commit: r3350 - /gnome/master/desktop/gnome-games.poAuthor: mattias
Date: Sun Sep 23 15:43:01 2012
New Revision: 3350

Log:
Tühiuuendus

Modified:
  gnome/master/desktop/gnome-games.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-games.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-games.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-games.po [utf-8] Sun Sep 23 15:43:01 2012
@@ -16,7 +16,7 @@
 "Project-Id-Version: gnome-games MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "games&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-25 12:37+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-22 23:48+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-03-25 16:13+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
@@ -913,6 +913,9 @@
 msgid "Five or more"
 msgstr "Viis või rohkem"
 
+msgid "Scores"
+msgstr "Tulemused"
+
 msgid "Next:"
 msgstr "Järgmine:"
 
@@ -965,6 +968,168 @@
 
 msgid "Game preview from last saved session."
 msgstr "Mängu eelvaade viimati salvestatud seansist."
+
+#, fuzzy
+msgid "Width of the window in pixels"
+msgstr "Peaakna laius pikslites."
+
+#, fuzzy
+msgid "Height of the window in pixels"
+msgstr "Peaakna kõrgus pikslites."
+
+msgid "true if the window is maximized"
+msgstr ""
+
+msgid "true if the window is fullscren"
+msgstr ""
+
+msgid "View help for this game"
+msgstr "Abiteabe kuvamine selle mängu kohta"
+
+msgid "End the current game"
+msgstr "Käesoleva mängu lõpetamine"
+
+msgid "Toggle fullscreen mode"
+msgstr "Täisekraanivaate sisse- ja väljalülitamine"
+
+msgid "Get a hint for your next move"
+msgstr "Vihje järgmise käigu tegemiseks"
+
+msgid "Leave fullscreen mode"
+msgstr "Täisekraanvaatest lahkumine"
+
+msgid "Start a new multiplayer network game"
+msgstr "Uue, mitme mängijaga võrgumängu alustamine"
+
+msgid "End the current network game and return to network server"
+msgstr "Praeguse võrgumängu lõpetamine ja naasmine võrguserverisse"
+
+msgid "Pause the game"
+msgstr "Mängu peatamine"
+
+msgid "Show a list of players in the network game"
+msgstr "Võrgumängus osalevate mängijate nimekirja näitamine"
+
+msgid "Redo the undone move"
+msgstr "Unustatud käigu uuestitegemine"
+
+msgid "Restart the game"
+msgstr "Käesoleva mängu taasalustamine"
+
+msgid "Resume the paused game"
+msgstr "Peatatud mängu jätkamine"
+
+msgid "View the scores"
+msgstr "Tulemuste vaatamine"
+
+msgid "Undo the last move"
+msgstr "Viimase käigu unustamine"
+
+msgid "About this game"
+msgstr "Mängust lähemalt"
+
+msgid "Close this window"
+msgstr "Selle akna sulgemine"
+
+msgid "Configure the game"
+msgstr "Mängu seadistamine"
+
+msgid "Quit this game"
+msgstr "Mängu lõpetamine"
+
+msgid "_Fullscreen"
+msgstr "_Täisekraan"
+
+msgid "_Hint"
+msgstr "_Vihje"
+
+#. Translators: This "_New" is for the menu item 'Game->New', implies "New Game"
+msgid "_New"
+msgstr "_Uus"
+
+#. Translators: This "_New Game" is for the game-over dialogue
+msgid "_New Game"
+msgstr "_Uus mäng"
+
+msgid "_Redo Move"
+msgstr "T_aasta käik"
+
+#. Translators: this is the "Reset" scores button in a scores dialogue
+msgid "_Reset"
+msgstr "_Lähtesta"
+
+#. Translators: "_Restart" is the menu item 'Game->Restart', implies "Restart Game"
+msgid "_Restart"
+msgstr "_Alusta uuesti"
+
+msgid "_Deal"
+msgstr "_Jaga"
+
+msgid "_Leave Fullscreen"
+msgstr "_Välju täisekraanvaatest"
+
+msgid "Network _Game"
+msgstr "Võr_gumäng"
+
+msgid "L_eave Game"
+msgstr "_Lahku mängust"
+
+msgid "Player _List"
+msgstr "Mängijate _nimekiri"
+
+msgid "_Pause"
+msgstr "_Peata"
+
+msgid "Res_ume"
+msgstr "_Jätka"
+
+msgid "_Scores"
+msgstr "_Tulemused"
+
+msgid "_End Game"
+msgstr "_Lõpeta mäng"
+
+#. %s is replaced with the name of the game in gnome-games.
+#, c-format
+msgid ""
+"%s is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
+"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
+"Foundation; either version %d of the License, or (at your option) any later "
+"version."
+msgstr ""
+"%s on vaba tarkvara. Te võite seda edasi levitada ja/või muuta vastavalt GNU "
+"Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele, nagu need on Vaba Tarkvara Fondi "
+"poolt avaldatud; kas Litsentsi versioon number %d või (vastavalt Teie "
+"valikule) ükskõik milline hilisem versioon."
+
+#, c-format
+msgid ""
+"%s is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
+"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
+"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
+"details."
+msgstr ""
+"Programmi %s levitatakse lootuses, et see on kasulik, kuid ILMA IGASUGUSE "
+"GARANTIITA; isegi KESKMISE/TAVALISE KVALITEEDIGARANTIITA või SOBIVUSELE "
+"TEATUD KINDLAKS EESMÄRGIKS. Üksikasjade suhtes vaata GNU Üldist Avalikku "
+"Litsentsi."
+
+#, c-format
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"%s; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
+"Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
+msgstr ""
+"Te peaks olema saanud GNU Üldise Avaliku Litsentsi koopia koos programmiga "
+"%s; kui ei, siis võtke ühendust Free Software Foundation'iga, 51 Franklin "
+"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
+
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
+msgstr ""
+"Te peaks olema saanud GNU Üldise Avaliku Litsentsi koopia koos programmiga "
+"%s; kui ei, siis vaata <http://www.gnu.org/licenses/>."
 
 msgctxt "board size"
 msgid "Small"
@@ -1015,6 +1180,7 @@
 msgid "_Board size:"
 msgstr "_Mängulaua suurus:"
 
+#, c-format
 msgid "Game Over!"
 msgstr "Mäng on läbi!"
 
@@ -1092,6 +1258,9 @@
 msgid "Key press to drop a marble."
 msgstr "Kivi kukutamise klahvivajutus."
 
+msgid "Unknown Command"
+msgstr "Tundmatu käsk"
+
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to load image:\n"
@@ -1132,9 +1301,6 @@
 
 msgid "Me:"
 msgstr "Mina:"
-
-msgid "Scores"
-msgstr "Tulemused"
 
 msgid "Drawn:"
 msgstr "Viike:"
@@ -1153,36 +1319,36 @@
 msgid "_View"
 msgstr "_Vaade"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"Player One:\n"
-"%s"
+#, fuzzy
+msgid "Four-in-a-row"
+msgstr "Neli-tükki-reas"
+
+msgid "Four-in-a-Row Preferences"
+msgstr "Neli-tükki-reas eelistused"
+
+#, fuzzy
+msgid "Player One:"
 msgstr ""
 "Esimene mängija:\n"
 "%s"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"Player Two:\n"
-"%s"
+msgid "Human"
+msgstr "Inimene"
+
+msgid "Level one"
+msgstr "Esimene tase"
+
+msgid "Level two"
+msgstr "Teine tase"
+
+msgid "Level three"
+msgstr "Kolmas tase"
+
+#, fuzzy
+msgid "Player Two:"
 msgstr ""
 "Teine mängija:\n"
 "%s"
-
-msgid "Human"
-msgstr "Inimene"
-
-msgid "Level one"
-msgstr "Esimene tase"
-
-msgid "Level two"
-msgstr "Teine tase"
-
-msgid "Level three"
-msgstr "Kolmas tase"
-
-msgid "Four-in-a-Row Preferences"
-msgstr "Neli-tükki-reas eelistused"
 
 msgid "_Theme:"
 msgstr "_Teema:"
@@ -1425,6 +1591,7 @@
 msgid "Nibbles Preferences"
 msgstr "Ussimängu eelistused"
 
+#. Speed
 msgid "Speed"
 msgstr "Kiirus"
 
@@ -1440,7 +1607,6 @@
 msgid "Finger-twitching good"
 msgstr "Sõrmeväänamine"
 
-#. Options
 msgid "Options"
 msgstr "Valikud"
 
@@ -1462,6 +1628,10 @@
 
 msgid "Worm"
 msgstr "Uss"
+
+#, fuzzy
+msgid "Keyboard Options"
+msgstr "Klaviatuuriga juhtimine"
 
 msgid "_Use relative movement"
 msgstr "_Suhteline liikumine"
@@ -1617,10 +1787,6 @@
 msgid "Great work, but unfortunately your score did not make the top ten."
 msgstr "Hästi tehtud! Kahjuks aga ei mahtunud su tulemus esikümnesse."
 
-#. Translators: This "_New Game" is for the game-over dialogue
-msgid "_New Game"
-msgstr "_Uus mäng"
-
 msgid "Robots Scores"
 msgstr "Robotite tulemused"
 
@@ -1764,42 +1930,6 @@
 "\n"
 "\"Robotid\" kuulub GNOME mängude koosseisu."
 
-msgid "classic robots"
-msgstr "klassikalised robotid"
-
-msgid "robots2"
-msgstr "robotid-2"
-
-msgid "robots2 easy"
-msgstr "lihtne robotid-2"
-
-msgid "robots with safe teleport"
-msgstr "robotid ohutute teleportidega"
-
-msgid "nightmare"
-msgstr "luupainaja"
-
-msgid "robots"
-msgstr "robotid"
-
-msgid "cows"
-msgstr "lehmad"
-
-msgid "eggs"
-msgstr "munad"
-
-msgid "gnomes"
-msgstr "päkapikud"
-
-msgid "mice"
-msgstr "hiired"
-
-msgid "ufo"
-msgstr "ufo"
-
-msgid "boo"
-msgstr "böö"
-
 msgid "Robots Preferences"
 msgstr "Robotimängu eelistused"
 
@@ -1825,9 +1955,6 @@
 msgid "Play sounds for events like winning a level and dying."
 msgstr "Heli mängimine sündmuste korral nagu võtmine ja taseme tõus."
 
-msgid "Graphics Theme"
-msgstr "Graafiline teema"
-
 msgid "_Image theme:"
 msgstr "_Pildi teema:"
 
@@ -1850,6 +1977,145 @@
 msgstr "Jäänud:"
 
 #. ********************************************************************
+msgid "Mahjongg"
+msgstr "Mahjongg"
+
+msgid "Disassemble a pile of tiles by removing matching pairs"
+msgstr "Mängukivide kuhja lahtiharutamine sobivate kivide leidmise teel"
+
+#.
+#. * Translatable strings file generated by get_titles.pl.
+#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
+#. * DO NOT compile it as part of your application.
+#.
+msgctxt "mahjongg map name"
+msgid "The Ziggurat"
+msgstr "Tsikuraat"
+
+msgctxt "mahjongg map name"
+msgid "Four Bridges"
+msgstr "Neli silda"
+
+msgctxt "mahjongg map name"
+msgid "Cloud"
+msgstr "Pilv"
+
+msgctxt "mahjongg map name"
+msgid "Tic-Tac-Toe"
+msgstr "Trips-traps-trull"
+
+msgctxt "mahjongg map name"
+msgid "Red Dragon"
+msgstr "Punane draakon"
+
+msgctxt "mahjongg map name"
+msgid "Pyramid's Walls"
+msgstr "Püramiidi seinad"
+
+msgctxt "mahjongg map name"
+msgid "Confounding Cross"
+msgstr "Segiaetud rist"
+
+msgctxt "mahjongg map name"
+msgid "Difficult"
+msgstr "Keeruline"
+
+msgid "Paused"
+msgstr "Peatatud"
+
+msgid "Moves Left:"
+msgstr "Käike järel:"
+
+#, fuzzy
+msgid "_Restart Game"
+msgstr "_Alusta uuesti"
+
+msgid "_Preferences"
+msgstr "_Eelistused"
+
+msgid "_About"
+msgstr "_Programmist lähemalt"
+
+msgid "_Quit"
+msgstr "_Lõpeta"
+
+#, fuzzy
+msgid "Hint"
+msgstr "_Vihje"
+
+msgid "Do you want to start a new game with this map?"
+msgstr "Kas soovid alustada määratud ladumisviisiga uut mängu?"
+
+msgid "If you continue playing the next game will use the new map."
+msgstr ""
+"Kui sa praegu mängimist jätkad, siis alustatakse järgmist mängu uue "
+"ladumisviisiga."
+
+msgid "_Continue playing"
+msgstr "_Jätka mängimist"
+
+msgid "Use _new map"
+msgstr "Kasuta _uut ladumisviisi"
+
+msgid "Mahjongg Scores"
+msgstr "Mahjongg'i tulemused"
+
+msgid "Layout:"
+msgstr ""
+
+msgid "Puzzle solved!"
+msgstr "Mäng lahendatud"
+
+msgid "You didn't make the top ten, better luck next time."
+msgstr "Sa ei jõudnud esikümnesse. Järgmiseks korraks rohkem õnne!"
+
+msgid "There are no more moves."
+msgstr "Rohkem käike ei ole."
+
+msgid ""
+"Each puzzle has at least one solution. You can undo your moves and try and "
+"find the solution for a time penalty, restart this game or start an new one."
+msgstr ""
+"Igal puslel on vähemalt üks lahendus. Sa võid oma liigutusi tagasi võtta, "
+"seda karistatakse penaltajaga ja proovida siiski lahenduse leida, alustada "
+"sama mängu uuesti või alustada uue mänguga."
+
+msgid "_New game"
+msgstr "_Uus mäng"
+
+msgid "Mahjongg Preferences"
+msgstr "Mahjongg'i eelistused"
+
+msgid "_Layout:"
+msgstr ""
+
+msgid "Main game:"
+msgstr "Põhimäng:"
+
+msgid "Maps:"
+msgstr "Ladumisviisid:"
+
+msgid "Tiles:"
+msgstr "Kivid:"
+
+msgid ""
+"A matching game played with Mahjongg tiles.\n"
+"\n"
+"Mahjongg is a part of GNOME Games."
+msgstr ""
+"Mahjongg on klotside vahel sobivuste otsimise mäng.\n"
+"\n"
+"\"Mahjongg\" kuulub GNOME mängude koosseisu."
+
+#. Translators: This is the window title for Mahjongg which contains the map name, e.g. 'Mahjongg - Red Dragon'
+#, c-format
+msgid "Mahjongg - %s"
+msgstr "Mahjongg - %s"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Time"
+msgstr "Aeg"
+
 msgid "Sudoku"
 msgstr "Sudoku"
 
@@ -1906,6 +2172,20 @@
 
 msgid "Hide the tracked values"
 msgstr "Jälgijasse märgitud muudatuste peitmine"
+
+msgid "GNOME Sudoku"
+msgstr "GNOME Sudoku"
+
+msgid ""
+"GNOME Sudoku is a simple Sudoku generator and player. Sudoku is a Japanese "
+"logic puzzle.\n"
+"\n"
+"GNOME Sudoku is a part of GNOME Games."
+msgstr ""
+"GNOME Sudoku on lihtne sudoku-mõistatuste generaator ja lahendaja. Sudoku on "
+"Jaapani loogikamäng.\n"
+"\n"
+"\"GNOME Sudoku\" kuulub GNOME mängude koosseisu."
 
 msgid "Easy"
 msgstr "Lihtne"
@@ -1988,10 +2268,6 @@
 msgid "New game"
 msgstr "Uus mäng"
 
-#. Translators: this is the "Reset" scores button in a scores dialogue
-msgid "_Reset"
-msgstr "_Lähtesta"
-
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Unusta"
 
@@ -2015,9 +2291,6 @@
 
 msgid "_Tools"
 msgstr "_Tööriistad"
-
-msgid "_Hint"
-msgstr "_Vihje"
 
 msgid "Show a square that is easy to fill."
 msgstr "Hõlpsasti täidetava ruudu näitamine."
@@ -2195,23 +2468,8 @@
 msgid "Clear hidden mines from a minefield"
 msgstr "Miinivälja puhastamine sinna peidetud miinidest"
 
-msgid "_Pause"
-msgstr "_Peata"
-
-msgid "_Fullscreen"
-msgstr "_Täisekraan"
-
-msgid "_Scores"
-msgstr "_Tulemused"
-
-msgid "_Preferences"
-msgstr "_Eelistused"
-
-msgid "_About"
-msgstr "_Programmist lähemalt"
-
-msgid "_Quit"
-msgstr "_Lõpeta"
+msgid "minesweeper;"
+msgstr ""
 
 msgid "Use the unknown flag"
 msgstr "Tundmatu välja lipu kasutamine"
@@ -2256,15 +2514,13 @@
 msgid "Custom"
 msgstr "Kohandatud"
 
-msgid "Time: "
-msgstr "Aeg: "
+#, fuzzy
+msgid "_Replay Size"
+msgstr "Välja suurus"
 
 #. New game screen
 msgid "Field Size"
 msgstr "Välja suurus"
-
-msgid "Custom Size"
-msgstr "Kohandatud suurus"
 
 msgid "H_orizontal:"
 msgstr "_Horisontaalne:"
@@ -2284,9 +2540,6 @@
 msgstr[0] "<b>%d</b> miin"
 msgstr[1] "<b>%d</b> miini"
 
-msgid "Show a hint"
-msgstr "Vihje näitamine"
-
 #, c-format
 msgid "Flags: %u/%u"
 msgstr "Lipud: %u/%u"
@@ -2300,17 +2553,18 @@
 msgid "Size:"
 msgstr "Suurus:"
 
-msgid "Cancel current game?"
-msgstr "Kas katkestada käesolev mäng?"
+#, fuzzy
+msgid "Do you want to start a new game?"
+msgstr "Kas soovid alustada määratud ladumisviisiga uut mängu?"
+
+msgid "If you start a new game, your current progress will be lost."
+msgstr ""
+
+msgid "Keep Current Game"
+msgstr "Jätka praegust mängu"
 
 msgid "Start New Game"
 msgstr "Alusta uut mängu"
-
-msgid "Keep Current Game"
-msgstr "Jätka praegust mängu"
-
-msgid "Main game:"
-msgstr "Põhimäng:"
 
 msgid "Resizing and SVG support:"
 msgstr "Suuruse muutmise ja SVG tugi:"
@@ -2332,20 +2586,15 @@
 "\n"
 "\"Miiniväli\" kuulub GNOME mängude koosseisu."
 
-msgid "Flags"
-msgstr "Lipud"
+msgid "Mines Preferences"
+msgstr "Miinivälja eelistused"
 
 msgid "_Use \"I'm not sure\" flags"
 msgstr "Kasutatakse _lippu \"Ma pole kindel\""
 
-msgid "_Warn if too many flags placed"
+#, fuzzy
+msgid "_Warn if too many flags have been placed"
 msgstr "_Hoiatus liiga paljude lippude korral"
-
-msgid "Mines Preferences"
-msgstr "Miinivälja eelistused"
-
-msgid "Paused"
-msgstr "Peatatud"
 
 msgid "Tetravex"
 msgstr "Tetravex"
@@ -2409,12 +2658,6 @@
 
 msgid "Solve"
 msgstr "Lahenda"
-
-msgid "Solve the game"
-msgstr "Mängu lahendamine"
-
-msgid "Time:"
-msgstr "Aeg:"
 
 msgid "Tetravex Scores"
 msgstr "Tetravex'i tulemused"
@@ -2636,6 +2879,9 @@
 msgid "Beat the odds in a poker-style dice game"
 msgstr "Pokkerilaadne täringumäng"
 
+msgid "yahtzee;"
+msgstr ""
+
 msgid "Delay between rolls"
 msgstr "Viivitus visete vahel"
 
@@ -2876,6 +3122,9 @@
 msgid "Dominate the board in a classic version of Reversi"
 msgstr "Mägulaual ülekaalu saavutamine klassikalise mängus Reversi"
 
+msgid "othello;"
+msgstr ""
+
 msgid "Dark:"
 msgstr "Tume:"
 
@@ -2917,11 +3166,13 @@
 msgid "Iagno Preferences"
 msgstr "Iagno eelistused"
 
-msgid "Dark"
-msgstr "Tume"
-
-msgid "Light"
-msgstr "Hele"
+#, fuzzy
+msgid "Dark Player:"
+msgstr "Tume võitis!"
+
+#, fuzzy
+msgid "Light Player:"
+msgstr "Hele võitis!"
 
 msgid "S_how grid"
 msgstr "_Ruudustik nähtaval"
@@ -2931,9 +3182,6 @@
 
 msgid "_Tile set:"
 msgstr "_Nupud:"
-
-msgid "Unknown Command"
-msgstr "Tundmatu käsk"
 
 #. Score dialog column header for the score time (e.g. 1 minute)
 msgctxt "score-dialog"
@@ -2956,134 +3204,11 @@
 msgid "Name"
 msgstr "Nimi"
 
-msgid "View help for this game"
-msgstr "Abiteabe kuvamine selle mängu kohta"
-
-msgid "End the current game"
-msgstr "Käesoleva mängu lõpetamine"
-
-msgid "Toggle fullscreen mode"
-msgstr "Täisekraanivaate sisse- ja väljalülitamine"
-
-msgid "Get a hint for your next move"
-msgstr "Vihje järgmise käigu tegemiseks"
-
-msgid "Leave fullscreen mode"
-msgstr "Täisekraanvaatest lahkumine"
-
-msgid "Start a new multiplayer network game"
-msgstr "Uue, mitme mängijaga võrgumängu alustamine"
-
-msgid "End the current network game and return to network server"
-msgstr "Praeguse võrgumängu lõpetamine ja naasmine võrguserverisse"
-
-msgid "Pause the game"
-msgstr "Mängu peatamine"
-
-msgid "Show a list of players in the network game"
-msgstr "Võrgumängus osalevate mängijate nimekirja näitamine"
-
-msgid "Redo the undone move"
-msgstr "Unustatud käigu uuestitegemine"
-
-msgid "Restart the game"
-msgstr "Käesoleva mängu taasalustamine"
-
-msgid "Resume the paused game"
-msgstr "Peatatud mängu jätkamine"
-
-msgid "View the scores"
-msgstr "Tulemuste vaatamine"
-
-msgid "Undo the last move"
-msgstr "Viimase käigu unustamine"
-
-msgid "About this game"
-msgstr "Mängust lähemalt"
-
-msgid "Close this window"
-msgstr "Selle akna sulgemine"
-
-msgid "Configure the game"
-msgstr "Mängu seadistamine"
-
-msgid "Quit this game"
-msgstr "Mängu lõpetamine"
-
-#. Translators: This "_New" is for the menu item 'Game->New', implies "New Game"
-msgid "_New"
-msgstr "_Uus"
-
-msgid "_Redo Move"
-msgstr "T_aasta käik"
-
-#. Translators: "_Restart" is the menu item 'Game->Restart', implies "Restart Game"
-msgid "_Restart"
-msgstr "_Alusta uuesti"
-
-msgid "_Deal"
-msgstr "_Jaga"
-
-msgid "_Leave Fullscreen"
-msgstr "_Välju täisekraanvaatest"
-
-msgid "Network _Game"
-msgstr "Võr_gumäng"
-
-msgid "L_eave Game"
-msgstr "_Lahku mängust"
-
-msgid "Player _List"
-msgstr "Mängijate _nimekiri"
-
-msgid "Res_ume"
-msgstr "_Jätka"
-
-msgid "_End Game"
-msgstr "_Lõpeta mäng"
-
-#. %s is replaced with the name of the game in gnome-games.
-#, c-format
-msgid ""
-"%s is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
-"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
-"Foundation; either version %d of the License, or (at your option) any later "
-"version."
+#. Score dialog column header for the date the score was recorded
+msgid "Date"
 msgstr ""
-"%s on vaba tarkvara. Te võite seda edasi levitada ja/või muuta vastavalt GNU "
-"Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele, nagu need on Vaba Tarkvara Fondi "
-"poolt avaldatud; kas Litsentsi versioon number %d või (vastavalt Teie "
-"valikule) ükskõik milline hilisem versioon."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"%s is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
-"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
-"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
-"details."
-msgstr ""
-"Programmi %s levitatakse lootuses, et see on kasulik, kuid ILMA IGASUGUSE "
-"GARANTIITA; isegi KESKMISE/TAVALISE KVALITEEDIGARANTIITA või SOBIVUSELE "
-"TEATUD KINDLAKS EESMÄRGIKS. Üksikasjade suhtes vaata GNU Üldist Avalikku "
-"Litsentsi."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"%s; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
-"Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
-msgstr ""
-"Te peaks olema saanud GNU Üldise Avaliku Litsentsi koopia koos programmiga "
-"%s; kui ei, siis võtke ühendust Free Software Foundation'iga, 51 Franklin "
-"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
-
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
-msgstr ""
-"Te peaks olema saanud GNU Üldise Avaliku Litsentsi koopia koos programmiga "
-"%s; kui ei, siis vaata <http://www.gnu.org/licenses/>."
-
+
+#. FIXME: There is basically no range checking.
 msgid "Lights Off"
 msgstr "Tuled maha"
 
@@ -3105,130 +3230,6 @@
 "\n"
 "\"Tuled maha\" kuulub GNOME mängude koosseisu."
 
-msgid "Mahjongg"
-msgstr "Mahjongg"
-
-msgid "Disassemble a pile of tiles by removing matching pairs"
-msgstr "Mängukivide kuhja lahtiharutamine sobivate kivide leidmise teel"
-
-#.
-#. * Translatable strings file generated by get_titles.pl.
-#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
-#. * DO NOT compile it as part of your application.
-#.
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "The Ziggurat"
-msgstr "Tsikuraat"
-
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "Four Bridges"
-msgstr "Neli silda"
-
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "Cloud"
-msgstr "Pilv"
-
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "Tic-Tac-Toe"
-msgstr "Trips-traps-trull"
-
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "Red Dragon"
-msgstr "Punane draakon"
-
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "Pyramid's Walls"
-msgstr "Püramiidi seinad"
-
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "Confounding Cross"
-msgstr "Segiaetud rist"
-
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "Difficult"
-msgstr "Keeruline"
-
-msgid "Moves Left:"
-msgstr "Käike järel:"
-
-msgid "Do you want to start a new game with this map?"
-msgstr "Kas soovid alustada määratud ladumisviisiga uut mängu?"
-
-msgid "If you continue playing the next game will use the new map."
-msgstr ""
-"Kui sa praegu mängimist jätkad, siis alustatakse järgmist mängu uue "
-"ladumisviisiga."
-
-msgid "_Continue playing"
-msgstr "_Jätka mängimist"
-
-msgid "Use _new map"
-msgstr "Kasuta _uut ladumisviisi"
-
-msgid "Mahjongg Scores"
-msgstr "Mahjongg'i tulemused"
-
-msgid "Puzzle solved!"
-msgstr "Mäng lahendatud"
-
-msgid "You didn't make the top ten, better luck next time."
-msgstr "Sa ei jõudnud esikümnesse. Järgmiseks korraks rohkem õnne!"
-
-msgid "There are no more moves."
-msgstr "Rohkem käike ei ole."
-
-msgid ""
-"Each puzzle has at least one solution. You can undo your moves and try and "
-"find the solution for a time penalty, restart this game or start an new one."
-msgstr ""
-"Igal puslel on vähemalt üks lahendus. Sa võid oma liigutusi tagasi võtta, "
-"seda karistatakse penaltajaga ja proovida siiski lahenduse leida, alustada "
-"sama mängu uuesti või alustada uue mänguga."
-
-msgid "_New game"
-msgstr "_Uus mäng"
-
-msgid "Mahjongg Preferences"
-msgstr "Mahjongg'i eelistused"
-
-msgid "Tiles"
-msgstr "Klotsid"
-
-msgid "Maps"
-msgstr "Ladumisviis"
-
-msgid "_Select map:"
-msgstr "Ladumisviisi _valik:"
-
-msgid "Colors"
-msgstr "Värvid"
-
-msgid "Maps:"
-msgstr "Ladumisviisid:"
-
-msgid "Tiles:"
-msgstr "Kivid:"
-
-msgid ""
-"A matching game played with Mahjongg tiles.\n"
-"\n"
-"Mahjongg is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"Mahjongg on klotside vahel sobivuste otsimise mäng.\n"
-"\n"
-"\"Mahjongg\" kuulub GNOME mängude koosseisu."
-
-#. Translators: This is the window title for Mahjongg which contains the map name, e.g. 'Mahjongg - Red Dragon'
-#, c-format
-msgid "Mahjongg - %s"
-msgstr "Mahjongg - %s"
-
-msgid "Restart the current game"
-msgstr "Käesoleva mängu taasalustamine"
-
-msgid "Redo the last move"
-msgstr "Unustatud käigu taastamine"
-
 msgid "Image to use for drawing blocks"
 msgstr "Plokkide joonistamiseks kasutatav pilt"
 
@@ -3328,6 +3329,9 @@
 msgid "Fit falling blocks together"
 msgstr "Langevate klotside omavaheline kokkusobitamine"
 
+msgid "tetris;"
+msgstr ""
+
 msgid "Game Over"
 msgstr "Mäng on läbi"
 
@@ -3336,9 +3340,6 @@
 
 msgid "Quadrapassel Preferences"
 msgstr "Quadrapasseli eelistused"
-
-msgid "Setup"
-msgstr "Sätted"
 
 #. pre-filled rows
 msgid "_Number of pre-filled rows:"
@@ -3348,9 +3349,6 @@
 msgid "_Density of blocks in a pre-filled row:"
 msgstr "Eeltäidetud rea _tihedus:"
 
-msgid "Operation"
-msgstr "Toimimine"
-
 msgid "_Preview next block"
 msgstr "_Järgmine klots on nähtaval"
 
@@ -3364,14 +3362,11 @@
 msgid "Show _where the block will land"
 msgstr "Klotsi _maandumiskoht on nähtaval"
 
+msgid "Controls"
+msgstr "Juhtimine"
+
 msgid "Theme"
 msgstr "Teema"
-
-msgid "Controls"
-msgstr "Juhtimine"
-
-msgid "Block Style"
-msgstr "Klotside laad"
 
 msgid "Plain"
 msgstr "Lihtne"
@@ -3421,25 +3416,31 @@
 msgid "Swell Foop"
 msgstr "Swell Foop"
 
+#, fuzzy
+msgid "_Number of colors:"
+msgstr "Värvuste arv"
+
+msgid "Setup"
+msgstr "Sätted"
+
+#, fuzzy
+msgid "_Zealous Animation"
+msgstr "Ägedad animatsioonid"
+
+msgid "Operation"
+msgstr "Toimimine"
+
 msgid "Clear the screen by removing groups of colored and shaped tiles"
 msgstr ""
 "Ekraani puhastamine värviliste pallide ja erikujuliste klotside grupeerimise "
 "teel"
 
-msgid "Board size:"
-msgstr "Mängulaua suurus:"
-
-msgid "Number of colors:"
-msgstr "Värvuste arv"
-
-msgid "Theme:"
-msgstr "Teema:"
-
-msgid "Zealous Animation"
-msgstr ""
-
-msgid "points"
-msgstr "punkti"
+#. Label showing the number of points at the end of the game
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%u point"
+msgid_plural "%u points"
+msgstr[0] "%d punkt"
+msgstr[1] "%d punkti"
 
 msgid "Small"
 msgstr "Väike"
@@ -3454,6 +3455,9 @@
 #, c-format
 msgid "Score: %4u "
 msgstr "Punkte: %4u "
+
+msgid "Colors"
+msgstr "Värvid"
 
 msgid "Shapes and Colors"
 msgstr "Kujundid ja värvused"
@@ -3475,10 +3479,98 @@
 msgid "Copyright © 2009 Tim Horton"
 msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 
-#~ msgid "%d point"
-#~ msgid_plural "%d points"
-#~ msgstr[0] "%d punkt"
-#~ msgstr[1] "%d punkti"
+#~ msgid "classic robots"
+#~ msgstr "klassikalised robotid"
+
+#~ msgid "robots2"
+#~ msgstr "robotid-2"
+
+#~ msgid "robots2 easy"
+#~ msgstr "lihtne robotid-2"
+
+#~ msgid "robots with safe teleport"
+#~ msgstr "robotid ohutute teleportidega"
+
+#~ msgid "nightmare"
+#~ msgstr "luupainaja"
+
+#~ msgid "robots"
+#~ msgstr "robotid"
+
+#~ msgid "cows"
+#~ msgstr "lehmad"
+
+#~ msgid "eggs"
+#~ msgstr "munad"
+
+#~ msgid "gnomes"
+#~ msgstr "päkapikud"
+
+#~ msgid "mice"
+#~ msgstr "hiired"
+
+#~ msgid "ufo"
+#~ msgstr "ufo"
+
+#~ msgid "boo"
+#~ msgstr "böö"
+
+#~ msgid "Graphics Theme"
+#~ msgstr "Graafiline teema"
+
+#~ msgid "Time: "
+#~ msgstr "Aeg: "
+
+#~ msgid "Custom Size"
+#~ msgstr "Kohandatud suurus"
+
+#~ msgid "Show a hint"
+#~ msgstr "Vihje näitamine"
+
+#~ msgid "Cancel current game?"
+#~ msgstr "Kas katkestada käesolev mäng?"
+
+#~ msgid "Flags"
+#~ msgstr "Lipud"
+
+#~ msgid "Solve the game"
+#~ msgstr "Mängu lahendamine"
+
+#~ msgid "Time:"
+#~ msgstr "Aeg:"
+
+#~ msgid "Dark"
+#~ msgstr "Tume"
+
+#~ msgid "Light"
+#~ msgstr "Hele"
+
+#~ msgid "Tiles"
+#~ msgstr "Klotsid"
+
+#~ msgid "Maps"
+#~ msgstr "Ladumisviis"
+
+#~ msgid "_Select map:"
+#~ msgstr "Ladumisviisi _valik:"
+
+#~ msgid "Restart the current game"
+#~ msgstr "Käesoleva mängu taasalustamine"
+
+#~ msgid "Redo the last move"
+#~ msgstr "Unustatud käigu taastamine"
+
+#~ msgid "Block Style"
+#~ msgstr "Klotside laad"
+
+#~ msgid "Board size:"
+#~ msgstr "Mängulaua suurus:"
+
+#~ msgid "Theme:"
+#~ msgstr "Teema:"
+
+#~ msgid "points"
+#~ msgstr "punkti"
 
 #~ msgid "Dark's move"
 #~ msgstr "Tumedate käik"
@@ -5016,20 +5108,6 @@
 #~ "Sudokul pole võimalik käivituda, kuna rakenduse failid pole paigaldatud. "
 #~ "Kui sa peaksid parasjagu oma süsteemi uuendama, siis oota, kuni "
 #~ "uuendamine on lõppenud."
-
-#~ msgid "GNOME Sudoku"
-#~ msgstr "GNOME Sudoku"
-
-#~ msgid ""
-#~ "GNOME Sudoku is a simple Sudoku generator and player. Sudoku is a "
-#~ "Japanese logic puzzle.\n"
-#~ "\n"
-#~ "GNOME Sudoku is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNOME Sudoku on lihtne sudoku-mõistatuste generaator ja lahendaja. Sudoku "
-#~ "on Jaapani loogikamäng.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\"GNOME Sudoku\" kuulub GNOME mängude koosseisu."
 
 #~ msgid ""
 #~ "%s is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]