commit: r3694 - /gnome/master/desktop/gnome-dictionary.poAuthor: mattias
Date: Fri Apr 18 13:14:56 2014
New Revision: 3694

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-dictionary.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-dictionary.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-dictionary.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-dictionary.po [utf-8] Fri Apr 18 13:14:56 2014
@@ -10,15 +10,15 @@
 # Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2002.
 # Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2011.
 # Priit Laes <amd store20 com>, 2005.
-# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2012, 2013.
+# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2012, 2013, 2014.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-utils MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "dictionary&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-09-11 19:16+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-09-11 23:03+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-04-18 07:10+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-04-18 13:14+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -40,14 +40,25 @@
 msgid "word;synonym;definition;spelling;"
 msgstr "sõna;sõnaraamat;sõnastik;sünonüüm;antonüüm;definitsioon;õigekiri;"
 
+msgid ""
+"GNOME Dictionary is a simple dictionary application that looks up "
+"definitions of words online. Though it looks up English definitions by "
+"default, you can easily switch to Spanish or add other online dictionaries "
+"using the DICT protocol to suit your needs."
+msgstr ""
+"GNOME sõnaraamat on lihtne rakendus, mis otsib sõnade tähendusi internetist. "
+"Kuigi see otsib vaikimisi ingliskeelseid sõnaseletusi, on seda lihtne "
+"vahetada Hispaania või teiste veebisõnaraamatute vastu, mis kasutavad DICT "
+"protokolli."
+
 msgid "Preferences"
 msgstr "Eelistused"
 
 msgid "Help"
 msgstr "Abi"
 
-msgid "About Dictionary"
-msgstr "Sõnaraamatust lähemalt"
+msgid "About"
+msgstr "Lähemalt"
 
 msgid "Quit"
 msgstr "Lõpeta"
@@ -627,8 +638,8 @@
 msgid "Double-click on the database to use"
 msgstr "Andmebaasi valimiseks tee sellel topeltklõps"
 
-msgid "Look _up:"
-msgstr "_Otsing:"
+msgid "Look _up"
+msgstr "_Otsing"
 
 msgid "Similar words"
 msgstr "Sarnased sõnad"
@@ -642,6 +653,9 @@
 msgid "Dictionary sources"
 msgstr "Sõnaraamatuallikad"
 
+#~ msgid "About Dictionary"
+#~ msgstr "Sõnaraamatust lähemalt"
+
 #~ msgid "Available _Databases"
 #~ msgstr "Saadaolevad _andmebaasid"
 
@@ -674,6 +688,3 @@
 
 #~ msgid "_Contents"
 #~ msgstr "_Sisukord"
-
-#~ msgid "_About"
-#~ msgstr "_Programmist lähemalt"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]