commit: r3713 - /gnome/master/desktop/eog.poAuthor: mattias
Date: Sun Mar 15 09:49:59 2015
New Revision: 3713

Log:
Tühiuuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/eog.po

Modified: gnome/master/desktop/eog.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/eog.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/eog.po [utf-8] Sun Mar 15 09:49:59 2015
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Project-Id-Version: eog MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=eog&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-01-16 19:53+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-15 04:29+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2014-01-17 15:32+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
@@ -26,44 +26,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
-#. Translaters: This string is for a toggle to display a toolbar.
-#. * The name of the toolbar is automatically computed from the widgets
-#. * on the toolbar, and is placed at the %s. Note the _ before the %s
-#. * which is used to add mnemonics. We know that this is likely to
-#. * produce duplicates, but don't worry about it. If your language
-#. * normally has a mnemonic at the start, please use the _. If not,
-#. * please remove.
-#, c-format
-msgid "Show “_%s”"
-msgstr "Näita „_%s”"
-
-msgid "_Move on Toolbar"
-msgstr "_Tõsta tööriistaribale"
-
-msgid "Move the selected item on the toolbar"
-msgstr "Valitud kirje tõstmine tööriistaribale"
-
-msgid "_Remove from Toolbar"
-msgstr "_Eemalda tööriistaribalt"
-
-msgid "Remove the selected item from the toolbar"
-msgstr "Valitud kirje eemaldamine tööriistaribalt"
-
-msgid "_Delete Toolbar"
-msgstr "_Kustuta tööriistariba"
-
-msgid "Remove the selected toolbar"
-msgstr "Valitud tööriistariba eemaldamine"
-
-msgid "Separator"
-msgstr "Eraldaja"
-
-msgid "_View"
-msgstr "_Vaade"
-
-msgid "_Toolbar"
-msgstr "Töö_riistariba"
-
 msgid "_Statusbar"
 msgstr "_Olekuriba"
 
@@ -114,6 +76,32 @@
 msgid "Picture;Slideshow;Graphics;"
 msgstr "Pilt;Foto;Slaidiesitlus;Graafika;"
 
+msgid "_Open…"
+msgstr "_Ava…"
+
+#, fuzzy
+msgid "Open _With"
+msgstr "Ava _programmiga"
+
+msgid "_Save"
+msgstr "Sa_lvesta"
+
+msgid "Save _As…"
+msgstr "Salvesta _kui…"
+
+msgid "_Print…"
+msgstr "_Prindi…"
+
+msgid "Set as Wa_llpaper"
+msgstr "Määra _taustapildiks"
+
+#, fuzzy
+msgid "Sli_deshow"
+msgstr "Slaidiesitus"
+
+msgid "Prope_rties"
+msgstr "_Omadused"
+
 msgid "Image Properties"
 msgstr "Pildi omadused"
 
@@ -123,6 +111,9 @@
 msgid "_Next"
 msgstr "_Järgmine"
 
+msgid "_Close"
+msgstr "_Sulge"
+
 msgid "Name:"
 msgstr "Nimi:"
 
@@ -191,6 +182,12 @@
 
 msgid "Save As"
 msgstr "Salvestamine teise nimega"
+
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_Katkesta"
+
+msgid "Save _As"
+msgstr "Salvestamine _kui"
 
 #, no-c-format
 msgid "<b>%f:</b> original filename"
@@ -293,6 +290,110 @@
 
 msgid "Plugins"
 msgstr "Pluginad"
+
+msgid "Go to the first image of the gallery"
+msgstr "Liikumine galerii esimesele pildile"
+
+msgid "_First Image"
+msgstr "E_simene pilt"
+
+msgid "Go to the previous image of the gallery"
+msgstr "Liikumine galerii eelmisele pildile"
+
+msgid "_Previous Image"
+msgstr "_Eelmine pilt"
+
+msgid "Go to the next image of the gallery"
+msgstr "Liikumine galerii järgmisele pildile"
+
+msgid "_Next Image"
+msgstr "_Järgmine pilt"
+
+msgid "Go to the last image of the gallery"
+msgstr "Liikumine galerii viimasele pildile"
+
+msgid "_Last Image"
+msgstr "_Viimane pilt"
+
+msgid "Enlarge the image"
+msgstr "Pildi suurendamine"
+
+msgid "_Zoom In"
+msgstr "S_uurenda"
+
+msgid "Shrink the image"
+msgstr "Pildi vähendamine"
+
+msgid "Zoom _Out"
+msgstr "_Vähenda"
+
+msgid "_Normal Size"
+msgstr "_Normaalsuurus"
+
+msgid "_Best Fit"
+msgstr "Parim _mahutus"
+
+msgid "Rotate the image 90 degrees to the left"
+msgstr "Pildi pööramine 90 kraadi vasakule"
+
+#, fuzzy
+msgid "Rotate Counter_clockwise"
+msgstr "Pööra _vastupäeva"
+
+msgid "Rotate the image 90 degrees to the right"
+msgstr "Pildi pööramine 90 kraadi paremale"
+
+msgid "_Rotate Clockwise"
+msgstr "Pööra _päripäeva"
+
+msgid "Changes the visibility of the image gallery pane in the current window"
+msgstr "Pildigalerii paani nähtavuse muutmine aktiivses aknas"
+
+msgid "Pause or resume the slideshow"
+msgstr "Slaidiesituse pausimine/jätkamine"
+
+msgid "Size"
+msgstr "Suurus"
+
+#, fuzzy
+msgid "Type"
+msgstr "Liik:"
+
+#, fuzzy
+msgid "File Size"
+msgstr "Faili suurus:"
+
+#, fuzzy
+msgid "Folder"
+msgstr "Kataloog:"
+
+#, fuzzy
+msgid "Aperture"
+msgstr "Ava suurus:"
+
+#, fuzzy
+msgid "Exposure"
+msgstr "Säriaeg:"
+
+msgid "ISO"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Metering"
+msgstr "Mõõterežiim:"
+
+msgid "Camera"
+msgstr "Kaamera"
+
+msgid "Date"
+msgstr ""
+
+msgid "Time"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Focal Length"
+msgstr "Fookuskaugus:"
 
 msgid "Automatic orientation"
 msgstr "Automaatne suund"
@@ -417,9 +518,6 @@
 "ja pärast näidatakse automaatselt järgmist pilti. Väärtuse 0 puhul on "
 "automaatne pildivahetus keelatud."
 
-msgid "Show/Hide the window toolbar."
-msgstr "Akna tööriistariba näitamine või peitmine."
-
 msgid "Show/Hide the window statusbar."
 msgstr "Akna olekuriba näitamine või peitmine."
 
@@ -492,18 +590,6 @@
 "paremini kasutatavaks. Kui see valik on märkimata, siis põimitakse "
 "metaandmed pildi omaduste dialoogis teiste andmete hulka."
 
-msgid "External program to use for editing images"
-msgstr "Piltide töötlemiseks kasutatav väline programm"
-
-msgid ""
-"The desktop file name (including the \".desktop\") of the application to use "
-"for editing images (when the \"Edit Image\" toolbar button is clicked). Set "
-"to the empty string to disable this feature."
-msgstr ""
-"Piltide töötlemiseks (tööriistaribal nupu \"Töötle pilti\" klõpsamise "
-"korral) kasutatava rakenduse töölauanimi (sisaldab stringi \".desktop\"). "
-"Piltide töötlemise keelamiseks jäta see string tühjaks."
-
 msgid "Active plugins"
 msgstr "Aktiivsed pluginad"
 
@@ -515,6 +601,18 @@
 "Aktiivsete pluginate nimekiri. See ei sisalda aktiivsete pluginate \"Asukohta"
 "\". Plugina asukoha teadasaamiseks vaata faili .eog-plugin."
 
+msgid "Open _with"
+msgstr "Ava _programmiga"
+
+msgid "_Copy"
+msgstr "_Kopeeri"
+
+msgid "Move to _Trash"
+msgstr "_Viska prügikasti"
+
+msgid "Show Containing _Folder"
+msgstr "Ava faili _kaust"
+
 msgid "Fullscreen with double-click"
 msgstr "Täisekraan topeltklõpsuga"
 
@@ -535,15 +633,6 @@
 
 msgid "Close _without Saving"
 msgstr "Sulge _ilma salvestamata"
-
-msgid "_Cancel"
-msgstr "_Katkesta"
-
-msgid "_Save"
-msgstr "Sa_lvesta"
-
-msgid "Save _As"
-msgstr "Salvestamine _kui"
 
 msgid "Question"
 msgstr "Küsimus"
@@ -574,9 +663,6 @@
 msgid "_Reload"
 msgstr "_Laadi uuesti"
 
-msgid "Save _As…"
-msgstr "Salvesta _kui…"
-
 #, c-format
 msgid "Could not load image '%s'."
 msgstr "Pilti '%s' pole võimalik laadida."
@@ -591,62 +677,10 @@
 
 msgid "The given locations contain no images."
 msgstr "Määratud asukohtades pole pilte."
-
-msgid "Camera"
-msgstr "Kaamera"
-
-msgid "Image Data"
-msgstr "Pildi andmed"
-
-msgid "Image Taking Conditions"
-msgstr "Pildistamise tingimused"
-
-msgid "GPS Data"
-msgstr "GPS-andmed"
-
-msgid "Maker Note"
-msgstr "Autori märkus"
-
-msgid "Other"
-msgstr "Muu"
-
-msgid "XMP Exif"
-msgstr "XMP Exif"
-
-msgid "XMP IPTC"
-msgstr "XMP IPTC"
-
-msgid "XMP Rights Management"
-msgstr "XMP õigustehaldus"
-
-msgid "XMP Other"
-msgstr "XMP muu"
-
-msgid "Tag"
-msgstr "Silt"
-
-msgid "Value"
-msgstr "Väärtus"
-
-msgid "North"
-msgstr "Põhjalaius"
-
-msgid "East"
-msgstr "Idapikkus"
-
-msgid "West"
-msgstr "Läänepikkus"
-
-msgid "South"
-msgstr "Lõunalaius"
 
 #. A strftime-formatted string, to display the date the image was taken.
 msgid "%a, %d %B %Y  %X"
 msgstr "%a, %d. %B %Y  %X"
-
-#. A strftime-formatted string, to display the date the image was taken, for the case we don't have the time.
-msgid "%a, %d %B %Y"
-msgstr "%a, %d. %B %Y"
 
 #. TRANSLATORS: This is the actual focal length used when
 #. the image was taken.
@@ -738,14 +772,66 @@
 msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
 msgstr "JPEG faili laadimiseks pole võimalik mälu eraldada"
 
+msgid "Image Data"
+msgstr "Pildi andmed"
+
+msgid "Image Taking Conditions"
+msgstr "Pildistamise tingimused"
+
+msgid "GPS Data"
+msgstr "GPS-andmed"
+
+msgid "Maker Note"
+msgstr "Autori märkus"
+
+msgid "Other"
+msgstr "Muu"
+
+msgid "XMP Exif"
+msgstr "XMP Exif"
+
+msgid "XMP IPTC"
+msgstr "XMP IPTC"
+
+msgid "XMP Rights Management"
+msgstr "XMP õigustehaldus"
+
+msgid "XMP Other"
+msgstr "XMP muu"
+
+msgid "Tag"
+msgstr "Silt"
+
+msgid "Value"
+msgstr "Väärtus"
+
+msgid "North"
+msgstr "Põhjalaius"
+
+msgid "East"
+msgstr "Idapikkus"
+
+msgid "West"
+msgstr "Läänepikkus"
+
+msgid "South"
+msgstr "Lõunalaius"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%i × %i pixel"
+msgid_plural "%i × %i pixels"
+msgstr[0] "%i × %i pikslit  %s    %i%%"
+msgstr[1] "%i × %i pikslit  %s    %i%%"
+
 msgid "Unknown"
 msgstr "Tundmatu"
 
-msgid "File size:"
-msgstr "Faili suurus:"
-
-msgid "Show the folder which contains this file in the file manager"
-msgstr "Selle pildi kataloogi kuvamine failihalduris"
+msgid "%a, %d %B %Y"
+msgstr "%a, %d. %B %Y"
+
+#, c-format
+msgid "%X"
+msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%lu second"
@@ -798,9 +884,6 @@
 msgid "Both"
 msgstr "Mõlemad"
 
-msgid "Size"
-msgstr "Suurus"
-
 msgid "_Width:"
 msgstr "_Laius:"
 
@@ -821,6 +904,9 @@
 
 msgid "Preview"
 msgstr "Eelvaade"
+
+msgid "Show the folder which contains this file in the file manager"
+msgstr "Selle pildi kataloogi kuvamine failihalduris"
 
 msgid "as is"
 msgstr "nagu on"
@@ -879,10 +965,6 @@
 "Pilti \"%s\" on mõne teise rakenduse poolt muudetud.\n"
 "Kas soovid selle uuesti laadida?"
 
-#, c-format
-msgid "Use \"%s\" to open the selected image"
-msgstr "Programmi \"%s\" kasutamine valitud pildi avamiseks"
-
 #. Translators: This string is displayed in the statusbar
 #. * while saving images. The tokens are from left to right:
 #. * - the original filename
@@ -899,6 +981,10 @@
 msgid "_Leave Fullscreen"
 msgstr "_Lahku täisekraanilt"
 
+#, fuzzy
+msgid "Leave fullscreen mode"
+msgstr "_Lahku täisekraanilt"
+
 #. L10N: This the reason why the screensaver is inhibited.
 msgid "Viewing a slideshow"
 msgstr "Slaidiesituse kuvamine"
@@ -911,20 +997,9 @@
 "Viga faili printimisel:\n"
 "%s"
 
-msgid "Toolbar Editor"
-msgstr "Tööriistariba redaktor"
-
-msgid "_Reset to Default"
-msgstr "_Taasta vaikeseaded"
-
-msgid "_Close"
-msgstr "_Sulge"
-
 msgid "Error launching System Settings: "
 msgstr "Viga süsteemi sätete dialoogi avamisel: "
 
-#. I18N: When setting mnemonics for these strings, watch out to not
-#. clash with mnemonics from eog's menubar
 msgid "_Open Background Preferences"
 msgstr "Ava _taustaeelistused"
 
@@ -1021,254 +1096,23 @@
 "Osasid valitud pilte pole võimalik prügikasti visata ja need kustutatakse "
 "jäädavalt. Kas soovid kustutamisega jätkata?"
 
-msgid "Move to _Trash"
-msgstr "_Viska prügikasti"
-
 #, c-format
 msgid "Couldn't access trash."
 msgstr "Prügikasti pole võimalik kasutada."
 
-msgid "_Image"
-msgstr "_Pilt"
-
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Redaktor"
-
-msgid "_Go"
-msgstr "_Liikumine"
-
-msgid "_Tools"
-msgstr "_Tööriistad"
-
-msgid "_Open…"
-msgstr "_Ava…"
-
-msgid "Open a file"
-msgstr "Faili avamine"
-
-msgid "Close window"
-msgstr "Akna sulgemine"
-
-msgid "T_oolbar"
-msgstr "Töö_riistariba"
-
-msgid "Edit the application toolbar"
-msgstr "Rakenduse tööriistariba redigeerimine"
-
-msgid "Preferences for Image Viewer"
-msgstr "Pildivaataja eelistused"
-
-msgid "_Contents"
-msgstr "_Sisukord"
-
-msgid "Help on this application"
-msgstr "Selle rakenduse kohta käiv abiteave"
-
-msgid "About this application"
-msgstr "Info selle programmi kohta"
-
-msgid "Changes the visibility of the toolbar in the current window"
-msgstr "Käesoleva akna tööriistariba nähtavaloleku muutmine"
-
-msgid "Changes the visibility of the statusbar in the current window"
-msgstr "Käesoleva akna olekuriba nähtavaloleku muutmine"
-
-msgid "Changes the visibility of the image gallery pane in the current window"
-msgstr "Pildigalerii paani nähtavuse muutmine aktiivses aknas"
-
-msgid "Changes the visibility of the side pane in the current window"
-msgstr "Käesoleva akna külgpaani nähtavaloleku muutmine"
-
-msgid "Save changes in currently selected images"
-msgstr "Hetkel valitud piltides tehtud muudatuste salvestamine"
-
-msgid "Open _with"
-msgstr "Ava _programmiga"
-
-msgid "Open the selected image with a different application"
-msgstr "Valitud pildi avamine teise rakendusega"
-
-msgid "Save the selected images with a different name"
-msgstr "Valitud piltide salvestamine teise nimega"
-
-msgid "Show Containing _Folder"
-msgstr "Ava faili _kaust"
-
-msgid "_Print…"
-msgstr "_Prindi…"
-
-msgid "Print the selected image"
-msgstr "Valitud pildi printimine"
-
-msgid "Prope_rties"
-msgstr "_Omadused"
-
-msgid "Show the properties and metadata of the selected image"
-msgstr "Valitud pildi omaduste ja metaandmete näitamine"
-
-msgid "_Undo"
-msgstr "_Tühista"
-
-msgid "Undo the last change in the image"
-msgstr "Pildile tehtud viimase muudatuse unustamine"
-
-msgid "Flip _Horizontal"
-msgstr "Peegelda _horisontaalselt"
-
-msgid "Mirror the image horizontally"
-msgstr "Pildi peegeldamine rõhtsuunas"
-
-msgid "Flip _Vertical"
-msgstr "Pee_gelda vertikaalselt"
-
-msgid "Mirror the image vertically"
-msgstr "Pildi peegeldamine püstsuunas"
-
-msgid "_Rotate Clockwise"
-msgstr "Pööra _päripäeva"
-
-msgid "Rotate the image 90 degrees to the right"
-msgstr "Pildi pööramine 90 kraadi paremale"
-
-msgid "Rotate Counterc_lockwise"
-msgstr "Pööra _vastupäeva"
-
-msgid "Rotate the image 90 degrees to the left"
-msgstr "Pildi pööramine 90 kraadi vasakule"
-
-msgid "Set as Wa_llpaper"
-msgstr "Määra _taustapildiks"
-
-msgid "Set the selected image as the wallpaper"
-msgstr "Valitud pildi määramine töölaua taustapildiks"
-
-msgid "Move the selected image to the trash folder"
-msgstr "Valitud pildi tõstmine prügikasti"
-
-msgid "_Delete Image"
-msgstr "_Kustuta pilt"
-
-msgid "Delete the selected image"
-msgstr "Valitud pildi kustutamine"
-
-msgid "_Copy"
-msgstr "_Kopeeri"
-
-msgid "Copy the selected image to the clipboard"
-msgstr "Valitud pildi kopeerimine lõikepuhvrisse"
-
-msgid "_Zoom In"
-msgstr "S_uurenda"
-
-msgid "Enlarge the image"
-msgstr "Pildi suurendamine"
-
-msgid "Zoom _Out"
-msgstr "_Vähenda"
-
-msgid "Shrink the image"
+msgid "Fit the image to the window"
+msgstr "Pildi sobitamine aknasse"
+
+#, fuzzy
+msgid "Shrink or enlarge the current image"
 msgstr "Pildi vähendamine"
-
-msgid "_Normal Size"
-msgstr "_Normaalsuurus"
-
-msgid "Show the image at its normal size"
-msgstr "Pildi normaalsuuruses näitamine"
-
-msgid "_Fullscreen"
-msgstr "_Täisekraan"
 
 msgid "Show the current image in fullscreen mode"
 msgstr "Käesoleva pildi näitamine täisekraanil"
 
-msgid "Pause Slideshow"
-msgstr "Pausi slaidiesitus"
-
-msgid "Pause or resume the slideshow"
-msgstr "Slaidiesituse pausimine/jätkamine"
-
-msgid "_Best Fit"
-msgstr "Parim _mahutus"
-
-msgid "Fit the image to the window"
-msgstr "Pildi sobitamine aknasse"
-
-msgid "_Previous Image"
-msgstr "_Eelmine pilt"
-
-msgid "Go to the previous image of the gallery"
-msgstr "Liikumine galerii eelmisele pildile"
-
-msgid "_Next Image"
-msgstr "_Järgmine pilt"
-
-msgid "Go to the next image of the gallery"
-msgstr "Liikumine galerii järgmisele pildile"
-
-msgid "_First Image"
-msgstr "E_simene pilt"
-
-msgid "Go to the first image of the gallery"
-msgstr "Liikumine galerii esimesele pildile"
-
-msgid "_Last Image"
-msgstr "_Viimane pilt"
-
-msgid "Go to the last image of the gallery"
-msgstr "Liikumine galerii viimasele pildile"
-
-msgid "_Random Image"
-msgstr "_Juhuslik pilt"
-
-msgid "Go to a random image of the gallery"
-msgstr "Liikumine galerii juhuslikule pildile"
-
-msgid "S_lideshow"
-msgstr "S_laidiesitus"
-
-msgid "Start a slideshow view of the images"
-msgstr "Piltide vaatamiseks slaidiesituse käivitamine"
-
-msgid "Previous"
-msgstr "Eelmine"
-
-msgid "Next"
-msgstr "Järgmine"
-
-msgid "Right"
-msgstr "Paremale"
-
-msgid "Left"
-msgstr "Vasakule"
-
-msgid "Show Folder"
-msgstr "Kataloogi kuvamine"
-
-msgid "In"
-msgstr "Suurenda"
-
-msgid "Out"
-msgstr "Vähenda"
-
-msgid "Normal"
-msgstr "Üksühele"
-
-msgid "Fit"
-msgstr "Sobita"
-
-msgid "Gallery"
-msgstr "Galerii"
-
-msgctxt "action (to trash)"
-msgid "Trash"
-msgstr "Viska prügikasti"
-
-#, c-format
-msgid "Edit the current image using %s"
-msgstr "Käesoleva pildi töötlemine programmiga %s"
-
-msgid "Edit Image"
-msgstr "Töötle pilti"
+#, fuzzy
+msgid "Properties"
+msgstr "_Omadused"
 
 msgid "The GNOME image viewer."
 msgstr "GNOME pildivaataja."
@@ -1310,5 +1154,213 @@
 msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options."
 msgstr "Kõigi saadaolevate käsureavalikute nägemiseks käivita '%s --help'."
 
+#~ msgid "Show “_%s”"
+#~ msgstr "Näita „_%s”"
+
+#~ msgid "_Move on Toolbar"
+#~ msgstr "_Tõsta tööriistaribale"
+
+#~ msgid "Move the selected item on the toolbar"
+#~ msgstr "Valitud kirje tõstmine tööriistaribale"
+
+#~ msgid "_Remove from Toolbar"
+#~ msgstr "_Eemalda tööriistaribalt"
+
+#~ msgid "Remove the selected item from the toolbar"
+#~ msgstr "Valitud kirje eemaldamine tööriistaribalt"
+
+#~ msgid "_Delete Toolbar"
+#~ msgstr "_Kustuta tööriistariba"
+
+#~ msgid "Remove the selected toolbar"
+#~ msgstr "Valitud tööriistariba eemaldamine"
+
+#~ msgid "Separator"
+#~ msgstr "Eraldaja"
+
+#~ msgid "_View"
+#~ msgstr "_Vaade"
+
+#~ msgid "_Toolbar"
+#~ msgstr "Töö_riistariba"
+
+#~ msgid "Show/Hide the window toolbar."
+#~ msgstr "Akna tööriistariba näitamine või peitmine."
+
+#~ msgid "External program to use for editing images"
+#~ msgstr "Piltide töötlemiseks kasutatav väline programm"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The desktop file name (including the \".desktop\") of the application to "
+#~ "use for editing images (when the \"Edit Image\" toolbar button is "
+#~ "clicked). Set to the empty string to disable this feature."
+#~ msgstr ""
+#~ "Piltide töötlemiseks (tööriistaribal nupu \"Töötle pilti\" klõpsamise "
+#~ "korral) kasutatava rakenduse töölauanimi (sisaldab stringi \".desktop\"). "
+#~ "Piltide töötlemise keelamiseks jäta see string tühjaks."
+
+#~ msgid "Use \"%s\" to open the selected image"
+#~ msgstr "Programmi \"%s\" kasutamine valitud pildi avamiseks"
+
+#~ msgid "Toolbar Editor"
+#~ msgstr "Tööriistariba redaktor"
+
+#~ msgid "_Reset to Default"
+#~ msgstr "_Taasta vaikeseaded"
+
+#~ msgid "_Image"
+#~ msgstr "_Pilt"
+
+#~ msgid "_Edit"
+#~ msgstr "_Redaktor"
+
+#~ msgid "_Go"
+#~ msgstr "_Liikumine"
+
+#~ msgid "_Tools"
+#~ msgstr "_Tööriistad"
+
+#~ msgid "Open a file"
+#~ msgstr "Faili avamine"
+
+#~ msgid "Close window"
+#~ msgstr "Akna sulgemine"
+
+#~ msgid "T_oolbar"
+#~ msgstr "Töö_riistariba"
+
+#~ msgid "Edit the application toolbar"
+#~ msgstr "Rakenduse tööriistariba redigeerimine"
+
+#~ msgid "Preferences for Image Viewer"
+#~ msgstr "Pildivaataja eelistused"
+
+#~ msgid "_Contents"
+#~ msgstr "_Sisukord"
+
+#~ msgid "Help on this application"
+#~ msgstr "Selle rakenduse kohta käiv abiteave"
+
+#~ msgid "About this application"
+#~ msgstr "Info selle programmi kohta"
+
+#~ msgid "Changes the visibility of the toolbar in the current window"
+#~ msgstr "Käesoleva akna tööriistariba nähtavaloleku muutmine"
+
+#~ msgid "Changes the visibility of the statusbar in the current window"
+#~ msgstr "Käesoleva akna olekuriba nähtavaloleku muutmine"
+
+#~ msgid "Changes the visibility of the side pane in the current window"
+#~ msgstr "Käesoleva akna külgpaani nähtavaloleku muutmine"
+
+#~ msgid "Save changes in currently selected images"
+#~ msgstr "Hetkel valitud piltides tehtud muudatuste salvestamine"
+
+#~ msgid "Open the selected image with a different application"
+#~ msgstr "Valitud pildi avamine teise rakendusega"
+
+#~ msgid "Save the selected images with a different name"
+#~ msgstr "Valitud piltide salvestamine teise nimega"
+
+#~ msgid "Print the selected image"
+#~ msgstr "Valitud pildi printimine"
+
+#~ msgid "Show the properties and metadata of the selected image"
+#~ msgstr "Valitud pildi omaduste ja metaandmete näitamine"
+
+#~ msgid "_Undo"
+#~ msgstr "_Tühista"
+
+#~ msgid "Undo the last change in the image"
+#~ msgstr "Pildile tehtud viimase muudatuse unustamine"
+
+#~ msgid "Flip _Horizontal"
+#~ msgstr "Peegelda _horisontaalselt"
+
+#~ msgid "Mirror the image horizontally"
+#~ msgstr "Pildi peegeldamine rõhtsuunas"
+
+#~ msgid "Flip _Vertical"
+#~ msgstr "Pee_gelda vertikaalselt"
+
+#~ msgid "Mirror the image vertically"
+#~ msgstr "Pildi peegeldamine püstsuunas"
+
+#~ msgid "Set the selected image as the wallpaper"
+#~ msgstr "Valitud pildi määramine töölaua taustapildiks"
+
+#~ msgid "Move the selected image to the trash folder"
+#~ msgstr "Valitud pildi tõstmine prügikasti"
+
+#~ msgid "_Delete Image"
+#~ msgstr "_Kustuta pilt"
+
+#~ msgid "Delete the selected image"
+#~ msgstr "Valitud pildi kustutamine"
+
+#~ msgid "Copy the selected image to the clipboard"
+#~ msgstr "Valitud pildi kopeerimine lõikepuhvrisse"
+
+#~ msgid "Show the image at its normal size"
+#~ msgstr "Pildi normaalsuuruses näitamine"
+
+#~ msgid "_Fullscreen"
+#~ msgstr "_Täisekraan"
+
+#~ msgid "Pause Slideshow"
+#~ msgstr "Pausi slaidiesitus"
+
+#~ msgid "_Random Image"
+#~ msgstr "_Juhuslik pilt"
+
+#~ msgid "Go to a random image of the gallery"
+#~ msgstr "Liikumine galerii juhuslikule pildile"
+
+#~ msgid "S_lideshow"
+#~ msgstr "S_laidiesitus"
+
+#~ msgid "Start a slideshow view of the images"
+#~ msgstr "Piltide vaatamiseks slaidiesituse käivitamine"
+
+#~ msgid "Previous"
+#~ msgstr "Eelmine"
+
+#~ msgid "Next"
+#~ msgstr "Järgmine"
+
+#~ msgid "Right"
+#~ msgstr "Paremale"
+
+#~ msgid "Left"
+#~ msgstr "Vasakule"
+
+#~ msgid "Show Folder"
+#~ msgstr "Kataloogi kuvamine"
+
+#~ msgid "In"
+#~ msgstr "Suurenda"
+
+#~ msgid "Out"
+#~ msgstr "Vähenda"
+
+#~ msgid "Normal"
+#~ msgstr "Üksühele"
+
+#~ msgid "Fit"
+#~ msgstr "Sobita"
+
+#~ msgid "Gallery"
+#~ msgstr "Galerii"
+
+#~ msgctxt "action (to trash)"
+#~ msgid "Trash"
+#~ msgstr "Viska prügikasti"
+
+#~ msgid "Edit the current image using %s"
+#~ msgstr "Käesoleva pildi töötlemine programmiga %s"
+
+#~ msgid "Edit Image"
+#~ msgstr "Töötle pilti"
+
 #~ msgid "_About Image Viewer"
 #~ msgstr "_Pildivaatajast lähemalt"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]