 @@
 "Make sure you entered a valid filename and that the selected location isn't "
 "read only!"
 msgstr ""
+"PDF faili loomisel esines viga:\n"
+"%s\n"
+"Veendu, et sisestasid sobiva failinime ja et asukohas on kirjutusõigused!"
 
 msgid "Omit hidden layers and layers with zero opacity"
-msgstr ""
+msgstr "Varjatud ja nullkatvusega kihtide ärajätmine"
 
 msgid "Convert bitmaps to vector graphics where possible"
-msgstr ""
+msgstr "Rastri teisendamine vektorgraafikaks, kus võimalik"
 
 msgid "Apply layer masks before saving"
-msgstr ""
+msgstr "Kihi maskide rakendamine enne salvestamist"
 
 msgid "Keeping the masks will not change the output"
-msgstr ""
+msgstr "Maskide säilitamine ei muuda väljundit"
 
 msgid "Save to:"
 msgstr "Salvesta kohta:"
@@ -2821,7 +2861,7 @@
 msgstr "Sirvi..."
 
 msgid "Multipage PDF export"
-msgstr ""
+msgstr "Mitmelehelise PDFi eksport"
 
 msgid "Remove the selected pages"
 msgstr "Valitud lehtede eemaldamine"
@@ -2830,13 +2870,13 @@
 msgstr "Lisa see pilt"
 
 msgid "Error! In order to save the file, at least one image should be added!"
-msgstr ""
+msgstr "Viga! Faili salvestamiseks peab vähemalt ühe pildi lisama!"
 
 msgid "Cannot handle the size (either width or height) of the image."
-msgstr ""
+msgstr "Selle pildi suurust pole võimalik käsitseda (laiust või kõrgust)."
 
 msgid "Alias Pix image"
-msgstr ""
+msgstr "Alias Pix pilt"
 
 msgid "PNG image"
 msgstr "PNG pilt"
@@ -2847,7 +2887,7 @@
 
 #, c-format
 msgid "Error creating PNG read struct while saving '%s'."
-msgstr ""
+msgstr "Viga PNG lugemise objekti loomisel '%s' faili salvestamisel."
 
 #, c-format
 msgid "Error while reading '%s'. File corrupted?"
@@ -2867,23 +2907,25 @@
 msgstr "PNG fail kirjeldab nihet, mis põhjustab kihi asukoha väljaspool pilti."
 
 msgid "Apply PNG Offset"
-msgstr ""
+msgstr "PNG nihke rakendamine"
 
 msgid "Ignore PNG offset"
 msgstr "Eira PNG nihet"
 
 msgid "Apply PNG offset to layer"
-msgstr ""
+msgstr "PNG nihke rakendamine kihile"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "The PNG image you are importing specifies an offset of %d, %d. Do you want "
 "to apply this offset to the layer?"
 msgstr ""
+"PNG pilt, mida impordid, määrab nihke %d, %d pikslit. Kas tahad kihti selle "
+"väärtuse võrra nihutada?"
 
 #, c-format
 msgid "Error creating PNG write struct while saving '%s'."
-msgstr ""
+msgstr "Viga PNG kirjutamise objekti loomisel '%s' faili salvestamise käigus."
 
 #, c-format
 msgid "Error while saving '%s'. Could not save image."
@@ -2912,7 +2954,7 @@
 msgstr "PPM pilt"
 
 msgid "Premature end of file."
-msgstr ""
+msgstr "Faili enneaegne lõpp."
 
 msgid "Invalid file."
 msgstr "Vigane fail."
@@ -3002,12 +3044,11 @@
 msgstr "Ava kui"
 
 msgid "Try Bounding Box"
-msgstr ""
+msgstr "Raamkasti proovimine"
 
 #. Colouring
-#, fuzzy
 msgid "Coloring"
-msgstr "Värviline"
+msgstr "Värvilisus"
 
 msgid "B/W"
 msgstr "Mustvalge"
@@ -3048,6 +3089,7 @@
 "When toggled, the resulting image will be scaled to fit into the given size "
 "without changing the aspect ratio."
 msgstr ""
+"Kui märgitud, skaleeritakse pilt valitud suurusesse külgede suhet muutmata."
 
 #. Unit
 msgid "Unit"
@@ -3100,10 +3142,10 @@
 msgstr "LZ77"
 
 msgid "Raw image data"
-msgstr ""
+msgstr "Toored pildiandmed"
 
 msgid "Load Image from Raw Data"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi laadimine toorandmetest"
 
 msgid "Image"
 msgstr "Pilt"
@@ -3115,7 +3157,7 @@
 msgstr "RGB565"
 
 msgid "Planar RGB"
-msgstr ""
+msgstr "Tasandiline RGB"
 
 msgid "Indexed"
 msgstr "Indekseeritud"
@@ -3157,74 +3199,82 @@
 msgstr "Standardne (R,G,B)"
 
 msgid "Planar (RRR,GGG,BBB)"
-msgstr ""
+msgstr "Tasandiline (RRR,GGG,BBB)"
 
 msgid "Indexed Palette Type"
-msgstr ""
+msgstr "Indekseeritud paleti liik"
 
 msgid "SUN Rasterfile image"
-msgstr ""
+msgstr "SUN Rasterfile pilt"
 
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' as SUN-raster-file"
-msgstr ""
+msgstr "Faili '%s' polnud võimalik avada SUN-i rasterfailina"
 
 msgid "The type of this SUN-rasterfile is not supported"
-msgstr ""
+msgstr "Selle SUN-rasterfaili liik pole toetatud"
 
 #, c-format
 msgid "Could not read color entries from '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Värvikirjeid failist '%s' polnud võimalik lugeda"
 
 msgid "Type of colormap not supported"
-msgstr ""
+msgstr "Värvikaardi liik pole toetatud"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s':\n"
 "No image width specified"
 msgstr ""
+"'%s':\n"
+"Pildi laius pole määratud"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s':\n"
 "Image width is larger than GIMP can handle"
 msgstr ""
+"'%s':\n"
+"Pildi laius on suurem, kui GIMP suudab käsitleda"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s':\n"
 "No image height specified"
 msgstr ""
+"'%s':\n"
+"Pildi kõrgus pole määratud"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s':\n"
 "Image height is larger than GIMP can handle"
 msgstr ""
+"'%s':\n"
+"Pildi kõrgus on suurem, kui GIMP suudab käsitleda"
 
 msgid "This image depth is not supported"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi sügavus pole toetatud"
 
 #, c-format
 msgid "SUNRAS save cannot handle images with alpha channels"
-msgstr ""
+msgstr "SUNRAS salvestamine ei tule toime alfakanaliga failidega"
 
 msgid "Can't operate on unknown image types"
-msgstr ""
+msgstr "Tundmatute failitüüpidega pole võimalik töötada"
 
 msgid "EOF encountered on reading"
-msgstr ""
+msgstr "Lugemise ajal tuli faili lõpp (EOF)"
 
 msgid "SUNRAS"
-msgstr ""
+msgstr "SUNRAS"
 
 #. file save type
 msgid "Data Formatting"
-msgstr ""
+msgstr "Andmete vorming"
 
 msgid "RunLength Encoded"
-msgstr ""
+msgstr "RunLength kodeeringus (RLE)"
 
 msgid "SVG image"
 msgstr "SVG pilt"
@@ -3249,7 +3299,7 @@
 
 #. Scalable Vector Graphics is SVG, should perhaps not be translated
 msgid "Render Scalable Vector Graphics"
-msgstr ""
+msgstr "Skaleeruva vektorgraafika (SVG) renderdamine"
 
 #. Width and Height
 msgid "Width:"
@@ -3259,46 +3309,46 @@
 msgstr "Kõrgus:"
 
 msgid "_X ratio:"
-msgstr ""
+msgstr "_X-suhe:"
 
 msgid "_Y ratio:"
-msgstr ""
+msgstr "_Y-suhe:"
 
 msgid "Constrain aspect ratio"
-msgstr ""
+msgstr "Külgede suhte säilitamine"
 
 #. Path Import
 msgid "Import _paths"
-msgstr ""
+msgstr "_Vektorjooned imporditakse"
 
 msgid ""
 "Import path elements of the SVG so they can be used with the GIMP path tool"
-msgstr ""
+msgstr "SVG failist vektorjoonte importimine, et neid saaks GIMPis kasutada"
 
 msgid "Merge imported paths"
-msgstr ""
+msgstr "Imporditud vektorjoonte liitmine"
 
 msgid "TarGA image"
-msgstr ""
+msgstr "TarGA pilt"
 
 #, c-format
 msgid "Cannot read footer from '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Jalust failist '%s' polnud võimalik lugeda"
 
 #, c-format
 msgid "Cannot read extension from '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Laiendit failist '%s' polnud võimalik lugeda"
 
 #, c-format
 msgid "Cannot read header from '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Päist failist '%s' polnud võimalik lugeda"
 
 msgid "TGA"
-msgstr ""
+msgstr "TGA"
 
 #. rle
 msgid "_RLE compression"
-msgstr ""
+msgstr "_RLE tihendus"
 
 msgid "Or_igin:"
 msgstr "_Lähtekoht:"
@@ -3314,14 +3364,14 @@
 
 #, c-format
 msgid "TIFF '%s' does not contain any directories"
-msgstr ""
+msgstr "TIFF '%s' ei sisalda ühtegi kataloogi"
 
 msgid "Import from TIFF"
 msgstr "Impordi TIFF failist"
 
 #, c-format
 msgid "%s-%d-of-%d-pages"
-msgstr ""
+msgstr "%s-leht-%d-kokku-%d"
 
 msgid "TIFF Channel"
 msgstr "TIFF kanal"
@@ -3332,14 +3382,21 @@
 "bit, so it will be converted for you. Information will be lost because of "
 "this conversion."
 msgstr ""
+"Hoiatus:\n"
+"Pilt, mida avad, sisaldab 16-bitti kanali kohta. GIMP suudab kasutada ainult "
+"8-bitti, seega teisendatakse see fail sinu jaoks. Teisenduse tõttu läheb osa "
+"andmeid kaotsi."
 
 msgid ""
 "Only monochrome pictures can be compressed with \"CCITT Group 4\" or \"CCITT "
 "Group 3\"."
 msgstr ""
+"Ainult ühevärvilisi pilte on võimalik tihendada kasutades \"CCITT Group 4\" "
+"või \"CCITT Group 3\" algoritme."
 
 msgid "Indexed pictures cannot be compressed with \"JPEG\"."
 msgstr ""
+"Indekseeritud pilte pole võimalik tihendada kasutades \"JPEG\" vormingut."
 
 msgid ""
 "The TIFF format only supports comments in\n"
@@ -3362,7 +3419,7 @@
 msgstr "_LZW"
 
 msgid "_Pack Bits"
-msgstr ""
+msgstr "_Pakitud bitid"
 
 msgid "_Deflate"
 msgstr ""
@@ -3377,7 +3434,7 @@
 msgstr "CCITT Group _4 faks"
 
 msgid "Save _color values from transparent pixels"
-msgstr ""
+msgstr "_Värvitooni salvestamine ka läbipaistvate pikslite jaoks"
 
 msgid "Comment:"
 msgstr "Kommentaar:"
@@ -3418,6 +3475,8 @@
 "'%s':\n"
 "No image data type specified"
 msgstr ""
+"'%s':\n"
+"Pildiandmete tüüp pole määratud"
 
 #. The image is not black-and-white.
 msgid ""
@@ -3426,14 +3485,21 @@
 "\n"
 "Please convert it to a black and white (1-bit) indexed image and try again."
 msgstr ""
+"Pilt, mida sa püüad salvestada XBM vormingus, sisaldab rohkem kui kahte "
+"värvi.\n"
+"\n"
+"Palun teisenda see mustvalgeks (1-bitine) indekseeritud pildiks ja proovi "
+"uuesti."
 
 msgid ""
 "You cannot save a cursor mask for an image\n"
 "which has no alpha channel."
 msgstr ""
+"Kursormaski pole võimalik salvestada pildist,\n"
+"millel pole alfakanalit."
 
 msgid "XBM"
-msgstr ""
+msgstr "XBM"
 
 #. parameter settings
 msgid "XBM Options"
@@ -3441,39 +3507,41 @@
 
 #. X10 format
 msgid "_X10 format bitmap"
-msgstr ""
+msgstr "_X10 vormingus raster"
 
 msgid "_Identifier prefix:"
-msgstr ""
+msgstr "_Identifikaatori prefiks:"
 
 #. hotspot toggle
 msgid "_Write hot spot values"
-msgstr ""
+msgstr "Kuumpunkti väärtuste _kirjutamine"
 
 msgid "Hot spot _X:"
-msgstr ""
+msgstr "Kuumpunkt _X:"
 
 msgid "Hot spot _Y:"
-msgstr ""
+msgstr "Kuumpunkt _Y:"
 
 #. mask file
 msgid "Mask File"
-msgstr ""
+msgstr "Maskifail"
 
 msgid "W_rite extra mask file"
-msgstr ""
+msgstr "_Eraldi maskifaili salvestamine"
 
 msgid "_Mask file extension:"
-msgstr ""
+msgstr "_Maskifaili laiend:"
 
 msgid "X11 Mouse Cursor"
-msgstr ""
+msgstr "X11 hiirekursor"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot set the hot spot!\n"
 "You must arrange layers so that all of them have an intersection."
 msgstr ""
+"Kuumpunkti pole võimalik määrata!\n"
+"Pead kihid paigutama selliselt, et neil kõigil oleks kattumine."
 
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid X cursor."
@@ -3481,23 +3549,23 @@
 
 #, c-format
 msgid "Frame %d of '%s' is too wide for an X cursor."
-msgstr ""
+msgstr "Kaader %d failis '%s' on liiga lai X-i kursori jaoks."
 
 #, c-format
 msgid "Frame %d of '%s' is too high for an X cursor."
-msgstr ""
+msgstr "Kaader %d failis '%s' on liiga kõrge X-i kursori jaoks."
 
 #, c-format
 msgid "there is no image chunk in \"%s\"."
-msgstr ""
+msgstr "pole ühtegi pilditükki failis \"%s\"."
 
 #, c-format
 msgid "'%s' is too wide for an X cursor."
-msgstr ""
+msgstr "'%s' on X-i kursori jaoks liiga lai."
 
 #, c-format
 msgid "'%s' is too high for an X cursor."
-msgstr ""
+msgstr "'%s' on X-i kursori jaoks liiga kõrge."
 
 #, c-format
 msgid "A read error occurred."
@@ -3510,13 +3578,13 @@
 msgstr "XMC valikud"
 
 msgid "Enter the X coordinate of the hot spot. The origin is top left corner."
-msgstr ""
+msgstr "Sisesta kuumpunkti X-koordinaat. Lähtepunkt on ülemine vasak nurk."
 
 msgid "Enter the Y coordinate of the hot spot. The origin is top left corner."
-msgstr ""
+msgstr "Sisesta kuumpunkti Y-koordinaat. Lähtepunkt on ülemine vasak nurk."
 
 msgid "_Auto-Crop all frames."
-msgstr ""
+msgstr "_Automaatselt kärbi kõik kaadrid"
 
 msgid ""
 "Remove the empty borders of all frames.\n"
@@ -3524,6 +3592,10 @@
 "disorder the screen.\n"
 "Uncheck if you plan to edit the exported cursor using other programs."
 msgstr ""
+"Kõigi kaadrite tühjade äärte eemaldamine.\n"
+"See vähendab failisuurust ja võib parandada probleemi suurte kursoritega, "
+"mis rikuvad pildi ekraanil.\n"
+"Ära kasuta, kui plaanid kursorit muuta teiste programmidega."
 
 msgid ""
 "Choose the nominal size of frames.\n"
@@ -3534,38 +3606,46 @@
 "sequence, and which sequence is used based on the value of \"gtk-cursor-"
 "theme-size\"."
 msgstr ""
+"Kaadrite nominaalsuuruse valimine.\n"
+"Kui sa ei plaani teha mitme suurusega kursorit või ei tea, mida kirjutada, "
+"jäta \"32px\".\n"
+"Nominaalsuurusel pole mingit pistmist tegeliku suurusega (laius või "
+"kõrgus).\n"
+"Seda kasutatakse ainult selleks, et määrata, milline kaader kuulub "
+"millisesse animatsiooni järjestusse, ning millist järjestust kasutada \"gtk-"
+"cursor-theme-size\" väärtuse alusel."
 
 msgid "_Use this value only for a frame which size is not specified."
-msgstr ""
+msgstr "_Kasutatakse ainult kaadrile, mille suurus pole määratud"
 
 msgid "_Replace the size of all frames even if it is specified."
-msgstr ""
+msgstr "_Sama ka neil kaadritel, mille suurus on määratud"
 
 msgid "Enter time span in milliseconds in which each frame is rendered."
-msgstr ""
+msgstr "Ajavahemik millisekundites, kui kaua iga kaadrit näidatakse."
 
 msgid "_Delay:"
 msgstr "_Viivitus:"
 
 msgid "_Use this value only for a frame which delay is not specified."
-msgstr ""
+msgstr "_Kasutatakse ainult kaadritele, mille viivitus pole määratud"
 
 msgid "_Replace the delay of all frames even if it is specified."
-msgstr ""
+msgstr "_Sama ka neil kaadritel, mille viivitus on _määratud"
 
 msgid ""
 "The part of copyright information that exceeded 65535 characters was removed."
-msgstr ""
+msgstr "Copyright andmete osa, mis ületas 65535 märgi piirangut, eemaldati."
 
 msgid "Enter copyright information."
-msgstr ""
+msgstr "Sisesta autoriõiguse andmed."
 
 msgid "_Copyright:"
 msgstr "_Autoriõigus:"
 
 msgid ""
 "The part of license information that exceeded 65535 characters was removed."
-msgstr ""
+msgstr "Litsentsi andmete osa, mis ületas 65535 märgi piirangut, eemaldati."
 
 msgid "Enter license information."
 msgstr "Sisesta litsentsiandmed."
@@ -3586,23 +3666,25 @@
 
 #, c-format
 msgid "Comment is limited to %d characters."
-msgstr ""
+msgstr "Kommentaari pikkus on piiratud %d märgiga."
 
 #, c-format
 msgid "This plug-in can only handle RGBA image files with 8bit color depth."
 msgstr ""
+"Plugin suudab kasutada ainult RGBA vormingus pilte, mille värvisügavus on 8 "
+"bitti."
 
 #, c-format
 msgid "Frame '%s' is too wide. Please reduce to no more than %dpx."
-msgstr ""
+msgstr "Kaader '%s on liiga lai. Palun vähenda laiust ülimalt %d pikslini."
 
 #, c-format
 msgid "Frame '%s' is too high. Please reduce to no more than %dpx."
-msgstr ""
+msgstr "Kaader '%s on liiga kõrge. Palun vähenda kõrgust ülimalt %d pikslini."
 
 #, c-format
 msgid "Width and/or height of frame '%s' is zero!"
-msgstr ""
+msgstr "Kaadri '%s' laius ja/või kõrgus on null!"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -3610,6 +3692,10 @@
 "Try to change the hot spot position, layer geometry or save without auto-"
 "crop."
 msgstr ""
+"Kursorit pole võimalik salvestada, kuna selle kuumpunkt ei asu kaadril "
+"'%s'.\n"
+"Püüa muuta kuumpunkti asukohta, kihi geomeetriat või salvesta ilma "
+"automaatse lõikamiseta."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -3617,6 +3703,9 @@
 "width or height is more than %ipx.\n"
 "It will clutter the screen in some environments."
 msgstr ""
+"Kursori salvestamine õnnestus, kuid see sisaldab vähemalt ühte kaardit, "
+"mille laius või kõrgus on rohkem kui %i px.\n"
+"See võib mõnedes keskkondades tekitada ekraanil segaduse."
 
 msgid ""
 "Your cursor was successfully saved but it contains one or more frames whose "
@@ -3624,12 +3713,18 @@
 "You can satisfy it by checking \"Replace the size of all frames...\" in the "
 "save dialog, or your cursor may not appear in GNOME settings."
 msgstr ""
+"Sinu kursor salvestati edukalt, kuid see sisaldab vähemalt ühte kaadrit, "
+"mille nominaalne suurus pole GNOME sätete poolt toetatud.\n"
+"Sa võid selle parandada märkides \"Asenda suurus kõigil kaadritel...\" "
+"salvestamise dialoogis, või su kursor ei ilmu GNOME sätete valikusse."
 
 #, c-format
 msgid ""
 "The parasite \"%s\" is too long for an X cursor comment. It was cut off to "
 "fit."
 msgstr ""
+"Parasiit \"%s\" on liiga pikk X-i kursori kommentaariks. Selle pikkust "
+"vähendati, et see ära mahutada."
 
 #. translators: the %i is *always* 8 here
 #, c-format
@@ -3637,6 +3732,8 @@
 "Sorry, this plug-in cannot handle a cursor which contains over %i different "
 "nominal sizes."
 msgstr ""
+"Vabandust, see plugin ei tule toime kursoriga, mis sisaldab üle %i erineva "
+"nominaalsuuruse."
 
 msgid "X PixMap image"
 msgstr "X PixMap pilt"
@@ -3659,7 +3756,7 @@
 
 #, c-format
 msgid "Could not read XWD header from '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Polnud võimalik lugeda XWD faili päist failist '%s'."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -3674,22 +3771,26 @@
 "'%s':\n"
 "Number of colormap entries < number of colors"
 msgstr ""
+"'%s':\n"
+"Värvikaardi kannete arv < värvide arv"
 
 msgid "Can't read color entries"
-msgstr ""
+msgstr "Värvikandeid polnud võimalik lugeda"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "XWD-file %s has format %d, depth %d and bits per pixel %d. Currently this is "
 "not supported."
 msgstr ""
+"XWD-fail %s on vormingus %d, sügavusega %d ja bitte on piksli kohta %d. See "
+"pole veel toetatud."
 
 msgid "Cannot save images with alpha channels."
-msgstr "Ei saa salvestada alfakanaliga pilte."
+msgstr "Pole võimalik salvestada alfakanaliga pilte."
 
 #, c-format
 msgid "XWD-file %s is corrupt."
-msgstr ""
+msgstr "XWD-fail %s on rikutud."
 
 msgid "Error during writing indexed/gray image"
 msgstr "Viga indekseeritud/halltoonides pildi kirjutamisel"
@@ -3809,49 +3910,49 @@
 msgstr "Heledam:"
 
 msgid "More Sat:"
-msgstr ""
+msgstr "Rohkem küll.:"
 
 msgid "Less Sat:"
-msgstr ""
+msgstr "Vähem küll.:"
 
 msgid "Current:"
 msgstr "Praegune:"
 
 msgid "Interactively modify the image colors"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi värvide interaktiivne muutmine"
 
 msgid "_Filter Pack..."
-msgstr ""
+msgstr "_Filtripakk..."
 
 msgid "FP can only be used on RGB images."
-msgstr ""
+msgstr "Filtripakki saab kasutada ainult RGB piltidel."
 
 msgid "FP can only be run interactively."
-msgstr ""
+msgstr "Filtripakki saab kasutada ainult interaktiivselt."
 
 msgid "Applying filter pack"
-msgstr "Rakendan filtripakki"
+msgstr "Filtripaki rakendamine"
 
 msgid "Original:"
 msgstr "Algne:"
 
 msgid "Hue Variations"
-msgstr ""
+msgstr "Värvitooni variatsioonid"
 
 msgid "Roughness"
-msgstr ""
+msgstr "Karedus"
 
 msgid "Affected Range"
-msgstr ""
+msgstr "Mõjutatav piirkond"
 
 msgid "Sha_dows"
-msgstr ""
+msgstr "V_arjud"
 
 msgid "_Midtones"
-msgstr ""
+msgstr "K_esktoonid"
 
 msgid "H_ighlights"
-msgstr ""
+msgstr "_Heledad kohad"
 
 msgid "Windows"
 msgstr "Aknad"
@@ -3860,19 +3961,19 @@
 msgstr "_Küllastus"
 
 msgid "A_dvanced"
-msgstr "_Eriline"
+msgstr "_Täpsem"
 
 msgid "Value Variations"
-msgstr ""
+msgstr "Väärtuste variatsioonid"
 
 msgid "Saturation Variations"
-msgstr ""
+msgstr "Küllastuse variatsioonid"
 
 msgid "Select Pixels By"
-msgstr ""
+msgstr "Pikslite valimise alus"
 
 msgid "H_ue"
-msgstr "_Värvitoon"
+msgstr "Värvi_toon"
 
 msgid "Satu_ration"
 msgstr "_Küllastus"
@@ -3881,7 +3982,7 @@
 msgstr "_Väärtus"
 
 msgid "Show"
-msgstr "Näita"
+msgstr "Näidatakse"
 
 msgid "_Entire image"
 msgstr "_Kogu pilt"
@@ -3890,10 +3991,10 @@
 msgstr "_Ainult valik"
 
 msgid "Selec_tion in context"
-msgstr ""
+msgstr "_Valik koos kontekstiga"
 
 msgid "Filter Pack Simulation"
-msgstr ""
+msgstr "Filtripaki simulatsioon"
 
 msgid "Shadows:"
 msgstr "Varjud:"
@@ -3905,30 +4006,30 @@
 msgstr "Heledaimad:"
 
 msgid "Advanced Filter Pack Options"
-msgstr ""
+msgstr "Täpsemad filtripaki valikud"
 
 #. ****************** MISC OPTIONS **************************
 msgid "Preview Size"
 msgstr "Eelvaate suurus"
 
 msgid "Transform image with the Mandelbrot Fractal"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi teisendamine Mandelbrot' fraktaali järgi"
 
 msgid "_Fractal Trace..."
-msgstr ""
+msgstr "_Fraktaaljälg"
 
 msgid "Fractal Trace"
-msgstr ""
+msgstr "Fraktaaljälg"
 
 #. Settings
 msgid "Outside Type"
-msgstr ""
+msgstr "Serva liik"
 
 msgid "_White"
 msgstr "_Valge"
 
 msgid "Mandelbrot Parameters"
-msgstr ""
+msgstr "Mandelbrot' parameetrid"
 
 msgid "X_1:"
 msgstr "X_1:"
@@ -3943,19 +4044,19 @@
 msgstr "Y_2:"
 
 msgid "Recolor the image using colors from the active gradient"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi ülevärvimine aktiivse värviülemineku järgi"
 
 msgid "_Gradient Map"
-msgstr ""
+msgstr "_Värviülemineku kaart"
 
 msgid "Recolor the image using colors from the active palette"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi ülevärvimine aktiivse paleti värvidega"
 
 msgid "_Palette Map"
-msgstr ""
+msgstr "_Paletikaart"
 
 msgid "Gradient Map"
-msgstr "Spektrikomplekti kaart"
+msgstr "Värviülemineku kaart"
 
 msgid "Palette Map"
 msgstr "Värvipaleti kaart"
@@ -3976,19 +4077,15 @@
 msgid ""
 "Horizontal\n"
 "Lines"
-msgstr ""
-"Horisontaalsed\n"
-"read"
+msgstr "Rõhtread"
 
 msgid ""
 "Vertical\n"
 "Lines"
-msgstr ""
-"Vertikaalsed\n"
-"read"
+msgstr "Püstread"
 
 msgid "Intersection"
-msgstr ""
+msgstr "Ristumine"
 
 #. attach labels
 msgid "Offset:"
@@ -4002,7 +4099,7 @@
 msgstr "Vertikaalne värv"
 
 msgid "Intersection Color"
-msgstr ""
+msgstr "Vahe värv"
 
 msgid "Slice the image into subimages using guides"
 msgstr "Tükelda pilt abijoonte abil eraldi piltideks"
@@ -4014,7 +4111,7 @@
 msgstr "Giljotiin"
 
 msgid "Find and fix pixels that may be unsafely bright"
-msgstr ""
+msgstr "Ohtlikult heledate pikslite leidmine ja parandamine"
 
 msgid "_Hot..."
 msgstr "_Kuum..."
@@ -4026,19 +4123,19 @@
 msgstr "Loo _uus kiht"
 
 msgid "Action"
-msgstr ""
+msgstr "Tegevus"
 
 msgid "Reduce _Luminance"
-msgstr ""
+msgstr "_Heleduse vähendamine"
 
 msgid "Reduce _Saturation"
-msgstr ""
+msgstr "_Küllastuse vähendamine"
 
 msgid "_Blacken"
 msgstr "_Tumendamine"
 
 msgid "Superimpose many altered copies of the image"
-msgstr ""
+msgstr "Pildist mitme muudetud koopia kokkupaigutamine"
 
 msgid "_Illusion..."
 msgstr "_Illusioon..."
@@ -4141,7 +4238,7 @@
 "Klõpsa ja lohista eelvaatel, et määrata moonutused, mis rakendada pildile."
 
 msgid "Add a jigsaw-puzzle pattern to the image"
-msgstr ""
+msgstr "Puslemustri lisamine pildile"
 
 msgid "_Jigsaw..."
 msgstr "_Pusle..."
@@ -4153,7 +4250,7 @@
 msgstr "Pusle"
 
 msgid "Number of Tiles"
-msgstr "Klotside arv"
+msgstr "Tükkide arv"
 
 msgid "Number of pieces going across"
 msgstr "Pusletükkide arv vasakult paremale"
@@ -4162,13 +4259,13 @@
 msgstr "Pusletükkide arv ülevalt alla"
 
 msgid "Bevel Edges"
-msgstr "Servade viltulõikamine"
+msgstr "Servade faasimine"
 
 msgid "_Bevel width:"
 msgstr "_Serva laius:"
 
 msgid "Degree of slope of each piece's edge"
-msgstr "Tüki servade kalde suurus"
+msgstr "Tüki servade faasi laius"
 
 msgid "H_ighlight:"
 msgstr "_Esiletõstmine:"
@@ -4226,6 +4323,7 @@
 msgid ""
 "Data attached as 'icc-profile' does not appear to be an ICC color profile"
 msgstr ""
+"Kaasa pandud andmed 'icc-profile' nime all ei tundu olevat ICC värviprofiil."
 
 #, c-format
 msgid "'%s' does not appear to be an ICC color profile"
@@ -4242,11 +4340,11 @@
 
 #, c-format
 msgid "The image '%s' has an embedded color profile:"
-msgstr ""
+msgstr "Pildil '%s' on kaasapandud värviprofiil:"
 
 #, c-format
 msgid "Convert the image to the RGB working space (%s)?"
-msgstr ""
+msgstr "Kas teisendada pilt RGB tööruumi (%s)?"
 
 msgid "Convert to RGB working space?"
 msgstr "Kas teisendada RGB tööruumi?"
@@ -4258,7 +4356,7 @@
 msgstr "_Teisenda"
 
 msgid "_Don't ask me again"
-msgstr "Ära _rohkem küsi"
+msgstr "Ära _enam küsi"
 
 msgid "Select destination profile"
 msgstr "Vali sihtprofiil"
@@ -4286,16 +4384,16 @@
 msgstr "Praegune värviprofiil"
 
 msgid "Convert to"
-msgstr "Teisenda profiilile"
+msgstr "Profiili teisendamine"
 
 msgid "Assign"
-msgstr ""
+msgstr "Määra"
 
 msgid "_Rendering Intent:"
-msgstr ""
+msgstr "_Renderdussiht:"
 
 msgid "_Black Point Compensation"
-msgstr ""
+msgstr "_Mustpunkti kompenseerimine"
 
 msgid "Destination profile is not for RGB color space."
 msgstr "Sihtvärviprofiil pole RGB värviruumis."
@@ -4358,25 +4456,25 @@
 msgstr "_Y-nihe:"
 
 msgid "Add a lens flare effect"
-msgstr ""
+msgstr "Läätsehelgi efekti lisamine"
 
 msgid "Lens _Flare..."
-msgstr ""
+msgstr "_Läätsehelk..."
 
 msgid "Render lens flare"
-msgstr ""
+msgstr "Läätsehelgi renderdamine"
 
 msgid "Lens Flare"
-msgstr ""
+msgstr "Läätsehelk"
 
 msgid "Center of Flare Effect"
-msgstr ""
+msgstr "Läätsehelgi keskkoht"
 
 msgid "Show _position"
 msgstr "Näita _asukohta"
 
 msgid "Send the image by email"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi saatmine meiliga"
 
 msgid "Send by E_mail..."
 msgstr "Saada pilt _meiliga..."
@@ -4402,20 +4500,20 @@
 msgstr "_Teema:"
 
 msgid "some sort of error with the file extension or lack thereof"
-msgstr ""
+msgstr "mingit sorti viga faililaiendi või selle puudumisega seoses"
 
 #, c-format
 msgid "Could not start sendmail (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "Sendmail'i polnud võimalik käivitada (%s)"
 
 msgid "Reduce image to pure red, green, and blue"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi vähendamine puhtale punasele, rohelisele ja sinisele"
 
 msgid "Maxim_um RGB..."
 msgstr "_Maksimaalne RGB..."
 
 msgid "Can only operate on RGB drawables."
-msgstr ""
+msgstr "Seda saab kasutada ainult RGB joonistuspinnal."
 
 msgid "Max RGB"
 msgstr "Maks RGB"
@@ -4424,10 +4522,10 @@
 msgstr "Maksimaalne RGB väärtus"
 
 msgid "_Hold the maximal channels"
-msgstr "_"
+msgstr "Maksimaalse kanali _säilitamine"
 
 msgid "Ho_ld the minimal channels"
-msgstr ""
+msgstr "Minimaalse kanali _säilitamine"
 
 msgid "Convert the image into irregular tiles"
 msgstr "Pildi teisendamine ebakorrapärasteks kildudeks"
@@ -4691,22 +4789,22 @@
 msgstr "Juhusliku pilvelaadse tekstuuri loomine"
 
 msgid "_Solid Noise..."
-msgstr ""
+msgstr "_Sujuv müra..."
 
 #. Dialog initialization
 msgid "Solid Noise"
-msgstr ""
+msgstr "Sujuv müra"
 
 msgid "_Detail:"
-msgstr ""
+msgstr "_Detailsus:"
 
 #. Turbulent
 msgid "T_urbulent"
-msgstr ""
+msgstr "_Turbulents"
 
 #. Tilable
 msgid "T_ilable"
-msgstr ""
+msgstr "_Korduv"
 
 msgid "_X size:"
 msgstr "_X suurus:"
@@ -4826,19 +4924,19 @@
 msgstr "Piksli _kõrgus:"
 
 msgid "Create a random plasma texture"
-msgstr ""
+msgstr "Juhusliku plasmamustri koostamine"
 
 msgid "_Plasma..."
-msgstr ""
+msgstr "_Plasma..."
 
 msgid "Plasma"
-msgstr ""
+msgstr "Plasma"
 
 msgid "Random _seed:"
-msgstr ""
+msgstr "Juhuslik seeme:"
 
 msgid "T_urbulence:"
-msgstr ""
+msgstr "_Turbulentsus:"
 
 msgid "Display information about plug-ins"
 msgstr "Pluginate kohta teabe näitamine"
@@ -4953,10 +5051,10 @@
 msgstr "Qbist"
 
 msgid "Load QBE File"
-msgstr "Laadi QBE fail"
+msgstr "QBE faili laadimine"
 
 msgid "Save as QBE File"
-msgstr "Salvesta QBE failina"
+msgstr "QBE faili salvestamine"
 
 msgid "G-Qbist"
 msgstr "G-Qbist"
@@ -5036,16 +5134,16 @@
 msgstr "Pööramine"
 
 msgid "Colorize image using a sample image as a guide"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi värvimine kasutades näidispildi andmeid"
 
 msgid "_Sample Colorize..."
-msgstr ""
+msgstr "_Näidise järgi värvimine..."
 
 msgid "Sample Colorize"
-msgstr ""
+msgstr "Näidise järgi värvimine"
 
 msgid "Get _Sample Colors"
-msgstr ""
+msgstr "_Hangi näidisvärvid"
 
 #. layer combo_box (Dst)
 msgid "Destination:"
@@ -5053,13 +5151,13 @@
 
 #. layer combo_box (Sample)
 msgid "Sample:"
-msgstr "Näide:"
+msgstr "Näidis:"
 
 msgid "From reverse gradient"
-msgstr ""
+msgstr "Pööratud värviüleminekust"
 
 msgid "From gradient"
-msgstr "Spektrikomplektist"
+msgstr "Värviüleminekust"
 
 #. check button
 msgid "Show selection"
@@ -5077,7 +5175,7 @@
 
 #. check button
 msgid "Hold intensity"
-msgstr "Intensiivsuse hoidmine"
+msgstr "Intensiivsuse säilitamine"
 
 #. check button
 msgid "Original intensity"
@@ -5089,16 +5187,16 @@
 
 #. check button
 msgid "Smooth samples"
-msgstr ""
+msgstr "Sujuv näidis"
 
 msgid "Sample analyze"
-msgstr ""
+msgstr "Näidise analüüsimine"
 
 msgid "Remap colorized"
-msgstr ""
+msgstr "Värvide ümberkaardistamine"
 
 msgid "Create an image from an area of the screen"
-msgstr "Loo pilt ekraani pildistamise teel"
+msgstr "Ekraani pildistamisega uue pildi tegemine"
 
 msgid "_Screenshot..."
 msgstr "_Ekraanipilt..."
@@ -5160,13 +5258,13 @@
 msgstr "sekundit"
 
 msgid "Replace partial transparency with the current background color"
-msgstr ""
+msgstr "Osalise läbipaistvuse asendamine praeguse taustavärviga"
 
 msgid "_Semi-Flatten"
-msgstr ""
+msgstr "_Osaline kihtide ühendamine"
 
 msgid "Semi-Flattening"
-msgstr ""
+msgstr "Osaline kihtide ühendamine"
 
 msgid "Make image sharper (less powerful than Unsharp Mask)"
 msgstr "Pildi tegemine teravamaks (vähem võimekas kui ebaterav mask)"
@@ -5205,13 +5303,13 @@
 msgstr "Nihke _suurus:"
 
 msgid "Generate complex sinusoidal textures"
-msgstr ""
+msgstr "Keeruliste sinusoidsete tekstuuride genereerimine"
 
 msgid "_Sinus..."
 msgstr "_Siinus..."
 
 msgid "Sinus: rendering"
-msgstr "Siinus: tekitamine"
+msgstr "Siinus: renderdamine"
 
 #. Create Main window with a vbox
 #. ==============================
@@ -5219,25 +5317,25 @@
 msgstr "Siinus"
 
 msgid "Drawing Settings"
-msgstr "Joonistamise seaded"
+msgstr "Joonistuse seaded"
 
 msgid "_X scale:"
-msgstr "_X mõõtmed:"
+msgstr "_X skaala:"
 
 msgid "_Y scale:"
-msgstr "_Y mõõtmed:"
+msgstr "_Y skaala:"
 
 msgid "Co_mplexity:"
-msgstr ""
+msgstr "_Keerukus:"
 
 msgid "Calculation Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Arvutamise sätted"
 
 msgid "R_andom seed:"
-msgstr ""
+msgstr "_Juhuslik külv:"
 
 msgid "_Force tiling?"
-msgstr ""
+msgstr "_Kohustuslik korduvus"
 
 msgid "_Ideal"
 msgstr "_Ideaalne"
@@ -5259,7 +5357,7 @@
 msgstr "_Esiplaan ja tagapõhi"
 
 msgid "C_hoose here:"
-msgstr "_Vali siin:"
+msgstr "_Valitud värvid:"
 
 msgid "First color"
 msgstr "Esimene värv"
@@ -5268,7 +5366,7 @@
 msgstr "Teine värv"
 
 msgid "Alpha Channels"
-msgstr "Alfakanalid"
+msgstr "Alfakanal"
 
 msgid "F_irst color:"
 msgstr "_Esimene värv:"
@@ -5280,7 +5378,7 @@
 msgstr "_Värvid"
 
 msgid "Blend Settings"
-msgstr "Kokkusegamise seaded"
+msgstr "Sulatamise seaded"
 
 msgid "L_inear"
 msgstr "_Lineaarne"
@@ -5292,7 +5390,7 @@
 msgstr "_Sinusoidne"
 
 msgid "_Blend"
-msgstr "_Sega"
+msgstr "_Sulatus"
 
 msgid "Do _preview"
 msgstr "_Eelvaade"
@@ -5301,16 +5399,16 @@
 msgstr "Sujuva värvipaleti tekitamine pildi järgi"
 
 msgid "Smoo_th Palette..."
-msgstr ""
+msgstr "_Sujuv palett..."
 
 msgid "Deriving smooth palette"
-msgstr ""
+msgstr "Sujuva paleti koostamine"
 
 msgid "Smooth Palette"
-msgstr ""
+msgstr "Sujuv palett"
 
 msgid "_Search depth:"
-msgstr ""
+msgstr "_Otsingu sügavus:"
 
 msgid "Simulate glow by making highlights intense and fuzzy"
 msgstr "Helendamise imiteerimine tehes heledad kohad tugevamaks ja uduseks"
@@ -5443,7 +5541,7 @@
 msgstr "Sisalik"
 
 msgid "Phong"
-msgstr ""
+msgstr "Phong'i"
 
 msgid "Noise"
 msgstr "Müra"
@@ -5461,14 +5559,14 @@
 msgstr "Muster"
 
 msgid "Bumpmap"
-msgstr ""
+msgstr "Kõrguskaart"
 
 msgid "Light"
-msgstr ""
+msgstr "Valgus"
 
 #, c-format
 msgid "File '%s' is not a valid save file."
-msgstr ""
+msgstr "Fail '%s' pole salvestamiseks sobiv fail."
 
 msgid "Open File"
 msgstr "Ava fail"
@@ -5477,13 +5575,13 @@
 msgstr "Salvesta fail"
 
 msgid "Sphere Designer"
-msgstr ""
+msgstr "Sfääri disainer"
 
 msgid "Properties"
 msgstr "Omadused"
 
 msgid "Bump"
-msgstr ""
+msgstr "Kõrgus"
 
 #. row labels
 msgid "Type:"
@@ -5506,10 +5604,10 @@
 msgstr "Turbulents:"
 
 msgid "Amount:"
-msgstr "Hulk:"
+msgstr "Tugevus:"
 
 msgid "Exp.:"
-msgstr ""
+msgstr "Eksp.:"
 
 msgid "Transformations"
 msgstr "Teisendused"
@@ -5524,13 +5622,13 @@
 msgstr "Z-skaala:"
 
 msgid "Rotate X:"
-msgstr "Pööra X:"
+msgstr "Pööre X:"
 
 msgid "Rotate Y:"
-msgstr "Pööra Y:"
+msgstr "Pööre Y:"
 
 msgid "Rotate Z:"
-msgstr "Pööra Z:"
+msgstr "Pööre Z:"
 
 msgid "Position X:"
 msgstr "Asukoht X:"
@@ -5542,19 +5640,19 @@
 msgstr "Asukoht Z:"
 
 msgid "Rendering sphere"
-msgstr ""
+msgstr "Sfääri renderdamine"
 
 msgid "Create an image of a textured sphere"
-msgstr ""
+msgstr "Tekstuuriga sfääri pildi loomine"
 
 msgid "Sphere _Designer..."
-msgstr ""
+msgstr "Sfääri _disainer..."
 
 msgid "Region selected for plug-in is empty"
-msgstr ""
+msgstr "Plugina jaoks valitud piirkond on tühi"
 
 msgid "Make transparency all-or-nothing"
-msgstr ""
+msgstr "Läbipaistvusele läve rakendamine"
 
 msgid "_Threshold Alpha..."
 msgstr "_Läbipaistvuse lävi..."
@@ -5563,7 +5661,7 @@
 msgstr "Kihi alfakanal on lukustatud."
 
 msgid "RGBA/GRAYA drawable is not selected."
-msgstr ""
+msgstr "RGBA/GRAYA joonistuspind pole valitud."
 
 msgid "Coloring transparency"
 msgstr "Värvimise läbipaistvus"
@@ -5587,13 +5685,13 @@
 msgstr "Klotsi _laius:"
 
 msgid "Paper Tile"
-msgstr ""
+msgstr "Paberkaardid"
 
 msgid "Division"
-msgstr ""
+msgstr "Jaotis"
 
 msgid "Fractional Pixels"
-msgstr ""
+msgstr "Poolpikslid"
 
 msgid "_Background"
 msgstr "_Taust"
@@ -5614,10 +5712,10 @@
 msgstr "_Maks. (%):"
 
 msgid "_Wrap around"
-msgstr ""
+msgstr "_Pilt kordub üle serva"
 
 msgid "Background Type"
-msgstr "Tagapõhja tüüp"
+msgstr "Taust"
 
 msgid "I_nverted image"
 msgstr "_Inverteeritud pilt"
@@ -5632,19 +5730,19 @@
 msgstr "_Taustavärv"
 
 msgid "S_elect here:"
-msgstr ""
+msgstr "_Valitud värv:"
 
 msgid "Background Color"
 msgstr "Taustavärv"
 
 msgid "Cut image into paper tiles, and slide them"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi tükeldamine kaartideks ja nende nihutamine"
 
 msgid "September 31, 1999"
-msgstr ""
+msgstr "31. september 1999"
 
 msgid "_Paper Tile..."
-msgstr ""
+msgstr "_Paberkaardid..."
 
 msgid "Alters edges to make the image seamlessly tileable"
 msgstr "Pildi servade muutmine, et see oleks veatult korduv"
@@ -5656,17 +5754,17 @@
 msgstr "Klotside kordaja"
 
 msgid "Tile image into smaller versions of the original"
-msgstr ""
+msgstr "Pildist tehakse veatult korduv pilt"
 
 msgid "_Small Tiles..."
 msgstr "Väik_sed klotsid..."
 
 msgid "Region selected for filter is empty."
-msgstr ""
+msgstr "Filtri jaoks valitud piirkond on tühi."
 
 #. Set the tile cache size
 msgid "Tiling"
-msgstr ""
+msgstr "Korduvad klotsid"
 
 #. Get the preview image
 msgid "Small Tiles"
@@ -5675,16 +5773,16 @@
 #. Area for buttons etc
 #. Flip
 msgid "Flip"
-msgstr ""
+msgstr "Peegeldamine"
 
 msgid "A_ll tiles"
-msgstr ""
+msgstr "_Kõik klotsid"
 
 msgid "Al_ternate tiles"
-msgstr ""
+msgstr "_Vaheldumisi"
 
 msgid "_Explicit tile"
-msgstr ""
+msgstr "_Määratud klots"
 
 msgid "Ro_w:"
 msgstr "_Rida:"
@@ -5693,26 +5791,26 @@
 msgstr "_Veerg:"
 
 msgid "O_pacity:"
-msgstr ""
+msgstr "_Katvus:"
 
 #. Lower frame saying howmany segments
 msgid "Number of Segments"
-msgstr ""
+msgstr "Segmentide arv"
 
 msgid "Create an array of copies of the image"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi koopiate paigutamine ruudustikku"
 
 msgid "_Tile..."
-msgstr ""
+msgstr "_Klots..."
 
 msgid "Tile"
 msgstr "Klots"
 
 msgid "Tile to New Size"
-msgstr ""
+msgstr "Uue klotsi suurus"
 
 msgid "C_reate new image"
-msgstr "_Loo uus pilt"
+msgstr "_Luuakse uus pilt"
 
 msgid "Saved"
 msgstr "Salvestatud"
@@ -5837,7 +5935,7 @@
 msgstr "Ebaterav mask"
 
 msgid "Invert the brightness of each pixel"
-msgstr ""
+msgstr "Kõigi pikslite heleduse pööramine"
 
 msgid "_Value Invert"
 msgstr "_Väärtuse pööramine"
@@ -6019,16 +6117,16 @@
 msgstr "_Pööratud"
 
 msgid "Twist or smear image in many different ways"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi väänamine või venitamine erinevatel viisidel"
 
 msgid "_Warp..."
-msgstr "_Kooluta..."
+msgstr "_Koolutamine..."
 
 msgid "Warp"
-msgstr "Kooluta"
+msgstr "Koolutamine"
 
 msgid "Basic Options"
-msgstr "Lihtvõimalused"
+msgstr "Lihtsad võimalused"
 
 msgid "Step size:"
 msgstr "Sammu suurus:"
@@ -6038,7 +6136,7 @@
 
 #. Displacement map menu
 msgid "Displacement map:"
-msgstr ""
+msgstr "Nihkekaart:"
 
 #. =======================================================================
 #. Displacement Type
@@ -6063,7 +6161,7 @@
 msgstr "Erivõimalused"
 
 msgid "Dither size:"
-msgstr ""
+msgstr "Virvenduse suurus:"
 
 msgid "Rotation angle:"
 msgstr "Pöördenurk:"
@@ -6073,46 +6171,46 @@
 
 #. Magnitude map menu
 msgid "Magnitude map:"
-msgstr ""
+msgstr "Võimenduskaart:"
 
 msgid "Use magnitude map"
-msgstr ""
+msgstr "Võimenduskaardi kasutamine"
 
 #. --------------------------------------------------------------------
 #. ---------  The "other" table     --------------------------
 msgid "More Advanced Options"
-msgstr ""
+msgstr "Veel erilisemad valikud"
 
 msgid "Gradient scale:"
-msgstr ""
+msgstr "Gradiendi skaala:"
 
 msgid "Gradient map selection menu"
-msgstr ""
+msgstr "Gradiendi kaardi valikumenüü"
 
 msgid "Vector mag:"
-msgstr ""
+msgstr "Vektori võim.:"
 
 #. Angle
 msgid "Angle:"
-msgstr ""
+msgstr "Nurk:"
 
 msgid "Fixed-direction-vector map selection menu"
-msgstr ""
+msgstr "Püsisuunavektori kaardi valikumenüü"
 
 #. make sure layer is visible
 msgid "Smoothing X gradient"
-msgstr ""
+msgstr "X-gradiendi pehmendamine"
 
 msgid "Smoothing Y gradient"
-msgstr ""
+msgstr "Y-gradiendi pehmendamine"
 
 #. calculate new X,Y Displacement image maps
 msgid "Finding XY gradient"
-msgstr ""
+msgstr "XY gradiendi leidmine"
 
 #, c-format
 msgid "Flow step %d"
-msgstr ""
+msgstr "Voolamise samm %d"
 
 msgid "Distort the image with waves"
 msgstr "Pildi moonutamine lainetega"
@@ -6316,28 +6414,28 @@
 msgstr "Suuremad väärtused suurendavad efekti võimsust"
 
 msgid "Bad colormap"
-msgstr ""
+msgstr "Vigane värvikaart"
 
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid BMP file"
-msgstr ""
+msgstr "'%s' pole sobiv BMP fail"
 
 #, c-format
 msgid "Error reading BMP file header from '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Viga BMP fiali päise lugemisel failist '%s'"
 
 #, c-format
 msgid "Unsupported compression (%lu) in BMP file from '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Toetamata tihendamine (%lu) BMP failis '%s'"
 
 msgid "Unrecognized or invalid BMP compression format."
-msgstr ""
+msgstr "Tundmatu või väär BMP tihendusvorming."
 
 msgid "Unsupported or invalid bitdepth."
-msgstr ""
+msgstr "Toetamata või sobimatu bitisügavus."
 
 msgid "The bitmap ends unexpectedly."
-msgstr ""
+msgstr "Raster lõppes ootamatult."
 
 msgid "Cannot save indexed image with transparency in BMP file format."
 msgstr ""
@@ -6348,20 +6446,23 @@
 
 #. Run-Length Encoded
 msgid "_Run-Length Encoded"
-msgstr ""
+msgstr "_Run-Length Encoded (RLE)"
 
 #. Compatibility Options
 msgid "Co_mpatibility Options"
 msgstr "Ü_hilduvuse valikud"
 
 msgid "_Do not write color space information"
-msgstr ""
+msgstr "_Värviruumi andmeid ei kirjutata"
 
 msgid ""
 "Some applications can not read BMP images that include color space "
 "information. GIMP writes color space information by default. Enabling this "
 "option will cause GIMP to not write color space information to the file."
 msgstr ""
+"Mõned rakendused ei suuda avada BMP faile, mis sisaldavad värviruumi "
+"andmeid. GIMP vaikimisi kirjutab värviruumi andmed. Selle valiku märkimisel "
+"jätab GIMP värviruumi andmed faili kirjutamata."
 
 #. Advanced Options
 msgid "_Advanced Options"
@@ -6395,88 +6496,90 @@
 msgstr "G3 faksi pilt"
 
 msgid "Flexible Image Transport System"
-msgstr ""
+msgstr "Flexible Image Transport System"
 
 msgid "Error during open of FITS file"
 msgstr "Viga FITS faili avamisel"
 
 msgid "FITS file keeps no displayable images"
-msgstr ""
+msgstr "FITS fail ei sisalda ühtegi kuvatavat pilti"
 
 msgid "FITS save cannot handle images with alpha channels"
-msgstr ""
+msgstr "FITSi salvestamine ei suuda kasutada alfakanaliga pilte"
 
 msgid "Load FITS File"
 msgstr "Laadin FITS fail"
 
 msgid "Replacement for undefined pixels"
-msgstr ""
+msgstr "Määramata pikslite asendamine"
 
 msgid "White"
 msgstr "Valge"
 
 msgid "Pixel value scaling"
-msgstr ""
+msgstr "Piksli väärtuse skaleerimine"
 
 msgid "By DATAMIN/DATAMAX"
-msgstr ""
+msgstr "DATAMIN/DATAMAX-i järgi"
 
 msgid "Image Composing"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi liitmine"
 
 msgctxt "composing"
 msgid "None"
 msgstr "Puudub"
 
 msgid "AutoDesk FLIC animation"
-msgstr ""
+msgstr "AutoDesk FLIC animatsioon"
 
 #, c-format
 msgid "Frame (%i)"
-msgstr ""
+msgstr "Kaader (%i)"
 
 msgid "Sorry, I can save only INDEXED and GRAY images."
-msgstr ""
+msgstr "Vabandust, ma oskan salvestada ainult indekseeritud ja halle pilte."
 
 msgid "GFLI 1.3 - Load framestack"
-msgstr ""
+msgstr "GFLI 1.3 - laadimise raamistik"
 
 msgctxt "frame-range"
 msgid "From:"
-msgstr ""
+msgstr "Kellelt:"
 
 msgctxt "frame-range"
 msgid "To:"
 msgstr "Kellele:"
 
 msgid "GFLI 1.3"
-msgstr ""
+msgstr "GFLI 1.3"
 
 msgid "Windows Icon"
 msgstr "Windowsi ikoon"
 
 msgid "Icon Details"
-msgstr ""
+msgstr "Ikooni andmed"
 
 msgid ""
 "Large icons and compression are not supported by all programs. Older "
 "applications may not open this file correctly."
 msgstr ""
+"Kõik programmid ei toeta suuri ikoone ja tihendamist. Vanemad rakendused ei "
+"pruugi seda faili õigesti avada."
 
 msgid "1 bpp, 1-bit alpha, 2-slot palette"
-msgstr ""
+msgstr "1 bitt, 1-biti alfa, 2 pesaga palett"
 
 msgid "4 bpp, 1-bit alpha, 16-slot palette"
-msgstr ""
+msgstr "4 bitti, 1-biti alfa, 16 pesaga palett"
 
 msgid "8 bpp, 1-bit alpha, 256-slot palette"
-msgstr ""
+msgstr "8 bitti, 1-biti alfa, 256 pesaga palett"
 
 msgid "24 bpp, 1-bit alpha, no palette"
-msgstr ""
+msgstr "24 bitti, 1-biti alfa, paletita"
 
 msgid "32 bpp, 8-bit alpha, no palette"
-msgstr ""
+msgstr "32 bitti, 8-biti alfa, paletita"
 
 msgid "Compressed (PNG)"
 msgstr "Pakitud (PNG)"
@@ -6488,7 +6591,7 @@
 
 #, c-format
 msgid "Opening thumbnail for '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "'%s' pisipildi avamine"
 
 msgid "Microsoft Windows icon"
 msgstr "Microsoft Windowsi ikoon"
@@ -6503,7 +6606,7 @@
 msgstr "EXIF andmete järgi võib öelda, et pilt on pööratud."
 
 msgid "Would you like GIMP to rotate it into the standard orientation?"
-msgstr ""
+msgstr "Kas GIMP peaks selle pöörama standardsesse suunda?"
 
 msgid "JPEG preview"
 msgstr "JPEG eelvaade"
@@ -6516,7 +6619,7 @@
 msgstr "Faili suurus: teadmata"
 
 msgid "Calculating file size..."
-msgstr ""
+msgstr "Faili suuruse arvutamine..."
 
 msgid "JPEG"
 msgstr "JPEG"
@@ -6528,7 +6631,7 @@
 msgstr "JPEG kvaliteedi parameetrid"
 
 msgid "Enable preview to obtain the file size."
-msgstr ""
+msgstr "Faili suuruse hankimiseks eelvaate lubamine."
 
 msgid "Sho_w preview in image window"
 msgstr "Näita _eelvaadet pildiaknas"
@@ -6537,7 +6640,7 @@
 msgstr "_Silumine:"
 
 msgid "Interval (MCU rows):"
-msgstr ""
+msgstr "Vahemik (MCU read):"
 
 msgid "Use _restart markers"
 msgstr "Kasuta _restardi markereid"
@@ -6546,7 +6649,7 @@
 msgstr "_Optimeeri"
 
 msgid "_Progressive"
-msgstr ""
+msgstr "_Progressiivne"
 
 msgid "Save _EXIF data"
 msgstr "Salvesta _EXIF andmed"
@@ -6558,34 +6661,36 @@
 msgstr "Salvesta _XMP andmed"
 
 msgid "_Use quality settings from original image"
-msgstr ""
+msgstr "_Esialgse pildi kvaliteedisätete kasutamine"
 
 msgid ""
 "If the original image was loaded from a JPEG file using non-standard quality "
 "settings (quantization tables), enable this option to get almost the same "
 "quality and file size."
 msgstr ""
+"Kui esialgne pilt laaditi JPEG failist, mis kasutas mittestandardseid "
+"kvaliteedi sätteid (kvantortabeleid), siis märgi see valik, et saada peaaegu "
+"sama kvaliteedi ja suurusega pilt."
 
 #. Subsampling
-#, fuzzy
 msgid "Su_bsampling:"
-msgstr "Näide:"
+msgstr "_Alamsämplid:"
 
 msgid "4:4:4 (best quality)"
-msgstr ""
+msgstr "4:4:4 (parim kvaliteet)"
 
 msgid "4:2:2 horizontal (chroma halved)"
-msgstr ""
+msgstr "4:2:2 horisontaalne (pooled toonidest)"
 
 msgid "4:2:2 vertical (chroma halved)"
-msgstr ""
+msgstr "4:2:2 vertikaalne (pooled toonidest)"
 
 msgid "4:2:0 (chroma quartered)"
-msgstr ""
+msgstr "4:2:0 (veerand toonidest)"
 
 #. DCT method
 msgid "_DCT method:"
-msgstr ""
+msgstr "_DCT meetod:"
 
 msgid "Fast Integer"
 msgstr "Kiire täisarv"
@@ -6617,7 +6722,7 @@
 
 #, c-format
 msgid "Not a valid Photoshop document file"
-msgstr ""
+msgstr "Pole korrektne Photoshopi dokumendifail"
 
 #, c-format
 msgid "Unsupported file format version: %d"
@@ -6625,11 +6730,11 @@
 
 #, c-format
 msgid "Too many channels in file: %d"
-msgstr ""
+msgstr "Failis on liiga palju kanaleid: %d"
 
 #, c-format
 msgid "Unsupported or invalid image size: %dx%d"
-msgstr ""
+msgstr "Toetamata või vigane pildisuurus: %dx%d"
 
 #, c-format
 msgid "Unsupported color mode: %s"
@@ -6641,52 +6746,55 @@
 
 #, c-format
 msgid "The file is corrupt!"
-msgstr ""
+msgstr "Fail on rikutud!"
 
 #, c-format
 msgid "Too many channels in layer: %d"
-msgstr ""
+msgstr "Kihil on liiga palju kanaleid: %d"
 
 #, c-format
 msgid "Unsupported or invalid layer height: %d"
-msgstr ""
+msgstr "Toetamata või vigane kihi kõrgus: %d"
 
 #, c-format
 msgid "Unsupported or invalid layer width: %d"
-msgstr ""
+msgstr "Toetamata või vigane kihi laius: %d"
 
 #, c-format
 msgid "Unsupported or invalid layer size: %dx%d"
-msgstr ""
+msgstr "Toetamata või vigane kihi suruus: %dx%d"
 
 #, c-format
 msgid "Unsupported or invalid layer mask height: %d"
-msgstr ""
+msgstr "Toetamata või vigane kihi maski kõrgus: %d"
 
 #, c-format
 msgid "Unsupported or invalid layer mask width: %d"
-msgstr ""
+msgstr "Toetamata või vigane kihi maski laius: %d"
 
 #, c-format
 msgid "Unsupported or invalid layer mask size: %dx%d"
-msgstr ""
+msgstr "Toetamata või vigane kihi maski suurus: %dx%d"
 
 #, c-format
 msgid "Unsupported compression mode: %d"
-msgstr ""
+msgstr "Toetamata tihendamise režiim: %d"
 
 msgid ""
 "Warning\n"
 "The layer mask is partly outside the layer boundary. The mask will be "
 "cropped which may result in data loss."
 msgstr ""
+"Hoiatus\n"
+"Kihi mask asub osaliselt väljaspool kihi piire. Mask lõigatakse väiksemaks, "
+"see võib põhjustada andmete kadu."
 
 msgid "Extra"
-msgstr ""
+msgstr "Lisaks"
 
 #, c-format
 msgid "Unsupported or invalid channel size"
-msgstr ""
+msgstr "Toetamata või sobimatu kanali suurus"
 
 msgid "Photoshop image"
 msgstr "Photoshopi pilt"
@@ -6696,9 +6804,11 @@
 "Unable to save layer with mode '%s'. Either the PSD file format or the save "
 "plug-in does not support that, using normal mode instead."
 msgstr ""
+"Pildi kihti pole võimalik salvestada režiimis '%s'. Kas PSD vorming või "
+"salvestamise plugin ei toeta seda, selle asemel kasutatakse tavalist režiimi."
 
 msgid "Error: Can't convert GIMP base imagetype to PSD mode"
-msgstr ""
+msgstr "Viga: GIMPi baasfailitüüpi pole võimalik teisendada PSD režiimi"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -6717,18 +6827,18 @@
 "on rohkem kui 30000 pikslit laiad või kõrged."
 
 msgid "Unexpected end of file"
-msgstr ""
+msgstr "Ootamatu faililõpp"
 
 msgid "Silicon Graphics IRIS image"
-msgstr ""
+msgstr "Silicon Graphics IRIS pilt"
 
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' for reading."
-msgstr ""
+msgstr "'%s' faili pole võimalik lugemiseks avada."
 
 #, c-format
 msgid "Invalid width: %hu"
-msgstr ""
+msgstr "Vigane laius: %hu"
 
 #, c-format
 msgid "Invalid height: %hu"
@@ -6736,14 +6846,14 @@
 
 #, c-format
 msgid "Invalid number of channels: %hu"
-msgstr ""
+msgstr "Vigane kanalite arv: %hu"
 
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' for writing."
-msgstr ""
+msgstr "'%s' faili pole võimalik kirjutamiseks avada."
 
 msgid "SGI"
-msgstr ""
+msgstr "SGI"
 
 msgid "Compression type"
 msgstr "Tihenduse tüüp"
@@ -6758,47 +6868,49 @@
 "Aggressive RLE\n"
 "(not supported by SGI)"
 msgstr ""
+"Agressiivne RLE\n"
+"(pole toetatud SGI poolt)"
 
 #, c-format
 msgid "Downloading image (%s of %s)"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi allalaadimine (%s / %s)"
 
 #, c-format
 msgid "Uploading image (%s of %s)"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi üleslaadimine (%s / %s)"
 
 #, c-format
 msgid "Downloaded %s of image data"
-msgstr ""
+msgstr "Alla laaditud %s pildiandmeid"
 
 #, c-format
 msgid "Uploaded %s of image data"
-msgstr ""
+msgstr "Üles laaditud %s pildiandmeid"
 
 msgid "Connecting to server"
 msgstr "Serveriga ühendamine"
 
 msgid "Could not initialize libcurl"
-msgstr ""
+msgstr "libcurli lähtestamine polnud võimalik"
 
 #, c-format
 msgid "Downloading %s of image data"
-msgstr ""
+msgstr "Allalaadimine - %s pildiandmeid"
 
 #, c-format
 msgid "Opening '%s' for reading resulted in %s response code: %ld"
-msgstr ""
+msgstr "'%s' lugemiseks avamine andis %s veakoodi: %ld"
 
 #, c-format
 msgid "wget exited abnormally on URI '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "wget lõpetas ebatavaliselt URIga '%s'"
 
 #. The third line is "Connecting to..."
 #, c-format
 msgid "(timeout is %d second)"
 msgid_plural "(timeout is %d seconds)"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "(aegumine on %d sekund)"
+msgstr[1] "(aegumine on %d sekundit)"
 
 #. The fourth line is either the network request or an error
 msgid "Opening URI"
@@ -6809,7 +6921,7 @@
 msgstr "Tekkis arvutivõrgu viga: %s"
 
 msgid "Downloading unknown amount of image data"
-msgstr ""
+msgstr "Teadmata koguse pildiandmete allalaadimine"
 
 msgid "URI"
 msgstr "URI"
@@ -6823,36 +6935,36 @@
 
 #, c-format
 msgid "XJT file contains unknown layermode %d"
-msgstr ""
+msgstr "XJT fail sisaldab tundmatut kihirežiimi %d"
 
 #, c-format
 msgid "Warning: unsupported layermode %d saved to XJT"
-msgstr ""
+msgstr "Hoiatus: toetamata kihirežiim %d salvestatud XJT faili"
 
 #, c-format
 msgid "XJT file contains unknown pathtype %d"
-msgstr ""
+msgstr "XJT fail sisaldab tundmatut asukoha liiki %d"
 
 #, c-format
 msgid "Warning: unsupported pathtype %d saved to XJT"
-msgstr ""
+msgstr "Hoiatus: toetamata asukoha liik %d salvestatud XJT faili"
 
 #, c-format
 msgid "XJT file contains unknown unittype %d"
-msgstr ""
+msgstr "XJT fail sisaldab tundmatut ühikuliiki %d"
 
 #, c-format
 msgid "Warning: unsupported unittype %d saved to XJT"
-msgstr ""
+msgstr "Hoiatus: toetamata ühikuliik %d salvestatud XJT faili"
 
 msgid "XJT"
-msgstr ""
+msgstr "XJT"
 
 msgid "Optimize"
 msgstr "Optimeeri"
 
 msgid "Clear transparent"
-msgstr ""
+msgstr "Läbipaistva eemaldamine"
 
 msgid "Quality:"
 msgstr "Kvaliteet:"
@@ -6873,123 +6985,122 @@
 msgstr "Viga: XJT omaduste fail '%s' on tühi."
 
 msgid "Create cosmic recursive fractal flames"
-msgstr ""
+msgstr "Kosmiliste rekursiivsete fraktaalleekide koostamine"
 
 msgid "_Flame..."
-msgstr ""
+msgstr "_Leek..."
 
 msgid "Drawing flame"
-msgstr ""
+msgstr "Leegi joonistamine"
 
 msgid "Flame works only on RGB drawables."
-msgstr ""
+msgstr "Leegi efekt töötab ainult RGB joonistuspindadel."
 
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a regular file"
-msgstr ""
+msgstr "'%s' ei ole tavaline fail"
 
 msgid "Edit Flame"
-msgstr ""
+msgstr "Leegi muutmine"
 
 msgid "Directions"
-msgstr ""
+msgstr "Suunad"
 
 msgid "Controls"
-msgstr ""
+msgstr "Valitsad"
 
 msgid "_Speed:"
 msgstr "_Kiirus:"
 
 msgid "_Randomize"
-msgstr ""
+msgstr "_Juhuslik"
 
 msgid "Same"
-msgstr ""
+msgstr "Sama"
 
 msgid "Random"
-msgstr ""
+msgstr "Juhuslik"
 
 msgid "Swirl"
-msgstr ""
+msgstr "Pööre"
 
 msgid "Horseshoe"
-msgstr ""
+msgstr "Hobuseraud"
 
 msgid "Polar"
-msgstr ""
+msgstr "Polaarkoordinaadid"
 
 msgid "Bent"
-msgstr ""
+msgstr "Kallutus"
 
 msgid "Handkerchief"
-msgstr ""
+msgstr "Taskurätt"
 
 msgid "Heart"
-msgstr ""
+msgstr "Süda"
 
 msgid "Disc"
-msgstr ""
+msgstr "Ketas"
 
 msgid "Hyperbolic"
-msgstr ""
+msgstr "Hüperboolne"
 
 msgid "Ex"
-msgstr ""
+msgstr "Eks"
 
 msgid "Julia"
 msgstr "Julia"
 
 msgid "Fisheye"
-msgstr ""
+msgstr "Kalasilm"
 
 msgid "Popcorn"
-msgstr ""
+msgstr "Popkorn"
 
 msgid "Exponential"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Eksponentsiaalne"
+
 msgid "Power"
-msgstr "Aeglasemalt"
+msgstr "Astmefunktsioon"
 
 msgid "Cosine"
 msgstr "Koosinus"
 
 msgid "Rings"
-msgstr ""
+msgstr "Ringid"
 
 msgid "Fan"
-msgstr ""
+msgstr "Ventilaator"
 
 msgid "Eyefish"
-msgstr ""
+msgstr "Silmkala"
 
 msgid "Bubble"
-msgstr ""
+msgstr "Mull"
 
 msgid "Cylinder"
-msgstr ""
+msgstr "Silinder"
 
 msgid "Blur"
 msgstr "Hägu"
 
 msgid "Gaussian"
-msgstr "Gaussi hägu"
+msgstr "Gaussi"
 
 msgid "_Variation:"
-msgstr ""
+msgstr "_Variatsioon:"
 
 msgid "Load Flame"
-msgstr ""
+msgstr "Leegi laadimine"
 
 msgid "Save Flame"
-msgstr ""
+msgstr "Leegi salvestamine"
 
 msgid "Flame"
-msgstr ""
+msgstr "Leek"
 
 msgid "_Rendering"
-msgstr ""
+msgstr "_Renderdamine"
 
 msgid "Co_ntrast:"
 msgstr "Ko_ntrastsus:"
@@ -6998,19 +7109,19 @@
 msgstr "_Gamma:"
 
 msgid "Sample _density:"
-msgstr ""
+msgstr "Sämplite _tihedus:"
 
 msgid "Spa_tial oversample:"
-msgstr ""
+msgstr "_Ruumiline ülesämpeldus:"
 
 msgid "Spatial _filter radius:"
-msgstr ""
+msgstr "Ruumi_filtri raadius:"
 
 msgid "Color_map:"
-msgstr ""
+msgstr "Värvus_kaart:"
 
 msgid "Custom gradient"
-msgstr "Omatehtud spektrikomplekt"
+msgstr "Enda värviüleminek"
 
 msgid "C_amera"
 msgstr "K_aamera"
@@ -7071,25 +7182,25 @@
 
 msgid ""
 "The higher the number of iterations, the more details will be calculated"
-msgstr ""
+msgstr "Mida suurem on iteratsioonide arv, seda detailsem fraktaal arvutatakse"
 
 msgid "CX:"
 msgstr "CX:"
 
 msgid "Changes aspect of fractal"
-msgstr ""
+msgstr "Muudab fraktaali külgede suhet"
 
 msgid "CY:"
 msgstr "CY:"
 
 msgid "Load a fractal from file"
-msgstr "Lae fraktaal failist"
+msgstr "Fraktaali laadimine failist"
 
 msgid "Reset parameters to default values"
-msgstr "Sea uuesti algväärtused"
+msgstr "Algväärtuste taastamine"
 
 msgid "Save active fractal to file"
-msgstr "Salvesta aktiivne fraktaal faili"
+msgstr "Aktiivse fraktaali salvestamine faili"
 
 #. Fractal type toggle box
 msgid "Fractal Type"
@@ -7123,26 +7234,26 @@
 msgstr "Värvide arv:"
 
 msgid "Change the number of colors in the mapping"
-msgstr ""
+msgstr "Kaardistamisel kasutatavate värvide arv"
 
 msgid "Use loglog smoothing"
-msgstr ""
+msgstr "loglog silumise kasutamine"
 
 msgid "Use log log smoothing to eliminate \"banding\" in the result"
-msgstr ""
+msgstr "Log log silumise kasutamine, et kõrvaldada \"ribade\" esinemine"
 
 #. Color Density frame
 msgid "Color Density"
 msgstr "Värvitihedus"
 
 msgid "Change the intensity of the red channel"
-msgstr "Muuda punase kanali intensiivsust"
+msgstr "Punase kanali intensiivsuse muutmine"
 
 msgid "Change the intensity of the green channel"
-msgstr "Muuda rohelise kanali intensiivsust"
+msgstr "Rohelise kanali intensiivsuse muutmine"
 
 msgid "Change the intensity of the blue channel"
-msgstr "Muuda sinise kanali intensiivsust"
+msgstr "Sinise kanali intensiivsuse muutmine"
 
 #. Color Function frame
 msgid "Color Function"
@@ -7156,23 +7267,27 @@
 msgstr "Puudub"
 
 msgid "Use sine-function for this color component"
-msgstr ""
+msgstr "Siinusfunktsiooni kasutamine selle värvikomponendi jaoks"
 
 msgid "Use cosine-function for this color component"
-msgstr ""
+msgstr "Koosinusfunktsiooni kasutamine selle värvikomponendi jaoks"
 
 msgid ""
 "Use linear mapping instead of any trigonometrical function for this color "
 "channel"
 msgstr ""
+"Selle värvikanali jaoks lineaarse kaardistamise kasutamine "
+"trigonomeetriliste funktsioonide asemel"
 
 msgid "Inversion"
-msgstr ""
+msgstr "Pööratud"
 
 msgid ""
 "If you enable this option higher color values will be swapped with lower "
 "ones and vice versa"
 msgstr ""
+"Kui sa valid selle valiku, vahetatakse suuremad värvuskanali väärtused "
+"väiksemaga ja vastupidi"
 
 #. Colormode toggle box
 msgid "Color Mode"
@@ -7185,95 +7300,98 @@
 "Create a color-map with the options you specified above (color density/"
 "function). The result is visible in the preview image"
 msgstr ""
+"Värvuskaardi loomine ülal kirjeldatud väärtuste järgi (värvide tihedus ja "
+"funktsioon). Tulemus on näha näidispildil."
 
 msgid "Apply active gradient to final image"
-msgstr "Rakenda aktiivne spektrikomplekti lõplikule pildile"
+msgstr "Värviülemineku kasutamine"
 
 msgid "Create a color-map using a gradient from the gradient editor"
-msgstr ""
-"Loo värvikaart kasutades spektrikomplekti spektrikomplektide redaktorist"
+msgstr "Värvikaardi loomine kasutades värviüleminekut"
 
 msgid "FractalExplorer Gradient"
-msgstr ""
+msgstr "Fraktaalide sirvija värviüleminek"
 
 msgid "_Fractals"
-msgstr ""
+msgstr "_Fraktaalid"
 
 #, c-format
 msgid "Could not write '%s': %s"
 msgstr "Ei suutnud '%s' kirjutada: %s"
 
 msgid "Load Fractal Parameters"
-msgstr ""
+msgstr "Fraktaali parameetrite laadimine"
 
 msgid "Save Fractal Parameters"
-msgstr ""
+msgstr "Fraktaali parameetrite salvestamine"
 
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a FractalExplorer file"
-msgstr ""
+msgstr "'%s' pole FractalExploreri fail"
 
 #, c-format
 msgid "'%s' is corrupt. Line %d Option section incorrect"
-msgstr ""
+msgstr "'%s' on rikutud. Valiku sektsioon real %d pole õige"
 
 msgid "Render fractal art"
-msgstr ""
+msgstr "Fraktaalkunsti renderdamine"
 
 msgid "_Fractal Explorer..."
-msgstr ""
+msgstr "_Fraktaalide sirvija..."
 
 msgid "Rendering fractal"
-msgstr ""
+msgstr "Fraktaali renderdamine"
 
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete \"%s\" from the list and from disk?"
 msgstr ""
-"Oled sa ikka päris kindel et tahad kustutada \"%s\" nii nimekirjast kui ka "
+"Kas sa oled kindel, et tahad kustutada \"%s\" nii nimekirjast kui "
 "kõvakettalt?"
 
 msgid "Delete Fractal"
-msgstr ""
+msgstr "Fraktaali kustutamine"
 
 #, c-format
 msgid "File '%s' is not a FractalExplorer file"
-msgstr ""
+msgstr "Fail '%s' pole FractalExploreri fail"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' is corrupt.\n"
 "Line %d Option section incorrect"
 msgstr ""
+"Fail '%s' on rikutud.\n"
+"Valiku sektsioon real %d pole õige"
 
 msgid "My first fractal"
-msgstr ""
+msgstr "Minu esimene fraktaal"
 
 msgid "Select folder and rescan collection"
-msgstr ""
+msgstr "Kausta valimine ja kogumiku sisu uuendamine"
 
 msgid "Apply currently selected fractal"
-msgstr ""
+msgstr "Valitud fraktaali rakendamine"
 
 msgid "Delete currently selected fractal"
-msgstr ""
+msgstr "Valitud fraktaali kustutamine"
 
 msgid "Rescan for Fractals"
-msgstr ""
+msgstr "Fraktaalide uuesti otsimine"
 
 msgid "Add FractalExplorer Path"
-msgstr ""
+msgstr "FractalExploreri kataloogi lisamine"
 
 msgid "Closed"
-msgstr "Suletud"
+msgstr "Kinnine"
 
 msgid "Close curve on completion"
-msgstr ""
+msgstr "Joone lõpetamisel selle sulgemine"
 
 msgid "Show Line Frame"
-msgstr ""
+msgstr "Joone raami näitamine"
 
 msgid "Draws lines between the control points. Only during curve creation"
-msgstr ""
+msgstr "Joonte joonistamine juhtpunktide vahele. Ainult kurvi loomise ajal"
 
 #. Start building the dialog up
 msgid "Gfig"
@@ -7281,36 +7399,36 @@
 
 #. Tool options notebook
 msgid "Tool Options"
-msgstr "Tööriista võimalused"
+msgstr "Tööriista valikud"
 
 msgid "_Stroke"
-msgstr "_Pintselda"
+msgstr "_Pintseldamine"
 
 #. Fill frame on right side
 msgid "Fill"
-msgstr "Täida"
+msgstr "Täide"
 
 msgid "No fill"
-msgstr "Ei täida"
+msgstr "Ei täideta"
 
 msgid "Color fill"
-msgstr "Täida värviga"
+msgstr "Täidetakse värviga"
 
 msgid "Pattern fill"
-msgstr "Täida mustriga"
+msgstr "Täidetakse mustriga"
 
 msgid "Shape gradient"
-msgstr "Kujunda spektrikomplekti"
+msgstr "Kujundi järgi värviüleminek"
 
 msgid "Vertical gradient"
-msgstr "Vertikaalne spektrikomplekt"
+msgstr "Püstine värviüleminek"
 
 msgid "Horizontal gradient"
-msgstr "Horisontaalne spektrikomplekt"
+msgstr "Rõhtne värviüleminek"
 
 #. "show image" checkbutton at bottom of style frame
 msgid "Show image"
-msgstr "Näita pilti"
+msgstr "Pildi näitamine"
 
 #. "snap to grid" checkbutton at bottom of style frame
 msgctxt "checkbutton"
@@ -7319,13 +7437,13 @@
 
 #. "show grid" checkbutton at bottom of style frame
 msgid "Show grid"
-msgstr "Näita ruudustikku"
+msgstr "Ruudustiku näitamine"
 
 msgid "Load Gfig Object Collection"
-msgstr "Laadi Gfig objektide kollektsioon"
+msgstr "Gfig objektide laadimine"
 
 msgid "Save Gfig Drawing"
-msgstr "Salvesta Gfig joonistus"
+msgstr "Gfig joonistuse salvestamine"
 
 msgid "First Gfig"
 msgstr "Esimene Gfig"
@@ -7361,59 +7479,59 @@
 msgstr "Näita kõiki objekte"
 
 msgid "Create line"
-msgstr "Loo joon"
+msgstr "Joone lisamine"
 
 msgid "Create rectangle"
-msgstr "Loo ristkülik"
+msgstr "Ristküliku lisamine"
 
 msgid "Create circle"
-msgstr "Loo ring"
+msgstr "Ringi lisamine"
 
 msgid "Create ellipse"
-msgstr "Loo ellips"
+msgstr "Ellipsi lisamine"
 
 msgid "Create arc"
-msgstr ""
+msgstr "Kaare lisamine"
 
 msgid "Create reg polygon"
-msgstr ""
+msgstr "Korrapärase hulknurga lisamine"
 
 msgid "Create star"
-msgstr "Loo täht"
+msgstr "Tähe lisamine"
 
 msgid "Create spiral"
-msgstr "Loo spiraal"
+msgstr "Spiraali lisamine"
 
 msgid "Create bezier curve. Shift + Button ends object creation."
-msgstr ""
+msgstr "Bezier'i kõvera lisamine. Shift+klõps lõpetab."
 
 msgid "Move an object"
-msgstr "Liiguta objekti"
+msgstr "Objekti liigutamine"
 
 msgid "Move a single point"
-msgstr "Liiguta üksikut punkti"
+msgstr "Ühe punkti liigutamine"
 
 msgid "Copy an object"
-msgstr "Kopeeri objekt"
+msgstr "Objekti kopeerimine"
 
 msgid "Delete an object"
-msgstr "Kustuta objekt"
+msgstr "Objekti kustutamine"
 
 msgid "Select an object"
-msgstr "Vali objekt"
+msgstr "Objekti valimine"
 
 msgid "This tool has no options"
-msgstr "Sellel tööriistal ei ole võimalusi."
+msgstr "Sel tööriistal ei ole midagi valida."
 
 #. Put buttons in
 msgid "Show position"
-msgstr ""
+msgstr "Asukoha näitamine"
 
 msgid "Show control points"
-msgstr ""
+msgstr "Juhtpunktide näitamine"
 
 msgid "Max undo:"
-msgstr ""
+msgstr "Tagasivõtmisi:"
 
 msgid "Transparent"
 msgstr "Läbipaistev"
@@ -7422,36 +7540,37 @@
 msgstr "Esiplaan"
 
 msgid "Copy"
-msgstr "Kopeeri"
+msgstr "Koopia"
 
 msgid ""
 "Layer background type. Copy causes the previous layer to be copied before "
 "the draw is performed."
 msgstr ""
+"Kihi tausta liik. Koopia tähendab eelmise kihi kopeerimist enne joonistamist."
 
 msgid "Background:"
-msgstr "Tagapõhi:"
+msgstr "Taust:"
 
 msgid "Feather"
-msgstr "Pehmenda"
+msgstr "Pehmendamine"
 
 msgid "Radius:"
 msgstr "Raadius:"
 
 msgid "Grid spacing:"
-msgstr "Ruudustiku vahemaa:"
+msgstr "Ruudustiku samm:"
 
 msgid "Polar grid sectors desired:"
-msgstr ""
+msgstr "Soovitud polaarvõrgu sektorite arv:"
 
 msgid "Polar grid radius interval:"
-msgstr ""
+msgstr "Polaarvõrgu raadiuse samm:"
 
 msgid "Rectangle"
 msgstr "Ristkülik"
 
 msgid "Isometric"
-msgstr ""
+msgstr "Isomeetriline"
 
 msgid "Grid type:"
 msgstr "Ruudustiku tüüp:"
@@ -7487,7 +7606,7 @@
 msgstr "Suund:"
 
 msgid "Hey where has the object gone ?"
-msgstr ""
+msgstr "Hei, kuhu objekt kadus?"
 
 msgid "Error reading file"
 msgstr "Viga faili lugemisel"
@@ -7496,10 +7615,10 @@
 msgstr "Kirjutuskaitstud objekti redigeerimine - sa ei saa seda salvestada"
 
 msgid "Regular Polygon Number of Sides"
-msgstr ""
+msgstr "Korrapärase ristküliku külgede arv"
 
 msgid "Object Details"
-msgstr ""
+msgstr "Objekti andmed"
 
 #. Position labels
 msgid "XY position:"
@@ -7509,13 +7628,13 @@
 msgstr "Spiraali pöörete arv"
 
 msgid "Star Number of Points"
-msgstr ""
+msgstr "Tähe tippude arv"
 
 msgid "Create bezier curve"
-msgstr ""
+msgstr "Bezier'i kõvera loomine"
 
 msgid "Create geometric shapes"
-msgstr ""
+msgstr "Geomeetriliste kujundite koostamine"
 
 msgid "_Gfig..."
 msgstr "_Gfig..."
@@ -7523,13 +7642,15 @@
 msgid ""
 "Error trying to save figure as a parasite: can't attach parasite to drawable."
 msgstr ""
+"Viga kujundi salvestamisel parasiidina: seda saab liita ainult parasiidina "
+"joonistuspinnale."
 
 #, c-format
 msgid "Error trying to open temporary file '%s' for parasite loading: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Viga ajutise faili '%s' avamisel parasiitide laadimiseks: %s"
 
 msgid "Can only save drawables!"
-msgstr ""
+msgstr "Salvestada saab ainult joonistuspindu!"
 
 msgid "Save Brush"
 msgstr "Salvesta pintsel"
@@ -7541,7 +7662,7 @@
 msgstr "Gamma:"
 
 msgid "Changes the gamma (brightness) of the selected brush"
-msgstr ""
+msgstr "Valitud pintsli gamma (heleduse) muutmine"
 
 msgid "Select:"
 msgstr "Vali:"
@@ -7562,49 +7683,49 @@
 msgstr "_Värv"
 
 msgid "A_verage under brush"
-msgstr ""
+msgstr "_Keskmine pintsli all"
 
 msgid "C_enter of brush"
-msgstr ""
+msgstr "Pintsli _keskkoht"
 
 msgid "Color is computed from the average of all pixels under the brush"
-msgstr ""
+msgstr "Värv arvutatakse pintsli all asuvate pikslite keskmisena"
 
 msgid "Samples the color from the pixel in the center of the brush"
-msgstr ""
+msgstr "Värvinäidise võtmine pintsli keskel asuva piksli järgi"
 
 msgid "Color _noise:"
-msgstr ""
+msgstr "Värvi_müra:"
 
 msgid "Adds random noise to the color"
-msgstr ""
+msgstr "Värvile juhusliku müra lisamine"
 
 msgid "_General"
-msgstr ""
+msgstr "_Üldine"
 
 msgid "Keep original"
-msgstr ""
+msgstr "Esialgse säilitamine"
 
 msgid "Preserve the original image as a background"
-msgstr ""
+msgstr "Esialgne pilt säilitatakse taustana"
 
 msgid "From paper"
-msgstr ""
+msgstr "Paberilt"
 
 msgid "Copy the texture of the selected paper as a background"
-msgstr ""
+msgstr "Valitud paberi tekstuuri kopeerimine taustaks"
 
 msgid "Solid colored background"
-msgstr ""
+msgstr "Ühevärviline taust"
 
 msgid "Use a transparent background; Only the strokes painted will be visible"
-msgstr ""
+msgstr "Läbipaistev taust; ainult joonistatud pilt jääb nähtavale"
 
 msgid "Paint edges"
-msgstr ""
+msgstr "Servade joonistamine"
 
 msgid "Selects if to place strokes all the way out to the edges of the image"
-msgstr ""
+msgstr "Määrab, kas pintslitõmbed peaksid ulatuma pildi servani"
 
 #. Tileable checkbox
 msgid "Tileable"
@@ -7614,41 +7735,41 @@
 msgstr "Määrab, kas pilt peaks lõpuks olema veatult korduv"
 
 msgid "Drop shadow"
-msgstr ""
+msgstr "Vari"
 
 msgid "Adds a shadow effect to each brush stroke"
-msgstr ""
+msgstr "Varju efekti lisamine igale pintslitõmbele"
 
 msgid "Edge darken:"
-msgstr ""
+msgstr "Serva tumendamine:"
 
 msgid "How much to \"darken\" the edges of each brush stroke"
-msgstr ""
+msgstr "Kui palju \"tumendada\" iga pintslitõmbe serva"
 
 msgid "Shadow darken:"
-msgstr ""
+msgstr "Varju tumendamine:"
 
 msgid "How much to \"darken\" the drop shadow"
-msgstr ""
+msgstr "Kui palju \"tumendada\" varju"
 
 msgid "Shadow depth:"
 msgstr "Varju sügavus:"
 
 msgid ""
 "The depth of the drop shadow, i.e. how far apart from the object it should be"
-msgstr ""
+msgstr "Varju sügavus, ehk kui kaugel objektist see paistab"
 
 msgid "Shadow blur:"
-msgstr ""
+msgstr "Varju hägustamine:"
 
 msgid "How much to blur the drop shadow"
-msgstr ""
+msgstr "Kui palju hägustada varju"
 
 msgid "Deviation threshold:"
-msgstr ""
+msgstr "Hälbe lävi:"
 
 msgid "A bailout-value for adaptive selections"
-msgstr ""
+msgstr "Kohanevate valikute piirväärtus"
 
 msgid "Performs various artistic operations"
 msgstr "Erinevad kunstipärased efektid"
@@ -7872,31 +7993,31 @@
 msgstr "Gimpressionisti vaikimisi"
 
 msgid "_Presets"
-msgstr ""
+msgstr "_Mallid"
 
 msgid "Save Current..."
 msgstr "Salvesta aktiivne..."
 
 msgid "Save the current settings to the specified file"
-msgstr ""
+msgstr "Praeguste sätete salvestamine määratud faili"
 
 msgid "Reads the selected Preset into memory"
-msgstr ""
+msgstr "Valitud malli lugemine mällu"
 
 msgid "Deletes the selected Preset"
-msgstr ""
+msgstr "Valitud malli kustutamine"
 
 msgid "Reread the folder of Presets"
-msgstr ""
+msgstr "Mallide kausta uuesti lugemine"
 
 msgid "_Update"
 msgstr "_Uuenda"
 
 msgid "Refresh the Preview window"
-msgstr ""
+msgstr "Eelvaateakna värskendamine"
 
 msgid "Revert to the original image"
-msgstr ""
+msgstr "Esialgse pildi taastamine"
 
 msgid "_Size"
 msgstr "_Suurus"
@@ -7905,7 +8026,7 @@
 msgstr "Suuruse variandid:"
 
 msgid "The number of sizes of brushes to use"
-msgstr ""
+msgstr "Mitme suurusega pintsleid kasutada"
 
 msgid "Minimum size:"
 msgstr "Minimaalne suurus:"
@@ -7920,103 +8041,106 @@
 msgstr "Suurim loodav pintsel"
 
 msgid "Size depends on:"
-msgstr ""
+msgstr "Suurus sõltub:"
 
 msgid ""
 "Let the value (brightness) of the region determine the size of the stroke"
-msgstr ""
+msgstr "Regiooni väärtus (heledus) määrab pintsli suuruse"
 
 msgid ""
 "The distance from the center of the image determines the size of the stroke"
-msgstr ""
+msgstr "Kaugus pildi keskmest määrab pintsli suuruse"
 
 msgid "Selects a random size for each stroke"
-msgstr ""
+msgstr "Juhusuuruse valimine iga pintslitõmbe jaoks"
 
 msgid "Let the direction from the center determine the size of the stroke"
-msgstr ""
+msgstr "Suund keskkohast määrab pintslitõmbe suuruse"
 
 msgid "The hue of the region determines the size of the stroke"
-msgstr ""
+msgstr "Piirkonna värvitoon määrab pintslitõmbe suuruse"
 
 msgid "The brush-size that matches the original image the closest is selected"
-msgstr ""
+msgstr "Valitakse pintslisuurus, mis sobib esialgse pildiga kõige paremini"
 
 msgid "Manually specify the stroke size"
-msgstr ""
+msgstr "Pintsli suuruse määramine käsitsi"
 
 msgid "Opens up the Size Map Editor"
-msgstr ""
+msgstr "Suuruskaardi redaktori avamine"
 
 msgid "Size Map Editor"
-msgstr ""
+msgstr "Suuruskaardi redaktor"
 
 msgid "Smvectors"
-msgstr ""
+msgstr "Smvektorid"
 
 msgid ""
 "The smvector-field. Left-click to move selected smvector, Right-click to "
 "point it towards mouse, Middle-click to add a new smvector."
 msgstr ""
+"Smvektorite väli. Vasakklõps liigutab valitud smvektorit, paremklõps määrab "
+"suuna, keskmise klahvi klõps lisab uue smvektori."
 
 msgid "Select previous smvector"
-msgstr ""
+msgstr "Eelmise smvektori valimine"
 
 msgid "Select next smvector"
-msgstr ""
+msgstr "Järgmise smvektori valimine"
 
 msgid "Add new smvector"
-msgstr ""
+msgstr "Uue smvektori lisamine"
 
 msgid "Delete selected smvector"
-msgstr ""
+msgstr "Valitud smvektori kustutamine"
 
 msgid "Change the angle of the selected smvector"
-msgstr ""
+msgstr "Valitud smvektori suuna muutmine"
 
 msgid "S_trength:"
-msgstr ""
+msgstr "_Tugevus:"
 
 msgid "Change the strength of the selected smvector"
-msgstr ""
+msgstr "Valitud smvektori tugevuse muutmine"
 
 msgid "St_rength exp.:"
-msgstr ""
+msgstr "T_ugevuse eksp.:"
 
 msgid ""
 "Voronoi-mode makes only the smvector closest to the given point have any "
 "influence"
 msgstr ""
+"Voronoi režiim määrab, et ainult punktile kõige lähem smvektor omab mõju"
 
 msgid "I_nterlace"
 msgstr "Ü_lerealaotus"
 
 msgid "_GIF comment:"
-msgstr "_GIF kommentaar:"
+msgstr "_GIFi kommentaar:"
 
 msgid "As _animation"
 msgstr "_Animatsioonina"
 
 msgid "GIF Options"
-msgstr "GIF võimalused"
+msgstr "GIFi valikud"
 
 msgid "_Loop forever"
-msgstr "Korda _lõputult"
+msgstr "Korratakse _lõputult"
 
 msgid "_Delay between frames where unspecified:"
-msgstr "_Paus kaadrite vahel on määramata:"
+msgstr "Kui _paus kaadrite vahel määramata:"
 
 msgid "_Frame disposal where unspecified:"
-msgstr ""
+msgstr "_Kaadrite ärajätmine, kui pole määratud:"
 
 msgid "_Use delay entered above for all frames"
-msgstr ""
+msgstr "Ülemist _viivitust kasutatakse kõigil kaadritel"
 
 msgid "U_se disposal entered above for all frames"
-msgstr ""
+msgstr "Ülemist ära_jätmist kasutatakse kõigil kaadritel"
 
 msgid "Animated GIF Options"
-msgstr "Animeeritud GIF võimalused"
+msgstr "Animeeritud GIFi võimalused"
 
 msgid "_Interlacing (Adam7)"
 msgstr "Ülerealaot_us (Adam7)"
@@ -8031,13 +8155,13 @@
 msgstr "Salvesta _eraldusvõime"
 
 msgid "Save creation _time"
-msgstr "Salvesta loomiseaeg"
+msgstr "Salvesta loomis_aeg"
 
 msgid "Save comme_nt"
 msgstr "Salvesta komme_ntaar"
 
 msgid "Save color _values from transparent pixels"
-msgstr ""
+msgstr "_Läbipaistvate pikslite värvuse salvestamine"
 
 msgid "Co_mpression level:"
 msgstr "_Tihenduse tase:"
@@ -8255,16 +8379,16 @@
 msgstr "Mine üks leht edasi"
 
 msgid "_Reload"
-msgstr ""
+msgstr "_Laadi uuesti"
 
 msgid "Reload current page"
-msgstr ""
+msgstr "Praeguse lehe uuesti laadimine"
 
 msgid "_Stop"
-msgstr ""
+msgstr "_Peata"
 
 msgid "Stop loading this page"
-msgstr ""
+msgstr "Selle lehe laadimise peatamine"
 
 msgid "Go to the index page"
 msgstr "Mine indekslehele"
@@ -8273,25 +8397,25 @@
 msgstr "_Kopeeri asukoht"
 
 msgid "Copy the location of this page to the clipboard"
-msgstr ""
+msgstr "Selle lehe asukoha kopeerimine lõikelauale"
 
 msgid "Find text in current page"
-msgstr ""
+msgstr "Teksti otsimine sellelt lehelt"
 
 msgid "Find _Again"
-msgstr ""
+msgstr "Otsi _uuesti"
 
 msgid "S_how Index"
 msgstr "_Näita indeksit"
 
 msgid "Toggle the visibility of the sidebar"
-msgstr ""
+msgstr "Külgriba nähtavuse muutmine"
 
 msgid "Visit the GIMP documentation website"
 msgstr "Külasta GIMP-i dokumentatsiooni internetilehekülge"
 
 msgid "Find:"
-msgstr ""
+msgstr "Otsi:"
 
 msgctxt "search"
 msgid "_Previous"
@@ -8299,14 +8423,14 @@
 
 msgctxt "search"
 msgid "_Next"
-msgstr ""
+msgstr "_Järgmine"
 
 #, c-format
 msgid "The help pages for '%s' are not available."
-msgstr ""
+msgstr "Abi lehed '%s' jaoks pole saadaval."
 
 msgid "The GIMP user manual is not available."
-msgstr ""
+msgstr "GIMPi kasutusjuhend pole saadaval."
 
 msgid ""
 "Please install the additional help package or use the online user manual at "
@@ -8316,27 +8440,29 @@
 "kasutamisjuhendit aadressil http://docs.gimp.org/.";
 
 msgid "Perhaps you are missing GIO backends and need to install GVFS?"
-msgstr ""
+msgstr "Võib-olla on puudu GIO taustsüsteem ja pead paigaldama GVFSi?"
 
 #, c-format
 msgid "Help ID '%s' unknown"
-msgstr ""
+msgstr "Abi ID-ga '%s' on tundmatu"
 
 #, c-format
 msgid "Loading index from '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Indeksi laadimine failist '%s'"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Parse error in '%s':\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Parsimisviga failis '%s':\n"
+"%s"
 
 msgid "Create an Iterated Function System (IFS) fractal"
-msgstr ""
+msgstr "Iteratsioonidega funktsioonisüsteemi (IFS) fraktaali koostamine"
 
 msgid "_IFS Fractal..."
-msgstr ""
+msgstr "_IFS fraktaal..."
 
 #. X
 msgid "X:"
@@ -8348,96 +8474,96 @@
 
 #. Asym
 msgid "Asymmetry:"
-msgstr ""
+msgstr "Asümmeetrilisus:"
 
 #. Shear
 msgid "Shear:"
-msgstr ""
+msgstr "Kallutus:"
 
 #. Simple color control section
 msgid "Simple"
 msgstr "Lihtne"
 
 msgid "IFS Fractal: Target"
-msgstr ""
+msgstr "IFS fraktaal: siht"
 
 msgid "Scale hue by:"
-msgstr ""
+msgstr "Värvitooni kordaja:"
 
 msgid "Scale value by:"
-msgstr ""
+msgstr "Heleduse kordaja:"
 
 #. Full color control section
 msgid "Full"
 msgstr "Täis"
 
 msgid "IFS Fractal: Red"
-msgstr ""
+msgstr "IFS fraktaal: punane"
 
 msgid "IFS Fractal: Green"
-msgstr ""
+msgstr "IFS fraktaal: roheline"
 
 msgid "IFS Fractal: Blue"
-msgstr ""
+msgstr "IFS fraktaal: sinine"
 
 msgid "IFS Fractal: Black"
-msgstr ""
+msgstr "IFS fraktaal: must"
 
 msgid "IFS Fractal"
-msgstr ""
+msgstr "IFS fraktaal"
 
 msgid "Spatial Transformation"
-msgstr ""
+msgstr "Ruumiline teisendus"
 
 msgid "Color Transformation"
-msgstr ""
+msgstr "Värviteisendus"
 
 msgid "Relative probability:"
-msgstr ""
+msgstr "Suhteline tõenäosus:"
 
 msgid "Select _All"
 msgstr "Vali _kõik"
 
 msgid "Re_center"
-msgstr ""
+msgstr "Uuesti _keskele"
 
 msgid "Recompute Center"
-msgstr ""
+msgstr "Keskkoha uuesti arvutamine"
 
 msgid "Render Options"
-msgstr ""
+msgstr "Renderdamise valikud"
 
 msgid "Move"
-msgstr "Liiguta"
+msgstr "Liigutamine"
 
 msgid "Rotate"
-msgstr "Pööra"
+msgstr "Pööramine"
 
 msgid "Rotate / Scale"
-msgstr "Pööra / Vii mõõtu"
+msgstr "Pööramine / mõõtuviimine"
 
 msgid "Stretch"
-msgstr "Venita"
+msgstr "Venitamine"
 
 msgid "IFS Fractal Render Options"
-msgstr ""
+msgstr "IFS fraktaali renderdamise valikud"
 
 msgid "Max. memory:"
-msgstr ""
+msgstr "Maksimaalne mälukasutus:"
 
 msgid "Subdivide:"
-msgstr ""
+msgstr "Alajaotuseid:"
 
 msgid "Spot radius:"
-msgstr ""
+msgstr "Punkti raadius:"
 
 #, c-format
 msgid "Rendering IFS (%d/%d)"
-msgstr ""
+msgstr "IFSi renderdamine (%d/%d)"
 
 #, c-format
 msgid "Transformation %s"
-msgstr ""
+msgstr "Teisendus %s"
 
 msgid "Save failed"
 msgstr "Salvestamine nurjus"
@@ -8447,40 +8573,40 @@
 
 #, c-format
 msgid "File '%s' doesn't seem to be an IFS Fractal file."
-msgstr ""
+msgstr "Fail '%s' ei tundu olevat IFS fraktaalifail."
 
 msgid "Save as IFS Fractal file"
-msgstr ""
+msgstr "IFS fraktaalifaili salvestamine"
 
 msgid "Open IFS Fractal file"
-msgstr "Ava IFS fraktaali fail"
+msgstr "IFS fraktaalifaili avamine"
 
 msgid "Image Map Plug-In"
-msgstr ""
+msgstr "Pildikaardi plugin"
 
 msgid "Copyright © 1999-2005 by Maurits Rijk"
-msgstr ""
+msgstr "Copyright © 1999-2005, autor Maurits Rijk"
 
 msgid "Released under the GNU General Public License"
-msgstr ""
+msgstr "Avaldatud GNU üldise avaliku litsentsi tingimustel"
 
 msgid "C_ircle"
 msgstr "R_ing"
 
 msgid "Center _x:"
-msgstr ""
+msgstr "Keskkoha _x:"
 
 msgid "pixels"
 msgstr "pikslit"
 
 msgid "Center _y:"
-msgstr ""
+msgstr "Keskkoha _y:"
 
 msgid "Clear"
-msgstr ""
+msgstr "Puhasta"
 
 msgid "Create"
-msgstr "Loo"
+msgstr "Loomine"
 
 msgid "Cut"
 msgstr "Lõika"
@@ -8489,17 +8615,17 @@
 msgstr "Kustuta"
 
 msgid "Delete Point"
-msgstr ""
+msgstr "Punkti kustutamine"
 
 msgid "Edit Object"
 msgstr "Redigeeri objekti"
 
 #. Create the areas
 msgid "Use Gimp Guides"
-msgstr "Kasuta GIMPi abijooni"
+msgstr "GIMPi abijoonte kasutamine"
 
 msgid "Al_ternate"
-msgstr ""
+msgstr "_Alternatiivne"
 
 msgid "A_ll"
 msgstr "_Kõik"
@@ -8520,14 +8646,14 @@
 msgstr "_Alumine ääris"
 
 msgid "_Base URL:"
-msgstr ""
+msgstr "_BaasURL:"
 
 msgid "Create Guides"
-msgstr "Loo abijooned"
+msgstr "Abijoonte loomine"
 
 #, c-format
 msgid "Resulting Guide Bounds: %d,%d to %d,%d (%d areas)"
-msgstr ""
+msgstr "Saadud abijoonte piirid: %d,%d kuni %d,%d (%d ala)"
 
 msgid ""
 "Guides are pre-defined rectangles covering the image. You define them by "
@@ -8535,51 +8661,54 @@
 "create the most common image map type - image collection of \"thumbnails\", "
 "suitable for navigation bars."
 msgstr ""
+"Abijooned on eeldefineeritud ristkülikud, mis katavad pilti. Nende "
+"koostamise saab määrata laiuse, kõrguse ja vahekauguse abil. See võimaldab "
+"luua kõige tavalisema pildikaardi - \"pisipiltide\" kollektsiooni linkidega."
 
 msgid "_Left start at:"
-msgstr ""
+msgstr "Algus _vasakul:"
 
 msgid "_Top start at:"
-msgstr ""
+msgstr "Algus ü_lal:"
 
 msgid "_Horz. spacing:"
-msgstr "_Horis. vahemaa:"
+msgstr "_Rõhtvahe:"
 
 msgid "_No. across:"
-msgstr ""
+msgstr "_Tulpade arv:"
 
 msgid "_Vert. spacing:"
-msgstr "_Vert. vahemaa:"
+msgstr "_Püstvahe:"
 
 msgid "No. _down:"
-msgstr ""
+msgstr "_Ridade arv:"
 
 msgid "Base _URL:"
-msgstr ""
+msgstr "Baas_URL:"
 
 msgid "Resulting Guide Bounds: 0,0 to 0,0 (0 areas)"
-msgstr ""
+msgstr "Saadud abijoonte piirid: 0,0 kuni 0,0 (0 ala)"
 
 msgid "Guides"
-msgstr ""
+msgstr "Abijooned"
 
 msgid "Insert Point"
-msgstr ""
+msgstr "Sisestuspunkt"
 
 msgid "Move Down"
-msgstr ""
+msgstr "Alla liigutamine"
 
 msgid "Move Sash"
-msgstr ""
+msgstr "Nihutamine"
 
 msgid "Move Selected Objects"
-msgstr ""
+msgstr "Valitud objektide liigutamine"
 
 msgid "Move To Front"
-msgstr ""
+msgstr "Teiste ette liigutamine"
 
 msgid "Move Up"
-msgstr ""
+msgstr "Üles liigutamine"
 
 msgid "Paste"
 msgstr "Aseta"
@@ -8597,7 +8726,7 @@
 msgstr "Vali regioon"
 
 msgid "Send To Back"
-msgstr ""
+msgstr "Tagasi saatmine"
 
 msgid "Unselect"
 msgstr "Tühista valik"
@@ -8612,7 +8741,7 @@
 msgstr "_Veebileht"
 
 msgid "_Ftp Site"
-msgstr "_Ftp server"
+msgstr "_FTP server"
 
 msgid "_Gopher"
 msgstr "_Gopher"
@@ -8630,22 +8759,22 @@
 msgstr "Tel_net"
 
 msgid "e-_mail"
-msgstr "_meil"
+msgstr "_E-kiri"
 
 msgid "_URL to activate when this area is clicked: (required)"
-msgstr ""
+msgstr "_URL, mis aktiveeritakse piirkonna klõpsamisel: (nõutud)"
 
 msgid "Select HTML file"
-msgstr "Vali HTML fail"
+msgstr "HTML faili valimine"
 
 msgid "Relati_ve link"
 msgstr "S_uhteline link"
 
 msgid "_Target frame name/ID: (optional - used for FRAMES only)"
-msgstr "_Sihtraami nimi/ID: (mittekohustuslik - used for FRAMES only)"
+msgstr "_Sihtraami nimi/ID: (valikuline, kasutatakse frame'dega)"
 
 msgid "ALT te_xt: (optional)"
-msgstr "ALT _tekst: (mittekohustuslik lisatekst)"
+msgstr "Altern. _tekst: (valikuline)"
 
 msgid "_Link"
 msgstr "_Link"
@@ -8664,16 +8793,16 @@
 
 #, c-format
 msgid "Area #%d Settings"
-msgstr "Piirkonna #%d seaded"
+msgstr "Piirkonna nr %d seaded"
 
 msgid "Error opening file"
 msgstr "Viga faili avamisel"
 
 msgid "Load Image Map"
-msgstr "Lae hüperpilt"
+msgstr "Pildikaardi laadimine"
 
 msgid "Save Image Map"
-msgstr "Salvesta hüperpilt"
+msgstr "Pildikaardi salvestamine"
 
 msgid "Grid Settings"
 msgstr "Ruudustiku seaded"
@@ -8727,7 +8856,7 @@
 msgstr "Mõned admed on muudetud!"
 
 msgid "Do you really want to discard your changes?"
-msgstr ""
+msgstr "Kas tõesti tahad muudatused hüljata?"
 
 #, c-format
 msgid "File \"%s\" saved."
@@ -8740,10 +8869,10 @@
 msgstr "Pildi suurust on muudetud."
 
 msgid "Resize area's?"
-msgstr ""
+msgstr "Kas muuta piirkondade suuruseid?"
 
 msgid "Couldn't read file:"
-msgstr ""
+msgstr "Faili lugemine polnud võimalik:"
 
 #, c-format
 msgid "URL: %s"
@@ -8776,7 +8905,7 @@
 msgstr "Salvesta _kui..."
 
 msgid "_Edit"
-msgstr "_Redigeeri"
+msgstr "_Redigeerimine"
 
 msgid "Undo"
 msgstr "Võta tagasi"
@@ -8788,19 +8917,19 @@
 msgstr "_Tühista valik"
 
 msgid "Edit Area _Info..."
-msgstr "Redigeeri p_iirkonda..."
+msgstr "Muuda p_iirkonda..."
 
 msgid "Edit selected area info"
-msgstr "Redigeeri valitud piirkonna infot"
+msgstr "Valitud ala andmete muutmine"
 
 msgid "Preferences"
 msgstr "Häälestus"
 
 msgid "Move Area to Front"
-msgstr ""
+msgstr "Piirkonna liigutamine kõige ette"
 
 msgid "Move Area to Bottom"
-msgstr ""
+msgstr "Piirkonna liigutamine kõige taha"
 
 msgid "Delete Area"
 msgstr "Kustuta piirkond"
@@ -8809,7 +8938,7 @@
 msgstr "_Vaade"
 
 msgid "Source..."
-msgstr ""
+msgstr "Lähtekood..."
 
 msgid "Zoom in"
 msgstr "Suurendus"
@@ -8821,13 +8950,13 @@
 msgstr "_Suurenda kuni"
 
 msgid "_Mapping"
-msgstr ""
+msgstr "_Kaardistamine"
 
 msgid "Edit Map Info..."
-msgstr ""
+msgstr "Kaardi andmete muutmine..."
 
 msgid "Edit Map Info"
-msgstr ""
+msgstr "Kaardi andmete muutmine"
 
 msgid "_Tools"
 msgstr "_Tööriistad"
@@ -8836,7 +8965,7 @@
 msgstr "Ruudustiku seaded..."
 
 msgid "Use GIMP Guides..."
-msgstr "Kasuta GIMPi abijooni..."
+msgstr "GIMPi abijooned..."
 
 msgid "Create Guides..."
 msgstr "Loo abijooned..."
@@ -8851,25 +8980,25 @@
 msgstr "_Suurendus"
 
 msgid "Area List"
-msgstr ""
+msgstr "Piirkondade loend"
 
 msgid "Arrow"
 msgstr "Nool"
 
 msgid "Select existing area"
-msgstr "Vali olemasolev ala"
+msgstr "Olemasoleva ala valimine"
 
 msgid "Define Rectangle area"
-msgstr ""
+msgstr "Ristküliku joonistamine"
 
 msgid "Define Circle/Oval area"
-msgstr ""
+msgstr "Ringi või ovaali joonistamine"
 
 msgid "Define Polygon area"
-msgstr ""
+msgstr "Hulknurga joonistamine"
 
 msgid "_Polygon"
-msgstr ""
+msgstr "_Hulknurk"
 
 msgid "x (pixels)"
 msgstr "x (pikslit)"
@@ -8887,43 +9016,43 @@
 msgstr "_Eemalda"
 
 msgid "Couldn't save resource file:"
-msgstr ""
+msgstr "Allikfaili pole võimalik salvestada:"
 
 msgid "General"
 msgstr "Üldine"
 
 msgid "Default Map Type"
-msgstr ""
+msgstr "Vaikimisi kaardi liik"
 
 msgid "_Prompt for area info"
-msgstr ""
+msgstr "_Piirkonna andmete lisamiseks avatakse dialoog"
 
 msgid "_Require default URL"
-msgstr ""
+msgstr "_Vaikimisi URL on nõutud"
 
 msgid "Show area _handles"
-msgstr ""
+msgstr "Piirkonna _pidemete näitamine"
 
 msgid "_Keep NCSA circles true"
-msgstr ""
+msgstr "_NCSA ringid on tõelised"
 
 msgid "Show area URL _tip"
-msgstr ""
+msgstr "Piirkonna URLi _vihje näitamine"
 
 msgid "_Use double-sized grab handles"
-msgstr ""
+msgstr "Kasutatakse _topeltsuuruses pidemeid"
 
 msgid "Menu"
 msgstr "Menüü"
 
 msgid "Number of _undo levels (1 - 99):"
-msgstr ""
+msgstr "_Tagasivõtmiste arv (1 - 99):"
 
 msgid "Number of M_RU entries (1 - 16):"
-msgstr ""
+msgstr "_MRU kirjete arv (1 - 16):"
 
 msgid "Select Color"
-msgstr "Vali värv"
+msgstr "Värvi valimine"
 
 msgid "Normal:"
 msgstr "Normaalne:"
@@ -8935,16 +9064,16 @@
 msgstr "Interaktsioon:"
 
 msgid "Co_ntiguous Region"
-msgstr ""
+msgstr "_Pidev regioon"
 
 msgid "_Automatically convert"
-msgstr ""
+msgstr "_Automaatne teisendus"
 
 msgid "General Preferences"
 msgstr "Üldine häälestus"
 
 msgid "_Rectangle"
-msgstr ""
+msgstr "_Ristkülik"
 
 msgid "Upper left _x:"
 msgstr "Ülemine vasak _x:"
@@ -8953,19 +9082,19 @@
 msgstr "Ülemine vasak _y:"
 
 msgid "#"
-msgstr "#"
+msgstr "Nr"
 
 msgid "URL"
 msgstr "URL"
 
 msgid "ALT Text"
-msgstr "ALT Tekst"
+msgstr "Altern. tekst"
 
 msgid "Target"
-msgstr ""
+msgstr "Sihtaken"
 
 msgid "Settings for this Mapfile"
-msgstr ""
+msgstr "Selle kaardifaili sätted"
 
 msgid "Filename:"
 msgstr "Faili nimi:"
@@ -8974,7 +9103,7 @@
 msgstr "Pildi nimi:"
 
 msgid "Select Image File"
-msgstr "Vali pildi nimi"
+msgstr "Pildifaili valimine"
 
 msgid "_Title:"
 msgstr "_Pealkiri:"
@@ -8989,10 +9118,10 @@
 msgstr "_Kirjeldus:"
 
 msgid "Map File Format"
-msgstr ""
+msgstr "Kaardifaili vorming"
 
 msgid "View Source"
-msgstr ""
+msgstr "Lähtekoodi kuvamine"
 
 msgid "Lighting Effects"
 msgstr "Valgusefektid"
@@ -9176,7 +9305,7 @@
 msgstr "Kasutatav ümbruse pilt"
 
 msgid "Op_tions"
-msgstr "_Võimalused"
+msgstr "_Valikud"
 
 msgid "_Light"
 msgstr "_Valgus"
@@ -9206,115 +9335,117 @@
 msgstr "Valgusmalli laadimine"
 
 msgid "Map to plane"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi asetamine tasandile"
 
 msgid "Map to sphere"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi asetamine sfäärile"
 
 msgid "Map to box"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi asetamine risttahukale"
 
 msgid "Map to cylinder"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi asetamine silindrile"
 
 msgid "Map the image to an object (plane, sphere, box or cylinder)"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi kandmine objektile (tasand, sfäär, tahukas või silinder)"
 
 msgid "Map _Object..."
-msgstr ""
+msgstr "Pilt _objektile..."
 
 msgid "_Box"
-msgstr ""
+msgstr "_Tahukas"
 
 msgid "C_ylinder"
-msgstr ""
+msgstr "_Silinder"
 
 msgid "Map to:"
-msgstr ""
+msgstr "Kuju:"
 
 msgid "Plane"
-msgstr ""
+msgstr "Tasand"
 
 msgid "Sphere"
 msgstr "Sfäär"
 
 msgid "Box"
-msgstr ""
+msgstr "Tahukas"
 
 msgid "Type of object to map to"
-msgstr ""
+msgstr "Mis tüüpi objektile pilt kantakse"
 
 msgid "Transparent background"
-msgstr "Läbipaistev tagapõhi"
+msgstr "Läbipaistev taust"
 
 msgid "Make image transparent outside object"
-msgstr ""
+msgstr "Väljaspool objekti pildi jätmine läbipaistvaks"
 
 msgid "Tile source image"
-msgstr ""
+msgstr "Lähtepildi kordamine"
 
 msgid "Tile source image: useful for infinite planes"
-msgstr ""
+msgstr "Lähtepildi klotside kordamine: kasulik lõpmatutel tasanditel"
 
 msgid "Create new image"
-msgstr "Loo uus pilt"
+msgstr "Uue pildi loomine"
 
 msgid "Create new layer"
-msgstr "Loo uus kiht"
+msgstr "Uue kihi loomine"
 
 msgid "Create a new layer when applying filter"
-msgstr "Loo filtri rakendamisel uus kiht"
+msgstr "Filtri rakendamisel luuakse uus kiht"
 
 msgid "Enable _antialiasing"
-msgstr ""
+msgstr "_Sakisilumise lubamine"
 
 msgid "Enable/disable jagged edges removal (antialiasing)"
-msgstr ""
+msgstr "Sakiliste servade eemaldamise lubamine"
 
 msgid "Antialiasing quality. Higher is better, but slower"
-msgstr ""
+msgstr "Sakisilumise kvaliteet. Suurem on parem, kuid aeglasem."
 
 msgid "Stop when pixel differences are smaller than this value"
-msgstr ""
+msgstr "Lõpetatakse, kui pikslite erinevused on väiksemad antud väärtusest"
 
 msgid "Point light"
-msgstr ""
+msgstr "Punkvalgusallikas"
 
 msgid "Directional light"
-msgstr ""
+msgstr "Suundvalgusallikas"
 
 msgid "No light"
-msgstr ""
+msgstr "Ilma valgustuseta"
 
 msgid "Lightsource type:"
-msgstr ""
+msgstr "Valgusallika liik:"
 
 msgid "Lightsource color:"
-msgstr ""
+msgstr "Valguse värvus:"
 
 msgid "Direction Vector"
-msgstr ""
+msgstr "Suunavektor"
 
 msgid "Intensity Levels"
-msgstr ""
+msgstr "Intensiivsused"
 
 msgid "Ambient:"
-msgstr ""
+msgstr "Ümbritsev:"
 
 msgid "Diffuse:"
-msgstr ""
+msgstr "Difuusne:"
 
 msgid "Reflectivity"
-msgstr ""
+msgstr "Peegeldavus"
 
 msgid "Higher values makes the object reflect more light (appear lighter)"
 msgstr ""
+"Suuremad väärtused tähendavad, et objekt peegeldab rohkem valgust (paistab "
+"heledam)"
 
 msgid "Specular:"
-msgstr ""
+msgstr "Peegeldus:"
 
 msgid "Highlight:"
-msgstr ""
+msgstr "Helendus:"
 
 msgid "Object X position in XYZ space"
 msgstr "Objekti X asukoht XYZ ruumis"
@@ -9326,13 +9457,13 @@
 msgstr "Objekti Z asukoht XYZ ruumis"
 
 msgid "Rotation angle about X axis"
-msgstr ""
+msgstr "Pöördenurk ümber X-telje"
 
 msgid "Rotation angle about Y axis"
-msgstr ""
+msgstr "Pöördenurk ümber Y-telje"
 
 msgid "Rotation angle about Z axis"
-msgstr ""
+msgstr "Pöördenurk ümber Z-telje"
 
 msgid "Front:"
 msgstr "Esimene:"
@@ -9341,16 +9472,16 @@
 msgstr "Tagumine:"
 
 msgid "Map Images to Box Faces"
-msgstr ""
+msgstr "Piltide paigutamine risttahuka külgedele"
 
 msgid "X scale (size)"
-msgstr ""
+msgstr "X-skaala (suurus)"
 
 msgid "Y scale (size)"
-msgstr ""
+msgstr "Y-skaala (suurus)"
 
 msgid "Z scale (size)"
-msgstr ""
+msgstr "Z-skaala (suurus)"
 
 msgid "_Top:"
 msgstr "Ü_lemine:"
@@ -9359,7 +9490,7 @@
 msgstr "_Alumine:"
 
 msgid "Images for the Cap Faces"
-msgstr ""
+msgstr "Pildid otspindadel"
 
 msgid "Size"
 msgstr "Suurus"
@@ -9371,16 +9502,16 @@
 msgstr "Silindri raadius"
 
 msgid "Cylinder length"
-msgstr ""
+msgstr "Silindri kõrgus"
 
 msgid "O_ptions"
-msgstr ""
+msgstr "_Valikud"
 
 msgid "O_rientation"
-msgstr ""
+msgstr "_Suund"
 
 msgid "Map to Object"
-msgstr ""
+msgstr "Kaart objektile"
 
 msgid "Show _wireframe"
 msgstr "Näita _traatvõret"
@@ -9389,10 +9520,10 @@
 msgstr "_Automaatne eelvaade"
 
 msgid "Constructing maze using Prim's Algorithm"
-msgstr ""
+msgstr "Prim'i algoritmi järgi labürindi koostamine"
 
 msgid "Constructing tileable maze using Prim's Algorithm"
-msgstr ""
+msgstr "Prim'i algoritmi järgi korduva labürindi koostamine"
 
 msgid "Maze"
 msgstr "Labürint"
@@ -9412,7 +9543,7 @@
 msgstr "Algoritm"
 
 msgid "Depth first"
-msgstr ""
+msgstr "Sügavus esimesena"
 
 msgid "Prim's algorithm"
 msgstr "Prim'i algoritm"
@@ -9421,9 +9552,11 @@
 "Selection size is not even.\n"
 "Tileable maze won't work perfectly."
 msgstr ""
+"Valiku suurus pole paarisarv.\n"
+"Koostatav labürint ei pruugi olla läbitav."
 
 msgid "Draw a labyrinth"
-msgstr ""
+msgstr "Labürindi koostamine"
 
 msgid "_Maze..."
 msgstr "_Labürint..."
@@ -9493,10 +9626,10 @@
 msgstr "_Impordi XMP..."
 
 msgid "_Export XMP..."
-msgstr ""
+msgstr "_Ekspordi XMP..."
 
 msgid "View and edit metadata (EXIF, IPTC, XMP)"
-msgstr ""
+msgstr "Metaandmete kuvamine ja muutmine (EXIF, IPTC, XMP)"
 
 msgid "Propert_ies"
 msgstr "_Omadused"
@@ -9532,15 +9665,15 @@
 
 #, c-format
 msgid "Nested elements (<%s>) are not allowed in this context"
-msgstr ""
+msgstr "Selles kontekstis pole üksteise sees asuvad elemendid (<%s>) lubatud"
 
 #, c-format
 msgid "End of element <%s> not expected in this context"
-msgstr ""
+msgstr "Elemendi lõpp <%s> on selles kontekstis ootamatu"
 
 #, c-format
 msgid "The current element (<%s>) cannot contain text"
-msgstr ""
+msgstr "Praegune element (<%s>) ei saa sisaldada teksti"
 
 msgid "XMP packets must start with <?xpacket begin=...?>"
 msgstr "XMP paketid peavad algama <?xpacket begin=...?>-ga"
@@ -9549,7 +9682,7 @@
 msgstr "XMP paketid peavad lõppema <?xpacket end=...?>-ga"
 
 msgid "XMP cannot contain XML comments or processing instructions"
-msgstr ""
+msgstr "XMP ei saa sisaldada XML kommentaare või töötlemise juhiseid"
 
 msgid "Curl up one of the image corners"
 msgstr "Ühe pildi nurga üles keeramine"
@@ -9633,7 +9766,7 @@
 msgstr "Vertikaalselt"
 
 msgid "Both"
-msgstr ""
+msgstr "Mõlemad"
 
 msgid "Print the image"
 msgstr "Pildi printimine"
@@ -9645,7 +9778,7 @@
 msgstr "Printimise jaoks paberi suuruse ja suuna valimine"
 
 msgid "Page Set_up"
-msgstr ""
+msgstr "Lehekülje _seadistamine"
 
 msgid "Image Settings"
 msgstr "Pildi sätted"
@@ -9658,23 +9791,23 @@
 
 #. printf("width = %d, height = %d\n",BITMAP_WIDTH(marked),BITMAP_HEIGHT(marked));
 msgid "Selection to Path"
-msgstr ""
+msgstr "Valikust vektorjoon"
 
 msgid "No selection to convert"
-msgstr ""
+msgstr "Pole valikut, mida teisendada"
 
 msgid "Selection to Path Advanced Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Valikust vektorjoon täpsemate sätetega"
 
 msgid "Capture an image from a TWAIN datasource"
 msgstr "Pildi hankimine TWAIN allikast"
 
 msgid "_Scanner/Camera..."
-msgstr ""
+msgstr "_Skanner/kaamera..."
 
 #. Initialize our progress dialog
 msgid "Transferring data from scanner/camera"
-msgstr ""
+msgstr "Andmete ülekanne skannerist/kaamerast"
 
 msgid "Grab"
 msgstr "Kraba"
@@ -9695,13 +9828,13 @@
 msgstr "Koos dekoratsioonidega"
 
 msgid "Capture a window or desktop image"
-msgstr ""
+msgstr "Ühest aknast või tervest ekraanist pildi tegemine"
 
 msgid "_Screen Shot..."
 msgstr "_Pilt ekraanilt..."
 
 msgid "No data captured"
-msgstr ""
+msgstr "Mingeid andmeid ei saadud"
 
 #~ msgid "%.1f %%"
 #~ msgstr "%.1f %%"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]