commit: r3319 - /gnome/master/desktop/gnome-screenshot.poAuthor: mattias
Date: Sun Sep 23 09:53:27 2012
New Revision: 3319

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-screenshot.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-screenshot.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-screenshot.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-screenshot.po [utf-8] Sun Sep 23 09:53:27 2012
@@ -17,30 +17,36 @@
 "Project-Id-Version: gnome-utils MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-28 21:10+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-01 10:05+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-22 23:26+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-23 09:52+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 
 msgid "Screenshot"
 msgstr "Ekraanipilt"
 
-msgid "Save images of your desktop or individual windows"
-msgstr "Töölauast või üksikutest akendest pildi salvestamine"
-
-msgid "Take a screenshot of the whole screen"
-msgstr "Tervest ekraanist ekraanipildi võtmine "
-
-msgid "Take a screenshot of the current window"
-msgstr "Käesolevast aknast ekraanipildi võtmine"
-
-msgid "Save Screenshot"
-msgstr "Ekraanipildi salvestamine"
+msgid "Save images of your screen or individual windows"
+msgstr "Ekraanist või üksikutest akendest pildi salvestamine"
+
+msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
+msgstr "Tervest ekraanist ekraanipildi tegemine"
+
+msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
+msgstr "Käesolevast aknast ekraanipildi tegemine"
+
+msgid "About Screenshot"
+msgstr "Ekraanipildi võtjast lähemalt"
+
+msgid "Help"
+msgstr "Abi"
+
+msgid "Quit"
+msgstr "Lõpeta"
 
 msgid "C_opy to Clipboard"
 msgstr "K_opeeri lõikelauale"
@@ -146,6 +152,9 @@
 
 msgid "Remove the window border from the screenshot"
 msgstr "Ekraanipildi võtmine ilma akna ääriseta"
+
+msgid "Include the pointer with the screenshot"
+msgstr "Ekraanipildile kursori lisamine"
 
 msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
 msgstr "Ekraanipildi võtmine pärast määratud viivitust [sekundites]"
@@ -165,9 +174,23 @@
 msgid "Interactively set options"
 msgstr "Valikute interaktiivne seadmine"
 
+msgid "Save screenshot directly to this file"
+msgstr "Ekraanipilt salvestatakse otse sellesse faili"
+
+msgid "filename"
+msgstr "failinimi"
+
 msgid "Take a picture of the screen"
 msgstr "Ekraanist pildi tegemine"
 
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Lauris Kaplinski <lauris ariman ee>, 1999.\n"
+"Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2002.\n"
+"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2011.\n"
+"Priit Laes <amd store20 com>, 2005.\n"
+"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2012."
+
 #, c-format
 msgid ""
 "Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
@@ -182,12 +205,8 @@
 msgstr ""
 "Vastuolulised võtmed: --area ja --delay ei tohi korraga kasutusel olla.\n"
 
-msgid ""
-"UI definition file for the screenshot program is missing.\n"
-"Please check your installation of gnome-utils"
-msgstr ""
-"Ekraanipiltide tegemise rakenduse kasutajaliidese fail on puudu.\n"
-"Palun kontrolli gnome-utils paigaldust."
+msgid "Save Screenshot"
+msgstr "Ekraanipildi salvestamine"
 
 msgid "Select a folder"
 msgstr "Kataloogi valimine"
@@ -228,8 +247,8 @@
 msgid "Apply _effect:"
 msgstr "Rakendatav _efekt:"
 
-msgid "Grab the whole _desktop"
-msgstr "Võetakse kogu _töölaud"
+msgid "Grab the whole sc_reen"
+msgstr "Võetakse kogu _ekraanist"
 
 msgid "Grab the current _window"
 msgstr "Võ_etakse käesolev aken"
@@ -240,7 +259,7 @@
 #. translators: this is the first part of the "grab after a
 #. * delay of <spin button> seconds".
 #.
-msgid "Grab _after a delay of"
+msgid "Grab after a _delay of"
 msgstr "Pildi võtmine pärast _viivitust"
 
 msgid "Take Screenshot"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]