commit: r3569 - /gnome/master/desktop/gnome-terminal.poAuthor: mattias
Date: Wed Mar 13 21:04:31 2013
New Revision: 3569

Log:
Tühiuuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-terminal.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-terminal.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-terminal.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-terminal.po [utf-8] Wed Mar 13 21:04:31 2013
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Project-Id-Version: gnome-terminal MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "terminal&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-12-19 14:18+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-03-13 14:23+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-12-19 18:21+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
@@ -160,43 +160,29 @@
 msgid "Show processing options"
 msgstr "Töötlemisvalikute näitamine"
 
+msgid "Find"
+msgstr "Otsi"
+
+msgid "_Search for:"
+msgstr "_Otsitav tekst:"
+
+msgid "_Match case"
+msgstr "_Tõstutundlik"
+
+msgid "Match _entire word only"
+msgstr "Kogu sõ_na peab vastavuses olema"
+
+msgid "Match as _regular expression"
+msgstr "Vastavus _regulaaravaldisele"
+
+msgid "Search _backwards"
+msgstr "Otsitakse tagantpoolt _ettepoole"
+
+msgid "_Wrap around"
+msgstr "_Lõppu (või algusese) jõudmisel otsingut ei katkestata"
+
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Nimetu"
-
-msgid "Black on light yellow"
-msgstr "Must helekollasel"
-
-msgid "Black on white"
-msgstr "Must valgel"
-
-msgid "Gray on black"
-msgstr "Hall mustal"
-
-msgid "Green on black"
-msgstr "Roheline mustal"
-
-msgid "White on black"
-msgstr "Valge mustal"
-
-#, c-format
-msgid "Error parsing command: %s"
-msgstr "Viga käsu analüüsimisel: %s"
-
-#. This is the name of a colour scheme
-msgid "Custom"
-msgstr "Oma"
-
-#, c-format
-msgid "Editing Profile “%s”"
-msgstr "Profiili „%s“ redigeerimine"
-
-#, c-format
-msgid "Choose Palette Color %d"
-msgstr "Paletivärvi %d valimine"
-
-#, c-format
-msgid "Palette entry %d"
-msgstr "Paletikirje nr %d"
 
 msgid "Human-readable name of the profile"
 msgstr "Profiili inimloetav nimi"
@@ -460,6 +446,129 @@
 msgid "Which encoding to use"
 msgstr "Millist kodeeringut kasutada"
 
+#, fuzzy
+msgid "Keyboard shortcut to open a new tab"
+msgstr "Kiirklahvid"
+
+msgid "Keyboard shortcut to open a new window"
+msgstr ""
+
+msgid "Keyboard shortcut to create a new profile"
+msgstr ""
+
+msgid "Keyboard shortcut to save the current tab contents to file"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Keyboard shortcut to close a tab"
+msgstr "Kiirklahvid"
+
+#, fuzzy
+msgid "Keyboard shortcut to close a window"
+msgstr "Kiirklahvid"
+
+#, fuzzy
+msgid "Keyboard shortcut to copy text"
+msgstr "Kiirklahvid"
+
+#, fuzzy
+msgid "Keyboard shortcut to paste text"
+msgstr "Kiirklahvid"
+
+msgid "Keyboard shortcut to toggle full screen mode"
+msgstr ""
+
+msgid "Keyboard shortcut to toggle the visibility of the menubar"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Keyboard shortcut to set the terminal title"
+msgstr "Terminali pealkirja määramine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Keyboard shortcut to reset the terminal"
+msgstr "Terminali teksti vaikimisi värv"
+
+msgid "Keyboard shortcut to reset and clear the terminal"
+msgstr ""
+
+msgid "Keyboard shortcut to switch to the previous tab"
+msgstr ""
+
+msgid "Keyboard shortcut to switch to the next tab"
+msgstr ""
+
+msgid "Keyboard shortcut to move the current tab to the left"
+msgstr ""
+
+msgid "Keyboard shortcut to move the current tab to the right"
+msgstr ""
+
+msgid "Keyboard shortcut to detach current tab"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 1"
+msgstr "Kiirklahvid"
+
+#, fuzzy
+msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 2"
+msgstr "Kiirklahvid"
+
+#, fuzzy
+msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 3"
+msgstr "Kiirklahvid"
+
+#, fuzzy
+msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 4"
+msgstr "Kiirklahvid"
+
+#, fuzzy
+msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 5"
+msgstr "Kiirklahvid"
+
+#, fuzzy
+msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 6"
+msgstr "Kiirklahvid"
+
+#, fuzzy
+msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 7"
+msgstr "Kiirklahvid"
+
+#, fuzzy
+msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 8"
+msgstr "Kiirklahvid"
+
+#, fuzzy
+msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 9"
+msgstr "Kiirklahvid"
+
+#, fuzzy
+msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 10"
+msgstr "Kiirklahvid"
+
+#, fuzzy
+msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 11"
+msgstr "Kiirklahvid"
+
+#, fuzzy
+msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 12"
+msgstr "Kiirklahvid"
+
+#, fuzzy
+msgid "Keyboard shortcut to launch help"
+msgstr "Kiirklahvid"
+
+msgid "Keyboard shortcut to make font larger"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Keyboard shortcut to make font smaller"
+msgstr "Kiirklahvid"
+
+msgid "Keyboard shortcut to make font normal-size"
+msgstr ""
+
 msgid "Whether the menubar has access keys"
 msgstr "Kas menüüribal on ligipääsuklahv"
 
@@ -502,45 +611,76 @@
 msgid "Whether to show the menubar in new windows"
 msgstr "Kas uutel akendel ja kaartidel näidatakse menüüriba või mitte"
 
-msgid "Find"
-msgstr "Otsi"
-
-msgid "_Search for:"
-msgstr "_Otsitav tekst:"
-
-msgid "_Match case"
-msgstr "_Tõstutundlik"
-
-msgid "Match _entire word only"
-msgstr "Kogu sõ_na peab vastavuses olema"
-
-msgid "Match as _regular expression"
-msgstr "Vastavus _regulaaravaldisele"
-
-msgid "Search _backwards"
-msgstr "Otsitakse tagantpoolt _ettepoole"
-
-msgid "_Wrap around"
-msgstr "_Lõppu (või algusese) jõudmisel otsingut ei katkestata"
-
-msgid "Keyboard Shortcuts"
-msgstr "Kiirklahvid"
-
-msgid "_Enable menu access keys (such as Alt+F to open the File menu)"
+#, fuzzy
+msgid "Preferences"
+msgstr "_Eelistused"
+
+msgid "Show _menubar by default in new terminals"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "_Enable mnemonics (such as Alt+F to open the File menu)"
 msgstr ""
 "Kõik _menüü liikumisklahvid on lubatud (näiteks Alt-F failimenüü jaoks)"
 
-msgid "Enable the _menu shortcut key (F10 by default)"
+#, fuzzy
+msgid "Enable the _menu accelerator key (F10 by default)"
 msgstr "M_enüü kiirklahv on lubatud (vaikimisi F10)"
 
-msgid "_Shortcut keys:"
+msgid "General"
+msgstr "Üldine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Shortcuts"
 msgstr "_Kiirklahvid:"
+
+msgid "_Profile used when launching a new terminal:"
+msgstr "Uue terminali avamisel _kasutatav profiil:"
 
 msgid "Profiles"
 msgstr "Profiilid"
 
-msgid "_Profile used when launching a new terminal:"
-msgstr "Uue terminali avamisel _kasutatav profiil:"
+msgid "E_ncodings shown in menu:"
+msgstr "_Menüüs kuvatavad kooditabelid:"
+
+#, fuzzy
+msgid "Encodings"
+msgstr "_Kooditabel"
+
+msgid "Black on light yellow"
+msgstr "Must helekollasel"
+
+msgid "Black on white"
+msgstr "Must valgel"
+
+msgid "Gray on black"
+msgstr "Hall mustal"
+
+msgid "Green on black"
+msgstr "Roheline mustal"
+
+msgid "White on black"
+msgstr "Valge mustal"
+
+#, c-format
+msgid "Error parsing command: %s"
+msgstr "Viga käsu analüüsimisel: %s"
+
+#. This is the name of a colour scheme
+msgid "Custom"
+msgstr "Oma"
+
+#, c-format
+msgid "Editing Profile “%s”"
+msgstr "Profiili „%s“ redigeerimine"
+
+#, c-format
+msgid "Choose Palette Color %d"
+msgstr "Paletivärvi %d valimine"
+
+#, c-format
+msgid "Palette entry %d"
+msgstr "Paletikirje nr %d"
 
 #. Cursor shape
 msgid "Block"
@@ -636,6 +776,10 @@
 msgid "_Profile name:"
 msgstr "Profiili _nimi:"
 
+#, fuzzy
+msgid "Profile ID:"
+msgstr "Profiilid"
+
 msgid "_Use the system fixed width font"
 msgstr "Kasutatakse süsteemis kirjeldatud _terminali kirjatüüpi"
 
@@ -669,9 +813,6 @@
 msgid "rows"
 msgstr "rida"
 
-msgid "General"
-msgstr "Üldine"
-
 msgid "Title"
 msgstr "Pealkiri"
 
@@ -702,8 +843,9 @@
 msgid "Title and Command"
 msgstr "Pealkiri ja käsk"
 
-msgid "Foreground, Background, Bold and Underline"
-msgstr "Tekst, taust ja allajoonitud ning rasvane kiri"
+#, fuzzy
+msgid "Text and Background Color"
+msgstr "Terminali taustavärvi valimine"
 
 msgid "_Use colors from system theme"
 msgstr "_Kasutatakse süsteemi teema värve"
@@ -790,6 +932,136 @@
 msgid "Compatibility"
 msgstr "Ühilduvus"
 
+msgid "New Tab"
+msgstr "Uus kaart"
+
+msgid "New Window"
+msgstr "Uus aken"
+
+msgid "New Profile"
+msgstr "Uus profiil"
+
+msgid "Save Contents"
+msgstr "Sisu salvestamine"
+
+msgid "Close Tab"
+msgstr "Kaardi sulgemine"
+
+msgid "Close Window"
+msgstr "Akna sulgemine"
+
+msgid "Copy"
+msgstr "Kopeerimine"
+
+msgid "Paste"
+msgstr "Asetamine"
+
+msgid "Hide and Show menubar"
+msgstr "Menüüriba peitmine ja kuvamine"
+
+msgid "Full Screen"
+msgstr "Täisekraan"
+
+msgid "Zoom In"
+msgstr "Suurendamine"
+
+msgid "Zoom Out"
+msgstr "Vähendamine"
+
+msgid "Normal Size"
+msgstr "Normaalsuurus"
+
+msgid "Set Title"
+msgstr "Pealkirja määramine"
+
+msgid "Reset"
+msgstr "Lähtestamine"
+
+msgid "Reset and Clear"
+msgstr "Lähtestamine ja tühjendamine"
+
+msgid "Switch to Previous Tab"
+msgstr "Liikumine eelmisele kaardile"
+
+msgid "Switch to Next Tab"
+msgstr "Liikumine järgmisele kaardile"
+
+msgid "Move Tab to the Left"
+msgstr "Kaardi liigutamine vasakule"
+
+msgid "Move Tab to the Right"
+msgstr "Kaardi liigutamine paremale"
+
+msgid "Detach Tab"
+msgstr "Kaardi lahtihaakimine"
+
+msgid "Switch to Tab 1"
+msgstr "Liikumine 1. kaardile"
+
+msgid "Switch to Tab 2"
+msgstr "Liikumine 2. kaardile"
+
+msgid "Switch to Tab 3"
+msgstr "Liikumine 3. kaardile"
+
+msgid "Switch to Tab 4"
+msgstr "Liikumine 4. kaardile"
+
+msgid "Switch to Tab 5"
+msgstr "Liikumine 5. kaardile"
+
+msgid "Switch to Tab 6"
+msgstr "Liikumine 6. kaardile"
+
+msgid "Switch to Tab 7"
+msgstr "Liikumine 7. kaardile"
+
+msgid "Switch to Tab 8"
+msgstr "Liikumine 8. kaardile"
+
+msgid "Switch to Tab 9"
+msgstr "Liikumine 9. kaardile"
+
+msgid "Switch to Tab 10"
+msgstr "Liikumine 10. kaardile"
+
+msgid "Switch to Tab 11"
+msgstr "Liikumine 11. kaardile"
+
+msgid "Switch to Tab 12"
+msgstr "Liikumine 12. kaardile"
+
+msgid "Contents"
+msgstr "Sisukord"
+
+msgid "File"
+msgstr "Fail"
+
+msgid "Edit"
+msgstr "Redaktor"
+
+msgid "View"
+msgstr "Vaade"
+
+msgid "Tabs"
+msgstr "Kaardid"
+
+msgid "Help"
+msgstr "Abi"
+
+#, c-format
+msgid "The shortcut key “%s” is already bound to the “%s” action"
+msgstr ""
+
+msgid "_Action"
+msgstr "_Tegevus"
+
+msgid "Shortcut _Key"
+msgstr "Kii_rklahv"
+
+msgid "User Defined"
+msgstr "Kasutaja kirjeldatud"
+
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Eelistused"
 
@@ -798,145 +1070,6 @@
 
 msgid "_About"
 msgstr "_Programmist lähemalt"
-
-msgid "New Tab"
-msgstr "Uus kaart"
-
-msgid "New Window"
-msgstr "Uus aken"
-
-msgid "New Profile"
-msgstr "Uus profiil"
-
-msgid "Save Contents"
-msgstr "Sisu salvestamine"
-
-msgid "Close Tab"
-msgstr "Kaardi sulgemine"
-
-msgid "Close Window"
-msgstr "Akna sulgemine"
-
-msgid "Copy"
-msgstr "Kopeerimine"
-
-msgid "Paste"
-msgstr "Asetamine"
-
-msgid "Hide and Show menubar"
-msgstr "Menüüriba peitmine ja kuvamine"
-
-msgid "Full Screen"
-msgstr "Täisekraan"
-
-msgid "Zoom In"
-msgstr "Suurendamine"
-
-msgid "Zoom Out"
-msgstr "Vähendamine"
-
-msgid "Normal Size"
-msgstr "Normaalsuurus"
-
-msgid "Set Title"
-msgstr "Pealkirja määramine"
-
-msgid "Reset"
-msgstr "Lähtestamine"
-
-msgid "Reset and Clear"
-msgstr "Lähtestamine ja tühjendamine"
-
-msgid "Switch to Previous Tab"
-msgstr "Liikumine eelmisele kaardile"
-
-msgid "Switch to Next Tab"
-msgstr "Liikumine järgmisele kaardile"
-
-msgid "Move Tab to the Left"
-msgstr "Kaardi liigutamine vasakule"
-
-msgid "Move Tab to the Right"
-msgstr "Kaardi liigutamine paremale"
-
-msgid "Detach Tab"
-msgstr "Kaardi lahtihaakimine"
-
-msgid "Switch to Tab 1"
-msgstr "Liikumine 1. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 2"
-msgstr "Liikumine 2. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 3"
-msgstr "Liikumine 3. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 4"
-msgstr "Liikumine 4. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 5"
-msgstr "Liikumine 5. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 6"
-msgstr "Liikumine 6. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 7"
-msgstr "Liikumine 7. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 8"
-msgstr "Liikumine 8. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 9"
-msgstr "Liikumine 9. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 10"
-msgstr "Liikumine 10. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 11"
-msgstr "Liikumine 11. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 12"
-msgstr "Liikumine 12. kaardile"
-
-msgid "Contents"
-msgstr "Sisukord"
-
-msgid "File"
-msgstr "Fail"
-
-msgid "Edit"
-msgstr "Redaktor"
-
-msgid "View"
-msgstr "Vaade"
-
-msgid "Tabs"
-msgstr "Kaardid"
-
-msgid "Help"
-msgstr "Abi"
-
-msgid "_Action"
-msgstr "_Tegevus"
-
-msgid "Shortcut _Key"
-msgstr "Kii_rklahv"
-
-msgid "Click button to choose profile"
-msgstr "Profiili valimiseks klõpsa nupule"
-
-msgid "Profile list"
-msgstr "Profiilide nimekiri"
-
-#, c-format
-msgid "Delete profile “%s”?"
-msgstr "Kas kustutada profiil „%s“?"
-
-msgid "Delete Profile"
-msgstr "Profiili kustutamine"
-
-msgid "User Defined"
-msgstr "Kasutaja kirjeldatud"
 
 #, c-format
 msgid "Failed to parse arguments: %s\n"
@@ -1036,163 +1169,176 @@
 msgid "Thai"
 msgstr "Tai"
 
-msgid "_Description"
-msgstr "_Kirjeldus"
+msgid "Current Locale"
+msgstr "Käesolev lokaat"
+
+msgid "Open in _Remote Terminal"
+msgstr "Ava _kaugterminalis"
+
+msgid "Open in _Local Terminal"
+msgstr "Ava k_ohalikus terminalis"
+
+msgid "Open the currently selected folder in a terminal"
+msgstr "Praegu valitud kataloogi avamine terminalis"
+
+msgid "Open the currently open folder in a terminal"
+msgstr "Praeguse kataloogi avamine terminalis"
+
+msgid "Open in T_erminal"
+msgstr "Ava t_erminalis"
+
+msgid "Open T_erminal"
+msgstr "Ava t_erminal"
+
+msgid "Open a terminal"
+msgstr "Ava terminal"
+
+msgid "Open in _Midnight Commander"
+msgstr "Ava _Midnight Commanderiga"
+
+msgid ""
+"Open the currently selected folder in the terminal file manager Midnight "
+"Commander"
+msgstr ""
+"Praegu valitud kataloogi avamine terminali failihalduriga Midnight Commander"
+
+msgid ""
+"Open the currently open folder in the terminal file manager Midnight "
+"Commander"
+msgstr ""
+"Praegu avatud kataloogi avamine terminali failihalduriga Midnight Commander"
+
+msgid "Open _Midnight Commander"
+msgstr "Ava _Midnight Commander"
+
+msgid "Open the terminal file manager Midnight Commander"
+msgstr "Terminali failihalduri Midnight Commander avamine"
+
+#, c-format
+msgid "Option \"%s\" is no longer supported in this version of gnome-terminal."
+msgstr "Valik \"%s\" ei ole selles gnome-terminali versioonis enam toetatud."
+
+msgid "GNOME Terminal"
+msgstr "GNOME Terminal"
+
+#, c-format
+msgid "Argument to \"%s\" is not a valid command: %s"
+msgstr "\"%s\" argument on vigane käsk: %s"
+
+msgid "Two roles given for one window"
+msgstr "Ühele aknale on määratud kaks rolli"
+
+#, c-format
+msgid "\"%s\" option given twice for the same window\n"
+msgstr "\"%s\" valik anti sama akna jaoks kaks korda\n"
+
+#, c-format
+msgid "Zoom factor \"%g\" is too small, using %g\n"
+msgstr "Suurendustegur \"%g\" on liiga väike, kasutatakse %g\n"
+
+#, c-format
+msgid "Zoom factor \"%g\" is too large, using %g\n"
+msgstr "Suurendustegur \"%g\" on liiga suur, kasutatakse %g\n"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Option \"%s\" requires specifying the command to run on the rest of the "
+"command line"
+msgstr ""
+"Võtmel \"%s\" peab kogu käsurea edasises osas olema kirjeldatud käivitatav "
+"käsk"
+
+msgid "Not a valid terminal config file."
+msgstr "Terminali seadistusfail on vigane."
+
+msgid "Incompatible terminal config file version."
+msgstr "Terminali seadistusfaili versioon ei ühildu."
+
+msgid ""
+"Do not register with the activation nameserver, do not re-use an active "
+"terminal"
+msgstr ""
+"Aktiveerimise nimeserveris ei registreeruta, aktiivset terminali ei "
+"taaskasutata"
+
+msgid "Load a terminal configuration file"
+msgstr "Terminali sätete faili laadimine"
+
+msgid "FILE"
+msgstr "FAIL"
+
+msgid "Open a new window containing a tab with the default profile"
+msgstr "Uue akna avamine, mis sisaldab vaikimisi profiiliga kaarti"
+
+msgid "Open a new tab in the last-opened window with the default profile"
+msgstr "Uue vaikimisi profiiliga kaardi avamine viimati avatud aknas"
+
+msgid "Turn on the menubar"
+msgstr "Menüüriba sisselülitamine"
+
+msgid "Turn off the menubar"
+msgstr "Menüüriba väljalülitamine"
+
+msgid "Set the last specified tab as the active one in its window"
+msgstr "Viimasena kirjeldatud kaardi määramine omas aknas aktiivseks"
+
+msgid "Execute the argument to this option inside the terminal"
+msgstr "Selle võtme argumendi käivitamine terminalis"
+
+msgid "PROFILE-NAME"
+msgstr "PROFIILI-NIMI"
+
+msgid "GNOME Terminal Emulator"
+msgstr "GNOME Terminaliemulaator"
+
+msgid "Show GNOME Terminal options"
+msgstr "GNOME Terminali valikute näitamine"
+
+msgid ""
+"Options to open new windows or terminal tabs; more than one of these may be "
+"specified:"
+msgstr ""
+"Uute akende või terminalikaartide avamise valikud. Neid võib korraga "
+"kirjeldada mitu tükki:"
+
+msgid ""
+"Window options; if used before the first --window or --tab argument, sets "
+"the default for all windows:"
+msgstr ""
+"Akna valikud. Kui neid kasutatakse enne esimest --window või --tab võtit, "
+"siis määratakse need vaikimisi kõigile akendele:"
+
+msgid "Show per-window options"
+msgstr "Aknapõhiste valikute näitamine"
+
+msgid ""
+"Terminal options; if used before the first --window or --tab argument, sets "
+"the default for all terminals:"
+msgstr ""
+"Terminali valikud. Kui neid kasutatakse enne esimest --window või --tab "
+"võtit, siis määratakse need vaikimisi kõigile terminalidele:"
+
+msgid "Show per-terminal options"
+msgstr "Terminalipõhiste valikute näitamine"
+
+msgid "Click button to choose profile"
+msgstr "Profiili valimiseks klõpsa nupule"
+
+msgid "Profile list"
+msgstr "Profiilide nimekiri"
+
+#, c-format
+msgid "Delete profile “%s”?"
+msgstr "Kas kustutada profiil „%s“?"
+
+msgid "Delete Profile"
+msgstr "Profiili kustutamine"
+
+msgid "Show"
+msgstr ""
 
 msgid "_Encoding"
 msgstr "_Kooditabel"
-
-msgid "Current Locale"
-msgstr "Käesolev lokaat"
-
-msgid "Open in _Remote Terminal"
-msgstr "Ava _kaugterminalis"
-
-msgid "Open in _Local Terminal"
-msgstr "Ava k_ohalikus terminalis"
-
-msgid "Open the currently selected folder in a terminal"
-msgstr "Praegu valitud kataloogi avamine terminalis"
-
-msgid "Open the currently open folder in a terminal"
-msgstr "Praeguse kataloogi avamine terminalis"
-
-msgid "Open in T_erminal"
-msgstr "Ava t_erminalis"
-
-msgid "Open T_erminal"
-msgstr "Ava t_erminal"
-
-msgid "Open a terminal"
-msgstr "Ava terminal"
-
-msgid "Open in _Midnight Commander"
-msgstr "Ava _Midnight Commanderiga"
-
-msgid ""
-"Open the currently selected folder in the terminal file manager Midnight "
-"Commander"
-msgstr ""
-"Praegu valitud kataloogi avamine terminali failihalduriga Midnight Commander"
-
-msgid ""
-"Open the currently open folder in the terminal file manager Midnight "
-"Commander"
-msgstr ""
-"Praegu avatud kataloogi avamine terminali failihalduriga Midnight Commander"
-
-msgid "Open _Midnight Commander"
-msgstr "Ava _Midnight Commander"
-
-msgid "Open the terminal file manager Midnight Commander"
-msgstr "Terminali failihalduri Midnight Commander avamine"
-
-#, c-format
-msgid "Option \"%s\" is no longer supported in this version of gnome-terminal."
-msgstr "Valik \"%s\" ei ole selles gnome-terminali versioonis enam toetatud."
-
-msgid "GNOME Terminal"
-msgstr "GNOME Terminal"
-
-#, c-format
-msgid "Argument to \"%s\" is not a valid command: %s"
-msgstr "\"%s\" argument on vigane käsk: %s"
-
-msgid "Two roles given for one window"
-msgstr "Ühele aknale on määratud kaks rolli"
-
-#, c-format
-msgid "\"%s\" option given twice for the same window\n"
-msgstr "\"%s\" valik anti sama akna jaoks kaks korda\n"
-
-#, c-format
-msgid "Zoom factor \"%g\" is too small, using %g\n"
-msgstr "Suurendustegur \"%g\" on liiga väike, kasutatakse %g\n"
-
-#, c-format
-msgid "Zoom factor \"%g\" is too large, using %g\n"
-msgstr "Suurendustegur \"%g\" on liiga suur, kasutatakse %g\n"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Option \"%s\" requires specifying the command to run on the rest of the "
-"command line"
-msgstr ""
-"Võtmel \"%s\" peab kogu käsurea edasises osas olema kirjeldatud käivitatav "
-"käsk"
-
-msgid "Not a valid terminal config file."
-msgstr "Terminali seadistusfail on vigane."
-
-msgid "Incompatible terminal config file version."
-msgstr "Terminali seadistusfaili versioon ei ühildu."
-
-msgid ""
-"Do not register with the activation nameserver, do not re-use an active "
-"terminal"
-msgstr ""
-"Aktiveerimise nimeserveris ei registreeruta, aktiivset terminali ei "
-"taaskasutata"
-
-msgid "Load a terminal configuration file"
-msgstr "Terminali sätete faili laadimine"
-
-msgid "FILE"
-msgstr "FAIL"
-
-msgid "Open a new window containing a tab with the default profile"
-msgstr "Uue akna avamine, mis sisaldab vaikimisi profiiliga kaarti"
-
-msgid "Open a new tab in the last-opened window with the default profile"
-msgstr "Uue vaikimisi profiiliga kaardi avamine viimati avatud aknas"
-
-msgid "Turn on the menubar"
-msgstr "Menüüriba sisselülitamine"
-
-msgid "Turn off the menubar"
-msgstr "Menüüriba väljalülitamine"
-
-msgid "Set the last specified tab as the active one in its window"
-msgstr "Viimasena kirjeldatud kaardi määramine omas aknas aktiivseks"
-
-msgid "Execute the argument to this option inside the terminal"
-msgstr "Selle võtme argumendi käivitamine terminalis"
-
-msgid "PROFILE-NAME"
-msgstr "PROFIILI-NIMI"
-
-msgid "GNOME Terminal Emulator"
-msgstr "GNOME Terminaliemulaator"
-
-msgid "Show GNOME Terminal options"
-msgstr "GNOME Terminali valikute näitamine"
-
-msgid ""
-"Options to open new windows or terminal tabs; more than one of these may be "
-"specified:"
-msgstr ""
-"Uute akende või terminalikaartide avamise valikud. Neid võib korraga "
-"kirjeldada mitu tükki:"
-
-msgid ""
-"Window options; if used before the first --window or --tab argument, sets "
-"the default for all windows:"
-msgstr ""
-"Akna valikud. Kui neid kasutatakse enne esimest --window või --tab võtit, "
-"siis määratakse need vaikimisi kõigile akendele:"
-
-msgid "Show per-window options"
-msgstr "Aknapõhiste valikute näitamine"
-
-msgid ""
-"Terminal options; if used before the first --window or --tab argument, sets "
-"the default for all terminals:"
-msgstr ""
-"Terminali valikud. Kui neid kasutatakse enne esimest --window või --tab "
-"võtit, siis määratakse need vaikimisi kõigile terminalidele:"
-
-msgid "Show per-terminal options"
-msgstr "Terminalipõhiste valikute näitamine"
 
 msgid "No command supplied nor shell requested"
 msgstr "Ühtegi käsku ei antud ega vajatud kesta"
@@ -1243,10 +1389,11 @@
 msgid "Could not open the address “%s”"
 msgstr "Aadressi „%s“ pole võimalik avada"
 
-msgid ""
-"GNOME Terminal is free software; you can redistribute it and/or modify it "
+#, fuzzy
+msgid ""
+"GNOME Terminal is free software: you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) "
+"Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) "
 "any later version."
 msgstr ""
 "GNOME Terminal on vaba tarkvara. Te võite seda edasi levitada ja/või muuta "
@@ -1265,10 +1412,10 @@
 "TEATUD KINDLAKS EESMÄRGIKS. Üksikasjade suhtes vaata GNU Üldist Avalikku "
 "Litsentsi."
 
+#, fuzzy
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"GNOME Terminal; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
-"Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301 USA"
+"GNOME Terminal.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
 msgstr ""
 "Te peaks olema saanud GNU Üldise Avaliku Litsentsi koopia koos GNOME "
 "Terminaliga; kui ei, siis võtke ühendust Free Software Foundation'iga, 51 "
@@ -1316,8 +1463,9 @@
 msgid "Ta_bs"
 msgstr "_Kaardid"
 
-msgid "New _Profile…"
-msgstr "Uus _profiil…"
+#, fuzzy
+msgid "New _Profile"
+msgstr "Uus profiil"
 
 msgid "_Save Contents"
 msgstr "_Salvesta sisu"
@@ -1331,18 +1479,14 @@
 msgid "Paste _Filenames"
 msgstr "Aseta _failinimed"
 
-msgid "P_rofiles…"
-msgstr "P_rofiilid…"
-
-msgid "_Keyboard Shortcuts…"
-msgstr "_Kiirklahvid…"
-
-msgid "_Preferences…"
-msgstr "_Eelistused…"
+#, fuzzy
+msgid "Pre_ferences"
+msgstr "_Eelistused"
 
 #. Search menu
-msgid "_Find..."
-msgstr "_Otsi..."
+#, fuzzy
+msgid "_Find…"
+msgstr "Otsi"
 
 msgid "Find Ne_xt"
 msgstr "Otsi _uuesti"
@@ -1463,20 +1607,39 @@
 msgid "Could not save contents"
 msgstr "Sisu pole võimalik salvestada"
 
-msgid "Save as..."
+#, fuzzy
+msgid "Save as…"
 msgstr "Salvesta kui..."
 
 msgid "_Title:"
 msgstr "_Pealkiri:"
 
+#~ msgid "Foreground, Background, Bold and Underline"
+#~ msgstr "Tekst, taust ja allajoonitud ning rasvane kiri"
+
+#~ msgid "_Description"
+#~ msgstr "_Kirjeldus"
+
+#~ msgid "New _Profile…"
+#~ msgstr "Uus _profiil…"
+
+#~ msgid "P_rofiles…"
+#~ msgstr "P_rofiilid…"
+
+#~ msgid "_Keyboard Shortcuts…"
+#~ msgstr "_Kiirklahvid…"
+
+#~ msgid "_Preferences…"
+#~ msgstr "_Eelistused…"
+
+#~ msgid "_Find..."
+#~ msgstr "_Otsi..."
+
 #~ msgid "Add or Remove Terminal Encodings"
 #~ msgstr "Terminali kooditabelite lisamine või eemaldamine"
 
 #~ msgid "A_vailable encodings:"
 #~ msgstr "_Saadaolevad kooditabelid:"
-
-#~ msgid "E_ncodings shown in menu:"
-#~ msgstr "_Menüüs kuvatavad kooditabelid:"
 
 #~ msgid "C_reate"
 #~ msgstr "L_oo"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]