commit: r3326 - /gnome/master/desktop/gnome-terminal.poAuthor: mattias
Date: Sun Sep 23 10:22:31 2012
New Revision: 3326

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-terminal.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-terminal.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-terminal.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-terminal.po [utf-8] Sun Sep 23 10:22:31 2012
@@ -8,7 +8,7 @@
 # Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2002.
 # Priit Laes <amd store20 com>, 2004–2006.
 # Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2010.
-# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2010, 2011.
+# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2010, 2011, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -16,13 +16,13 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "terminal&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-09-22 15:09+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-11-06 11:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-23 10:19+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 
 msgid "Terminal"
@@ -32,7 +32,7 @@
 msgstr "Käsurea kasutamine"
 
 msgid "COMMAND"
-msgstr ""
+msgstr "KÄSK"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -42,13 +42,18 @@
 "\n"
 "Use \"%s COMMAND --help\" to get help on each command.\n"
 msgstr ""
+"Käsud:\n"
+"  help    Kuvab selle info\n"
+"  open    Loob uue terminali\n"
+"\n"
+"Kasuta \"%s KÄSK --help\", et saada iga käsu kohta abi.\n"
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is not a valid zoom factor"
 msgstr "\"%s\" pole korrektne suurendustegur"
 
 msgid "Be quiet"
-msgstr ""
+msgstr "Ole vait"
 
 msgid "Maximise the window"
 msgstr "Akna suurendamine"
@@ -94,72 +99,61 @@
 msgstr "SUURENDUS"
 
 msgid "Forward stdin"
-msgstr ""
+msgstr "Edasta stdin"
 
 msgid "Forward stdout"
-msgstr ""
+msgstr "Edasta stdout"
 
 msgid "Forward stderr"
-msgstr ""
+msgstr "Edasta stderr"
 
 msgid "Forward file descriptor"
-msgstr ""
+msgstr "Edasta failikirjeldus (FD)"
 
 msgid "FD"
-msgstr ""
+msgstr "FD"
 
 msgid "Wait until the child exits"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Oota, kuni alamprotsess väljub"
+
 msgid "GNOME Terminal Client"
-msgstr "GNOME Terminal"
-
-#, fuzzy
+msgstr "GNOME terminaliklient"
+
 msgid "Global options:"
-msgstr "Terminali valikute näitamine"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Globaalsed valikud:"
+
 msgid "Show global options"
-msgstr "Terminali valikute näitamine"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Globaalsete valikute kuvamine"
+
 msgid "Server options:"
-msgstr "Terminalipõhiste valikute näitamine"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Serveri valikud:"
+
 msgid "Show server options"
-msgstr "Terminalipõhiste valikute näitamine"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Serveri valikute kuvamine"
+
 msgid "Window options:"
-msgstr "Aknapõhiste valikute näitamine"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Aknapõhised valikud:"
+
 msgid "Show window options"
-msgstr "Aknapõhiste valikute näitamine"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Aknapõhiste valikute kuvamine"
+
 msgid "Terminal options:"
-msgstr "Terminali valikute näitamine"
+msgstr "Terminali valikud:"
 
 msgid "Show terminal options"
 msgstr "Terminali valikute näitamine"
 
 msgid "Exec options:"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Käivitamise valikud:"
+
 msgid "Show exec options"
-msgstr "Terminali valikute näitamine"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Käivitusvalikute näitamine"
+
 msgid "Processing options:"
-msgstr "Seansihalduse valikud:"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Töötlemisvalikud:"
+
 msgid "Show processing options"
-msgstr "Terminalipõhiste valikute näitamine"
+msgstr "Töötlemisvalikute näitamine"
 
 msgid "Add or Remove Terminal Encodings"
 msgstr "Terminali kooditabelite lisamine või eemaldamine"
@@ -236,15 +230,15 @@
 
 #. Translators: Scrollbar is: ...
 msgid "Always visible"
-msgstr ""
+msgstr "Alati nähtav"
 
 #. Translators: Scrollbar is: ...
 msgid "Visible only when necessary"
-msgstr ""
+msgstr "Nähtav ainult vajadusel"
 
 #. Translators: Scrollbar is: ...
 msgid "Hidden"
-msgstr ""
+msgstr "Varjatud"
 
 #. Translators: When terminal commands set their own titles: ...
 msgid "Replace initial title"
@@ -398,9 +392,8 @@
 "Kui märgitud, siis on terminalis töötavatel rakendustel võimalik jämedat "
 "kirja väljastada."
 
-#, fuzzy
 msgid "Whether to ring the terminal bell"
-msgstr "Kas vaigistada terminali kellaheli"
+msgstr "Kas kasutada terminali kellaheli"
 
 msgid "Characters that are considered \"part of a word\""
 msgstr "Märgid, mida arvestatakse kui \"sõna osa\""
@@ -417,11 +410,8 @@
 msgid "Whether to show menubar in new windows/tabs"
 msgstr "Kas uutel akendel ja kaartidel näidatakse menüüriba või mitte"
 
-#, fuzzy
 msgid "True if the menubar should be shown in new window"
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis selle profiili akende/kaartide uutel akendel tuleb "
-"menüüriba näidata."
+msgstr "Kui märgitud, siis uutel akendel tuleb menüüriba näidata"
 
 msgid "Whether to use custom terminal size for new windows"
 msgstr ""
@@ -455,9 +445,8 @@
 "Uute akende ridade arv. Toimib ainult juhul, kui use_custom_default_size on "
 "lubatud."
 
-#, fuzzy
 msgid "When to show the scrollbar"
-msgstr "Kerimisriba asukoht"
+msgstr "Millal kerimisriba kuvatakse"
 
 msgid "Number of lines to keep in scrollback"
 msgstr "Tagasikerimise puhvri ridade arv"
@@ -566,25 +555,22 @@
 msgstr "Palett terminalirakenduste jaoks"
 
 msgid "A pango font name and size"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Pango fondi nimi ja suurus"
+
 msgid "The code sequence the Backspace key generates"
-msgstr "_Backspace klahv põhjustab:"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Backspace klahv genereerib"
+
 msgid "The code sequence the Delete key generates"
-msgstr "_Delete klahv põhjustab:"
+msgstr "Delete klahv genereerib"
 
 msgid "Whether to use the colors from the theme for the terminal widget"
 msgstr "Kas terminalividina jaoks kasutatakse teemast võetud värve või mitte"
 
-#, fuzzy
 msgid "Whether to use the system monospace font"
-msgstr "Kas kasutada süsteemset kirjatüüpi või mitte"
+msgstr "Kas kasutada süsteemi püsisammkirja või mitte"
 
 msgid "Which encoding to use"
-msgstr ""
+msgstr "Millist kodeeringut kasutada"
 
 msgid "Whether the menubar has access keys"
 msgstr "Kas menüüribal on ligipääsuklahv"
@@ -622,9 +608,8 @@
 "alammenüüst. Siinkirjeldatud loend ilmub selles alammenüüs. Kooditabelite "
 "erinimi \"current\" tähendab käesoleva lokaadi vaikimisi kooditabelit."
 
-#, fuzzy
 msgid "Whether to ask for confirmation before closing a terminal"
-msgstr "Kas terminaliakende sulgemisel peab kinnitust küsima"
+msgstr "Kas terminaliakna sulgemisel peab kinnitust küsima"
 
 msgid "Black on light yellow"
 msgstr "Must helekollasel"
@@ -843,6 +828,9 @@
 "Visible only when necessary\n"
 "Hidden"
 msgstr ""
+"Alati nähtav\n"
+"Nähtav ainult vajadusel\n"
+"Varjatud"
 
 msgid "lines"
 msgstr "rida"
@@ -1030,9 +1018,8 @@
 msgid "User Defined"
 msgstr "Kasutaja kirjeldatud"
 
-#, fuzzy
 msgid "_Preferences"
-msgstr "Profiili _eelistused"
+msgstr "_Eelistused"
 
 msgid "_Help"
 msgstr "A_bi"
@@ -1147,54 +1134,51 @@
 msgid "Current Locale"
 msgstr "Käesolev lokaat"
 
-#, fuzzy
 msgid "Open in _Remote Terminal"
-msgstr "Ava _terminal"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Ava _kaugterminalis"
+
 msgid "Open in _Local Terminal"
-msgstr "Ava _terminal"
+msgstr "Ava k_ohalikus terminalis"
 
 msgid "Open the currently selected folder in a terminal"
-msgstr ""
+msgstr "Praegu valitud kataloogi avamine terminalis"
 
 msgid "Open the currently open folder in a terminal"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Praeguse kataloogi avamine terminalis"
+
 msgid "Open in T_erminal"
-msgstr "Ava _terminal"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Ava t_erminalis"
+
 msgid "Open T_erminal"
-msgstr "Ava _terminal"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Ava t_erminal"
+
 msgid "Open a terminal"
-msgstr "Ava _terminal"
+msgstr "Ava terminal"
 
 msgid "Open in _Midnight Commander"
-msgstr ""
+msgstr "Ava _Midnight Commanderiga"
 
 msgid ""
 "Open the currently selected folder in the terminal file manager Midnight "
 "Commander"
 msgstr ""
+"Praegu valitud kataloogi avamine terminali failihalduriga Midnight Commander"
 
 msgid ""
 "Open the currently open folder in the terminal file manager Midnight "
 "Commander"
 msgstr ""
+"Praegu avatud kataloogi avamine terminali failihalduriga Midnight Commander"
 
 msgid "Open _Midnight Commander"
-msgstr ""
+msgstr "Ava _Midnight Commander"
 
 msgid "Open the terminal file manager Midnight Commander"
-msgstr ""
+msgstr "Terminali failihalduri Midnight Commander avamine"
 
 #, c-format
 msgid "Option \"%s\" is no longer supported in this version of gnome-terminal."
-msgstr ""
+msgstr "Valik \"%s\" ei ole selles gnome-terminali versioonis enam toetatud."
 
 msgid "GNOME Terminal"
 msgstr "GNOME Terminal"
@@ -1299,13 +1283,12 @@
 msgid "The child process exited normally with status %d."
 msgstr "Alamprotsess lõpetas normaalselt signaaliga %d."
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "The child process was aborted by signal %d."
-msgstr "Alamprotsess lõpetati signaaliga %d."
-
-#, fuzzy
+msgstr "Alamprotsess katkestati signaaliga %d."
+
 msgid "The child process was aborted."
-msgstr "Alamprotsess lõpetati."
+msgstr "Alamprotsess katkestati."
 
 msgid "Close tab"
 msgstr "Kaardi sulgemine"
@@ -1427,9 +1410,8 @@
 msgid "_Keyboard Shortcuts…"
 msgstr "_Kiirklahvid…"
 
-#, fuzzy
 msgid "_Preferences…"
-msgstr "Profiili _eelistused"
+msgstr "_Eelistused…"
 
 #. Search menu
 msgid "_Find..."
@@ -1556,780 +1538,3 @@
 
 msgid "_Title:"
 msgstr "_Pealkiri:"
-
-#~ msgid "Disable connection to session manager"
-#~ msgstr "Seansihalduriga ühendumise keelamine"
-
-#~ msgid "Specify file containing saved configuration"
-#~ msgstr "Salvestatud seadistusi sisaldava faili määramine"
-
-#~ msgid "Specify session management ID"
-#~ msgstr "Seansihalduse ID määramine"
-
-#~ msgid "ID"
-#~ msgstr "ID"
-
-#~ msgid "Show session management options"
-#~ msgstr "Seansihalduse valikute näitamine"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A value between 0.0 and 1.0 indicating how much to darken the background "
-#~ "image. 0.0 means no darkness, 1.0 means fully dark. In the current "
-#~ "implementation, there are only two levels of darkness possible, so the "
-#~ "setting behaves as a boolean, where 0.0 disables the darkening effect."
-#~ msgstr ""
-#~ "0.0 ja 1.0 vahel olev väärtus, mille abil määratakse taustapildi "
-#~ "tumendamise aste. 1.0 tähendab täielikku tumendust. Käesoleva teostuse "
-#~ "puhul on võimalik ainult 2 tumendusastme väärtust, seega käsitletakse "
-#~ "seda kui tõeväärtust, kus 0.0 keelab tumendusefekti."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Accelerator key to detach current tab. Expressed as a string in the same "
-#~ "format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
-#~ "string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Klaviatuuri kiirklahv käesoleva kaardi lahtihaakimiseks. Väljendatakse "
-#~ "samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle "
-#~ "valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei "
-#~ "ole."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Accelerator key to move the current tab to the left. Expressed as a "
-#~ "string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the "
-#~ "option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-#~ "keybinding for this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Klaviatuuri kiirklahv käesoleva kaardi liigutamiseks vasakule. "
-#~ "Väljendatakse samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. "
-#~ "Kui seada selle valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks "
-#~ "kiirklahvi ei ole."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Accelerator key to move the current tab to the right. Expressed as a "
-#~ "string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the "
-#~ "option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-#~ "keybinding for this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Klaviatuuri kiirklahv käesoleva kaardi liigutamiseks paremale. "
-#~ "Väljendatakse samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. "
-#~ "Kui seada selle valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks "
-#~ "kiirklahvi ei ole."
-
-#~ msgid "Accelerator to detach current tab."
-#~ msgstr "Kiirklahv käesoleva kaardi lahtihaakimiseks"
-
-#~ msgid "Accelerator to move the current tab to the left."
-#~ msgstr "Kiirklahv käesoleva kaardi liigutamiseks vasakule"
-
-#~ msgid "Accelerator to move the current tab to the right."
-#~ msgstr "Kiirklahv käesoleva kaardi liigutamiseks paremale"
-
-#~ msgid ""
-#~ "An Pango font name. Examples are \"Sans 12\" or \"Monospace Bold 14\"."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pango kirjatüübi nimi. Näiteks \"Sans 12\" või \"Monospace Bold 14\"."
-
-#~ msgid "Background image"
-#~ msgstr "Taustapilt"
-
-#~ msgid "Background type"
-#~ msgstr "Tausta tüüp"
-
-#~ msgid "Default"
-#~ msgstr "Vaikimisi"
-
-#~ msgid "Effect of the Backspace key"
-#~ msgstr "Backspace klahvi toime"
-
-#~ msgid "Effect of the Delete key"
-#~ msgstr "Delete klahvi toime"
-
-#~ msgid "Filename of a background image."
-#~ msgstr "Taustapildi faili nimi."
-
-#~ msgid "Font"
-#~ msgstr "Kirjatüüp"
-
-#~ msgid "How much to darken the background image"
-#~ msgstr "Kui palju peab taustapilti tumendama"
-
-#~ msgid "Icon for terminal window"
-#~ msgstr "Terminaliakna ikoon"
-
-#~ msgid "Icon to use for tabs/windows containing this profile."
-#~ msgstr "Ikoon, mida selle profiili puhul kasutatakse kaartidel ja akendel"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If true, don't make a noise when applications send the escape sequence "
-#~ "for the terminal bell."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kui märgitud, siis terminal ei reageeri piiksu tegemiseks mõeldud "
-#~ "koodijadale."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If true, scroll the background image with the foreground text; if false, "
-#~ "keep the image in a fixed position and scroll the text above it."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kui märgitud, siis keritakse taustapilti koos tekstiga, vastasel juhul "
-#~ "taustapilt teksti kerimisel kaasa ei liigu."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If true, the terminal will use the desktop-global standard font if it's "
-#~ "monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kui märgitud, siis kasutab terminal desktop-global standardset kirjatüüpi "
-#~ "juhul, kui see on täheruut (vastasel juhul aga sellele kõige sarnasemat "
-#~ "kirjatüüpi)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If true, the theme color scheme used for text entry boxes will be used "
-#~ "for the terminal, instead of colors provided by the user."
-#~ msgstr ""
-#~ "Määramise korral kasutatakse terminali tekstisisestuskastides kasutaja "
-#~ "poolt määratud värvuste asemel teema värviskeemi."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key for bringing up the dialog for profile creation. "
-#~ "Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If "
-#~ "you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
-#~ "no keyboard shortcut for this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Klaviatuuri kiirklahv profiili loomise dialoogi käivitamiseks. "
-#~ "Väljendatakse samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. "
-#~ "Kui seada selle valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks "
-#~ "kiirklahvi ei ole."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key for closing a tab. Expressed as a string in the "
-#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-#~ "this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Klaviatuuri kiirklahv kaardi sulgemiseks. Väljendatakse samasuguses "
-#~ "vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle valiku "
-#~ "väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei ole."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key for closing a window. Expressed as a string in the "
-#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-#~ "this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Klaviatuuri kiirklahv akna sulgemiseks. Väljendatakse samasuguses "
-#~ "vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle valiku "
-#~ "väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei ole."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key for copying selected text to the clipboard. "
-#~ "Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If "
-#~ "you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
-#~ "no keyboard shortcut for this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Klaviatuuri kiirklahv valitud teksti lõikelauale kopeerimiseks. "
-#~ "Väljendatakse samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. "
-#~ "Kui seada selle valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks "
-#~ "kiirklahvi ei ole."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key for launching help. Expressed as a string in the "
-#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-#~ "this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Klaviatuuri kiirklahv abiteabe kuvamiseks. Väljendatakse samasuguses "
-#~ "vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle valiku "
-#~ "väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei ole."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key for making font larger. Expressed as a string in "
-#~ "the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
-#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut "
-#~ "for this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Klaviatuuri kiirklahv kirjatüübi suuruse suurendamiseks. Väljendatakse "
-#~ "samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle "
-#~ "valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei "
-#~ "ole."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key for making font smaller. Expressed as a string in "
-#~ "the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
-#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut "
-#~ "for this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Klaviatuuri kiirklahv kirjatüübi suuruse vähendamiseks. Väljendatakse "
-#~ "samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle "
-#~ "valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei "
-#~ "ole."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key for making font the normal size. Expressed as a "
-#~ "string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the "
-#~ "option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard "
-#~ "shortcut for this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Klaviatuuri kiirklahv kirjatüübi suuruse algsele suurusele viimiseks. "
-#~ "Väljendatakse samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. "
-#~ "Kui seada selle valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks "
-#~ "kiirklahvi ei ole."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key for opening a new tab. Expressed as a string in the "
-#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-#~ "this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Klaviatuuri kiirklahv uue kaardi avamiseks. Väljendatakse samasuguses "
-#~ "vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle valiku "
-#~ "väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei ole."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key for opening a new window. Expressed as a string in "
-#~ "the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
-#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut "
-#~ "for this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Klaviatuuri kiirklahv uue akna avamiseks. Väljendatakse samasuguses "
-#~ "vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle valiku "
-#~ "väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei ole."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key for pasting the contents of the clipboard into the "
-#~ "terminal. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource "
-#~ "files. If you set the option to the special string \"disabled\", then "
-#~ "there will be no keyboard shortcut for this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Klaviatuuri kiirklahv lõikelaua sisu terminali asetamiseks. Väljendatakse "
-#~ "samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle "
-#~ "valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei "
-#~ "ole."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key for switch to tab 1. Expressed as a string in the "
-#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-#~ "this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kiirklahv 1. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
-#~ "nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
-#~ "tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key for switch to tab 10. Expressed as a string in the "
-#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-#~ "this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kiirklahv 10. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
-#~ "nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
-#~ "tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key for switch to tab 11. Expressed as a string in the "
-#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-#~ "this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kiirklahv 11. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
-#~ "nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
-#~ "tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key for switch to tab 12. Expressed as a string in the "
-#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-#~ "this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kiirklahv 12. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
-#~ "nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
-#~ "tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key for switch to tab 2. Expressed as a string in the "
-#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-#~ "this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kiirklahv 2. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
-#~ "nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
-#~ "tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key for switch to tab 3. Expressed as a string in the "
-#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-#~ "this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kiirklahv 3. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
-#~ "nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
-#~ "tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key for switch to tab 4. Expressed as a string in the "
-#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-#~ "this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kiirklahv 4. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
-#~ "nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
-#~ "tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key for switch to tab 5. Expressed as a string in the "
-#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-#~ "this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kiirklahv 5. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
-#~ "nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
-#~ "tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key for switch to tab 6. Expressed as a string in the "
-#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-#~ "this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kiirklahv 6. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
-#~ "nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
-#~ "tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key for switch to tab 7. Expressed as a string in the "
-#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-#~ "this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kiirklahv 7. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
-#~ "nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
-#~ "tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key for switch to tab 8. Expressed as a string in the "
-#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-#~ "this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kiirklahv 8. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
-#~ "nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
-#~ "tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key for switch to tab 9. Expressed as a string in the "
-#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-#~ "this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kiirklahv 9. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
-#~ "nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
-#~ "tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key for toggling full screen mode. Expressed as a "
-#~ "string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the "
-#~ "option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard "
-#~ "shortcut for this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Klaviatuuri kiirklahv täisekraanirežiimi sisse- ja väljalülitamiseks. "
-#~ "Väljendatakse samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. "
-#~ "Kui seada selle valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks "
-#~ "kiirklahvi ei ole."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key to reset and clear the terminal. Expressed as a "
-#~ "string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the "
-#~ "option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard "
-#~ "shortcut for this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Klaviatuuri kiirklahv terminali tühjendamiseks ja lähtestamiseks. "
-#~ "Väljendatakse samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. "
-#~ "Kui seada selle valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks "
-#~ "kiirklahvi ei ole."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key to reset the terminal. Expressed as a string in the "
-#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-#~ "this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Klaviatuuri kiirklahv terminali lähtestamiseks. Väljendatakse samasuguses "
-#~ "vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle valiku "
-#~ "väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei ole."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key to save the current tab contents to a file. "
-#~ "Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If "
-#~ "you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
-#~ "no keyboard shortcut for this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Klaviatuuri kiirklahv avatud kaardi sisu salvestamiseks faili. "
-#~ "Väljendatakse samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. "
-#~ "Kui seada selle valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks "
-#~ "kiirklahvi ei ole."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key to set the terminal title. Expressed as a string in "
-#~ "the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
-#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut "
-#~ "for this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Klaviatuuri kiirklahv teminali tiitli määramiseks. Väljendatakse "
-#~ "samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle "
-#~ "valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei "
-#~ "ole."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key to switch to the next tab. Expressed as a string in "
-#~ "the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
-#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut "
-#~ "for this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Klaviatuuri kiirklahv järgmise kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse "
-#~ "samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle "
-#~ "valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei "
-#~ "ole."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key to switch to the previous tab. Expressed as a "
-#~ "string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the "
-#~ "option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard "
-#~ "shortcut for this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Klaviatuuri kiirklahv eelmise kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse "
-#~ "samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle "
-#~ "valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei "
-#~ "ole."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keyboard shortcut key to toggle the visibility of the menubar. Expressed "
-#~ "as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set "
-#~ "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-#~ "keyboard shortcut for this action."
-#~ msgstr ""
-#~ "Klaviatuuri kiirklahv menüüriba peitmiseks või nähtavale toomiseks. "
-#~ "Väljendatakse samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. "
-#~ "Kui seada selle valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks "
-#~ "kiirklahvi ei ole."
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to close a tab"
-#~ msgstr "Kiirklahv kaardi sulgemiseks"
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to close a window"
-#~ msgstr "Kiirklahv akna sulgemiseks"
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to copy text"
-#~ msgstr "Kiirklahv teksti kopeerimiseks"
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to create a new profile"
-#~ msgstr "Kiirklahv uue profiili loomiseks"
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to launch help"
-#~ msgstr "Kiirklahv abi kuvamiseks"
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to make font larger"
-#~ msgstr "Kiirklahv kirjasuuruse suurendamiseks"
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to make font normal-size"
-#~ msgstr "Kiirklahv kirjatüübi tavasuurusele viimiseks"
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to make font smaller"
-#~ msgstr "Kiirklahv kirjasuuruse vähendamiseks"
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to open a new tab"
-#~ msgstr "Kiirklahv uue kaardi avamiseks"
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to open a new window"
-#~ msgstr "Kiirklahv uue akna avamiseks"
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to paste text"
-#~ msgstr "Kiirklahv teksti asetamiseks"
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to reset and clear the terminal"
-#~ msgstr "Kiirklahv terminali tühjendamiseks ja algsätete taastamiseks"
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to reset the terminal"
-#~ msgstr "Kiirklahv terminali algsätete taastamiseks"
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to save the current tab contents to file"
-#~ msgstr "Kiirklahv avatud kaardi sisu salvestamiseks faili"
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to set the terminal title"
-#~ msgstr "Kiirklahv terminali pealkirja seadmiseks"
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 1"
-#~ msgstr "Kiirklahv 1. kaardile lülitumiseks"
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 10"
-#~ msgstr "Kiirklahv 10. kaardile lülitumiseks"
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 11"
-#~ msgstr "Kiirklahv 11. kaardile lülitumiseks"
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 12"
-#~ msgstr "Kiirklahv 12. kaardile lülitumiseks"
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 2"
-#~ msgstr "Kiirklahv 2. kaardile lülitumiseks"
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 3"
-#~ msgstr "Kiirklahv 3. kaardile lülitumiseks"
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 4"
-#~ msgstr "Kiirklahv 4. kaardile lülitumiseks"
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 5"
-#~ msgstr "Kiirklahv 5. kaardile lülitumiseks"
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 6"
-#~ msgstr "Kiirklahv 6. kaardile lülitumiseks"
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 7"
-#~ msgstr "Kiirklahv 7. kaardile lülitumiseks"
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 8"
-#~ msgstr "Kiirklahv 8. kaardile lülitumiseks"
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 9"
-#~ msgstr "Kiirklahv 9. kaardile lülitumiseks"
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to the next tab"
-#~ msgstr "Kiirklahv järgmisele kaardile lülitumiseks"
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to the previous tab"
-#~ msgstr "Kiirklahv eelmisele kaardile lülitumiseks"
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to toggle full screen mode"
-#~ msgstr "Kiirklahv täisekraanivaate sisse- ja väljalülitamiseks"
-
-#~ msgid "Keyboard shortcut to toggle the visibility of the menubar"
-#~ msgstr "Kiirklahv menüüriba peitmiseks ja nähtavale toomiseks"
-
-#~ msgid "List of profiles"
-#~ msgstr "Profiilide nimekiri"
-
-#~ msgid ""
-#~ "List of profiles known to gnome-terminal. The list contains strings "
-#~ "naming subdirectories relative to /apps/gnome-terminal/profiles."
-#~ msgstr ""
-#~ "Gnome terminalile teadaolevate profiilide loend. Sisaldab alamkataloogide "
-#~ "nimesid kataloogi /apps/gnome-terminal/profiles suhtes."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Profile to be used when opening a new window or tab. Must be in "
-#~ "profile_list."
-#~ msgstr ""
-#~ "Uue akna või kaardi avamisel kasutatav profiil. See peab olema võtmes "
-#~ "profile_list loetletud."
-
-#~ msgid "Profile to use for new terminals"
-#~ msgstr "Profiil, mida kasutada uutes terminalides"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Sets what code the backspace key generates. Possible values are \"ascii-"
-#~ "del\" for the ASCII DEL character, \"control-h\" for Control-H (AKA the "
-#~ "ASCII BS character), \"escape-sequence\" for the escape sequence "
-#~ "typically bound to backspace or delete. \"ascii-del\" is normally "
-#~ "considered the correct setting for the Backspace key."
-#~ msgstr ""
-#~ "Backspace klahvi poolt genereeritava koodi määramine. Võimalikud "
-#~ "väärtused on \"ascii-del\" ASCII DEL koodi jaoks, \"control-h\" Control-H "
-#~ "(ehk ASCII BackSpace kood), \"escape-sequence\" BackSpace või Delete "
-#~ "klahvi tüüpilise paojada jaoks. Üldjuhul tagab normaalse käitumise "
-#~ "väärtus \"ascii-del\"."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Sets what code the delete key generates. Possible values are \"ascii-del"
-#~ "\" for the ASCII DEL character, \"control-h\" for Control-H (AKA the "
-#~ "ASCII BS character), \"escape-sequence\" for the escape sequence "
-#~ "typically bound to backspace or delete. \"escape-sequence\" is normally "
-#~ "considered the correct setting for the Delete key."
-#~ msgstr ""
-#~ "Delete klahvi poolt genereeritava koodi määramine. Võimalikud väärtused "
-#~ "on \"ascii-del\" ASCII DEL koodi jaoks, \"control-h\" Control-H (ehk "
-#~ "ASCII BackSpace kood), \"escape-sequence\" BackSpace või Delete klahvi "
-#~ "tüüpilise paojada jaoks. Üldjuhul tagab normaalse käitumise väärtus "
-#~ "\"escape-sequence\"."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Terminals have a 16-color palette that applications inside the terminal "
-#~ "can use. This is that palette, in the form of a colon-separated list of "
-#~ "color names. Color names should be in hex format e.g. \"#FF00FF\""
-#~ msgstr ""
-#~ "Terminalides töötavate rakenduste käsutuses on on 16-värvusega palett, "
-#~ "mis on kirjeldatud koolonitega eraldatud nimekirjana. Värvuste nimed "
-#~ "võivad olla ka kuueteistkümnendkujul (näiteks \"#FF00FF\")."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The possible values are \"block\" to use a block cursor, \"ibeam\" to use "
-#~ "a vertical line cursor, or \"underline\" to use an underline cursor."
-#~ msgstr ""
-#~ "Võimalikud väärtused on \"block\" kastikujulise kursori, \"ibeam\" "
-#~ "püstkriipsukujulise kursori ja \"underline\" allkriipsukujulise kursori "
-#~ "jaoks."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Type of terminal background. May be \"solid\" for a solid color, \"image"
-#~ "\" for an image, or \"transparent\" for either real transparency if a "
-#~ "compositing window manager is running, or pseudo-transparency otherwise."
-#~ msgstr ""
-#~ "Terminali tausta liik. Võimalikud väärtused on \"solid\" ühtlase värvuse "
-#~ "jaoks, \"image\" pildi jaoks ja \"transparent\" läbipaistvuse jaoks (kui "
-#~ "ei kasutata komposiitaknahaldurit, siis pseudoläbipaistvuse jaoks)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Where to put the terminal scrollbar. Possibilities are \"left\", \"right"
-#~ "\", and \"hidden\"."
-#~ msgstr ""
-#~ "Terminali kerimisriba asukoht. Võimalikud asukohad on \"left\" (vasakul), "
-#~ "\"right\" (paremal) ja \"hidden\" (peidus)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Whether to ask for confirmation when closing a terminal window which has "
-#~ "more than one open tab."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kas rohkem kui ühte kaarti omava terminaliakna sulgemisel peab kasutajalt "
-#~ "kinnitust küsima."
-
-#~ msgid "Whether to scroll background image"
-#~ msgstr "Kas taustapilti kerida või mitte"
-
-#~ msgid "[UTF-8,current]"
-#~ msgstr "[UTF-8,current]"
-
-#~ msgid "Images"
-#~ msgstr "Pildid"
-
-#~ msgid "<small><i>Maximum</i></small>"
-#~ msgstr "<small><i>Suurim</i></small>"
-
-#~ msgid "<small><i>None</i></small>"
-#~ msgstr "<small><i>Puudub</i></small>"
-
-#~ msgid "Background"
-#~ msgstr "Taust"
-
-#~ msgid "Background image _scrolls"
-#~ msgstr "Taustapilt _kerib"
-
-#~ msgid "Image _file:"
-#~ msgstr "_Pildifail:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "On the left side\n"
-#~ "On the right side\n"
-#~ "Disabled"
-#~ msgstr ""
-#~ "Vasakus servas\n"
-#~ "Paremas servas\n"
-#~ "Puudub"
-
-#~ msgid "Profile Editor"
-#~ msgstr "Profiiliredaktor"
-
-#~ msgid "S_hade transparent or image background:"
-#~ msgstr "Läbipaistvus või taustapildi _varjutus:"
-
-#~ msgid "Select Background Image"
-#~ msgstr "Taustapildi valimine"
-
-#~ msgid "Show _menubar by default in new terminals"
-#~ msgstr "Vaikimisi näidatakse uutes terminalides _menüüriba"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Tango\n"
-#~ "Linux console\n"
-#~ "XTerm\n"
-#~ "Rxvt\n"
-#~ "Custom"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tango\n"
-#~ "Linuxi konsool\n"
-#~ "XTerm\n"
-#~ "Rxvt\n"
-#~ "Kohandatud"
-
-#~ msgid "_Background image"
-#~ msgstr "_Taustapilt"
-
-#~ msgid "_Solid color"
-#~ msgstr "Ü_htlane värv"
-
-#~ msgid "_Transparent background"
-#~ msgstr "_Läbipaistev taust"
-
-#~ msgid "Hide and Show menubar"
-#~ msgstr "Menüüriba peitmine ja näitamine"
-
-#~ msgid "The shortcut key “%s” is already bound to the “%s” action"
-#~ msgstr "Kiirklahv „%s“ on juba seotud toiminguga „%s“"
-
-#~ msgid "No such profile \"%s\", using default profile\n"
-#~ msgstr "Profiili \"%s\" pole, kasutatakse vaikimisi profiili\n"
-
-#~ msgid "Invalid geometry string \"%s\"\n"
-#~ msgstr "Lubamatu geomeetriastring \"%s\"\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Option \"%s\" is no longer supported in this version of gnome-terminal; "
-#~ "you might want to create a profile with the desired setting, and use the "
-#~ "new '--profile' option\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Võti \"%s\" pole selles gnome-terminal'i versioonis enam toetatud. Võib-"
-#~ "olla on sul kasulik luua uus profiil koos soovitud sätetega ja kasutada "
-#~ "seda koos uue võtmega '--profile'\n"
-
-#~ msgid "\"%s\" option given twice for the same window\n"
-#~ msgstr "Võtit \"%s\" on ühele aknale määratud kaks korda\n"
-
-#~ msgid "Save the terminal configuration to a file"
-#~ msgstr "Terminali sätete salvestamine faili"
-
-#~ msgid "Turn on the menubar"
-#~ msgstr "Menüüriba näitamise sisselülitamine"
-
-#~ msgid "Turn off the menubar"
-#~ msgstr "Menüüriba näitamise väljalülitamine"
-
-#~ msgid "Unnamed"
-#~ msgstr "Nimetu"
-
-#~ msgid "Pr_ofile Preferences"
-#~ msgstr "Profiili _eelistused"
-
-#~ msgid "Show _Menubar"
-#~ msgstr "Näita m_enüüriba"
-
-#~ msgid "On the left side"
-#~ msgstr "Vasakus servas"
-
-#~ msgid "On the right side"
-#~ msgstr "Paremas servas"
-
-#~ msgid "Disabled"
-#~ msgstr "Keelatud"
-
-#~ msgid "Highlight S/Key challenges"
-#~ msgstr "S/Key väljakutsete esiletõstmine"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Popup a dialog when an S/Key challenge response query is detected and "
-#~ "clicked on. Typing a password into the dialog will send it to the "
-#~ "terminal."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dialoogiakna avamine, kui S/Key väljakutse vastus on tuvastatud ja "
-#~ "sellele on klõpsatud. Dialoogiaknasse sisestatud parool saadetakse "
-#~ "terminalile."
-
-#~ msgid "S/Key Challenge Response"
-#~ msgstr "S/Key väljakutse vastus"
-
-#~ msgid "_Password:"
-#~ msgstr "_Parool:"
-
-#~ msgid "The text you clicked on doesn't seem to be a valid S/Key challenge."
-#~ msgstr ""
-#~ "Sinu poolt klõpsatud tekst ei paista olevat korrektne S/Key väljakutse."
-
-#~ msgid "The text you clicked on doesn't seem to be a valid OTP challenge."
-#~ msgstr ""
-#~ "Sinu poolt klõpsatud tekst ei paista olevat korrektne OTP väljakutse."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]