Re: commit: r3694 - /gnome/master/desktop/gnome-dictionary.po
18. aprill 2014 13:14 kirjutas <plaes plaes org>:
+msgid ""
+"GNOME Dictionary is a simple dictionary application that looks up "
+"definitions of words online. Though it looks up English definitions by "
+"default, you can easily switch to Spanish or add other online dictionaries "
+"using the DICT protocol to suit your needs."
+msgstr ""
+"GNOME sõnaraamat on lihtne rakendus, mis otsib sõnade tähendusi internetist. "
+"Kuigi see otsib vaikimisi ingliskeelseid sõnaseletusi, on seda lihtne "
+"vahetada Hispaania või teiste veebisõnaraamatute vastu, mis kasutavad DICT "
+"protokolli."


"hispaania" ;)


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]