commit: r3675 - /gnome/master/desktop/eog.poAuthor: mattias
Date: Fri Jan 17 15:33:01 2014
New Revision: 3675

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/eog.po

Modified: gnome/master/desktop/eog.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/eog.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/eog.po [utf-8] Fri Jan 17 15:33:01 2014
@@ -15,8 +15,8 @@
 "Project-Id-Version: eog MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=eog&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-09-10 19:47+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-09-11 22:43+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-01-16 19:53+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-01-17 15:32+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
 "Language: et\n"
@@ -79,11 +79,30 @@
 msgid "_Help"
 msgstr "A_bi"
 
-msgid "_About Image Viewer"
-msgstr "_Pildivaatajast lähemalt"
+msgid "_About"
+msgstr "_Programmist lähemalt"
 
 msgid "_Quit"
 msgstr "_Lõpeta"
+
+msgid ""
+"The Eye of GNOME is the official image viewer for the GNOME desktop. It "
+"integrates with the GTK+ look and feel of GNOME, and supports many image "
+"formats for viewing single images or images in a collection."
+msgstr ""
+"Eye of GNOME on GNOME töölaua vaikimisi pildinäitaja. See sobitub hästi GTK+ "
+"väljanägemisega ja toetab paljusid pildivorminguid ning piltide vaatamist "
+"ükshaaval või pildikogudena."
+
+msgid ""
+"The Eye of GNOME also allows to view the images in a fullscreen slideshow "
+"mode or set an image as the desktop wallpaper. It reads the camera tags to "
+"automatically rotate your images in the correct portrait or landscape "
+"orientation."
+msgstr ""
+"Eye of GNOME võimaldab pilte vaadata ka täisekraanil või määrata pildi "
+"töölaua taustaks. See loeb kaamerasilte ning pöörab neile vastavalt pildi "
+"õigesti portree- või maastikupildi suunda."
 
 msgid "Image Viewer"
 msgstr "Pildivaataja"
@@ -181,23 +200,23 @@
 msgid "<b>%n:</b> counter"
 msgstr "<b>%n:</b> loendur"
 
-msgid "Filename format:"
-msgstr "Failinime vorming:"
+msgid "_Filename format:"
+msgstr "_Failinime vorming:"
+
+msgid "_Destination folder:"
+msgstr "_Sihtkataloog:"
 
 msgid "Choose a folder"
 msgstr "Kataloogi valimine"
 
-msgid "Destination folder:"
-msgstr "Sihtkataloog:"
-
 msgid "File Path Specifications"
 msgstr "Failiraja määrangud"
 
-msgid "Start counter at:"
-msgstr "Loendamise algus:"
-
-msgid "Replace spaces with underscores"
-msgstr "Tühikute asendamine alakriipsudega"
+msgid "_Start counter at:"
+msgstr "_Loendamise algus:"
+
+msgid "_Replace spaces with underscores"
+msgstr "_Tühikute asendamine alakriipsudega"
 
 msgid "Options"
 msgstr "Valikud"
@@ -516,6 +535,15 @@
 
 msgid "Close _without Saving"
 msgstr "Sulge _ilma salvestamata"
+
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_Katkesta"
+
+msgid "_Save"
+msgstr "Sa_lvesta"
+
+msgid "Save _As"
+msgstr "Salvestamine _kui"
 
 msgid "Question"
 msgstr "Küsimus"
@@ -543,9 +571,6 @@
 msgid "If you don't save, all your changes will be lost."
 msgstr "Kui sa ei salvesta, lähevad kõik muudatused jäädavalt kaotsi."
 
-msgid "_Cancel"
-msgstr "_Katkesta"
-
 msgid "_Reload"
 msgstr "_Laadi uuesti"
 
@@ -664,6 +689,9 @@
 msgid_plural "pixels"
 msgstr[0] "piksel"
 msgstr[1] "pikslit"
+
+msgid "_Open"
+msgstr "_Ava"
 
 msgid "Open Image"
 msgstr "Pildi avamine"
@@ -868,6 +896,10 @@
 msgid "Opening image \"%s\""
 msgstr "Pildi \"%s\" avamine"
 
+msgid "_Leave Fullscreen"
+msgstr "_Lahku täisekraanilt"
+
+#. L10N: This the reason why the screensaver is inhibited.
 msgid "Viewing a slideshow"
 msgstr "Slaidiesituse kuvamine"
 
@@ -884,6 +916,9 @@
 
 msgid "_Reset to Default"
 msgstr "_Taasta vaikeseaded"
+
+msgid "_Close"
+msgstr "_Sulge"
 
 msgid "Error launching System Settings: "
 msgstr "Viga süsteemi sätete dialoogi avamisel: "
@@ -1011,9 +1046,6 @@
 msgid "Open a file"
 msgstr "Faili avamine"
 
-msgid "_Close"
-msgstr "_Sulge"
-
 msgid "Close window"
 msgstr "Akna sulgemine"
 
@@ -1032,9 +1064,6 @@
 msgid "Help on this application"
 msgstr "Selle rakenduse kohta käiv abiteave"
 
-msgid "_About"
-msgstr "_Programmist lähemalt"
-
 msgid "About this application"
 msgstr "Info selle programmi kohta"
 
@@ -1049,9 +1078,6 @@
 
 msgid "Changes the visibility of the side pane in the current window"
 msgstr "Käesoleva akna külgpaani nähtavaloleku muutmine"
-
-msgid "_Save"
-msgstr "Sa_lvesta"
 
 msgid "Save changes in currently selected images"
 msgstr "Hetkel valitud piltides tehtud muudatuste salvestamine"
@@ -1283,3 +1309,6 @@
 #, c-format
 msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options."
 msgstr "Kõigi saadaolevate käsureavalikute nägemiseks käivita '%s --help'."
+
+#~ msgid "_About Image Viewer"
+#~ msgstr "_Pildivaatajast lähemalt"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]