commit: r3335 - /gnome/master/desktop/network-manager-applet.poAuthor: mattias
Date: Sun Sep 23 13:16:08 2012
New Revision: 3335

Log:
Tühiuuendus, ära loe

Modified:
  gnome/master/desktop/network-manager-applet.po

Modified: gnome/master/desktop/network-manager-applet.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/network-manager-applet.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/network-manager-applet.po [utf-8] Sun Sep 23 13:16:08 2012
@@ -14,7 +14,7 @@
 "Project-Id-Version: Network Manager MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=NetworkManager&keywords=I18N+L10N&component=nm-applet\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-25 12:54+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-22 10:25+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-03-26 17:28+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
@@ -32,25 +32,43 @@
 msgid "Manage your network connections"
 msgstr "Võrguühenduste haldamine"
 
+msgid "Network Connections"
+msgstr "Võrguühendused"
+
+msgid "Manage and change your network connection settings"
+msgstr "Võrguühenduse sätete haldus"
+
 msgid "Disable connected notifications"
 msgstr "Ühendumise saavutamisest ei teatata"
 
-msgid "Set this to TRUE to disable notifications when connecting to a network."
+#, fuzzy
+msgid "Set this to true to disable notifications when connecting to a network."
 msgstr "Kui tõene, siis on võrguga ühendumise teated keelatud."
 
 msgid "Disable disconnected notifications"
 msgstr "Ühenduse katkemisest ei teatata"
 
-msgid ""
-"Set this to TRUE to disable notifications when disconnecting from a network."
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Set this to true to disable notifications when disconnecting from a network."
+msgstr "Kui tõene, siis on võrguühenduse katkemise teated keelatud."
+
+#, fuzzy
+msgid "Disable VPN notifications"
+msgstr "Ühendumise saavutamisest ei teatata"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Set this to true to disable notifications when connecting to or "
+"disconnecting from a VPN."
 msgstr "Kui tõene, siis on võrguühenduse katkemise teated keelatud."
 
 msgid "Suppress networks available notifications"
 msgstr "Saadaolevatest võrkudest ei teatata"
 
-msgid ""
-"Set this to TRUE to disable notifications when wireless networks are "
-"available."
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Set this to true to disable notifications when Wi-Fi networks are available."
 msgstr ""
 "Kui tõene, siis on saadaolevatest juhtmeta võrkudest teatamine keelatud."
 
@@ -65,15 +83,306 @@
 msgid "Disable WiFi Create"
 msgstr "WiFi loomine keelatud"
 
-msgid ""
-"Set to TRUE to disable creation of adhoc networks when using the applet."
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Set to true to disable creation of adhoc networks when using the applet."
 msgstr "Kui tõene, siis on ad-hoc võrgu loomine rakendi abil keelatud."
 
-msgid "Network Connections"
-msgstr "Võrguühendused"
-
-msgid "Manage and change your network connection settings"
-msgstr "Võrguühenduse sätete haldus"
+#, fuzzy
+msgid "Ignore CA certificate"
+msgstr "Vali sertifitseerimiskeskuse sertifikaat"
+
+msgid ""
+"Set this to true to disable warnings about CA certificates in EAP "
+"authentication."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Set this to true to disable warnings about CA certificates in phase 2 of EAP "
+"authentication."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "802.1X authentication"
+msgstr "Juhtmega 802.1X autentimine"
+
+msgid "_Network name:"
+msgstr "_Võrgu nimi:"
+
+msgid "Failed to add/activate connection"
+msgstr "Ühenduse lisamine/aktiveerimine nurjus"
+
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Tundmatu viga"
+
+msgid "Connection failure"
+msgstr "Ühendus nurjus"
+
+msgid "Device disconnect failed"
+msgstr "Seadmega ühenduse katkestamine nurjus"
+
+msgid "Disconnect failure"
+msgstr "Ühenduse katkestamine nurjus"
+
+msgid "Connection activation failed"
+msgstr "Ühenduse aktiveerimine nurjus"
+
+msgid "Don't show this message again"
+msgstr "Ära seda uuesti näita"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"The VPN connection '%s' failed because the network connection was "
+"interrupted."
+msgstr ""
+"\n"
+"VPN-ühendus '%s' nurjus, kuna võrguühendus katkestati."
+
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"The VPN connection '%s' failed because the VPN service stopped unexpectedly."
+msgstr ""
+"\n"
+"VPN-ühendus '%s' nurjus, kuna VPN-teenus peatus ootamatult."
+
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"The VPN connection '%s' failed because the VPN service returned invalid "
+"configuration."
+msgstr ""
+"\n"
+"VPN-ühendus '%s' nurjus, kuna VPN-teenus tagastas vigase seadistuse."
+
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"The VPN connection '%s' failed because the connection attempt timed out."
+msgstr ""
+"\n"
+"VPN-ühendus '%s' nurjus, kuna ühendumise katse aegus."
+
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"The VPN connection '%s' failed because the VPN service did not start in time."
+msgstr ""
+"\n"
+"VPN-ühendus '%s' nurjus, kuna VPN-teenus ei käivitunud õigeaegselt."
+
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"The VPN connection '%s' failed because the VPN service failed to start."
+msgstr ""
+"\n"
+"VPN-ühendus '%s' nurjus, kuna VPN-teenuse käivitamine nurjus."
+
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"The VPN connection '%s' failed because there were no valid VPN secrets."
+msgstr ""
+"\n"
+"VPN-ühendus '%s' nurjus, kuna ei leitud sobivat VPN'i parooli."
+
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"The VPN connection '%s' failed because of invalid VPN secrets."
+msgstr ""
+"\n"
+"VPN-ühendus '%s' nurjus sobimatu VPN'i parooli tõttu."
+
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"The VPN connection '%s' failed."
+msgstr ""
+"\n"
+"VPN-ühendus '%s' nurjus."
+
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"The VPN connection '%s' disconnected because the network connection was "
+"interrupted."
+msgstr ""
+"\n"
+"VPN-ühendus '%s' katkes, kuna võrguühendus katkestati."
+
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"The VPN connection '%s' disconnected because the VPN service stopped."
+msgstr ""
+"\n"
+"VPN-ühendus '%s' katkestati, kuna VPN-teenus peatus."
+
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"The VPN connection '%s' disconnected."
+msgstr ""
+"\n"
+"VPN-ühendus '%s' katkes."
+
+#, c-format
+msgid ""
+"VPN connection has been successfully established.\n"
+"\n"
+"%s\n"
+msgstr ""
+
+msgid "VPN connection has been successfully established.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "VPN Login Message"
+msgstr "VPN'i sisselogimise teade"
+
+msgid "VPN Connection Failed"
+msgstr "VPN-ühendus nurjus"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"The VPN connection '%s' failed because the VPN service failed to start.\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"\n"
+"VPN-ühendus '%s' nurjus, kuna VPN-teenuse käivitamine nurjus.\n"
+"\n"
+"%s"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"The VPN connection '%s' failed to start.\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"\n"
+"VPN-ühenduse '%s' käivitamine nurjus.\n"
+"\n"
+"%s"
+
+msgid "device not ready (firmware missing)"
+msgstr "seade pole valmis (puudub püsivara)"
+
+msgid "device not ready"
+msgstr "seade pole valmis"
+
+#. Notify user of unmanaged or unavailable device
+msgid "disconnected"
+msgstr "ühendamata"
+
+msgid "Disconnect"
+msgstr "Katkesta ühendus"
+
+msgid "device not managed"
+msgstr "seade pole hallatud"
+
+msgid "No network devices available"
+msgstr "Võrguseadmeid ei leitud"
+
+msgid "_VPN Connections"
+msgstr "_VPN-ühendused"
+
+msgid "_Configure VPN..."
+msgstr "_Seadista VPN..."
+
+msgid "_Disconnect VPN"
+msgstr "_Katkesta VPN-ühendus"
+
+msgid "NetworkManager is not running..."
+msgstr "Võrguhaldur ei tööta..."
+
+msgid "Networking disabled"
+msgstr "Võrguühendused keelatud"
+
+#. 'Enable Networking' item
+msgid "Enable _Networking"
+msgstr "_Võrguühendused lubatud"
+
+#. 'Enable Wi-Fi' item
+#, fuzzy
+msgid "Enable _Wi-Fi"
+msgstr "_Juhtmeta võrguühendused lubatud"
+
+#. 'Enable Mobile Broadband' item
+msgid "Enable _Mobile Broadband"
+msgstr "_Mobiiliühendus lubatud"
+
+#. 'Enable WiMAX Mobile Broadband' item
+msgid "Enable WiMA_X Mobile Broadband"
+msgstr "WiMA_X-ühendus lubatud"
+
+#. Toggle notifications item
+msgid "Enable N_otifications"
+msgstr "_Teated lubatud"
+
+#. 'Connection Information' item
+msgid "Connection _Information"
+msgstr "Ü_henduse andmed"
+
+#. 'Edit Connections...' item
+msgid "Edit Connections..."
+msgstr "Ühenduste muutmine..."
+
+#. Help item
+msgid "_Help"
+msgstr "A_bi"
+
+#. About item
+msgid "_About"
+msgstr "_Programmist lähemalt"
+
+msgid "Disconnected"
+msgstr "Ühendus katkestatud"
+
+msgid "The network connection has been disconnected."
+msgstr "Võrguühendus katkes."
+
+#, c-format
+msgid "Preparing network connection '%s'..."
+msgstr "Võrguühenduse '%s' ettevalmistamine..."
+
+#, c-format
+msgid "User authentication required for network connection '%s'..."
+msgstr "Võrguühenduse '%s' jaoks on vajalik kasutaja autentimine..."
+
+#, c-format
+msgid "Requesting a network address for '%s'..."
+msgstr "Võrguaadressi pärimine võrgu '%s' jaoks..."
+
+#, c-format
+msgid "Network connection '%s' active"
+msgstr "Võrguühendus '%s' on aktiivne"
+
+#, c-format
+msgid "Starting VPN connection '%s'..."
+msgstr "VPN-ühenduse '%s' alustamine..."
+
+#, c-format
+msgid "User authentication required for VPN connection '%s'..."
+msgstr "VPN-ühenduse '%s' jaoks on vajalik kasutaja autentimine..."
+
+#, c-format
+msgid "Requesting a VPN address for '%s'..."
+msgstr "VPN'i aadressi pärimine võrgu '%s' jaoks..."
+
+#, c-format
+msgid "VPN connection '%s' active"
+msgstr "VPN-ühendus '%s' on aktiivne"
+
+msgid "No network connection"
+msgstr "Võrguühendus puudub"
+
+msgid "NetworkManager Applet"
+msgstr "Võrguhalduri rakend"
 
 msgid "Available"
 msgstr "Saadaval"
@@ -99,10 +408,6 @@
 #, c-format
 msgid "User authentication required for mobile broadband connection '%s'..."
 msgstr "Kasutaja autentimine on vajalik mobiiliühenduse '%s' jaoks..."
-
-#, c-format
-msgid "Requesting a network address for '%s'..."
-msgstr "Võrguaadressi pärimine võrgu '%s' jaoks..."
 
 #, c-format
 msgid "Mobile broadband connection '%s' active"
@@ -141,6 +446,52 @@
 msgid "You are now registered on a roaming network."
 msgstr "Oled nüüd ühendatud rändlusvõrku (roaming)."
 
+msgid "Auto Ethernet"
+msgstr "Automaatne juhtmega ühendus"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Ethernet Networks (%s)"
+msgstr "Juhtmega võrgud (%s)"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Ethernet Network (%s)"
+msgstr "Juhtmega võrk (%s)"
+
+#, fuzzy
+msgid "Ethernet Networks"
+msgstr "Juhtmega võrgud"
+
+#, fuzzy
+msgid "Ethernet Network"
+msgstr "Juhtmega võrk"
+
+#, fuzzy
+msgid "You are now connected to the ethernet network."
+msgstr "Oled nüüd ühendatud juhtmega võrku."
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Preparing ethernet network connection '%s'..."
+msgstr "Juhtmega võrguühenduse '%s' ettevalmistamine..."
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Configuring ethernet network connection '%s'..."
+msgstr "Juhtmega võrguühenduse '%s' häälestamine..."
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User authentication required for ethernet network connection '%s'..."
+msgstr "Juhtmega võrguühenduse '%s' jaoks on vajalik kasutaja autentimine..."
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Requesting an ethernet network address for '%s'..."
+msgstr "Võrguaadressi pärimine juhtmega võrgu '%s' jaoks..."
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Ethernet network connection '%s' active"
+msgstr "Juhtmega võrguühendus '%s' on aktiivne"
+
+msgid "DSL authentication"
+msgstr "DSL autentimine"
+
 msgid "GSM"
 msgstr "GSM"
 
@@ -226,129 +577,80 @@
 msgid "GSM network."
 msgstr "GSM võrk."
 
-msgid "Auto Ethernet"
-msgstr "Automaatne juhtmega ühendus"
-
-#, c-format
-msgid "Wired Networks (%s)"
-msgstr "Juhtmega võrgud (%s)"
-
-#, c-format
-msgid "Wired Network (%s)"
-msgstr "Juhtmega võrk (%s)"
-
-msgid "Wired Networks"
-msgstr "Juhtmega võrgud"
-
-msgid "Wired Network"
-msgstr "Juhtmega võrk"
-
-#. Notify user of unmanaged or unavailable device
-msgid "disconnected"
-msgstr "ühendamata"
-
-msgid "You are now connected to the wired network."
-msgstr "Oled nüüd ühendatud juhtmega võrku."
-
-#, c-format
-msgid "Preparing wired network connection '%s'..."
-msgstr "Juhtmega võrguühenduse '%s' ettevalmistamine..."
-
-#, c-format
-msgid "Configuring wired network connection '%s'..."
-msgstr "Juhtmega võrguühenduse '%s' häälestamine..."
-
-#, c-format
-msgid "User authentication required for wired network connection '%s'..."
-msgstr "Juhtmega võrguühenduse '%s' jaoks on vajalik kasutaja autentimine..."
-
-#, c-format
-msgid "Requesting a wired network address for '%s'..."
-msgstr "Võrguaadressi pärimine juhtmega võrgu '%s' jaoks..."
-
-#, c-format
-msgid "Wired network connection '%s' active"
-msgstr "Juhtmega võrguühendus '%s' on aktiivne"
-
-msgid "DSL authentication"
-msgstr "DSL autentimine"
-
-msgid "_Connect to Hidden Wireless Network..."
+#, fuzzy
+msgid "_Connect to Hidden Wi-Fi Network..."
 msgstr "_Ühendu varjatud juhtmeta võrku..."
 
-msgid "Create _New Wireless Network..."
+#, fuzzy
+msgid "Create _New Wi-Fi Network..."
 msgstr "Loo _uus juhtmeta võrk..."
 
 msgid "(none)"
 msgstr "(puudub)"
 
-#, c-format
-msgid "Wireless Networks (%s)"
-msgstr "Juhtmeta võrgud (%s)"
-
-#, c-format
-msgid "Wireless Network (%s)"
-msgstr "Juhtmeta võrk (%s)"
-
-msgid "Wireless Network"
-msgid_plural "Wireless Networks"
-msgstr[0] "Juhtmeta võrk"
-msgstr[1] "Juhtmeta võrgud"
-
-msgid "wireless is disabled"
-msgstr "juhtmeta võrgud on keelatud"
-
-msgid "wireless is disabled by hardware switch"
-msgstr "juhtmeta ühendus on keelatud riistvaralisest lülitist"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Wi-Fi Networks (%s)"
+msgstr "Juhtmega võrgud (%s)"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Wi-Fi Network (%s)"
+msgstr "Juhtmega võrk (%s)"
+
+#, fuzzy
+msgid "Wi-Fi Network"
+msgid_plural "Wi-Fi Networks"
+msgstr[0] "Juhtmega võrk"
+msgstr[1] "Juhtmega võrk"
+
+#, fuzzy
+msgid "Wi-Fi is disabled"
+msgstr "WiMAX on keelatud"
+
+#, fuzzy
+msgid "Wi-Fi is disabled by hardware switch"
+msgstr "WiMAX on keelatud riistvaralisest lülitist"
 
 msgid "More networks"
 msgstr "Veel võrke"
 
-msgid "Wireless Networks Available"
+#, fuzzy
+msgid "Wi-Fi Networks Available"
 msgstr "Juhtmeta võrgud on saadaval"
 
-msgid "Use the network menu to connect to a wireless network"
+#, fuzzy
+msgid "Use the network menu to connect to a Wi-Fi network"
 msgstr "Juhtmeta võrku ühendumiseks kasuta võrgumenüüd"
 
-msgid "Don't show this message again"
-msgstr "Ära seda uuesti näita"
-
-#, c-format
-msgid "You are now connected to the wireless network '%s'."
+#, fuzzy, c-format
+msgid "You are now connected to the Wi-Fi network '%s'."
 msgstr "Oled nüüd ühendatud juhtmeta võrku '%s'."
 
-#, c-format
-msgid "Preparing wireless network connection '%s'..."
-msgstr "Juhtmeta võrguühenduse '%s' ettevalmistamine..."
-
-#, c-format
-msgid "Configuring wireless network connection '%s'..."
-msgstr "Juhtmeta võrguühenduse '%s' häälestamine..."
-
-#, c-format
-msgid "User authentication required for wireless network '%s'..."
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Preparing Wi-Fi network connection '%s'..."
+msgstr "Võrguühenduse '%s' ettevalmistamine..."
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Configuring Wi-Fi network connection '%s'..."
+msgstr "Juhtmega võrguühenduse '%s' häälestamine..."
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User authentication required for Wi-Fi network '%s'..."
 msgstr "Juhtmeta võrgu '%s' jaoks on vajalik kasutaja autentimine..."
 
-#, c-format
-msgid "Requesting a wireless network address for '%s'..."
-msgstr "Võrguaadressi pärimine juhtmeta võrgu '%s' jaoks..."
-
-#, c-format
-msgid "Wireless network connection '%s' active: %s (%d%%)"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Requesting a Wi-Fi network address for '%s'..."
+msgstr "Võrguaadressi pärimine võrgu '%s' jaoks..."
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Wi-Fi network connection '%s' active: %s (%d%%)"
 msgstr "Juhtmeta ühendus võrku '%s' on aktiivne: %s (%d%%)"
 
-#, c-format
-msgid "Wireless network connection '%s' active"
-msgstr "Juhtmeta ühendus võrku '%s' on aktiivne"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Wi-Fi network connection '%s' active"
+msgstr "Juhtmega võrguühendus '%s' on aktiivne"
 
 msgid "Failed to activate connection"
 msgstr "Ühenduse aktiveerimine nurjus"
-
-msgid "Unknown error"
-msgstr "Tundmatu viga"
-
-msgid "Connection failure"
-msgstr "Ühendus nurjus"
 
 msgid "Failed to add new connection"
 msgstr "Uut ühendust pole võimalik lisada"
@@ -551,270 +853,44 @@
 msgid "Password:"
 msgstr "Parool:"
 
-msgid "Failed to add/activate connection"
-msgstr "Ühenduse lisamine/aktiveerimine nurjus"
-
-msgid "Device disconnect failed"
-msgstr "Seadmega ühenduse katkestamine nurjus"
-
-msgid "Disconnect failure"
-msgstr "Ühenduse katkestamine nurjus"
-
-msgid "Connection activation failed"
-msgstr "Ühenduse aktiveerimine nurjus"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"The VPN connection '%s' failed because the network connection was "
-"interrupted."
-msgstr ""
-"\n"
-"VPN-ühendus '%s' nurjus, kuna võrguühendus katkestati."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"The VPN connection '%s' failed because the VPN service stopped unexpectedly."
-msgstr ""
-"\n"
-"VPN-ühendus '%s' nurjus, kuna VPN-teenus peatus ootamatult."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"The VPN connection '%s' failed because the VPN service returned invalid "
-"configuration."
-msgstr ""
-"\n"
-"VPN-ühendus '%s' nurjus, kuna VPN-teenus tagastas vigase seadistuse."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"The VPN connection '%s' failed because the connection attempt timed out."
-msgstr ""
-"\n"
-"VPN-ühendus '%s' nurjus, kuna ühendumise katse aegus."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"The VPN connection '%s' failed because the VPN service did not start in time."
-msgstr ""
-"\n"
-"VPN-ühendus '%s' nurjus, kuna VPN-teenus ei käivitunud õigeaegselt."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"The VPN connection '%s' failed because the VPN service failed to start."
-msgstr ""
-"\n"
-"VPN-ühendus '%s' nurjus, kuna VPN-teenuse käivitamine nurjus."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"The VPN connection '%s' failed because there were no valid VPN secrets."
-msgstr ""
-"\n"
-"VPN-ühendus '%s' nurjus, kuna ei leitud sobivat VPN'i parooli."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"The VPN connection '%s' failed because of invalid VPN secrets."
-msgstr ""
-"\n"
-"VPN-ühendus '%s' nurjus sobimatu VPN'i parooli tõttu."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"The VPN connection '%s' failed."
-msgstr ""
-"\n"
-"VPN-ühendus '%s' nurjus."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"The VPN connection '%s' disconnected because the network connection was "
-"interrupted."
-msgstr ""
-"\n"
-"VPN-ühendus '%s' katkes, kuna võrguühendus katkestati."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"The VPN connection '%s' disconnected because the VPN service stopped."
-msgstr ""
-"\n"
-"VPN-ühendus '%s' katkestati, kuna VPN-teenus peatus."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"The VPN connection '%s' disconnected."
-msgstr ""
-"\n"
-"VPN-ühendus '%s' katkes."
-
-msgid "VPN Login Message"
-msgstr "VPN'i sisselogimise teade"
-
-msgid "VPN Connection Failed"
-msgstr "VPN-ühendus nurjus"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"The VPN connection '%s' failed because the VPN service failed to start.\n"
-"\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"\n"
-"VPN-ühendus '%s' nurjus, kuna VPN-teenuse käivitamine nurjus.\n"
-"\n"
-"%s"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"The VPN connection '%s' failed to start.\n"
-"\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"\n"
-"VPN-ühenduse '%s' käivitamine nurjus.\n"
-"\n"
-"%s"
-
-msgid "device not ready (firmware missing)"
-msgstr "seade pole valmis (puudub püsivara)"
-
-msgid "device not ready"
-msgstr "seade pole valmis"
-
-msgid "Disconnect"
-msgstr "Katkesta ühendus"
-
-msgid "device not managed"
-msgstr "seade pole hallatud"
-
-msgid "No network devices available"
-msgstr "Võrguseadmeid ei leitud"
-
-msgid "_VPN Connections"
-msgstr "_VPN-ühendused"
-
-msgid "_Configure VPN..."
-msgstr "_Seadista VPN..."
-
-msgid "_Disconnect VPN"
-msgstr "_Katkesta VPN-ühendus"
-
-msgid "NetworkManager is not running..."
-msgstr "Võrguhaldur ei tööta..."
-
-msgid "Networking disabled"
-msgstr "Võrguühendused keelatud"
-
-#. 'Enable Networking' item
-msgid "Enable _Networking"
-msgstr "_Võrguühendused lubatud"
-
-#. 'Enable Wireless' item
-msgid "Enable _Wireless"
-msgstr "_Juhtmeta võrguühendused lubatud"
-
-#. 'Enable Mobile Broadband' item
-msgid "Enable _Mobile Broadband"
-msgstr "_Mobiiliühendus lubatud"
-
-#. 'Enable WiMAX Mobile Broadband' item
-msgid "Enable WiMA_X Mobile Broadband"
-msgstr "WiMA_X-ühendus lubatud"
-
-#. Toggle notifications item
-msgid "Enable N_otifications"
-msgstr "_Teated lubatud"
-
-#. 'Connection Information' item
-msgid "Connection _Information"
-msgstr "Ü_henduse andmed"
-
-#. 'Edit Connections...' item
-msgid "Edit Connections..."
-msgstr "Ühenduste muutmine..."
-
-#. Help item
-msgid "_Help"
-msgstr "A_bi"
-
-#. About item
-msgid "_About"
-msgstr "_Programmist lähemalt"
-
-msgid "Disconnected"
-msgstr "Ühendus katkestatud"
-
-msgid "The network connection has been disconnected."
-msgstr "Võrguühendus katkes."
-
-#, c-format
-msgid "Preparing network connection '%s'..."
-msgstr "Võrguühenduse '%s' ettevalmistamine..."
-
-#, c-format
-msgid "User authentication required for network connection '%s'..."
-msgstr "Võrguühenduse '%s' jaoks on vajalik kasutaja autentimine..."
-
-#, c-format
-msgid "Network connection '%s' active"
-msgstr "Võrguühendus '%s' on aktiivne"
-
-#, c-format
-msgid "Starting VPN connection '%s'..."
-msgstr "VPN-ühenduse '%s' alustamine..."
-
-#, c-format
-msgid "User authentication required for VPN connection '%s'..."
-msgstr "VPN-ühenduse '%s' jaoks on vajalik kasutaja autentimine..."
-
-#, c-format
-msgid "Requesting a VPN address for '%s'..."
-msgstr "VPN'i aadressi pärimine võrgu '%s' jaoks..."
-
-#, c-format
-msgid "VPN connection '%s' active"
-msgstr "VPN-ühendus '%s' on aktiivne"
-
-msgid "No network connection"
-msgstr "Võrguühendus puudub"
-
-msgid "NetworkManager Applet"
-msgstr "Võrguhalduri rakend"
-
-msgid "Automatically unlock this device"
-msgstr "Selle seadme luku automaatne avamine"
-
-msgid "_Unlock"
-msgstr "_Võta lukust lahti"
-
-msgid "Connection Information"
-msgstr "Ühenduse andmed"
-
-msgid "Active Network Connections"
-msgstr "Aktiivsed võrguühendused"
-
-msgid "Wired 802.1X authentication"
-msgstr "Juhtmega 802.1X autentimine"
-
-msgid "_Network name:"
-msgstr "_Võrgu nimi:"
+msgid ""
+"IP addresses identify your computer on the network. Click the \"Add\" "
+"button to add an IP address."
+msgstr ""
+"IP-aadress on arvuti nimi võrgus. Klõpsa \"Lisa\", et lisada IP-aadress."
+
+msgid "Ig_nore automatically obtained routes"
+msgstr "Automaatselt saadud marsruute _eiratakse"
+
+msgid "_Use this connection only for resources on its network"
+msgstr "Ü_hendust kasutatakse ainult selle kohtvõrgu jaoks"
+
+msgid ""
+"If enabled, this connection will never be used as the default network "
+"connection."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, ei kasutata seda ühendust mitte kunagi vaikimisi "
+"võrguühendusena."
+
+msgid " "
+msgstr " "
+
+#, fuzzy
+msgid "Choose a Connection Type"
+msgstr "VPN-ühenduse liigi valimine"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Select the type of connection you wish to create.\n"
+"\n"
+"If you are creating a VPN, and the VPN connection you wish to create does "
+"not appear in the list, you may not have the correct VPN plugin installed."
+msgstr ""
+"Vali, mis liiki VPN ühendust kasutada. Kui soovitud VPN ühenduse liiki "
+"nimekirjas ei leidu, võib vajalik VPN plugin olla paigaldamata."
+
+msgid "Create…"
+msgstr "Loo…"
 
 msgid "automatic"
 msgstr "automaatne"
@@ -822,24 +898,77 @@
 msgid "Failed to update connection secrets due to an unknown error."
 msgstr "Tundmatu vea tõttu nurjus ühenduse paroolide uuendamine."
 
-msgid ""
-"IP addresses identify your computer on the network. Click the \"Add\" "
-"button to add an IP address."
-msgstr ""
-"IP-aadress on arvuti nimi võrgus. Klõpsa \"Lisa\", et lisada IP-aadress."
-
-msgid "Ig_nore automatically obtained routes"
-msgstr "Automaatselt saadud marsruute _eiratakse"
-
-msgid "_Use this connection only for resources on its network"
-msgstr "Ü_hendust kasutatakse ainult selle kohtvõrgu jaoks"
-
-msgid ""
-"If enabled, this connection will never be used as the default network "
-"connection."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, ei kasutata seda ühendust mitte kunagi vaikimisi "
-"võrguühendusena."
+msgid "Round-robin"
+msgstr ""
+
+msgid "Active backup"
+msgstr ""
+
+msgid "XOR"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Broadcast"
+msgstr "Eetri aadress:"
+
+msgid "802.3ad"
+msgstr ""
+
+msgid "Adaptive transmit load balancing"
+msgstr ""
+
+msgid "Adaptive load balancing"
+msgstr ""
+
+msgid "MII (recommended)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "ARP"
+msgstr "EAP"
+
+#, fuzzy
+msgid "Bonded _connections:"
+msgstr "Baasühendus:"
+
+#, fuzzy
+msgid "_Mode:"
+msgstr "_Režiim:"
+
+#. Edit
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Muuda"
+
+#. Delete
+msgid "_Delete"
+msgstr "_Kustuta"
+
+msgid "Monitoring _frequency:"
+msgstr ""
+
+msgid "ms"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "_Interface name:"
+msgstr "Liides:"
+
+msgid "_Link Monitoring:"
+msgstr ""
+
+msgid "ARP _targets:"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"An IP address, or a comma-separated list of IP addresses, to look for when "
+"checking the link status."
+msgstr ""
+
+msgid "Link _up delay:"
+msgstr ""
+
+msgid "Link _down delay:"
+msgstr ""
 
 msgid "_Username:"
 msgstr "_Kasutajanimi:"
@@ -855,160 +984,6 @@
 
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automaatne"
-
-msgid "Automatic with manual DNS settings"
-msgstr "Automaatne käsitsi DNS sätetega"
-
-msgid "Manual"
-msgstr "Käsitsi"
-
-msgid "Link-Local"
-msgstr "Link-Local"
-
-msgid "Shared to other computers"
-msgstr "Jagab teistele arvutitele"
-
-msgid "_Method:"
-msgstr "_Meetod:"
-
-msgid "Addresses"
-msgstr "Aadressid"
-
-msgid ""
-"The DHCP client identifier allows the network administrator to customize "
-"your computer's configuration. If you wish to use a DHCP client identifier, "
-"enter it here."
-msgstr ""
-"DHCP kliendi identifikaator võimaldab võrguhalduril sinu arvuti jaoks "
-"määrata eriseadistuse. Kui soovid kasutada DHCP kliendi identifikaatorit, "
-"sisesta see siia."
-
-msgid ""
-"Domains used when resolving host names. Use commas to separate multiple "
-"domains."
-msgstr ""
-"Domeenid, mida kasutatakse hostinimede lahendamisel. Mitu domeeni eralda "
-"komaga."
-
-msgid "D_HCP client ID:"
-msgstr "D_HCP kliendi ID:"
-
-msgid "S_earch domains:"
-msgstr "_Otsidomeenid:"
-
-msgid "_DNS servers:"
-msgstr "_DNS-serverid:"
-
-msgid ""
-"IP addresses of domain name servers used to resolve host names. Use commas "
-"to separate multiple domain name server addresses."
-msgstr ""
-"Domeeninimeserverite IP-aadresse kasutatakse hostinimede lahendamiseks. "
-"Mitme domeeninimeserveri kasutamiseks eralda need komadega."
-
-msgid "Require IPv_4 addressing for this connection to complete"
-msgstr "Selle ühenduse loomiseks tuleb nõuda IPv_4 aadressi"
-
-msgid ""
-"When connecting to IPv6-capable networks, allows the connection to complete "
-"if IPv4 configuration fails but IPv6 configuration succeeds."
-msgstr ""
-"Ühendumisel IPv6 võrkudega lõpetatakse ühendumine edukalt ka siis, kui IPv4 "
-"seadistamine nurjub ja IPv6 seadistamine õnnestub."
-
-msgid "_Routes…"
-msgstr "_Marsruudid…"
-
-msgid "Require IPv_6 addressing for this connection to complete"
-msgstr "Selle ühenduse loomiseks tuleb nõuda IPv_6 aadressi"
-
-msgid ""
-"When connecting to IPv4-capable networks, allows the connection to complete "
-"if IPv6 configuration fails but IPv4 configuration succeeds."
-msgstr ""
-"Ühendumisel IPv4 võrkudega lõpetatakse ühendumine edukalt ka siis, kui IPv6 "
-"seadistamine nurjub ja IPv4 seadistamine õnnestub."
-
-msgid "Any"
-msgstr "Suvaline"
-
-msgid "3G (UMTS/HSPA)"
-msgstr "3G (UMTS/HSPA)"
-
-msgid "2G (GPRS/EDGE)"
-msgstr "2G (GPRS/EDGE)"
-
-msgid "Prefer 3G (UMTS/HSPA)"
-msgstr "Eelista 3G (UMTS/HSPA)"
-
-msgid "Prefer 2G (GPRS/EDGE)"
-msgstr "Eelista 2G (GPRS/EDGE)"
-
-msgid "Basic"
-msgstr "Põhiline"
-
-msgid "Nu_mber:"
-msgstr "_Number:"
-
-msgid "Advanced"
-msgstr "Täpsemalt"
-
-msgid "_APN:"
-msgstr "_APN:"
-
-msgid "N_etwork ID:"
-msgstr "_Võrgu ID:"
-
-msgid "_Type:"
-msgstr "_Liik:"
-
-msgid "Change..."
-msgstr "_Muuda..."
-
-msgid "P_IN:"
-msgstr "P_IN:"
-
-msgid "Allow _roaming if home network is not available"
-msgstr "_Roaming on lubatud, kui koduvõrk pole saadaval"
-
-msgid "Sho_w passwords"
-msgstr "_Näita paroole"
-
-msgid "Authentication"
-msgstr "Autentimine"
-
-msgid "Allowed methods:"
-msgstr "Lubatud viisid:"
-
-msgid "Configure _Methods…"
-msgstr "_Meetodite seadistamine…"
-
-msgid "Compression"
-msgstr "Tihendus"
-
-msgid "_Use point-to-point encryption (MPPE)"
-msgstr "_Point-to-Point krüpteeringu kasutamine (MPPE)"
-
-msgid "_Require 128-bit encryption"
-msgstr "_128-bitine krüpteerimine nõutud"
-
-msgid "Use _stateful MPPE"
-msgstr "_Stateful-MPPE kasutamine"
-
-msgid "Allow _BSD data compression"
-msgstr "_BSD-tihendamine lubatud"
-
-msgid "Allow _Deflate data compression"
-msgstr "_Deflate-tihendamine lubatud"
-
-msgid "Use TCP _header compression"
-msgstr "TCP _päiste tihendamine lubatud"
-
-msgid "Echo"
-msgstr "Kaja"
-
-msgid "Send PPP _echo packets"
-msgstr "Saadetakse PPP _echo pakette"
 
 msgid "Twisted Pair (TP)"
 msgstr "Pöördpaar (TP, twisted pair)"
@@ -1071,6 +1046,182 @@
 msgid "bytes"
 msgstr "baiti"
 
+msgid "_Transport mode:"
+msgstr ""
+
+#. IP-over-InfiniBand "datagram mode"
+msgid "Datagram"
+msgstr ""
+
+#. IP-over-InfiniBand "connected mode"
+#, fuzzy
+msgid "Connected"
+msgstr "ühendamata"
+
+msgid "Automatic with manual DNS settings"
+msgstr "Automaatne käsitsi DNS sätetega"
+
+msgid "Manual"
+msgstr "Käsitsi"
+
+msgid "Link-Local"
+msgstr "Link-Local"
+
+msgid "Shared to other computers"
+msgstr "Jagab teistele arvutitele"
+
+msgid "_Method:"
+msgstr "_Meetod:"
+
+msgid "Addresses"
+msgstr "Aadressid"
+
+msgid ""
+"The DHCP client identifier allows the network administrator to customize "
+"your computer's configuration. If you wish to use a DHCP client identifier, "
+"enter it here."
+msgstr ""
+"DHCP kliendi identifikaator võimaldab võrguhalduril sinu arvuti jaoks "
+"määrata eriseadistuse. Kui soovid kasutada DHCP kliendi identifikaatorit, "
+"sisesta see siia."
+
+msgid ""
+"Domains used when resolving host names. Use commas to separate multiple "
+"domains."
+msgstr ""
+"Domeenid, mida kasutatakse hostinimede lahendamisel. Mitu domeeni eralda "
+"komaga."
+
+msgid "D_HCP client ID:"
+msgstr "D_HCP kliendi ID:"
+
+msgid "S_earch domains:"
+msgstr "_Otsidomeenid:"
+
+msgid "_DNS servers:"
+msgstr "_DNS-serverid:"
+
+msgid ""
+"IP addresses of domain name servers used to resolve host names. Use commas "
+"to separate multiple domain name server addresses."
+msgstr ""
+"Domeeninimeserverite IP-aadresse kasutatakse hostinimede lahendamiseks. "
+"Mitme domeeninimeserveri kasutamiseks eralda need komadega."
+
+msgid "Require IPv_4 addressing for this connection to complete"
+msgstr "Selle ühenduse loomiseks tuleb nõuda IPv_4 aadressi"
+
+msgid ""
+"When connecting to IPv6-capable networks, allows the connection to complete "
+"if IPv4 configuration fails but IPv6 configuration succeeds."
+msgstr ""
+"Ühendumisel IPv6 võrkudega lõpetatakse ühendumine edukalt ka siis, kui IPv4 "
+"seadistamine nurjub ja IPv6 seadistamine õnnestub."
+
+msgid "_Routes…"
+msgstr "_Marsruudid…"
+
+msgid "Require IPv_6 addressing for this connection to complete"
+msgstr "Selle ühenduse loomiseks tuleb nõuda IPv_6 aadressi"
+
+msgid ""
+"When connecting to IPv4-capable networks, allows the connection to complete "
+"if IPv6 configuration fails but IPv4 configuration succeeds."
+msgstr ""
+"Ühendumisel IPv4 võrkudega lõpetatakse ühendumine edukalt ka siis, kui IPv6 "
+"seadistamine nurjub ja IPv4 seadistamine õnnestub."
+
+msgid "Any"
+msgstr "Suvaline"
+
+msgid "3G (UMTS/HSPA)"
+msgstr "3G (UMTS/HSPA)"
+
+msgid "2G (GPRS/EDGE)"
+msgstr "2G (GPRS/EDGE)"
+
+msgid "Prefer 3G (UMTS/HSPA)"
+msgstr "Eelista 3G (UMTS/HSPA)"
+
+msgid "Prefer 2G (GPRS/EDGE)"
+msgstr "Eelista 2G (GPRS/EDGE)"
+
+#, fuzzy
+msgid "Prefer 4G (LTE)"
+msgstr "Eelista 3G (UMTS/HSPA)"
+
+msgid "Use only 4G (LTE)"
+msgstr ""
+
+msgid "Basic"
+msgstr "Põhiline"
+
+msgid "Nu_mber:"
+msgstr "_Number:"
+
+msgid "Advanced"
+msgstr "Täpsemalt"
+
+msgid "_APN:"
+msgstr "_APN:"
+
+msgid "N_etwork ID:"
+msgstr "_Võrgu ID:"
+
+msgid "_Type:"
+msgstr "_Liik:"
+
+msgid "Change..."
+msgstr "_Muuda..."
+
+msgid "P_IN:"
+msgstr "P_IN:"
+
+msgid "Allow _roaming if home network is not available"
+msgstr "_Roaming on lubatud, kui koduvõrk pole saadaval"
+
+msgid "Sho_w passwords"
+msgstr "_Näita paroole"
+
+msgid "Authentication"
+msgstr "Autentimine"
+
+msgid "Allowed methods:"
+msgstr "Lubatud viisid:"
+
+msgid "Configure _Methods…"
+msgstr "_Meetodite seadistamine…"
+
+msgid "Compression"
+msgstr "Tihendus"
+
+msgid "_Use point-to-point encryption (MPPE)"
+msgstr "_Point-to-Point krüpteeringu kasutamine (MPPE)"
+
+msgid "_Require 128-bit encryption"
+msgstr "_128-bitine krüpteerimine nõutud"
+
+msgid "Use _stateful MPPE"
+msgstr "_Stateful-MPPE kasutamine"
+
+msgid "Allow _BSD data compression"
+msgstr "_BSD-tihendamine lubatud"
+
+msgid "Allow _Deflate data compression"
+msgstr "_Deflate-tihendamine lubatud"
+
+msgid "Use TCP _header compression"
+msgstr "TCP _päiste tihendamine lubatud"
+
+msgid "Echo"
+msgstr "Kaja"
+
+msgid "Send PPP _echo packets"
+msgstr "Saadetakse PPP _echo pakette"
+
+msgid "S_ecurity:"
+msgstr "_Turvalisus:"
+
 msgid "A (5 GHz)"
 msgstr "A (5 GHz)"
 
@@ -1095,9 +1246,10 @@
 msgid "_Rate:"
 msgstr "_Kiirus:"
 
-msgid ""
-"This option locks this connection to the wireless access point (AP) "
-"specified by the BSSID entered here. Example: 00:11:22:33:44:55"
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This option locks this connection to the Wi-Fi access point (AP) specified "
+"by the BSSID entered here. Example: 00:11:22:33:44:55"
 msgstr ""
 "See valik lubab ühenduda ainult siia sisestatud BSSID aadressiga "
 "wifiruuteriga (AP). Näiteks: 00:11:22:33:44:55"
@@ -1117,9 +1269,6 @@
 msgid "SS_ID:"
 msgstr "SS_ID:"
 
-msgid "S_ecurity:"
-msgstr "_Turvalisus:"
-
 msgid "Allowed Authentication Methods"
 msgstr "Lubatud autentimismeetodid"
 
@@ -1161,23 +1310,6 @@
 "Tavaliselt toetab PPP teenusepakkuja server kõiki autentimisviise. Kui "
 "ühendus siiski nurjub, proovi mõne viisi keelamist."
 
-msgid " "
-msgstr " "
-
-msgid "Choose a VPN Connection Type"
-msgstr "VPN-ühenduse liigi valimine"
-
-msgid ""
-"Select the type of VPN you wish to use for the new connection. If the type "
-"of VPN connection you wish to create does not appear in the list, you may "
-"not have the correct VPN plugin installed."
-msgstr ""
-"Vali, mis liiki VPN ühendust kasutada. Kui soovitud VPN ühenduse liiki "
-"nimekirjas ei leidu, võib vajalik VPN plugin olla paigaldamata."
-
-msgid "Create…"
-msgstr "Loo…"
-
 msgid "Address"
 msgstr "Aadress"
 
@@ -1193,213 +1325,48 @@
 msgid "Prefix"
 msgstr "Prefiks"
 
+#, fuzzy
+msgid "Ethernet"
+msgstr "Automaatne juhtmega ühendus"
+
+msgid "Wi-Fi"
+msgstr ""
+
+msgid "WiMAX"
+msgstr "WiMAX"
+
 msgid "DSL"
 msgstr "DSL"
 
-msgid "Could not load DSL user interface."
-msgstr "DSL kasutajaliidest pole võimalik laadida."
-
-#, c-format
-msgid "DSL connection %d"
-msgstr "DSL-ühendus %d"
-
-msgid "Automatic (VPN)"
-msgstr "Automaatne (VPN)"
-
-msgid "Automatic (VPN) addresses only"
-msgstr "Automaatselt (VPN) ainult aadressid"
-
-msgid "Automatic (PPP)"
-msgstr "Automaatne (PPP)"
-
-msgid "Automatic (PPP) addresses only"
-msgstr "Automaatselt (PPP) ainult aadressid"
-
-msgid "Automatic (PPPoE)"
-msgstr "Automaatne (PPPoE)"
-
-msgid "Automatic (PPPoE) addresses only"
-msgstr "Automaatselt (PPPoE) ainult aadressid"
-
-msgid "Automatic (DHCP)"
-msgstr "Automaatne (DHCP)"
-
-msgid "Automatic (DHCP) addresses only"
-msgstr "Automaatselt (DHCP) ainult aadressid"
-
-msgid "Link-Local Only"
-msgstr "Ainult Link-Local"
-
-msgid "Disabled"
-msgstr "Keelatud"
-
-#, c-format
-msgid "Editing IPv4 routes for %s"
-msgstr "Seadme %s IPv4-marsruutide muutmine"
-
-msgid "IPv4 Settings"
-msgstr "IPv4 sätted"
-
-msgid "Could not load IPv4 user interface."
-msgstr "IPv4 kasutajaliidest pole võimalik laadida."
-
-msgid "Automatic, addresses only"
-msgstr "Automaatne, ainult aadressid"
-
-msgid "Ignore"
-msgstr "Eira"
-
-msgid "Automatic, DHCP only"
-msgstr "Automaatne, ainult DHCP"
-
-#, c-format
-msgid "Editing IPv6 routes for %s"
-msgstr "Seadme %s IPv6-marsruutide muutmine"
-
-msgid "IPv6 Settings"
-msgstr "IPv6 sätted"
-
-msgid "Could not load IPv6 user interface."
-msgstr "IPv6 kasutajaliidest pole võimalik laadida."
-
-msgid "Could not load mobile broadband user interface."
-msgstr "Mobiiliühenduse kasutajaliidest pole võimalik laadida."
-
-msgid "Unsupported mobile broadband connection type."
-msgstr "Mobiiliühenduse liik pole toetatud."
-
-#. Fall back to just asking for GSM vs. CDMA
-msgid "Select Mobile Broadband Provider Type"
-msgstr "Mobiiliühenduse teenusepakkuja liigi valimine"
-
-msgid ""
-"Select the technology your mobile broadband provider uses. If you are "
-"unsure, ask your provider."
-msgstr ""
-"Vali mobiiliühenduse pakkuja kasutatav tehnoloogia. Kui sa pole kindel, "
-"küsi oma teenusepakkujalt."
-
-msgid "My provider uses _GSM-based technology (i.e. GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA)"
-msgstr ""
-"Minu teenusepakkuja kasutab _GSM-il põhinevat tehnoloogiat (nt GPRS, EDGE, "
-"UMTS, HSDPA)"
-
-msgid "My provider uses C_DMA-based technology (i.e. 1xRTT, EVDO)"
-msgstr ""
-"Minu teenusepakkuja kasutab C_DMA-l põhinevat tehnoloogiat (nt 1xRTT, EVDO)"
-
-msgid "EAP"
-msgstr "EAP"
-
-msgid "PAP"
-msgstr "PAP"
-
-msgid "CHAP"
-msgstr "CHAP"
-
-msgid "MSCHAPv2"
-msgstr "MSCHAPv2"
-
-msgid "MSCHAP"
-msgstr "MSCHAP"
-
-#. Translators: "none" refers to authentication methods
-msgid "none"
-msgstr "puudub"
-
-#, c-format
-msgid "Editing PPP authentication methods for %s"
-msgstr "%s PPP autentimisviiside muutmine"
-
-msgid "PPP Settings"
-msgstr "PPP sätted"
-
-msgid "Could not load PPP user interface."
-msgstr "PPP kasutajaliidest pole võimalik laadida."
+msgid "InfiniBand"
+msgstr ""
+
+msgid "Bond"
+msgstr ""
 
 msgid "VPN"
 msgstr "VPN"
 
-msgid "Could not load VPN user interface."
-msgstr "VPN kasutajaliidest pole võimalik laadida."
-
-#, c-format
-msgid "Could not find VPN plugin service for '%s'."
-msgstr "VPN-i pluginat teenuse '%s' jaoks ei leitud."
-
-#, c-format
-msgid "VPN connection %d"
-msgstr "VPN-ühendus %d"
-
-msgid ""
-"This option locks this connection to the network device specified by its "
-"permanent MAC address entered here. Example: 00:11:22:33:44:55"
-msgstr ""
-"See valik lubab ühendumise ainult seadmel, mille riistvaraline MAC-aadress "
-"on siia sisestatud. Näiteks: 00:11:22:33:44:55"
-
-msgid "Wired"
-msgstr "Juhtmega"
-
-msgid "Could not load wired user interface."
-msgstr "Juhtmega võrgu kasutajaliidest pole võimalik laadida."
-
-#, c-format
-msgid "Wired connection %d"
-msgstr "Juhtmega võrgu ühendus %d"
-
-msgid "802.1x Security"
-msgstr "802.1x turvalisus"
-
-msgid "Could not load Wired Security security user interface."
-msgstr "Juhtmega võrgu turvalisuse kasutajaliidest pole võimalik laadida."
-
-msgid "Use 802.1_X security for this connection"
-msgstr "Sellel ühendusel 802.1_X turvalisuse kasutamine"
-
-#, c-format
-msgid "default"
-msgstr "vaikimisi"
-
-#, c-format
-msgid "%u (%u MHz)"
-msgstr "%u (%u MHz)"
-
-msgid "Wireless"
-msgstr "Juhtmeta võrk"
-
-msgid "Could not load WiFi user interface."
-msgstr "WiFi-võrgu kasutajaliidest pole võimalik laadida."
-
-#, c-format
-msgid "Wireless connection %d"
-msgstr "Juhtmeta ühendus %d"
-
-msgid "WEP 40/128-bit Key (Hex or ASCII)"
-msgstr "WEP 40/128-bitine võti (Hex või ASCII)"
-
-msgid "WEP 128-bit Passphrase"
-msgstr "WEP 128-bitine parool"
-
-msgid "Dynamic WEP (802.1x)"
-msgstr "Dünaamiline WEP (802.1x)"
-
-msgid "WPA & WPA2 Personal"
-msgstr "WPA & WPA2 isiklik"
-
-msgid "WPA & WPA2 Enterprise"
-msgstr "WPA & WPA2 ettevõtte"
-
-msgid "Could not load WiFi security user interface; missing WiFi setting."
-msgstr ""
-"WiFi-võrgu turvalisuse kasutajaliidest pole võimalik laadida, puudub WiFi "
-"säte."
-
-msgid "Wireless Security"
-msgstr "Juhtmeta võrgu turvalisus"
-
-msgid "Could not load WiFi security user interface."
-msgstr "WiFi-võrgu turvalisuse kasutajaliidest pole võimalik laadida."
+# eksportimise faili valiku pealkiri
+#, fuzzy
+msgid "Import a saved VPN configuration..."
+msgstr "VPN-ühenduse eksportimine..."
+
+msgid ""
+"The connection editor dialog could not be initialized due to an unknown "
+"error."
+msgstr ""
+"Ühenduse redaktori dialoogi pole tundmatu vea tõttu võimalik lähtestada."
+
+msgid "Could not create new connection"
+msgstr "Uut ühendust pole võimalik luua"
+
+msgid "Connection delete failed"
+msgstr "Ühenduse kustutamine nurjus"
+
+#, c-format
+msgid "Are you sure you wish to delete the connection %s?"
+msgstr "Kas sa oled kindel, et tahad kustutada ühenduse %s?"
 
 #, c-format
 msgid "Editing %s"
@@ -1415,9 +1382,6 @@
 "Ühenduste redigeerija ei suutnud leida vajalikke allikaid (.ui faili ei "
 "leitud)."
 
-msgid "Error creating connection editor dialog."
-msgstr "Viga ühenduse muutmise dialoogi loomisel."
-
 msgid "_Save"
 msgstr "_Salvesta"
 
@@ -1432,11 +1396,29 @@
 "Selle ühenduse salvestamiseks selle arvuti kõigi kasutajate jaoks pead end "
 "autentima."
 
-msgid "_Import"
-msgstr "_Impordi"
-
-msgid "E_xport"
-msgstr "_Ekspordi"
+#, fuzzy
+msgid "Could not create connection"
+msgstr "Uut ühendust pole võimalik luua"
+
+msgid "Could not edit connection"
+msgstr "Ühendust pole võimalik muuta"
+
+#, fuzzy
+msgid "Unknown error creating connection editor dialog."
+msgstr "Viga ühenduse muutmise dialoogi loomisel."
+
+msgid "Error saving connection"
+msgstr "Viga ühenduse salvestamisel"
+
+#, c-format
+msgid "The property '%s' / '%s' is invalid: %d"
+msgstr "Omadus '%s' / '%s' pole sobiv: %d"
+
+msgid "Error initializing editor"
+msgstr "Viga redaktori lähtestamisel"
+
+msgid "Connection add failed"
+msgstr "Ühenduse lisamine nurjus"
 
 msgid "Connection _name:"
 msgstr "Ühenduse _nimi:"
@@ -1444,8 +1426,13 @@
 msgid "Connect _automatically"
 msgstr "_Automaatne ühendumine"
 
-msgid "Available to all users"
+#, fuzzy
+msgid "A_vailable to all users"
 msgstr "Saadaval kõigile kasutajatele"
+
+#, fuzzy
+msgid "_Export..."
+msgstr "_Ekspordi"
 
 msgid "never"
 msgstr "mitte kunagi"
@@ -1484,110 +1471,309 @@
 msgstr[0] "%d aasta tagasi"
 msgstr[1] "%d aastat tagasi"
 
-msgid "Connection add failed"
-msgstr "Ühenduse lisamine nurjus"
-
-msgid "Error saving connection"
-msgstr "Viga ühenduse salvestamisel"
-
-#, c-format
-msgid "The property '%s' / '%s' is invalid: %d"
-msgstr "Omadus '%s' / '%s' pole sobiv: %d"
-
-msgid "An unknown error occurred."
-msgstr "Esines tundmatu viga."
-
-msgid "Error initializing editor"
-msgstr "Viga redaktori lähtestamisel"
-
-msgid ""
-"The connection editor dialog could not be initialized due to an unknown "
-"error."
-msgstr ""
-"Ühenduse redaktori dialoogi pole tundmatu vea tõttu võimalik lähtestada."
-
-msgid "Could not create new connection"
-msgstr "Uut ühendust pole võimalik luua"
-
-msgid "Could not edit new connection"
-msgstr "Uut ühendust pole võimalik muuta"
-
-msgid "Could not edit connection"
-msgstr "Ühendust pole võimalik muuta"
-
-msgid "Connection delete failed"
-msgstr "Ühenduse kustutamine nurjus"
-
-#, c-format
-msgid "Are you sure you wish to delete the connection %s?"
-msgstr "Kas sa oled kindel, et tahad kustutada ühenduse %s?"
+msgid "Name"
+msgstr "Nimi"
+
+msgid "Last Used"
+msgstr "Viimati kasutatud"
+
+msgid "Edit the selected connection"
+msgstr "Valitud ühenduse muutmine"
+
+msgid "_Edit..."
+msgstr "_Muuda..."
+
+msgid "Authenticate to edit the selected connection"
+msgstr "Valitud ühenduse muutmiseks pead end autentima"
+
+msgid "Delete the selected connection"
+msgstr "Valitud ühenduse kustutamine"
+
+msgid "_Delete..."
+msgstr "_Kustuta..."
+
+msgid "Authenticate to delete the selected connection"
+msgstr "Valitud ühenduse kustutamiseks pead end autentima"
+
+msgid "Error creating connection"
+msgstr "Viga ühenduse loomisel"
+
+#, c-format
+msgid "Don't know how to create '%s' connections"
+msgstr "Ei tea, kuidas '%s' ühendust luua"
+
+msgid "Error editing connection"
+msgstr "Viga ühenduse muutmisel"
+
+#, c-format
+msgid "Did not find a connection with UUID '%s'"
+msgstr "Ei leitud ühendust UUID-ga '%s'"
+
+msgid "802.1x Security"
+msgstr "802.1x turvalisus"
+
+#, fuzzy
+msgid "Could not load 802.1x Security user interface."
+msgstr "WiFi-võrgu turvalisuse kasutajaliidest pole võimalik laadida."
+
+msgid "Use 802.1_X security for this connection"
+msgstr "Sellel ühendusel 802.1_X turvalisuse kasutamine"
+
+#, c-format
+msgid "%s slave %d"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Could not load bond user interface."
+msgstr "Juhtmega võrgu kasutajaliidest pole võimalik laadida."
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Bond connection %d"
+msgstr "Juhtmega võrgu ühendus %d"
+
+msgid "Could not load DSL user interface."
+msgstr "DSL kasutajaliidest pole võimalik laadida."
+
+#, c-format
+msgid "DSL connection %d"
+msgstr "DSL-ühendus %d"
+
+msgid ""
+"This option locks this connection to the network device specified by its "
+"permanent MAC address entered here. Example: 00:11:22:33:44:55"
+msgstr ""
+"See valik lubab ühendumise ainult seadmel, mille riistvaraline MAC-aadress "
+"on siia sisestatud. Näiteks: 00:11:22:33:44:55"
+
+#, fuzzy
+msgid "Could not load ethernet user interface."
+msgstr "Juhtmega võrgu kasutajaliidest pole võimalik laadida."
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Ethernet connection %d"
+msgstr "Juhtmega võrgu ühendus %d"
+
+#, fuzzy
+msgid "Could not load InfiniBand user interface."
+msgstr "WiFi-võrgu kasutajaliidest pole võimalik laadida."
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "InfiniBand connection %d"
+msgstr "Juhtmega võrgu ühendus %d"
+
+msgid "Automatic (VPN)"
+msgstr "Automaatne (VPN)"
+
+msgid "Automatic (VPN) addresses only"
+msgstr "Automaatselt (VPN) ainult aadressid"
+
+msgid "Automatic (PPP)"
+msgstr "Automaatne (PPP)"
+
+msgid "Automatic (PPP) addresses only"
+msgstr "Automaatselt (PPP) ainult aadressid"
+
+msgid "Automatic (PPPoE)"
+msgstr "Automaatne (PPPoE)"
+
+msgid "Automatic (PPPoE) addresses only"
+msgstr "Automaatselt (PPPoE) ainult aadressid"
+
+msgid "Automatic (DHCP)"
+msgstr "Automaatne (DHCP)"
+
+msgid "Automatic (DHCP) addresses only"
+msgstr "Automaatselt (DHCP) ainult aadressid"
+
+msgid "Link-Local Only"
+msgstr "Ainult Link-Local"
+
+msgid "Disabled"
+msgstr "Keelatud"
+
+#, fuzzy
+msgid "Additional _DNS servers:"
+msgstr "_DNS-serverid:"
+
+#, fuzzy
+msgid "Additional s_earch domains:"
+msgstr "_Otsidomeenid:"
+
+#, c-format
+msgid "Editing IPv4 routes for %s"
+msgstr "Seadme %s IPv4-marsruutide muutmine"
+
+msgid "IPv4 Settings"
+msgstr "IPv4 sätted"
+
+msgid "Could not load IPv4 user interface."
+msgstr "IPv4 kasutajaliidest pole võimalik laadida."
+
+msgid "Automatic, addresses only"
+msgstr "Automaatne, ainult aadressid"
+
+msgid "Ignore"
+msgstr "Eira"
+
+msgid "Automatic, DHCP only"
+msgstr "Automaatne, ainult DHCP"
+
+#, c-format
+msgid "Editing IPv6 routes for %s"
+msgstr "Seadme %s IPv6-marsruutide muutmine"
+
+msgid "IPv6 Settings"
+msgstr "IPv6 sätted"
+
+msgid "Could not load IPv6 user interface."
+msgstr "IPv6 kasutajaliidest pole võimalik laadida."
+
+msgid "Could not load mobile broadband user interface."
+msgstr "Mobiiliühenduse kasutajaliidest pole võimalik laadida."
+
+msgid "Unsupported mobile broadband connection type."
+msgstr "Mobiiliühenduse liik pole toetatud."
+
+#. Fall back to just asking for GSM vs. CDMA
+msgid "Select Mobile Broadband Provider Type"
+msgstr "Mobiiliühenduse teenusepakkuja liigi valimine"
+
+msgid ""
+"Select the technology your mobile broadband provider uses. If you are "
+"unsure, ask your provider."
+msgstr ""
+"Vali mobiiliühenduse pakkuja kasutatav tehnoloogia. Kui sa pole kindel, "
+"küsi oma teenusepakkujalt."
+
+msgid "My provider uses _GSM-based technology (i.e. GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA)"
+msgstr ""
+"Minu teenusepakkuja kasutab _GSM-il põhinevat tehnoloogiat (nt GPRS, EDGE, "
+"UMTS, HSDPA)"
+
+msgid "My provider uses C_DMA-based technology (i.e. 1xRTT, EVDO)"
+msgstr ""
+"Minu teenusepakkuja kasutab C_DMA-l põhinevat tehnoloogiat (nt 1xRTT, EVDO)"
+
+msgid "EAP"
+msgstr "EAP"
+
+msgid "PAP"
+msgstr "PAP"
+
+msgid "CHAP"
+msgstr "CHAP"
+
+msgid "MSCHAPv2"
+msgstr "MSCHAPv2"
+
+msgid "MSCHAP"
+msgstr "MSCHAP"
+
+#. Translators: "none" refers to authentication methods
+msgid "none"
+msgstr "puudub"
+
+#, c-format
+msgid "Editing PPP authentication methods for %s"
+msgstr "%s PPP autentimisviiside muutmine"
+
+msgid "PPP Settings"
+msgstr "PPP sätted"
+
+msgid "Could not load PPP user interface."
+msgstr "PPP kasutajaliidest pole võimalik laadida."
+
+msgid "Could not load VPN user interface."
+msgstr "VPN kasutajaliidest pole võimalik laadida."
+
+#, c-format
+msgid "Could not find VPN plugin service for '%s'."
+msgstr "VPN-i pluginat teenuse '%s' jaoks ei leitud."
+
+#, c-format
+msgid "VPN connection %d"
+msgstr "VPN-ühendus %d"
+
+msgid ""
+"The VPN plugin failed to import the VPN connection correctly\n"
+"\n"
+"Error: no VPN service type."
+msgstr ""
+"VPN plugin ei suutnud VPN ühendust korrektselt importida\n"
+"\n"
+"Viga: puudub VPN teenuse tüüp."
+
+msgid "Choose a VPN Connection Type"
+msgstr "VPN-ühenduse liigi valimine"
+
+msgid ""
+"Select the type of VPN you wish to use for the new connection. If the type "
+"of VPN connection you wish to create does not appear in the list, you may "
+"not have the correct VPN plugin installed."
+msgstr ""
+"Vali, mis liiki VPN ühendust kasutada. Kui soovitud VPN ühenduse liiki "
+"nimekirjas ei leidu, võib vajalik VPN plugin olla paigaldamata."
+
+#, c-format
+msgid "default"
+msgstr "vaikimisi"
+
+#, c-format
+msgid "%u (%u MHz)"
+msgstr "%u (%u MHz)"
+
+#, fuzzy
+msgid "Could not load Wi-Fi user interface."
+msgstr "WiFi-võrgu kasutajaliidest pole võimalik laadida."
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Wi-Fi connection %d"
+msgstr "Juhtmega võrgu ühendus %d"
+
+#, fuzzy
+msgctxt "Wi-Fi/Ethernet security"
+msgid "None"
+msgstr "Puudub"
+
+msgid "WEP 40/128-bit Key (Hex or ASCII)"
+msgstr "WEP 40/128-bitine võti (Hex või ASCII)"
+
+msgid "WEP 128-bit Passphrase"
+msgstr "WEP 128-bitine parool"
+
+msgid "Dynamic WEP (802.1x)"
+msgstr "Dünaamiline WEP (802.1x)"
+
+msgid "WPA & WPA2 Personal"
+msgstr "WPA & WPA2 isiklik"
+
+msgid "WPA & WPA2 Enterprise"
+msgstr "WPA & WPA2 ettevõtte"
+
+#, fuzzy
+msgid "Could not load Wi-Fi security user interface; missing Wi-Fi setting."
+msgstr ""
+"WiFi-võrgu turvalisuse kasutajaliidest pole võimalik laadida, puudub WiFi "
+"säte."
+
+#, fuzzy
+msgid "Wi-Fi Security"
+msgstr "Juhtmeta võrgu turvalisus"
+
+#, fuzzy
+msgid "Could not load Wi-Fi security user interface."
+msgstr "WiFi-võrgu turvalisuse kasutajaliidest pole võimalik laadida."
+
+#, fuzzy
+msgid "Could not load WiMAX user interface."
+msgstr "WiFi-võrgu kasutajaliidest pole võimalik laadida."
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WiMAX connection %d"
+msgstr "Juhtmega võrgu ühendus %d"
 
 msgid "Cannot import VPN connection"
 msgstr "VPN-ühendust pole võimalik importida"
-
-msgid ""
-"The VPN plugin failed to import the VPN connection correctly\n"
-"\n"
-"Error: no VPN service type."
-msgstr ""
-"VPN plugin ei suutnud VPN ühendust korrektselt importida\n"
-"\n"
-"Viga: puudub VPN teenuse tüüp."
-
-msgid "Could not edit imported connection"
-msgstr "Imporditud ühendust pole võimalik muuta"
-
-msgid "Name"
-msgstr "Nimi"
-
-msgid "Last Used"
-msgstr "Viimati kasutatud"
-
-msgid "No VPN plugin available. Please install one to enable this button."
-msgstr ""
-"Ühtegi VPN-i pluginat pole saadaval. Selle nupu töötamiseks paigalda üks."
-
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Muuda"
-
-msgid "Edit the selected connection"
-msgstr "Valitud ühenduse muutmine"
-
-msgid "_Edit..."
-msgstr "_Muuda..."
-
-msgid "Authenticate to edit the selected connection"
-msgstr "Valitud ühenduse muutmiseks pead end autentima"
-
-msgid "_Delete"
-msgstr "_Kustuta"
-
-msgid "Delete the selected connection"
-msgstr "Valitud ühenduse kustutamine"
-
-msgid "_Delete..."
-msgstr "_Kustuta..."
-
-msgid "Authenticate to delete the selected connection"
-msgstr "Valitud ühenduse kustutamiseks pead end autentima"
-
-msgid "Error creating connection"
-msgstr "Viga ühenduse loomisel"
-
-#, c-format
-msgid "Don't know how to create '%s' connections"
-msgstr "Ei tea, kuidas '%s' ühendust luua"
-
-msgid "Error editing connection"
-msgstr "Viga ühenduse muutmisel"
-
-#, c-format
-msgid "Don't know how to edit '%s' connections"
-msgstr "Ei tea, kuidas '%s' ühendust muuta"
-
-#, c-format
-msgid "Did not find a connection with UUID '%s'"
-msgstr "Ei leitud ühendust UUID-ga '%s'"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1633,72 +1819,89 @@
 msgid "Export VPN connection..."
 msgstr "VPN-ühenduse eksportimine..."
 
+msgid ""
+"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the .ui "
+"file was not found)."
+msgstr ""
+"Võrguhalduri rakend ei suutnud leida vajalikke allikaid (.ui faili ei "
+"leitud)."
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Bluetooth configuration not possible (failed to connect to D-Bus: (%s) %s)."
+msgstr ""
+"Bluetoothi seadistamine pole võimalik (ühendumine D-Bus'iga nurjus: %s)."
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Bluetooth configuration not possible (error finding NetworkManager: (%s) %s)."
+msgstr ""
+"Bluetoothi seadistamine pole võimalik (tõrge võrguhalduri otsimisel: %s)."
+
+msgid "Use your mobile phone as a network device (PAN/NAP)"
+msgstr "Mobiiltelefoni kasutamine võrguseadmena (PAN/NAP)"
+
+msgid "Access the Internet using your mobile phone (DUN)"
+msgstr "Internetiühendus mobiiltelefoni kaudu (DUN)"
+
+#, c-format
+msgid "Error: %s"
+msgstr "Tõrge: %s"
+
+#, c-format
+msgid "Failed to create DUN connection: %s"
+msgstr "DUN-ühenduse loomine nurjus: %s"
+
+msgid "Your phone is now ready to use!"
+msgstr "Sinu telefon on valmis kasutamiseks!"
+
+msgid "Mobile wizard was canceled"
+msgstr "Mobiiliühenduse nõustaja katkestati"
+
+msgid "Unknown phone device type (not GSM or CDMA)"
+msgstr "Tundmatut tüüpi telefoniseade (pole GSM ega CDMA)"
+
+msgid "unknown modem type."
+msgstr ""
+
+msgid "failed to connect to the phone."
+msgstr "telefoniga ühendumine nurjus."
+
+msgid "unexpectedly disconnected from the phone."
+msgstr "ühendus katkes ootamatult telefonist."
+
+msgid "timed out detecting phone details."
+msgstr "telefoni andmete tuvastamine aegus."
+
+msgid "Detecting phone configuration..."
+msgstr "Telefoni seadistuse tuvastamine..."
+
+msgid ""
+"The default Bluetooth adapter must be enabled before setting up a Dial-Up-"
+"Networking connection."
+msgstr ""
+"Vaikimisi Bluetoothi adapter peab olema enne sissehelistamisühenduse (dial-"
+"up) seadistamist sisse lülitatud."
+
 #, c-format
 msgid "Failed to create PAN connection: %s"
 msgstr "PAN-ühenduse loomine nurjus: %s"
 
-msgid "Your phone is now ready to use!"
-msgstr "Sinu telefon on valmis kasutamiseks!"
-
 #, c-format
 msgid "%s Network"
 msgstr "%s võrk"
 
-#, c-format
-msgid "Error: %s"
-msgstr "Tõrge: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Failed to create DUN connection: %s"
-msgstr "DUN-ühenduse loomine nurjus: %s"
-
-msgid "Mobile wizard was canceled"
-msgstr "Mobiiliühenduse nõustaja katkestati"
-
-msgid "Unknown phone device type (not GSM or CDMA)"
-msgstr "Tundmatut tüüpi telefoniseade (pole GSM ega CDMA)"
-
-msgid "failed to connect to the phone."
-msgstr "telefoniga ühendumine nurjus."
-
-msgid "unexpectedly disconnected from the phone."
-msgstr "ühendus katkes ootamatult telefonist."
-
-msgid "timed out detecting phone details."
-msgstr "telefoni andmete tuvastamine aegus."
-
-msgid "Detecting phone configuration..."
-msgstr "Telefoni seadistuse tuvastamine..."
-
-msgid "could not find the Bluetooth device."
-msgstr "Bluetooth seadet ei leitud."
-
-msgid ""
-"The default Bluetooth adapter must be enabled before setting up a Dial-Up-"
-"Networking connection."
-msgstr ""
-"Vaikimisi Bluetoothi adapter peab olema enne sissehelistamisühenduse (dial-"
-"up) seadistamist sisse lülitatud."
-
-#, c-format
-msgid "Bluetooth configuration not possible (failed to connect to D-Bus: %s)."
-msgstr ""
-"Bluetoothi seadistamine pole võimalik (ühendumine D-Bus'iga nurjus: %s)."
-
-msgid "Bluetooth configuration not possible (failed to create D-Bus proxy)."
-msgstr "Bluetoothi seadistamine pole võimalik (D-Bus'i proksi loomine nurjus)."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Bluetooth configuration not possible (error finding NetworkManager: %s)."
-msgstr ""
-"Bluetoothi seadistamine pole võimalik (tõrge võrguhalduri otsimisel: %s)."
-
-msgid "Use your mobile phone as a network device (PAN/NAP)"
-msgstr "Mobiiltelefoni kasutamine võrguseadmena (PAN/NAP)"
-
-msgid "Access the Internet using your mobile phone (DUN)"
-msgstr "Internetiühendus mobiiltelefoni kaudu (DUN)"
+msgid "Automatically unlock this device"
+msgstr "Selle seadme luku automaatne avamine"
+
+msgid "_Unlock"
+msgstr "_Võta lukust lahti"
+
+msgid "Connection Information"
+msgstr "Ühenduse andmed"
+
+msgid "Active Network Connections"
+msgstr "Aktiivsed võrguühendused"
 
 msgid ""
 "Your mobile broadband connection is configured with the following settings:"
@@ -1836,46 +2039,56 @@
 msgid "C_reate"
 msgstr "_Loo"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"Passwords or encryption keys are required to access the wireless network "
-"'%s'."
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Passwords or encryption keys are required to access the Wi-Fi network '%s'."
 msgstr ""
 "Ligipääsuks juhtmeta võrgule '%s' on vaja parooli või krüpteerimisvõtit."
 
-msgid "Wireless Network Authentication Required"
+#, fuzzy
+msgid "Wi-Fi Network Authentication Required"
 msgstr "Juhtmeta võrk nõuab salasõna"
 
-msgid "Authentication required by wireless network"
+#, fuzzy
+msgid "Authentication required by Wi-Fi network"
 msgstr "Juhtmeta võrgu jaoks on vaja salasõna"
 
-msgid "Create New Wireless Network"
+#, fuzzy
+msgid "Create New Wi-Fi Network"
 msgstr "Juhtmeta võrgu loomine"
 
-msgid "New wireless network"
+#, fuzzy
+msgid "New Wi-Fi network"
 msgstr "Uus juhtmeta võrk"
 
-msgid "Enter a name for the wireless network you wish to create."
+#, fuzzy
+msgid "Enter a name for the Wi-Fi network you wish to create."
 msgstr "Sisesta loodava juhtmeta võrgu nimi."
 
-msgid "Connect to Hidden Wireless Network"
+#, fuzzy
+msgid "Connect to Hidden Wi-Fi Network"
 msgstr "Varjatud juhtmeta võrku ühendumine"
 
-msgid "Hidden wireless network"
+#, fuzzy
+msgid "Hidden Wi-Fi network"
 msgstr "Varjatud juhtmeta võrk"
 
-msgid ""
-"Enter the name and security details of the hidden wireless network you wish "
-"to connect to."
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Enter the name and security details of the hidden Wi-Fi network you wish to "
+"connect to."
 msgstr "Sisesta varjatud juhtmeta võrgu, millega ühendada, nimi ja parool."
 
-msgid "_Wireless security:"
-msgstr "_Juhtmeta võrgu turvalisus:"
-
-msgid "Co_nnection:"
+#, fuzzy
+msgid "Wi-Fi _security:"
+msgstr "_Turvalisus:"
+
+#, fuzzy
+msgid "C_onnection:"
 msgstr "Ü_hendus:"
 
-msgid "Wireless _adapter:"
+#, fuzzy
+msgid "Wi-Fi _adapter:"
 msgstr "Juhtmeta võrgu _seade:"
 
 msgid "Usage:"
@@ -1915,8 +2128,12 @@
 msgid "HSPA"
 msgstr "HSPA"
 
-msgid "WiMAX"
-msgstr "WiMAX"
+#, fuzzy
+msgid "HSPA+"
+msgstr "HSPA"
+
+msgid "LTE"
+msgstr ""
 
 msgid "not enabled"
 msgstr "pole lubatud"
@@ -1959,20 +2176,19 @@
 msgid "Default"
 msgstr "Vaikimisi"
 
-msgid ""
-"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the .ui "
-"file was not found)."
-msgstr ""
-"Võrguhalduri rakend ei suutnud leida vajalikke allikaid (.ui faili ei "
-"leitud)."
+#. The %s is a mobile provider name, eg "T-Mobile"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s connection"
+msgstr "Baasühendus:"
 
 msgid "No Certificate Authority certificate chosen"
 msgstr "Ühtki sertifitseerimiskeskuse sertifikaadifaili pole valitud"
 
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Not using a Certificate Authority (CA) certificate can result in connections "
-"to insecure, rogue wireless networks. Would you like to choose a "
-"Certificate Authority certificate?"
+"to insecure, rogue Wi-Fi networks. Would you like to choose a Certificate "
+"Authority certificate?"
 msgstr ""
 "Sertifitseerimiskeskuse sertifikaadifaili mittekasutamine võib põhjustada "
 "ühendumise ebaturvalistesse, kuritegelikesse võrkudesse. Kas sa valiksid "
@@ -1987,6 +2203,18 @@
 msgid "DER or PEM certificates (*.der, *.pem, *.crt, *.cer)"
 msgstr "DER või PEM sertifikaadid (*.der, *.pem, *.crt, *.cer)"
 
+msgid "GTC"
+msgstr "GTC"
+
+msgid "Choose a PAC file..."
+msgstr "PAC-faili lubamine..."
+
+msgid "PAC files (*.pac)"
+msgstr "PAC failid (*.pac)"
+
+msgid "All files"
+msgstr "Kõik failid"
+
 msgid "Anonymous"
 msgstr "Anonüümne"
 
@@ -2007,18 +2235,6 @@
 
 msgid "Allow automatic PAC pro_visioning"
 msgstr "Automaatsed _PAC-klauslid on lubatud"
-
-msgid "GTC"
-msgstr "GTC"
-
-msgid "Choose a PAC file..."
-msgstr "PAC-faili lubamine..."
-
-msgid "PAC files (*.pac)"
-msgstr "PAC failid (*.pac)"
-
-msgid "All files"
-msgstr "Kõik failid"
 
 msgid "MD5"
 msgstr "MD5"
@@ -2124,3 +2340,73 @@
 
 msgid "WEP inde_x:"
 msgstr "WEP inde_ks:"
+
+#~ msgid "Wireless Networks (%s)"
+#~ msgstr "Juhtmeta võrgud (%s)"
+
+#~ msgid "Wireless Network (%s)"
+#~ msgstr "Juhtmeta võrk (%s)"
+
+#~ msgid "Wireless Network"
+#~ msgid_plural "Wireless Networks"
+#~ msgstr[0] "Juhtmeta võrk"
+#~ msgstr[1] "Juhtmeta võrgud"
+
+#~ msgid "wireless is disabled"
+#~ msgstr "juhtmeta võrgud on keelatud"
+
+#~ msgid "wireless is disabled by hardware switch"
+#~ msgstr "juhtmeta ühendus on keelatud riistvaralisest lülitist"
+
+#~ msgid "Preparing wireless network connection '%s'..."
+#~ msgstr "Juhtmeta võrguühenduse '%s' ettevalmistamine..."
+
+#~ msgid "Configuring wireless network connection '%s'..."
+#~ msgstr "Juhtmeta võrguühenduse '%s' häälestamine..."
+
+#~ msgid "Requesting a wireless network address for '%s'..."
+#~ msgstr "Võrguaadressi pärimine juhtmeta võrgu '%s' jaoks..."
+
+#~ msgid "Wireless network connection '%s' active"
+#~ msgstr "Juhtmeta ühendus võrku '%s' on aktiivne"
+
+#~ msgid "Wired"
+#~ msgstr "Juhtmega"
+
+#~ msgid "Could not load Wired Security security user interface."
+#~ msgstr "Juhtmega võrgu turvalisuse kasutajaliidest pole võimalik laadida."
+
+#~ msgid "Wireless"
+#~ msgstr "Juhtmeta võrk"
+
+#~ msgid "Wireless connection %d"
+#~ msgstr "Juhtmeta ühendus %d"
+
+#~ msgid "_Import"
+#~ msgstr "_Impordi"
+
+#~ msgid "An unknown error occurred."
+#~ msgstr "Esines tundmatu viga."
+
+#~ msgid "Could not edit new connection"
+#~ msgstr "Uut ühendust pole võimalik muuta"
+
+#~ msgid "Could not edit imported connection"
+#~ msgstr "Imporditud ühendust pole võimalik muuta"
+
+#~ msgid "No VPN plugin available. Please install one to enable this button."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ühtegi VPN-i pluginat pole saadaval. Selle nupu töötamiseks paigalda üks."
+
+#~ msgid "Don't know how to edit '%s' connections"
+#~ msgstr "Ei tea, kuidas '%s' ühendust muuta"
+
+#~ msgid "could not find the Bluetooth device."
+#~ msgstr "Bluetooth seadet ei leitud."
+
+#~ msgid "Bluetooth configuration not possible (failed to create D-Bus proxy)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Bluetoothi seadistamine pole võimalik (D-Bus'i proksi loomine nurjus)."
+
+#~ msgid "_Wireless security:"
+#~ msgstr "_Juhtmeta võrgu turvalisus:"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]