commit: r3321 - /gnome/master/desktop/gnome-settings-daemon.poAuthor: mattias
Date: Sun Sep 23 10:05:15 2012
New Revision: 3321

Log:
Tühiuuendus, ära loe

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-settings-daemon.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-settings-daemon.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-settings-daemon.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-settings-daemon.po [utf-8] Sun Sep 23 10:05:15 2012
@@ -17,7 +17,7 @@
 "Project-Id-Version: GNOME Settings Daemon MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "settings-daemon&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-04 21:33+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-22 23:25+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-03-05 11:50+0200\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
@@ -150,6 +150,16 @@
 "Määra selle väärtuseks tööriistade kasutatava ala x1, y1 ja x2, y2 "
 "koordinaadid."
 
+#, fuzzy
+msgid "Wacom tablet aspect ratio"
+msgstr "Wacom digitaallaua pööramine"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Enable this to restrict the Wacom tablet area to match the aspect ratio of "
+"the output."
+msgstr "Märgi see, et määrata digitaallaud absoluutrežiimi."
+
 msgid "Wacom tablet rotation"
 msgstr "Wacom digitaallaua pööramine"
 
@@ -510,6 +520,20 @@
 msgid "Binding for the magnifier to zoom out"
 msgstr "Klahviseos ekraaniluubi suurenduse vähendamiseks"
 
+msgid "Switch input source"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Binding to select the next input source"
+msgstr "Klahviseos järgmise loo peale hüppamiseks."
+
+msgid "Switch input source backward"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Binding to select the previous input source"
+msgstr "Klahviseos eelmise loo peale hüppamiseks."
+
 msgid "Name"
 msgstr "Nimi"
 
@@ -608,16 +632,6 @@
 "Kas rikkis aku teadet tuleks kuvada tagasi kutsutud aku korral. Eemalda "
 "märge ainult siis, kui oled kindel, et sinu aku on korras."
 
-msgid "The install root to use when adding and removing packages"
-msgstr "Paigalduskataloog, mida kasutatakse pakkide lisamisel ja eemaldamisel"
-
-msgid ""
-"The install root to use when processing packages, which is changed when "
-"using LTSP or when testing."
-msgstr ""
-"Paigalduskataloog, mida kasutatakse pakkide töötlemisel, mida muudetakse "
-"LTSP kasutamisel või testimisel."
-
 msgid "Use mobile broadband connections"
 msgstr "Kasutatakse mobiiliühendusi"
 
@@ -625,46 +639,20 @@
 "Use mobile broadband connections such as GSM and CDMA to check for updates."
 msgstr "Uuendamiseks kasutatakse mobiiliühendusi nagu näiteks GSM ja CDMA."
 
-msgid "Use WiFi connections"
-msgstr "Kasutatakse WiFi ühendusi"
-
-msgid ""
-"Use WiFi (wireless LAN) connections to check for updates. It may be faster "
-"to download packages when on a wired connection, and the VPN or proxy "
-"required may also only be available on wired connections."
-msgstr ""
-"WiFi (traadita LAN) ühendusi kasutatakse uuenduste kontrollimiseks. Pakkide "
-"allalaadimine võib minna kiiremini juhtmega ühenduse kaudu, samuti võivad "
-"vajalikud VPN või proksi ühendused olla saadaval ainult juhtme otsas."
-
 msgid "Automatically download updates in the background without confirmation"
 msgstr "Uuendused laaditakse alla taustal ilma küsimata"
 
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Automatically download updates in the background without confirmation. "
 "Updates will be auto-downloaded when using wired network connnections, and "
-"also WiFi if 'connection-use-wifi' is enabled and mobile broadband if "
-"'connection-use-mobile' is enabled."
+"mobile broadband if 'connection-use-mobile' is enabled."
 msgstr ""
 "Uuendused laaditakse alla taustal ilma küsimata. Uuendusi laaditakse alla "
 "juhtmega ühenduse kaudu, lisaks WiFi kaudu, kui 'connection-use-wifi' on "
 "märgitud, ning mobiiliühenduse kaudu, kui 'connection-use-mobile' on "
 "märgitud."
 
-msgid "Automatically install these types of updates"
-msgstr "Seda liiki uuenduste automaatne paigaldamine"
-
-msgid "Automatically install these types of updates."
-msgstr "Seda liiki uuenduste automaatne paigaldamine."
-
-msgid "Get the update list when the session starts"
-msgstr "Seansi käivitamisel hangitakse uuenduste loetelu"
-
-msgid "Get the update list when the session starts, even if not scheduled to."
-msgstr ""
-"Seansi käivitamisel hangitakse uuenduste loetelu, isegi kui see polnud "
-"plaanis."
-
 msgid "How often to check for updates"
 msgstr "Kui tihti kontrollitakse uuendusi"
 
@@ -713,21 +701,12 @@
 msgid "How often to refresh the package cache. Value is in seconds."
 msgstr "Kui tihti värskendatakse pakipuhvrit. Väärtus sekundites."
 
-msgid ""
-"The number of seconds at session startup to wait before checking for updates"
-msgstr ""
-"Sekundite arv pärast seansi käivitamist, enne kui uuendusi kontrollitakse"
-
-msgid ""
-"The number of seconds at session startup to wait before checking for "
-"updates. Value is in seconds."
-msgstr ""
-"Sekundite arv pärast seansi käivitamist, enne kui uuendusi kontrollitakse."
-
-msgid "Install updates automatically when running on battery power"
+#, fuzzy
+msgid "Check for updates when running on battery power"
 msgstr "Uuendused paigaldatakse automaatselt ka akutoitel töötades"
 
-msgid "Install updates automatically when running on battery power."
+#, fuzzy
+msgid "Check for updates when running on battery power."
 msgstr "Uuendused paigaldatakse automaatselt ka akutoitel töötades."
 
 msgid "Notify the user when distribution upgrades are available"
@@ -735,45 +714,6 @@
 
 msgid "Notify the user when distribution upgrades are available."
 msgstr "Kasutajale teatakse saadaolevatest distributsiooniuuendustest."
-
-msgid "Notify the user for completed updates"
-msgstr "Kasutajale teatatakse lõpetatud uuendamisest"
-
-msgid ""
-"Notify the user for completed updates. This may be a useful notification for "
-"some users as installing updates prevents shutdown."
-msgstr ""
-"Kasutajale teatatakse lõpetatud uuendamisest. See võib olla kasulik, kuna "
-"uuenduste paigaldamine takistab arvuti väljalülitamist."
-
-msgid "Notify the user for completed updates where the user needs to restart"
-msgstr ""
-"Kasutajale teatatakse lõpetatud uuendamisest, kui selle järel peab kasutaja "
-"arvuti taaskäivitama"
-
-msgid "Notify the user for completed updates where the user needs to restart."
-msgstr ""
-"Kasutajale teatatakse lõpetatud uuendamisest, kui selle järel peab kasutaja "
-"arvuti taaskäivitama."
-
-msgid ""
-"Notify the user when the automatic update was not started on battery power"
-msgstr ""
-"Kasutajale teatatakse, kui automaatset uuendust ei alustatud, kuna arvuti on "
-"akutoitel"
-
-msgid ""
-"Notify the user when the update was not automatically started because the "
-"machine is running on battery power."
-msgstr ""
-"Kasutajale teatatakse, kui automaatset uuendust ei alustatud, kuna arvuti on "
-"akutoitel."
-
-msgid "Notify the user when the update was started"
-msgstr "Kasutajale teatatakse, kui uuendamist alustati"
-
-msgid "Notify the user when the update was started."
-msgstr "Kasutajale teatatakse, kui uuendamist alustati."
 
 msgid "Ask the user if additional firmware should be installed"
 msgstr "Küsi kasutajalt, kas paigaldada lisapüsivara"
@@ -1256,38 +1196,6 @@
 
 msgid "Examine…"
 msgstr "Uuri olukorda…"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Error activating XKB configuration.\n"
-"There can be various reasons for that.\n"
-"\n"
-"If you report this situation as a bug, include the results of\n"
-" • <b>%s</b>\n"
-" • <b>%s</b>\n"
-" • <b>%s</b>\n"
-" • <b>%s</b>"
-msgstr ""
-"Viga XKB seadistuste aktiveerimisel.\n"
-"See võib olla põhjustatud mitmest asjaolust.\n"
-"\n"
-"Kui Sul on plaanis olukorra kohta vearaport saata, siis pane sinna juurde ka "
-"järgnevad tulemused:\n"
-" • <b>%s</b>\n"
-" • <b>%s</b>\n"
-" • <b>%s</b>\n"
-" • <b>%s</b>"
-
-msgid "_Layouts"
-msgstr "_Paigutused"
-
-msgid "Show _Keyboard Layout..."
-msgstr "Näita _klaviatuuripaigutust..."
-
-#. translators note:
-#. * This is the name of the gnome-control-center "region" panel
-msgid "Region and Language Settings"
-msgstr "Regiooni ja keele sätted"
 
 #. TRANSLATORS: wireless keyboard with internal battery
 msgid "Keyboard"
@@ -1736,7 +1644,7 @@
 msgid "Computer is charged"
 msgstr "Arvuti on täis laetud"
 
-#. TRANSLATORS: the battery may be recalled by it's vendor
+#. TRANSLATORS: the battery may be recalled by its vendor
 msgid "Battery may be recalled"
 msgstr "Aku võib olla tagasi kutsutud"
 
@@ -1781,8 +1689,8 @@
 msgstr "Süleri aku on tühi"
 
 #. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
-#, c-format
-msgid "Approximately <b>%s</b> remaining (%.0f%%)"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Approximately %s remaining (%.0f%%)"
 msgstr "Umbes <b>%s</b> jäänud (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: UPS is starting to get a little low
@@ -1790,8 +1698,8 @@
 msgstr "UPS on tühi"
 
 #. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
-#, c-format
-msgid "Approximately <b>%s</b> of remaining UPS backup power (%.0f%%)"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Approximately %s of remaining UPS backup power (%.0f%%)"
 msgstr "Umbes <b>%s</b> jätkub veel UPSil voolu (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: mouse is getting a little low
@@ -1902,10 +1810,10 @@
 msgstr "UPS on kriitiliselt tühi"
 
 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
-#, c-format
-msgid ""
-"Approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%.0f%%). Restore AC power to "
-"your computer to avoid losing data."
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Approximately %s of remaining UPS power (%.0f%%). Restore AC power to your "
+"computer to avoid losing data."
 msgstr ""
 "Umbes <b>%s</b> on UPSil voolu jäänud (%.0f%%). Ühenda toitejuhe arvutiga, "
 "et vältida andmete kaotamist."
@@ -2300,6 +2208,62 @@
 msgid "Ignore devices"
 msgstr "Eira seadmeid"
 
+#. TRANSLATORS: this is when the offline update failed
+msgid "Failed To Update"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: the transaction could not be completed
+#. * as a previous transaction was unfinished
+msgid "A previous update was unfinished."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: the package manager needed to download
+#. * something with no network available
+msgid "Network access was required but not available."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: if the package is not signed correctly
+#. *
+msgid "An update was not signed in the correct way."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: the transaction failed in a way the user
+#. * probably cannot comprehend. Package management systems
+#. * really are teh suck.
+#, fuzzy
+msgid "The update could not be completed."
+msgstr "Süsteemi uuendamine lõpetati"
+
+#. TRANSLATORS: the user aborted the update manually
+#, fuzzy
+msgid "The update was cancelled."
+msgstr "Süsteemi uuendamine lõpetati"
+
+#. TRANSLATORS: the user must have updated manually after
+#. * the updates were prepared
+msgid "An offline update was requested but no packages required updating."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: we ran out of disk space
+msgid "No space was left on the drive."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: the update process failed in a general
+#. * way, usually this message will come from source distros
+#. * like gentoo
+msgid "An update failed to install correctly."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: We didn't handle the error type
+msgid "The offline update failed in an unexpected way."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: these are geeky messages from the
+#. * package manager no mortal is supposed to understand,
+#. * but google might know what they mean
+msgid "Detailed errors from the package manager follow:"
+msgstr ""
+
 #. TRANSLATORS: a distro update is available, e.g. Fedora 8 to Fedora 9
 msgid "Distribution upgrades available"
 msgstr "Saadaval on distributsiooniuuendused"
@@ -2330,52 +2294,6 @@
 msgstr[0] "Saadaval on tarkvarauuendus."
 msgstr[1] "Saadaval on tarkvarauuendused."
 
-#. TRANSLATORS: policy says update, but we are on battery and so prompt
-msgid ""
-"Automatic updates are not being installed as the computer is running on "
-"battery power"
-msgstr "Automaatseid uuendusi ei paigaldata, kuna arvuti töötab akutoitel"
-
-#. TRANSLATORS: informs user will not install by default
-msgid "Updates not installed"
-msgstr "Uuendusi ei paigaldata"
-
-#. TRANSLATORS: to hell with my battery life, just do it
-msgid "Install the updates anyway"
-msgstr "Paigalda sellest hoolimata uuendused"
-
-msgid "No restart is required."
-msgstr "Taaskäivitamine pole vajalik."
-
-msgid "A restart is required."
-msgstr "Vajalik on taaskäivitamine."
-
-msgid "You need to log out and log back in."
-msgstr "Pead logima välja ja uuesti sisse."
-
-msgid "You need to restart the application."
-msgstr "Pead rakenduse uuesti käivitama."
-
-msgid "You need to log out and log back in to remain secure."
-msgstr "Turvalisuse tagamiseks pead logima välja ja uuesti sisse."
-
-msgid "A restart is required to remain secure."
-msgstr "Turvalisuse tagamiseks on vajalik taaskäivitamine."
-
-#. TRANSLATORS: we did the update, but some updates were skipped and not applied
-msgid "One package was skipped:"
-msgid_plural "Some packages were skipped:"
-msgstr[0] "Üks pakk jäeti vahele:"
-msgstr[1] "Mõned pakid jäeti vahele:"
-
-#. TRANSLATORS: title: system update completed all okay
-msgid "The system update has completed"
-msgstr "Süsteemi uuendamine lõpetati"
-
-#. TRANSLATORS: restart computer as system packages need update
-msgid "Restart computer now"
-msgstr "Taaskäivita arvuti kohe"
-
 #. TRANSLATORS: the updates mechanism
 msgid "Updates"
 msgstr "Uuendused"
@@ -2392,6 +2310,42 @@
 #. TRANSLATORS: the reason why we've inhibited it
 msgid "A transaction that cannot be interrupted is running"
 msgstr "Transaktsioon, mida pole võimalik katkestada"
+
+#. TRANSLATORS: title in the libnotify popup
+#, fuzzy
+msgid "Software Update Installed"
+msgid_plural "Software Updates Installed"
+msgstr[0] "Tarkvarauuendused"
+msgstr[1] "Tarkvarauuendused"
+
+#. TRANSLATORS: message when we've done offline updates
+#, fuzzy
+msgid "An important OS update has been installed."
+msgid_plural "Important OS updates have been installed."
+msgstr[0] "Saadaval on oluline tarkvarauuendus"
+msgstr[1] "Saadaval on olulised tarkvarauuendused"
+
+#. TRANSLATORS: title in the libnotify popup
+#, fuzzy
+msgid "Software Updates Failed"
+msgstr "Tarkvarauuendused"
+
+#. TRANSLATORS: message when we've not done offline updates
+#, fuzzy
+msgid "An important OS update failed to be installed."
+msgstr "Saadaval on oluline tarkvarauuendus"
+
+#. TRANSLATORS: button: review the offline update changes
+msgid "Review"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: button: review the offline update changes
+msgid "Show details"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: button: clear notification
+msgid "OK"
+msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "Left Ring Mode #%d"
@@ -2504,3 +2458,161 @@
 
 msgid "Manage X Settings"
 msgstr "X'i seadistuste haldamine"
+
+#~ msgid "The install root to use when adding and removing packages"
+#~ msgstr ""
+#~ "Paigalduskataloog, mida kasutatakse pakkide lisamisel ja eemaldamisel"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The install root to use when processing packages, which is changed when "
+#~ "using LTSP or when testing."
+#~ msgstr ""
+#~ "Paigalduskataloog, mida kasutatakse pakkide töötlemisel, mida muudetakse "
+#~ "LTSP kasutamisel või testimisel."
+
+#~ msgid "Use WiFi connections"
+#~ msgstr "Kasutatakse WiFi ühendusi"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Use WiFi (wireless LAN) connections to check for updates. It may be "
+#~ "faster to download packages when on a wired connection, and the VPN or "
+#~ "proxy required may also only be available on wired connections."
+#~ msgstr ""
+#~ "WiFi (traadita LAN) ühendusi kasutatakse uuenduste kontrollimiseks. "
+#~ "Pakkide allalaadimine võib minna kiiremini juhtmega ühenduse kaudu, "
+#~ "samuti võivad vajalikud VPN või proksi ühendused olla saadaval ainult "
+#~ "juhtme otsas."
+
+#~ msgid "Automatically install these types of updates"
+#~ msgstr "Seda liiki uuenduste automaatne paigaldamine"
+
+#~ msgid "Automatically install these types of updates."
+#~ msgstr "Seda liiki uuenduste automaatne paigaldamine."
+
+#~ msgid "Get the update list when the session starts"
+#~ msgstr "Seansi käivitamisel hangitakse uuenduste loetelu"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Get the update list when the session starts, even if not scheduled to."
+#~ msgstr ""
+#~ "Seansi käivitamisel hangitakse uuenduste loetelu, isegi kui see polnud "
+#~ "plaanis."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The number of seconds at session startup to wait before checking for "
+#~ "updates"
+#~ msgstr ""
+#~ "Sekundite arv pärast seansi käivitamist, enne kui uuendusi kontrollitakse"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The number of seconds at session startup to wait before checking for "
+#~ "updates. Value is in seconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Sekundite arv pärast seansi käivitamist, enne kui uuendusi kontrollitakse."
+
+#~ msgid "Notify the user for completed updates"
+#~ msgstr "Kasutajale teatatakse lõpetatud uuendamisest"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Notify the user for completed updates. This may be a useful notification "
+#~ "for some users as installing updates prevents shutdown."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kasutajale teatatakse lõpetatud uuendamisest. See võib olla kasulik, kuna "
+#~ "uuenduste paigaldamine takistab arvuti väljalülitamist."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Notify the user for completed updates where the user needs to restart"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kasutajale teatatakse lõpetatud uuendamisest, kui selle järel peab "
+#~ "kasutaja arvuti taaskäivitama"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Notify the user for completed updates where the user needs to restart."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kasutajale teatatakse lõpetatud uuendamisest, kui selle järel peab "
+#~ "kasutaja arvuti taaskäivitama."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Notify the user when the automatic update was not started on battery power"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kasutajale teatatakse, kui automaatset uuendust ei alustatud, kuna arvuti "
+#~ "on akutoitel"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Notify the user when the update was not automatically started because the "
+#~ "machine is running on battery power."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kasutajale teatatakse, kui automaatset uuendust ei alustatud, kuna arvuti "
+#~ "on akutoitel."
+
+#~ msgid "Notify the user when the update was started"
+#~ msgstr "Kasutajale teatatakse, kui uuendamist alustati"
+
+#~ msgid "Notify the user when the update was started."
+#~ msgstr "Kasutajale teatatakse, kui uuendamist alustati."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Error activating XKB configuration.\n"
+#~ "There can be various reasons for that.\n"
+#~ "\n"
+#~ "If you report this situation as a bug, include the results of\n"
+#~ " • <b>%s</b>\n"
+#~ " • <b>%s</b>\n"
+#~ " • <b>%s</b>\n"
+#~ " • <b>%s</b>"
+#~ msgstr ""
+#~ "Viga XKB seadistuste aktiveerimisel.\n"
+#~ "See võib olla põhjustatud mitmest asjaolust.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Kui Sul on plaanis olukorra kohta vearaport saata, siis pane sinna juurde "
+#~ "ka järgnevad tulemused:\n"
+#~ " • <b>%s</b>\n"
+#~ " • <b>%s</b>\n"
+#~ " • <b>%s</b>\n"
+#~ " • <b>%s</b>"
+
+#~ msgid "_Layouts"
+#~ msgstr "_Paigutused"
+
+#~ msgid "Show _Keyboard Layout..."
+#~ msgstr "Näita _klaviatuuripaigutust..."
+
+#~ msgid "Region and Language Settings"
+#~ msgstr "Regiooni ja keele sätted"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Automatic updates are not being installed as the computer is running on "
+#~ "battery power"
+#~ msgstr "Automaatseid uuendusi ei paigaldata, kuna arvuti töötab akutoitel"
+
+#~ msgid "Updates not installed"
+#~ msgstr "Uuendusi ei paigaldata"
+
+#~ msgid "Install the updates anyway"
+#~ msgstr "Paigalda sellest hoolimata uuendused"
+
+#~ msgid "No restart is required."
+#~ msgstr "Taaskäivitamine pole vajalik."
+
+#~ msgid "A restart is required."
+#~ msgstr "Vajalik on taaskäivitamine."
+
+#~ msgid "You need to log out and log back in."
+#~ msgstr "Pead logima välja ja uuesti sisse."
+
+#~ msgid "You need to restart the application."
+#~ msgstr "Pead rakenduse uuesti käivitama."
+
+#~ msgid "You need to log out and log back in to remain secure."
+#~ msgstr "Turvalisuse tagamiseks pead logima välja ja uuesti sisse."
+
+#~ msgid "A restart is required to remain secure."
+#~ msgstr "Turvalisuse tagamiseks on vajalik taaskäivitamine."
+
+#~ msgid "One package was skipped:"
+#~ msgid_plural "Some packages were skipped:"
+#~ msgstr[0] "Üks pakk jäeti vahele:"
+#~ msgstr[1] "Mõned pakid jäeti vahele:"
+
+#~ msgid "Restart computer now"
+#~ msgstr "Taaskäivita arvuti kohe"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]