commit: r3676 - /gnome/master/desktop/ekiga.poAuthor: mattias
Date: Fri Jan 17 15:41:50 2014
New Revision: 3676

Log:
Tühiuuendus, tühja sellest

Modified:
  gnome/master/desktop/ekiga.po

Modified: gnome/master/desktop/ekiga.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/ekiga.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/ekiga.po [utf-8] Fri Jan 17 15:41:50 2014
@@ -12,15 +12,15 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ekiga MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=ekiga&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-10 11:37+0000\n"
+"product=ekiga&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-01-12 15:17+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-03-12 07:51+0200\n"
 "Last-Translator: Ivar Smolin <okul linux ee>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
+"Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: et\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. Application name
@@ -33,612 +33,15 @@
 msgid "Talk to and see people over the Internet"
 msgstr "Inimestega vestlemine Interneti kaudu"
 
-msgid "0: 56kbps, 1: ISDN, 2: DSL128, 3: DSL512, 4: LAN, 5: Custom"
-msgstr "0: 56Kbps, 1: ISDN, 2:DSL, 3: DSL512, 4: LAN, 5: Kohandatud"
-
-msgid ""
-"Allow Ekiga to fall back to software scaling the picture-in-picture if "
-"hardware support is not available. If this is set to false, Ekiga will not "
-"try to open the PIP if hardware support is not available."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis Ekiga võib riistvaralise toe puudumisel naasta "
-"tarkvaralise picture-in-picture (PIP ehk pilt-pildis) skaleerimise juurde. "
-"Kui märkimata, siis Ekiga ei ürita riistvaralise toe puudumisel PIP-i avada."
-
-msgid "Allow picture-in-picture software scaling"
-msgstr "Picture-in-picture tarkvaralise skaleerimise lubamine"
-
-msgid "Alternative audio output device"
-msgstr "Alternatiivne audioväljundi seade"
-
-msgid "Always forward calls to the given host"
-msgstr "Alati kõnede edastamine määratud hostile"
-
-msgid "Audio input device"
-msgstr "Audiosisendi seade"
-
-msgid "Audio output device"
-msgstr "Audioväljundi seade"
-
-msgid "Automatic answer"
-msgstr "Automaatvastamine"
-
-msgid ""
-"Automatically reject or forward incoming calls if no answer is given after "
-"the specified amount of time (in seconds)"
-msgstr ""
-"Kui sisenevatele kõnedele pole määratud aja (sekundites) jooksul vastatud, "
-"siis suunatakse need kõned edasi või lükatakse tagasi"
-
-msgid "Calls history"
-msgstr "Kõnede ajalugu"
-
-msgid "Change the panel section of the main window"
-msgstr "Põhiakna paneelisektsiooni muutmine"
-
-msgid ""
-"Change the panel section of the main window (0=Contacts, 1=Dialpad, 2=Call "
-"history)"
-msgstr ""
-"Põhiakna paneelisektsiooni muutmine (0=Kontaktid, 1=Klahvid, 2=Kõnede "
-"ajalugu)"
-
-msgid ""
-"Connection will be established in Fast Start mode. Fast Start is a new way "
-"to start calls faster that was introduced in H.323v2. It is not supported by "
-"Netmeeting and using both Fast Start and H.245 Tunneling can crash some "
-"versions of Netmeeting"
-msgstr ""
-"Ühendus luuakse kiirkäivituse režiimis. See on uus viis alustada kõnesid "
-"kiiremini, võimalus loodi H.323v2 protokollis. Kahjuks Netmeeting seda ei "
-"toeta ning kiirkäivituse ja H.245 tunneli kooskasutamine võib panna mõned "
-"Netmeetingu kliendid kokku jooksma"
-
-msgid "Contact long status"
-msgstr "Kontakti oleku kirjeldus"
-
-msgid "Contact short status"
-msgstr "Kontakti oleku lühikirjeldus"
-
-msgid "DTMF sending"
-msgstr "DTMF-i saatmine"
-
-msgid "Disable video hardware acceleration"
-msgstr "Video riistvaraline kiirendi keelamine"
-
-msgid "Display images from your camera device"
-msgstr "Kaameraseadmest tulevate piltide kuvamine"
-
-msgid "Enable 'Fast Start'"
-msgstr "Kiirkäivituse lubamine"
-
-msgid "Enable H.245 tunneling"
-msgstr "H.245 tunneldamine on lubatud"
-
-msgid "Enable STUN network detection"
-msgstr "STUN-võrgu tuvastamine on lubatud"
-
-msgid "Enable early H.245"
-msgstr "Varajane H.245 lubatud"
-
-msgid "Enable echo cancelation"
-msgstr "Kaja eemaldamise lubamine"
-
-msgid "Enable silence detection"
-msgstr "Vaikusetuvastuse lubamine"
-
-msgid "Enable the automatic network setup resulting from the STUN test"
-msgstr "STUN-testi põhjal automaatse võrguseadistuse lubamine"
-
-msgid ""
-"Enter the number of seconds after which Ekiga should try refreshing the NAT "
-"binding when STUN is being used"
-msgstr ""
-"Sekundite arv, mille jooksul STUN-i kasutav Ekiga peaks proovima NAT-seoseid "
-"värskendada"
-
-msgid "Enter your full name"
-msgstr "Siia sisesta oma täisnimi"
-
-msgid "Forward calls to host"
-msgstr "Kõnede edasisuunamine hostile"
-
-msgid "Forward calls to the given host if busy"
-msgstr "Kõnede edasisuunamine valitud hostile, kui ollakse hõivatud"
-
-msgid "Forward calls to the given host if no answer"
-msgstr "Kõnede edasisuunamine valitud hostile, kui ei vastata"
-
-msgid "Frame Rate"
-msgstr "Kaadrisagedus"
-
-msgid "Full name"
-msgstr "Täisnimi"
-
-msgid ""
-"If enabled, Ekiga will start hidden provided that the notification area is "
-"present in the GNOME panel"
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis Ekiga käivitub peidetuna. Eeldusel, et GNOME paneelil on "
-"teateala"
-
-msgid ""
-"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
-"specified in the field below"
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis kõik sisenevad kõned suunatakse allpool oleval väljal "
-"kirjeldatud hostile"
-
-msgid ""
-"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
-"specified in the field below if you already are in a call or if you are in "
-"Do Not Disturb mode"
-msgstr ""
-"Lubamise korral suunatakse kõik sisenevad kõned allpool määratud hostile "
-"juhul, kui sul on parasjagu kõne pooleli ja režiimiks on määratud \"Mitte "
-"häirida\""
-
-msgid ""
-"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
-"specified in the field below if you do not answer the call"
-msgstr ""
-"Lubamise korral suunatakse vastamata jäetud kõne allpool määratud hostile"
-
-msgid "If enabled, automatically answer incoming calls"
-msgstr "Kui märgitud, siis vastatakse sissetulevatele kõnedele automaatselt"
-
-msgid "If enabled, offline contacts will be shown in the roster"
-msgstr "Kui märgitud, siis näidatakse nimekirjas ka ühendamata kontakte"
-
-msgid "If enabled, use echo cancelation"
-msgstr "Kui märgitud, siis kasutatakse kaja eemaldamist"
-
-msgid "If enabled, use silence detection with the codecs supporting it"
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis on vaikuse tuvastamine lubatud seda toetavate koodekite "
-"korral"
-
-msgid "Kind of network selected in the assistant"
-msgstr "Assistendis valitud võrgu liik"
-
-msgid "LDAP servers"
-msgstr "LDAP-serverid"
-
-msgid "List of configured LDAP servers"
-msgstr "Seadistatud LDAP-serverite nimekiri"
-
-msgid "List of folded groups in the roster"
-msgstr "Nimekirjas volditud gruppide nimekiri"
-
-msgid "Listen port"
-msgstr "Kuulatav port"
-
-msgid "Maximum RX video bitrate"
-msgstr "Vastuvõetava video suurim läbilaskevõime"
-
-msgid "Maximum TX video bitrate"
-msgstr "Saadetava video suurim läbilaskevõime"
-
-msgid "Maximum jitter buffer"
-msgstr "Suurim värinapuhver"
-
-msgid "NAT Binding Timeout"
-msgstr "NAT-ühendumise ajapiirang"
-
-msgid "No answer timeout"
-msgstr "Kõnele vastamata jätmise ajapiirang"
-
-msgid "Outbound Proxy"
-msgstr "Väljuva ühenduse proksi"
-
-msgid "Place windows displaying video above other windows during calls"
-msgstr "Kõne ajal videoakna asetamine teiste akende peale"
-
-msgid "Play busy tone"
-msgstr "Kinnise tooni esitamine"
-
-msgid "Play ring tone"
-msgstr "Telefonihelina esitamine"
-
-msgid "Play sound on incoming calls"
-msgstr "Heli esitamine siseneva kõne korral"
-
-msgid "Play sound on new message"
-msgstr "Heli esitamine uue sõnumi korral"
-
-msgid "Play sound on new voice mail"
-msgstr "Heli esitamine kõneposti uue sõnumi korral"
-
-msgid "Position on the screen of the address book window"
-msgstr "Aadressiraamatu akna asukoht ekraanil"
-
-msgid "Position on the screen of the audio settings window"
-msgstr "Audiosätete akna asukoht ekraanil"
-
-msgid "Position on the screen of the chat window"
-msgstr "Vestlusakna asukoht ekraanil"
-
-msgid "Position on the screen of the druid window"
-msgstr "Seadistusabilise akna asukoht ekraanil"
-
-msgid "Position on the screen of the main window"
-msgstr "Põhiakna asukoht ekraanil"
-
-msgid "Position on the screen of the preferences window"
-msgstr "Eelistuste akna asukoht ekraanil"
-
-msgid "Position on the screen of the video settings window"
-msgstr "Videosätete akna asukoht ekraanil"
-
-msgid "Remote video window position"
-msgstr "Kaugvideo akna asukoht"
-
-msgid "Remote video window size"
-msgstr "Kaugvideo akna suurus"
-
-msgid "Select an alternative audio output device to use for sound events."
-msgstr "Helisündmuste jaoks alternatiivse audioväljundi seadme valimine."
-
-msgid "Select the audio input device to use"
-msgstr "Audiosisendi poolt kasutusel olev seade"
-
-msgid "Select the audio output device to use"
-msgstr "Audioväljundi poolt kasutusel olev seade"
-
-msgid ""
-"Select the format for video cameras (does not apply to most USB cameras)"
-msgstr ""
-"Videokaamera poolt kasutatava vormingu valimine (ei kehti enamuse USB-"
-"kaamerate kohta)"
-
-msgid ""
-"Select the mode for sending DTMFs. The values can be 0 (for \"RFC2833\") and "
-"1 (for \"INFO\")"
-msgstr ""
-"DTMF-i saatmisrežiimi määramine. Võimalikud väärtused on 0 (RFC2833) ja 1 "
-"(INFO)"
-
-msgid ""
-"Select the mode for sending DTMFs. The values can be 0 (for \"String\"), 1 "
-"(for \"Tone\"), 2 (for \"RFC2833\"), or 3 (for \"Q.931\") (default is "
-"\"String\"). Choosing other values than \"String\" disables the Text Chat."
-msgstr ""
-"DTMF-ide saatmisrežiimi määramine. Väärtus võib olla kas 0 (sõne), 1 (Toon), "
-"2 (RFC2833) või 3 (Q.931). Vaikeväärtus on 0 (sõne). Kõigi väärtuste puhul "
-"peale \"Sõne\" pole võimalik kasutada tekstivestlust."
-
-msgid ""
-"Select the transmitted video size: Small (QCIF 176x144) or Large (CIF "
-"352x288)"
-msgstr ""
-"Ülekantava videopildi suurus. Kas väike (QCIF 176x144, väärtus \"Small\") "
-"või suur (CIF 352x288, väärtus \"Large\")"
-
-msgid ""
-"Select the video input device to use. If an error occurs when using this "
-"device a test picture will be transmitted."
-msgstr ""
-"Videosisendi poolt kasutusel olev seade. Kui selle seadme kasutamisel tekib "
-"viga, siis kantakse video asemel üle testpilti."
-
-msgid "Show offline contacts"
-msgstr "Ühendamata kontaktide näitamine"
-
-msgid "Show the call panel"
-msgstr "Kõnede paneeli näitamine"
-
-msgid "Size of the address book window"
-msgstr "Aadressiraamatu akna suurus"
-
-msgid "Size of the audio settings window"
-msgstr "Audiosätete akna suurus"
-
-msgid "Size of the chat window"
-msgstr "Vestlusakna suurus"
-
-msgid "Size of the druid window"
-msgstr "Seadistusabilise akna suurus"
-
-msgid "Size of the preferences window"
-msgstr "Eelistuste akna suurus"
-
-msgid "Size of the video settings window"
-msgstr "Videosätete akna suurus"
-
-msgid "Specify the software scaling algorithm"
-msgstr "Tarkvaralise skaleerimise algoritm"
-
-msgid ""
-"Specify the software scaling algorithm: 0: nearest neighbor, 1: nearest "
-"neighbor with box filter, 2: bilinear filtering, 3: hyperbolic filtering. "
-"Does not apply on windows systems."
-msgstr ""
-"Tarkvaralise skaleerimise algoritm: 0: lähim naaber, 1: lähim naaber koos "
-"kastifiltriga, 2: bilineaarne filter, 3: hüperboolfilter. See võti ei kehti "
-"Windowsi süsteemide kohta."
-
-msgid "Start hidden"
-msgstr "Käivitumine peidetuna"
-
-msgid "TCP port range"
-msgstr "TCP-portide vahemik"
-
-msgid "Temporal Spatial Trade Off"
-msgstr "Ajutine ruumilisuse kompromiss"
-
-msgid "The Audio Codecs List"
-msgstr "Audiokoodekite nimekiri"
-
-msgid "The SIP Outbound Proxy to use for outgoing calls"
-msgstr "SIP-proksi väljuvatele kõnedele"
-
-msgid "The STUN Server"
-msgstr "STUN-server"
-
-msgid ""
-"The STUN server to use for STUN Support. STUN is a technology that permits "
-"passage through some types of NAT gateway"
-msgstr ""
-"STUN-i toe jaoks kasutatav STUN-server. STUN on tehnoloogia, mis võimaldab "
-"kasutada ühendusi läbi mõnda liiki NAT-väravate"
-
-msgid ""
-"The Type of Service (TOS) byte on outgoing RTP IP packets. This byte is used "
-"by the network to provide some level of Quality of Service (QoS). Default "
-"value 184 (0xB8) correspond to Expedited Forwarding (EF) PHB as defined in "
-"RFC 3246."
-msgstr ""
-"Väljuvate RT IP pakettide Type of Service (TOS) bait. Seda baiti kasutatakse "
-"võrgus kvaliteediteenuse (QoS) tagamiseks. Vaikimisi väärtus 184 (0xB8) "
-"tähendab kiirendatud edastust (Expedited Forwarding, EF PHB), nagu määrab "
-"RFC 3246."
-
-msgid "The accounts list"
-msgstr "Kontode nimekiri"
-
-msgid "The audio codecs list"
-msgstr "Audiokoodekite nimekiri"
-
-msgid "The busy tone sound"
-msgstr "Kinnise tooni heli"
-
-msgid ""
-"The chosen sound will be played at the end of calls or calling somebody who "
-"is busy, if enabled"
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis esitatakse kõne lõpul või hõivatud kontaktile "
-"helistamisel selleks määratud heli"
-
-msgid "The chosen sound will be played on incoming calls, if enabled"
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis esitatakse sisenevate kõnede korral selleks määratud heli"
-
-msgid ""
-"The chosen sound will be played when a new instant message is received, if "
-"enabled"
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis esitatakse uute välksõnumite vastuvõtmise korral selleks "
-"määratud heli"
-
-msgid ""
-"The chosen sound will be played when a new voice mail is received, if enabled"
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis esitatakse sõnumiposti uute teadete vastuvõtmisel selleks "
-"määratud heli"
-
-msgid "The chosen sound will be played when calling somebody, if enabled"
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis esitatakse kellelegi helistamisel selleks määratud heli"
-
-msgid "The default video view"
-msgstr "Vaikimisi videovaade"
-
-msgid ""
-"The default video view (0: Local, 1: Remote, 2: Both, 3: Both in a separate "
-"window)"
-msgstr ""
-"Vaikimisi videovaade (0: kohalik, 1: kaugvaade, 2: mõlemad, 3: mõlemad, "
-"kohalik video eraldi aknas)"
-
-msgid "The dial tone sound"
-msgstr "Valimistooni heli"
-
-msgid "The history of the 100 last calls"
-msgstr "Viimase 100 kõne ajalugu"
-
-msgid "The host where calls should be forwarded if call forwarding is enabled"
-msgstr "Host, kuhu kõnede ümbersuunamise lubamise korral kõned edastatakse"
-
-msgid "The incoming call sound"
-msgstr "Siseneva kõne heli"
-
-msgid "The list of accounts to which Ekiga should register"
-msgstr "Nimekiri kontodest, millede külge Ekiga peaks end siduma"
-
-msgid "The long status information"
-msgstr "Tekstiline kokkuvõte kontakti oleku kohta"
-
-msgid ""
-"The maximum RX video bitrate in kbit/s. This value will be signaled to the "
-"peer endpoint that can adjust (if it supports it) its TX bitrate if it is "
-"above the signaled value"
-msgstr ""
-"Video vastuvõtmise suurim läbilaskevõime ühikuga kilobaite sekundis. See "
-"väärtus saadetakse videovoogu saatvale programmile, mis võib (juhul kui see "
-"on toetatud) oma saatmise bitisagedust vastavalt sellele väärtusele "
-"korrigeerida"
-
-msgid ""
-"The maximum TX video bitrate in kbit/s. The video quality and the number of "
-"transmitted frames per second (depends on selected codec) will be "
-"dynamically adjusted above their minimum during calls to try to minimize the "
-"bandwidth to the given value"
-msgstr ""
-"Video saatmise suurim läbilaskevõime ühikuga kilobaite sekundis. Video "
-"kvaliteeti ja sekundis ülekantavate kaadrite arvu (mis sõltub valitud "
-"koodekist) reguleeritakse kõne ajal dünaamiliselt video vähimast võimalikust "
-"väärtusest kõrgemale ja püütakse hoida siintoodud väärtuse ligidal"
-
-msgid "The maximum jitter buffer size for audio reception (in ms)"
-msgstr ""
-"Audiovastuvõtul kasutatava värinapuhvri suurim suurus (millisekundites)"
-
-msgid ""
-"The maximum transmitted frame rate in frames/s. This rate may not be reached "
-"in case a minimum quality was configure via a TSTO value smaller than 31 and "
-"the bitrate selected is not sufficient to support this minimum quality"
-msgstr ""
-"Suurim ülekantav kaadrisagedus ühikuga kaadrit sekundis. Seda sagedust ei "
-"pruugita saavutada juhul, kui minimaalse kvaliteedi TSTO väärtus on väiksem "
-"kui 31 ning valitud bitikiirus ei ole selle minimaalse kvaliteedi jaoks "
-"piisav"
-
-msgid "The new instant message sound"
-msgstr "Uue välksõnumi heli"
-
-msgid "The new voice mail sound"
-msgstr "Kõneposti uue sõnumi heli"
-
-msgid ""
-"The port to listen to for incoming connections. Ekiga needs to be restarted "
-"for the new value to take effect"
-msgstr ""
-"Port, mida kuulatakse sisenevate ühenduste vastuvõtmiseks. Uue väärtuse "
-"rakendamiseks tuleb Ekiga taaskäivitada"
-
-msgid ""
-"The port to listen to for incoming connections. Ekiga needs to be restarted "
-"for the new value to take effect."
-msgstr ""
-"Port, mida kuulatakse sisenevate ühenduste vastuvõtmiseks. Uue väärtuse "
-"rakendamiseks tuleb Ekiga taaskäivitada."
-
-msgid "The position of the remote video window"
-msgstr "Kaugvideo akna asukoht"
-
-msgid ""
-"The range of TCP ports that Ekiga will use for the H.323 H.245 channel. This "
-"port range has no effect if both participants to the conference are using "
-"H.245 Tunneling."
-msgstr ""
-"TCP portide vahemik, mida Ekiga kasutab H.323 H.245 kanali tarbeks. See "
-"pordivahemik ei mõju, kui mõlemad konverentsi osapooled kasutavad H.245 "
-"tunneldamist."
-
-msgid "The range of UDP ports that Ekiga will use."
-msgstr "Ekiga poolt kasutatavate UDP-portide vahemik."
-
-msgid "The short status information"
-msgstr "Tekstiline lühikokkuvõte kontakti oleku kohta"
-
-msgid "The size of the remote video window"
-msgstr "Kaugvideo akna suurus"
-
-msgid ""
-"The sound that will be played at the end of calls or when calling somebody "
-"who is busy, if enabled"
-msgstr ""
-"Kõne lõpus või hõivatud kasutajele helistamise korral esitatav heli (kui on "
-"lubatud)"
-
-msgid "The sound that will be played on incoming calls, if enabled"
-msgstr "Sisenevate kõnede korral esitatav heli (kui on lubatud)"
-
-msgid "The sound that will be played when calling somebody, if enabled"
-msgstr "Väljuvate kõnede korral esitatav heli (kui on lubatud)"
-
-msgid ""
-"The sound that will be played when there is a new instant message, if enabled"
-msgstr "Uue välksõnumi saabumisel esitatav heli (kui on lubatud)"
-
-msgid ""
-"The sound that will be played when there is a new voice mail, if enabled"
-msgstr "Uue kõneposti sõnumi korral esitatav heli (kui on lubatud)"
-
-msgid "The video channel number to use (to select camera, tv or other sources)"
-msgstr "Kasutusel olev videokanal (kaamera, tv või muude allikate valimiseks)"
-
-msgid "The video codecs list"
-msgstr "Videokoodekite nimekiri"
-
-msgid "The video view before having switched to fullscreen"
-msgstr "Videovaade enne täisekraanile lülitumist"
-
-msgid ""
-"The video view before having switched to fullscreen (same values as "
-"video_view)"
-msgstr ""
-"Videovaade enne täisekraanile lülitumist (samad väärtused nagu võtmel "
-"video_view)"
-
-msgid "The zoom value"
-msgstr "Suurendustegur"
-
-msgid ""
-"The zoom value in percent to apply to images displayed in the main GUI (can "
-"be 50, 100, or 200)"
-msgstr ""
-"Põhilises kasutajaliideses kuvatavate piltide suurendustegur protsentides. "
-"Võimalikud väärtused on 50, 100 ja 200)"
-
-msgid ""
-"This enables H.245 Tunneling mode. In H.245 Tunneling mode H.245 messages "
-"are encapsulated into the H.225 channel (port 1720). This saves one TCP "
-"connection during calls. H.245 Tunneling was introduced in H.323v2 and "
-"Netmeeting does not support it. Using both Fast Start and H.245 Tunneling "
-"can crash some versions of Netmeeting."
-msgstr ""
-"See võimaldab H.245 tunnelirežiimi. H.245 tunnelirežiimis pakendatakse H.245 "
-"sõnumid H.225 kanalisse (port 1720). See vähendab TCP ühenduste arvu kõne "
-"ajal. Tunneli võimalus loodi H.323 versioonis 2 ning Netmeeting seda ei "
-"toeta. Kiirkäivituse ja H.245 tunneli kooskasutamine võib panna mõned "
-"Netmeetingu versioonid kokku jooksma."
-
-msgid "This enables H.245 early in the setup"
-msgstr "Sellega lubatakse H.245 seadistamise varajases faasis"
-
-msgid ""
-"This key disables DirectX (on win32) and XVideo (on Linux) video hardware "
-"acceleration"
-msgstr ""
-"Selle võtmega saab videoseadme riistvaralist kiirendit (DirectX win32 "
-"platvormil ja XVideo Linuxi platvormil) välja lülitada"
-
-msgid "Type of Service (TOS) byte on outgoing RTP IP packets"
-msgstr "Väljuvate RT IP pakettide Type of Service (TOS) bait"
-
-msgid "UDP port range"
-msgstr "UDP-portide vahemik"
-
-msgid "Video channel"
-msgstr "Videokanal"
-
-msgid "Video format"
-msgstr "Videovorming"
-
-msgid "Video input device"
-msgstr "Videosisendi seade"
-
-msgid "Video preview"
-msgstr "Video eelvaade"
-
-msgid "Video size"
-msgstr "Video suurus"
-
-msgid ""
-"Whether to prefer to sustain the max. frame rate or lower it possibly in "
-"order to keep a minimum level of (spatial) quality for all frames. 0: "
-"Highest minimal quality, 31: lowest minimal quality"
-msgstr ""
-"Kas eelistada suurima kaadrikiiruse säilitamist või seda kaadrite minimaalse "
-"(ruumilise) kvaliteedi säilitamiseks vähendada. 0: kõrgeim minimaalne "
-"kvaliteet, 31: madalaim minimaalne kvaliteet"
-
-msgid "_Find"
-msgstr "_Otsi"
-
-msgid "Neighbours"
-msgstr "Naabrid"
+msgid "New device detected"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Use it"
+msgstr "Kasutatakse TLS-i"
+
+msgid "Device removed"
+msgstr ""
 
 msgid "Clear List"
 msgstr "Tühjenda nimekiri"
@@ -652,42 +55,8 @@
 msgid "Missed"
 msgstr "Vastamata kõned"
 
-msgid "New contact"
-msgstr "Uus kontakt"
-
-msgid "Unnamed"
-msgstr "Nimetu"
-
-# see esineb kahjuks kahes kohas, menüü pealkirjana ja kontekstimenüüs
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Muutmine"
-
-msgid "_Remove"
-msgstr "_Eemalda"
-
-msgid "Edit roster element"
-msgstr "Nimekirja kirje redigeerimine"
-
-msgid ""
-"Please fill in this form to change an existing element of ekiga's internal "
-"roster"
-msgstr ""
-"Ekiga sisenimekirja olemasoleva kontakti muutmiseks täida palun see vorm"
-
-msgid "Name:"
-msgstr "Nimi:"
-
-msgid "Address:"
-msgstr "Aadress:"
-
-msgid "Is a preferred contact"
-msgstr "On eelistatud kontakt"
-
-msgid "Choose groups:"
-msgstr "Gruppide valimine:"
-
-msgid "Add to local roster"
-msgstr "Lisa kohalikku nimekirja"
+msgid "A_dd Contact"
+msgstr "_Lisa kontakt"
 
 msgid "Services"
 msgstr "Teenused"
@@ -701,8 +70,8 @@
 msgid "Call back test"
 msgstr "Tagasihelistamise test"
 
-msgid "Local roster"
-msgstr "Kohalik nimekiri"
+msgid "Contacts"
+msgstr "Kontaktid"
 
 msgid "Rename"
 msgstr "Muuda nime"
@@ -740,15 +109,26 @@
 msgid "Self"
 msgstr "Ise"
 
+msgid "Add to local roster"
+msgstr "Lisa kohalikku nimekirja"
+
 msgid ""
 "Please fill in this form to add a new contact to ekiga's internal roster"
 msgstr "Ekiga sisenimekirja uue kontakti lisamiseks täida palun see vorm"
 
+msgid "Name:"
+msgstr "Nimi:"
+
 msgid "Name of the contact, as shown in your roster"
 msgstr "Kontaktide nimekirjas näidatav nimi"
 
-msgid "Address, e.g. sip:xyz ekiga net"
-msgstr "Aadress. Näiteks sip:xyz ekiga net"
+msgid "Address:"
+msgstr "Aadress:"
+
+msgid ""
+"Address, e.g. sip:xyz ekiga net; if you do not specify the host part, e.g. "
+"sip:xyz, then you can choose it by right-clicking on the contact in roster"
+msgstr ""
 
 msgid "Put contact in groups:"
 msgstr "Kontakti paigutamine gruppidesse:"
@@ -764,6 +144,31 @@
 
 msgid "Please edit this group name"
 msgstr "Palun redigeeri selle grupi nime"
+
+msgid "Unnamed"
+msgstr "Nimetu"
+
+# see esineb kahjuks kahes kohas, menüü pealkirjana ja kontekstimenüüs
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Muutmine"
+
+msgid "_Remove"
+msgstr "_Eemalda"
+
+msgid "Edit roster element"
+msgstr "Nimekirja kirje redigeerimine"
+
+msgid ""
+"Please fill in this form to change an existing element of ekiga's internal "
+"roster"
+msgstr ""
+"Ekiga sisenimekirja olemasoleva kontakti muutmiseks täida palun see vorm"
+
+msgid "Is a preferred contact"
+msgstr "On eelistatud kontakt"
+
+msgid "Choose groups:"
+msgstr "Gruppide valimine:"
 
 msgid "Call"
 msgstr "Helista"
@@ -783,6 +188,11 @@
 
 msgid "Failed"
 msgstr "Tõrge"
+
+#. Translators: this is a state, not an action, i.e. it should be read as
+#. "(you are) unregistered", and not as "(you have been) unregistered"
+msgid "Unregistered"
+msgstr "Registreerimata"
 
 #. translators : the result will look like :
 #. * "registered (with 2 voice mail messages)"
@@ -793,6 +203,9 @@
 msgstr[0] "%s (koos %d kõnepostiteatega)"
 msgstr[1] "%s (koos %d kõnepostiteatega)"
 
+msgid "Processing..."
+msgstr "Töötlemine..."
+
 msgid "_Disable"
 msgstr "_Keela"
 
@@ -837,8 +250,9 @@
 
 #. Translators:
 #. * SIP knows two usernames: The name for the client ("User") and the name
-#. * for the authentication procedure ("Authentication User")
-msgid "Authentication User:"
+#. * for the authentication procedure ("Authentication user")
+#, fuzzy
+msgid "Authentication user:"
 msgstr "Kasutaja autentimisel:"
 
 msgid ""
@@ -861,7 +275,8 @@
 "Time in seconds after which the account registration is automatically retried"
 msgstr "Mitme sekundi pärast konto registreerimist uuesti proovitakse"
 
-msgid "Enable Account"
+#, fuzzy
+msgid "Enable account"
 msgstr "Konto on lubatud"
 
 msgid "You did not supply a name for that account."
@@ -876,20 +291,76 @@
 msgid "The timeout should be at least 10 seconds."
 msgstr "Ajapiirang peaks olema vähemalt 10 sekundit."
 
+#, fuzzy
+msgid "Add to account roster"
+msgstr "Lisa kohalikku nimekirja"
+
+#, fuzzy
+msgid "Please fill in this form to add a new contact to this account's roster"
+msgstr "Ekiga sisenimekirja uue kontakti lisamiseks täida palun see vorm"
+
+#. Translators: this is a state, not an action, i.e. it should be read as
+#. "(you are) registered", and not as "(you have been) registered"
 msgid "Registered"
 msgstr "Registreeritud"
 
-msgid "Unregistered"
-msgstr "Registreerimata"
-
 msgid "Could not unregister"
 msgstr "Registreeringust loobumine pole võimalik"
 
+#, fuzzy
+msgid "Could not register to "
+msgstr "Registreerimine pole võimalik"
+
+msgid "Edit"
+msgstr "Muuda"
+
 msgid "Could not register"
 msgstr "Registreerimine pole võimalik"
 
-msgid "Processing..."
-msgstr "Töötlemine..."
+msgid "Appointment"
+msgstr ""
+
+msgid "Breakfast"
+msgstr ""
+
+msgid "Dinner"
+msgstr ""
+
+msgid "Holiday"
+msgstr ""
+
+msgid "In transit"
+msgstr ""
+
+msgid "Looking for work"
+msgstr ""
+
+msgid "Lunch"
+msgstr ""
+
+msgid "Meal"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Meeting"
+msgstr "Sätted"
+
+#, fuzzy
+msgid "On the phone"
+msgstr "_Töötelefon:"
+
+#, fuzzy
+msgid "Playing"
+msgstr "Esita"
+
+msgid "Shopping"
+msgstr ""
+
+msgid "Sleeping"
+msgstr ""
+
+msgid "Working"
+msgstr ""
 
 msgid "_Add an Ekiga.net Account"
 msgstr "_Lisa Ekiga.net konto"
@@ -918,7 +389,8 @@
 msgid "_Account ID:"
 msgstr "_Konto ID:"
 
-msgid "_PIN Code:"
+#, fuzzy
+msgid "_PIN code:"
 msgstr "_PIN-kood:"
 
 msgid "_Name:"
@@ -933,7 +405,8 @@
 msgid "_Registrar:"
 msgstr "_Registreerija:"
 
-msgid "_Authentication User:"
+#, fuzzy
+msgid "_Authentication user:"
 msgstr "_Autentiv kasutaja:"
 
 # neid näidatakse kasutajale olekuribal (mitte ei kanta logisse, nagu eeldasin)
@@ -988,11 +461,30 @@
 msgid "Remote host is offline"
 msgstr "Kaughost pole võrku ühendatud"
 
+#, fuzzy
+msgid "User is offline"
+msgstr "Kaughost pole võrku ühendatud"
+
+#, fuzzy
+msgid "Remote host not found"
+msgstr "Kaughost pole võrku ühendatud"
+
 msgid "User is not available"
 msgstr "Kasutaja pole saadaval"
 
+msgid "Service unavailable"
+msgstr "Teenus pole saadaval"
+
 msgid "Call completed"
 msgstr "Kõne on lõpetatud"
+
+#, fuzzy
+msgid "Missed call from"
+msgstr "Vastamata kõne kontolt %s"
+
+#, fuzzy
+msgid "Missed call"
+msgstr "Vastamata kõne kontolt %s"
 
 msgid ""
 "Ekiga did not manage to configure your network settings automatically. You "
@@ -1012,6 +504,9 @@
 
 msgid "Illegal status code"
 msgstr "Lubamatu olekukood"
+
+msgid "Invalid address"
+msgstr ""
 
 #. Translators: Host of the remote party is offline, this should
 #. * appear when the remote host does not reply in an acceptable time
@@ -1137,9 +632,6 @@
 msgid "Bad gateway"
 msgstr "Vigane värav"
 
-msgid "Service unavailable"
-msgstr "Teenus pole saadaval"
-
 msgid "Server timeout"
 msgstr "Serveri ajapiirang"
 
@@ -1161,6 +653,14 @@
 msgid "Globally not acceptable"
 msgstr "Pole mitte kuskil vastuvõetav"
 
+#, fuzzy
+msgid "Could not send message: "
+msgstr "Sõnumit pole võimalik saata"
+
+msgid "user offline"
+msgstr ""
+
+#. Ignore
 #, c-format
 msgid "Incoming call from %s"
 msgstr "Sisenev kõne (%s)"
@@ -1177,14 +677,35 @@
 msgid "In a call"
 msgstr "Helistab parasjagu"
 
+msgid "Move selected codec priority upwards"
+msgstr "Valitud koodeki prioriteedi tõstmine"
+
+msgid "Move selected codec priority downwards"
+msgstr "Valitud koodeki prioriteedi langetamine"
+
 msgid "Advanced"
 msgstr "Laiendatud"
 
-msgid "Move selected codec priority upwards"
-msgstr "Valitud koodeki prioriteedi tõstmine"
-
-msgid "Move selected codec priority downwards"
-msgstr "Valitud koodeki prioriteedi langetamine"
+msgid "Add Group"
+msgstr ""
+
+msgid "Account Name"
+msgstr "Konto nimi"
+
+msgid "Status"
+msgstr "Olek"
+
+msgid "Accounts"
+msgstr "Kontod"
+
+msgid "_Accounts"
+msgstr "_Kontod"
+
+msgid "_Help"
+msgstr "A_bi"
+
+msgid "Edi_t"
+msgstr ""
 
 msgid "Address Book"
 msgstr "Aadressiraamat"
@@ -1199,12 +720,430 @@
 msgid "Category"
 msgstr "Kategooria"
 
+msgid ""
+"This is the Ekiga general configuration assistant. The following steps will "
+"set up Ekiga by asking a few simple questions.\n"
+"\n"
+"Once you have completed these steps, you can always change them later by "
+"selecting Preferences in the Edit menu."
+msgstr ""
+"See on Ekiga üldise seadistuse abiline. Ekiga esialgne sedistamine toimub "
+"sammhaaval ja selleks esitatakse Teile mõnined lihtsad küsimused.\n"
+"\n"
+"Hiljem on võimalik tehtud valikuid alati muuta valides Redaktorimenüü alt "
+"menüüpunkti Eelistused."
+
+msgid "Welcome to Ekiga"
+msgstr "Tere tulemast Ekiga kasutajaks"
+
+msgid "Personal Information"
+msgstr "Isiklikud andmed"
+
+#. The user fields
+msgid "Please enter your first name and your surname:"
+msgstr "Palun sisesta oma eesnimi ja perekonnanimi:"
+
+msgid ""
+"Your first name and surname will be used when connecting to other VoIP and "
+"videoconferencing software."
+msgstr ""
+"Sinu ees- ja perekonnanime kasutatakse ühendumisel teise VoIP ja "
+"videokonverentsi tarkvaraga."
+
+msgid ""
+"If you do not have a SIP or H323 account, ekiga can only be used on your "
+"local internal network (inside your company, for example). You will require "
+"an account if you want to be accessible to people on the Internet. Many web "
+"sites allow you to create an account. We suggest that you use a free ekiga."
+"net account, which allows you to be joined by any person with a SIP "
+"account. If you want to call regular phone lines too, we suggest that you "
+"purchase an inexpensive call out account.\n"
+"\n"
+"The following two pages allow you to create such accounts."
+msgstr ""
+
+msgid "Introduction to Accounts"
+msgstr ""
+
+msgid "Ekiga.net Account"
+msgstr "Ekiga.net konto"
+
+msgid "Please enter your username:"
+msgstr "Palun sisesta oma kasutajanimi:"
+
+msgid "Please enter your password:"
+msgstr "Palun sisesta oma parool:"
+
+msgid ""
+"The username and password are used to login to your existing account at the "
+"ekiga.net free SIP service. If you do not have an ekiga.net SIP address yet, "
+"you may first create an account below. This will provide a SIP address that "
+"allows people to call you.\n"
+"\n"
+"You may skip this step if you use an alternative SIP service, or if you "
+"would prefer to specify the login details later."
+msgstr ""
+"Kasutajanime ja parooli kasutatakse ekiga.net vabade SIP-teenuste alt Sinu "
+"olemasoleva kontoga sisselogimiseks. Kui sul pole veel ekiga.net SIP-"
+"aaddressi, siis on sul võimalik allpool omale konto luua. Sellega luuakse "
+"aadress, mille kaudu saavad inimesed Sulle helistada.\n"
+"\n"
+"Kui sa kasutad alternatiivset SIP-teenust või eelistad sisselogimisandmed "
+"hiljem sisestada, siis võib need sammud vahele jätta."
+
+msgid "I do not want to sign up for the ekiga.net free service"
+msgstr "Ma ei soovi registreeruda ekiga.net vaba teenuse kasutajaks"
+
+msgid "Ekiga Call Out Account"
+msgstr "Ekiga väljahelistamise konto"
+
+msgid "Please enter your account ID:"
+msgstr "Palun sisesta oma kasutaja ID:"
+
+msgid "Please enter your PIN code:"
+msgstr "Palun sisesta oma PIN-kood:"
+
+msgid ""
+"You can make calls to regular phones and cell numbers worldwide using Ekiga. "
+"To enable this, you need to do two things:\n"
+"- First buy an account at the URL below.\n"
+"- Then enter your account ID and PIN code.\n"
+"The service will work only if your account is created using the URL in this "
+"dialog.\n"
+msgstr ""
+"Ekiga abil on Sul võimalik võtta kõnesid tava- ja mobiiltelefonidele üle "
+"maailma. Selle lubamiseks pead Sa tegema kahte asja:\n"
+"- Esmalt ostma omale konto allpool olevalt aadressilt.\n"
+"- Seejärel sisestama oma konto ID ja PIN-koodi.\n"
+"Teenus töötab ainult juhul, kui Su konto on loodud siinses dialoogis pakutud "
+"URL-i abil.\n"
+
+msgid "I do not want to sign up for the Ekiga Call Out service"
+msgstr "Ma ei soovi registreeruda Ekiga.net teenuse kasutajaks"
+
+msgid "Configuration Complete"
+msgstr "Seadistused on valmis"
+
+msgid ""
+"You have now finished the Ekiga configuration. All the settings can be "
+"changed in the Ekiga preferences. Enjoy!"
+msgstr ""
+"Sa oled Ekiga seadistamisega lõpule jõudnud. Kõiki sätteid on võimalik muuta "
+"Ekiga eelistuste alt."
+
+msgid "Configuration summary:"
+msgstr "Seadistuste kokkuvõte:"
+
 msgid "Full Name"
 msgstr "Täisnimi"
 
+msgid "SIP URI"
+msgstr "SIP-URI"
+
+msgid "Ekiga Call Out"
+msgstr "Ekiga väljahelistamine"
+
+#, c-format
+msgid "Ekiga Configuration Assistant (%d of %d)"
+msgstr "Seadistusabiline (%d. samm %d'st)"
+
 msgid "_Search Filter:"
 msgstr "Otsingu_filter:"
 
+msgid "Error while initializing video output"
+msgstr "Viga audioväljundi lähtestamisel"
+
+msgid "No video will be displayed on your machine during this call"
+msgstr "Selle kõne vältel sinu masinas videopilti ei näidata"
+
+msgid ""
+"There was an error opening or initializing the video output. Please verify "
+"that no other application is using the accelerated video output."
+msgstr ""
+"Videoväljundi avamisel või lähtestamisel esines viga. Palun veendu, et ükski "
+"teine rakendus ei kasutaks kiirendusega videoväljundit."
+
+#, c-format
+msgid "Error while accessing video device %s"
+msgstr "Viga videoseadmele %s ligipääsul"
+
+msgid "A moving logo will be transmitted during calls."
+msgstr "Kõne ajal edastatakse liikuva logoga pilti."
+
+msgid ""
+"There was an error while opening the device. In case it is a pluggable "
+"device it may be sufficient to reconnect it. If not, or if it still is not "
+"accessible, please check your permissions and make sure that the appropriate "
+"driver is loaded."
+msgstr ""
+"Seadme avamisel tekkis viga. Kui see on irdseade, siis võibolla aitab seadme "
+"uuesti ühendamine. Kui see on püsivalt ühendatud seade, siis palun kontrolli "
+"oma pääsuõigusi ja veendu, et seadmele on laaditud õige draiver."
+
+msgid "Your video driver doesn't support the requested video format."
+msgstr "Sinu videodraiver ei toeta küsitud videovormingut."
+
+msgid "Could not open the chosen channel."
+msgstr "Valitud kanalit pole võimalik avada."
+
+msgid ""
+"Your driver doesn't seem to support any of the color formats supported by "
+"Ekiga.\n"
+" Please check your kernel driver documentation in order to determine which "
+"Palette is supported."
+msgstr ""
+"Tundub, et sinu draiver ei toeta ühtegi Ekiga poolt toetatud "
+"värvivormingut.\n"
+"Palun vaata oma kerneli draiveri dokumentatsioonist, milline värvipalett on "
+"toetatud."
+
+msgid "Error while setting the frame rate."
+msgstr "Viga kaadrisageduse määramisel."
+
+msgid "Error while setting the frame size."
+msgstr "Viga kaadrisuuruse määramisel."
+
+msgid "Unknown error."
+msgstr "Tundmatu viga."
+
+#, c-format
+msgid "Error while opening audio input device %s"
+msgstr "Viga audiosisendi seadme %s avamisel"
+
+#. Translators: This happens when there is an error with audio input:
+#. * Nothing ("silence") will be transmitted
+msgid "Only silence will be transmitted."
+msgstr "Üle kantakse ainult vaikust."
+
+msgid ""
+"Unable to open the selected audio device for recording. In case it is a "
+"pluggable device it may be sufficient to reconnect it. If not, or if it "
+"still is not accessible, please check your audio setup, the permissions and "
+"that the device is not busy."
+msgstr ""
+"Valitud audioseadet pole võimalik salvestamiseks avada. Kui see on irdseade, "
+"siis võibolla aitab seadme uuesti ühendamine. Kui see ei aita või kui "
+"tegemist pole irdseadmega, siis palun kontrolli oma audiosätteid ja "
+"pääsuõigusi ning veendu, et seade pole hõivatud."
+
+msgid ""
+"The selected audio device was successfully opened but it is impossible to "
+"read data from this device. In case it is a pluggable device it may be "
+"sufficient to reconnect it. If not, or if it still is not accessible, please "
+"check your audio setup."
+msgstr ""
+"Valitud audioseade avati edukalt, kui sellest pole võimalik andmeid lugeda. "
+"Kui see on irdseade, siis võibolla aitab seadme uuesti ühendamine. Kui see "
+"ei aita või kui tegemist pole irdseadmega, siis palun kontrolli oma "
+"audiosätteid."
+
+#, c-format
+msgid "Error while opening audio output device %s"
+msgstr "Viga audioväljundi seadme %s avamisel"
+
+msgid "No incoming sound will be played."
+msgstr "Sissetulevat heli ei esitata."
+
+msgid ""
+"Unable to open the selected audio device for playing. In case it is a "
+"pluggable device it may be sufficient to reconnect it. If not, or if it "
+"still is not accessible, please check your audio setup, the permissions and "
+"that the device is not busy."
+msgstr ""
+"Valitud audioseadet pole võimalik audio esitamiseks avada. Kui see on "
+"irdseade, siis võibolla aitab seadme uuesti ühendamine. Kui see ei aita või "
+"kui tegemist pole irdseadmega, siis palun kontrolli oma audiosätteid ja "
+"pääsuõigusi ning veendu, et seade pole hõivatud."
+
+msgid ""
+"The selected audio device was successfully opened but it is impossible to "
+"write data to this device. In case it is a pluggable device it may be "
+"sufficient to reconnect it. If not, or if it still is not accessible, please "
+"check your audio setup."
+msgstr ""
+"Valitud audioseade avati edukalt, kui sellesse pole võimalik andmeid "
+"kirjutada. Kui see on irdseade, siis võibolla aitab seadme uuesti "
+"ühendamine. Kui see ei aita või kui tegemist pole irdseadmega, siis palun "
+"kontrolli oma audiosätteid."
+
+#, c-format
+msgid "Calling %s..."
+msgstr ""
+
+# näidatakse kõne ajal kasutaja pildi all, %s on nimi
+#. %s is the SIP/H.323 address of the remote user, this text is shown
+#. below video during a call
+#, c-format
+msgid "Connected with %s"
+msgstr "%s (ühendatud)"
+
+#. Init
+msgid "Standby"
+msgstr "Ootel"
+
+#, fuzzy
+msgid "Call Window"
+msgstr "Vestlusaken"
+
+msgid "Call on hold"
+msgstr "Kõne on ootel"
+
+msgid "Call retrieved"
+msgstr "Kõne on vastu võetud"
+
+# näidatakse kõne ajal kasutaja pildi all, %s on nimi
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Connected with %s\n"
+"%s"
+msgstr "%s (ühendatud)"
+
+#. Translators: TX is a common abbreviation for "transmit". As it
+#. * is shown in a tooltip, there is no space constraint
+#, fuzzy, c-format
+msgid "TX: %dx%d"
+msgstr "Ülekanne: %dx%d "
+
+#, fuzzy
+msgid "TX: / "
+msgstr "Ülekanne: %dx%d "
+
+#. Translators: RX is a common abbreviation for "receive". As it
+#. * is shown in a tooltip, there is no space constraint
+#, fuzzy, c-format
+msgid "RX: %dx%d"
+msgstr "Vastuvõtt: %dx%d "
+
+#, fuzzy
+msgid "RX: / "
+msgstr "Vastuvõtt: %dx%d "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Lost packets: %.1f %%\n"
+"Late packets: %.1f %%\n"
+"Out of order packets: %.1f %%\n"
+"Jitter buffer: %d ms\n"
+"Codecs: %s\n"
+"Resolution: %s %s"
+msgstr ""
+"Kadunud pakette: %.1f %%\n"
+"Hilinenud pakette: %.1f %%\n"
+"Segamini järjekorraga pakette: %.1f %%\n"
+"Värinapuhver: %d ms%s%s%s"
+
+#. Translators: A = Audio, V = Video
+#, fuzzy, c-format
+msgid "A:%.1f/%.1f V:%.1f/%.1f"
+msgstr "A:%.1f/%.1f  V:%.1f/%.1f  Kaadrisagedus:%d/%d"
+
+msgid "_Retrieve Call"
+msgstr "_Võta kõne vastu"
+
+msgid "H_old Call"
+msgstr "Pane kõne _ootele"
+
+msgid "Suspend _Audio"
+msgstr "Peata _audio"
+
+msgid "Suspend _Video"
+msgstr "Peata _video"
+
+msgid "Resume _Audio"
+msgstr "Jätka _audioedastust"
+
+msgid "Resume _Video"
+msgstr "Jätka _videoedastust"
+
+msgid "Video Settings"
+msgstr "Videosätted"
+
+msgid "Adjust brightness"
+msgstr "Heleduse muutmine"
+
+msgid "Adjust whiteness"
+msgstr "Heleduse kohandamine"
+
+msgid "Adjust color"
+msgstr "Värvide kohandamine"
+
+msgid "Adjust contrast"
+msgstr "Kontrasti muutmine"
+
+msgid "Audio Settings"
+msgstr "Audiosätted"
+
+#, fuzzy
+msgid "_Call"
+msgstr "Helista"
+
+msgid "_Pick up"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Pick up the current call"
+msgstr "Kõne ootelepanek"
+
+msgid "_Hang up"
+msgstr "_Katkesta"
+
+#, fuzzy
+msgid "Hang up the current call"
+msgstr "Kõne ootelepanek"
+
+msgid "Hold the current call"
+msgstr "Kõne ootelepanek"
+
+msgid "_Transfer Call"
+msgstr "_Suuna kõne ümber"
+
+msgid "Transfer the current call"
+msgstr "Käesoleva kõne ümbersuunamine"
+
+msgid "Suspend or resume the audio transmission"
+msgstr "Audio ülekandmise peatamine või taastamine"
+
+msgid "Suspend or resume the video transmission"
+msgstr "Video ülekandmise peatamine või taastamine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Close the Ekiga Window"
+msgstr "Ekiga akna sulgemine"
+
+msgid "_View"
+msgstr "_Vaade"
+
+#, fuzzy
+msgid "Enable _Picture-In-Picture Mode"
+msgstr "_Pilt-pildis"
+
+msgid ""
+"This allows the local video stream to be displayed incrusted in the remote "
+"video stream. This is only effective when sending and receiving video"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "_Extended Video"
+msgstr "Kau_gvideo"
+
+msgid "Display the extended video stream window"
+msgstr ""
+
+msgid "_Fullscreen"
+msgstr "_Täisekraan"
+
+msgid "Switch to fullscreen"
+msgstr "Lülitumine täisekraanile"
+
+msgid "Transfer call to:"
+msgstr "Saada kõne kasutajale:"
+
+msgid "Change the volume of your soundcard"
+msgstr "Helikaardi valjuse muutmine"
+
+msgid "Change the color settings of your video device"
+msgstr "Videoseadme värvisätete muutmine"
+
 msgid "says:"
 msgstr "ütles:"
 
@@ -1216,6 +1155,15 @@
 
 msgid "_Smile..."
 msgstr "_Tujunägu..."
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "You have %d unread text message"
+msgid_plural "You have %d unread text messages"
+msgstr[0] "Sulle on %d sõnum"
+msgstr[1] "Sulle on %d sõnumit"
+
+msgid "Read"
+msgstr ""
 
 #. we can't do much here since we get the Chat as reference...
 msgid "Chat Window"
@@ -1224,6 +1172,561 @@
 msgid "Unsorted"
 msgstr "Sortimata"
 
+msgid "Presence"
+msgstr "Kohalolek"
+
+msgid "Addressbook"
+msgstr "Aadressiraamat"
+
+#, c-format
+msgid "Missed call from %s"
+msgstr "Vastamata kõne kontolt %s"
+
+msgid "Error"
+msgstr "Viga"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Enter a URI on the left, and click this button to place a call or to hang up"
+msgstr ""
+"Sisesta vasakul asuvasse lahtrisse URI ja helistamiseks või toru "
+"hargileviskamiseks vajuta sellele nupule"
+
+msgid "Display images from your camera device"
+msgstr "Kaameraseadmest tulevate piltide kuvamine"
+
+msgid "View the contacts list"
+msgstr "Kontaktide nimekirja vaatamine"
+
+msgid "View the dialpad"
+msgstr "Numbriklahvistiku vaatamine"
+
+msgid "View the call history"
+msgstr "Kõnede ajaloo vaatamine"
+
+msgid "_Chat"
+msgstr "_Vestlus"
+
+msgid "Co_ntact"
+msgstr "_Kontakt"
+
+msgid "Act on selected contact"
+msgstr "Valitud kontakti peale reageerimine"
+
+msgid "Ca_ll a Number"
+msgstr ""
+
+msgid "Place a new call"
+msgstr "Helistamine"
+
+msgid "Add a contact to the roster"
+msgstr "Kontakti lisamine röstrisse"
+
+msgid "Find contacts"
+msgstr "Kontaktide otsimine"
+
+msgid "Close the Ekiga window"
+msgstr "Ekiga akna sulgemine"
+
+msgid "Quit"
+msgstr "Lõpeta"
+
+msgid "_Configuration Assistant"
+msgstr "_Seadistusabiline"
+
+msgid "Run the configuration assistant"
+msgstr "Seadistusabilise käivitamine"
+
+msgid "Edit your accounts"
+msgstr "Sinu kontode redigeerimine"
+
+msgid "Change your preferences"
+msgstr "Sinu eelistuste muutmine"
+
+#, fuzzy
+msgid "_Video Preview"
+msgstr "Video eelvaade"
+
+msgid "Con_tacts"
+msgstr "K_ontaktid"
+
+msgid "_Dialpad"
+msgstr "_Klahvistik"
+
+msgid "_Call History"
+msgstr "Kõnede _ajalugu"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show Offline _Contacts"
+msgstr "Ü_hendamata kontaktid on nähtaval"
+
+msgid "Show offline contacts"
+msgstr "Ühendamata kontaktide näitamine"
+
+msgid "Get help by reading the Ekiga manual"
+msgstr "Abiteabe saamine Ekiga käsiraamatut lugedes"
+
+msgid "View information about Ekiga"
+msgstr "Ekiga kohta lähema teabe vaatamine"
+
+msgid "Dialpad"
+msgstr "Klahvid"
+
+msgid "Call history"
+msgstr "Kõnede ajalugu"
+
+msgid "Ekiga"
+msgstr "Ekiga"
+
+msgid "Play sound on incoming calls"
+msgstr "Heli esitamine siseneva kõne korral"
+
+msgid "Play ring tone"
+msgstr "Telefonihelina esitamine"
+
+msgid "Play busy tone"
+msgstr "Kinnise tooni esitamine"
+
+msgid "Play sound for new voice mails"
+msgstr "Heli esitamine kõneposti uute sõnumite korral"
+
+msgid "Play sound for new instant messages"
+msgstr "Heli esitamine uute välksõnumite korral"
+
+#. Personal Information
+msgid "_Full name:"
+msgstr "_Täisnimi:"
+
+msgid "Enter your full name"
+msgstr "Siia sisesta oma täisnimi"
+
+#. Video Display
+#, fuzzy
+msgid "Display"
+msgstr "Videokuva"
+
+msgid "Place windows displaying video _above other windows"
+msgstr "Videokuvamise _akent hoitakse kõigi teiste akende peal"
+
+msgid "Place windows displaying video above other windows during calls"
+msgstr "Kõne ajal videoakna asetamine teiste akende peale"
+
+#. Network Settings
+msgid "Network Settings"
+msgstr "Võrgusätted"
+
+msgid "Type of Service (TOS):"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The Type of Service (TOS) byte on outgoing RTP IP packets. This byte is used "
+"by the network to provide some level of Quality of Service (QoS). Default "
+"value 184 (0xB8) corresponds to Expedited Forwarding (EF) PHB as defined in "
+"RFC 3246."
+msgstr ""
+"Väljuvate RT IP pakettide Type of Service (TOS) bait. Seda baiti kasutatakse "
+"võrgus kvaliteediteenuse (QoS) tagamiseks. Vaikimisi väärtus 184 (0xB8) "
+"tähendab kiirendatud edastust (Expedited Forwarding, EF PHB), nagu määrab "
+"RFC 3246."
+
+msgid "Enable network _detection"
+msgstr "_Võrgu tuvastamine on lubatud"
+
+msgid "Enable the automatic network setup resulting from the STUN test"
+msgstr "STUN-testi põhjal automaatse võrguseadistuse lubamine"
+
+msgid "_Always forward calls to the given host"
+msgstr "_Kõned edastatakse alati määratud hostile"
+
+msgid ""
+"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
+"specified in the protocol settings"
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis edastatakse kõik sisenevad kõned protokolli sätetes "
+"määratud hostile"
+
+msgid "Forward calls to the given host if _no answer"
+msgstr "Kõned edastatakse määratud hostile kui ei _vastata"
+
+msgid ""
+"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
+"specified in the protocol settings if you do not answer the call"
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis edastatakse sisenevad kõned vastamata jätmise korral "
+"protokolli sätetes määratud hostile"
+
+msgid "Forward calls to the given host if _busy"
+msgstr "Kõned edastatakse määratud hostile kui ollakse _hõivatud"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
+"specified in the protocol settings if you already are in a call or if you "
+"are in busy mode"
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis edastatakse sisenevad kõned mitte-häirida režiimi korral "
+"protokolli sätetes määratud hostile"
+
+msgid "Call Options"
+msgstr "Kõne valikud"
+
+#. Translators: the full sentence is Forward calls after x seconds.
+#, fuzzy
+msgid "Forward calls after"
+msgstr "Kõnede edasisuunamine hostile"
+
+msgid "seconds"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Automatically reject or forward incoming calls if no answer is given after "
+"the specified amount of time (in seconds)"
+msgstr ""
+"Kui sisenevatele kõnedele pole määratud aja (sekundites) jooksul vastatud, "
+"siis suunatakse need kõned edasi või lükatakse tagasi"
+
+msgid "_Automatically answer incoming calls"
+msgstr "Sisenevale kõnele _automaatne vasamine"
+
+msgid "If enabled, automatically answer incoming calls"
+msgstr "Kui märgitud, siis vastatakse sissetulevatele kõnedele automaatselt"
+
+msgid "A"
+msgstr "A"
+
+msgid "Event"
+msgstr "Sündmus"
+
+msgid "Choose a sound"
+msgstr "Heli valimine"
+
+msgid "Wavefiles"
+msgstr "Wav-failid"
+
+msgid "Play"
+msgstr "Esita"
+
+msgid "String"
+msgstr "String"
+
+msgid "Tone"
+msgstr "Toon"
+
+msgid "RFC2833"
+msgstr "RFC2833"
+
+msgid "Q.931"
+msgstr "Q.931"
+
+msgid "Disable H.239 Extended Video"
+msgstr ""
+
+msgid "Allow H.239 per Content Role Mask"
+msgstr ""
+
+msgid "Force H.239 Presentation Role"
+msgstr ""
+
+msgid "Force H.239 Live Role"
+msgstr ""
+
+msgid "Forward _URI:"
+msgstr "Ümbersuunamise _URI:"
+
+msgid "The host where calls should be forwarded if call forwarding is enabled"
+msgstr "Host, kuhu kõnede ümbersuunamise lubamise korral kõned edastatakse"
+
+#. Packing widget
+msgid "Advanced Settings"
+msgstr "Laiendatud sätted"
+
+#. The toggles
+msgid "Enable H.245 _tunneling"
+msgstr "H.245 _tunneldamine lubatud"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This enables H.245 Tunneling mode. In H.245 Tunneling mode H.245 messages "
+"are encapsulated into the H.225 channel (port 1720). This saves one TCP "
+"connection during calls. H.245 Tunneling was introduced in H.323v2."
+msgstr ""
+"See võimaldab H.245 tunnelirežiimi. H.245 tunnelirežiimis pakendatakse H.245 "
+"sõnumid H.225 kanalisse (port 1720). See vähendab TCP ühenduste arvu kõne "
+"ajal. Tunneli võimalus loodi H.323 versioonis 2 ning Netmeeting seda ei "
+"toeta. Kiirkäivituse ja H.245 tunneli kooskasutamine võib panna mõned "
+"Netmeetingu versioonid kokku jooksma."
+
+msgid "Enable _early H.245"
+msgstr "_Varajane H.245 lubatud"
+
+msgid "This enables H.245 early in the setup"
+msgstr "Sellega lubatakse H.245 seadistamise varajases faasis"
+
+#, fuzzy
+msgid "Enable fast _connect procedure"
+msgstr "Kiirkäivitamise protseduur on _lubatud"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Connection will be established in Fast Connect (Fast Start) mode. Fast "
+"Connect is a way to start calls faster that was introduced in H.323v2."
+msgstr ""
+"Ühendus luuakse kiirkäivituse režiimis. See on uus viis alustada kõnesid "
+"kiiremini, võimalus loodi H.323v2 protokollis. Kahjuks Netmeeting seda ei "
+"toeta ning kiirkäivituse ja H.245 tunneli kooskasutamine võib panna mõned "
+"Netmeetingu kliendid kokku jooksma"
+
+#, fuzzy
+msgid "Enable H.239 control"
+msgstr "Konto on lubatud"
+
+msgid "This enables H.239 capability for additional video roles."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Select the H.239 Video Role"
+msgstr "Vali ülekantava video suurus"
+
+#. Packing widget
+msgid "DTMF Mode"
+msgstr "DTMF-režiim"
+
+msgid "_Send DTMF as:"
+msgstr "DTMF s_aadetakse kui:"
+
+msgid "Select the mode for DTMFs sending"
+msgstr "DTMF-i saatmisrežiimi valimine"
+
+msgid "INFO"
+msgstr "TEAVE"
+
+#. Add Misc Settings
+#, fuzzy
+msgid "_Outbound proxy:"
+msgstr "_Väljuvate kõnede proksi:"
+
+msgid "The SIP Outbound Proxy to use for outgoing calls"
+msgstr "SIP-proksi väljuvatele kõnedele"
+
+#. Here we add the audio codecs options
+#. Here we add the video codecs options
+msgid "Settings"
+msgstr "Sätted"
+
+#. Translators: the full sentence is Automatically adjust jitter buffer
+#. between X and Y ms
+msgid "Enable silence _detection"
+msgstr "_Vaikuse tuvastamine on lubatud"
+
+msgid "If enabled, use silence detection with the codecs supporting it"
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis on vaikuse tuvastamine lubatud seda toetavate koodekite "
+"korral"
+
+msgid "Enable echo can_celation"
+msgstr "_Kaja eemaldamine on lubatud"
+
+#, fuzzy
+msgid "If enabled, use echo cancellation"
+msgstr "Kui märgitud, siis kasutatakse kaja eemaldamist"
+
+#. Translators: the full sentence is Maximum jitter buffer of x ms.
+#, fuzzy
+msgid "Maximum _jitter buffer of"
+msgstr "Suurim värinapuhver"
+
+msgid "ms"
+msgstr ""
+
+msgid "The maximum jitter buffer size for audio reception (in ms)"
+msgstr ""
+"Audiovastuvõtul kasutatava värinapuhvri suurim suurus (millisekundites)"
+
+#. Audio Devices
+#. The video devices related options
+msgid "Devices"
+msgstr "Seadmed"
+
+#, fuzzy
+msgid "Ringing device:"
+msgstr "Helinaseade"
+
+msgid "Select the ringing audio device to use"
+msgstr "Helisemiseks kasutatava audioseadme valimine"
+
+msgid "Output device:"
+msgstr "Väljundseade:"
+
+msgid "Select the audio output device to use"
+msgstr "Audioväljundi poolt kasutusel olev seade"
+
+msgid "Input device:"
+msgstr "Sisendseade:"
+
+msgid "Select the audio input device to use"
+msgstr "Audiosisendi poolt kasutusel olev seade"
+
+#. That button will refresh the device list
+msgid "_Detect devices"
+msgstr "_Tuvasta seadmed"
+
+msgid "Click here to refresh the device list"
+msgstr "Seadmete nimekirja uuendamiseks klõpsa siia"
+
+msgid "Small"
+msgstr ""
+
+msgid "Medium"
+msgstr ""
+
+msgid "480p 4:3 HD"
+msgstr ""
+
+msgid "DVD"
+msgstr ""
+
+msgid "PAL (Europe)"
+msgstr "PAL (Euroopa)"
+
+msgid "NTSC (America)"
+msgstr "NTSC (Ameerika)"
+
+msgid "SECAM (France)"
+msgstr "SECAM (Prantsusmaa)"
+
+msgid "Auto"
+msgstr "Automaatne"
+
+#. Translators: the full sentence is Keep a minimum video quality of X %
+#, fuzzy
+msgid "Picture quality"
+msgstr "Pildikvaliteet"
+
+#, fuzzy
+msgid "Frame rate"
+msgstr "Kaadrisagedus"
+
+msgid ""
+"Choose if you want to guarantee a minimum image quality (possibly leading to "
+"dropped frames in order not to surpass the bitrate limit) or if you prefer "
+"to keep the frame rate"
+msgstr ""
+"Vali, kas tahad tagada minimaalse kvaliteedi (mis võib põhjustada kaadrite "
+"ärajätmist, et mitte ületada bitikiiruse piirangut) või eelistad "
+"kaadrikiiruse tagamist"
+
+#. Translators: the full sentence is Maximum video bitrate of x kbits/s.
+#, fuzzy
+msgid "Maximum video _bitrate of"
+msgstr "Vastuvõetava video suurim läbilaskevõime"
+
+msgid "kbits/s"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The maximum video bitrate in kbits/s. The video quality and the effective "
+"frame rate will be dynamically adjusted to keep the bitrate at the given "
+"value."
+msgstr ""
+"Video suurim läbilaskevõime ühikuga kilobaite sekundis. Video kvaliteet ja "
+"sekundis ülekantavate kaadrite arvu reguleeritakse dünaamiliselt nii, et "
+"bitisagedus vastaks siin määratud väärtusele."
+
+msgid ""
+"Select the video input device to use. If an error occurs when using this "
+"device a test picture will be transmitted."
+msgstr ""
+"Videosisendi poolt kasutusel olev seade. Kui selle seadme kasutamisel tekib "
+"viga, siis kantakse video asemel üle testpilti."
+
+msgid "Size:"
+msgstr "Suurus:"
+
+msgid "Select the transmitted video size"
+msgstr "Vali ülekantava video suurus"
+
+msgid "Format:"
+msgstr "Vorming:"
+
+msgid ""
+"Select the format for video cameras (does not apply to most USB cameras)"
+msgstr ""
+"Videokaamera poolt kasutatava vormingu valimine (ei kehti enamuse USB-"
+"kaamerate kohta)"
+
+msgid "Channel:"
+msgstr "Kanal:"
+
+msgid "The video channel number to use (to select camera, tv or other sources)"
+msgstr "Kasutusel olev videokanal (kaamera, tv või muude allikate valimiseks)"
+
+msgid "No device found"
+msgstr "Seadet ei leitud"
+
+msgid "Ekiga Preferences"
+msgstr "Ekiga eelistused"
+
+msgid "General"
+msgstr "Üldine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Forwarding"
+msgstr "Kõneedastus"
+
+msgid "Sound Events"
+msgstr "Helisündmused"
+
+#, fuzzy
+msgid "SIP"
+msgstr "SIP-URI"
+
+msgid "H.323"
+msgstr ""
+
+msgid "Audio"
+msgstr "Audio"
+
+msgid "Video"
+msgstr "Video"
+
+msgid "Away"
+msgstr "Eemal"
+
+#, fuzzy
+msgid "Available"
+msgstr "Keela"
+
+#, fuzzy
+msgid "Offline"
+msgstr "Ühendatud"
+
+#, fuzzy
+msgid "Busy"
+msgstr "Selles kohas hõivatud"
+
+#, c-format
+msgid "You have %d message"
+msgid_plural "You have %d messages"
+msgstr[0] "Sulle on %d sõnum"
+msgstr[1] "Sulle on %d sõnumit"
+
+msgid "Custom message..."
+msgstr "Kohandatud sõnum..."
+
+msgid "Clear"
+msgstr "Tühjenda"
+
+#. Build the dialog
+msgid "Custom Message"
+msgstr "Kohandatud sõnum"
+
+msgid "Delete custom messages:"
+msgstr "Kohandatud sõnumite kustutamine:"
+
+msgid "Define a custom message:"
+msgstr "Kohandatud sõnumite kirjeldamine:"
+
 msgid "abc"
 msgstr "abc"
 
@@ -1248,8 +1751,522 @@
 msgid "wxyz"
 msgstr "wxyz"
 
+msgid "Contributors:"
+msgstr "Kaastöötajad:"
+
+msgid "Artwork:"
+msgstr "Kunst:"
+
+msgid "See AUTHORS file for full credits"
+msgstr "Kõigi autorite loetelu on failis AUTHORS"
+
+msgid ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
+"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
+"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
+"any later version. "
+msgstr ""
+"See programm on vaba tarkvara. Te võite seda edasi levitada ja/või muuta "
+"vastavalt GNU Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele, nagu need on Vaba "
+"Tarkvara Fondi poolt avaldatud; kas Litsentsi versioon number 2 või "
+"(vastavalt Teie valikule) ükskõik milline hilisem versioon. "
+
+msgid ""
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
+"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
+"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
+"more details. You should have received a copy of the GNU General Public "
+"License along with this program; if not, write to the Free Software "
+"Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
+msgstr ""
+"Seda programmi levitatakse lootuses, et see on kasulik, kuid ILMA IGASUGUSE "
+"GARANTIITA; isegi KESKMISE/TAVALISE KVALITEEDIGARANTIITA või SOBIVUSELE "
+"TEATUD KINDLAKS EESMÄRGIKS. Üksikasjade suhtes vaata GNU Üldist Avalikku "
+"Litsentsi. Te peaks olema saanud GNU Üldise Avaliku Litsentsi koopia koos "
+"selle programmiga; kui ei, siis võtke ühendust Free Software Foundation'iga, "
+"51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
+
+msgid ""
+"Ekiga is licensed under the GPL license and as a special exception, you have "
+"permission to link or otherwise combine this program with the programs OPAL, "
+"OpenH323 and PWLIB, and distribute the combination, without applying the "
+"requirements of the GNU GPL to the OPAL, OpenH323 and PWLIB programs, as "
+"long as you do follow the requirements of the GNU GPL for all the rest of "
+"the software thus combined."
+msgstr ""
+"Ekiga on avaldatud GPL litsentsi all ühe erandiga: sul on lubatud linkida "
+"või muul viisil kombineerida seda programmidega OPAL, OpenH323 ja PWLIB ning "
+"sellist kooslust levitada ilma, et GNU GPL litsentsi nõuded rakenduksid "
+"programmidele OPAL, OpenH323 ja PWLIB, kuni sa järgid GNU GPL litsentsi "
+"tingimusi ülejäänud osale tarkvarast ning nende kombinatsioonile."
+
+#. Translators: Please write translator credits here, and
+#. * separate names with \n
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2011.\n"
+"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2010."
+
+msgid ""
+"Ekiga is full-featured SIP and H.323 compatible VoIP, IP-Telephony and "
+"Videoconferencing application that allows you to make audio and video calls "
+"to remote users with SIP and H.323 hardware or software."
+msgstr ""
+"Ekiga on täisfunktsionaalne SIP- ja H.323-ühilduv VoIP, IP-telefoni ja "
+"videokonverentsi rakendus. Selle abil on võimalik võtta audio- ja "
+"videokõnesid SIP ja H.323 riist- või tarkvara pruukivatele kaugkasutajatele."
+
+msgid "Unable to open help file."
+msgstr "Abiteabe faili pole võimalik avada."
+
 msgid "Do not show this dialog again"
 msgstr "Seda dialoogi enam mitte näidata"
+
+msgid "Audio output device"
+msgstr "Audioväljundi seade"
+
+msgid "Audio input device"
+msgstr "Audiosisendi seade"
+
+msgid "Video input device"
+msgstr "Videosisendi seade"
+
+msgid "Video size"
+msgstr "Video suurus"
+
+msgid "Video channel"
+msgstr "Videokanal"
+
+msgid "Video format"
+msgstr "Videovorming"
+
+msgid "Video preview"
+msgstr "Video eelvaade"
+
+msgid "Full name"
+msgstr "Täisnimi"
+
+msgid "Contact short status"
+msgstr "Kontakti oleku lühikirjeldus"
+
+msgid "The short status information"
+msgstr "Tekstiline lühikokkuvõte kontakti oleku kohta"
+
+msgid "Contact long status"
+msgstr "Kontakti oleku kirjeldus"
+
+msgid "The long status information"
+msgstr "Tekstiline kokkuvõte kontakti oleku kohta"
+
+msgid "Alternative audio output device"
+msgstr "Alternatiivne audioväljundi seade"
+
+msgid "Select an alternative audio output device to use for sound events."
+msgstr "Helisündmuste jaoks alternatiivse audioväljundi seadme valimine."
+
+msgid "The incoming call sound"
+msgstr "Siseneva kõne heli"
+
+msgid "The sound that will be played on incoming calls, if enabled"
+msgstr "Sisenevate kõnede korral esitatav heli (kui on lubatud)"
+
+msgid "The chosen sound will be played on incoming calls, if enabled"
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis esitatakse sisenevate kõnede korral selleks määratud heli"
+
+msgid "The new instant message sound"
+msgstr "Uue välksõnumi heli"
+
+msgid ""
+"The sound that will be played when there is a new instant message, if enabled"
+msgstr "Uue välksõnumi saabumisel esitatav heli (kui on lubatud)"
+
+msgid "Play sound on new message"
+msgstr "Heli esitamine uue sõnumi korral"
+
+msgid ""
+"The chosen sound will be played when a new instant message is received, if "
+"enabled"
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis esitatakse uute välksõnumite vastuvõtmise korral selleks "
+"määratud heli"
+
+msgid "The new voice mail sound"
+msgstr "Kõneposti uue sõnumi heli"
+
+msgid ""
+"The sound that will be played when there is a new voice mail, if enabled"
+msgstr "Uue kõneposti sõnumi korral esitatav heli (kui on lubatud)"
+
+msgid "Play sound on new voice mail"
+msgstr "Heli esitamine kõneposti uue sõnumi korral"
+
+msgid ""
+"The chosen sound will be played when a new voice mail is received, if enabled"
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis esitatakse sõnumiposti uute teadete vastuvõtmisel selleks "
+"määratud heli"
+
+msgid "The chosen sound will be played when calling somebody, if enabled"
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis esitatakse kellelegi helistamisel selleks määratud heli"
+
+msgid "The dial tone sound"
+msgstr "Valimistooni heli"
+
+msgid "The sound that will be played when calling somebody, if enabled"
+msgstr "Väljuvate kõnede korral esitatav heli (kui on lubatud)"
+
+msgid ""
+"The chosen sound will be played at the end of calls or calling somebody who "
+"is busy, if enabled"
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis esitatakse kõne lõpul või hõivatud kontaktile "
+"helistamisel selleks määratud heli"
+
+msgid "The busy tone sound"
+msgstr "Kinnise tooni heli"
+
+msgid ""
+"The sound that will be played at the end of calls or when calling somebody "
+"who is busy, if enabled"
+msgstr ""
+"Kõne lõpus või hõivatud kasutajele helistamise korral esitatav heli (kui on "
+"lubatud)"
+
+msgid "The STUN Server"
+msgstr "STUN-server"
+
+msgid ""
+"The STUN server to use for STUN Support. STUN is a technology that permits "
+"passage through some types of NAT gateway"
+msgstr ""
+"STUN-i toe jaoks kasutatav STUN-server. STUN on tehnoloogia, mis võimaldab "
+"kasutada ühendusi läbi mõnda liiki NAT-väravate"
+
+msgid "Enable STUN network detection"
+msgstr "STUN-võrgu tuvastamine on lubatud"
+
+#, fuzzy
+msgid "Position on the screen of the call window"
+msgstr "Vestlusakna asukoht ekraanil"
+
+#, fuzzy
+msgid "Size of the call window"
+msgstr "Vestlusakna suurus"
+
+#, fuzzy
+msgid "Position on the screen of the extended video window"
+msgstr "Seadistusabilise akna asukoht ekraanil"
+
+#, fuzzy
+msgid "Size of the extended video window"
+msgstr "Kaugvideo akna suurus"
+
+#, fuzzy
+msgid "Size of the main window"
+msgstr "Vestlusakna suurus"
+
+msgid "Position on the screen of the main window"
+msgstr "Põhiakna asukoht ekraanil"
+
+msgid "Change the panel section of the main window"
+msgstr "Põhiakna paneelisektsiooni muutmine"
+
+msgid "Size of the chat window"
+msgstr "Vestlusakna suurus"
+
+msgid "Position on the screen of the chat window"
+msgstr "Vestlusakna asukoht ekraanil"
+
+msgid "Position on the screen of the address book window"
+msgstr "Aadressiraamatu akna asukoht ekraanil"
+
+msgid "Size of the address book window"
+msgstr "Aadressiraamatu akna suurus"
+
+msgid "Position on the screen of the audio settings window"
+msgstr "Audiosätete akna asukoht ekraanil"
+
+msgid "Size of the audio settings window"
+msgstr "Audiosätete akna suurus"
+
+msgid "Position on the screen of the video settings window"
+msgstr "Videosätete akna asukoht ekraanil"
+
+msgid "Size of the video settings window"
+msgstr "Videosätete akna suurus"
+
+#, fuzzy
+msgid "Position on the screen of the accounts window"
+msgstr "Vestlusakna asukoht ekraanil"
+
+#, fuzzy
+msgid "Size of the accounts window"
+msgstr "Vestlusakna suurus"
+
+#, fuzzy
+msgid "Enable Picture-In-Picture mode"
+msgstr "_Pilt-pildis"
+
+msgid ""
+"This allows the local video stream to be displayed incrusted in the remote "
+"video stream. This is only effective when sending and receiving video."
+msgstr ""
+
+msgid "No answer timeout"
+msgstr "Kõnele vastamata jätmise ajapiirang"
+
+msgid "Automatic answer"
+msgstr "Automaatvastamine"
+
+msgid "The Audio Codecs List"
+msgstr "Audiokoodekite nimekiri"
+
+msgid "The audio codecs list"
+msgstr "Audiokoodekite nimekiri"
+
+msgid "Enable silence detection"
+msgstr "Vaikusetuvastuse lubamine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Enable echo cancellation"
+msgstr "Kaja eemaldamise lubamine"
+
+msgid "Maximum jitter buffer"
+msgstr "Suurim värinapuhver"
+
+msgid "The video codecs list"
+msgstr "Videokoodekite nimekiri"
+
+msgid "Maximum TX video bitrate"
+msgstr "Saadetava video suurim läbilaskevõime"
+
+msgid ""
+"The maximum TX video bitrate in kbit/s. The video quality and the number of "
+"transmitted frames per second (depends on selected codec) will be "
+"dynamically adjusted above their minimum during calls to try to minimize the "
+"bandwidth to the given value"
+msgstr ""
+"Video saatmise suurim läbilaskevõime ühikuga kilobaite sekundis. Video "
+"kvaliteeti ja sekundis ülekantavate kaadrite arvu (mis sõltub valitud "
+"koodekist) reguleeritakse kõne ajal dünaamiliselt video vähimast võimalikust "
+"väärtusest kõrgemale ja püütakse hoida siintoodud väärtuse ligidal"
+
+msgid "Maximum RX video bitrate"
+msgstr "Vastuvõetava video suurim läbilaskevõime"
+
+msgid ""
+"The maximum RX video bitrate in kbit/s. This value will be signaled to the "
+"peer endpoint that can adjust (if it supports it) its TX bitrate if it is "
+"above the signaled value"
+msgstr ""
+"Video vastuvõtmise suurim läbilaskevõime ühikuga kilobaite sekundis. See "
+"väärtus saadetakse videovoogu saatvale programmile, mis võib (juhul kui see "
+"on toetatud) oma saatmise bitisagedust vastavalt sellele väärtusele "
+"korrigeerida"
+
+msgid "Temporal Spatial Trade Off"
+msgstr "Ajutine ruumilisuse kompromiss"
+
+msgid ""
+"Whether to prefer to sustain the max. frame rate or lower it possibly in "
+"order to keep a minimum level of (spatial) quality for all frames. 0: "
+"Highest minimal quality, 31: lowest minimal quality"
+msgstr ""
+"Kas eelistada suurima kaadrikiiruse säilitamist või seda kaadrite minimaalse "
+"(ruumilise) kvaliteedi säilitamiseks vähendada. 0: kõrgeim minimaalne "
+"kvaliteet, 31: madalaim minimaalne kvaliteet"
+
+msgid "Frame Rate"
+msgstr "Kaadrisagedus"
+
+msgid ""
+"The maximum transmitted frame rate in frames/s. This rate may not be reached "
+"in case a minimum quality was configure via a TSTO value smaller than 31 and "
+"the bitrate selected is not sufficient to support this minimum quality"
+msgstr ""
+"Suurim ülekantav kaadrisagedus ühikuga kaadrit sekundis. Seda sagedust ei "
+"pruugita saavutada juhul, kui minimaalse kvaliteedi TSTO väärtus on väiksem "
+"kui 31 ning valitud bitikiirus ei ole selle minimaalse kvaliteedi jaoks "
+"piisav"
+
+msgid "The accounts list"
+msgstr "Kontode nimekiri"
+
+msgid "The list of accounts to which Ekiga should register"
+msgstr "Nimekiri kontodest, millede külge Ekiga peaks end siduma"
+
+msgid "Type of Service (TOS) byte on outgoing RTP IP packets"
+msgstr "Väljuvate RT IP pakettide Type of Service (TOS) bait"
+
+msgid "Listen port"
+msgstr "Kuulatav port"
+
+msgid ""
+"The port to listen to for incoming connections. Ekiga needs to be restarted "
+"for the new value to take effect"
+msgstr ""
+"Port, mida kuulatakse sisenevate ühenduste vastuvõtmiseks. Uue väärtuse "
+"rakendamiseks tuleb Ekiga taaskäivitada"
+
+msgid "Outbound Proxy"
+msgstr "Väljuva ühenduse proksi"
+
+msgid "Forward calls to host"
+msgstr "Kõnede edasisuunamine hostile"
+
+msgid "DTMF transmission"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Select the mode for DTMFs transmission. The values can be 'rfc2833' (for "
+"\"RFC2833\") and 'info' (for \"SIP INFO\")"
+msgstr ""
+"DTMF-i saatmisrežiimi määramine. Võimalikud väärtused on 0 (RFC2833) ja 1 "
+"(INFO)"
+
+msgid "NAT Binding Timeout"
+msgstr "NAT-ühendumise ajapiirang"
+
+msgid ""
+"Enter the number of seconds after which Ekiga should try refreshing the NAT "
+"binding when STUN is being used"
+msgstr ""
+"Sekundite arv, mille jooksul STUN-i kasutav Ekiga peaks proovima NAT-seoseid "
+"värskendada"
+
+msgid ""
+"The port to listen to for incoming connections. Ekiga needs to be restarted "
+"for the new value to take effect."
+msgstr ""
+"Port, mida kuulatakse sisenevate ühenduste vastuvõtmiseks. Uue väärtuse "
+"rakendamiseks tuleb Ekiga taaskäivitada."
+
+msgid "Enable H.245 tunneling"
+msgstr "H.245 tunneldamine on lubatud"
+
+msgid "Enable early H.245"
+msgstr "Varajane H.245 lubatud"
+
+#, fuzzy
+msgid "Enable 'Fast Connect'"
+msgstr "Kiirkäivituse lubamine"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Connection will be established in Fast Connect mode. Fast Connect (Fast "
+"Start) is a new way to start calls faster that was introduced in H.323v2."
+msgstr ""
+"Ühendus luuakse kiirkäivituse režiimis. See on uus viis alustada kõnesid "
+"kiiremini, võimalus loodi H.323v2 protokollis. Kahjuks Netmeeting seda ei "
+"toeta ning kiirkäivituse ja H.245 tunneli kooskasutamine võib panna mõned "
+"Netmeetingu kliendid kokku jooksma"
+
+#, fuzzy
+msgid "Enable H.239"
+msgstr "Varajane H.245 lubatud"
+
+msgid "This enables H.239 capability for additional video roles"
+msgstr ""
+
+msgid "Extended Video Roles"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Select the H.239 Video Role. The values can be \"None\" (for \"disable "
+"extended video\"), \"Content\" (for \"allow per content role mask\"), "
+"\"Presentation\" (for \"force presentation\"), or \"Live\" (for \"force live "
+"role\")"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Select the mode for DTMFs transmission"
+msgstr "DTMF-i saatmisrežiimi valimine"
+
+msgid "TCP port range"
+msgstr "TCP-portide vahemik"
+
+msgid ""
+"The range of TCP ports that Ekiga will use for the H.323 H.245 channel. This "
+"port range has no effect if both participants to the conference are using "
+"H.245 Tunneling."
+msgstr ""
+"TCP portide vahemik, mida Ekiga kasutab H.323 H.245 kanali tarbeks. See "
+"pordivahemik ei mõju, kui mõlemad konverentsi osapooled kasutavad H.245 "
+"tunneldamist."
+
+msgid "UDP port range"
+msgstr "UDP-portide vahemik"
+
+msgid ""
+"The range of UDP ports that Ekiga will use for SIP signalling or when "
+"registering to H.323 gatekeepers. It is also used for RTP (audio and video "
+"communication channels)."
+msgstr ""
+
+msgid "Always forward calls to the given host"
+msgstr "Alati kõnede edastamine määratud hostile"
+
+msgid ""
+"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
+"specified in the field below"
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis kõik sisenevad kõned suunatakse allpool oleval väljal "
+"kirjeldatud hostile"
+
+msgid "Forward calls to the given host if busy"
+msgstr "Kõnede edasisuunamine valitud hostile, kui ollakse hõivatud"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
+"specified in the field below if you already are in a call or if you are in "
+"busy mode"
+msgstr ""
+"Lubamise korral suunatakse kõik sisenevad kõned allpool määratud hostile "
+"juhul, kui sul on parasjagu kõne pooleli ja režiimiks on määratud \"Mitte "
+"häirida\""
+
+msgid "Forward calls to the given host if no answer"
+msgstr "Kõnede edasisuunamine valitud hostile, kui ei vastata"
+
+msgid ""
+"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
+"specified in the field below if you do not answer the call"
+msgstr ""
+"Lubamise korral suunatakse vastamata jäetud kõne allpool määratud hostile"
+
+msgid "List of folded groups in the roster"
+msgstr "Nimekirjas volditud gruppide nimekiri"
+
+msgid "If enabled, offline contacts will be shown in the roster"
+msgstr "Kui märgitud, siis näidatakse nimekirjas ka ühendamata kontakte"
+
+msgid "LDAP servers"
+msgstr "LDAP-serverid"
+
+msgid "List of configured LDAP servers"
+msgstr "Seadistatud LDAP-serverite nimekiri"
+
+# või on allikaloend parem?
+#, fuzzy
+msgid "Resource lists"
+msgstr "Uus ressursiloend"
+
+#, fuzzy
+msgid "List of configured resource lists"
+msgstr "Seadistatud LDAP-serverite nimekiri"
+
+msgid "Calls history"
+msgstr "Kõnede ajalugu"
+
+msgid "The history of the 100 last calls"
+msgstr "Viimase 100 kõne ajalugu"
+
+msgid "Neighbours"
+msgstr "Naabrid"
 
 #, c-format
 msgid "%d user found"
@@ -1257,8 +2274,9 @@
 msgstr[0] "Leitud %d kasutaja"
 msgstr[1] "Leitud %d kasutajat"
 
-msgid "New _Contact"
-msgstr "Uus _kontakt"
+#, fuzzy
+msgid "Add Contact"
+msgstr "_Lisa kontakt"
 
 msgid "VoIP _URI:"
 msgstr "VoIP-_URI:"
@@ -1354,7 +2372,8 @@
 msgid "Please edit the following fields"
 msgstr "Palun redigeeri järgnevaid välju"
 
-msgid "Book _Name:"
+#, fuzzy
+msgid "Book _name:"
 msgstr "Raamatu _nimi:"
 
 msgid "Book name, as shown in your dialog box"
@@ -1372,10 +2391,12 @@
 msgid "Subtree"
 msgstr "Alampuu"
 
-msgid "Single Level"
+#, fuzzy
+msgid "Single level"
 msgstr "Üks tase"
 
-msgid "_Search Scope"
+#, fuzzy
+msgid "_Search scope"
 msgstr "Otsingu_skoop:"
 
 #. Translators: DisplayName Attribute is the name of the LDAP
@@ -1384,16 +2405,19 @@
 #. * "DisplayName" (i.e., "the name that will be displayed") but on
 #. * most LDAP servers it's "CommonName".
 #.
-msgid "_DisplayName Attribute:"
+#, fuzzy
+msgid "_DisplayName attribute:"
 msgstr "KuvamisNime (_DisplayName) atribuut:"
 
-msgid "Call _Attributes:"
+#, fuzzy
+msgid "Call _attributes:"
 msgstr "Kõne _atribuudid:"
 
 msgid "The field you are searching for"
 msgstr "Sinu poolt otsitav väli"
 
-msgid "_Filter Template:"
+#, fuzzy
+msgid "_Filter template:"
 msgstr "_Filtrimall:"
 
 msgid "Here, a \"$\" is replaced by the search string"
@@ -1417,13 +2441,16 @@
 msgid "The password for the user ID above, if any"
 msgstr "Parool ülalpoolt määratud kasutaja ID-le (kui on)"
 
-msgid "Use TLS"
+#, fuzzy
+msgid "Use _TLS"
 msgstr "Kasutatakse TLS-i"
 
-msgid "Use SASL"
+#, fuzzy
+msgid "Use SAS_L"
 msgstr "Kasutatakse SASL-i"
 
-msgid "SASL _Mechanism"
+#, fuzzy
+msgid "SASL _mechanism"
 msgstr "SASL-_mehhanism"
 
 msgid "Edit LDAP directory"
@@ -1435,10 +2462,12 @@
 msgid "Please provide a Server URI\n"
 msgstr "Palun määra serveri URL\n"
 
-msgid "Please provide a DisplayName Attribute\n"
+#, fuzzy
+msgid "Please provide a DisplayName attribute\n"
 msgstr "Palun määra kuvamisnime (DisplayName) atribuut\n"
 
-msgid "Please provide a Call Attribute\n"
+#, fuzzy
+msgid "Please provide a Call attribute\n"
 msgstr "Palun määra kõne atribuut\n"
 
 msgid "Invalid Server URI\n"
@@ -1456,50 +2485,101 @@
 msgid "Ekiga.net Directory"
 msgstr "Ekiga.net kataloog"
 
-msgid "inactive"
+msgid "Remote URI:"
+msgstr "Kaug-URI:"
+
+msgid "Reject"
+msgstr "Lükka tagasi"
+
+msgid "Accept"
+msgstr "Nõustu"
+
+#, fuzzy
+msgid "Inactive"
 msgstr "passiivne"
 
-#, c-format
-msgid "error connecting (%s)"
-msgstr "viga ühendumisel (%s)"
-
-msgid "connecting"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Could not connect (%s)"
+msgstr "Serveriga pole võimalik ühenduda"
+
+#, fuzzy
+msgid "Connecting..."
 msgstr "ühendumine"
 
-msgid "authenticating"
+#, fuzzy
+msgid "Authenticating..."
 msgstr "autentimine"
 
 #. FIXME: can't we report better?
-msgid "error connecting"
-msgstr "viga ühendumisel"
-
-msgid "disconnected"
+#, fuzzy
+msgid "Could not connect"
+msgstr "Serveriga pole võimalik ühenduda"
+
+#, fuzzy
+msgid "Disconnected"
 msgstr "ühenduseta"
 
-msgid "connected"
+#, fuzzy
+msgid "Connected"
 msgstr "ühendatud"
 
 #. FIXME: can't we report something better?
-msgid "error authenticating loudmouth account"
-msgstr "viga loudmouth konto autentimisel"
+#, fuzzy
+msgid "Could not authenticate"
+msgstr "Registreeringust loobumine pole võimalik"
 
 msgid "Server:"
 msgstr "Server:"
 
+#, fuzzy
+msgid "The server, e.g. jabber.org"
+msgstr "Kasutajanimi. Näiteks kalevipoeg"
+
+msgid "Port:"
+msgstr ""
+
+msgid "The transport protocol port, if different than the default"
+msgstr ""
+
 msgid "Resource:"
 msgstr "Ressurss:"
 
-msgid "Edit"
-msgstr "Muuda"
-
-msgid "_Add a jabber/XMPP account"
+msgid ""
+"The resource, such as home or work, allowing to distinguish among several "
+"terminals registered to the same account; leave empty if you do not know "
+"what it is"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "_Add a Jabber/XMPP Account"
 msgstr "Lisa _jabber/XMPP konto"
 
 msgid "Please fill in the following fields:"
 msgstr "Palun täida järgnevad väljad:"
 
+#. FIXME: this is here until the feature is ready
 msgid "Join a discussion group"
 msgstr "Ühine arutelugrupiga"
+
+msgid "Open a group chat room"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Please provide a room name"
+msgstr "Palun määra serveri URL\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Room name"
+msgstr "Muuda nime"
+
+msgid "The name of the room you want to enter"
+msgstr ""
+
+msgid "Pseudonym"
+msgstr ""
+
+msgid "The pseudonym you'll have in the room"
+msgstr ""
 
 msgid "Authorization to see your presence"
 msgstr "Autoriseerimine sinu oleku nägemiseks"
@@ -1536,6 +2616,12 @@
 msgid "identifier server"
 msgstr "identifikaator server"
 
+msgid "Start chat"
+msgstr "Alusta vestlust"
+
+msgid "Continue chat"
+msgstr "Jätka vestlust"
+
 msgid "Ask him/her to see his/her status"
 msgstr "Palu temalt oleku nägemiseks luba"
 
@@ -1548,19 +2634,13 @@
 msgid "Stop getting his/her status"
 msgstr "Lõpeta tema oleku hankimine"
 
-msgid "Start chat"
-msgstr "Alusta vestlust"
-
-msgid "Continue chat"
-msgstr "Jätka vestlust"
-
 msgid ""
 "Please fill in this form to change an existing element of the remote roster"
 msgstr "Kaugnimekirjas olemasoleva kontakti muutmiseks täida see vorm"
 
-# või on allikaloend parem?
-msgid "New resource list"
-msgstr "Uus ressursiloend"
+#, fuzzy
+msgid "Add resource list"
+msgstr "Lisa uus ressursiloend"
 
 msgid "Add new resource-list"
 msgstr "Lisa uus ressursiloend"
@@ -1575,14 +2655,14 @@
 msgid "Username:"
 msgstr "Kasutajanimi:"
 
+msgid "Invalid server data"
+msgstr "Vigased serveri andmed"
+
 msgid "Click to fetch"
 msgstr "Klõpsa tõmbamiseks"
 
 msgid "Distant contact"
 msgstr "Kaugkontakt"
-
-msgid "Invalid server data"
-msgstr "Vigased serveri andmed"
 
 msgid "_Add a new contact"
 msgstr "_Lisa uus kontakt"
@@ -1637,1069 +2717,426 @@
 "Please fill in this form to change an existing contact on a remote server"
 msgstr "Palun täida see vorm, et muuta kaugserveris olemasolevat kontakti"
 
-msgid "Account Name"
-msgstr "Konto nimi"
-
-msgid "Status"
-msgstr "Olek"
-
-msgid "Accounts"
-msgstr "Kontod"
-
-msgid "_Accounts"
-msgstr "_Kontod"
-
-msgid "_Help"
-msgstr "A_bi"
-
-msgid "Active"
-msgstr "Aktiivne"
-
-msgid "Enable"
-msgstr "Luba"
-
-msgid "Disable"
-msgstr "Keela"
-
-msgid "Remove"
-msgstr "Eemalda"
-
-msgid ""
-"This is the Ekiga general configuration assistant. The following steps will "
-"set up Ekiga by asking a few simple questions.\n"
-"\n"
-"Once you have completed these steps, you can always change them later by "
-"selecting Preferences in the Edit menu."
-msgstr ""
-"See on Ekiga üldise seadistuse abiline. Ekiga esialgne sedistamine toimub "
-"sammhaaval ja selleks esitatakse Teile mõnined lihtsad küsimused.\n"
-"\n"
-"Hiljem on võimalik tehtud valikuid alati muuta valides Redaktorimenüü alt "
-"menüüpunkti Eelistused."
-
-msgid "Welcome to Ekiga"
-msgstr "Tere tulemast Ekiga kasutajaks"
-
-msgid "Personal Information"
-msgstr "Isiklikud andmed"
-
-#. The user fields
-msgid "Please enter your first name and your surname:"
-msgstr "Palun sisesta oma eesnimi ja perekonnanimi:"
-
-msgid ""
-"Your first name and surname will be used when connecting to other VoIP and "
-"videoconferencing software."
-msgstr ""
-"Sinu ees- ja perekonnanime kasutatakse ühendumisel teise VoIP ja "
-"videokonverentsi tarkvaraga."
-
-msgid "Ekiga.net Account"
-msgstr "Ekiga.net konto"
-
-msgid "Please enter your username:"
-msgstr "Palun sisesta oma kasutajanimi:"
-
-msgid "Please enter your password:"
-msgstr "Palun sisesta oma parool:"
-
-msgid ""
-"The username and password are used to login to your existing account at the "
-"ekiga.net free SIP service. If you do not have an ekiga.net SIP address yet, "
-"you may first create an account below. This will provide a SIP address that "
-"allows people to call you.\n"
-"\n"
-"You may skip this step if you use an alternative SIP service, or if you "
-"would prefer to specify the login details later."
-msgstr ""
-"Kasutajanime ja parooli kasutatakse ekiga.net vabade SIP-teenuste alt Sinu "
-"olemasoleva kontoga sisselogimiseks. Kui sul pole veel ekiga.net SIP-"
-"aaddressi, siis on sul võimalik allpool omale konto luua. Sellega luuakse "
-"aadress, mille kaudu saavad inimesed Sulle helistada.\n"
-"\n"
-"Kui sa kasutad alternatiivset SIP-teenust või eelistad sisselogimisandmed "
-"hiljem sisestada, siis võib need sammud vahele jätta."
-
-msgid "I do not want to sign up for the ekiga.net free service"
-msgstr "Ma ei soovi registreeruda ekiga.net vaba teenuse kasutajaks"
-
-msgid "Ekiga Call Out Account"
-msgstr "Ekiga väljahelistamise konto"
-
-msgid "Please enter your account ID:"
-msgstr "Palun sisesta oma kasutaja ID:"
-
-msgid "Please enter your PIN code:"
-msgstr "Palun sisesta oma PIN-kood:"
-
-msgid ""
-"You can make calls to regular phones and cell numbers worldwide using Ekiga. "
-"To enable this, you need to do two things:\n"
-"- First buy an account at the URL below.\n"
-"- Then enter your account ID and PIN code.\n"
-"The service will work only if your account is created using the URL in this "
-"dialog.\n"
-msgstr ""
-"Ekiga abil on Sul võimalik võtta kõnesid tava- ja mobiiltelefonidele üle "
-"maailma. Selle lubamiseks pead Sa tegema kahte asja:\n"
-"- Esmalt ostma omale konto allpool olevalt aadressilt.\n"
-"- Seejärel sisestama oma konto ID ja PIN-koodi.\n"
-"Teenus töötab ainult juhul, kui Su konto on loodud siinses dialoogis pakutud "
-"URL-i abil.\n"
-
-msgid "I do not want to sign up for the Ekiga Call Out service"
-msgstr "Ma ei soovi registreeruda Ekiga.net teenuse kasutajaks"
-
-msgid "Connection Type"
-msgstr "Ühenduse liik"
-
-#. The connection type
-msgid "Please choose your connection type:"
-msgstr "Palun vali oma ühenduse liik:"
-
-msgid "56k Modem"
-msgstr "56k Modem"
-
-msgid "ISDN"
-msgstr "ISDN"
-
-msgid "DSL/Cable (128 kbit/s uplink)"
-msgstr "DSL/Kaabel (üleslaadimine 128 kbit/s)"
-
-msgid "DSL/Cable (512 kbit/s uplink)"
-msgstr "DSL/Kaabel (üleslaadimine 512 kbit/s)"
-
-msgid "LAN"
-msgstr "LAN"
-
-msgid "Keep current settings"
-msgstr "Käesolevad sätted säilitatakse"
-
-msgid ""
-"The connection type will permit determining the best quality settings that "
-"Ekiga will use during calls. You can later change the settings individually "
-"in the preferences window."
-msgstr ""
-"Ühenduse liigi abil saab Ekiga valida kõnedele parimad kvaliteedisätted. "
-"Hiljem saab sätteid ükshaaval muuta eelistuste aknas."
-
-msgid "Audio Devices"
-msgstr "Audioseadmed"
-
-msgid "Please choose the audio ringing device:"
-msgstr "Palun vali helinaseade:"
-
-msgid ""
-"The audio ringing device is the device that will be used to play the ringing "
-"sound on incoming calls."
-msgstr ""
-"Helinaseade on sissetulevate kõnede korral helina esitamiseks kasutatav "
-"seade."
-
-#. ---
-msgid "Please choose the audio output device:"
-msgstr "Palun vali audioväljundi seade:"
-
-msgid ""
-"The audio output device is the device that will be used to play audio during "
-"calls."
-msgstr "Audio väljundseade on kõnede ajal heli esitamiseks kasutatav seade."
-
-#. ---
-msgid "Please choose the audio input device:"
-msgstr "Palun vali audiosisendi seade:"
-
-msgid ""
-"The audio input device is the device that will be used to record your voice "
-"during calls."
-msgstr ""
-"Audio sisendseade on kõnede ajal sinu hääle salvestamiseks kasutatav seade."
-
-msgid "Video Input Device"
-msgstr "Videosisendi seade"
-
-msgid "Please choose your video input device:"
-msgstr "Palun vali oma videosisendi seade:"
-
-msgid ""
-"The video input device is the device that will be used to capture video "
-"during calls."
-msgstr "Video sisendseade on kõnede ajal videopildi salvestamise seade."
-
-msgid "No device found"
-msgstr "Seadet ei leitud"
-
-msgid "Configuration Complete"
-msgstr "Seadistused on valmis"
-
-msgid ""
-"You have now finished the Ekiga configuration. All the settings can be "
-"changed in the Ekiga preferences. Enjoy!"
-msgstr ""
-"Sa oled Ekiga seadistamisega lõpule jõudnud. Kõiki sätteid on võimalik muuta "
-"Ekiga eelistuste alt."
-
-msgid "Configuration summary:"
-msgstr "Seadistuste kokkuvõte:"
-
-msgid "Audio Ringing Device"
-msgstr "Helinaseade"
-
-msgid "Audio Output Device"
-msgstr "Audioväljundi seade"
-
-msgid "Audio Input Device"
-msgstr "Audiosisendi seade"
-
-msgid "SIP URI"
-msgstr "SIP-URI"
-
-msgid "Ekiga Call Out"
-msgstr "Ekiga väljahelistamine"
-
-#, c-format
-msgid "Ekiga Configuration Assistant (%d of %d)"
-msgstr "Seadistusabiline (%d. samm %d'st)"
-
-msgid "Contributors:"
-msgstr "Kaastöötajad:"
-
-msgid "Artwork:"
-msgstr "Kunst:"
-
-msgid "See AUTHORS file for full credits"
-msgstr "Kõigi autorite loetelu on failis AUTHORS"
-
-msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
-"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
-"any later version. "
-msgstr ""
-"See programm on vaba tarkvara. Te võite seda edasi levitada ja/või muuta "
-"vastavalt GNU Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele, nagu need on Vaba "
-"Tarkvara Fondi poolt avaldatud; kas Litsentsi versioon number 2 või "
-"(vastavalt Teie valikule) ükskõik milline hilisem versioon. "
-
-msgid ""
-"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
-"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
-"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
-"more details. You should have received a copy of the GNU General Public "
-"License along with this program; if not, write to the Free Software "
-"Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
-msgstr ""
-"Seda programmi levitatakse lootuses, et see on kasulik, kuid ILMA IGASUGUSE "
-"GARANTIITA; isegi KESKMISE/TAVALISE KVALITEEDIGARANTIITA või SOBIVUSELE "
-"TEATUD KINDLAKS EESMÄRGIKS. Üksikasjade suhtes vaata GNU Üldist Avalikku "
-"Litsentsi. Te peaks olema saanud GNU Üldise Avaliku Litsentsi koopia koos "
-"selle programmiga; kui ei, siis võtke ühendust Free Software Foundation'iga, "
-"51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
-
-msgid ""
-"Ekiga is licensed under the GPL license and as a special exception, you have "
-"permission to link or otherwise combine this program with the programs OPAL, "
-"OpenH323 and PWLIB, and distribute the combination, without applying the "
-"requirements of the GNU GPL to the OPAL, OpenH323 and PWLIB programs, as "
-"long as you do follow the requirements of the GNU GPL for all the rest of "
-"the software thus combined."
-msgstr ""
-"Ekiga on avaldatud GPL litsentsi all ühe erandiga: sul on lubatud linkida "
-"või muul viisil kombineerida seda programmidega OPAL, OpenH323 ja PWLIB ning "
-"sellist kooslust levitada ilma, et GNU GPL litsentsi nõuded rakenduksid "
-"programmidele OPAL, OpenH323 ja PWLIB, kuni sa järgid GNU GPL litsentsi "
-"tingimusi ülejäänud osale tarkvarast ning nende kombinatsioonile."
-
-#. Translators: Please write translator credits here, and
-#. * separate names with \n
-msgid "translator-credits"
-msgstr ""
-"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2011.\n"
-"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2010."
-
-msgid ""
-"Ekiga is full-featured SIP and H.323 compatible VoIP, IP-Telephony and "
-"Videoconferencing application that allows you to make audio and video calls "
-"to remote users with SIP and H.323 hardware or software."
-msgstr ""
-"Ekiga on täisfunktsionaalne SIP- ja H.323-ühilduv VoIP, IP-telefoni ja "
-"videokonverentsi rakendus. Selle abil on võimalik võtta audio- ja "
-"videokõnesid SIP ja H.323 riist- või tarkvara pruukivatele kaugkasutajatele."
-
-msgid "Unable to open help file."
-msgstr "Abiteabe faili pole võimalik avada."
-
-msgid "Presence"
-msgstr "Kohalolek"
-
-msgid "Addressbook"
-msgstr "Aadressiraamat"
-
-msgid "Unknown"
-msgstr "Tundmatu"
-
-#, c-format
-msgid "A:%.1f/%.1f  V:%.1f/%.1f  FPS:%d/%d"
-msgstr "A:%.1f/%.1f  V:%.1f/%.1f  Kaadrisagedus:%d/%d"
-
-# näidatakse kõne ajal kasutaja pildi all, %s on nimi
-#. %s is the SIP/H.323 address of the remote user, this text is shown
-#. below video during a call
-#, c-format
-msgid "Connected with %s"
-msgstr "%s (ühendatud)"
-
-msgid "Standby"
-msgstr "Ootel"
-
-msgid "Call on hold"
-msgstr "Kõne on ootel"
-
-msgid "Call retrieved"
-msgstr "Kõne on vastu võetud"
-
-#, c-format
-msgid "Missed call from %s"
-msgstr "Vastamata kõne kontolt %s"
-
-msgid "Error"
-msgstr "Viga"
-
-msgid "Error while initializing video output"
-msgstr "Viga audioväljundi lähtestamisel"
-
-msgid "No video will be displayed on your machine during this call"
-msgstr "Selle kõne vältel sinu masinas videopilti ei näidata"
-
-msgid ""
-"There was an error opening or initializing the video output. Please verify "
-"that no other application is using the accelerated video output."
-msgstr ""
-"Videoväljundi avamisel või lähtestamisel esines viga. Palun veendu, et ükski "
-"teine rakendus ei kasutaks kiirendusega videoväljundit."
-
-msgid ""
-"There was an error opening or initializing the video output. Please verify "
-"that you are using a color depth of 24 or 32 bits per pixel."
-msgstr ""
-"Videoväljundi lähtestamisel esines viga. Palun veendu, et kasutatav "
-"värvisügavus on 24 või 32 bitti piksli kohta."
-
-#. Translators: This is a hotplug status
-#, c-format
-msgid "Added video input device %s"
-msgstr "Videosisendi seade %s lisatud"
-
-#. Translators: This is a hotplug status
-#, c-format
-msgid "Removed video input device %s"
-msgstr "Videosisendi seade %s eemaldatud"
-
-#, c-format
-msgid "Error while accessing video device %s"
-msgstr "Viga videoseadmele %s ligipääsul"
-
-msgid "A moving logo will be transmitted during calls."
-msgstr "Kõne ajal edastatakse liikuva logoga pilti."
-
-msgid ""
-"There was an error while opening the device. In case it is a pluggable "
-"device it may be sufficient to reconnect it. If not, or if it still is not "
-"accessible, please check your permissions and make sure that the appropriate "
-"driver is loaded."
-msgstr ""
-"Seadme avamisel tekkis viga. Kui see on irdseade, siis võibolla aitab seadme "
-"uuesti ühendamine. Kui see on püsivalt ühendatud seade, siis palun kontrolli "
-"oma pääsuõigusi ja veendu, et seadmele on laaditud õige draiver."
-
-msgid "Your video driver doesn't support the requested video format."
-msgstr "Sinu videodraiver ei toeta küsitud videovormingut."
-
-msgid "Could not open the chosen channel."
-msgstr "Valitud kanalit pole võimalik avada."
-
-msgid ""
-"Your driver doesn't seem to support any of the color formats supported by "
-"Ekiga.\n"
-" Please check your kernel driver documentation in order to determine which "
-"Palette is supported."
-msgstr ""
-"Tundub, et sinu draiver ei toeta ühtegi Ekiga poolt toetatud "
-"värvivormingut.\n"
-"Palun vaata oma kerneli draiveri dokumentatsioonist, milline värvipalett on "
-"toetatud."
-
-msgid "Error while setting the frame rate."
-msgstr "Viga kaadrisageduse määramisel."
-
-msgid "Error while setting the frame size."
-msgstr "Viga kaadrisuuruse määramisel."
-
-msgid "Unknown error."
-msgstr "Tundmatu viga."
-
-#. Translators: This is a hotplug status
-#, c-format
-msgid "Added audio input device %s"
-msgstr "Audiosisendi seade %s lisatud"
-
-#. Translators: This is a hotplug status
-#, c-format
-msgid "Removed audio input device %s"
-msgstr "Audiosisendi seade %s eemaldatud"
-
-#, c-format
-msgid "Error while opening audio input device %s"
-msgstr "Viga audiosisendi seadme %s avamisel"
-
-#. Translators: This happens when there is an error with audio input:
-#. * Nothing ("silence") will be transmitted
-msgid "Only silence will be transmitted."
-msgstr "Üle kantakse ainult vaikust."
-
-msgid ""
-"Unable to open the selected audio device for recording. In case it is a "
-"pluggable device it may be sufficient to reconnect it. If not, or if it "
-"still is not accessible, please check your audio setup, the permissions and "
-"that the device is not busy."
-msgstr ""
-"Valitud audioseadet pole võimalik salvestamiseks avada. Kui see on irdseade, "
-"siis võibolla aitab seadme uuesti ühendamine. Kui see ei aita või kui "
-"tegemist pole irdseadmega, siis palun kontrolli oma audiosätteid ja "
-"pääsuõigusi ning veendu, et seade pole hõivatud."
-
-msgid ""
-"The selected audio device was successfully opened but it is impossible to "
-"read data from this device. In case it is a pluggable device it may be "
-"sufficient to reconnect it. If not, or if it still is not accessible, please "
-"check your audio setup."
-msgstr ""
-"Valitud audioseade avati edukalt, kui sellest pole võimalik andmeid lugeda. "
-"Kui see on irdseade, siis võibolla aitab seadme uuesti ühendamine. Kui see "
-"ei aita või kui tegemist pole irdseadmega, siis palun kontrolli oma "
-"audiosätteid."
-
-#, c-format
-msgid "Added audio output device %s"
-msgstr "Audioväljundi seade %s lisatud"
-
-#, c-format
-msgid "Removed audio output device %s"
-msgstr "Audioväljundi seade %s eemaldatud"
-
-#, c-format
-msgid "Error while opening audio output device %s"
-msgstr "Viga audioväljundi seadme %s avamisel"
-
-msgid "No incoming sound will be played."
-msgstr "Sissetulevat heli ei esitata."
-
-msgid ""
-"Unable to open the selected audio device for playing. In case it is a "
-"pluggable device it may be sufficient to reconnect it. If not, or if it "
-"still is not accessible, please check your audio setup, the permissions and "
-"that the device is not busy."
-msgstr ""
-"Valitud audioseadet pole võimalik audio esitamiseks avada. Kui see on "
-"irdseade, siis võibolla aitab seadme uuesti ühendamine. Kui see ei aita või "
-"kui tegemist pole irdseadmega, siis palun kontrolli oma audiosätteid ja "
-"pääsuõigusi ning veendu, et seade pole hõivatud."
-
-msgid ""
-"The selected audio device was successfully opened but it is impossible to "
-"write data to this device. In case it is a pluggable device it may be "
-"sufficient to reconnect it. If not, or if it still is not accessible, please "
-"check your audio setup."
-msgstr ""
-"Valitud audioseade avati edukalt, kui sellesse pole võimalik andmeid "
-"kirjutada. Kui see on irdseade, siis võibolla aitab seadme uuesti "
-"ühendamine. Kui see ei aita või kui tegemist pole irdseadmega, siis palun "
-"kontrolli oma audiosätteid."
-
-msgid "Video Settings"
-msgstr "Videosätted"
-
-msgid "Adjust brightness"
-msgstr "Heleduse muutmine"
-
-msgid "Adjust whiteness"
-msgstr "Heleduse kohandamine"
-
-msgid "Adjust color"
-msgstr "Värvide kohandamine"
-
-msgid "Adjust contrast"
-msgstr "Kontrasti muutmine"
-
-msgid "Audio Settings"
-msgstr "Audiosätted"
-
-msgid "_Retrieve Call"
-msgstr "_Võta kõne vastu"
-
-msgid "H_old Call"
-msgstr "Pane kõne _ootele"
-
-msgid "Suspend _Audio"
-msgstr "Peata _audio"
-
-msgid "Suspend _Video"
-msgstr "Peata _video"
-
-msgid "Resume _Audio"
-msgstr "Jätka _audioedastust"
-
-msgid "Resume _Video"
-msgstr "Jätka _videoedastust"
-
-msgid "Reject"
-msgstr "Lükka tagasi"
-
-msgid "Accept"
-msgstr "Nõustu"
-
-msgid "Incoming call from"
-msgstr "Sissetulev kõne kasutajalt"
-
-msgid "Remote URI:"
-msgstr "Kaug-URI:"
-
-msgid "Remote Application:"
-msgstr "Kaugrakendus:"
-
-msgid "Account ID:"
-msgstr "Konto ID:"
-
-#, c-format
-msgid "Call from %s"
-msgstr "Kõne kontolt %s"
-
-#, c-format
-msgid "Call Duration: %s\n"
-msgstr "Kõne kestus: %s\n"
-
-msgid "Transfer call to:"
-msgstr "Saada kõne kasutajale:"
-
-msgid "No"
-msgstr "Ei"
-
-msgid "Yes"
-msgstr "Jah"
-
-msgid "Detected new audio input device:"
-msgstr "Tuvastati uus audiosisendi seade:"
-
-msgid "Detected new audio output device:"
-msgstr "Tuvastati uus audioväljundi seade:"
-
-msgid "Detected new ringer device:"
-msgstr "Tuvastati uus helinaseade:"
-
-msgid "Detected new video input device:"
-msgstr "Tuvastati uus videosisendi seade:"
-
-msgid "Video Devices"
-msgstr "Videoseadmed"
-
-msgid "Do you want to use it as default device?"
-msgstr "Kas sa soovid seda vaikimisi seadmena kasutada?"
-
-msgid "_Chat"
-msgstr "_Vestlus"
-
-msgid "Ca_ll"
-msgstr "_Helista"
-
-msgid "Place a new call"
-msgstr "Helistamine"
-
-msgid "_Hang up"
-msgstr "_Katkesta"
-
-msgid "Terminate the current call"
-msgstr "Käimasoleva kõne katkestamine"
-
-msgid "Co_ntact"
-msgstr "_Kontakt"
-
-msgid "Act on selected contact"
-msgstr "Valitud kontakti peale reageerimine"
-
-msgid "A_dd Contact"
-msgstr "_Lisa kontakt"
-
-msgid "Add a contact to the roster"
-msgstr "Kontakti lisamine röstrisse"
-
-msgid "Find contacts"
-msgstr "Kontaktide otsimine"
-
-msgid "Hold the current call"
-msgstr "Kõne ootelepanek"
-
-msgid "_Transfer Call"
-msgstr "_Suuna kõne ümber"
-
-msgid "Transfer the current call"
-msgstr "Käesoleva kõne ümbersuunamine"
-
-msgid "Suspend or resume the audio transmission"
-msgstr "Audio ülekandmise peatamine või taastamine"
-
-msgid "Suspend or resume the video transmission"
-msgstr "Video ülekandmise peatamine või taastamine"
-
-#. FIXME: that isn't a very good way to do things
-msgid "Other"
-msgstr "Muu"
-
-msgid "Other possible actions"
-msgstr "Ülejäänud võimalikud tegevused"
-
-msgid "Close the Ekiga window"
-msgstr "Ekiga akna sulgemine"
-
-msgid "Quit"
-msgstr "Lõpeta"
-
-msgid "_Configuration Assistant"
-msgstr "_Seadistusabiline"
-
-msgid "Run the configuration assistant"
-msgstr "Seadistusabilise käivitamine"
-
-msgid "Edit your accounts"
-msgstr "Sinu kontode redigeerimine"
-
-msgid "Change your preferences"
-msgstr "Sinu eelistuste muutmine"
-
-msgid "_View"
-msgstr "_Vaade"
-
-msgid "Con_tacts"
-msgstr "K_ontaktid"
-
-msgid "View the contacts list"
-msgstr "Kontaktide nimekirja vaatamine"
-
-msgid "_Dialpad"
-msgstr "_Klahvistik"
-
-msgid "View the dialpad"
-msgstr "Numbriklahvistiku vaatamine"
-
-msgid "_Call History"
-msgstr "Kõnede _ajalugu"
-
-msgid "View the call history"
-msgstr "Kõnede ajaloo vaatamine"
-
-msgid "_Show Call Panel"
-msgstr "Näita kõnede _paneeli"
-
-msgid "_Local Video"
-msgstr "_Kohalik video"
-
-msgid "Local video image"
-msgstr "Kohalik videopilt"
-
-msgid "_Remote Video"
-msgstr "Kau_gvideo"
-
-msgid "Remote video image"
-msgstr "Võrgust tulev videopilt"
-
-msgid "_Picture-in-Picture"
-msgstr "_Pilt-pildis"
-
-msgid "Both video images"
-msgstr "Mõlemad videopildid"
-
-msgid "Picture-in-Picture in Separate _Window"
-msgstr "Pilt-pildis _eraldi aknas"
-
-msgid "Zoom in"
-msgstr "Suurendamine"
-
-msgid "Zoom out"
-msgstr "Vähendamine"
-
-msgid "Normal size"
-msgstr "Algsuurus"
-
-msgid "_Fullscreen"
-msgstr "_Täisekraan"
-
-msgid "Switch to fullscreen"
-msgstr "Lülitumine täisekraanile"
-
-msgid "Get help by reading the Ekiga manual"
-msgstr "Abiteabe saamine Ekiga käsiraamatut lugedes"
-
-msgid "View information about Ekiga"
-msgstr "Ekiga kohta lähema teabe vaatamine"
-
-msgid ""
-"Enter a URI on the left, and click this button to place a call or to hangup"
-msgstr ""
-"Sisesta vasakul asuvasse lahtrisse URI ja helistamiseks või toru "
-"hargileviskamiseks vajuta sellele nupule"
-
-msgid "Contacts"
-msgstr "Kontaktid"
-
-msgid "Dialpad"
-msgstr "Klahvid"
-
-msgid "Call history"
-msgstr "Kõnede ajalugu"
-
-msgid "Change the volume of your soundcard"
-msgstr "Helikaardi valjuse muutmine"
-
-msgid "Change the color settings of your video device"
-msgstr "Videoseadme värvisätete muutmine"
-
-msgid "Ekiga"
-msgstr "Ekiga"
-
-#. Translators: TX is a common abbreviation for "transmit". As it
-#. * is shown in a tooltip, there is no space constraint
-#, c-format
-msgid "TX: %dx%d "
-msgstr "Ülekanne: %dx%d "
-
-#. Translators: RX is a common abbreviation for "receive". As it
-#. * is shown in a tooltip, there is no space constraint
-#, c-format
-msgid "RX: %dx%d "
-msgstr "Vastuvõtt: %dx%d "
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Lost packets: %.1f %%\n"
-"Late packets: %.1f %%\n"
-"Out of order packets: %.1f %%\n"
-"Jitter buffer: %d ms%s%s%s"
-msgstr ""
-"Kadunud pakette: %.1f %%\n"
-"Hilinenud pakette: %.1f %%\n"
-"Segamini järjekorraga pakette: %.1f %%\n"
-"Värinapuhver: %d ms%s%s%s"
-
-msgid "Prints debug messages in the console (level between 1 and 5)"
+#, fuzzy
+msgid "Prints debug messages in the console (level between 1 and 8)"
 msgstr "Silumisteadete väljastamine konsoolile (tasemega 1-5)"
-
-msgid "Prints user plane debug messages in the console (level between 1 and 4)"
-msgstr "Kasutaja silumisteadete väljastamine konsoolile (tasemega 1-4)"
 
 msgid "Makes Ekiga call the given URI"
 msgstr "Ekikaga helistamine määratud URI-ile"
 
-msgid "Play sound for new voice mails"
-msgstr "Heli esitamine kõneposti uute sõnumite korral"
-
-msgid "Play sound for new instant messages"
-msgstr "Heli esitamine uute välksõnumite korral"
-
-msgid "_Full name:"
-msgstr "_Täisnimi:"
-
-msgid "User Interface"
-msgstr "Kasutajaliides"
-
-msgid "Start _hidden"
-msgstr "Käivitatakse _peidetuna"
-
-msgid "Show offline _contacts"
-msgstr "Ü_hendamata kontaktid on nähtaval"
-
-msgid "Video Display"
-msgstr "Videokuva"
-
-msgid "Place windows displaying video _above other windows"
-msgstr "Videokuvamise _akent hoitakse kõigi teiste akende peal"
-
-msgid "Network Settings"
-msgstr "Võrgusätted"
-
-msgid "Enable network _detection"
-msgstr "_Võrgu tuvastamine on lubatud"
-
-msgid "Call Forwarding"
-msgstr "Kõneedastus"
-
-msgid "_Always forward calls to the given host"
-msgstr "_Kõned edastatakse alati määratud hostile"
-
-msgid ""
-"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
-"specified in the protocol settings"
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis edastatakse kõik sisenevad kõned protokolli sätetes "
-"määratud hostile"
-
-msgid "Forward calls to the given host if _no answer"
-msgstr "Kõned edastatakse määratud hostile kui ei _vastata"
-
-msgid ""
-"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
-"specified in the protocol settings if you do not answer the call"
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis edastatakse sisenevad kõned vastamata jätmise korral "
-"protokolli sätetes määratud hostile"
-
-msgid "Forward calls to the given host if _busy"
-msgstr "Kõned edastatakse määratud hostile kui ollakse _hõivatud"
-
-msgid ""
-"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
-"specified in the protocol settings if you already are in a call or if you "
-"are in Do Not Disturb mode"
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis edastatakse sisenevad kõned mitte-häirida režiimi korral "
-"protokolli sätetes määratud hostile"
-
-msgid "Call Options"
-msgstr "Kõne valikud"
-
-#. Add all the fields
-msgid "Timeout to reject or forward unanswered incoming calls (in seconds):"
-msgstr "Sisenevate vastamata kõnede tagasilükkamise ajapiirang (sekundites):"
-
-msgid "_Automatically answer incoming calls"
-msgstr "Sisenevale kõnele _automaatne vasamine"
-
-msgid "Ekiga Sound Events"
-msgstr "Ekiga helisündmused"
-
-msgid "A"
-msgstr "A"
-
-msgid "Event"
-msgstr "Sündmus"
-
-msgid "Choose a sound"
-msgstr "Heli valimine"
-
-msgid "Wavefiles"
-msgstr "Wav-failid"
-
-msgid "Play"
-msgstr "Esita"
-
-msgid "String"
-msgstr "String"
-
-msgid "Tone"
-msgstr "Toon"
-
-msgid "RFC2833"
-msgstr "RFC2833"
-
-msgid "Q.931"
-msgstr "Q.931"
-
-msgid "Misc Settings"
-msgstr "Muud sätted"
-
-msgid "Forward _URI:"
-msgstr "Ümbersuunamise _URI:"
-
-msgid "Advanced Settings"
-msgstr "Laiendatud sätted"
-
-#. The toggles
-msgid "Enable H.245 _tunneling"
-msgstr "H.245 _tunneldamine lubatud"
-
-msgid "Enable _early H.245"
-msgstr "_Varajane H.245 lubatud"
-
-msgid "Enable fast _start procedure"
-msgstr "Kiirkäivitamise protseduur on _lubatud"
-
-msgid ""
-"Connection will be established in Fast Start mode. Fast Start is a new way "
-"to start calls faster that was introduced in H.323v2. It is not supported by "
-"Netmeeting and using both Fast Start and H.245 Tunneling can crash some "
-"versions of Netmeeting."
-msgstr ""
-"Ühenduse loomine kiirkäivituse režiimis. See on H.323 protokolli 2. "
-"versioonis loodud uus viis kõnede kiiremaks alustamiseks. Kahjuks Netmeeting "
-"seda ei toeta ning kiirkäivituse ja H.245 tunneli kooskasutamine võib panna "
-"mõned Netmeetingu kliendid kokku jooksma."
-
-msgid "DTMF Mode"
-msgstr "DTMF-režiim"
-
-msgid "_Send DTMF as:"
-msgstr "DTMF s_aadetakse kui:"
-
-msgid "Select the mode for DTMFs sending"
-msgstr "DTMF-i saatmisrežiimi valimine"
-
-msgid "INFO"
-msgstr "TEAVE"
-
-msgid "_Outbound Proxy:"
-msgstr "_Väljuvate kõnede proksi:"
-
-msgid "Ringing Device"
-msgstr "Helinaseade"
-
-msgid "Select the ringing audio device to use"
-msgstr "Helisemiseks kasutatava audioseadme valimine"
-
-msgid "Output device:"
-msgstr "Väljundseade:"
-
-msgid "Input device:"
-msgstr "Sisendseade:"
-
-#. That button will refresh the device list
-msgid "_Detect devices"
-msgstr "_Tuvasta seadmed"
-
-msgid "Click here to refresh the device list"
-msgstr "Seadmete nimekirja uuendamiseks klõpsa siia"
-
-msgid "PAL (Europe)"
-msgstr "PAL (Euroopa)"
-
-msgid "NTSC (America)"
-msgstr "NTSC (Ameerika)"
-
-msgid "SECAM (France)"
-msgstr "SECAM (Prantsusmaa)"
-
-msgid "Auto"
-msgstr "Automaatne"
-
-#. Video Channel
-msgid "Channel:"
-msgstr "Kanal:"
-
-msgid "Size:"
-msgstr "Suurus:"
-
-msgid "Select the transmitted video size"
-msgstr "Vali ülekantava video suurus"
-
-msgid "Format:"
-msgstr "Vorming:"
-
-msgid "Codecs"
-msgstr "Koodekid"
-
-msgid "Settings"
-msgstr "Sätted"
-
-#. Translators: the full sentence is Automatically adjust jitter buffer
-#. between X and Y ms
-msgid "Enable silence _detection"
-msgstr "_Vaikuse tuvastamine on lubatud"
-
-msgid "Enable echo can_celation"
-msgstr "_Kaja eemaldamine on lubatud"
-
-msgid "Maximum _jitter buffer (in ms):"
-msgstr "Suurim _värinapuhver (millisekundites):"
-
-#. Translators: the full sentence is Keep a minimum video quality of X %
-msgid "Picture Quality"
-msgstr "Pildikvaliteet"
-
-msgid ""
-"Choose if you want to guarantee a minimum image quality (possibly leading to "
-"dropped frames in order not to surpass the bitrate limit) or if you prefer "
-"to keep the frame rate"
-msgstr ""
-"Vali, kas tahad tagada minimaalse kvaliteedi (mis võib põhjustada kaadrite "
-"ärajätmist, et mitte ületada bitikiiruse piirangut) või eelistad "
-"kaadrikiiruse tagamist"
-
-msgid "Maximum video _bitrate (in kbits/s):"
-msgstr "_Video suurim läbilaskevõime (kbit/s):"
-
-msgid ""
-"The maximum video bitrate in kbits/s. The video quality and the effective "
-"frame rate will be dynamically adjusted to keep the bitrate at the given "
-"value."
-msgstr ""
-"Video suurim läbilaskevõime ühikuga kilobaite sekundis. Video kvaliteet ja "
-"sekundis ülekantavate kaadrite arvu reguleeritakse dünaamiliselt nii, et "
-"bitisagedus vastaks siin määratud väärtusele."
-
-msgid "Ekiga Preferences"
-msgstr "Ekiga eelistused"
-
-msgid "General"
-msgstr "Üldine"
-
-msgid "Personal Data"
-msgstr "Isiklikud andmed"
-
-msgid "General Settings"
-msgstr "Üldised sätted"
-
-msgid "Sound Events"
-msgstr "Helisündmused"
-
-msgid "Protocols"
-msgstr "Protokollid"
-
-msgid "SIP Settings"
-msgstr "SIP-sätted"
-
-msgid "H.323 Settings"
-msgstr "H.323-sätted"
-
-#. The player
-msgid "Audio"
-msgstr "Audio"
-
-msgid "Devices"
-msgstr "Seadmed"
-
-msgid "Video"
-msgstr "Video"
-
-#, c-format
-msgid "You have %d message"
-msgid_plural "You have %d messages"
-msgstr[0] "Sulle on %d sõnum"
-msgstr[1] "Sulle on %d sõnumit"
-
-msgid "The following accounts are inactive:"
-msgstr "Järgnevad kontod on passiivsed:"
-
-msgid "Online"
-msgstr "Ühendatud"
-
-msgid "Away"
-msgstr "Eemal"
-
-msgid "Do Not Disturb"
-msgstr "Mitte häirida"
-
-msgid "Custom message..."
-msgstr "Kohandatud sõnum..."
-
-msgid "Clear"
-msgstr "Tühjenda"
-
-#. Build the dialog
-msgid "Custom Message"
-msgstr "Kohandatud sõnum"
-
-msgid "Delete custom messages:"
-msgstr "Kohandatud sõnumite kustutamine:"
-
-msgid "Define a custom message:"
-msgstr "Kohandatud sõnumite kirjeldamine:"
+#~ msgid "0: 56kbps, 1: ISDN, 2: DSL128, 3: DSL512, 4: LAN, 5: Custom"
+#~ msgstr "0: 56Kbps, 1: ISDN, 2:DSL, 3: DSL512, 4: LAN, 5: Kohandatud"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Allow Ekiga to fall back to software scaling the picture-in-picture if "
+#~ "hardware support is not available. If this is set to false, Ekiga will "
+#~ "not try to open the PIP if hardware support is not available."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kui märgitud, siis Ekiga võib riistvaralise toe puudumisel naasta "
+#~ "tarkvaralise picture-in-picture (PIP ehk pilt-pildis) skaleerimise "
+#~ "juurde. Kui märkimata, siis Ekiga ei ürita riistvaralise toe puudumisel "
+#~ "PIP-i avada."
+
+#~ msgid "Allow picture-in-picture software scaling"
+#~ msgstr "Picture-in-picture tarkvaralise skaleerimise lubamine"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Change the panel section of the main window (0=Contacts, 1=Dialpad, "
+#~ "2=Call history)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Põhiakna paneelisektsiooni muutmine (0=Kontaktid, 1=Klahvid, 2=Kõnede "
+#~ "ajalugu)"
+
+#~ msgid "DTMF sending"
+#~ msgstr "DTMF-i saatmine"
+
+#~ msgid "Disable video hardware acceleration"
+#~ msgstr "Video riistvaraline kiirendi keelamine"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If enabled, Ekiga will start hidden provided that the notification area "
+#~ "is present in the GNOME panel"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kui märgitud, siis Ekiga käivitub peidetuna. Eeldusel, et GNOME paneelil "
+#~ "on teateala"
+
+#~ msgid "Kind of network selected in the assistant"
+#~ msgstr "Assistendis valitud võrgu liik"
+
+#~ msgid "Position on the screen of the preferences window"
+#~ msgstr "Eelistuste akna asukoht ekraanil"
+
+#~ msgid "Remote video window position"
+#~ msgstr "Kaugvideo akna asukoht"
+
+#~ msgid "Remote video window size"
+#~ msgstr "Kaugvideo akna suurus"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Select the mode for sending DTMFs. The values can be 0 (for \"String\"), "
+#~ "1 (for \"Tone\"), 2 (for \"RFC2833\"), or 3 (for \"Q.931\") (default is "
+#~ "\"String\"). Choosing other values than \"String\" disables the Text Chat."
+#~ msgstr ""
+#~ "DTMF-ide saatmisrežiimi määramine. Väärtus võib olla kas 0 (sõne), 1 "
+#~ "(Toon), 2 (RFC2833) või 3 (Q.931). Vaikeväärtus on 0 (sõne). Kõigi "
+#~ "väärtuste puhul peale \"Sõne\" pole võimalik kasutada tekstivestlust."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Select the transmitted video size: Small (QCIF 176x144) or Large (CIF "
+#~ "352x288)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ülekantava videopildi suurus. Kas väike (QCIF 176x144, väärtus \"Small\") "
+#~ "või suur (CIF 352x288, väärtus \"Large\")"
+
+#~ msgid "Show the call panel"
+#~ msgstr "Kõnede paneeli näitamine"
+
+#~ msgid "Size of the druid window"
+#~ msgstr "Seadistusabilise akna suurus"
+
+#~ msgid "Size of the preferences window"
+#~ msgstr "Eelistuste akna suurus"
+
+#~ msgid "Specify the software scaling algorithm"
+#~ msgstr "Tarkvaralise skaleerimise algoritm"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Specify the software scaling algorithm: 0: nearest neighbor, 1: nearest "
+#~ "neighbor with box filter, 2: bilinear filtering, 3: hyperbolic filtering. "
+#~ "Does not apply on windows systems."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tarkvaralise skaleerimise algoritm: 0: lähim naaber, 1: lähim naaber koos "
+#~ "kastifiltriga, 2: bilineaarne filter, 3: hüperboolfilter. See võti ei "
+#~ "kehti Windowsi süsteemide kohta."
+
+#~ msgid "Start hidden"
+#~ msgstr "Käivitumine peidetuna"
+
+#~ msgid "The default video view"
+#~ msgstr "Vaikimisi videovaade"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The default video view (0: Local, 1: Remote, 2: Both, 3: Both in a "
+#~ "separate window)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vaikimisi videovaade (0: kohalik, 1: kaugvaade, 2: mõlemad, 3: mõlemad, "
+#~ "kohalik video eraldi aknas)"
+
+#~ msgid "The position of the remote video window"
+#~ msgstr "Kaugvideo akna asukoht"
+
+#~ msgid "The range of UDP ports that Ekiga will use."
+#~ msgstr "Ekiga poolt kasutatavate UDP-portide vahemik."
+
+#~ msgid "The video view before having switched to fullscreen"
+#~ msgstr "Videovaade enne täisekraanile lülitumist"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The video view before having switched to fullscreen (same values as "
+#~ "video_view)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Videovaade enne täisekraanile lülitumist (samad väärtused nagu võtmel "
+#~ "video_view)"
+
+#~ msgid "The zoom value"
+#~ msgstr "Suurendustegur"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The zoom value in percent to apply to images displayed in the main GUI "
+#~ "(can be 50, 100, or 200)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Põhilises kasutajaliideses kuvatavate piltide suurendustegur "
+#~ "protsentides. Võimalikud väärtused on 50, 100 ja 200)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This key disables DirectX (on win32) and XVideo (on Linux) video hardware "
+#~ "acceleration"
+#~ msgstr ""
+#~ "Selle võtmega saab videoseadme riistvaralist kiirendit (DirectX win32 "
+#~ "platvormil ja XVideo Linuxi platvormil) välja lülitada"
+
+#~ msgid "_Find"
+#~ msgstr "_Otsi"
+
+#~ msgid "New contact"
+#~ msgstr "Uus kontakt"
+
+#~ msgid "Local roster"
+#~ msgstr "Kohalik nimekiri"
+
+#~ msgid "Address, e.g. sip:xyz ekiga net"
+#~ msgstr "Aadress. Näiteks sip:xyz ekiga net"
+
+#~ msgid "New _Contact"
+#~ msgstr "Uus _kontakt"
+
+#~ msgid "error connecting (%s)"
+#~ msgstr "viga ühendumisel (%s)"
+
+#~ msgid "error connecting"
+#~ msgstr "viga ühendumisel"
+
+#~ msgid "error authenticating loudmouth account"
+#~ msgstr "viga loudmouth konto autentimisel"
+
+#~ msgid "Active"
+#~ msgstr "Aktiivne"
+
+#~ msgid "Enable"
+#~ msgstr "Luba"
+
+#~ msgid "Remove"
+#~ msgstr "Eemalda"
+
+#~ msgid "Connection Type"
+#~ msgstr "Ühenduse liik"
+
+#~ msgid "Please choose your connection type:"
+#~ msgstr "Palun vali oma ühenduse liik:"
+
+#~ msgid "56k Modem"
+#~ msgstr "56k Modem"
+
+#~ msgid "ISDN"
+#~ msgstr "ISDN"
+
+#~ msgid "DSL/Cable (128 kbit/s uplink)"
+#~ msgstr "DSL/Kaabel (üleslaadimine 128 kbit/s)"
+
+#~ msgid "DSL/Cable (512 kbit/s uplink)"
+#~ msgstr "DSL/Kaabel (üleslaadimine 512 kbit/s)"
+
+#~ msgid "LAN"
+#~ msgstr "LAN"
+
+#~ msgid "Keep current settings"
+#~ msgstr "Käesolevad sätted säilitatakse"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The connection type will permit determining the best quality settings "
+#~ "that Ekiga will use during calls. You can later change the settings "
+#~ "individually in the preferences window."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ühenduse liigi abil saab Ekiga valida kõnedele parimad kvaliteedisätted. "
+#~ "Hiljem saab sätteid ükshaaval muuta eelistuste aknas."
+
+#~ msgid "Audio Devices"
+#~ msgstr "Audioseadmed"
+
+#~ msgid "Please choose the audio ringing device:"
+#~ msgstr "Palun vali helinaseade:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The audio ringing device is the device that will be used to play the "
+#~ "ringing sound on incoming calls."
+#~ msgstr ""
+#~ "Helinaseade on sissetulevate kõnede korral helina esitamiseks kasutatav "
+#~ "seade."
+
+#~ msgid "Please choose the audio output device:"
+#~ msgstr "Palun vali audioväljundi seade:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The audio output device is the device that will be used to play audio "
+#~ "during calls."
+#~ msgstr "Audio väljundseade on kõnede ajal heli esitamiseks kasutatav seade."
+
+#~ msgid "Please choose the audio input device:"
+#~ msgstr "Palun vali audiosisendi seade:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The audio input device is the device that will be used to record your "
+#~ "voice during calls."
+#~ msgstr ""
+#~ "Audio sisendseade on kõnede ajal sinu hääle salvestamiseks kasutatav "
+#~ "seade."
+
+#~ msgid "Video Input Device"
+#~ msgstr "Videosisendi seade"
+
+#~ msgid "Please choose your video input device:"
+#~ msgstr "Palun vali oma videosisendi seade:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The video input device is the device that will be used to capture video "
+#~ "during calls."
+#~ msgstr "Video sisendseade on kõnede ajal videopildi salvestamise seade."
+
+#~ msgid "Audio Ringing Device"
+#~ msgstr "Helinaseade"
+
+#~ msgid "Audio Output Device"
+#~ msgstr "Audioväljundi seade"
+
+#~ msgid "Audio Input Device"
+#~ msgstr "Audiosisendi seade"
+
+#~ msgid "Unknown"
+#~ msgstr "Tundmatu"
+
+#~ msgid ""
+#~ "There was an error opening or initializing the video output. Please "
+#~ "verify that you are using a color depth of 24 or 32 bits per pixel."
+#~ msgstr ""
+#~ "Videoväljundi lähtestamisel esines viga. Palun veendu, et kasutatav "
+#~ "värvisügavus on 24 või 32 bitti piksli kohta."
+
+#~ msgid "Added video input device %s"
+#~ msgstr "Videosisendi seade %s lisatud"
+
+#~ msgid "Removed video input device %s"
+#~ msgstr "Videosisendi seade %s eemaldatud"
+
+#~ msgid "Added audio input device %s"
+#~ msgstr "Audiosisendi seade %s lisatud"
+
+#~ msgid "Removed audio input device %s"
+#~ msgstr "Audiosisendi seade %s eemaldatud"
+
+#~ msgid "Added audio output device %s"
+#~ msgstr "Audioväljundi seade %s lisatud"
+
+#~ msgid "Removed audio output device %s"
+#~ msgstr "Audioväljundi seade %s eemaldatud"
+
+#~ msgid "Incoming call from"
+#~ msgstr "Sissetulev kõne kasutajalt"
+
+#~ msgid "Remote Application:"
+#~ msgstr "Kaugrakendus:"
+
+#~ msgid "Account ID:"
+#~ msgstr "Konto ID:"
+
+#~ msgid "Call from %s"
+#~ msgstr "Kõne kontolt %s"
+
+#~ msgid "Call Duration: %s\n"
+#~ msgstr "Kõne kestus: %s\n"
+
+#~ msgid "No"
+#~ msgstr "Ei"
+
+#~ msgid "Yes"
+#~ msgstr "Jah"
+
+#~ msgid "Detected new audio input device:"
+#~ msgstr "Tuvastati uus audiosisendi seade:"
+
+#~ msgid "Detected new audio output device:"
+#~ msgstr "Tuvastati uus audioväljundi seade:"
+
+#~ msgid "Detected new ringer device:"
+#~ msgstr "Tuvastati uus helinaseade:"
+
+#~ msgid "Detected new video input device:"
+#~ msgstr "Tuvastati uus videosisendi seade:"
+
+#~ msgid "Video Devices"
+#~ msgstr "Videoseadmed"
+
+#~ msgid "Do you want to use it as default device?"
+#~ msgstr "Kas sa soovid seda vaikimisi seadmena kasutada?"
+
+#~ msgid "Ca_ll"
+#~ msgstr "_Helista"
+
+#~ msgid "Terminate the current call"
+#~ msgstr "Käimasoleva kõne katkestamine"
+
+#~ msgid "Other"
+#~ msgstr "Muu"
+
+#~ msgid "Other possible actions"
+#~ msgstr "Ülejäänud võimalikud tegevused"
+
+#~ msgid "_Show Call Panel"
+#~ msgstr "Näita kõnede _paneeli"
+
+#~ msgid "_Local Video"
+#~ msgstr "_Kohalik video"
+
+#~ msgid "Local video image"
+#~ msgstr "Kohalik videopilt"
+
+#~ msgid "Remote video image"
+#~ msgstr "Võrgust tulev videopilt"
+
+#~ msgid "Both video images"
+#~ msgstr "Mõlemad videopildid"
+
+#~ msgid "Picture-in-Picture in Separate _Window"
+#~ msgstr "Pilt-pildis _eraldi aknas"
+
+#~ msgid "Zoom in"
+#~ msgstr "Suurendamine"
+
+#~ msgid "Zoom out"
+#~ msgstr "Vähendamine"
+
+#~ msgid "Normal size"
+#~ msgstr "Algsuurus"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Prints user plane debug messages in the console (level between 1 and 4)"
+#~ msgstr "Kasutaja silumisteadete väljastamine konsoolile (tasemega 1-4)"
+
+#~ msgid "User Interface"
+#~ msgstr "Kasutajaliides"
+
+#~ msgid "Start _hidden"
+#~ msgstr "Käivitatakse _peidetuna"
+
+#~ msgid "Timeout to reject or forward unanswered incoming calls (in seconds):"
+#~ msgstr ""
+#~ "Sisenevate vastamata kõnede tagasilükkamise ajapiirang (sekundites):"
+
+#~ msgid "Ekiga Sound Events"
+#~ msgstr "Ekiga helisündmused"
+
+#~ msgid "Misc Settings"
+#~ msgstr "Muud sätted"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Connection will be established in Fast Start mode. Fast Start is a new "
+#~ "way to start calls faster that was introduced in H.323v2. It is not "
+#~ "supported by Netmeeting and using both Fast Start and H.245 Tunneling can "
+#~ "crash some versions of Netmeeting."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ühenduse loomine kiirkäivituse režiimis. See on H.323 protokolli 2. "
+#~ "versioonis loodud uus viis kõnede kiiremaks alustamiseks. Kahjuks "
+#~ "Netmeeting seda ei toeta ning kiirkäivituse ja H.245 tunneli "
+#~ "kooskasutamine võib panna mõned Netmeetingu kliendid kokku jooksma."
+
+#~ msgid "Codecs"
+#~ msgstr "Koodekid"
+
+#~ msgid "Maximum _jitter buffer (in ms):"
+#~ msgstr "Suurim _värinapuhver (millisekundites):"
+
+#~ msgid "Maximum video _bitrate (in kbits/s):"
+#~ msgstr "_Video suurim läbilaskevõime (kbit/s):"
+
+#~ msgid "Personal Data"
+#~ msgstr "Isiklikud andmed"
+
+#~ msgid "General Settings"
+#~ msgstr "Üldised sätted"
+
+#~ msgid "Protocols"
+#~ msgstr "Protokollid"
+
+#~ msgid "SIP Settings"
+#~ msgstr "SIP-sätted"
+
+#~ msgid "H.323 Settings"
+#~ msgstr "H.323-sätted"
+
+#~ msgid "The following accounts are inactive:"
+#~ msgstr "Järgnevad kontod on passiivsed:"
+
+#~ msgid "Do Not Disturb"
+#~ msgstr "Mitte häirida"
 
 #~ msgid "Local video window size"
 #~ msgstr "Kohalik videoakna suurus"
@@ -2712,9 +3149,6 @@
 
 #~ msgid "The size of the local video window"
 #~ msgstr "Kohaliku videoakna suurus"
-
-#~ msgid "Could not send message"
-#~ msgstr "Sõnumit pole võimalik saata"
 
 #~ msgid "Change the main window panel section"
 #~ msgstr "Põhiakna paneelisektsiooni muutmine"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]