Re: commit: r3322 - /gnome/master/desktop/gnome-settings-daemon.poÜhel kenal päeval, P, 23.09.2012 kell 07:07, kirjutas plaes plaes org:
> Author: mattias
> Date: Sun Sep 23 10:07:20 2012
> New Revision: 3322
> 
> Log:
> Uuendus

>  msgid "Switch input source backward"
> -msgstr ""
> -
> -#, fuzzy
> +msgstr "Vaheta eelmisele sisendallikale"
Mes?

> -#, fuzzy
> +msgstr "Uuenduste kontrollimine ka akutoitel"
> +
>  msgid "Check for updates when running on battery power."
> -msgstr "Uuendused paigaldatakse automaatselt ka akutoitel töötades."
> +msgstr "Uuenduste kontrollimine ka akutoitel."
Uuendusi kontrollitakse ka akutoitel (t66tamisel)?

>  #. TRANSLATORS: if the package is not signed correctly
>  #. *
>  msgid "An update was not signed in the correct way."
> -msgstr ""
> +msgstr "Uuendus ei olnud korrektselt allkirjastatud."
>  
>  #. TRANSLATORS: the transaction failed in a way the user
>  #. * probably cannot comprehend. Package management systems
>  #. * really are teh suck.
> -#, fuzzy
>  msgid "The update could not be completed."
> -msgstr "Süsteemi uuendamine lõpetati"
> +msgstr "Uuendamist polnud võimalik lõpule viia."

Siin, enne ja p2rast on segamini "polnud" ja "ei olnud". Rohkem kyll
nagu norimine...[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]